Page 1

Verantwoordelijke uitgever: Jurgen Denys, Kammerstraat 22, 9000 Gent

Wat doet Wel Jong Niet Hetero?

Hetero, holebi, transgender, ...

Wij zijn een landelijk erkende jeugdvereniging met een ambitieuze missie: “Wel Jong Niet Hetero is als samenwerkingsverband dé deskundige partner op het terrein van het holebi- en transgenderthema bij jongeren tot en met 30 jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen en Brussel zijn of haar genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven”

Gender en seksuele diversiteit in het jeugdwerk

Kort samengevat: we willen dat iedere jongere zich goed en veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daar proberen wij op verschillende manieren aan te werken: zowel lokaal, nationaal als digitaal. In elke provincie vind je een aantal lokale groepen voor holebi- en transgenderjongeren. Daar kunnen ze elkaar ontmoeten in een veilige omgeving en samen leuke activiteiten doen. Daarnaast hebben we een nationaal aanbod. Zo zijn er groepen specifiek voor jongeren onder 19 jaar (Min19), boven 24 jaar (Plan B) en transgenderjongeren (T-jong). We organiseren ook een aantal landelijke initiatieven voor al die vrijwilligers en af en toe durven we de internationale toer op te gaan. We proberen ook de maatschappij te sensibiliseren met uiteenlopende initiatieven zoals campagnes, vormingen, verspreiden van informatie en zichtbaarheid in de media. Ook in de digitale wereld vind je ons terug via onze website waar je heel ons aanbod kan terugvinden en het forum waar je terecht kan voor informatie of om andere holebi’s, transgenders en sympathisanten te leren kennen. Via onze facebook-pagina blijf je bovendien op de hoogte van wat er leeft binnen onze organisatie. Wel Jong Niet Hetero vzw Kammerstraat 22 9000 Gent T: 09/335.41.87 info@weljongniethetero.be weljongniethetero.be facebook.com/Weljongniethetero


Wat betekent gender en seksuele diversiteit? Genderdiversiteit

Seksuele diversiteit

Op basis van uitwendige geslachtskenmerken wordt bij

Seksuele geaardheid of seksuele oriëntatie heeft te maken

de geboorte officieel vastgelegd of je een jongen of een

met tot wie je je aangetrokken voelt. Val je op mensen van

meisje bent. Dit lichamelijke aspect wordt biologisch

het andere geslacht, dan ben je heteroseksueel. Voel je

geslacht genoemd. Maar er is ook sprake van sociaal

je aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht, of tot

geslacht of gender. Dit heeft te maken met hoe je je voelt

beide geslachten, dan kan je jezelf ‘holebi’ noemen. Dit

(genderidentiteit) en hoe je je gedraagt (genderexpressie).

is een letterwoord voor ‘homo’, ‘lesbisch’ en ‘biseksueel’. Twee jongens die op elkaar vallen noemen we homo en

Die aspecten kunnen met elkaar in lijn liggen: je voelt

twee meisjes lesbisch. Val je op beide geslachten, dan ben

je en je gedraagt je zoals verwacht wordt volgens jouw

je biseksueel.

biologisch geslacht, maar dat is zeker niet bij iedereen zo. Bij iemand die transseksueel is, komt het geslacht niet

Het is moeilijk om te weten te komen hoeveel mensen

overeen met de genderidentiteit. Dit kan dan gepaard gaan

holebi zijn. Seksuele oriëntatie bestaat namelijk uit drie

met het gevoel in ‘het verkeerde lichaam’ te zijn geboren.

verschillende aspecten: identiteit, verlangen en gedrag.

Wanneer geslacht en genderidentiteit overeenkomen,

Er kan dus een verschil zijn tussen hoe je jezelf benoemt

maar genderexpressie afwijkt, spreken we over travestie

(identiteit), tot wie je je aangetrokken voelt (verlangen)

of cross-dressing. De koepelterm voor al deze variaties is

en wat je doet op het vlak van relaties en seksualiteit

transgender.

(gedrag). Die aspecten komen niet altijd overeen. Zo kan je jezelf hetero noemen, maar wel af en toe fantaseren

Daarnaast zijn die verschillende aspecten ook niet zo

over of seksueel contact hebben met iemand van hetzelfde

tweeledig als ze op het eerst zicht lijken. Dit kan worden

geslacht.

voorgesteld als een schaal met aan de ene kant mannelijk en aan de andere kant vrouwelijk. Je kan biologisch gezien

Drie tot acht procent van de bevolking noemt zichzelf

100% man zijn of 100% vrouw of je kan kenmerken hebben

holebi maar dat gaat dus enkel over identiteit. Ook hier zijn

van beide geslachten. In dat laatste geval is er sprake van

tal van variaties mogelijk en daarvoor gebruiken we de term

interseksualiteit. Wat betreft genderidentiteit kan je

seksuele diversiteit. Dit omvat alle mogelijke voorkeuren

je man voelen of vrouw of allebei of geen van beide of

en is dus breder dan de opdeling tussen hetero en holebi.

af en toe man en af en toe vrouw of… de mogelijkheden zijn eindeloos, net zoals bij genderexpressie. Er zijn dus ontzettend veel variaties mogelijk en daarom spreken we over genderdiversiteit.


Wat heeft Wel Jong Niet Hetero te bieden? Watisgay.be Weljongniethetero.be

Dit is onze jongerenwebsite met filmpjes over gender en seksuele diversiteit. De filmpjes werden in YouTube-

Op onze website vind je een heleboel informatie:

vlogformaat opgenomen en centreren zich rond het thema

Een uitgebreide infobox over gender en seksuele diversiteit

“Wat is gay?” Jongeren kunnen er ook zelf vragen stellen

Een overzicht van al onze groepen en hun activiteiten

die door ons team worden beantwoord.

Een actief forum waar je al jouw vragen kan stellen en anderen kan ontmoeten

Een webshop waar je posters, flyers, publicaties en nog veel meer kan bestellen

...

Vorming aan jeugdwerkers Wij geven vormingen aan jeugdwerkers over gender en seksuele

#So What?! The Gayme

diversiteit. Volgende zaken kunnen aan bod komen:

Bij vorm elke i je ee ng krijg exem n gratis #SoW plaar va n hat? ! T he Gaym e.

#So What?! The Gayme Is een spel om gender en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken

een kader van wat gender en seksuele diversiteit juist inhoudt

bij jongeren. Aan de hand van 40 illustraties kunnen jongeren in gesprek gaan met elkaar. Zo

waarom je hier aandacht voor moet hebben binnen het jeugdwerk

leren ze hierover te praten op een zeer open en speelse manier. Het spel is vooral gericht op

concrete tips om je vereniging meer holebivriendelijk en genderbewust te maken

jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun begeleiders.

tools om expliciet rond deze thema’s te werken

Train the Trainer om met #SoWhat?! The gayme aan de slag te gaan

...

Je kan het #So What?! The Gayme bestellen of ontlenen op verschillende locaties in elke provincie. Meer info vind je op onze website.

Samen gaan we op zoek naar waar jouw vereniging het meeste nood aan heeft of de nadruk op wil leggen. De kostprijs bepalen we in onderling overleg op basis van de verschillende mogelijkheden en verwachtingen. Geïnteresseerd? Mail dan als de bliksem naar vorming@weljongniethetero.be dan nemen wij zo snel mogelijk contact op met jou om verder af te spreken. Voor meer info kan je ons ook mailen of bellen op het nummer 09/335.41.87.

Er zijn al een heleboel organisaties die een vorming van ons kregen. Wordt jouw vereniging de volgende? “Een boeiende en interactieve kennismaking, waardoor je even stilstaat bij je persoonlijk/ professioneel referentiekader en nieuwe inzichten verwerft. Een echte aanrader!” Paul – vzw Jong “De healthies hebben een zeer unieke vorming gekregen. Joetz neemt het spel #SoWhat?! The Gayme alvast mee naar vormingsweekenden van de animatoren.” Britt – vzw Joetz


Wat kan ik als jeugdwerker doen? In onze samenleving is er sprake van heteronormativiteit. Say what?! Een moeilijk woord maar de naam zegt het zelf: heteroseksualiteit is de norm. Hier hangen drie vooroordelen mee samen:

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars

M/V/T/X/Y/Z/...?

Mannen en vrouwen zijn niet helemaal

ben je een jongen, ofwel een meisje. Maar er

In onze maatschappij wordt heteroseksualiteit

hetzelfde maar de gelijkenissen zijn veel

zijn een heleboel mensen voor wie die hokjes

nog vaak als ‘normaal’ gezien. Iedereen gaat

groter dan de verschillen. Toch lijkt het soms

niet kloppen en die liever in een ander of

er automatisch van uit dat je hetero bent

alsof we effectief van twee verschillende

helemaal geen hokje zitten.

tenzij je expliciet vermeldt of duidelijk maakt

We plaatsen iedereen in twee hokjes: ofwel

planeten komen.

Hetero tot het tegendeel is bewezen

dat dit niet zo is.

Hoor je soms ook het woord homo, mietje of gay als scheldwoord? Dit is meestal niet slecht bedoeld maar kan wel erg kwetsend overkomen bij

Deze normen zorgen ervoor dat personen die hiervan afwijken soms niet zo goed in hun vel zitten. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vervelende gevolgen: Die vooroordelen zorgen er voor dat van

Op veel formulieren moet je aanvinken of

De meeste mensen in Vlaanderen aanvaarden

jongens en meisjes verschillende dingen

je “M” of “V” bent terwijl dat vaak helemaal

homoseksualiteit wel, maar onder bepaalde

worden verwacht. Zo moeten jongens stoer

niet relevant is. Ook in verschillende

voorwaarden. Zo krijgen veel holebi’s een

en sterk zijn terwijl meisjes lief en mooi

dagelijkse situaties moet je aangeven of je

vieze blik als ze in het openbaar kussen.

horen te zijn. Daar van afwijken wordt niet

man of vrouw bent en dat kan voor sommige

Daarnaast zijn er ook nog mensen die

altijd aanvaard. Dit zorgt er ook voor dat veel

mensen heel erg lastig zijn.

expliciet tegen homoseksualiteit zijn wat kan

kansen worden gemist en talenten onnodig

leiden tot verschillende vormen van geweld

verloren gaan.

of discriminatie.

Door volgende tips toe te passen help je mee die normen te doorbreken: •

zorg ervoor dat je jongens en meisjes

ga er niet van uit dat alle jongens liefst

voetballen en alle meisjes graag knutselen •

genderneutraal

vermijd hokjesdenken in communicatie

hou rekening met genderdiversiteit in je infrastructuur (toiletten, douches,

dat holebiseksualiteit niet oké is. Maak dus de afspraak met jouw groep om dit niet (meer) te doen, zo voelt iedereen zich welkom!

Heb nog je graa mee g r tip s? Vraa g ee n vo aan rming !

zorg voor diversiteit in al je materiaal: publicaties, website, afbeeldingen,

papa”) •

reageer op homofobe

geef je zo ook onbewust de boodschap

uitspraken en mopjes

(bv. “beste ouder” i.p.v. “beste mama en

gebruik niet enkel roze en blauw speelgoed maar hou het ook eens

vraag op formulieren enkel geslacht van mensen indien dat ook echt belangrijk is

hetzelfde behandelt en aanspreekt

jongeren die zelf holebi zijn. Daarnaast

posters,... •

laat holebi’s aan bod komen in verhalen, toneeltjes en films

slaapzalen,...)

Gooi deze folder niet weg maar gang hem op in je lokaal. Zo heb je alvast jouw eerste steentje bijgedragen tot de aanvaarding van gender en seksuele diversiteit!


Brochure gender en seksuele diversiteit in het jeugdwerk  
Brochure gender en seksuele diversiteit in het jeugdwerk  
Advertisement