Page 1

ANSELBODE

51e jaargang

nr. 22

Weekblad voor Eygelshoven & omstreken

e .. z l e E g a v d r o k b He t klan

Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

Anselbode GRATIS WK’14 poule

Boeken- & platenbeurs Egelze zaterdag 14 juni van 11.00-15.00 uur.

voor de volgende Anselbode

DOE MEE en kijk op pagina 7 en 8

(nr. 23, maandag 2 juni)

Elke maandag middag wordt er onder de vlag van C.V.O in Kegelhal Socio van14.00 tot 16.30uur gezellig gekegeld door senioren. Behalve kegelen is er ook voldoende tijd om in een amicale sfeer ‘het nieuws’ van de afgelopen week te evalueren. Helaas loopt het aantal kegelaars terug. Wilt u als senior kennis maken met de kegelsport loop dan op maandagmiddag even binnen.

Stivosina Miniveldtoernooi Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, vindt de 10e editie van het Stivosina-miniveldtoernooi op het LHC -complex plaats. Een tiende editie is toch iets speciaals en daarom wil Stivosina van deze editie een extra bijzondere editie maken. Zo zal er een team van oud-Roda JC spelers deelnemen aan het toernooi, heerlijke BBQ en vindt er een verloting plaats met leuke prijzen. Daarnaast zal vanaf 16.00 uur de bekende DJ en stadionspeaker van Roda JC, Wim Frijns, de wedstrijden voorzien van commentaar en muziek.

De uitsmijter is echter dat de prijsuitreiking verzorgd zal worden door Shamo, de coach van FC Mandela (één van onze sportprojecten in Ghana). Shamo zal ook meespelen met één van de teams en zo een Ghanees tintje geven aan het toernooi. Wilt u genieten van voetballen voor het goede doel onder het genot van een hapje en een drankje, kom dan op donderdag 29 mei naar het LHC -complex.

Raadsvergadering Op woensdag 28 mei vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats in de raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, achter in de raadzaal. De stukken die bij de vergadering horen, liggen een week van te voren ter inzage in het stadskantoor, Markt 33.

Klachten over bezorging: 045-5465282

De kopy (advertenties en redactie)

1e prijs: 100,- 2e prijs: 50,- 3e & 4e prijs: 25,-

Senioren kegelen in Egelze LHC 1 staat in ‘de finale’ voor promotie naar de eerste klasse D. Nadat het Roermondse SVC 2000 werd uitgeschakeld (3-1 1-2) treedt de roodzwarte formatie aan tegen GSV op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei). Het aanvangstijstip is nog niet bekend in verband met het Stivosina toernooi. Hiervoor kunt het beste de website van LHC raadplegen. Return Op zondag 1 juni vindt de return plaats en weten we of LHC1 promoveert. Ook van deze wedstrijd is, bij het ter perse gaan van de Anselbode, de aanvangstijd nog niet bekend.

26 mei tot 2 juni 2014

De raadsvergadering is ook te volgen via de website www.kerkrade.nl. U dient hiertoe op de website te kiezen voor ‘Bestuurlijke informatie’.

Goudsmid Jan Bastin stopt na 32 jaar

dient uiterlijk vrijdag 30 mei vóór 17.00 uur in ons bezit te zijn.

ADVERTENTIES & REDACTIE René Wijmenga ☎06-22568015 info@anselbode.com redactie@anselbode.com

Hanen toepen Vrijdag 6 juni organiseert toepclub ‘de Sjpasvoegel’ een groot hanen-toep-toernooi in café Sjpas gelegen aan de Mgr Nolensplein 3 op de Bossen.Het toernooi is toegankelijk voor iedereen die van een gezellig potje kaarten houdt en het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Inschrijven kan tot woensdag 4 juni in het café of bellen naar nummer 045-5112546. Het toernooi begint om 20.00 uur en in elk spel is er een haan voor de winnaar..

Iedere dinsdag:

ANSELBODE weer online! Zie pagina 6

www.anselbode.com


KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

pagina 2

Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven, tel. 045 - 5351271

Zoals gebruikelijk wordt, elke dag in de maand mei om 19.00 uur in het kapelletje Op de Bossen de Rozenkrans gebeden, behalve op zaterdag om 18.00 uur.

m.heemels@icloud.com http://eygelshoven.tumblr.com www.facebook.com/marc.heemels

DINSDAG 27 mei: H. Augustinus van Canterbury. 19.00 uur H. Mis voor een bijzondere intentie.

Opgeven misintenties (weekendmis 18 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12) NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen) Uitvaart of ziekenzalving: pastorie tel. 045- 5351271 Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr. G.P.M. van den Bongard, Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven. NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars. Bankrelatie: Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl NL78RABO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Verhuizen: Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie. Ziekenbezoek: Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

WOENSDAG 28 mei: 09.00 uur H. Mis. DONDERDAG 29 mei: HOOGFEEST van de HEMELVAART van de HEER. 11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes. VRIJDAG 30 mei: Sluiting Meimaand 18.40 uur Rozenkrans in het Kapelletje Op de Bossen. 19.00 uur H. Mis in het Kapelletje Op de Bossen. ZATERDAG 31 mei: FEEST van het BEZOEK van de MAAGD MARIA aan ELISABETH. ( O.L. Vrouw Visitatie). Vooravond van de 7de zondag van Pasen. 14.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Kira Doomernik. 19.00 uur H. Mis voor ouders Martens-Arets-Spronck (st). ZONDAG 1 juni: 7de zondag van Pasen. 11.00 uur Kinderwoorddienst in de Grote Kerk m.m.v. de jeugdkoren “de Zanglijsters”en “Jokojo”. H. Mis voor ouders Eussen-Bertholet (jrd). Na de H. Mis koffiedrinken in het St. Jansheem. 13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Keano Kierkels. 14.15 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Kai van Schaaik en Lisa van Baren. MAANDAG 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus. Let wel: geen H. Mis. DINSDAG 3 juni: 19.00 uur H. Mis. WOENSDAG 4 juni: 09.00 uur H. Mis. DONDERDAG 5 juni: HH. Bonifatius en Gezellen. 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 6 juni: H. Norbertus. 13.00 uur Plechtige Huwelijksviering in het Oude Kerkje voor Kelly Hünen en Michel Hulssen. 18.40 uur Rozenkrans. 19.00 uur H. Mis. Na de H. Mis zegening met het Allerheiligste. ZATERDAG 7 juni: Vooravond van het HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Extra collecte. 13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Pim Vreuls. 19.00 uur H. Mis voor ouders Immers-Thomas en zoon Frits; ouders de Liège-Delang; Hub Spobeck (verjaardag); Wiel van Bergen (off).

ZONDAG 8 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Extra collecte. 11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes” voor Lies Erkens-Hubben (zeswekendienst); Math Heckmans (jrd); Leo Kaesler (2de jrd); Mia Kaesler-Boijmans (jrd); Philomena Kleijnen-Kunkels (jrd); Wouter Rutten (1ste jrd); Frans en Maria Winkels-Stet (jrd); Wiel Eussen; Tom en Diny van Megen-van Bladel; Kees Boermans (off); Thea Dassen-Borowiak (off); Antonio Di Giulio (off); Hein Thuis (off); Wiel Langen (off); Jo Vreuls (off); Mien Mulder (off); ouders Peter en Ennie Arets-Bost en zoon Jean (st); Annie Eggen-Janssen en Dré Eggen (st); ouders HeijnenElbern en kinderen (st); echtpaar Herbergs-Smeets (st). 12.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Niek Cremers. 13.15 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Elea Smeets. Overleden Paaszaterdag 19 april overleed in de leeftijd van 84 jaar mevrouw Lies Erkens-Hubben. Mevr. Erkens werd geboren in 1930 in Kerkrade, Chevremont, in het gezin Hubben. Vader was mijnwerker en parttime wethouder. Ze volgde de coupeuse opleiding. Tijdens carnaval viel haar oog op Guus Erkens, van de Bossen. Na het huwelijk gingen meneer en mevrouw Erkens wonen aan de dr Poelsstr, nu de past. Van Arsstraat, en vanaf 1964 aan de Kievietstr. De tweeling Gerrie en Jos werden geboren. Mevr. Erkens verzorgde het huishouden, en bleef zich verdienstelijk maken als coupeuse. Elk jaar kon ze zich verheugen op de zomervakantie, met de bus, met Hub, Sonja, oma Plum, de kinderen. Een hele fijne tijd met familie en vrienden, richting Oostenrijk. Mevr. Erkens was niet direct iemand die op de voorgrond wilde treden. Niet de aandacht te zeer op zichzelf. In stilte iets proberen te doen voor een ander. Of fijn thuis zijn in het appartement aan de Veldhofstraat, waar ze zo graag woonde, gewoon de krant lezen, puzzelen, handwerken, koken en bakken, vrijdagmiddag naar Kerkrade. Haar laatste woorden zijn als een kostbare erfenis: “Het is goed geweest, het was mooi en prachtig. Ik houd van jullie allemaal.” Dat ze mag rusten in vrede.

TE HUUR IN EYGELSHOVEN Ruim appartement met 1 slaapkamer +/- 40m2 nabij centrum Kale huurprijs vanaf €299.00 Indeling, Hal, Bergkast, grote badkamer met toilet, grote woonkamer en 1 slaapkamer.

TE HUUR IN EYGELSHOVEN LAURASTRAAT Luxe Woning met 1 slaapkamer Inclusief voorschot gas, water, licht

€ 529.00

Voor inlichtingen en eventuele bezichtiging afspraken

Telefoonnummer: 045-5213760 Of mail naar: n.k.verweijst@home.nl


pagina 3

ANSELBODE

WK-actie

Daar rij je voor om..

500 gram gehakt + 500 gram braadworst

+ 4 Hotelschnitzels Samen

BBQ-PAKKET

20 stuks totaal Populair.. voor 4-6 personen 4 Verse hamburgers 4 Filet Willy’s 4 Kip/saté spiezen 4 Cevapcici 4 Echte Curryworsten

Uit eigen keuken

Keimagere

Nieuw in assortiment:

Varkenspoulet

750 gram

00

90

Aanbiedingen geldig van dinsdag 27 mei t/m zaterdag 1 juni 2014. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

PULLED PORK *Lekker bij Friet *Lekker op broodje *Lekker bij aardappels *Kan zelfs op BBQ

NU 500 gram

99

5.

lederen WK-VOETBAL (max. 1 per klant)

BELEGGINGSADVIES

Voordelig en vers

19. 5.

samen voor

9.

90

Bij aankoop van 50 euro aan vleeswaren ontvangt u deze week, zolang de voorraad strekt, een

Kwaliteit die je proeft

*Extra pastei *Gegrilde kipfilet *Grote cervelaat 3x100 gram

3.

49

SLAGERIJ JONGEN B.V. Veldhofstraat 70, 6471 CK Eygelshoven, tel. 045-5351263, www.slagerij-jongen.nl

ADVERTEREN? 06-22568015 week 22

Bakkerij Voncken valt wederom in de prijzen Op dinsdagavond 20 mei werd bakkerij Voncken in het Theater Heerlen uitgeroepen tot winnaar van de Rabo Economy Award 2014. Een prijs in het leven geroepen door de stichting OPL, LWV, Corio League en Kamer van Koophandel, ondersteund door Rabobank Parkstad. Deze prijs heeft tot doel om succesvol ondernemerschap in deze regio te

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262 www.bakkerijvoncken.nl

belichten en te stimuleren. Bakkerij Vonken is natuurlijk trots op de toekenning. Al met al een mooie bekroning op het werk van Bakkerij Voncken met al haar medewerkers gedurende 107 jaar. Voor bakkerij Voncken is dit natuurlijk de spreekwoordelijke ‘Kers op de taart’, mede dankzij doorzettingsvermogen, innovatie, passie en betrokkenheid.


ANSELBODE

pagina 4

Column door Imke Spapens

Terbruggen 59, Eygelshoven tel. 045-535 15 42

Zaterdag 31 mei a.s.

Oldie avond

vanaf 20.00 uur m.m.v. D.J. Marcel Er is een verrassingsprijs voor het origineelste koppel of einzelg채nger 60-70er jaren

Radio record voor Nederland! Zelfs ik, die nauwelijks radio luistert heeft het meegekregen: We hebben er een wereldrecord bij in Nederland! Dit hebben we allemaal te danken aan de Nederlandse radio-dj: Giel Beelen. Het is zeker niet niks: 198 uur lang achter elkaar radio maken en met elke dag maximaal een kwartiertje slaap. Dan te bedenken dat ik al klaag als ik door de week om half zeven moet opstaan! Natuurlijk ben ik hartstikke trots op Giel, maar toch voel ik ook wel wat medelijden met een Belgische radiodj. Deze man had het wereldrecord namelijk op 190 uur gevestigd op 4 mei. Zijn record was nog niet eens erkend toen Giel begon! Om te kiezen voor dit soort acties moet je wel echt passie voor je vak hebben. De meeste mensen zijn blij als ze na 8 uur werken of studeren eindelijk naar huis mogen gaan. Vrijdag lijkt soms wel een nationale feestdag. Voor Giel geldt dat duidelijk niet, hij is niet weg te slaan achter zijn draaitafel. Hij wordt ongelukkig als hij te lang vakantie heeft. Zit die passie en liefde voor een vak niet in ieder mens? Wordt het niet tijd dat wij op zoek gaan naar de dingen die ons echt blij maken in ons leven? Of nemen we onze dromen iedere maandag weer trouw in onze tassen mee naar onze werk- of studieplek? Ik ben vastbesloten: mijn werkplek wordt in ieder geval een feestje en bij dezen is iedereen uitgenodigd!

ANSELBODE weer online!

www.anselbode.com


ANSELBODE

pagina 5


pagina 6

ANSELBODE

TCLE Nieuws

Goudsmid Jan Bastin stopt na 32 jaar

Programma voorjaarscompetitie Vrijdagavond 30 mei aanvang 19.00 uur Gemengd dubbel 35+ hoofdklasse: TCLE – TV Grootveld Gemengd dubbel 35+ 4e klasse (1): TV Rapid – TCLE Gemengd dubbel 35+ 4e klasse (2): TC Nieuwenhagen – TCLE Dames dubbel 35+ 2e klasse: TCLE – TV Eijsden Zaterdag 31 mei aanvang 13.00 uur Heren 17+ 3e klasse: Kimbria – TCLE Gemengd 17+ 2e klasse: TCLE – Tennisclub Margraten Heren 35+ 2e klasse: TCLE – TC Mixed-Vaals Heren dubbel 50+ 3e klasse: TCLE – TV De Gelimmet

Na 32 jaar gaat dan nu definitief de deur op de knip bij Goud- en Zilversmederij Jan Bastin aan de Veld-hofdstraat. Nu Jan 65 is, vindt hij het mooi geweest en wordt het tijd om het wat rustiger aan te doen. Natuurlijk betekent dat meer tijd voor echtgenote, kinderen en kleinkinderen, maar hij zal het niet kunnen laten om af en toe toch nog eens even iets te ontwerpen. Zo meldt dochter Daniëlle.. Jan werd in 1949 in Nieuwenhagen geboren als jongste uit een gezin van zes kinderen. Zijn opleiding in het vak van de edelsmeedkunst volgde hij aan de kunstacademie van Maastricht. De eerste ervaringen in zijn vak doet hij op in Aken en in de juwelierszaak van zijn zus en zwager in Vaals. Na zes jaar besluit hij samen met zijn kersverse vrouw Annie om in Eygelshoven te gaan wonen. Hij begint een eigen atelier aan huis, maar dat wordt al snel ingeruild voor een atelier met winkelruimte in het hartje van Eygelshoven aan de Velhofstraat 41. Destijds behorende tot de familie Peschen die de naastgelegen bloemenzaak runde en waar Annie jarenlang werkzaam was als verkoopster. Sinds de opening in 1982 heeft menig handgemaakt kunstwerkje de smeedtafel van Jan verlaten. Het vermaken van oude erfstukken, het repareren van uurwerken en het schieten van de eerste oorbelletjes waren aan de orde van de dag. Zijn gezin met twee dochters was dan ook vaker aanwezig op de drukke zaterdagen om een handje te helpen. Typerend voor Jan was dat hij twee keer per dag op en neer van thuis naar zijn zaak liep, nooit zonder zijn aktekoffer en zijn kenmerkende cowboyhoed. Na deze 32 jaar zijn er natuurlijk ook heel wat memorabele verhalen te vertellen, volgens Daniëlle: “Zo kan mijn vader zich de dag nog goed herinneren dat een klant met slechte bedoelingen er in een onbewaakt moment met een ‘onbetaald’ ringkaart wegglipte. Met een sprint kon hij deze klant inhalen en kreeg hij de ontvreemde ringen onbeschadigd terug. Ook is er geprobeerd om met een maaskei de winkelruit te forceren, gelukkig tevergeefs.” De leukste anekdotes blijven toch de telefoontjes in het weekend voor spoedgevallen. Bijvoorbeeld als een bejaarde dame belde dat haar ring een vinger afknelde. Jan was dan nooit te beroerd om direct te hulp te schieten en om ring vakkundig los te zagen. En zo bleven heel wat vingers gespaard. Menig uurtje werd doorgebracht met het op maat smeden van de prachtigste creaties naar eigen ontwerp, het verkopen van het assortiment sieraden, het vervangen van talloze batterijen. Ook na sluitingstijd ging Jan vaker nog op pad om bijvoorbeeld een klok bij een klant thuis op te hangen. Een kolfje naar zijn hand om het uurwerk met precisie aan de muur te bevestigen. Daniëlle: “Om deze periode waarin hij met veel plezier zijn vak heeft beoefend af te sluiten, valt pap best zwaar. Aan de andere kant verheugt hij zich op de vrije tijd met ‘zijn’ Annie en de tijd met zijn twee kleinkinderen. Hij is er niet de man naar om de hele dag thuis stil te zitten en dus zal hij nog wel het een en ander blijven ontwerpen.” De Anselbode biedt Jan Bastin graag een podium aan om zijn klanten van harte bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen 32 jaar. Bij deze..

Uw specialist in Eygelshoven •Rolluiken (Heroal, Alukon) 30 verschillende kleuren •Zonwering (Lewens) binnen en buiten •Garagedeuren (Novoferm) •Overkappingen •Horren (Unilux) •klapluiken •Kozijnen (Veka) •Voordeuren (Veka) •Trespabekleding

Kruijen&Frissen Nievelsteenst raat 5 (industrieterr ein Julia) Eygelsh oven tel. 045-5414 770 • www.kruij

frissen.nl

en-

•service •vrijblijvend en gratis prijsopgave •deskundig en eerlijk advies •eigen montagedienst •geen voorrijkosten in Eygelshoven •ook voor reparaties van niet bij ons gekochte materialen

KERSENVLAAI

8.95

voor

VOLLERKOREN VEZELRIJK

2.20

voor

EENPERSOONS VLAAITJE vanaf

1.95

Bakkerij

Wido Thuis Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045-5460986


pagina 7

ANSELBODE

Anselbode GRATIS WK’14 poule 1e prijs: 100,- 2e prijs: 50,- 3e & 4e prijs: 25,Slechts één inleveradres:

Fa. Benly • Laurastraat 51 • Eygelshoven

Knip deze pagina uit! Op de achterzijde het invulformulier Zoals inmiddels gebruikelijk haakt de Stichting Anselbode (Paul vd Bongard, Jo Cremers, René Wijmenga, Wiel Eijdems en Ben Deckers) in op het komend WK in Brazilië. Gratis deelname, met een prijzenpot van maar liefst 200,-. Knip deze pagina uit, vul op de achterzijde uw uitslagen in en lever dit A4-tje in bij de Fa. Benly en maak uw WK nèt iets spannender dan het al is. De WK-koorts stijgt, óók in Eygelshoven!

De spelregels Wat moet er ingevuld worden? Per land (32) moeten de uitslagen ingevuld worden van de voorrondes. Dat betekent dat u elke uitslag 2x kunt invullen. Er is voor gekozen om geen ‘Toto-

systeem’ te gebruiken, enkel uitslagen. U ontvangt 2 punten voor iedere juiste uitslag. Daarnaast moet u in het blokje met de aanduiding van het land, twee landen aankruisen die de voorrondes ‘doorkomen’ (horizontaal; A1-A4 t/m H1-H4). Let op: kruist u meer dan twee landen aan, dan is uw deelname ongeldig. U ontvangt voor ieder goed aangekruist land 3 punten. Bonuspunten zijn te verdienen met uw Top 4 eindresultaat op het WK. Nr. 1: 10 punten Nr. 2: 5 punten Nr. 3: 3 punten en Nr. 4: 1 punt. Uw persoonlijke gegevens U dient uw gegevens (naam, etc.) duidelijk in te vullen (liefst blokletters). Uw

Wij zijn op zoek naar

verzorgend personeel voor MeanderGroep Zuid-Limburg. Heb jij minimaal het verzorgende C diploma en ben jij op zoek naar werk? Ook vakantiekrachten zijn nog steeds van harte welkom.

telefoonnummer is verplicht ingevuld te worden, email niet verplicht maar wel gemakkelijk.. Inleveren formulier Vanaf donderdag 22 mei kunt u het formulier inleveren bij Fa. Benly aan de Laurastraat. Enkel de daar ingeleverde formulieren doen mee aan deze actie. Tot en met vrijdag 6 juni kunnen formulieren worden ingeleverd. Verder.. Er kan maar één deelnameformulier per persoon worden ingeleverd. Bij meerdere inleveringen worden de formulieren uit de competitie gehaald. U MOET het formulier uit de Anselbode knippen, kopieën worden niet toegestaan. Over de uitslagen kan niet gecorrespondeert worden. Stichting Anselbode kijkt de formulieren na. Bij foutief of niet compleet ingevulde formulieren. worden deze uit de competitie gehaald. In de Anselbode van maandag 9 juni wordt de complete deelnemerslijst afgedrukt (met de voorspelde Wereldkampioen). Tijdens de WK-weken zullen de tussenstanden worden gepubliceerd (vanaf maandag 16 juni). Bij gelijke standen in deze poule beslist het lot wie wint. Heel veel succes en WK-plezier!!!

Bel ons dan snel voor jouw persoonlijke mogelijkheden!

045-5616130 of meandermatch@mgzl.nl

* Computer * Laptop * Reparatie * Installatie * Onderhoud * Service * In- en verkoop Terbruggen 13, 6471 JS Eygelshoven Tel. 045-5355448 E. info@parkstad-ict.nl www.parkstad-ict.nl


DEELNAMEFORMULIER ANSELBODE WK SPEL 2014 A1 Brazilië 12-6 . . Brazilië-Kroatië

A2 Kroatië 12-6 . . Brazilië-Kroatië

A3 Mexico 13-6 . . Mexico-Kameroen

A4 Kameroen 13-6 . . Mexico-Kameroen

17-6 . . Brazilië-Mexico

18-6 . . Kameroen-Kroatië

17-6 . . Brazilië-Mexico

18-6 . . Kameroen-Kroatië

23-6 . . Kameroen-Brazilië

23-6 . . Kroatië-Mexico

23-6 . . Kroatië-Mexico

23-6 . . Kameroen-Brazilië

B1 Spanje 13-6 . . Spanje-Nederland

B2 Nederland 13-6 . . Spanje-Nederland

B3 Chili 13-6 . . Chili-Australië

B4 Australië 13-6 . . Chili-Australië

18-6 . . Spanje-Chili

18-6 . . Australië-Nederland

18-6 . . Spanje-Chili

18-6 . . Australië-Nederland

23-6 . . Australië-Spanje

23-6 . . Nederland-Chili

23-6 . . Nederland-Chili

23-6 . . Australië-Spanje

C1 Colombia 14-6 . . Colombia-Griekenland

C2 Griekenland 14-6 . . Colombia-Griekenland

C3 Ivoorkust 14-6 . . Ivoorkust-Japan

C4 Japan 14-6 . . Ivoorkust-Japan

19-6 . . Colombia-Ivoorkust

19-6 . . Japan-Griekenland

19-6 . . Columbia-Ivoorkust

19-6 . . Japan-Griekenland

24-6 . . Japan-Colombia

24-6 . . Griekenland-Ivoorkust

24-6 . . Griekenland-Ivoorkust

24-6 . . Japan-Columbia

D1 Uruguai 14-6 . . Uruguai-Costa Rica

D2 Costa Rica 14-6 . . Uruguai-Costa Rica

D3 Engeland 14-6 . . Engeland-Italië

D4 Italië 14-6 . . Engeland-Italië

19-6 . . Uruguai-Engeland

20-6 . . Italië-Costa Rica

19-6 . . Uruguai-Engeland

20-6 . . Italië-Costa Rica

24-6 . . Italië-Uruguai

24-6 . . Costa Rica-Engeland

24-6 . . Costa Rica-Engeland

24-6 . . Italië-Uruguai

E1 Zwitserland 15-6 . . Zwitserland-Ecuador

E2 Ecuador 15-6 . . Zwitserland-Ecuador

E3 Frankrijk 15-6 . . Frankrijk-Honduras

E4 Honduras 15-6 . . Frankrijk-Honduras

20-6 . . Zwitserland-Frankrijk

20-6 . . Honduras-Ecuador

20-6 . . Zwitserland-Frankrijk

20-6 . . Honduras-Ecuador

25-6 . . Honduras-Zwitserland

25-6 . . Ecuador-Frankrijk

25-6 . . Ecuador-Frankrijk

25-6 . . Honduras-Zwitserland

F1 Argentinië 15-6 . . Argentinië-Bosnië H.

F2 Bosnië-Herzegovina 15-6 . . Argentinië-Bosnië H.

F3 Iran 16-6 . . Iran-Nigeria

F4 Nigeria 16-6 . . Iran-Nigeria

21-6 . . Argentinië-Iran

21-6 . . Nigeria-Bosnië H.

21-6 . . Argentinië-Iran

21-6 . . Nigeria-Bosnië H.

25-6 . . Nigeria-Argentinië

25-6 . . Bosnië H.-Iran

25-6 . . Bosnië H.-Iran

25-6 . . Nigeria-Argentinië

G1 Duitsland 16-6 . . Duitsland-Portugal

G2 Portugal 16-6 . . Duitsland-Portugal

G3 Ghana 16-6 . . Ghana-USA

G4 USA 16-6 . . Ghana-USA

21-6 . . Duitsland-Ghana

22-6 . . USA-Portugal

21-6 . . Duitsland-Ghana

22-6 . . USA-Portugal

26-6 . . USA-Duistland

26-6 . . Portugal-Ghana

26-6 . . Portugal-Ghana

26-6 . . USA-Duitsland

H1 België 17-6 . . België-Algerije

H2 Algerije 17-6 . . België-Algerije

H3 Rusland 17-6 . . Rusland-Zuid-Korea

H4 Zuid-Korea 17-6 . . Rusland-Zuid-Korea

22-6 . . België-Rusland

22-6 . . Zuid-Korea-Algerije

22-6 . . België-Rusland

22-6 . . Zuid-Korea-Algerije

26-6 . . Zuid-Korea-België

26-6 . . Algerije-Rusland

26-6 . . Algerije-Rusland

26-6 . . Zuid-Korea-België

BONUSPUNTEN EINDSTAND

NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR. 4

Voornaam: Naam: Adres:

ANSELBODE

Email:

Telnr.

Anselbode 2014 22  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you