__MAIN_TEXT__

Page 1

2015/4

forgoszek.hu


forgoszek.hu 2015/4 Információk az egészséges ülés szempontjairól és eszközeiről az ülő embereket kiszolgáló szakmai közönség részére felelős kiadó: Sustik Ferenc fotó: Kovács István Péter grafikai tervezés: Varsányi Anna

2

forgoszek. hu


TARTALOM

4

8

14

4

8

10

13

C I F F 2015

A mobilunk mint személyi edző?

Ép székben ép lélek

A kárpit a forgószék ruhája

14

16

18

19

Töltődj fel! Vezesd le a feszültséget!

Melyik éri meg jobban az árát?

Antares sütik

Kárpit

forgoszek. hu

3


CIFF 2015 Beszámoló a világ legnagyobb irodabútor kiállításáról írta: sustik ferenc

4

forgoszek. hu


Az irodai székek gyártóinak és forgalmazóinak világszerte legnagyobb szakmai seregszemléje az évente tavasszal Cantonban (Guangzhou) megrendezett C I F F kiállítás. A rövidítés jelentése Chinese International Furniture Fair, Kínai Nemzetközi Bútor Vásár. E rendezvény igazából páros esemény, március közepe táján a lakásban és a vendéglátásban (hotel, restaurant) használatos bútorok, majd rá két hétre az irodai és közösségi (előadóterem, mozi, hall) bútorok kerülnek terítékre. Miután idén csak az utóbbin vettem részt, arról szeretnék információkat és benyomásokat megosztani. A kiállítás számaiból: közel 4000 kiállító, 35 hektárnyi terület, 190 országból érkezett, kb. 140-150 ezer látogató. E számok például a kölni Orgatec kiállítás (erről beszámolónkat a forgoszek.hu 2014/3. számában lehet olvasni) számaihoz képest nagyjából háromszor nagyobbak. A rendezvény a múlt évtizedben néhány év leforgása alatt vívott ki magának globálisan nézve kiemelkedő jelentőséget. Ehhez nem kis részben járult hozzá az is, hogy olyan magas szakmai rangot képviselő konkurens rendezvények is nevüket kölcsönözték hozzá, mint amilyen például az Interzum, amelynek jogtulajdonosai csatlakozó partnerként beszálltak a szóbanforgó kiállítás mint brand felépítésébe, és evvel lényegében megteremtették saját maguk egyik fő versenytársát. De gyakran ugyanez a motívum érvényesült nemcsak a kiállítás-szervezők, hanem az alkatrészgyártók, székgyártók kínaiakkal való együttműködésében is, ami az elmúlt 2 évtizedet illeti. Erről két régi igazság jut eszembe. Az egyik, hogy két rossz közül a kisebbik választandó. A másik: amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Ugyanis a több, mint 30 éve robogó kínai gazdasági expressz határozott körvonala úgy 12-13 éve bukkant föl a horizontunkon, és az idő előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a vonat egyrészt felénk tart, másrészt olyan lendülettel, hogy a bivalyerősnek tartott európai gazdaság szereplőinek (legalábbis a mi szektorunkban és az ipar még számos ágazatában) nagyjából csak az a két reális választása maradt, hogy eláll az útból vagy felszáll a vonatra. Mi az Antaresnél ilyen gondolatokkal az utóbbit választottuk. Ezért utazok-utazunk el évente erre a vásárra… és vélhetően hasonlóan voltak-vannak ezzel más szereplők is, köztük az említett német kiállítás szervezői. A távlatokhoz és tempóhoz kis kitérővel még annyi, hogy 11 évvel ezelőtt ugyanez a vásárközpont 5 óriás pavilon-szelvényből állt, jelenleg ezen egységek száma 16. Bár aki nem látta, annak keveset mond ez a távoli két szám. Közelebbi és számunkra, magyaroknak a saját példánk ismeretében talán kézzel foghatóbb a metró (földalatti) rendszer kiépítésének rövid története e 12 milliós városban. A ’60-as évek elején került Canton kommunista városvezetésének asztalára a földalatti közlekedés kiépí-

tésének terve…, majd a munkálatokat hivatalosan 1993-ban kezdték meg és az első részleges vonalat 1997-ban adták át, 5 állomással, 4-5 km szakaszon. 2004-ig 2 teljes vonal készült el, 40 állomással, 50 km-nyi pályával. Ma 9 metróvonal működik, 166 állomással és több, mint 250 km-nyi szakaszon. Ja, és további 4 vonalat adnak át a következő 2 évben. Lényegében tehát szinte felfoghatatlan a tempó. És ez nem csak e metropolisz metró-hálózatának bővülésére vonatkozik, hanem az egész ’Középső Birodalomra’. Ez a kifejezés azért talán egy kis magyarázatra szorul. Egy térképről jutott eszembe, amelyet az egyik dongguani beszállítónk vezetőjének irodájában, az ajtóval szembeni falon láttam. Ezen a számomra megszokottól lényegesen eltérő nézetű, kiterített világtérképen középen nem Európa volt látható, hanem természetesen Kína. Mert ahogyan az európaiak számára a Római Birodalom óta alapértelmezett, hogy a világ közepét saját földrészükre teszik, úgy Kína, a Középső Birodalom is a világ közepének tekinti saját magát. Ráadásul úgy kétszer annyi ideje, mint mi, azaz bő négyezer éve, írásban is dokumentálva. Kína neve saját nyelvén Zhongguo, amely név 2 tagból áll: a zhōng (中) jelentése ’középső’, míg a guo (国) jelentése ’állam’. Hogy egy kicsivel visszább kanyarodjunk a címben kitűzött témához, a valódi középpontot vagy súlypontot illetően objektív támaszként még néhány adat: míg az Európai Unió lakossága úgy fél milliárd fő, addig a vásárt rendező országé bő 1,3 milliárd. Ha pedig a kiállítók és látogatók jó részét adó, tágabb értelemben vett Dél-Kelet Ázsia lakosságát tekintjük, a Japántól Koreán, Malajzián át Indiáig húzódó térség a 7 milliárd feletti bolygó lakosságnak közel 40%-át adja, míg egész Európa pedig csak kevesebb, mint 10%-át. Számszerűen nézve innen is érthető, milyen alapon helyezik saját országukat a glóbusztérkép közepére a kínai kartográfusok. Ha már így elkóboroltunk a címben kitűzött tárgytól, maradjunk még egy rövid ideig ezen a nyomon. A fentiek alapján valaki azt hihetné, hogy az óriási számok bűvöletében álmélkodó csodálattal tekintek Kínára. Ám nem erről van szó, hanem csupán arról, hogy szeretnék minél tárgyszerűbb adatokat előtárni avégett, hogy a hozzá viszonyulásunkat minél reálisabb alapra helyezhessük. Mert azóta is, hogy az a bizonyos vonat feltűnt a horizontunkon, azaz a kínai irodaszékgyártók székei és alkatrészei megjelentek a látómezőnkön, hazai székgyártóként ambivalens módon viszonyulunk hozzá. Egyrészt más alapanyag forrásoknál sok tekintetben versenyképesebb beszerzési piac Kína. Másrészt azonban olyan versenytárs, amelyet vásárlásainkkal mi magunk is táplálunk, és óvakodva tekintgetünk rá, hogy Dzsinkisz kán unokáinak mikor támad kedve piacunk lerohanására. Tehát Kína az egyik szemünkkel nézve jó partner, a másikkal poforgoszek. hu

5


tenciális ellenfél. (Valamelyest hasonlóan kettős értékű velük a kapcsolatunk, mint amilyen az néhány nemzetközi kiskereskedelmi-lánccal, amelyeknek beszállítói vagyunk, és amelyek saját székimportjuk és gyakran termékgyilkos, piacromboló marketingjük révén az ellenfeleink is egyben. De ez egy másik történet.) Régi római mondás, hogy barátaidat és ellenségeidet tartsd magad közelében. Hát evvel is indokolható, miért járunk évente Kínába, vásárokba és beszállítóink fölkeresésére. Mert szorosabb ismeretség, reális adatok birtokában eredményesebben tudjuk alakítani a másik féllel kapcsolatos stratégiánkat – legyen az akár barát, akár ellenség. Vannak persze olyan meghatározó adatok is, amelyekért nem szükséges sok ezer mérföldet utazni. Ilyenek például a devizaárfolyamok. A kínai központi bank saját devizájának árfolyamát mindenekelőtt az amerikai Dolláréhoz igazítja. Tekintve, hogy az Euró a Dollárhoz képest egy év alatt kb. 20%-ot veszített az értékéből, így a Jüan (vagy reinminbi, RMB, a kínai fizetőeszköz) ugyanennyivel erősödött az Euróhoz képest, vagy az Euró en�nyivel gyengült a Jüanhoz képest, ez csak nézőpont kérdése. (Megj.: Ebben a tárgyban a forgoszek.hu magazin 2014/1. számában Olajos Tibor a valutaháborúkról szóló cikkét érdemes újraolvasni; akkor még kétes próféciaként hathatott, de ma már tudhatjuk, hogy helyesnek bizonyult a prognózis, illetve elemzés.) A lényeg az, hogy mivel a Forint árfolyama alapvetően az Euróhoz kötött és harmadik devizákkal szemben ahhoz hasonlóan mozog, így számunkra is az említett mértékben drágult a kínai import. Ez első látásra hátrány, hiszen árrést veszíteni nem szeretünk, és árat emelni sem könnyű. Mindenesetre az árfolyamváltozás és az importdrágulás végső soron csak egy olyan külső körülmény, amely minden versenyzőt egyaránt érint. Ehhez az egyik gondolatom az, hogy az Antaresnél nem bánjuk a kínai import drágulását, hiszen ha az európai – és benne a magyar! – termelés versenyképessége nő, avval már középtávon a vásárlóerő és a piac is nőhet. És nem utolsósorban az sem rossz nekünk, ha a csekély hazai hozzáadott értéket előállító, ’nettó importőr’ versenytársaink pozíciója relatíve romlik. Tehát ez nyilván nem a ’dögöljön meg a szomszéd tehene is’ szemlélet, hanem annak a felismerése, hogy hazai gyártóként a versenypozíciónk végül javulhat attól, amit első látásra negatívumnak gondolnánk, mivel a mi cégünk a termékekbe beépített alkatrészeinek még ma is nagyobbik részét Európából szerzi be, nem beszélve a saját élőmunka hányadról. Így természetes, hogy őszintén örülünk, ha kínai munkások helyett egyre több munkát tudunk adni magyar, román, cseh, horvát, olasz stb. európai munkatársunknak. És ha már ide kanyarodtunk, érdekesnek tartom megosztani a következőt is. Emlékszem, tizenegy 6

forgoszek. hu

évvel ezelőtt dél-kínai beszállítóink üzemeiben a munkások béreiről érdeklődve azt a választ kaptam, hogy a bér 50-70 Dollárnyi havonta, és hogy azért rendszerint napi 11-12 órát dolgoznak, két fővel nagyjából lefedve 24 órát, és mindezt a hét 6 napján teszik, csak egy napot pihennek (azt is részben kényszerű leállás miatt, az áramellátás korlátozása okán). Vagyis nagyjából 20-25 centet kerestek akkoriban óránként, ami a megfelelő magyar órabér töredéke volt. Na, meg persze koszt és kvártély, tekintve, hogy sok száz vagy akár néhány ezer kilométerekről érkeztek a tengerparthoz közel eső iparvárosba dolgozni egykori földművesek. A mai állapot ellenben már az, hogy ugyanabban a régióban, ugyanabban a munkakörben már csak 8-9 órát dolgoznak naponta, a héten többnyire 2 pihenőnapjuk van, és a fizetésük 350-400, túlórákkal 500 Dollárnak megfelelő Jüan. Tíz év alatt a munkások (és más munkakörökben dolgozók) bére 7-10-szeresére nőtt. Közben a termelékenység is növekedhetett valamennyit, de nyilván nem ilyen ütemben, vagyis a kínaiak alacsony béréből eredő relatív versenyképessége az egykori töredékére esett vissza. És elmondható, hogy azonos munkakörökben ma már ők is ugyanannyit keresnek, mint egy magyar, szlovák, vagy román munkás. (Nagyjából ugyanez áll az irodai és menedzseri fizetésekre is.) Fontos helyén kezelni persze, hogy a munkaerő költségével kapcsolatos versenyképességi tényező csak egy a többi közül. Némi irigységgel tehetjük hozzá, hogy emellett ott van például a kritikus gyártási tömeg és a klaszter- vagy generátor-hatás is. Amennyi szék és székalkatrész gyártó vállalat fejezte be kénytelenül tevékenységét Észak-Itáliában az elmúlt 10 évben, annyi új indult Canton és Shanghai környékén. Elmondható, hogy a szektorunkban az elmúlt 10 évben történt beruházások és az azok nyomán született technológiai vagy formatervet illető újdonságok jelentős része kötődik a Középső Birodalomhoz. És ez versenyelőnyt jelent még jó ideig, annak ellenére, hogy régen nincs már exporttámogatás, és hogy (legalábbis Kelet-Európához képest) már elolvadt a munkaerő költségére vonatkozó előny. S nem utolsó sorban az elmúlt 10 évben létrejött Kínában egy százmilliós nagyságrendű társadalmi felsőközéposztály, amely olyan erős belső piacot teremtett, ami a jelek szerint elegendően pótolni tudta a gazdasági rendszerváltozásával (válságával) hosszan elbíbelődő, egykor elsőszámú exportpartner, az Európai Unió meggyengült vásárlóerejét. Egy amerikai kommandós ezredes, aki egy bevetés alkalmával elszakadt egységétől, majdnem egy évig az Amazonas-őserdőben rekedt, egyedül, élelem, szerszámok, gyógyszerek nélkül. De végül átvágva a dzsungelen, épségben visszaküzdötte magát a civilizációba, és könyvet írt kalandjairól, amelynek címe nagyjából így fordítható: A vadon semleges. Ha valaki józanul, tárgyszerűen veszi számításba


valódi lehetőségeit, és túlélésre irányul a szemlélete, tehát alapvetően optimista, de reális célokat tűz ki, az boldogulhat, annak ellenére is, hogy a ’vadon’ az első napokban idegennek, sőt ellenségesnek tűnik. Némileg hasonló érzéseim voltak annak idején a szűk utcák fölé tornyosuló hongkongi felhőkarcolók kietlen vadonjában sétálva, első utam alkalmával. Legalábbis így utólag visszanézve. A kínai emberekre és államukra is igaz, hogy pragmatikus. Így rámondható, hogy Kína ’semleges vadon’. Akiknek sikerül(t) a ’kínai egyenlő gagyi’ és ehhez hasonló, lejárt szavatosságú sztereotípiák helyett valós képet alkotnia Kínáról, az helyesen tudott és tud ma is igazodni hozzá. A CIFF irodabútor szakvásár 35 hektáros kiállítóterében több száz irodaszékes kiállítót láthattunk. És mint minden ilyen vásár, a szakma szereplőinek csak egy kis részét vonultatja föl, közel sem az egészet. Ezek alapján úgy becsülöm, hogy a kínai székgyártók száma néhány ezer lehet. Tekintve, hogy Kína és Európa földrajzi méretei nagyjából hasonlóak (a népességekről már esett szó), egy egyöntetűnek tartott ’kínai’ minőségjelző ugyanúgy nehezen kezelhető, mint ahogyan egy ’európai’ jelző is kevéssé alkalmas általános érvényességgel például albán, olasz, német és ukrán cégek azonos rendeltetésű iparcikkei minőségének átfogó jellemzésére. Eurázsia innenső és túlsó végén is egyaránt megvan az a széles minőségi skála, amelyen az egyes gyártók termékei elhelyezhetők. Visszatérve a CIFF standjai közé, a kiállítást A-Z szerettem volna bejárni négy nap alatt. Végül a teljes bejárás elegendő idő híján nem sikerült, de egy összkép e nélkül is összeállt. Ez pedig úgy foglalható össze, hogy a megjelent termékek, újdonságok tekintetében a tavaly ősszel a kölni Orgatecen és az idén tavasszal a Cantonban látott irodai ülőbútor világkép egymással jelentős átfedésben van. Részben ugyanazon szereplőkkel, és főként ugyanazon globális trendekkel, amelyek között az irodai ülőbútorokra vonatkozóan a következőket éreztem jellemzőnek: - főleg szögletes, minimalista formavilág – ami ott Keleten csak egy a többi között - könnyed hálós széktámlák ezernyi változatban, műanyag vagy fém keretre feszítve - mobilitás: ezernyi különböző székmechanika (gyakran csak kinézetre eltérők) - passzív rugalmasságot nyújtó megoldások, amelyekben a mobilitás nem egy mechanikából származik, hanem a (mű)anyag tulajdonoságából – egész háttámlák, fejtámlák, deréktámaszok készülnek puha felületű, rugalmas poliuretán, szilikonból - újabb formájú alkatrészváltozatok (görgő, lábkereszt, karfa, fejtámla), amelyek azonban a már meglévőkhöz képest érdemi újat szerintem nem adnak - színesség: több és bátrabb színek, mint eddig - fehér és világosszürke székelemek a korábbinál

nagyobb arányban – tart még az Apple (iPod) által elindított, a fényes fehér színtől karakterisztikus stílusirány. A különbséget a két említett vásár felhozatalában elsősorban ott láttam, hogy az általános globális irányvonal mellett emitt jelen voltak a speciálisan távol-keleti díszítő motívumok, óriási főnöki fotelek tömörfából, faragott sárkánymotívummal gazdagon díszítve, amely ízlésvilág értelmezési területe a Tigris, Eufrátesz és Volga folyók vonalánál nagyjából véget ér. Illetve míg Kölnben a középkategóriától fölfelé terjedő tartományba eső termékeket állítanak ki, addig Cantonban a Középső Birodalom alsó-középosztályának szóló megoldásokból is bőven volt terítéken olyan kínálat, amely nem mellesleg a mi kelet-európai tömegigényeinknek is megfelelő. Még az is elmondható, hogy ülőbútorok terén Canton mutatott fel nagyobb változatosságot, míg a nem ülőbútorok Kölnben szerepeltek egyértelműen szélesebb, vagy inkább gazdagabb felhozatalban. Persze az is lehet, hogy mivel a székekre összpontosítva jártam itt is, ott is, ezért az egyéb bútoroknak nem is feltétlenül a tényleges (műszaki) változatossága volt több Európában, hanem a részek egymáshoz illesztése, az átfogó stílus volt – legalábbis európai szemnek – harmonikusabb a német kiállításon. És a stílus, avagy a berendezési tárgyak formaterveinek összhangja talán egy olyan pont, amelyben az európaiak számára akad még egy lényeges versenyszempont, amelyben megőrizhető az egykor szerzett előny. Mert bár az általános kultúra gyökerei Kínában a miénkénél is mélyebben nyúlnak a múltba, de a modern irodai bútorok egyes elemeire és az összképre vonatkozó formatervezés hagyománya Európában hosszabb múltra tekint vissza, és ezáltal kiérleltebb. Vagy talán mindössze csak annyiról van szó, hogy az európai gyártók a kínaiaknál jobban meg tudnak felelni az európai vásárlók ízlésvilágának?! Emlékszem még a 12-14 évvel ezelőtti kölni, milánói vásárokra, ahol a standok jelentős részén kihelyezett ’fényképezni tilos’ jelzések ellenére sok távol-keleti titkos ügynök járt ’ihletet meríteni’, kamerával a kezében. Ezzel párhuzamosan az akkori időkben a cantoni vásárban az európai vagy amerikai arc elég ritka volt még. Az utóbbi években ez a jelenség is megváltozott: az itteni szakvásárokon már jóval kevesebb keleti arccal találkozni, miközben Cantonban nemcsak a látogatók, de a kiállítók között is igen sokan voltak a mi földrészünkről.

forgoszek. hu

7


8

forgoszek. hu


A mobilunk

mint személyi edző?

Ma már elképzelhetetlen az üzleti élet mobiltelefon használata nélkül, sőt, már szinte mindenki csak okos telefont használ, a hagyományos nyomógombos verziók helyett. Az okos telefonok mellett szól a rengeteg letölthető alkalmazás és az alternatív kommunikációs csatornák bővülése. írta: dardos dávid

Egy okos telefonnal lehetőség van videótelefonálni, ingyenesen skype-olni (feltéve, hogy az internetkapcsolat ingyenes), e-mailezni, megosztani gondolatainkat, élményeinket, közösségi oldalakat látogatni, és általában az internetet használni. De mégis az okosmobilok igazi előnyét a különböző applikációk jelentik, amelyekkel lehetőségek szinte végtelen tárháza nyílik meg a használók előtt. Nem mellesleg a mobil szoftverek igazán jó befektetések, hiszen amíg 2010 elején összesen 250 ezer alkalmazás volt elérhető, 2014-re már 3 millió applikáció közül lehetett válogatni. A gyors növekedés alapja a mobil és mobilinternet-használat folyamatos növekedése. Egy tanulmány szerint 2017-re 70 milliárd dollárnyi forgalmat is elérhet a mobil appok piaca. Mégis mit nyújt nekünk ez a több mint 3 millió alkalmazás? – Mobilunkkal már vehetünk autópálya matricát, megválthatjuk parkolóhelyünket, befizethetjük a számlákat, tanulhatunk különböző nyelveken, ebédet rendelhetünk, vagy asztalt foglalhatunk, de akár tévé távirányítónak is használhatjuk telefonunkat, mindezeket 1-1 okos alkalmazás teszi lehetővé. Néhány program pedig az üzleti életben nyújt segítséget, míg más applikáció a magánéletünket könnyíti meg. Azért, hogy munkánkat jól végezzük és hatékonyak legyünk, miközben megőrizzük az egészségünket is, fontos, hogy munka közben mozogjunk. (Erről a tárgykörről a forgoszek.hu magazin korábbi számaiban is írtunk már.) Ezért az ülő munkát végző embereknek is készültek speciális mobilalkalmazások, hogy munka közben ne feledkezzenek meg a testmozgásról. Így egy jobb alkalmazás már szinte személyi edzőnké válik, hiszen nem csak a munkahelyi tornában tud segítséget nyújtani, hanem az otthoni edzésben is. Érdekes összefüggés, hogy fő értelemben ugyan-

azon technológiai fejlődés miatt töltjük egész napunkat egy székben, mint amelyik a szoftverek segítségével segít megelőzni is a sok ülés egészségromboló hatásait. Szerencsénkre mindhárom nagy mobil operációs rendszerre találhatunk ingyenes programokat, melyek az irodai mozgásra ösztönöznek. Tehát nem lehet kifogás, hogy iPhone, Windowsphone vagy Androidos mobil van a zsebünkben, mind kínál már emilyen személyi trénert. Az Androidos operációs rendszerekre az egyik legnépszerűbb ingyenes alkalmazás a Sworkit Lite nevű app, mely több mint 1.000.000 letöltésen is túl van, és a legjobb értékeléseket kapta. Segítségével erősítő, kardió, jóga, és nyújtó gyakorlatokat végezhetünk, amelyeket videókkal szemléltet a program. Persze sok hasonló programot találhatunk, ha alaposabban körülnézünk, ám a felhasználók értékelése alapján ez az app e tárgykörben a leghasznosabb. Aki iPhone-t használ, az sem panaszkodhat, hiszen számukra is több hasonló program elérhető az iTunes-ból. Az Antares irodában való tesztelések után az az egyöntetű vélemény alakult ki, hogy a Lazy Monster nevű alkalmazás a legbarátságosabb program, amiben egy apró egyszemű szörny segíti a tornázást, és a felhasználóval együtt végzi a gyakorlatokat. Windowsphonra is jut bőven alkalmazás, találhatunk külön hölgyekre szabott tornaalkalmazást, illetve a Google Play áruházban is megtalálhatók az ilyen applikációk. Lassan kijelenthető, hogy az egészségünk a zsebünkben van, ha pedig a tornaalkalmazást kombináljuk egy jól megválasztott ülőgéppel, akkor kiegyensúlyozott és hatékony munkavégzés lesz az eredmény. Szóval dőlj hátra kedvenc forgószékedben, töltsd le a számodra legmegfelelőbb appot, és használd az alkalmazást! Engedd, hogy segítségedre legyen az egészségesebb ülési szokások kialakításában! forgoszek. hu

9


Ép székben ép lélek

10

forgoszek. hu


Egyre többen ismerjük fel annak a jelentőségét, hogy egészségünk megőrzése érdekében fontos a testünk karbantartása. Igyekszünk egészségesen táplálkozni, kerülni a cukros ételeket, és a rákkeltő anyagokat. E mellett a testünk karbantartásáért néhányan edzőterembe is járunk, sportolunk és diétázunk. Hetente órákat töltünk a fürdőszobában, törekedve a tökéletes külső kialakítására. Egyszóval törődünk testünkkel, egészségünkkel, és kinézetünkkel. A jó fizikai állapot és az egészséges életmód meghosszabbítja az élettartamot, valamint elősegíti a fiatalos külső fenntartását. A férfiak főleg az autók karbantartásával foglalkoznak, míg a nők a lakás, ház karbantartására fordítanak jelentősebb időt. De mi a helyzet az ülőgéppel, a széket ki tartja karban? Sokszor elfelejtkezünk róla, hogy men�nyire fontos a szék megfelelő szervizelése. Amikor megvásároljuk álmaink forgószékét, és használatba állítjuk az irodában vagy otthon, az első beállítások után egyre kevésbé figyelünk a szék „érzéseire”. Pedig mint minden használati tárgy – különösen egy számos mozgó alkatrészeket tartalmazó gép, mint amilyen a forgószék – időként igényli az odafigyelést és a gondoskodást. Természetesen nem vacsorázni, vagy kirándulni kell vinni, hanem meghúzni a csavarjait, legalább háromhavonta, a görgőket pedig félévente megtisztítani a szöszöktől és az egyéb szen�nyeződésektől. Érdemes évente a mozgó alkatrészeket finoman gépolajjal átkenni, vagy szilikon spray-vel gondosan befújni. Fontos, hogy megfelelően üljünk a székünkben, használjuk ki a teljes ülőfelületet, ne csak a szék elejére üljünk. Használjuk ki a mechanikák nyújtotta előnyöket: hintázhatunk a hintamechanikás vagy szinkronmechanikás székkel – így oldva a napi stressz okozta feszültséget. Ám figyeljünk oda: az arra alkalmatlan székekkel ne próbálkozzunk ringatni magunkat, mert súlyos sérüléseket okozhatunk magunknak és a székünknek egyaránt. Érdemes ügyelni arra is, hogy a székbe ne nagy lendülettel, szabadeséssel belehuppanva foglaljunk helyet, mert ez a szokás jelentősen csökkenti a szék élettartalmát, vagy akár nyomban tönkre is tehet

néhány alkatrészt. Ahogy az embereknél, úgy a székeknél is fontos a kinézet. Egy elegáns, ápolt, tiszta szék az iroda és az otthon dísze lehet, míg egy foltos, lelakott szék leminősíti az egész lakást vagy irodát éppúgy, mint a gazdáját. A székkárpit és egyéb alkatrészek tisztítása, ápolása jelentősen fiatalíthatja a szék megjelenését. Evvel a szolgálati idejét is meghosszabbíthatjuk, elkerülve azt, hogy kifogástalan működésű, ám külseje miatt irodai használatra már nem alkalmas széket kelljen leselejteznünk. Egy kis odafigyelés és az ülőgépünk kiváló befektetéssé válhat. Ha elég figyelmet fordítunk rá, meghálálja hosszú szolgálati idővel, egészségünk védelmével. Egy igazán jó forgószéknek megvan az ára, ám a fent említett pontok figyelembe vételével akár 30%-kal is növelhetjük az élettartalmát. Tehát figyeljünk székünkre, mert a hasznot magunkon fogjuk érezni, a pénztárcánkon, egészségünkön és közérzetünkön. És mi a helyzet akkor, ha a szék elöregszik, ha egyik vagy másik lábára megsántul, vagy a dereka megrokkan? Erre is van megoldás… Lecserélni? Kidobjuk? Vagy? Választhatjuk a felújítást is. Ehhez tudnunk kell, hogy a szék renoválása főleg a magasabb kategóriájú székeknél éri meg. Az ilyen székeknél megfizettük a minőséget, és azzal együtt a hosszú élettartamot, persze az ilyen székek sem „élnek örökké”. Leggyakrabban a kárpit, és a szivacs válik az idő áldozatává, de a sokadik év után pár mozgó alkatrész is a használhatatlanságig elkophat. A görgők, mechanikák, kar- és fejtámaszok, gázliftek, lábkeresztek, ülő- és hátlapok mind mozgó, kopó alkatrészek, de előfordulhat, hogy csak néhányuk kopik el végletesen, míg a többség még tovább bírná, mivel a remek mérnöki tervezésnek és a korrekt gyártási kivitelezésnek köszönhetően jóval felülmúlják a várható élettartamukat. Egy klasszikus, például négylábú faszék esetén ha az egyik láb kitörik, akkor nagy valószínűséggel a teljes szék tönkremegy, mert javítása vagy lehetetlen, vagy gazdaságilag nem éri meg. Ettől eltérően a forgószékek java része modulokból felépített szerkezet, amelyben az egyes elemek több kevesebb szakérforgoszek. hu

11


telemmel ki- és beszerelhetők, cserélhetők. Így ha egy elem elromlott, annak cseréjével a szék tovább élhet, tovább lehet használni. Mikor érdemes inkább felújítani, mintsem új terméket vásárolni? Mivel a forgószék gép ugyan, de összetettsége nem haladja meg egy kerékpárét, így egy közepes gyakorlati érzékkel rendelkező felnőtt ember ránézésre is meg tudja ítélni ezt a kérdést. Az élettartam meghosszabbítása mellett a régi székhez fűződő érzelmi kötődések és gazdasági szempontok is közrejátszhatnak (ha nincs elég pénz újat venni). Ha az ember 5 évig egy kényelmes, minden igényt kielégítő székben ült, élt és dolgozott, akkor fontossá válik számára, úgy mint kedvenc ingje vagy blúza, vagy mint a lábához kényelmesen idomult futócipő. Emellett a felújítással, annak mértékétől függően, akár egy kvázi új széket kaphatunk, és mellesleg a modernizált, felújított bútorok, székek manapság igen csak divatosak. Persze a székek felújítását össze lehet kötni az irodafestéssel, felújítással, így a székek kárpitszínét is rögtön az iroda színéhez lehet igazítani. A felújítást általában célszerű szakértőkre bízni, a gyártóra vagy az erre specializálódott szakszervizekre. Egy görgőcseréért nyilván fölösleges szakembert hívni. De például egy gázlift kiszerelése a lábkereszt és a mechanika épen tartása mellett már célszerszámot igénylő művelet. A szakembernek rutinfeladat, hogy a kedvenc ülőgépünket újjávarázsolja, és még jó pár évig használhatóvá tegye. Persze az alkotó vénával rendelkező emberek kikapcsolódásként, vagy kreativitásuk kiteljesedéseként házilag is megpróbálkozhatnak felújítani szeretett széküket, az interneten egészen lenyűgöző felújított darabokra lehet bukkanni. Egy komplett székfelújítás egyik lényegi és

12

forgoszek. hu

egyben legszembetűnőbb eleme az újrakárpitozás, ahol nem csak a kárpit fajtáját (bőr, műbőr, szövet, gyapjú) és színét lehet újrakalibrálni, hanem új szivacsozással is érdemes ellátni a széket. Szivacsok terén választhatunk ergonómiailag formázottat, de akár memóriahabos szivacsot is. A mai modern hálós székeknek pedig egy újrahálózással visszaadhatjuk a megfelelő tartást, illetve rugalmasságot. Sőt, bizonyos alkatrészek kicserélésével vagy hozzáadásával a szék korábbi komfortfokozatán a felújítás kapcsán még emelhetünk is. És itt nemcsak a padlóvédő bevonattal készült parkettagörgőkre kell gondolni, hanem például arra, hogy utólag kartámaszt lehet szereltetni az eredetileg anélküli székre, vagy a fix karfa helyett több féle módon állítható karfát kaphatunk, továbbá (bizonyos típusoknál) a fejtámaszra, vagy lábtartó gyűrűre is szert tehetünk, ami korábban nem volt a széken. Amikor a mechanika, vagy a gázlift még működőképes, de kopottsága már zavaró (hangos, nyikorog, kattog, lötyög) akkor érdemes egy felújítás keretében ezt is kicserélni, hogy a tökéletes összhangot semmi ne törje meg. A teljesség jegyében a lábkereszt lecserélése is megfontolandó, elegáns krómozott, vagy polírozott alumínium lábkeresztre, vagy csak egy modernebb vonalvezetésű műanyagból készültre. A felújítás tehát egy lehetséges megoldás az ülőgépünk nyugdíjazásának kitolására, ami persze némi utánajárást igényel, de pénzügyi szempontból nézve gyakran, míg a környezettudatosság szemszögéből vizsgálva szinte mindig releváns eredményt hoz. Akiknek pedig a szívéhez nőtt az ülőgépe, vagy komfortnövelő tuning-ötletekkel és alkotási vággyal van telve, annak mindenképpen érdemes számításba venni régi széke felújítását.


A kárpit a forgószék ruhája Ami az embernek a ruhája, a forgószéknek, illetve ülőgépnek a kárpitja. A székkárpit funkcióját tekintve is hasonló szerepet tölt be, mint a ruha, azaz védelmi, díszítési, és kényelmi funkciót. A kárpitozás design szempontjából is kiemelten fontos, minden irodai ülőbútornál. A kárpit tökéletes kommunikációs csatorna, anyaga, minősége, színe mind kifejezik a felhasználó stílusát, személyiségét. Egyes kárpitok az eleganciát, míg mások a praktikumot helyezik előtérbe. Fontos, hogy a kárpit összhangban legyen a cég, vagy legalább az iroda arculatával és illeszkedjék az irodai közösség igényeihez. A bútorkárpitok jellemzően szövéssel, hurkolással, és nemezeléssel készülnek, valamint az így elkészített alapanyagok kombinálásával (rétegzésükkel). A kereskedelemben kapható irodaszékek többsége 3 fő kárpitanyag-típusba sorolható: bőrök, műbőrök, műszálas textilek. (Valamint újabban elterjedőben van gyapjú kárpitozás is). Emellett a modern kor szellemének megfelelően újragondolt kárpitozási megoldásokkal is gyakran találkozunk napjainkban, ilyenek pl.: mesh és hálós kivitelek. Mindegyik típusnak megvan a maga funkciója és előnye. Az emberek ezek közül a valódi bőrnek tulajdonítják a legnagyobb értéket. A gondosan cserzett és szeletelt, szépen festett marhabőr valóban kényelmes, tartós és elegáns, és ennek megfelelően drága is. Ugyanakkor nem minden ’valódi bőrként’ hirdetett kárpit ilyen. Például az olcsó kínai forgószékeken gyakran olyan minőségű sertésbőr található, ami sem presztízs, sem használati érték, sem tartósság tekintetében nem a legjobb választás. A bőr és műbőr felület könnyen tisztán tartható, de nyáron, párás melegben hamarabb beleizzad az ember. A műbőrök között is nagy különbség van. A sima pvc egyszerűbb, keményebb és olcsóbb, míg a poliuretán (pu) bevonatú műbőr puhább, jobb minőségű és ennél fogva többe kerül. A mai modern technológiával készült műbőrök használati értékben és tartósságban egyaránt ’verik’ az olcsó bőröket. Létezik olyan műbőr is, amelynek fedőanyagába a gyártáskor bizonyos mértékű (20-30%) porrá őrölt bőrt kevernek és úgy részben természetes anyagú műbőrt (bonded leather) hoznak létre. A természetes és mestersé-

ges anyagok ilyen ötvözete a természetes bőréhez hasonló tapintást, puhaságot tesz lehetővé viszonylag alacsonyabb költségszint mellett. (Megj. Erről a tárgyról bővebben a forgoszek.hu magazin 2014/2 számában esik szó. A textilkárpitok kínálata szinte végtelen. Ezek nagy többsége műszálas (poliakril, poliészter, polietilén) anyag. Az esztétikán kívül egy szövettípusnak bútorkárpitként a legfontosabb jellemzője a tartóssága, illetve kopásállósága, amit az úgynevezett martindale-teszttel mérnek. Már a 20-30.000-es mutatóval rendelkező szövetek is megfelelnek normál körülmények esetében több éves használatnak, míg intenzív igénybevételre és hosszú évekre garantált strapabíráshoz 100.000-es mutatójúak is kaphatók. A gyapjú kárpit komoly előnye, hogy súlyának harmadát képes nedvességből felvenni anélkül, hogy nedves hatást keltene. A benne felgyülemlett páratartalmat a szellőztetéskor leadja, így mindig száraz, tiszta és puha marad. Nem köti meg a szennyeződéseket, egyszerűen tisztítható, valamint nem vonzza a port sem. Nehezen gyűrhető anyag, és kopásállósága is magas. Azonban szín tekintetében rendkívül igényes, a közvetlen napfény komoly károsodást okoz rajta, ezért mindig óvni kell a közvetlen napfénytől, mert annak hatására veszít élettartamából is. A hálós és mesh székek közös jellemzője, hogy akár alájuk dolgozott szivacs réteg nélkül is kényelmes ülésfelület kialakítására alkalmasak: megfelelő fa-, fém- vagy műanyag vázra feszítve. Ezek az anyagok képviselik jelenleg a fő trendirányt. Modern irodaszék kárpitnak a hálós szerkezetű anyag tökéletes választás, ötvöződik benne a kényelem és a minimalizmus, valamint igen jól megfelelnek az EU Integrált Szennyeződés megelőzés és ellenőrzés elvének (IPPC) is, amely kimondja az anyag- és energiatakarékos gyártási technológiák előnyben részesítését. Így a környezet megóvása mellett ergonomikus, modern stílusú kárpitozást kapunk, továbbá élvezhetjük a kiváló szellőzés és a jó takaríthatóság előnyeit, ami által a nyári melegben is higiénikus és komfortos lesz a székünkkel való szoros testi kapcsolat.


Töltődj fel! Vezesd le a feszültséget! Antisztatikus szék? Elektrosztatikus feltöltődés? ESD? Mik ezek a kifejezések? Az biztos, hogy normál irodai munkakörülmények között nem túl gyakran hangoznak el. Lássuk sorjában, mit jelentenek és mire jók! Az antisztatikus jelző arra utal, hogy az ilyen tulajdonságú anyag az elektromos feltöltődést csökkenti vagy kiküszöböli, nem töltődik elektrosztatikusan, és így nem halmozódik föl benne olyan töltés, ami pl. az ember bőrét kisüléskor megcsípi, vagy ami ennél is fontosabb, az érzékeny mikroelektronikai készülékeket tönkretenné. Ugyanerre a jelentéstartalomra használják az ESD betűszót is, amelynek az angol electrostatic discharge rövidítése, azaz elektrosztatikus kisülés. Emlékszik még valaki arra az egyszerű, de látványos kísérletre, amikor gyerekkorunkban fizika órán a műanyag vonalzót a műszálas iskolakö14

forgoszek. hu

penyhez dörzsöltük és úgy az mágnesként vonzotta magához az apró papír fecniket? Ez esetben is elektrosztatikus töltést halmoztunk fel a vonalzóban, ami hatást gyakorolt a vele ellentétes töltésű papírdarabkákra, magához vonzotta azokat. Nos, a sztatikus töltődés jelensége hétköznapi módon ekként szemléltethető. Az elektrosztatikus feltöltődés nem látványos, de nem is ritka jelenség a modern munkakörnyezetben. Töltés szétválasztással jöhet létre, amikor két felület szétválasztódik, pl. lépéskor a cipő és padló között, vagy pl. a bevásárló kocsi kereke és a padló között, vagy műszálas ruházatok között mozgás hatására, stb. Ebből fakadóan kis áramerősségű, de nagy feszültségű, akár 10-15.000 Voltos elektromos kisülések előfordulhatnak akár ülőmunka mellett is. Ennek forrása a fentiek szerint egyrészt a székben ülő ember mozgása, a székkárpit és a ruházat egy-


FONTOS TÉNY: A vezetőképes kárpit, illetve az olyan kialakítású forgószék önmagában nem képes megvédeni a használóját és annak sztatikus feltöltődésre érzékeny tárgyait az elektrosztatikus kisüléstől. Az ESD védelmi rendszer csak akkor működhet rendeltetésszerűen, ha a padlózatig bezárólag szakadatlanul biztosított a levezetés útja, mert a sztatikus töltések csak úgy kerülhetnek levezetésre.

mással való súrlódása, másrészt a görgős székeknél – ahol sem a padlózat, sem a görgők nem vezetőképesek – a folyamatos gurulás miatt töltés szétválasztás jön létre, és sztatikus töltések halmozódnak föl. Ezek az elektromos kisülések mértékük miatt többnyire el sem érik az emberi ingerküszöböt. Azonban mikroelektronikai eszközök (például mobiltelefon, tablet, notebook, stb.) gyártása és szervizelése közben megengedhetetlen a legkisebb mértékű elektrosztatikus kisülés is, mivel az tönkretenné az erre érzékeny elektronikai félvezető alkatrészeket. Olyan munkakörnyezetben tehát, ahol az elektrosztatikus feltöltődésből fakadó kisülések meghibásodásokat okozhatnak, ennek megfelelő ESD védelmet kell kialakítani. Védekezni e jelenséggel szemben úgy lehet, hogy egyrészt nem engedjük meg a sztatikus töltés felhalmozódását, másrészt az óhatatlanul

megjelenő elektrosztatikus töltéseket folyamatosan levezetjük. Az ESD vagy vezetőképes széknek, illetve az olyan munkaállomáshoz kapcsolódó eszközöknek és a teljes környezetnek ESD védettnek kell lennie, aminek lényege leegyszerűsítve az, hogy elektromosan vezetőképes anyagokat kell alkalmazni és a keletkező elektrosztatikus feszültség folyamatos levezetését is biztosítani szükséges. Az ilyen munkakörnyezetben az ESD vagy vezetőképes forgószék olyan, mint egy villámhárító: a fém vagy karbon szállal átszőtt, vezetőképes székkárpitnak köszönhetően az emberen vagy ruházatán keletkező töltések átkerülnek a székre, majd a fém alkatrészeken (mechanika, gázlift, lábkereszt) és végül a speciális, vezetőképes görgőkön keresztül a vezetőképes padlózaton keresztül vezetődnek le.

forgoszek. hu

15


Melyik éri meg jobban az árát? Az a használati cikk, amely első látásra olcsóbb, az a teljes futamidőre, vagyis a teljes termékélettartamra és szolgálati értékre vetítve gyakran drágábbnak bizonyul.

16

forgoszek. hu


Az üzleti életben a számok nyelvét használják az emberek, amiben a könyvelők és számviteli szakértők tökéletesen jártasak, az átlagember viszont kevésbé beszéli ezt a nyelvet. Persze a számtan négy alapműveletét mindenki érti és alkalmazza is nap, mint nap. De a gazdaságossági számítás egy másik világ: egy kész útvesztő az avatatlan szemek számára, szóval honnan is tudhatná, hogy ténylegesen mi éri meg és mi nem? A sokmilliárd fős modern társadalmunk kiszolgálására a modern ipar tömegtermeléssel reagál és sajnos pazarlásra felépített gazdaságot működtet. A reklámok ezt sugallják: vedd meg, használd, dobd el, vegyél újabbat – méghozzá minél előbb! Napjainkban a minőség helyett így a mennyiség a meghatározó üzleti logika a legtöbb iparágban: milliós darabszámokkal készülnek tartós fogyasztási cikkek, amelyek élettartalma mindössze 1-2 év. Hol van már az az idő mikor egy csizma 30 évig bírta, folyamatos karbantartás mellett?! A XXI. századra sem felejtettek el cipőt, ruhát, és más eszközöket gyártani az iparosok, de a minőségnek ma viszonylag magasabb az ára. Vagy reálértéken talán nem is magasabb, de a jó minőségű, míves termékek mellett ott vannak az áraikkal csábító, külsőre hasonlóan kinéző, olcsóbb, alacsonyabb minőségű alternatívák. Ez a jelenség a lábbelikre, a ruházati és egyéb tartós fogyasztási cikkekre egyaránt igaz. Így egy jó minőségű forgószék ára is kétszer-háromszor magasabb, mint a gyenge minőségű tömegtermékeké. Ugyanakkor, ha a megtérülési költséget is figyelembe ves�szük, a kép alkalmasint már mást mutat. Hiszen ha tüzetesen megvizsgáljuk a számokat, a legtöbb esetben az olcsóbb ár valójában drágábbnak bizonyul, amint időarányosan kezdünk el számolni… nem is beszélve arról, ha még az idő mellett a termék által nyújtott ’szolgálati minőséget’ is számításba ves�szük… Ha pedig a termék egészségügyi kockázatával is számolunk, akkor egyenesen a feje tetejére állhat az első látásra – az árcímkék hatására – még olyan egyszerűnek tűnő kalkulációnk! E talán meglepő állítás igazolására lássunk két egyszerű példát. Jolán és Katalin régi barátnők, de a számítási módszerük eltérő. Jolán 2 éve vásárolt egy olcsó forgószéket akcióban 19.990 Forintért, amire a törvényileg előírt 1 év jótállást kapta. Néhány napnyi használat nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a szék kialakítása nem az ergonómiára lett optimalizálva. Ez napi 1-2 órás használat mellett még alig érdemelne szót, de Jolán napi átlagban 8 órát használja a széket, ami így bizony számára már egészségügyi kockázatokat jelent. A szék a második évben már veszít eredetileg sem túl magas komfortjából, mert a párnázata kiülődik (rossz minőségű szivacs) és a harmadik évben pedig tönkre is megy, így újat kell helyette vásárolnia. A vásárlás óta eltelt idő alatt Jolán koncentrációs és avval együtt szellemi teljesítőképessége kissé visszaesett, azaz munkahatékonysága csökkent. Ugyanilyen kategóriájú forgószéket most úgy 25.000 Forintért tud megvásárolni, ami várhatóan szintén 2-3 évig

lesz használható. És mi fog történni az elkövetkező 2-3 évben? Jolán még többször tapasztal majd vérkeringési és ízületi panaszokat, egészsége és koncentrációja tovább romlik, esetleg orvoshoz is kell fordulnia. Így 5 év alatt ugyan ’csupán’ 45.000 forintot költött székre, de közben teljesítménye és egészsége is leromlott. (Az idő előtt elhasználódott eszköz miatti bosszúságot, valamint az újabb beszerzés, szerelés terhét ne számszerűsítsük.) Evvel szemben Katalin egy márkás, megbízható, magasabb kategóriájú forgószéket vásárolt 2 éve, nagyjából 90 ezer Forintért. A magasabb árért cserébe 5 év jótállást is kapott, azaz ha a székkel 5 éven belül bármilyen problémája lenne, azt a gyártó cseréli, vagy megjavítja. 5 évig tehát garantált Katalin komfortja, melyet egy minőségi forgószék nyújt számára. Katalin így elégedett, egészséges, és nem hiányzik a munkából az ülésre visszavezethető egészségügyi probléma miatt, tehát munkájában továbbra is hatékony tud lenni. És a székhez kapott egyszerű karbantartási tanácsok betartása mellett szinte biztosra vehető, hogy Katalin nem csupán a jótállás által is biztosított 5 évig élvezheti gondtalanul az ergonómiailag tökéletesen megtervezett, az egészség megőrzésére hivatott székét, hanem azon túl még hosszú évekig. Jolán és Katalin tehát más-más megtérülési számítás mentén, de időarányosan, egy évre vetítve ugyanolyan összeget szántak a személyes forgószékükre, de egészen más értéket kaptak a pénzükért. Katalin hosszabb távra tervezve azonos ráfordítás mellett sokkal többet kapott a pénzéért: amikor minőségi forgószéket választott, akkor nemcsak komfortjáért és az egészségéért hozott jó döntést, de egy sor bosszúságtól is megkímélte magát. A vásárlási döntés a mi kezünkben van! A fenti két példából kiindulva látható, hogy valójában nem pénz kérdése a minőség! Időarányosan, egy év időtartamra vetítve, Jolán és Katalin is egyaránt nagyjából 10.000 Forintot költött! A tanulság az, hogy a kezdeti alacsonyabb összegű ráfordítás végül mégis súlyos mínuszokat jelenthet ahhoz képest, ha már kezdetben hosszabb távra tervezünk és akként egy nagyobb ráfordításról hozunk jobb döntést. Munkaadóként a fenti dilemma ugyan nem közvetlenül a döntéshozó saját bőrére megy, de a hatás az alkalmazottak számának arányában többszöröződik. Olcsó székek választása esetén a gyengébb minőségű szék okozta teljesítménycsökkenéssel kell számolni, ami plusz költségeket jelent(het) a cég számára. Nem beszélve a társadalmi költségekről, amelyeket az egészségügyi ellátás igénybevétele, és az elhasználódott székből keletkező hulladék kezelése jelent. E költségek összege már tetemes a vállalkozás és a társadalom számára. Amikor pedig a vállalkozás vezetője beruház egy professzionális munkaeszközbe, például egy magas minőségű, ergonomikus forgószékbe, akkor biztos lehet benne, hogy csökkenti vele a munkahelyi hiányzásokat. Bárki is a felhasználó, megéri a rövid távon magasabb költséget kifizetni, tudva, hogy az hosszútávon sokszorosan megtérül, főleg ha az egészség a tét.

forgoszek. hu

17


antares sütik A mi zabpelyhes kekszünk

Nem csak az egyik működési alapelvünknek szeretnénk megfelelni akkor, amikor emberi kapcsolatainkban munkatársainkkal és partnereinkkel akként bánunk, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Így az Antares étkezőjébe a névnapokon, születésnapokon vagy ’csak úgy’ hetente egyszer biztosan kerülnek finomabbnál finomabb sütemények. Ezek a sütik amellett, hogy ízletesek, egészségesek is és nem mellékesen hazai alapanyagokból készülnek. Közülük egy zabpelyhes keksz az egyik leggyorsabban és legegyszerűbben elkészíthető. A hozzávalókat a kollégáktól tudjuk beszerezni, bio tönkölybúza lisztet és olajos magvakat Fehér Attila területi képviselő, tojást Lakos Tünde követeléskezelő, mézet Kovács István garanciális mukatársunk szállítja… De nézzük sorjában, mi szükséges az Antares zabpelyhes sütihez! Hozzávalók: 20 dkg zabpehely 5 dkg tönkölybúza liszt 5 dkg kukoricaliszt fél teáskanál szódabikarbóna 1 teáskanál fahéj 2 egész tojás 5 evőkanál méz (vagy 5 evőkanál barnacukor) 10 dkg vaj vagy margarin 1-2 marék durvára darált dió, mogyoró, napraforgómag, mazsola – ízlés szerint Elkészítés: Egy tálban keverd el a száraz alapanyagokat a szódabikarbónával. Szórj bele egy-két maréknyi tetszőlegesen összeválogatott olajos magvat. Ez lehet dió, mogyoró, napraforgó, mazsola, vagy használhatsz ízesítőként akár gesztenyepürét is. Az alapreceptet évszaktól függően tudod variálni, tavasztól őszig a magvak mellé szórhatsz apróra vágott gyümölcsdarabokat is, télen a fahéj helyett mézeskalács fűszerrel ízesítve a keksz ünnepi hangulatot kelt. Ezt követően kerülnek be a nedves alapanyagok. A vajat először mikrohullámú sütőben érdemes folyósra melegíteni és úgy ráönteni a száraz hozzávalókra. Amikor az eddigi hozzávalókat elkeverted és a tészta már darabossá vált, elkezdheted gyúrni. Amikor végleg ös�szeállt, kis halmokat gömbölyíts, majd kilapítva sütőpapírral kibélelt tepsire rakd azokat, ahol keksz formára igazíthatod a gömböket. 18

forgoszek. hu


kár pit

A ’kárpit’ szó eredetét kutatva az etimológiai szótár a carpita északolasz jövevényszóra utal, amely durva, bolyhos gyapjúszövetet, kelmefajtát jelent, illetve abból készült szoknyát is. Az olasz szó további eredetfejtése vonatkozásában bizonytalanság érezhető, ezért ugorjunk át az angolra. Mert a magyar kárpit szóhoz kiejtésében nagyon közeli az carpet, ami szőnyeget jelent és a maga részéről az ófrancia carpite, valamint a már említett olasz carpita szavakra megy vissza, amelyek egyaránt takarásra használt szövetanyagot jelentettek. De mi van a carpita alatt? Mármint szóeredet tekintetében? Aki találkozott már Horatius szállóigévé vált ’carpe diem’ sorával, az közelebb van a megértéshez, figyelembe véve, hogy ennek jelentése költőies fordításban ’szakítsd le a nap virágait’. És hogy ezzel egyszerűen a hedonista életérzést kívánta-e a filozófus-poéta kifejezni? Vagy inkább a múlandó élet által kínált véges lehetőségek bölcs megragadását? Ezt ki-ki ízlése szerint eldöntheti. Azt viszont biztosra vehetjük, hogy a carpere latin ige egyebek mellett ’szakít, tép’ jelentésű, a melléknévi igeneve carpitus, aminek jelentése ’tépett’. Ez alapján már felsejlik a kárpit szóhoz a végső képi eredet: a gyapjút mint a szövet alapanyagát először fonállá kell fonni, de még a fonás előtt ezt a csomós alapanyagot tépkedéssel fonhatóvá kell tenni. Az ókori ember számára tehát ez volt a dolgok sora: tépd, fond, sződd és végül elkészül a kárpitod! …amelyet azután szőnyegként szobád padlójának burkolására, vagy kelmeként tested fedésére és hidegtől óvására, avagy kárpitként ülőbútoraid bevonására használhatsz. Különös, hogy amíg a szőnyeg, szőttes és szövet szavaink a magyar szókészletben még a sztyeppei (talán finnugor) eredetű ’sző’ igére mennek vissza, addig a kárpit szavunk a fentiek szerint már kárpátmedencei, neolatin származék…, noha mindkettő egyazon technológiai folyamathoz kötődik, amely során a juhok gyapjából szövet készül: a kárpit egy korábbi fázishoz, a fonalkészítéshez, a szövet pedig egy későbbihez, a szövéshez.


Profile for Antares Hungary Kft.

forgoszek.hu magazin 4. szám  

forgoszek.hu magazin 4. szám  

Advertisement