Page 1

Warszawa, dn. 25.10.2013

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.10.2013 Tłumaczenie pisemne POL -> ENG liczba słów 356547 Zleceniodawca: mLingua

Zleceniobiorca: Antalyya

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 8913,68 EUR 2. Kwota uzysku: 4456,84 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 4456,84 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 802,23 EUR 5. Kwota do wypłaty: 8111,45 EUR (słownie: osiem tysięcy sto jedenaście euro czterdzieści pięć centów)

mLingua Zleceniodawca

Antalyya Zleceniobiorca

Antalyya rachunek do umowy o dzielo  
Advertisement