Page 1

ANSELBODE

51e jaargang

nr. 23

Weekblad voor Eygelshoven & omstreken

e .. z l e E g a v d r o k b He t klan

Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

Boeken- & platenbeurs Egelze zaterdag 14 juni van 11.00-15.00 uur.

De kopy

Pech en arbitrage nekken LHC Het leek allemaal zo mooi toen binnen een kwartier LHC in Erp op 0-1voorsprong kwam en rust bereikte. In de tweede helft werd tegen de paal en lat geschoten. Het zat de rood-zwarten niet mee. Toen de scheidsrechter een discutabele beslissing nam bij een ‘bal over de doellijn of niet’, sloeg de vlam in de pan en ontving een LHC-speler de rode kaart. Vlak daarna kreeg

Vrijdag 6 juni organiseert toepclub ‘de Sjpasvoegel’ een groot hanen-toep-toernooi in café Sjpas gelegen aan de Mgr Nolensplein 3 op de Bossen.Het toernooi is toegankelijk voor iedereen die van een gezellig potje kaarten houdt en het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Inschrijven kan tot woensdag 4 juni in het café of bellen naar nummer 045-5112546. Het toernooi begint om 20.00 uur en in elk spel is er een haan voor de winnaar..

Klachten over bezorging: 045-5465282

(advertenties en redactie)

voor de volgende Anselbode (nr. 24, maandag 9 juni)

dient uiterlijk vrijdag 6 juni vóór 17.00 uur in ons bezit te zijn.

ADVERTENTIES & REDACTIE René Wijmenga ☎06-22568015 info@anselbode.com redactie@anselbode.com RKVV Erp ook al een discutabele penalty toegewezen en was de wedstrijd beslist. Toch mag LHC terugkijken

op een geslaagd seizoen en kunnen we ons verheugen op de wedstrijd LHC-Chevremont in 2G.

Spellendag speeltuin Eendracht Hanen toepen

2 juni tot 9 juni 2014

Op zaterdag 14 juni om 12.00 uur start in de Speeltuin Eendracht op de Bossen weer de traditionele spellendag voor de kinderen. Sport en spel, immers aan de spellendag is ook een voetbaltoernooi gekoppeld, in het kielzog van het WK in Brazilië. Verder zijn er nog diverse verrassingen in petto op deze dag bij deze mooie speeltuin. Ook voor een natje en een droogje is gezorgd, een luchtkussen en een bezoekje van een bekende sporter. Aanrader dus!

Kapel nam afscheid van echtpaar Immers

Met spellen en een voetbal/sporttoernooi, tevens hebben we weer tal van verrassingen. Tentenkamp Van 1 t/m 3 augustus vindt wederom het bekende tentenkamp plaats. Inschrijven hiervoor kan nu al gebeuren: info@speeltuin-eendracht.nl of in de speeltuin of telefonisch: 06-42734777 – 06-51342723 – 045-5461003.

Steun in de rug voor Mgr. van Megen Het verheugt ons dat we Mgr. van Megen een bedrag kunnen aanbieden van 2000 euro. De aartsbisschop zal dit bedrag besteden aan een goed doel in Soedan, door hem te bepalen. Aan het einde van zijn eerste H. Mis beloofde hij ons daarvan op de hoogte te brengen. Dank aan alle donateurs! Pastoor Heemels

Anselbode GRATIS WK’14 poule 1e prijs: 100,- 2e prijs: 50,- 3e & 4e prijs: 25,-

Pag. 8 Vul in en lever uiterlijk vrijdag 6 juni in bij Benly

Zie pagina 2

Volgende week bij de Anselbode: Parochie H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars Eygelshoven

Actie Kerkbalans 2014


KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

pagina 2

Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven, tel. 045 - 5351271

DINSDAG 3 juni: 19.00 uur H. Mis.

DINSDAG 10 juni: 19.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 4 juni: 09.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 11 juni: H. Barnabas. 09.00 uur H. Mis.

m.heemels@icloud.com http://eygelshoven.tumblr.com www.facebook.com/marc.heemels

DONDERDAG 5 juni: HH. Bonifatius en Gezellen. 09.00 uur H. Mis.

DONDERDAG 12 juni: 09.00 uur H. Mis.

Opgeven misintenties (weekendmis 18 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12) NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen) Uitvaart of ziekenzalving: pastorie tel. 045- 5351271 Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr. G.P.M. van den Bongard, Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven. NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars. Bankrelatie: Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl NL78RABO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Verhuizen: Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie. Ziekenbezoek: Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

VRIJDAG 6 juni: H. Norbertus. 13.00 uur Plechtige Huwelijksmis in het Oude Kerkje voor Kelly Hünen en Michel Hulsen. 18.40 uur Rozenkrans. 19.00 uur H. Mis. Na de Mis zegening met het Allerheiligste. ZATERDAG 7 juni: Vooravond van het HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Extra collecte. 13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Pim Vreuls. 19.00 uur H. Mis voor ouders Immers-Thomas en zoon Frits; ouders de Liège-Delang; Maria Marx-Slangen (verjaardag); Hub Spobeck (verjaardag); Wiel van Bergen (off). ZONDAG 8 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Extra collecte. 11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes” voor Lies Erkens-Hubben (zeswekendienst); Mathieu Heckmans (jrd); Leo Kaesler (2de jrd); Mia Kaesler-Boijmans (jrd); Philomena Kleijnen-Kunkels (jrd); Wouter Rutten (1ste jrd); Frans en Maria Winkels-Stet (jrd); Wiel Eussen; Tom en Diny van Megen-van Bladel; Kees Boermans (off); Thea Dassen-Borowiak (off); Antonio Di Giulio (off); Hein Thuis (off); Wiel Langen (off); Mien Mulder (off); ouders Peter en Ennie Arets-Bost en zoon Jean (st); Annie Eggen-Janssen en Dré Eggen (st); ouders Heijnen-Elbern en kinderen (st); echtpaar Herbergs-Smeets (st). 12.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Niek Cremers. 13.15 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Elea Smeets. MAANDAG 9 juni: TWEEDE PINKSTERDAG 11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk.

VRIJDAG 13 juni: H. Antonius van Padua. 18.40 uur Rozenkrans. 19.00 uur H. Mis met dank aan de H. Antonius. ZATERDAG 14 juni: Vooravond van het Hoogfeest van de Allerheiligste Drieëenheid en van de 11de zondag door het jaar. 19.00 uur H. Mis voor Troutje Buijsen-Boijmans (jrd) en Serf Buijsen; ouders Buijsen-Peerboom (jrd); ouders Piet en Anna Terpstra-Kremers en zonen Sjaak en Hub (jrd); Jeanny Simons-Remmen (verjaardag); Wiel Braun (off); Sjef Coervers (off); Jo Delnoij (off). ZONDAG 15 juni: HOOGFEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID. 11de Zondag door het jaar. 10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” voor Yvonne Soomers-Marell (zeswekendienst); ouders Johanna en André Soomers-Verhoeven (jrd); ouders Boumans-Bechols (jrd); Maria Tercic-Snijders (2de jrd); Tom en Diny van Megen-van Bladel; Sybille MoestadjabFlecken; Maria Sauer-Ploum (off); Hein Thuis (off); Lambert Huntjens (bewoners Op den Dries); ouders Silvertand-Kunkels (st); ouders Winkels-Dohmen (st); tot eerherstel van het H. Hart (st). KAPEL Na 14 jaar trouwe en toegewijde kosterdienst hebben we afscheid genomen van meneer en mevrouw Immers, als koster van het kapelletje Op de Bossen. Enkele keren per dag was dhr. Immers te vinden bij het kapelletje, om even de kaarsen bij te vullen, even te vegen, of iets te repareren. Met zijn grote kundigheid heeft hij het kapelletje echt weten te verfraaien. De meimaand was en is de drukste maand. Elke avond rozenkrans, met een kleine gemeenschap van gelovigen. Wat een mooie en kostbare traditie, die we mede dankzij het echtpaar Immers in stand hebben kunnen houden. Wij danken meneer en mevrouw Immers voor hun inzet en betrokkenheid. (MH)

Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden en de crematie van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Lies Erkens-Hubben zeggen wij u hartelijk dank. Eygelshoven, juni 2014 Guus Erkens Jos, Jasper en Joris Gerrie en Hans De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8 juni om 11.00 uur in de kerk van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven.

WANDELING De 15e Culinaire Wandeling was een groot succes, vooral door de mensen van het Gilde, die veel werk hebben verricht, door de Harmonie, met hun concert ‘als toetje’ en door de vele deelnemers! Volgend jaar wederom een Culinaire Wandeling.


pagina 3

ANSELBODE

Pinksterweekend en mooi weer! Dat wordt

BBQ met Jongen!

2+ spareribs 1 GRATIS De lekkerste

Oma’s Koude schotel Rauwkostsalade van het huis Pasta-Party salade

*Kreta Steaks *Cevapcici’s *Gemarineerde speklap *Pomodorispies *Primavera Steaks *Franse Filet Spies *Gooise speklap *Echte Curryworsten (extra mager) (naturel)

25% Korting 33% Korting 4 HALEN 6 HALEN 40% Korting 3 BETALEN 4 BETALEN

Aanbiedingen geldig van dinsdag 3 juni t/m zaterdag 8 juni 2014. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

SLAGERIJ JONGEN B.V. Veldhofstraat 70, 6471 CK Eygelshoven, tel. 045-5351263, www.slagerij-jongen.nl

ADVERTEREN? 06-22568015 Boeken-en Platenbeurs Egelze week 23

Op zaterdag 14 juni is er weer, van 11 – 15 uur, een boeken-en platenbeurs op de Laethof aan de Putstraat. Een unieke gelegenheid om leesgenot voor weinig geld vanaf 50 cent in uw bezit te krijgen. 12.000 boeken in diverse genres zijn te koop, o.a. romans, thrillers, oorlog, hobby, natuur, reizen, koken, tuinieren, bloemen, limburgensia enz. Inmiddels is er een behoorlijke, ‘nieuwe aanvoer’. Uiteraard zijn ook de eigen uitgaven van de ‘Egelzer’ heemkundevereniging te verkrijgen. Nieuw is de enorme voorraad jeugdboeken en vooral het genre, ‘Young adult’. Ook zijn er langspeelplaten, cd ’s, dvd’s, speelfilms en

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262 www.bakkerijvoncken.nl

legpuzzels aanwezig. Die bewuste LP die u nog mist, is er waarschijnlijk! Deze beurs vindt in 2014 weer maandelijks, van april tot en met december, plaats. Gedurende de openingstijden kunt u, op uw verzoek, ook het mijnproject op de bovenverdieping van de Laethof gratis bezoeken, waar de geschiedenis van de mijnen Laura en Julia belicht worden. Voor een gratis kopje koffie wordt gezorgd.


pagina 4

ANSELBODE

Leuke speurtocht bij SVE *Smalfilm Super 8 - Dubbel 8 - 16 mm film *Via Transfermachine overzetten naar DVD of DV *Dia’s - Negatieven *Kopie: Betamax - VHS - Philips 2000 - Hi8 - DV - HDV

Heemkundevereniging vraagt materiaal WO II Sportvereniging Eygelshoven hield vorige week vrijdag zijn haar jaarlijkse, altijd gezellige speurtocht. Behalve leden namen ook familie en vrienden deel aan het speuren naar de juiste antwoorden. De vragen waar de deelnemers op getrakteerd werden, hadden allemaal betrekking op Eygelshoven en omgeving. Maar liefst vijftig deelnemers waren meer dan twee uur in de weer om de juiste route te vinden en de vragen, die niet mis waren, te

ontcijferen. Negen groepen samengesteld uit oud en jong waren druk in de weer tussen Eygelshoven en Strijthagen. De derde plaats viel te beurt aan de groep 'van Leeuw' Twee groepen eindigden met het zelfde aantal punten op de eerste plaats en dat waren de groep Samson en Frings. Natuurlijk was er na afloop een leuk samenzijn en verwende SVE de deelnemers met een lekkere kop soep of een broodje kroket.

In het kader van de 70jarige bevrijding van Eygelshoven wordt tijdens de a.s. monumentendagen op 13 en 14 september door de Stichting” Eygelshoven door de eeuwen heen” een tentoonstelling over de 2de wereldoorlog gehouden. Vooral over datgene wat in Eygelshoven gebeurd is. In-

dien U zelf nog foto’s of informatie over bovenstaande heeft, maken wij hier graag gebruik van. U kunt contact opnemen met de Stichting” Eygelshoven door de eeuwen heen” onder tel.nr. 045-5352466 of info.seddeh@gmail.com Tevens kunt U terecht op de openingstijden van de stichting elke week op maandag van 19.30u tot 21.30u en op donderdag van 10.00u tot 12.00u.


pagina 5

ANSELBODE

Wijkpunt KerkradeNoord

Gratis bloeddrukmetingen De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam is. De Meander Winkel organiseert daarom iedere eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 4 juni is men tussen 10.00 en 15.00 uur welkom, een afspraak maken is niet nodig. Het adres van de Meander Winkel is Kapellaan 11a. Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit het hart door het lichaam gepompt. De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en op elk moment van de dag anders. De bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren. Bij de Meander Winkels zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een

bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zelf de gezondheid te checken. De winkelmedewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. Kijk voor meer informatie op www.vegro.info of bel gratis naar 0800-2 88 77 66.

ANSELBODE dinsdag online!

www.anselbode.com Wij zijn er even tussenuit..... Pinksterzondag 8, pinkstermaandag 9 en dinsdag 10 juni zijn wij gesloten!

Bistro Fam. Erkens Socio Eygelshoven

Wij wensen u fijne Pinksterdagen

Terbruggen 16 • 045-5454414 / 5460996

Bereikbaarheid deelnemers Hieronder is aangegeven hoe u de deelnemende organisaties/personen bereiken kunt, wanneer men spreekuur in het Wijkpunt heeft, of hoe u een afspraak kunt maken voor een gesprek. (Ingang Sporthal Socio, Terbruggen 16 te Eygelshoven). Tijdens zon- en feestdagen is het Wijkpunt evenals het gemeentehuis gesloten. Gemeente Kerkrade. Tijdens kantooruren bereikbaar via: 14-045 of E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl Wijkwethouder, mevrouw C. Szalata-Thomas E-mail: c.szalata-thomas@kerkrade.nl. (Markt 1 Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade) Wijkmanager, dhr. W. Franssen E-mail: wfrns@kerkrade.nl (ma t/m do Hammolenweg 6, Kerkrade) Opbouwwerker, mevr. W. Logister E-mail wlgst@kerkrade.nl (ma t/m do Hammolenweg 6, Kerkrade) Marktmeester, dhr M. Roelofsen E-mail mrlfs@kerkrade.nl tijdens de zaterdagmarkt: (06) 11 32 35 65 Sociaal Wijkteam Kerkrade-Noord Ondersteunt bewoners met vragen die u in het dagelijks leven tegen komt. Veel organisaties zijn bij het Sociaal Wijkteam betrokken. De vaste kern wordt gevormd door de gemeente Kerkrade, Impuls en de Meandergroep. Daarnaast wordt samengewerkt met MEE, Wonen Limburg, Wonen Zuid, politie, zorginstellingen en vele anderen. Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam: (ingang via Bibliotheek of indien Bibliotheek gesloten Terbruggen 16): Maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via: 14-045 U hoeft geen afspraak te maken. U kunt terecht met vragen over o.a.: - hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woningaanpassingen; - vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel); - financiële of psycho-sociale problemen; - vrijwilligerswerk, activiteiten en leefbaarheid in de buurt; - zorg en veel instanties; - zaken die u moeilijk zelf kunt doen. Inloopspreekuur Vrijwilligerscentrale Impuls (Ingang via Bibliotheek) Vrijdag van 14.00 - 16.00 uur en bereikbaar via (045) 5456351. Voor meer informatie over en bemiddeling naar vrijwilligerswerk. Bewonersplatform Kerkrade-Noord: mevr. E. Wijman (Voorzitter) (06) 12325717. p/a Wolfsweg 1, 6471 CP Eygelshoven. E-mail: ellie.wijman@home.nl Politie: Wijkagenten W. Lenzen, L. Curfs en W. Hordijk. (0900) 8844 (vragen naar wijkagenten basiseenheid Kerkrade.) Aangifte doen: Digitaal via www.politie.nl of maak afspraak voor persoonlijke aangifte Ondernemersvereniging “Ondernemend Eygelshoven” dhr. D. Kunze (secretaris) Tel: (045) 5355448. Schriftelijk: p/a Terbruggen 27, 6471 JS Eygelshoven E: Ondernemend.eygelshoven@gmail.com Meer info in de Bibliotheek Eygelshoven: Tel: (045) 5351715 Terbruggen 18, 6471 JV Eygelshoven E-mail: eygelshoven@bibliotheek-kerkrade.nl


pagina 6

ANSELBODE

Wmo platform Kerkrade

Woensdag 4 juni 10.30 uur HOOFDPRIJS MOEDERDAGACTIE 1 MINUUT GRATIS WINKELEN BIJ JUMBO EYGELSHOVEN

ESR Electro Service Ruipers . . . . . Nievelsteenstraat 3, 045-5413024 Apertura Fotografie . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 18a, 06-25118449 Café de Veldhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 51, 045-8801994 Roger Flucken Fietsspecialist . . . . . . . Laurastraat 89, 045-5355323 Glamlounge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 85, 045-2051961 Schoonheidsinstituut Beauty by Joyce Terbruggen 29, 045-8510065 Parkstad ICT&Multimedia . . . . . . . . . . Terbruggen 13, 045-5355448 Autorijschool Brigitte . . . . . . . . Schouffertsweide 18A, 06-34130506 Rabobank Parkstad Limburg . . . . Markt 47 Kerkrade, 045-5334201 Bakkerij Voncken-Caubo vof . Wiebachstr 13, Kerkrade, 045-5721894 D&D verhuur . . . . . . . . . . . . . . . . Nievelsteenstraat 30, 045-5350622 Huisartsenpraktijk Goebbels . . . . . . . . . . Bosweg 28, 045-5351464 Kruyen & Frissen gevelelementen . . . Nievelsteenstr 5, 045-5414770 JF-(electro)techniek. . . . . . . . . . . . . Rimburgerweg 10, 045-5314600 Nimik (woning- en projectstoffering). . Veldhofstr. 62, 045-5311232 C&M Groep Kerkrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euregiopark 2, 045-5351245 Maison Merdo BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 5, 045-5351633 HairCrew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 9, 045-5452403 Schoentechn. Vijgen-Deckers . . . . . . . Laurastraat 42, 045-5670337 Jumbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portbeemden 1, 045-5355661 Terpstra assurantiën . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 27, 045-5355443 Peschen tuincentrum . . . . . . . . . . . . Holzkuilenstr. 29, 045-5460087 A genne Komm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 127, 045-5351493 Ambacht. Slagerij Jongen bv . . . . . . Veldhofstraat 70, 045-5351263 APS Groep . . . . . . . . . . . . . . . Nieuwenhagerweg 41-43, 045-5351597 Autofit Schoormans . . . . . . . . . . . . . . . . Truytstraat 8, 045-5351627 Bakkerij Wido Thuis. . . . . . . . . . . Haanraderstraat, 74, 045 5460986 Benly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 51, 045-5351777 Bistro Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 16, 045-5454414 Kunt Jod bruincafé. . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 5, 06-46336922 Chocolaterie Bruns. . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 41, 045-5451861 Terras-café d’r Kirkberg. . . . . . . . . . . . Terbruggen 53, 045-5351542 Garagebedrijf Thevissen . . . . . . . . Bart v. Slobbestr 3, 045-5460029 Will Terpstra Goudsmid/Jewils Nieuwenhagerweg 57, 045-5670442

Mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en dit niet zelf kunnen regelen krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan gaan om bijvoorbeeld hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. Het betreft ook ondersteuning om te voorkomen dat later zwaardere vorm van hulp in een instelling nodig is. De wet is er ook om activiteiten in de wijk en buurt te vergroten, waarbij eigen initiatief van de bewoners en de inzet van vrijwilligers een belangrijke rol speelt. Wmo platform Kerkrade Potentiële gebruikers van de Wmo moeten op beleidsniveau actief invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop het gemeentebestuur de Wmo gestalte geeft._Met dit doel is in Kerkrade het Wmo-platform Kerkrade in het leven geroepen. De taak van het platform is om als informant, raadgever, adviseur en partner een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vormgeving van het beleid. Maar ook het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de evaluatie hiervan met partners staat op de agenda. Verdere taken zijn: contacten onderhouden met de doelgroepen, het op de hoogte blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet de taak van het Wmo plat-

form om een rol te spelen bij het oplossen van problemen op individueel niveau. Voor deze problemen zijn er sociale wijkteams in Kerkrade actief. Samenstelling Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van: Allochtonen/vluchtelingen/nieuwkomers; Bewoners van Kerkraadse wijken; Cliënten van voor de Wmo gecontracteerde zorgaanbieders; Jeugd en jongeren; Mantelzorgers en vrijwilligers; Mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen; Mensen met een minimum inkomen; Ouderen; Sportende en bewegende mensen; Verslaafden en Vrouwenopvang. Leo Jongen is als wethouder maatschappelijke zorg voorzitter van het platform en Martin Simons treedt op als vicevoorzitter. De leden van het Wmo platform Kerkrade zijn: Leo Jongen, voorzitter en wethouder maatschappelijke zorg, Martin Simons, vicevoorzitter,Hans Bervoets, Jo Cornelissen, Marita Hendriks, Pierre Hensgens, Math Ploum, Werner Slapak, Hub Souren, Tamara Spee en Patrick. Ypelaar. Contact Wmo platform Kerkrade, Postbus 600, 6060 AP Kerkrade, Telefoon: 0455676626, e-mail: wmo@kerkrade.nl

ABRIKOOS-ANANAS

TOESLAGVLAAI

10.25

voor

11-GRANEN BRUINBROOD Verenigingskalender 2014 De verenigingskalender treft u deze week op pagina 7 aan van de Anselbode met de maanden juni, juli en augustus nader belicht. Mocht u nog iets willen toevoegen aan de verenigingskalender voor 2014, mailt u naar: redactie@anselbode.com

Adverteren doet verkopen BEL: 06-22568015

2.15

voor

PUDDINGBROODJE per stuk

1.45

Bakkerij

Wido Thuis Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045-5460986


VERENIGINGSKALENDER EYGELSHOVEN ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZA ZA ZO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 14 14 15

DI WO DO VR ZA ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

01 02 03 04 05 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

JUNI 2014 MA . . LHC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anselcup DI WO . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep WO . . Harmonie St. Caecilia. . . Eindpresentatie Klinkend Perspectief DO VR ZA . . Laatste kans inleveren WK formulier Anselbode ZO ZO . . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinkstertreffen MA DI . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen WO DO . . Start WK voetbal in Brazilië . . WK voetbal: . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanje-Nederland VR . . LHC. . . . . . . . . . . . . . Feestavond Dart en Spaarclub ZA . . Heemkunde Boekenbeurs Laethof 11.00 – 15.00 uur ZA . . Speeltuin Eendracht De Bossen Spellendag 12.00 uur ZO MA JULI 2014

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

. . D’r Bemd . . . . . . . . . . . . . Wandelen omgeving Puth . . WK voetbal: . . . . . . . . . . . . . . . Australie-Nederland . . LHC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tentenkamp Jeugd . . Processievereniging . . . . . . Sacramentsprocessie . . Gilde St Jan/H.Past.v.Ars Informele bijeenkomst na processie . . WK voetbal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland-Chili

. . Horizon4All Lezing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socio . . Concert Oude Kerkje Vrienden oude kerkje Eurode Saxofoon Orkest . . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slaapweekend

ZO MA DI WO DO

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO ZO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31

. . D’r Bemd . . . . . . . . . . . Wandelen omgeving Raeren AUGUSTUS 2014

VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

. . KVV St. Jan . . . . . . . . Ledenavond ‘overvloeishow’

17 18 19 20 21 . . GEEN ANSELBODE ivm zomervakantie 22 23 24 25 26 27 28 . . GEEN ANSELBODE ivm zomervakantie 29 30 31

DO VR ZA ZO . . Harmonie St. Caecilia . . . . . . . . . Spaarvarkenaktie MA . . Harmonie St. Caecilia . . . . . . . . . Spaarvarkenaktie DI . . Heemkunde Boekenbeurs Laethof 11.00 – 15.00 uur WO DO VR . . GEEN ANSELBODE ivm zomervakantie ZA

. . Finale + Eind WK voetbal in Brazilië . . Bekendmaking winnaars WK-actie Anselbode

16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30

. . Speeltuin Eendracht De BossenTentenkamp 17.00 uur . . Heemkunde Boekenbeurs Laethof 11.00 - 15.00 uur . . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thuisblijverstoernooi . . Schuttersbode . . . . . Broederschap ism Anselbode

. . Sint Sebastianus . . . . . . . . . Koningsvogelschieten . . Anselbode . . . Koning of keizer bij St. Sebastianus

. . D’r Bemd . . . . . . . . Wandelen omgeving Meerssen

. . TCLE. . . . . . . . . . . . . . Clubkampioenschappen start

. . SVE Uitstapje Toverland . . Feestmis 25-jaar Oude Kerkje Vrienden Oude Kerkje . 11.00 uur . . TCLE. . . . . . . . . . . . . Clubkampioenschappen einde

Samenstelling: Stichting Anselbode i.s.m. Media Studio Wijmenga; Jo Cremers, René Wijmenga en Wim Berendsen. Volgende kalender: EIND JUNI 2014 Nieuwe input: info@anselbode.com


DEELNAMEFORMULIER ANSELBODE WK SPEL 2014 A1 Brazilië 12-6 . . Brazilië-Kroatië

A2 Kroatië 12-6 . . Brazilië-Kroatië

A3 Mexico 13-6 . . Mexico-Kameroen

A4 Kameroen 13-6 . . Mexico-Kameroen

17-6 . . Brazilië-Mexico

18-6 . . Kameroen-Kroatië

17-6 . . Brazilië-Mexico

18-6 . . Kameroen-Kroatië

23-6 . . Kameroen-Brazilië

23-6 . . Kroatië-Mexico

23-6 . . Kroatië-Mexico

23-6 . . Kameroen-Brazilië

B1 Spanje 13-6 . . Spanje-Nederland

B2 Nederland 13-6 . . Spanje-Nederland

B3 Chili 13-6 . . Chili-Australië

B4 Australië 13-6 . . Chili-Australië

18-6 . . Spanje-Chili

18-6 . . Australië-Nederland

18-6 . . Spanje-Chili

18-6 . . Australië-Nederland

23-6 . . Australië-Spanje

23-6 . . Nederland-Chili

23-6 . . Nederland-Chili

23-6 . . Australië-Spanje

C1 Colombia 14-6 . . Colombia-Griekenland

C2 Griekenland 14-6 . . Colombia-Griekenland

C3 Ivoorkust 14-6 . . Ivoorkust-Japan

C4 Japan 14-6 . . Ivoorkust-Japan

19-6 . . Colombia-Ivoorkust

19-6 . . Japan-Griekenland

19-6 . . Columbia-Ivoorkust

19-6 . . Japan-Griekenland

24-6 . . Japan-Colombia

24-6 . . Griekenland-Ivoorkust

24-6 . . Griekenland-Ivoorkust

24-6 . . Japan-Columbia

D1 Uruguai 14-6 . . Uruguai-Costa Rica

D2 Costa Rica 14-6 . . Uruguai-Costa Rica

D3 Engeland 14-6 . . Engeland-Italië

D4 Italië 14-6 . . Engeland-Italië

19-6 . . Uruguai-Engeland

20-6 . . Italië-Costa Rica

19-6 . . Uruguai-Engeland

20-6 . . Italië-Costa Rica

24-6 . . Italië-Uruguai

24-6 . . Costa Rica-Engeland

24-6 . . Costa Rica-Engeland

24-6 . . Italië-Uruguai

E1 Zwitserland 15-6 . . Zwitserland-Ecuador

E2 Ecuador 15-6 . . Zwitserland-Ecuador

E3 Frankrijk 15-6 . . Frankrijk-Honduras

E4 Honduras 15-6 . . Frankrijk-Honduras

20-6 . . Zwitserland-Frankrijk

20-6 . . Honduras-Ecuador

20-6 . . Zwitserland-Frankrijk

20-6 . . Honduras-Ecuador

25-6 . . Honduras-Zwitserland

25-6 . . Ecuador-Frankrijk

25-6 . . Ecuador-Frankrijk

25-6 . . Honduras-Zwitserland

F1 Argentinië 15-6 . . Argentinië-Bosnië H.

F2 Bosnië-Herzegovina 15-6 . . Argentinië-Bosnië H.

F3 Iran 16-6 . . Iran-Nigeria

F4 Nigeria 16-6 . . Iran-Nigeria

21-6 . . Argentinië-Iran

21-6 . . Nigeria-Bosnië H.

21-6 . . Argentinië-Iran

21-6 . . Nigeria-Bosnië H.

25-6 . . Nigeria-Argentinië

25-6 . . Bosnië H.-Iran

25-6 . . Bosnië H.-Iran

25-6 . . Nigeria-Argentinië

G1 Duitsland 16-6 . . Duitsland-Portugal

G2 Portugal 16-6 . . Duitsland-Portugal

G3 Ghana 16-6 . . Ghana-USA

G4 USA 16-6 . . Ghana-USA

21-6 . . Duitsland-Ghana

22-6 . . USA-Portugal

21-6 . . Duitsland-Ghana

22-6 . . USA-Portugal

26-6 . . USA-Duistland

26-6 . . Portugal-Ghana

26-6 . . Portugal-Ghana

26-6 . . USA-Duitsland

H1 België 17-6 . . België-Algerije

H2 Algerije 17-6 . . België-Algerije

H3 Rusland 17-6 . . Rusland-Zuid-Korea

H4 Zuid-Korea 17-6 . . Rusland-Zuid-Korea

22-6 . . België-Rusland

22-6 . . Zuid-Korea-Algerije

22-6 . . België-Rusland

22-6 . . Zuid-Korea-Algerije

26-6 . . Zuid-Korea-België

26-6 . . Algerije-Rusland

26-6 . . Algerije-Rusland

26-6 . . Zuid-Korea-België

BONUSPUNTEN EINDSTAND

NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR. 4

Voornaam: Naam: Adres:

ANSELBODE

Email:

Telnr.

Anselbode 2014 23  
Anselbode 2014 23  
Advertisement