Ansgarmagasinet 2/2019

Page 1

NUMMER 2 / VINTER 2019

REKORDMANGE STUDENTER PÅ ANSGAR

– Bygger ut for 50 millioner


Leder

Frykt ikke! «Frykt ikke! For ingen ting er umulig for Gud». Lukasevangeliet kapitel 1

For mange av oss er opplesningen av juleevangeliet fra Lukasevangeliets andre kapittel selve kjernen i julefeiringen. Men også det første kapittel i Lukas-evangeliet forteller mye om hvorfor Jesus ble født.

DETTE KAPITTELET inneholder to englebesøk, ett til presten Sakarja som skulle bli far til døperen Johannes, og ett til Maria som skulle bli Jesu mor. Ingen av dem hadde vel verken tenkt eller visst at de skulle spille en viktig rolle i Guds frelsesplan for menneskene. Johannes og hans kone Elisabet var langt opp i årene, og de var barnløse. Maria var en ung forlovet kvinne, sannsynligvis i tenårene. Engelens innledningshilsen til dem begge var: «Frykt ikke!». Sakarja fikk høre at hans bønner om å få barn var hørt, og at dette barnet skulle bety mye for hele Israels folk. Maria fikk høre at hun hadde funnet nåde hos Gud, og at hun skulle bli med barn og føde en sønn som skulle være hellig og kalles Guds sønn. Budskapet fra engelen overgikk både Sakarjas og Marias villeste tanker og drømmer, og ordene «frykt ikke» signaliserte at Gud hadde gode planer både for dem, for israelsfolket og for hele verden. Hvis vi skulle valgt ut ledere som skulle sette Guds planer ut i livet, ville vi sannsynligvis ikke valgt et gammelt ektepar eller en pur ung kvinne. Gud bruker mennesker vi ikke uten videre karakteriserer som verdige, lederskikkelser eller representative. Juleevangeliet er Guds plan for å redde verden, ikke menneskets tanker om hvordan dette kunne skje. Guds allmakt var ikke svekket selv om israelittene bodde i et land okkupert av romerne, og selv om mange hadde vendt seg bort fra Guds plan. «Frykt ikke» er budskapet om at Guds plan står fast også når omstendighetene virker håpløse.

2 ANSGAR MAGASINET

Vi som lever i dag er kalt til å formidle Guds evangelium til vår tids mennesker og til vår verden. Da trenger vi å lytte til Guds tale til oss. På Ansgarskolen ønsker vi å gi elever og studenter større innblikk i Guds evangelium til mennesket slik det er formidlet til oss gjennom Bibelen. En tid til å lytte til Guds stemme for å finne et kompass for livet. En tid for gudsmøter alene og sammen med andre. Også til oss som lever i dag lyder budskapet: «Frykt ikke!». Verden er fortsatt Guds verden, og alle tider er i hans hånd. Vår tid er også Guds tid, Gud er større enn alle de vanskeligheter og utfordringer vi har så lett for å feste blikket på. Dere som er Ansgarskolens venner og vi som arbeider og studerer ved skolen står sammen om å få gi det glade budskap om Guds redningsplan for sin verden til alle mennesker vi møter. Vi kan alle delta i dette oppdraget, om vi er unge som Maria, gamle som Sakarja, eller midt i livet. Engelens avsluttende hilsen til Maria var: «For ingen ting er umulig for Gud». La det være horisonten både for vårt daglige arbeid og for årets julefeiring. Jeg vil ønske Ansgarskolens venner en velsignet jul!

Ingunn Folkestad Breistein Rektor

ANSGAR MAGASINET 3


10

14

Skattefri gave Følg oss INSTA: Ansgar høyskole FACEBOOK: Ansgarskolen NETT: www.ansgarskolen.no

Gi en gave til Ansgar høyskole og få skattefritak for beløpet. Dette kommer inn under gaver til vitenskapelig forskning. Ordningen er uavhengig av om du i tillegg gir til frivillige organisasjoner. Både privatpersoner og foretak kan benytte seg av ordningen. Privatpersoner kan gi inntil 10% av personinntekt, for foretak er det 10% av overskudd, og få skattefritak for hele beløpet.

SLIK GÅR DU FREM: 1. Gi en gave via VIPPS, på #75023. Velg «Kjøp og betal» og «gave til «Ansgar». Ønsker du skattefradrag, velger du dette i VIPPS.

Utgiver: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand Telefon: 38 10 65 00 E-post: post@ansgarskolen.no

24 09

2. Gi på vedlagte giro, eller direkte til konto 3000.19.17044. Registreres som skattefri gave.

Innhold

3. Gi fast til skolen. Ta kontakt med oss på 38 10 65 00 eller post@ansgarskolen.no Les mer på baksiden av magasinet.

www.ansgarskolen.no

6 ANSGARSKOLEN bygges ut for 50 millioner

Ansvarlig redaktør: Ingunn F. Breistein Redaktør: Kjell Pedersen

8 OPPLEVELSESRIK TUR til Romania

E-post: vaarlid@ansgarskolen.no

9 PÅL RAKE med julekonserter i Ansgarkapellet

Design: TressDesign.no Trykk: Kai Hansen trykkeri Opplag: 4 000 Bladet distribueres gratis.

4 ANSGAR MAGASINET

Søknadsinformasjon

10 SLIK ER LIVET på Ansgar

ANSGAR BIBELSKOLE: Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se ansgarskolen.no

13 REKORDMANGE på Ansgar

ANSGAR HØYSKOLE: Ordinær søknadsfrist 15. april. Ledige studieplasser legges til 19. juli på samordnaopptak.no

16 NYTT NAVN og ny design

12 STORT ENGASJEMENT – både faglig og sosialt! 14 KRIKLINJA på BALITUR 17 ANSGARNYTT

18 ANSGAR BIBELSKOLE – Elever 2019/2020 20 HVA FREMMER ELLER HINDRER kreativitet i prekenforberedelsene? 21 FORTELL skaper begeistring 22 «VI KLARTE DET!» 23 VENNSKAP OG SAMSKAPING på tvers av religion og kulturer 24 DRØMMER OM å leve av rallycrosskjøring 26 NYTT fra Misjonskirken Norge 28 ENQUETE Tre på Ansgar 29 MUSIKK OG HELSESTUDENTER med konsert

ANSGAR MAGASINET 5


on 196.63.63.60

ANSGARSKOLEN BYGGES UT FOR 50 MILLIONER Ansgarskolen i Kristiansand har planer om å utvide bygningsmassen med 1400 kvadratmeter. Med det kan studenttallet økes betraktelig for Sørlandets eneste teologiske lærested.

TRENGER PLASS: Utvidelsen på 1400 kvadratmeter gir muligheter for å øke studentmassen. Illustrasjon: Trollvegg

Tekst Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor

I SITT MØTE 27. september vedtok Ansgarskolens styre et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 50 millioner kroner. Tidspunkt for byggestart er ikke fastsatt, men rektor Ingunn Folkestad Breistein sier til Kristelig Pressekontor at det mest trolig skjer på nyåret. – Nå er det vedtatt at vi vil bygge ut, og så er det en del praktiske forberedelser som må gjøres og formelle ting som må avklares. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette tar, men vi ønsker å begynne utbyggingen så snart som mulig, sier hun. Sterk vekst Ansgarskolen, som eies av Misjonskirken Norge, består av Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole og er eneste teologiske lærested mellom Stavanger og Oslo. Skolen har 415 studenter fordelt på 330 på høgskolen og 83 elever på bibelskolen. Medregnet staben holder omkring 500 personer til på skoleområdet, og de har en nokså trangbodd arbeidshverdag.

6 ANSGAR MAGASINET

Skolen har hatt en formidabel vekst i studentantallet de siste åra. Siden 2014 er antallet studenter på høgskolen økt fra 200 til over 400. Utbyggingen gir rom for ytterligere vekst – Med utvidelsen som nå er vedtatt, vil vi kunne vokse enda mer og tilby et godt nok tilbud både til nåværende og nye studenter. Vi ønsker økt kvalitet, sier Folkestad Breistein. Skolen trenger flere undervisningsrom, grupperom og øvingsrom for musikkstudentene. Videre er det for få kontorer, og aulaen har bare kunnet romme halvparten av de rundt 400 studentene. Utbyggingen skal gi skolen en ny, stor kantine som også vil fungere som forsamlingssal med plass til 500 mennesker. Dette skal gjøre Ansgarskolen til en mer egnet konferansearena, noe som er tatt med i regnestykket for framtidig drift. Tomta er stor nok til at skolen kan bygges ut enda mer senere, men arealene som skal legges til nå, kommer tett på den nåværende bygningsmassen.

Lån og egenkapital Det er en del av forarbeidet som må på plass før første spiker kan slås i det nye prosjektet. Utbyggingen vil bli finansiert både med egenkapital og lån uten at fordelingen ennå er fastsatt. Ansgarskolen fikk for en tid siden en testamentarisk gave i millionklassen, og denne vurderes brukt til utvidelsen. – Vi må jobbe med hvordan vi skal finansiere prosjektet, men vi er trygge på at vi får det til. Styrevedtaket er gjort etter moden overveining. Vi nedsetter nå en byggekomité som skal jobbe med pengeinnsamling. Først og fremst vil vi rette fokuset mot medlemmene i Misjonskirken Norge som eier av skolen, og vi håper og tror dette er et løft mange vil være med på, sier Folkestad Breistein. Kvalitet og kvantitet – Er det viktig å vokse for å være store? – Både kvalitet og kvantitet er viktig når studenter og elever søker seg til oss. Vi har et godt innhold og budskap i våre studier, og vi vil nå ut til flest mulig. Det er et behov for det vi tilbyr, sier rektor Folkestad Breistein.

Ansgarskolen utdanner pastorer og ledere både til Misjonskirken Norge, Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Endelig cand.theol-eksamen kan oppnås gjennom skolens samarbeid med MF vitenskapelig høyskole i Oslo og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. – Det er et behov for fagutdanningen vi tilbyr også innen interkulturelle studier, musikk og psykologi. Vi tror det er stort behov for vårt tilbud i et samfunn hvor bibelkunnskapen generelt er lav, og vi mener et år på bibelskole er mer aktuelt enn noen gang, sier Ingunn Folkestad Breistein som mener utbyggingen tilrettelegger for studentaktiv læring og for møter mellom studenter og lærere basert på det kristne trosgrunnlaget. – Det er dette som er skolens hjerte, sier rektoren.

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand - Org. nr: 991 688 MVA - www.trollvegg.no - post@trollvegg.no ANSGAR MAGASINET 7


OPPLEVELSESRIK TUR TIL ROMANIA Tekst Linnea Andernach Johannesen, Ragnhild Stensrud og Kjell Pedersen / Foto Marianne Frestad (hovedbilde)

Disippelklassen på Ansgar bibelskole besøkte også i år Romania. I løpet av en ti dagers tur fikk elevene se de store kontrastene som finnes i landet. De fikk dele vitnesbyrd, holde andakter og lede lovsang på møter flere ulike steder. Dype spor Turen startet i sør hvor elevene bodde på en bibelskole i landsbyen Spantov. Her hadde de opplegg med SFO-barn på dagtid og møter med ungdommer på kveldstid. De besøkte flere familier i ulike landsbyer hvor de også leverte mat og hørte deres historier. Det satte dype spor å se familier leve i falleferdige hjem og å se fattigdommen på nært hold. Det å oppleve deres gjestfrihet og deres trofasthet til Jesus gjennom alt, var inspirerende og trostyrkende.

Sterke inntrykk Disippelklassen besøkte også byen Onesti nord i Romania og fikk stifte bekjentskap med nye menigheter og landsbyer. Ti dagers turen ga mange sterke inntrykk, nye bekjentskaper og gode og innholdsrike opplevelser. Samtidig ga elevene uttrykk for hvor urettferdig livet er og hvor takknemlig de er for å bo i Norge.

Marianne Frestad Det er store kontraster i landet. Besøk på SFO, arrangere ungdomsmøte og menighetsbesøk gjorde sterkt inntrykk. Størst inntrykk gjorde hjemmebesøkene hos familier som levde under vanskelige forhold. Vi fikk være der, lytte og be sammen med dem, og se hvor mye Gud betyr i livene deres.. Det gjorde også inntrykk å se gjestfriheten i landet, og se viktigheten av å møte andre kulturer og mennesker med åpenhet og respekt.

Elias Landrud Skarpeid Det var ganske sterkt når vi var på hjemmebesøk og se hvordan de klarte seg med så lite. Det var også ganske spesielt å se at folk kom i hest og kjerre, mens folk i byen kom i noen fancy biler. Å se at vårt besøk betød så mye for de var flott. Det virket som om vi gav dem noe å leve på den lille stunden vi var der.

8 ANSGAR MAGASINET

PÅL RAKE med JULEKONSERTER i ANSGARKAPELLET

– JEG ER KJEMPEGLAD for muligheten til å legge tre av mine julekonserter til Ansgarkapellet i Kristiansand i år. Det er ikke alle som får holde konserter der!

får jeg satt arbeidsplassen min – Ansgarskolen på kartet. Den tidligere Voice-finalisten begynner sin juleturne med tre konserter i Ansgarkapellet 13. 14. og 15.desember. Så går turen til Oslo og Majorstua kirke 18.desember, Egersund kirke 20.desember og avsluttes i Sola Ruinkirke 21.desember.

Det er fjerde året lektoren på Ansgar høyskole holder egne konserter i desember. I fjor var blant annet 1100 tilstede på konserten hans i Domkirken i Kristiansand. I år er Domkirken byttet ut med Ansgarkapellet og langt færre tilhørere.

Nedstrippet form – I 10–15 år var jeg innleid artist på ulike juleshow. Det ble slitsomt i lengden, sier Pål Rake, som bestemte seg for å lage sine egne julekonserter.

Eksklusivt - For meg føles det eksklusivt å starte julekonsert-turneen i kapellet som kunstneren Kjell Nupen har designet. Det er bare plass til ca 80 tilhørere på hver konsert. Men det skaper en intimitet og flott ramme for meg og mitt piano. Dessuten

– Nå blir det konserter på mine premisser. Jeg ønsket å ta det helt ned med bare meg og et piano. Ønsket er å gi publikum en drøy desembertime med både tradisjonelle julesanger og egne sanger sammen med noen gjesteartister i en nedstrippet form, sier høyskolelektoren.

Tekst/foto Kjell Pedersen

ANSGAR MAGASINET 9


SLIK ER LIVET PÅ ANSGAR

HELENE MEEK LINDÅS PÅ CREWLINJEN

VEGARD GANGÅS BJØRSETH PÅ KRIKLINJEN

Miljøet på Ansgar er veldig bra. Vi er en gjeng som utfordrer og oppmuntrer hverandre. Fantastisk miljø hvor du kan komme å være deg selv akkuratt sånn som du er. Også er det veldig deilig å tenke på at man alltid har medelever man kan stikke innom til eller sende en melding. Man kan alltid invitere til spill eller lovsang.

Miljøet på Ansgar definerer virkelig hva ordet fellesskap betyr. Det er inkluderende, varmt, oppløftende og fylt av Jesus. Gud vil at vi skal være mange og dyrke han sammen. Det får vi gjort mye av på Ansgar! Det å ha Jesus som fellesnevner i et felleskap skaper de sterkeste og beste relasjonene oss mennesker imellom, og er bånd som vil vare livet ut og inn i evigheten.

Det er veldig gøy å gå crew. Vi lærer veldig mye forskjellig innenfor lyd og lys. Og det er alltid noe nytt hver time. Jeg føler jeg virkelig får dyrket mine nådegaver gjennom dette året her!

Det å gå på KRIK er helt suverent! KRIK legger opp til at du får reise rundt og prøve nye og artige sportsaktiviteter sammen med fantastiske lærere Samtidig skapes det bånd og vi får venner for livet. Kan det egentlig bli noe bedre..?

Tekst Linnea Andernach Johannesen og Marianne Frestad

Det er ansatt fire miljøarbeidere på Ansgar bibelskole. Alle fire gikk på bibelskolen i fjor. Her er deres erfaringer som miljøarbeidere etter første skolehalvår. Vi føler oss utrolig heldige og priviligerte som for lov til å være i denne jobben å bli kjent med alle de 83 bibelskoleelevene som går her i år. Selv gikk vi på bibelskolen i fjor og vi hadde et sinnsykt bra år, derfor er det ekstra stas å være med å bidra til at årets elever også vil få et år de vil huske for livet. På bibelskolen er det fem linjer: Musikk, Crew, KRIK, dans og disippel. Elevene har ulike linje- og bibelfag de følger på dagtid, men når skoledagen er over, er de overlatt til oss. Da arrangerer vi ulike opplegg på kveldstid og i helgene, alt fra stort til smått, som f.eks. spillkvelder og søndagsturer, til rollebryllup og vårball. Ellers henger vi generelt rundt på studenthjemmet eller andre steder i området, og gjør litt praktiske oppgaver innimellom det sosiale. Miljøet på Ansgar opplever vi som inkluderende og sammensveiset. Det er mye liv på studenthjemmet, og man blir kjent på et dypere nivå når man bor så tett på hverandre. Her kan man bygge vennskap for resten av livet. 10 ANSGAR MAGASINET

Her kan dere lese hvordan årets bibelskoleelever har hatt det i høst.

EMIL BYBERG – musikklinjen:

HELENE MEEK LINDÅS – crewlinjen

VEGARD GANGÅS BJØRSETH – KRIKlinjen

SUSANN VENNEMO – danselinjen

SONJA SALVESEN –disippellinjen

EMIL BYBERG PÅ MUSIKKLINJEN: Å gå musikklinja er lærerikt, og utfordrende, på en god måte. Man blir utfordra til å gjøre ting man ikke har gjort før: ha huskonserter, og bli spurt om å spille på ting. Man blir spurt nesten hver dag om å spille rundt omkring i menigheter, så man må ha kalenderen klar. Hvis man vil kan man spille sykt mye. Det er stas, men man må også kunne si nei. Ellers er læreren vår -«Syver» veldig kul. Mange bor på studenthjemmet så man slipper å si hade etter skoledagen, elevene blir heller med hjem. Hvis man vil så skjer det ting hele tiden, enten om det bare er å sitte å prate eller gjøre noe aktiviteter. Jeg syns miljøet er veldig inkluderende. Når man går til et kjøkken så er man alltid velkommen inn. Man kan alltid henge med folk og ulike gjenger. Det er nice med miljøarbeidere som er venner av oss samtidig som de har autoritet, som henger med oss. Tror det er litt av grunnen til at det er så lite gjengete på skolen.

SUSANN VENNEMO PÅ DANSELINJEN

SONJA SALVESEN PÅ DISIPPELLINJEN

Å gå danselinja på Ansgar Bibelskole syntes jeg er utrolig gøy! Timene blir brukt på å lære om flere dansestiler, som er med på å utfordre deg og vokse som danser. I tillegg inkorporerer danselinja troen vår, og vi lærer både hvordan og hvorfor dans er en form for lovprisning, og hva bibelen sier om det!

På Ansgar treffer du mange fra ulike steder i landet. Du blir kjent med nye og får venner for livet. Utenom skolen er det alltid noe sosialt å være med på hvis du ønsker det! Å lage mat sammen er noe jeg setter pris på, enten det er kake eller middag.

Miljøet innad i danseklassen er veldig bra! I timene starter og avslutter vi gjerne med en bønn, og da er det helt vanlig at vi ber for hverandre. Vi ønsker hverandre bare det beste, og vi ønsker å bidra til at vi vokser både som dansere og i tro. Alt i alt er danselinja på Ansgar bibelskole et godt valg for både kropp og sjel!;)

Det er utrolig kjekt å gå på disippellinjen! Du får lære mer om hvem du er, bli kjent med andre og ikke minst bli bedre kjent med Gud. Årets høydepunkter er turene til Romania og Colombia! Her får vi skikkelig utfordret oss og sitter igjen med minner og erfaringer som jeg vil ta med meg videre.

ANSGAR MAGASINET 11


FRA VENSTRE: Ina Kathrine Vefall, Sandra Hestad, Andreas Vestvik, studentrådsleder Cathrine Skaaheim, Henrik Fredheim, Elisabeth Froestad, Jan Erik Lerbekk Ødegård.

STORT ENGASJEMENT – både faglig og sosialt!

Rekordmange på Ansgar – Det er rekordmange studenter og elever på Ansgarskolen dette skoleåret. Av de 422 som er registrert, studerer 340 på høyskolen og 82 går på bibelskolen. Det er særlig økningen på høyskolen som bidrar til rekordåret, sier administrasjonsleder Øyvind Skjegstad. Tekst/foto Kjell Pedersen

Nytt deltidsstudium!

BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI Les mer på ansgarhoyskole.no

12 ANSGAR MAGASINET

Året startet med en fadderperiode på to uker, der studentene ble kjent med hverandre og studentbyen. Dette satt flere av studentene pris på! Det skaper tross alt et godt grunnlag for trivsel blant medstudenter og studiene – og det er det vi jobber mot! Tekst/foto Cathrine Skaaheim

I år er vi heldige som har studenter som engasjerer seg i studentverv, skolens saker og studentmiljøet! Studentrådet har fått gjennom de mindre sakene og vi jobber mot de større sakene utover skoleåret. Blant annet skal vi få i gang linjeforeninger for musikk og psykologi. Vi gleder oss til å jobbe sammen og fremme studentene.

Nær fordobling I løpet av de siste fem årene har høyskolen økt med nesten 200 studenter.

Dette skoleåret er det 120 teologistudenter, 115 studerer psykologi, 87 studerer musikk og 20 driver med interkulturelle studier.

– I høst hadde vi 1300 søkere til høyskolen. Av disse begynte 145. Vi opplever at vårt studietilbud med teologi, pyskologi og musikk er relevante studieretninger for dagens ungdom.

– Noe av det mest gledelige er at stadig flere velger å legge hele studieløpet sitt til Ansgar. Mens studentene tidligere studerte et år på Ansgar og fortsatte studiene sine et annet sted, ser vi nå at flere og flere velger å gjennomføre hele bachelor- og masterløpet hos oss.

Økning bibelskolen – Bibelskolen har også hatt en økning de siste årene. Det er mange år siden sist vi hadde over 80 elever, sier inspektør Terje Watne. Hvert år velger ca 800 å gå på bibelskole i Norge. Av disse går omlag ti prosent på Ansgar.

Vi har mye godt i vente, både sosialt og faglig. I eksamenstiden er det mega-kollokvier med pizza som de kan forsyne seg med. Alle studentene samles for å jobbe med sitt og vi tilbyr pizza for at studentene skal få mat og litt sosialt opp i alt stress. Dette ble en stor suksess i fjor, og gjentas i år også!

– Årsaken til elevøkningen de siste årene velger vi å tro er høy kvalitet på undervisningen og linjer som treffer ungdom. I tillegg er fokus på lovsang og flere utenlandsturer i løpet av skoleåret populært. Turer til Romania, Bali, Columbia og New Orleans og Los Angeles i USA er attraktivt når ungdom velger en bibelskole, sier Watne. Han legger til at den årlige turneen med Ansgar Gospel Choir betyr mye både for skolen og elevene.

Til neste år blir det fagseminarer, konkurranser og annet sosialt. Vi skal fremme faglig engasjement, gode premier og relasjoner med hverandre. Det er mange gode, reflekterte ideer som vi ser fram til å realisere. Dette blir gøy!

Flest teologistudenter – Det er flest teologistudenter på høyskolen, men den største økningen de siste årene har vi hatt på psykologistudiet. Det puster teologistudiet i nakken nå, sier Skjegstad.

Fortsatt vekst Det er forventninger til bibelskolens søknad om revidert fagplan som nå er til behandling. – En ny fagplan vil gi elevene større valgmuligheter og større fleksibilitet. Vi tror det ligger et potensiale til vekst på bibelskolen hvis den blir godkjent, sier inspektør Watne, som legger til at bibelskolen er godkjent for 120 elever. – Vi har fortsatt noe å strekke oss etter. Alle kirkesamfunn Hele bredden av norsk kristenliv er representert i elevmassen på bibelskolen. På høyskolen har man både troende og ikke troende studenter, ulike religioner og nasjonaliteter representert. De aller fleste som går på Ansgar kommer fra sørøst og vestlandet.

ANSGAR MAGASINET 13


KRIKLINJA på BALITUR Hver høst reiser KRIK-linjen på Ansgar bibelskole på en to ukers tur til Bali. Turen er et av skoleårets absolutte høydepunkter for KRIK-elevene Her er reisebrevet fra KRIK-elev Marthe-Kristin Aaberg TEKST MARTHE-KRISTIN AABERG FOTO GRETHE FREDVIK

EN GJENG PÅ 26 ELEVER, en miljøarbeider og to lærere sitter igjen med nye inntrykk og gode minner etter to ubeskrivelige uker på Bali. I løpet av turen har vi blitt knyttet enda sterke til hverandre. Vi har lært hverandre bedre å kjenne og sett nye sider av hverandre. To uker på Bali har vært et eventyr. Vi bodde i Kuta, en tidligere fiskerlandsby i fem dager, så Pondok Inda Dalung i Changgu i 5 dager og videre de siste dagene på Nusa Lembungan. Mye aktivitet På den nydelige øya Nusa snorklet vi og dro på flere kjente turistplasser blant annet på sykkeltur til Devil`s Tear og Ceningan Island. Vi fikk også ny noen timer i solen på Dream Beach. Vi var på surfekurs, besøkte en klatrepark og en waterpark. Vi arrangerte julefest for barnehjemsbarn i organisasjonen Bali Life, som vi har samlet inn penger til. Vi fikk også nytt noen timer

14 ANSGAR MAGASINET

på de flotte strendene på Bali som førte til at x-antall så ut som tomater i noen dager – sola er sterk på Bali! I løpet av oppholdet på Bali har vi hatt gode og felleskapsbyggende samlinger der vi har bedt for og med hverandre, og vi har delt troshistorier. Frimodig deler vi fra hjerte og livet og snakker åpent og ærlig om fortid og drømmer. Under disse samlingene har vi kommet nærmere hverandre. Jeg kjenner på en ekstrem takknemlighet som har fått lov til å dra på tur med denne gjengen. Det er noe spesielt med disse folkene. Her er det rom for å være seg selv. Vi heier, backer og løfter hverandre fram. Vi ber, utfordrer, respekterer hverandre, ler sammen og deler liv og tanker med hverandre. Vi er EN stor familie.

ANSGAR MAGASINET 15


Ansgarnytt:

Nytt navn og ny design Ansgar Teologiske Høgskole har endret navn til Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi. Allerede tilbake i 2014 vedtok styret at endring av navnet skulle vurderes. På styremøtet i høst vedtok styret offisielt endringen.

Endrede arbeidsoppgaver Cato Gulaker overtar som studiesjef ved høyskolen fra 1. januar 2020.

TEKST THOMAS VÅRLID

Begrunnelsen for å skifte navn er at «teologisk høgskole» ikke omfatter alle fagområder på høyskolen. Teologi-navnet beholdes i og med at høyskolens fagområder blir nevnt i navnet, i den rekkefølge da studiene ble opprettet ved skolen. Vi tilbyr fortsatt bachelorgrad i interkulturelle studier, men dette studiet hører til under fagområdet teologi. Endringen fra «høgskole» til «høyskole» er en refleks av at Universitets- og høyskoleloven er også endret slik at det tidligere navnet «høgskole» nå i loven heter «høyskole». Vi har også lenge ønsket å få nytt design og ny logo for Ansgarskolen. Etter en anbudsrunde ble Tress Design valgt til å utforme den nye logoen for skolene. Vi brukte mye tid rundt på skolens område sammen med designerne. – Ansgarkapellet gjorde sterkt inntrykk, og tanker derfra er tatt inn i den nye profilen, sier Gunn B. Haugen fra Tress design. – Vi har også sett på logoen og profilen fra tidligere. Hvilke tanker er det verd å føre videre, og hvilke kan bli historie? Det nye uttrykket rommer hele Ansgarfamilien: Ansgarskolen, Ansgar høyskole (AHS), Ansgar bibelskole (ABS) og Ansgar eiendom (ADE). Farger fra lyset i Ansgarkapellet en formiddag ble lagt til grunn for fargepaletten. Ansgarkapellet er tegnet etter inspirasjon fra det aller helligste i tempelet i Det gamle testamentet. Alle målene i kapellet går opp i 7 eller 3. Høyde, bredde, lengde og dybde er 9 meter. – Vi har laget et mønster som går opp i tre ganger tre ruter. Rutene illustrerer fellesverdier Ansgarskolen har. Vi har også tegnet inn Ansgarkapellet, sier Gunn. – Siden skolen har hatt flammen i logoen i mange år, ønsket vi å bære flammen videre, og samtidig forsterke dette symbolet. Flammen som symbol kan representere mange ting: Menneskelig bruk av ild går tilbake til urtiden. Å kunne 16 ANSGAR MAGASINET

Øyvind Skjegstad begynte som administrasjonsleder for høyskolen fra 1. august 2019.

THOMAS VÅRLID sammen med Gunn B. Haugen og Jan Frode Ugland i Tress Design ved gjennomgang av den nye grafiske profilen til Ansgarskolen.

kontrollere ild er en av de aller mest grunnleggende teknologiene som har gjort menneskelig utvikling mulig. Ilden har således både vært farlig og nyttig, og har også derfor blitt knyttet til det hellige og det guddommelige. I kristen tradisjon møter vi ilden som uttrykk for Guds nærvær i den brennende busken Moses så. Dette ble videreført da Den hellige ånd tok bolig i apostlene i den første pinsen – det viste seg som ildtunger over hver enkelt av dem. På den måten ble det universelle oppdraget gitt: Denne ilden skulle de bære med seg og dele helt til jordas ender. Språklig sett er ild en allegori for lidenskap, brennende engasjement og kjærlighet. Ansgarskolen ønsker at våre studenter skal få med seg kunnskap, engasjement og kjærlighet mens de går på skolen, ta det med seg videre ut i livet – og dele det så det setter gode spor i verden. Fargen til Ansgarskolen og Ansgar høyskole blir «Nupenblå». Bibelskolen har fått en gul farge, mens turkis vil stå for Ansgar eiendom. De tre flammene kan representere de tre selskapene ABS, AHS og ADE. De kan også representere treenigheten. Vi håper at alle tar vel imot den nye logoen! Ansgarskolen ønsker å takke Tress design for samarbeidet og for å ha ivaretatt oss på en god måte.

Nye ansatte

Ansatte som slutter

Rebekka Dvergastein Dahle 33 år er ansatt som høyskolelektor i teologi fra 1. januar 2020. Dahle har mastergrad i praktisk teologi fra Ansgar Teologiske Høgskole. Hun har tidligere vært lærer ved Ansgar Bibelskole og Filadelfia Bibelskole, hun har jobbet i UNG og Frikirkens barneog ungdomsarbeid, og som trosopplærer i Den norske kirke.

Lars Kristian Drangsholt, 39 år slutter som daglig leder i Ansgar Eiendom for å begynne i stilling som rådgiver i KNIF regnskap fra 1. november. Drangsholt har vært ansatt siden 2016. Ansgarskolen har inngått avtale med KNIF regnskap om kjøp av regnskapstjenester og leier Drangsholt tilbake til skolen i deler av stillingen.

Sigrun Kvalavåg Sunde, 33 år er ansatt som HR-rådgiver fra 1. november 2019. Sunde har mastergrad i organisasjonspsykologi og har tidligere jobbet med HR både i oljebransjen og i Det norske Misjonsselskap.

Linda Fisher-Høyrem, 36 år slutter som førsteamanuensis i filosofi og psykologi for å fortsette i stilling som fagråd-giver ved BarnsBeste (Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende) ved Sørlandet Sykehus. Fisher-Høyrem har jobbet på Ansgar Teologiske Høyskole siden 2013, og har det siste halvåret hatt permisjon for å jobbe hos BarnsBeste. Reidar Salvesen, 50 år slutter som dosent i systematisk teologi ved Ansgar høyskole 1. januar 2020 for å begynne som instituttleder på Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Salvesen har jobbet ved Ansgarskolen siden 1998, og har de siste årene vært studiesjef ved høyskolen.

ANSGAR MAGASINET 17


ANSGAR BIBELSKOLE – ELEVER 2019/2020

Skoleåret 2019/2020 har Ansgar bibelskole 83 elever fordelt på linjene Dans, Disippel, KRIK, Crew og Musikk.

DANS Susann Vennemoe Thea Marie Christensen Neema Elisabeth Solend Hannah Lovise Haugen Liridona D. Martinsen Nathalie Fossli Jannicke Frøiland Stephanie Rønne DISIPPEL Karen Smit Henrikke Sandhåland Elisabeth Morken Mona Fosse Martine Mjelstad Karoline Bredvei Hvarnes Elias landrud Skarpeid Angie Dayana Vásquez Almario Clarence Joy Caparros Isak Eikeland Hannah Hvale Sonja Salvesen Kenneth Gilberg Julie Christine Karlsen Marianne Frestad

© Fotoservice

18 ANSGAR MAGASINET

KRIK Ingrid Marie Skjegstad Martine Andersen Eskil Kornelius Sjøstrøm Kathrine Lindhjem Andreas Kvilesjø Maria Evensen Henrik Moldstad Sindre Enge

Marie Erland Hanna Kristine Langset Elisa Gullestad Hauan Josef Magnus Reindal Svein Carlos Heimvoll Lene Sofie Mythe Sara Madelen Hindenes Sivert Svardal Martin Sebastian Schnell Marthe-Kristin Lindin Aaberg Kristoffer Bredvei Wergeland Christian Gundersen Christine Høvås Trygg Blaschek Monica Engjom Vegard Gangås Bjørseth Henriette Hågan CREW Mats Remi Rom Magnus Ramsdalen Magnus Grytnes Mats-Daniel Tegnander Elia Henden Nygård Hilde Lende Helene Meek Lindås

Marianne Sjøen Markus Meyer Tallaksen Jostein Silas Killerud Søderberg Andreas Wigestrand Celine Sunde Eirik Hodnemyr Sebastian Walmann Kristian Skjold Dinah- Theline Jepsen Andreas Tegnander Emil Byberg Tiedemann Borge Kristian Hessen Eivind Iveland Veronica Nes Fredrik Førde Vebjørn Marthinsen Kydland Peter Vervik Maria Brændeland Emilie Borøy

MUSIKK Petter Bye Lilly Skårland Abbay Ole Marcus Løkhammer Benedikte Samseth Malin Liknes Ida Malene Horpestad Kristoffer T. Engås Andreas Husveg

ANSGAR MAGASINET 19


SPENNENDE MASTEROPPGAVE

Hva fremmer eller hindrer kreativitet i prekenforberedelsene? Hvert år leveres det �lere masteroppgaver i teologi på Ansgar Høyskole. Det er stor spennvidde i disse oppgavene. Stein Bjørkholt er menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge. Han har skrevet en masteroppgave om prekenforberedelser. Tekst Stein Bjørkholt / Foto Lasse Eid

HVA FREMMER eller hindrer kreativitet i prekenforberedelsene? Det er spørsmålet jeg har forsøkt å svare på i min masteravhandling Prekenforberedelser som kreativ prosess. Som pastor opplever jeg at prekenarbeidet er det som gir meg størst glede og inspirasjon. Samtidig kan det være svært utfordrende å skulle presentere de samme gamle nyhetene på stadig nye måter. Hvordan kan jeg vekke tilhørernes interesse, slik at prekenen framstår som aktuell for mennesker i dag? Hva kan jeg gjøre så den ikke oppfattes som kjedelige gjentagelser? Hvordan får jeg tak i nye idéer? Dette er utfordringer jeg ikke er alene om å kjenne på. I tidligere undersøkelser, hvor predikanter har blitt spurt om hva de opplever som det vanskeligste med prekenarbeidet, peker mange på det kreative element. For å finne svar på hva som fremmer eller hindrer kreativitet i prekenforberedelsene valgte jeg å intervjue seks erfarne predikanter som nyter høy anerkjennelse for sin forkynnelse. 20 ANSGAR MAGASINET

Utvalget bestod av to kvinner og fire menn. De kom fra fire forskjellige kirkesamfunn, og er bosatt på ulike steder i Norge. Alle har vært benyttet som forkynnere i mange ulike sammenhenger, og de har holdt tusenvis av prekener. Det var i seg selv svært spennende og lærerikt å møte disse predikantene, og høre de dele av sine erfaringer. Noe av det de fortalte kunne jeg umiddelbart kjenne meg igjen i. Andre ting var nye. Intervjumaterialet ble senere analysert og fortolket i lys av teoretiske perspektiver fra nyere tids kreativitetsforskning. Resultatet av undersøkelsen viser at kreativitet i prekenforberedelsene er et komplekst fenomen. Oppgaven beskriver hvordan mestringstro, målrettet og fokusert arbeid, en innholdsrik idéverden, tid, kreative ferdigheter og den åndelige dimensjonen er faktorer som gjensidig påvirker hverandre i det kreative prekenarbeidet. Økt tilstedeværelse av faktorene fremmer kreativitet. Dersom faktorene svekkes, eller oppleves fraværende hindrer det den kreative prosessen.

FORTELL skaper begeistring

– Studentene deler ærlig om ensomhet, stress, depresjon, påkjenninger de har vært utsatt for, sier prosjektleder Eva Dønnestad, – men de deler også drømmer, verdier, ønsker og ressurser. Mange deler at de uansett hvordan de har det eller har hatt det, ønsker å være med å gjøre en forskjell for andre. Tekst Eva Dønnestad

Over hundre deltakere I overkant av 100 studenter har vært med i FORTELL-grupper så langt – og tilbake-meldingene fra lærerne som er FORTELLagenter er gode. Studentene sier de ønsker at flere enn førsteårsstudentene skal få anledning til å være med i gruppene. Åtte lærere på Ansgar Høyskole har fått oppæring for å bli FORTELL-agenter. De ledet grupper med studenter ved oppstart i høst.

Viktig med opplæring – Det blir viktig framover å gi alle ansatte ved ATH innføring i Håndboken og Refleksjonsboken. Dersom FORTELL skal leve, må en kanskje vurdere å gjennomføre flere enn en samling i halvåret med studentene. Det må settes av tid til erfaringsdeling og opplæring på personalsamlinger slik at stemmene fra gruppene kan være med å styrke kvaliteten både på menneskemøtene og faglig formidling ved skolen, sier Dønnestad.

Noen få studenter har også vært med i FORTELL-mer-grupper. I november inviteres studentene til FORTELLsamling2 for å dele erfaringer om hvordan første halvår har vært – faglig og menneskelig.

Egne lærebøker Prosjektlederen har i høst også produsert tekst til en Refleksjonsbok som skal brukes for å bygge bro mellom livsfortelling og det faglige arbeidet. Hun har også laget tekst til en Håndbok

om selve konseptet FORTELL, om hvordan FORTELLagentene kan arbeide med å VÆRE og hvilke spørsmål, icebreakere og øvelser de kan gjøre i FORTELLgruppene. Begge bøkene, heftene, vil få design og bli trykket i løpet av våren. På denne måten kan FORTELL-konseptet sette seg bedre over tid på Ansgarskolen og også tilbys flere skoler dersom de vil motta AGENTopplæring.

ANSGAR MAGASINET 21


INTERKULTURELL forståelse og et flerkulturelt kunstprosjekt er tema for to doktoravhandlinger på Ansgar høyskole som levers før nyttår.

Veke 41 i oktober denne hausten gjorde me noko me aldri før har gjort før på musikkavdelinga her på Ansgar høyskole. Me la heile timeplanen til side, og rydda tid og rom for EITT prosjekt pr årstrinn. Heilt vilt!

«VI KLARTE DET!» TEKST BODIL KVERNENES NØRSETT FOTO KAROLINE NILSEN

Alle musikkstudentane vart samla mandag morgon i aulaen. Her fekk dei ulike oppgåver dei skulle løyse i løpet av ei kort veke. Arbeidsoppgåver som kan likne litt på det ein musikkarbeidar gjer i det daglege. Litt «real life experience», rett og slett, med tid til å gjere det skikkeleg, og med lærarane som mentorar og veiledarar undervegs. Oppgåver Førsteklasse skulle lage ein konsert med musikkhistorietema og vart delt inn i fire ulike band. Konserten skulle haldast fredag kveld kl19 for opne dører i aulaen. Før det skulle klassen markedsføre dette, finne låter, øve dei inn og forberede sjølve konserten. Andreårstudentane på musikkteknologi vart delt inn i låtskriverteam, og tredjeårs-tudentane skulle danne produsentteam. Midt i veka skulle desse teamgruppene setjast saman for å spele inn låta andreklassingane hadde skrive, og fredag hadde alle gruppene presentasjon av alle prosjekta. Forestilling i barnehage Musikk- og helsestudentane skulle lage forestillingar som dei skulle presentere i barnehagar på torsdag og fredag. Det vart beinhard jobbing frå morgon til kveld, og ryktene seier at enkelte også tok natta til hjelp. «Jeg likte greia vi gjorde!» «Vi ble bedre kjent med nye folk og samarbeidet fungerte veldig bra!» Førsteklassen imponerte både seg sjølv og publikum med flotte musikalske utdrag frå musikkhistoria fredag kveld. Nokon av songarane og musikarane stod på scenekanten for fyrste gong. «Vi klarte det faktisk!»

22 ANSGAR MAGASINET

Vennskap og samskaping på tvers av religion og kulturer TEKST MARIE SKÅNLAND / FOTO OMAR LOPEZ

FØR NYTTÅR SKAL TO AV STIPENDIATENE ved Ansgar høyskole levere sin doktorgradsavhandling. Innen feltet interkulturell forståelse har Torstein Try forsket på interreligiøse vennskap mellom kristne og muslimer. Han har ønsket å finne ut hvordan vennskapet påvirker deres syn på religiøs tro, og har stilt seg spørsmålet om hvordan interreligiøse vennskap kan bidra til religiøs endring. Try har snakket med 18 informanter fra Sør- og Øst-Norge om deres vennskap på tvers av religion. Deltagerne i intervjuundersøkelsen var ti kristne og åtte muslimske kvinner og menn som fortalte om felles vennskap. Nærheten til et menneske med en annen religiøs tro og fortroligheten som har oppstått mellom vennene har gitt informantene andre måter å betrakte religion på. Noen endringer er mer subtile og handler for eksempel om å bli mer bevisst på sin egen tro, mens andre er mer signifikante og kan innebære grunnleggende endringer i synet på den andres tro, og/eller endret religiøs praksis i forhold til egen tro. Hildegunn Tønnessen Seip har på sin side undersøkt hva det å delta i det flerkulturelle kunstprosjektet Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med, og for deres trivsel og helse. Barn og ungdom som vokser opp med krysskulturelle erfaringer kan være sårbare i forhold til blant annet identitetsutvikling og helse. De er ofte i minoritetsposisjon, og med

flere kulturelle kart å navigere etter. Samtidig kan det ligge ressurser og kompetanse i nettopp slike erfaringer. Fargespill er et kunstprosjekt som bygger på slike krysskulturelle ressurser hos barna og ungdommene som deltar. Fargespill jobber ut fra at alle er en ressurs og forskjellighet er berikende. Musikalsk gir dette seg uttrykk i at de kombinerer deltakernes egne sanger og danser – fra ulike kulturer – til noe nytt, kreativt og grensesprengende. Seip har observert, intervjuet ungdommer og samlet inn spørreskjemaer for å lære noe om hva det betyr for deltakerne å være med i Fargespill. I sin forskning har hun lagt vekt på identitet, mestring og livskvalitet. Hva betyr det for barn og unge som er vant til å være i minoritet å få dele sine kulturskatter på en scene til stående applaus? Forskningen til Seip har vært plassert i psykologiseksjonen ved Ansgar høyskole, men har åpenbare linjer til musikk og interkulturell forståelse. Hennes mål har vært å finne ut mer om hvordan man kan møte minoritetsungdommer på måter som virker forebyggende og helsefremmende. Det viser seg å bety mye å skape arenaer der de kan finne fellesskap, glede og anerkjennelse, hvor de kan utvikle sin egen stemme og en trygg identitet. Ved Ansgar høyskole er det for tiden seks stipendiater som jobber med forskningsprosjekter innen våre fagfelt musikk, psykologi, interkulturell forståelse og teologi. Fire av disse planlegger å levere sine avhandlinger i løpet av det neste året, samtidig som det vil tilkomme to nye PhD-stipendiater i 2020. Du kan lese mer om forskningen ved Ansgar høyskole på våre nettsider. ANSGAR MAGASINET 23


ANSGARELEV KÅRET TIL ÅRETS NORSKE BILSPORT-TALENT 2019 – Jeg visste ikke noe på forhånd og det var vanvittig gøy å høre navnet mitt ble ropt opp som vinner blant de fem finalistene.

VANVITTIG KULT å bli kåret til årets bilsporttalent i Norge, sier Sivert Svardal, som går på KRIK-linjen på Ansgar bibelskole.

TEKST KJELL PEDERSEN / FOTO PRIVAT OG NORSK BILSPORTFORBUND

DET SIER 19 ÅR GAMLE SIVERT SVARDAL fra Konsmo i Vest-Agder. Lørdag 30. november ble han kåret til det største bilsporttalentet i Norge 2019. Kåringen er den mest prestisjefylte talentkonkurransen i norsk bilsport for aldersgruppen 15–21 år. Førstepremien er på 300.000 kroner. – Jeg er stolt og glad over å være best. Pengepremien kommer godt med i neste års satsing. – Målet for neste år er å etablere seg i europa-toppen. På litt lengre sikt er drømmen å kjøre VM runder og leve av å være rallycrosskjører. Grommeste klasse – Til neste år skal jeg kjøre i den grommeste rallycrossklassen. 24 ANSGAR MAGASINET

En VW Polo med 600 hk sparker skikkelig unna. Den gjør 0 til 100 km i timen på 1,9 sekund. Det blir gøy, sier Sivert som er tredje generasjons rallycrosskjører. – Både min bestefar og min far har kjørt rallycross og selv begynte jeg å kjøre gocart allerede da jeg var ni år gammel. Som 15 åring kjørte jeg bilcross og da jeg ble 17 år gammel ble det rallycross. Jeg har helt fra ni års alderen hatt en målbevisst plan om å kjøre rallycross, sier Sivert som i sommer avsluttet tre år med idrett på videregående skole. Bestefaren og faren var sentrale da NMK Konsmo bygget rallycrossbane et par kilometer fra hjemmet hans i 1989.

– Bilsport har vært sentralt i min familie i årevis. Til og med min bestemor har vært bilsportutøver. KRIK-linje I høst begynte 19-åringen på KRIK-linjen på Ansgar bibelskole. – Jeg hadde lyst til å gå et år på bibelskole og Ansgar ligger noen få mil unna hjemstedet mitt. Siden jeg satser såpass hardt på bilsporten er jeg avhengig av å bo i nærheten av hjemmet. Og når jeg liker forskjellige idretter og må holde meg i god fysiske form for å hevde med i rallycross, var Ansgar og KRIK midt i blinken.

Drømmen Med nyinnkjøpt bil blir neste sesong en klasse opp i forhold til i år. Nå skal han kjøre i rallycrossklassen hvor Norge har hevdet seg gjennom kjente kjørere som Martin Schanche og Petter Solberg. – Jeg håper å kunne hevde meg både nasjonalt og internasjonalt neste sesong. Går alt etter planen skal jeg kjøre EM runder i Belgia, Sverige, Frankrike, Latvia og i Norge i tillegg til andre nasjonale løp, sier den ambisiøse rallycrosskjøreren fra Konsmo.

– Her trives jeg utrolig godt. Det er som å være på en lang leir, sier Sivert som har bakgrunn fra pinsemiljøet på Konsmo hvor han spilte trommer i et lovsangsteam ANSGAR MAGASINET 25


nytt fra misjonskirken norge I

NY GIV FOR FRAMTIDEN

Ny menighet i kirkesamfunnet

MOMENT2020 Kristiansand 24.–26. april 2020

Hellemyr misjonskirke er den niende menigheten som er stiftet siden 2010 i Misjonskirken Norge, som en del av den nasjonale satsingen på menighetsplantinger. Den 11. september ble den nye menigheten stiftet.

SATSINGEN «VEKST 2020» har betydd langt mer enn en fordobling for menighetene i sørlandskommunen Kristiansand. Nå samler menighetene her over 1 500 mennesker til gudstjeneste på en vanlig søndag. Denne formidable veksten vil være en viktig del for markering og læring under det nasjonale arrangementet Moment2020.

Da noterte de at 42 voksne og 22 tilhørende barn ble medlemmer fra starten. Søndag 22. september var det så stiftelsesfest, og 27. september vedtok Hovedstyret i Misjonskirken Norge at menigheten er medlem i kirkesamfunnet. Hellemyr misjonskirke har vært et planteprosjekt i Misjonskirken Norge siden 2014, med utspring fra Kristiansand misjonskirke Salem. Jorunn Lohne er ansatt som administrasjonsleder og menighetsarbeider. Gudstjenestene på Hellemyr skole samler nå rundt 70 store og små. Hellemyr ligger vest for Kristiansand by.

Selve arrangementet foregår på kongressenteret Q42. Der blir det inspirerende åpne møter med Truls Åkerlund, Ellen Merete Drønen og Øyvind Haraldseid som hovedtalere. Det blir også ordinasjon av medarbeidere i kirkesamfunnet, og Marius Hodne vil lede teamet for sang.

De nye menighetene siden 2010 i Misjonskirken Norge er Justnes misjonskirke (2013), Ytre Randesund misjonskirke (2013), Flekkerøy misjonskirke (2015), Hånes misjonskirke (2017), Lillesand misjonskirke (2018), Misjonskirken Follow (2018), Misjonskyrkja Voss (2018), Torridal misjonskirke (2018) og Hellemyr misjonskirke (2019).

I tillegg gjennomføres generalforsamling i Misjonskirken Norge, eiermøte for Ansgarskolen og landsmøte i Misjonskirken UNG. På Ansgarskolen blir det seminarer på lørdagen. God fest – Jeg ønsker at det skal bli en skikkelig god fest, med markering av alt som har vokst fra Vekst 2020-satsingen i Misjonskirken Norge. Så ønsker jeg at Moment2020 samler oss til en felles stor og ny innsats, i Norge og langt ut over våre landegrenser, inviterer Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge. Ledergruppa med generalsekretæren i spissen, har det siste året invitert til regionale samlinger med misjonsmenighetene over hele Norge. Om lag 60 menigheter og 400 personer har deltatt for å dele det vi tror er viktig for framtiden. Det har vært mange innspill og gode refleksjoner. Dette er råmateriale for det videre arbeidet som nå bearbeides for generalforsamlingen. Generalsekretæren oppfordrer misjonsmenighetene til å sende sine ledere til Kristiansand. Sette retning – Moment2020 er stedet hvor vi skal sette retning for Misjons-kirken Norge i årene som kommer. Vekst 2020 har vært viktig for oss. Nå skal vi ta arbeidet vårt videre. Da er det viktig at alle som står i front lokalt, er til stede når det skjer og får eierskap til målene vi setter oss i fellesskap. Bare da kan vi lykkes.

26 ANSGAR MAGASINET

DET HAR TATT OVER FEM ÅR med prosesser og samlinger før Hellemyr misjons-kirke kunne etableres som egen menighet. Bildet fra pinsetreff i menigheten.

I tillegg er det tre nasjonale menighetsplantinger som pågår. Dette er Groruddalen i Oslo, Fornebu i Akershus og Varhaug i Rogaland.

JEG ØNSKER AT MOMENT2020 samler oss til en felles stor og ny innsats, i Norge og langt ut over våre landegrenser, inviterer Øyvind Haraldseid, generalsekretæren i Misjonskirken Norge (Foto: Rachel Olsen).

Med seg i hovedkomiteen for arrangementet har han Jarle Råmunddal, Stein Bjørkholt, Renate Svendsen, Ingunn F. Breistein, Torunn Fidje Lian, Doris Tunheim, Håvard Jaren, Kristian Råmunddal, Svein Aksel Nakkestad og Trond Filberg. I tillegg er det flere underkomitéer som allerede er i sving.

Mer informasjon: mknu.no/moment2020

ANSGAR SOMMERHOTELL Bestill rimelig og familievennlig overnatting nær Kristiansand. Åpent fra 19.06–09.08.20

www.ansgarsommerhotell.no

ANSGAR MAGASINET 27


TRE PÅ ANSGAR TEKST/FOTO KIKKI JERNSLETTEN

Torstein Try

fra Kristiansand. 58 år, høgskolelektor HVA ER ANSGAR FOR DEG? Opplæring, fokus på evangelisk liv og egentlig en livsdrøm som kom i oppfyllelse. HVA VIL DU TAKKE GUD FOR? Jeg kan takke Gud for en nabo som nylig kom innom, en syrisk innvandrer. Vi fikk en fin prat og han fortalte en sterk historie om flukten. Jeg takket Gud for at jeg fikk være et medmenneske for han. Jeg tror Gud hadde forberedt meg på det. 3 TING DU VIL GJØRE FØR DU DØR? Jeg har ingen liste. Men jeg håper å kunne bruke min doktorgradsavhandling når den er ferdig, slik at den får betydning utover det akademiske miljøet. Kanskje den kan bli en del av et fag, noe en kan formidle til studentene. Og så vil jeg fortsette arbeidet jeg er med på i «Jeg og Muhammed» - en gruppe menn, kristne og muslimer, som treffes for å bygge vennskap og bli bedre kjent med hverandres tro og holdninger. Det tror jeg nok er min oppgave, å bygge ned fiendebildene mellom kristne og muslimer.

Veronica Nes

Elisabeth Bækkelie

fra Karmøy. 22 år, går Bibelskolen, musikk

fra Oslo. 21 år, studerer teologi første året

HVA ER ANSGAR FOR DEG? Gud, mennesker og musikk.

HVA ER ANSGAR FOR DEG? Ansgar er mye mindre enn Universitetet i Agder, der jeg gikk fjor. Det er mye mer sosialt og intimt på Ansgar enn på store universiteter. Det er også et godt læringsmiljø.»

HVA VIL DU TAKKE GUD FOR AKKURAT NÅ? At lovsangen i dag gikk bra selv om vi ikke fikk gått gjennom noen sanger på øvelsen. Det er mye å takke for! At jeg sov godt i natt... Har det generelt veldig bra, er omgitt av gode mennesker. 3 TING DU VIL GJØRE FØR DU DØR? Oi, jeg har ei lang liste! Jeg skal i hver fall lese ut Bibelen, men det får jeg gjort dette året. Bibelsmugling i Kina og misjonsreise til Afrika!

3 TING DU VIL TAKKE GUD FOR AKKURAT NÅ Egentlig at jeg føler at jeg er på riktig sted, akkurat nå. Også vil jeg takke Gud for julemusikk! Det gir meg mye glede akkurat nå, for jeg skal synge på julesang-gudstjeneste i baptistkirka, og det gleder jeg meg veldig til. 3 TING DU VIL GJØRE FØR DU DØR Jeg har lyst til å ha reist til alle kontinentene, og jeg har tre igjen: Asia, Australia og Sør-Amerika.

I høst holdt en gjeng musikk- og helsestudenter på Ansgar høyskole konsert i Blå Kors lokaler i Kristiansand. Blå Kors-scenen har i løpet av de siste årene opparbeidet seg rykte som en av byens beste scener.

Takk for oppdraget med utforming av ny grafisk profil til Ansgarskolen.

FRA VENSTRE: Ronnie Jakobsen fra Blå Kors, Linn Cecilie K. Johnsen, Silje Marlén Jenssen, Agnes Østergaard, Cathrine Skaaheim, Daniel Johansen, Kari Irene Olstad, Iris Ramona Liset, Marie Strand Skånland lærer Bak: Steinar B. Eriksen og Jostein H. Ørgreid

TEKST IVAR EIDSAA OG KJELL PEDERSEN / TEKST IVAR EIDSAA

Det var en engasjert og forventningsfull gjeng med unge musikere og sangere som hardde forberedt seg til denne student- konserten.

– Låtene vi valgte hadde oppmuntring som et underliggende tema, og med tekster som publikum vil kjenne seg igjen i, sier Cathrine Skaaheim.

– Vi la opp til en variert musikalsk meny, sier Iris Ramona Liset. Publikum fikk høre alt fra storband jazz til pop.

Musikk og helse De ti studentene tar bachelor i musikk og helse og gjennomfører nå det siste året i utdannelsen, hvor et av hovedtemaene er hvordan man kan bruke musikk i relasjon til andre mennesker, herunder samspill og helse.

– Vi var 10 studenter som ønsket å gi et lite avbrekk fra hverdagen og en god opplevelse for livet. Det ble en super kveld for både artister og publikum.

tressdesign.no

28 ANSGAR MAGASINET

MUSIKK OG HELSESTUDENTER MED KONSERT

Egen og andres låter «Gone, gone, gone» av Phillip Phillips, «The chicken» av Jaco Pastorius, «Jolene» av Dolly Parton og ikke minst låter som elevene selv har komponert, er bare litt av kveldens musikalske program.

– Studentene skal som del av utdanningen ha en god del praksis. Oppdraget de fikk, var å arrangere sin egen konsert og finne de låtene de ville fremføre og rammene for hvordan låtene skulle arrangeres, forteller Marie Skånland, som er lærer ved Ansgar Høyskole.

Stort studentengasjement Tidligere år har studentene gjennomført konserter i flere ulike fora. Det var imidlertid ingen tvil om hvor studentene ønsket å gjennomføre årets konsert. – Blå Kors har i flere år vært en profesjonell konsertarrangør hvor mange kjente artister har spilt. Vi synes det er flott at Blå Kors bruker musikken aktivt i sitt arbeid. Det var gøy å opptre på den samme scenen som mange kjente musikere har spilt på, sier studentene samstemt. – Studentene har vist et godt engasjement omkring konserten, noe som er gøy å se. De viser høy grad av refleksjon omkring musikk og helse, sier Marie Skånland

ANSGAR MAGASINET 29


ER DU PÅ JAKT ETTER BRUKTBIL? Når du kjøper bruktbil hos oss får du:

ANSGAR BIBELSKOLE Søk nå for skoleåret 2020/2021 på våre nettsider

www.ansgarskolen.no og få et skoleår for livet!

Tilstandsrapport. Vi gjør en grundig kvalitets og sikkerhetssjekk av alle biler etter Norges Bilbransjeforbunds standard. Korrekt kilometerstand. Bruktbilgaranti. Vi gir inntil 24 mnd bruktbilgaranti. Bytterett. Du har 30 dager/inntil 1.000 km bytterett. Innbytte av din gamle bil. Gunstig finansiering. Gode forsikringsordninger.

Se alle vår bruktbiler på gumpenbruktbil.no

30 ANSGAR MAGASINET

ANSGAR MAGASINET 31 MAGASINET 2018

31


Gi en julegave til Ansgarskolen og få skattefradrag på kjøpet Denne høsten har Ansgar Teologiske Høgskole satt ny rekord med et studentopptak på 400 studenter, mens Ansgar Bibelskole har 83 elever. Vi har for liten plass på skolen, og skal derfor bygge ut. Vi får statlig støtte til store deler av skoledriften, men ingen støtte til bygg. Derfor trenger vi din gave! PÅ ANSGARSKOLEN ønsker vi å gi studenter og elever en grunnleggende innsikt i den kristne tro og hvordan denne kan leves ut i arbeidsliv og hverdagsliv. Vi utdanner mennesker til tjeneste til menighet og misjon både i Misjonskirken Norge og andre kirkesamfunn. Vi gir også utdanning til unge mennesker som skal jobbe innenfor skole, kultur- og helsefeltet.

Vipps på #75023 Velg «Kjøp og betal» og «Gave til Ansgar». Ønsker du skattefradrag så velger du det i Vipps.

Mange av våre elever engasjerer seg i lokalmenigheten med ny glød etter ett år på bibelskolen. De bidrar som sangere, dansere, musikere, de styrer lys og lyd, de er ungdomsledere, forkynnere og leder aktiviteter for barn og unge. På Liv og Vekst utgjør Ansgarskolens elever og studenter en stor del av lederne på Stagedive og Across. Du kan gi via giro og Vipps. Til en forskningsinstitusjon som Ansgar høyskole kan du gi inntil 10 % av din inntekt i tillegg til det du ellers har gitt til frivillige organisasjoner som Misjonskirken Norge og/eller din lokalmenighet. Du får fradrag på skatten på 22 % av gavebeløpet. Dersom din gave utgjør mer enn 10 000 kroner, er fradrag utover 10 000 kroner begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet.

Takk for din julegave til Ansgarskolen!

Gi på giro eller direkte til konto Velg vedlagt giro eller direkte til konto 3000.19.17044. Registreres som skattefri gave.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.