2 minute read

UTBYGGINGEN i rute

– Vi ligger litt etter skjema i midten av mai, men fremdriften nå er så god at vi klarer å gjøre ferdig dette byggetrinnet slik at sommerhotellet kan åpne som planlagt 19. juni. Det lover Olav Håbesland, prosjektleder i BRG, som er total-entreprenør for utbyggingen på Ansgarskolen.

Tekst Kjell Pedersen | Foto Lasse Eid

– ALT HAR IKKE GÅTT PÅ SKINNER. Flere underentreprenører og leverandører har slitt med bemanningen på grunn av korona-pandemien. Noen arbeidere har vært i karantene mens andre har vært hjemme med barn fordi skolene er stengt. Det har ført til at vi er et par uker på etterskudd, men det skal vi klare å ta igjen, sier en optimistisk prosjektleder.

Godt samarbeid Entreprenørselskapet Brødrene Reme var ansvarlig for byggingen av Ansgarskolen i 1988. Siden har entreprenørselskapet BRG stått for utbygging av kontorer og nytt undervisningsbygg, i tillegg til Nupen-kapellet i perioden 2007–2008, kantine og bibliotek 2009–2010 og studenthjemmet i 2013.

Nå er de ansvarlig for nye 1400 kvadratmeter bygningsmasse i tillegg til 720 kvadratmeter som skal renoveres til en samlet pris på 51,6 millioner kroner.

NYTT INNGANGSPARTI under oppføring på Ansgarskolen.

– Vi har et flott samarbeid med BRG, sier Terje Simonstad driftsleder på Ansgarskolen, og den som representerer skolen som byggherre.

– Det kjennes trygt å samarbeide med et selskap som har vært involvert i tidligere utbygging og som kjenner deler av bygningsmassen.

Ansgarskolen vokser Skolen har vokst ut av sine nåværende lokaler. Nå blir det nye undervisningsrom, grupperom og øvingsrom for musikkstudentene. Det blir ny kantine med plass til 500 personer. Det gjør Ansgarskolen bedre egnet til utleie for konferanser. Dessuten blir det flere kontorer samtidig som deler av nåværende bygningsmasse blir renovert.

– Utbyggingen gir også miljøgevinster. Det borres et par hundre meter ned for å bruke grunnvannet som varmekilde til vannbåren varme, sier en stolt Simonstad, som legger til at BRG strekker seg langt for å imøtekomme Ansgarskolens ønsker.

Utfordrende – Det er alltid endel utfordringer å bygge på eksisterende bygningsmasse. Vi har støtt på noen overraskelser, men de har vi klart å løse underveis, sier prosjektleder Håbesland.

Han har hatt omlag 20 mann i arbeid siden slutten av februar. Fra midten av mars, da myndighetene stengte skoler og universiteter på grunn av pandemien, har bygningsarbeiderne vært mer eller mindre alene på Ansgarskolen.

Ferdig til jul – Vi er fornøyd med fremdriften, og håper vi kan ta i bruk nye arealer når sommerhotellet forhåpentligvis åpner 19. juni, sier Simonstad, som er trygg på at budsjettet på 51,6 millioner kroner for den nye bygningsmassen holder.

– Og vi skal klare å holde våre forpliktelser, sier prosjektleder Håbesland i BRG, som skal overlevere hele byggeprosjektet 18. desember.

OLAV HÅBESLAND, prosjektleder i BRG (t.v.) og driftsleder på Ansgarskolen, Terje Simonstad i den nye kantinen.

TERJE SIMONSTAD driftsleder på Ansgarskolen, gleder seg over fremdriften og åpning av sommerhotellet 19. juni.