Issuu on Google+

ANSELBODE

51e jaargang

nr. 25

Weekblad voor Eygelshoven & omstreken

e .. z l e E g a v d r o k b He t klan

Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

Sacramentsprocessie Eygelshoven

16 juni tot 23 juni 2014 De kopy (advertenties en redactie)

voor de volgende Anselbode (nr. 26, maandag 23 juni)

dient uiterlijk vrijdag 20 juni vóór 17.00 uur in ons bezit te zijn.

Kienen

Dames en heren Sociëteit St. Jan gaat kienen op vrijdag 20 juni. De deuren van het Socio-Project openen zich hiervoor om 13.00 uur om vanaf 13.30 uur de balletjes te laten rollen. Iedereen is welkom.

ADVERTENTIES & REDACTIE René Wijmenga ☎06-22568015 info@anselbode.com redactie@anselbode.com

Wandelen ONTSPANNINGSCLUB D’r BEMD

Op woensdag 18 juni a.s. Gaat d'r Bemd weer wandelen. Ditmaal in de omgeving Puth /Sweikhuizen. Het is een pittige wandeling met nogal wat klimwerk. Maar, wat krijg je er voor terug? Een mooie wandeling met een goed koffie-adres. Vertrokken wordt vanuit de Ouderensoos stipt 9.00 uur. Goed schoeisel blijft aanbevolen evenals een paraplu want de wandeling gaat onder ALLE weersomstandigheden door..

Ledenavond KVV St. Jan Maandag 16 juni is er weer een ledenavond van de KVV St. Jan in het Sint Jansheem. De heer G. Reinartz verzorgt deze avond een 'dia-overvloei-show' met mooie beelden van plaatsen in Limburg. De zaal gaat open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Woensdag 18 juni 18.00 uur

Australië - Nederland

De processievereniging bij de eerste H. Mis van Mgr. Bert van Meegen.

Het is dit jaar 750 jaar geleden dat Sacramentsdag werd ingesteld als universele feestdag in de Rooms-Katholieke Kerk. Bovendien is het dit jaar 25 jaar geleden dat het oude Kerkje aan de Kerkberg weer in gebruik werd genomen voor de wekelijkse eredienst. Bij deze twee bijzondere jubilea wordt stil gestaan op Sacramentszondag 22 juni 2014 tijdens een plechtige H. Mis in het oude Kerkje. Processievereniging St. Joannes de Doper 1933 Eygelshoven nodigt U allen van harte uit deel te nemen aan de activiteiten. Iedereen wordt vriendelijk gevraagd de vlag uit te steken om het feestelijk karakter van deze dag te vergroten. De plechtigheden beginnen om 10:00 uur met een H. Mis in het oude Kerkje aan de Kerkberg te Eygelshoven. Na de H. Mis zullen de deelnemers zich op de Kerkberg opstellen voor de processie. Route De processie trekt dit jaar door de volgende straten: Terbruggen, Laurastraat, Pastoor Stevensstraat, Op den Dries, Anselderlaan, Veldhofstraat en Portbeemden. Onderweg worden twee rustaltaren opgesteld. Naar verwachting arriveert de stoet tegen 12:00 uur bij de grote kerk, alwaar de slotritus en de zegen met het Allerheiligste zullen plaatsvinden. De opstelling van de stoet is als volgt: misdienaars met kruis, vaandel Processievereniging St Joannes, Harmonie St. Caecilia, Communicantjes en ouders, Jeugdkoor de Zanglijsters, Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes, reliek St. Joannes de Doper

onder begeleiding van Scouting Eygelshoven, K.V. Burgerlust, ziekensecties Sint Jan en Pastoor van Ars, K.V.V. Sint Jan, overige vrijwilligers parochie, Schuttersbroederschap St. Sebastianus, misdienaars, Allerheiligste, hemel en hemeldragers, kerkbestuur, vertegenwoordigers gemeente Kerkrade, parochianen. Deelnemende groepen wordt verzocht gepaste afstand in acht te nemen tot de voorgaande groep. De processievereniging zal zoals gebruikelijk haar beste beentje voorzetten en zorg dragen voor het versieren van de route van de stoet. Parochianen die langs de route wonen, kunnen op diverse manieren bijdragen aan het devotionele karakter van de processie. Naast het uithangen van de vlag, valt te denken aan het aanbrengen van feestelijke bloem- en zandtapijten op het wegdek, maar ook aan het plaatsen van bloemen, kaarsen of heiligenbeelden op vensterbanken en in deuropeningen. Het Gilde van St. Jan nodigt alle deelnemers aan de processie uit voor een gezellig samenzijn op de weide achter de kerk na afloop van de processie. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Bij slecht weer zal de processie niet doorgaan. In plaats daarvan zal na de H. Mis een kort lof gehouden worden in het oude Kerkje. Info Neem voor meer informatie contact op met de processievereniging: tel. 045-2059598, e-mail: processievereniging@gmail.com

Op de achterpagina van deze Anselbode treft u de tussenstand aan van de WK Anselbode Poule. Alle deelnemers worden genoemd met het aantal punten wat zij behaald hebben tot en met de wedstrijden op zaterdag 14 juni. Alle deelnemers zijn genoemd met het respectievelijk behaalde aantal punten. Volgende week de volgende tussenstand maar dan in volgorde van het aantal behaalde punten.

Jubileumjaar SVE vordert Het jubileum van SVE komt steeds dichterbij. De feestcommissie van SVE is druk in de weer om op zaterdag 11 oktober een receptie te organiseren ter ere van het 45-jarig jubileum van de fusievereniging SVE (Apollo en St. Jan in 1969). Tevens zal Jonny Dings in het zonnetje gezet worden voor haar 65-jarig lidmaatschap bij de turnvereniging van Eygelshoven. Reserveer 11 oktober alvast in uw agenda. Ie-dereen is welkom tijdens de receptie van 20.00-21.00 uur.


KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

pagina 2

Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven, tel. 045 - 5351271 m.heemels@icloud.com http://eygelshoven.tumblr.com www.facebook.com/marc.heemels Opgeven misintenties (weekendmis 18 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12) NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen) Uitvaart of ziekenzalving: pastorie tel. 045- 5351271 Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr. G.P.M. van den Bongard, Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven. NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars. Bankrelatie: Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl NL78RABO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Verhuizen: Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie. Ziekenbezoek: Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

DINSDAG 17 juni: Let wel: geen H. Mis. WOENSDAG 18 juni: 09.00 uur H. Mis voor Henri Dorscheidt (verjaardag). DONDERDAG 19 juni: H. Romualdus. 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 20 juni: 11.45 uur Plechtige Huwelijksmis in het Oude Kerkje voor Marjolein Kastelic en Dennis Kamerbeek. 13.30 uur Plechtige Huwelijksmis in het Oude Kerkje voor Stephanie Lonij en Olav de Jong. 19.00 uur Geen H. Mis! ZATERDAG 21 juni: Vooravond van SACRAMENTSDAG. 19.00 uur H. Mis voor Guill en Irmgard Eijdems-Kersten (trouwdag); ouders Reulings-Consten (st). ZONDAG 22 juni: HOOGFEEST VAN SACRAMENTSDAG. PROCESSIEZONDAG. 10.00 uur H. Mis in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” voor Leny Erps-Otermans (jrd); Tom en Diny van Megen-van Bladel; Sonja Erkens-Plum (off); Yvonne Soomers-Marell (off); familie Consten-Roselaers en Hubertine Consten-de Meijer (st). Na de H. Mis vertrekt bij goed weer de Sacraments-processie door diverse straten van Eygelshoven (voor route: zie elders in de Anselbode)

Afgelopen week ontvingen wij bericht van het overlijden van

PIERRE WILLEMS De heer Willems was vanaf 1993 lid van onze vereniging. Dankbaar zijn wij hem voor zijn grote inzet als lid en voorzitter van de Commissie van Bijstand. Wij wensen Annie, Maurice, Jolanda en Emma heel veel sterkte met het gevoelige verlies van hun dierbare. Bestuur en leden van Harmonie St.-Caecilia Bestuur en leden van Commissie van Bijstand

Bedankt Langs deze weg willen wij een ieder van harte bedanken voor de felicitaties, bloemen en attenties ontvangen bij het afscheid als kostersechtpaar van het kapelletje op de Bossen. Een speciaal woord van dank aan pastoor Heemels voor de afsluiting van het kapelletje in de meimaand gekoppeld aan ons vertrek. Eygelshoven, juni 2014 Bert en Kathy Immers Merodestraat 28

MAANDAG 23 juni: 09.00 uur H. Mis in het Oude Kerkje voor Sonja Erkens-Plum (off); levende en overleden leden van de Schuttersbroederschap “St. Sebastianus”. DINSDAG 24 juni: Geboorte van de H. Johannes de Doper. 19.00 uur H. Mis. WOENSDAG 25 juni: 09.00 uur H. Mis. DONDERDAG 26 juni: 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 27 juni: HOOGFEEST VAN HET H. HART VAN JEZUS. 13.00 uur Plechtige Huwelijksmis in het Oude Kerkje voor Marjolein Sijstermans en Geert Haeren. 18.30 uur H. Mis met toediening van het H. Vormsel door Deken A. Borghans ZATERDAG 28 juni: H. Maria van Fatima. Vooravond van de 13de zondag door het jaar. 19.00 uur H. Mis voor Jup en Trudie Thelen-Jungen (jrd); ouders Wiel en Troutje Langen-Huntjens (jrd); Hein Stams en kleinzoon Stijn (jrd); ouders Brull-Meelkop (st). ZONDAG 29 juni: HOOGFEEST VAN DE HH. PETRUS EN PAULUS. 13de Zondag door het jaar. 10.00 uur H. Mis met volkszang in het Oude Kerkje voor Annelies Schneiders-Jaminon (jrd); Thea Dassen-Borowiak (off); Wiel Langen (off).

Algemene kennisgeving Op vrijdag 13 juni j.l. is overleden in de leeftijd van 65 jaar

Jo Jongen echtgenoot van: Marlene Bruynseels vader van: Sijlvia broer van: Corry, Emmy, Mia, Tielke , Gerda, Jan, Wim, Huub Corr.adres: Molenweg 78, 6471 HE Eygelshoven


Dè 11

die het deze week gaan doen.. SLAGERIJ JONGEN B.V. Veldhofstraat 70, 6471 CK Eygelshoven, tel. 045-5351263, www.slagerij-jongen.nl Aanbiedingen geldig van dinsdag 17 juni t/m zaterdag 21 juni 2014. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Onze BBQ- 1 folder ligt nog steeds klaar voor u in onze winkel..

500 gram Gehakt + 3 Gepaneerde Filetschnitzels

2

3

Gemarineerde Runderschnitzels

5.

99

3 stuks

5 * 3 Cevapcici * 3 Kip Texasspies * 3 Curryworsten samen voor:

7

5.

samen

Aanbiedingen om het Spaans benauwd van te krijgen! 2 Roomschijven

Bij aankoop van 1 kilo Gehakt: 500 gram Braadworst

Snel klaar en lekker!

GRATIS

5 stuks

Alleen op woensdag

6 * 3 Filet Willy’s

10.

--

10 100 gram Extra Pastei 100 gram Ardennerham 100 gram Hamworst

samen voor:

Schnitzels + * 500 gram Kip Sweet Chili

5 HALEN 4 BETALEN

3.

99

5.

00

10.

--

* 3 Kipsatéspies * 3 Echte Hamburgers

9 Rosbiefreepjes in

8 * 3 Kipkrokant

Malse Runderlappen

3 x 100 gram voor

99

10.

--

Jägersaus Kant en klaar 500 gram

7.

99

11 Gebraden Gehaktballen Uit eigen keuken

4 HALEN 3 BETALEN


pagina 4

ANSELBODE

Tentenkamp speeltuin Eendracht Van 1 t/m 3 augustus vindt wederom het bekende tentenkamp plaats. In-schrijven hiervoor kan nu al gebeuren: info@speeltuin-eendracht.nl of in de speeltuin of telefonisch: 06-42734777 – 06-51342723 – 045-5461003.

Maak nog 2 maal kans op een officiële, gesigneerde Nike bal van het Nederlands elftal Haal het formulier in onze winkel

SIGARENMAGAZIJN

EYGELSHOVEN

Veldhofstraat 71 - 6471 CE Eygelshoven - tel.: 045-5670645

ANSELBODE weer online!

www.anselbode.com

CV storing? Bel onze 24 uurs service!

Actie Onderhoud/afstellen van uw CV toestel Nu 1e onderhoudsbeurt voor

38,-

Geen voorrijkosten binnen Parkstad

Oude Kerkje decor zomeravondconcert Zaterdag 28 juni vindt er een Zomeravondconcert plaats in het Oude Kerkje van Eygelshoven met medewerking van het Eurode Saxofoon Kwartet en Vocal Harmony. Stichting Vrienden van de Oude Kerk Eygelshoven, is de organisator van deze. De entreeprijs bedraagt ¤ 10,en de kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Chocolaterie Bruins aan de Veldhofstraat in Eygelshoven. Het concert begint om 20.00 uur en het kerkje is open vanaf 19.30 uur. Het Eurode Saxofoon Kwartet en Vocal Harmony o.l.v. Jan Gouders treden andermaal samen op, nu in het Oude Kerkje aan de Kerkberg in Eygelshoven. Liefhebbers van saxofoonmuziek worden verrast met licht klassieke als ook populaire, swingende sax- muziek. Het 12-koppige mannenkoor Vocal Harmony pakt uit met Barbershopmuziek en muziek uit het repertoire van o.a. de Comedian Harmonist en de Black Föss. Ook zullen de vocale klanken van Vocal Harmony en de instrumentale gelui-

Eurode Saxofoon Kwartet

Vocal Harmony den van het Eurode Saxofoon Kwartet samen klinken. Een verrassende combinatie! Aanrader!


pagina 5

ANSELBODE

De toekomst van Donateursactie harmonie: Parkstad is geopend we halen de spaarvarkentjes op! Parkstad werkt aan haar toekomst op een unieke manier: door het organiseren van een IBA, een Internationale Bau Ausstellung. IBA is een acht tot tien jaar durende manifestatie over een locatie, stad of streek. De kern van IBA Parkstad bestaat uit vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen, symposia en innovatieve plannen. Die zetten Parkstad Limburg op de kaart en helpen de toekomst van Parkstad vorm te geven. Met de IBA wil Parkstad een impuls geven aan economie, ruimte én samenleving. Open Oproep om projecten start 27 juni 2014 De Open Oproep is de sleutel van IBA Parkstad. Iedereen die wil organiseren of ondernemen in Parkstad kan kleine of grote projecten indienen. De IBA is een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. Daarom moeten projecten voldoen aan kwaliteitscriteria. De allerbeste projecten worden in 2020 tijdens de slotmanifestatie tentoongesteld. De Open Oproep om projecten start 27 juni. Uw projectvoorstellen of projectideeën kunt u indienen tot 1 november 2014 op www.iba-parkstad.nl 2-daagse IBA manifestatie: 27 en 28 juni Tijdens de 2-daagse IBA manifestatie op 27 en 28 juni 2014 wordt meer verteld over wat een IBA is en wat die voor Parkstad kan betekenen. Ook is er natuurlijk informatie over hoe u uw project kunt indienen en waar het project aan moet voldoen. Zaterdag kunnen deelnemers Parkstad ontdekken tijdens een bustour langs mooie en inspirerende plekken in Parkstad Limburg. Meer informatie over de Open Oproep en de manifestatie is te vinden op www.iba-parkstad.nl. Over IBA Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan. Daar is IBA inmiddels uitgegroeid tot een instrument dat gebieden, steden of regio’s met een transformatieopgave belangrijke en tastbare impulsen blijkt te kunnen geven voor positieve en toekomstige ontwikkelingen. Dat zijn vaak fysieke veranderingen in een gebied zoals bijzondere gebouwen, herinrichting van wijken of nieuwe landschappen. Maar minstens zo belangrijk is de waardering voor een gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. IBA Parkstad is bijzonder, een primeur: het is de eerste volwaardige IBA buiten Duitsland.

Koempelmis Op zondag 22 juni om 9.30 uur vindt er in de Mijnwerkersparochiekerk Sint Antonius van Padua aan de Beersdalweg 64 te Heerlen, een zogenaamde koempelmis plaats. Tijdens deze H. Mis wordt ook de verjaardag van de heer Hoen (foto) gevierd die met zijn 98 jaar de oudste mijnwerker van Nederland is.

Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli a.s. halen de leden van de harmonie weer de spaarvarkentjes huis aan huis op. Heeft uw varkentje al genoeg spek op de ribben en is het rijp voor de slacht? Zet het dan alvast klaar en indien niet, geen nood want u heeft nog enkele dagen tijd om het goed vet te mesten. Een slachtrijp spaarvarkentje komt ten goede aan het instrumenten- en uniformenfonds van harmonie St.-Caecilia. En elke bijdrage aan dat fonds is meer dan welkom. Wellicht heeft u de afgelopen twee maanden tijdens de Dodenherdenking, op Koningsdag, bij het begeleiden van de communicantjes van de Veldhofschool naar de kerk en een week later Mgr.

Bert van Megen én tijdens het concert na afloop van de culinaire St. Janwandeltocht- gezien dat harmonie St.-Caecilia veel nieuwe, jonge leden heeft. Die moeten natuurlijk allemaal voorzien worden van een instrument en een uniform. Om dit allemaal te bekostigen vraagt de harmonie u om een bijdrage. Alle kleine beetjes helpen! Mocht u onverhoopt niet thuis zijn wanneer de leden het spaarvarkentje komen ophalen, u kunt het altijd afgeven bij Chocolaterie Bruns of even bellen met Els Cremers (5352716). Leden en bestuur van harmonie St.Caecilia danken u bij voorbaat voor uw donatie.

Sponsorloop voor bedreigde vuursalamander De vuursalamander wordt door uitsterven bedreigd in Nederland! Als niemand iets doet dreigt dit prachtige dier uit te sterven in Nederland. Het onderzoek naar de ziekte die de vuursalamanders bedreigt en het verzorgen van deze prachtige dieren kost geld.

sponsorloop kan zich inschrijven via www.ravon.nl of www.sosvuursalamander.nl. Hoe meer geld wordt opgehaald, hoe meer voor de vuursalamander gedaan kan worden! Vuursalamander in Bunde (foto: Mai Arets)

Op 21 juni 2014 vindt daarom een sponsorloop plaats in het Bunderbos bij Bunde, georganiseerd door het RAVON in samenwerking met IVN-Kerkrade en andere partnerorganisaties. Iedereen die mee wil doen aan deze

SUPPORT@HOME van Impuls Vindt u zaken rondom opvoeding interessant? Hebt u ervaring met opvoeden ? Vindt u ook dat het “runnen” van een gezin niet altijd makkelijk is voor iedereen? Support@home biedt tijdelijke ondersteuning, vriendschap en praktische hulp aan opvoeders van kinderen vanaf 0 jaar tot en met de basisschoolleeftijd die het even niet (meer) zien zitten, om wat voor reden dan ook. In de praktijk bezoekt een vaste vrijwilliger het gezin 1 dagdeel per week , biedt vooral een luisterend oor en helpt met wat praktische zaken (geen poetswerk). De gezinnen die wij ondersteunen vinden de bezoeken fijn en de vrijwilligers geven aan dat zij het dankbaar werk vinden. Vrijwilligers krijgen een voorbereidende cursus, goede ondersteuning en onkostenver-

goeding. Een keer in de zes weken komen we als groep bij elkaar voor uitwisseling en gezelligheid. Wij zijn dringend op zoek naar mensen die onze vrijwilligersgroep komen versterken. Wat let u om even vrijblijvend te bellen voor verdere informatie? Neem contact op met: Dories Janssen of Carla Dohmen, Impuls. Tel : 045- 5456351 djanssen@impulskerkrade.nl cdohmen@impulskerkrade.nl


pagina 6

ANSELBODE

De ondernemers in Eygelshoven die altijd paraat voor u staan! ESR Electro Service Ruipers . . . . . Nievelsteenstraat 3, 045-5413024 Apertura Fotografie . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 18a, 06-25118449 Café de Veldhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 51, 045-8801994 Roger Flucken Fietsspecialist . . . . . . . Laurastraat 89, 045-5355323 Glamlounge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 85, 045-2051961 Schoonheidsinstituut Beauty by Joyce Terbruggen 29, 045-8510065 Parkstad ICT&Multimedia . . . . . . . . . . Terbruggen 13, 045-5355448 Autorijschool Brigitte . . . . . . . . Schouffertsweide 18A, 06-34130506 Rabobank Parkstad Limburg . . . . Markt 47 Kerkrade, 045-5334201 Bakkerij Voncken-Caubo vof . Wiebachstr 13, Kerkrade, 045-5721894 D&D verhuur . . . . . . . . . . . . . . . . Nievelsteenstraat 30, 045-5350622 Huisartsenpraktijk Goebbels . . . . . . . . . . Bosweg 28, 045-5351464 Kruyen & Frissen gevelelementen . . . Nievelsteenstr 5, 045-5414770 JF-(electro)techniek. . . . . . . . . . . . . Rimburgerweg 10, 045-5314600 Nimik (woning- en projectstoffering). . Veldhofstr. 62, 045-5311232 C&M Groep Kerkrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euregiopark 2, 045-5351245 Maison Merdo BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 5, 045-5351633 HairCrew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 9, 045-5452403 Schoentechn. Vijgen-Deckers . . . . . . . Laurastraat 42, 045-5670337 Jumbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portbeemden 1, 045-5355661 Terpstra assurantiën . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 27, 045-5355443 Peschen tuincentrum . . . . . . . . . . . . Holzkuilenstr. 29, 045-5460087 A genne Komm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 127, 045-5351493 Ambacht. Slagerij Jongen bv . . . . . . Veldhofstraat 70, 045-5351263 APS Groep . . . . . . . . . . . . . . . Nieuwenhagerweg 41-43, 045-5351597 Autofit Schoormans . . . . . . . . . . . . . . . . Truytstraat 8, 045-5351627 Bakkerij Wido Thuis. . . . . . . . . . . Haanraderstraat, 74, 045 5460986 Benly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 51, 045-5351777 Bistro Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 16, 045-5454414 Kunt Jod bruincafé. . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 5, 06-46336922 Chocolaterie Bruns. . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 41, 045-5451861 Terras-café d’r Kirkberg. . . . . . . . . . . . Terbruggen 53, 045-5351542 Garagebedrijf Thevissen . . . . . . . . Bart v. Slobbestr 3, 045-5460029 Will Terpstra Goudsmid/Jewils Nieuwenhagerweg 57, 045-5670442

ABRIKOZENVLAAI

LHC nieuws LHC op zoek naar jeugdleiders

8.95

voor

LHC is dringend op zoek naar jeugdleiders voor haar jeugdafdeling voor het komende voetbalseizoen (aanvang: half augustus). Voor teams met spelertjes in de leeftijd rond de 7 jaar en de 12/13 jarigen is deze 'familieclub' nog op zoek naar (assistent-)trainers: Ervaring als jeugdleider/-ster en/of een voetbalachtergrond is een voordeel maar geen must in deze. De trainingen voor de 7-jarigen zijn op dinsdag en donderdag (18.00-19.30 uur) en de 12/13-jarigen op maandag en woensdag (19.00-20.30 uur). Zaterdags zijn de competitiewedstrijden voor alle LHCjeugdteams. Kinderen de (basis)beginselen van het voetbalspelletje leren, in teamverband te werken en de huidige 'waarden en normen' te hanteren en respect respecteren, zijn essentiële onderdelen die voor het jeugdleiderschap bij LHC hoog in het vaandel staan. Heeft u Interesse? Neem dan contact op met jeugdvoorzitter Math Habets (06-10144711).

WITBROOD

2.10 HANENKAM 1.55

voor

per stuk

Bakkerij

Wido Thuis Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045-5460986

Rimburgerweg 176 l 6374 LG Landgraaf l T +31(0)45 531 41 10 l F +31(0)45 531 84 13 info@rimburgerhoeve.nl l www.rimburgerhoeve.nl OPENINGSTIJDEN Maandag . . . . . . RUSTDAG Dinsdag . . . 17.00-23.00 uur Woensdag . 13.00-23.00 uur

Donderdag Vrijdag . . . . Zaterdag . . Zondag . . . .

17.00-23.00 16.00-01.00 11.00-01.00 10.00-23.00

uur uur uur uur


Anselbode WK’14 poule • TUSSENSTAND 1e prijs: 100,- 2e prijs: 50,- 3e & 4e prijs: 25,De tussenstand van alle deelnemers t/m zaterdag 14 juni. (Aantal punten + deelnemer). 04 . . . . . Arjan Lippinkhof 04 . . . . Marcel Lippinkhof 04. . . . . . . . Theo Lenssen 02 . . . . . . . . Eric Cauberg 08 . . . . . . . . . . Mia Sieler 04. . . . . . . . . . John Sieler 04 . . . . . . Danny Hoebers 04 . . . . André Windmuller 02 . . . . . . . . . Anny Struyk 04. . . . . . . Ivo Windmuller 00 . . . . . Willem Schreijen 02 . . . . . . Agnes Huntjens 12. . . . . . Cristian Tomann 00 . . . . . . Vincent Tomann 02 . . . . . . . . . Jos Grooten 06. . . . . . . . Glenn Lemlijn 00. . . . . . Raimond Geelen 00 . . . . . . . Milagros Yildiz 04 . . . . . . . Coen Swagers

04. . . . . . . . . . . . . Al Brull 04 . . . . Peter Knippenberg 04 . . . . . . . . Paul Janssen 04 . . . . . . . . . . Nic Czerw 04 . . . . . . . Marco Jurgen 00 . . . . . . . . . . Leo engels 00. . . . . . . . . Frank Vlieks 00 . . . . . . . . . Jan Jongen 00 . . . . Marrij Hoogeboom 00 . . . . . . . . Ida Coumans 04. . . . . . . . Sjef Romkens 02. . . . . Frans Ramaekers 04 . . . . . . . . . Roel Lafleur 00 . . . . . . . Peggy Horbag 04Marie-Louise Czerw-Toussaint 06. . . . . . . . Michel Peters 04 . . . . . . JanWim dePont 08 . . . . . . . Peter Hoebers 02 . . . . . . Wiel Thewissen 04 . . . . . Martin Rheinfeld 02 . . . . . . . . . Jac Jacobs 02. . . . . . . . Peter Gerards 00 . . . . . . . . Alfonds Bolk 08. . . . . . . . . Kim Eijdems

02. . . . . . . Noud Krasovec 02. . . . . . . . Mik Krasovec 04. . . . . . . . Sim Krasovec 04 . . . . . . Jurgen de Lang 08 . . . . . . . Danni Gubbels 08. . . . . . . Richard Engels 02 . M.S.P. Steijvers-Latten 02 . . . Harry Pluijmaekers 04 . . . . . . . Joppe Foltmer 00 . . Pieter Vanhommerig 08 . . . . . . . . . Jos Engelen 00 . . . . . . . Angelo Braam 04 . . . . . . . . Bas Cremers 02Sharon Cremers-Klinkenberg 00 . . . . . . . . Monique Grit 08 . . . . . . Annie Baumann 08 . . . . . . . Sylvana Peters 02 . . . . . . . Piet Paulissen 04 . . . . . Remco Paulissen 08 . . . . . Jamie Vredeveld 00. . . . . Anja van Meerten 08 . . . Melissa Heidenrath 04. . . Ruud van den Camp 02. . . . . Celina Berendsen

02 . . . . . . . Inge Vanthoor 04 . . . . . . John Vredeveld 02 . . . . . . . . . Claudia Nilc 02. . . . . . . . . Job de Roos 00 . . . . . Beppie van Goor 08 . . . . . . Lars Wennekes 04 . . . . . . . . . Nick Rooke 00. . . . . . . . . Ralf Tomann 04. . . . . Bernardo Romero 02. . . . . . . Katja Krasovec 02 . . . . . Maurice Spapens 04 . . . . . . . Ferry Godfried 02 . . . . . . . . Jill Vanthoor 02. . . . . . . . . . Johny Kaul 02. . . . . . . . . . Jimi Peters 00. . . . . . . . Dennis Czerw 04 . . . . . Patrick Kooijman 04 . . . . . . . . . . Eus Boltze 16 . . . . . André Hameleers 04 . . . . . . Jesse Krasovec 02 . . . . . . . Mirjal Foltmer 02 . . . . . . . . . . . . Wil Spix 00. . . . . . . . Wilco Smeets 02 . . . . . . Maril Wijmenga 00. . . . . . . Bjorn Hendriks 00 . . . . . Ronaldo Meyster 00 . . . . . . . Graham Rooke 04 . . . . . . . . Hans Lemlijn 08. . . . . . . . . . . Luc Hoofs 06 . . . . . . . . . Eric Skerka 04 . . . . . . Tjorven Skerka 00 . . . . . . . Sibille Kuchler 06 . . . . . . . . . Marcel Brull 02. . . . . . Frank Wijmenga

06 Mevr. Engels-Barwasser 02 . . Ramon Pluijmaekers 00 . . . . . . . Jeanne Vrosch 04. . . . . . Frederik Cuveljé 02 . . . . . . . . . . . M. Vreuls 00 . . . . Joep van Meerten 00 . . . . Kirsten Smeijsters 02 . . . . Bettina Lippinkhof 00 . . . . . . René Wijmenga 00 . . . . . . . . . Wiel Bosten 04 . . . . . . . . . Roger Hoofs 02 . . . . . . . Audrey van Os 00. . . . . . . . Dirk van Goor 06 . . . . . . . . . Hub Horbag 02 . . . . . . . Ruud Hanssen 00 . . . . . . . . . Els Hanssen 00 . . . . . . Monique Pelzer 00 . . . . . . . Mieke Jacobs

Effe op een rijtje 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

André Hameleers . . 16 Cristian Tomann . . . 12 Luc Hoofs . . . . . . . . . 8 Lars Wennekes. . . . . 8 Melissa Heidenrath . 8 Jamie Vredeveld . . . 8 Sylvana Peters . . . . . 8 Annie Baumann . . . . 8 Jos Engelen . . . . . . . 8 Richard Engels . . . . . 8 Danni Gubbels . . . . . 8 Kim Eijdems . . . . . . . 8 Peter Hoebers. . . . . . 8 Mia Sieler. . . . . . . . . 8

week 25

Laurastraat 51 Eygelshoven Tel 5351777 Benly@home.nl

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262 www.bakkerijvoncken.nl


Anselbode 2014 25