Page 1

ANSELBODE

51e jaargang

nr. 09

Weekblad voor Eygelshoven & omstreken

e .. z l e E g a v d r o k b He t klan

Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

Eygelshoven heeft zijn nieuwe Jeugdprins! Optocht U kunt zich nog aanmelden tot uiterlijk woensdag 26 februari. Veel groepen hebben zich al aangemeld. U DOET TOCH OOK MEE?? Het aanmelden voor groepen en wagens is verplicht. Einzelgänger zijn uiteraard van harte welkom, maar hoeven zich niet aan te melden. De optocht vertrekt om 14.11 uur en de route is: Bongartstraat, Terheidenstraat, Tripsstraat, Kerkraderstraat, Veldhofstraat, Torenstraat, Terbruggen, Laurastraat, Kommerveldlaan, Molenweg, Laurastraat, waarna ontbinding op het marktplein. Wij verzoeken de bewoners van de Bongartstraat, Terheidenstraat, Tripsstraat, Torenstraat, Terbruggen en Molenweg vriendelijk om hun straat auto vrij te houden, zodat de optocht makkelijk door hun straat kan trekken. Vorig jaar was de route heel mooi versierd door de bewoners en wij hopen dat dit ook dit jaar weer zal gebeuren. Meld je snel aan. Math Habets telefoon: 06-10144711

habetsmath@gmail.com Het Optochtkomité Egelse

Klachten over bezorging: 045-5465282

In een vrij druk bezocht Socio, de Narrentempel van KV Burgerlust, is afgelopen zondag de nieuwe jeugdprins geproclameerd nadat Luuk I zijn abdicatie, geëmotioneerd had ondergaan, doch spontaan in de Prinseroad van KVB werd opgenomen. Uit ‘de koker’ kwam LHC’s eerste Jeugdprins (2013): Rayvano I (Lückers), zoon van Nicole en Marco Lückers en broertje van Danique. Rayvano lijkt de smaak te pakken te hebben, nog maar net afgetreden als LHC Jeugdprins, mag hij zich nu heerser noemen over niet alleen de voetbalwei in Eygelshoven, doch over het gehele oud-mijnwerkersdorp aan de Ansel.. Wat kan er nu nog mis gaan aan de vooravond van de drie dolle dagen in Eygelshoven?

24 februari tot 5 maart 2014 De kopy (advertenties en redactie)

voor de volgende Anselbode (nr. 10, woensdag maart)

dient uiterlijk vrijdag 28 februari vóór 17.00 uur in ons bezit te zijn.

ADVERTENTIES & REDACTIE René Wijmenga ☎06-22568015 info@anselbode.com redactie@anselbode.com

Anselbode

op woensdag In verband met de Carnaval verschijnt de Anselbode volgende week op woensdagavond, met onder andere optochtfoto’s en veel politiek nieuws met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar eerst... Veul Sjpass in Egelze!

De familie Lückers compleet met als middelpunt Rayvano I, geflankeerd door Joey I en KVB’s tanzmarieches Samen met de grote prins Joey I leiden de Hooglustigheden u door de Egelzer Carnaval met wellicht als één van de de hoogtepunten de optocht op zondag. En wat denken van de ‘Koel(e)-party’ op vrijdag 28 februari. Het gaat een groot feest worden in Eygelshoven met deze twee spontane -en uit het goede hout gesneden- Prinsen. Overigens werd Joey I afgelopen vrijdag nog verrast De K.V. Burgerlust heeft de eer u te mogen uitnodigen door zijn vrienden van de Mei-jongens voor de Prinsenreceptie die zal worden gehouden op uit Schinveld. Mocht u bij de rotonde bij zaterdag 1 maart 2014 van het Oude Kerkje zijn en u ziet daar een 20.30 tot 21.30 uur in levensgrote, iewat kale den tegen de het Socio Project te Eygelshoven. verkeersborden staan, dat was het kaTijdens deze receptie kan dootje van deze Mei-Jongens ‘oet iedereen onze hoogheden Sjilvend’. Klasse actie!

Uitnodiging

Prins Joey I (Geraets) met zijn vriendin Shirley & Jeugdprins Rayvano I (Lückers) en zijn ouders en zus feliciteren met hun benoeming als ‘Prinse 2014 va Egelse’ De Raad van Elf


KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

pagina 2

Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven, tel. 045 - 5351271

DINSDAG 25 februari: 19.00 uur H. Mis voor ouders Gillissen-Nicolay en kinderen; Louis Horssels.

m.heemels@icloud.com http://eygelshoven.tumblr.com www.facebook.com/marc.heemels

WOENSDAG 26 februari: Let wel: Geen H. Mis.

Opgeven misintenties (weekendmis 18 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12) NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen) Uitvaart of ziekenzalving: pastorie tel. 045- 5351271 Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr. G.P.M. van den Bongard, Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven. NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars. Bankrelatie: Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl NL78RBO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Verhuizen: Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie. Ziekenbezoek: Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

DONDERDAG 27 februari: 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 28 februari: 18.40 uur Rozenkransgebed. 19.00 uur H. Mis voor een bijzondere intentie; familie Consten-Roselaers en Hubertine Consten-de Meijer (st). ZATERDAG 1 maart: Vooravond van de 8ste zondag door het jaar. KARNAVALSZATERDAG. EXTRA COLLECTE 19.00 uur H. Mis voor Frans Arets (jrd); ouders Wiel en Louise Fuchs-Schuncken (jrd); ouders Hub en Anny ZautsenHodiamont (jrd); Wiel Eussen; Frits van de Winkel; Wiel van Bergen (off); leden en overleden leden van de K.V. Burgerlust.

DONDERDAG 6 maart: 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 7 maart: HH. Perpetua en Filicitas. Vanaf 09.15 uur Ziekencommunie thuis. 18.40 uur Rozenkransgebed. 19.00 uur H. Mis voor Bertie Hermans-Roebroeks (jrd). Na de H. Mis zegening met het Allerheiligste. ZATERDAG 8 maart: Vooravond van de 1ste zondag van de Vasten. 14.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Ayden Huntjens. 19.00 uur H. Mis voor Annie Jongen-Reinartz (jrd); Lieza Ruyters-Leenders (1ste jrd), en schoonzoon Jo Bindels (verjaardag); Sjef Coervers (off); Antonio Di Giulio (off); Hein Thuis (off). ZONDAG 9 maart : 1ste Zondag van de Vasten. 10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” voor Leo Herle (jrd); Tom en Diny van Megen-van Bladel; Trees Ferri-Latten (Pastoor Stevensstraat). 13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Jyll van den Brand.

ZONDAG 2 maart: 8ste Zondag door het jaar. KARNAVALSZONDAG EXTRA COLLECTE. 11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk voor Josepha Wenzelman (jrd); Thea Dassen-Borowiak (off); Wiel Langen (off); Sjaan Ruiters-Beenhakkers (off); Wouter Rutten (off); familie HaerenReumkens (st); uit dankbaarheid. MAANDAG 3 maart: Let wel: Geen H. Mis. DINSDAG 4 maart: H. Casimir. 19.00 uur H. Mis. WOENSDAG 5 maart: ASWOENSDAG. 19.00 uur H. Mis m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes”. Tijdens de H. Mis wordt de as gezegend, waarna de aanwezigen een askruisje kunnen ontvangen.

Elke vrijdag grillen we voor U Heerlijke Haantjes, Hanenbouten,Drumsticks, Spareribs, Spek en Hammetjes Op de parkeerplaats Socioplein te Eygelshoven

VASTE LAGE PRIJZEN TE HUUR GARAGEBOX

Grote Stegel Eygelshoven

Info.: 06-50606091 Klachten over bezorging: 045-5465282


pagina 3

ANSELBODE

Laurastraat 51 Eygelshoven Tel 5351777 Benly@home.nl

week 09

Rimburgerweg 176 l 6374 LG Landgraaf l T +31(0)45 531 41 10 l F +31(0)45 531 84 13 info@rimburgerhoeve.nl l www.rimburgerhoeve.nl OPENINGSTIJDEN Maandag . . . . . . RUSTDAG Dinsdag . . . 17.00-23.00 uur Woensdag . 13.00-23.00 uur

Donderdag Vrijdag . . . . Zaterdag . . Zondag . . . .

17.00-23.00 16.00-01.00 11.00-01.00 10.00-23.00

uur uur uur uur

Succesvolle demonstratie

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262 www.bakkerijvoncken.nl

Vrijdag 31 januari gaf Sjef Schroten een demonstratie in de Bieb van Eygelshoven waarin hij liet zien hoe hij sieraden en glaskunst maakt. Tijdens deze demonstratie maakte Henk de Vries diverse foto's die in de Bieb bekeken en besteld kunnen worden.

Lijst

9

3

Transparant Positief kritisch De mens centraal

Nr. harmjacobs.nl


pagina 4

ANSELBODE

VERENIGINGSKALENDER EYGELSHOVEN MAART 2014

ZA ZO MA DI DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

01 02 03 04 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

. . KV Burgerlust Prinsenreceptie . . Carnaval en optocht Egelse door Optog comité . . Carnaval . . Carnaval . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep . . Aswoensdag . . LHC . . . . Haringhappen en uitreiken Sjtucheliezer

. . TCLE . . . . . . . . . Start voorjaarscompetitie junioren

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen

01 02 03 04 05 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

. . Harmonie St. Caecilia Ontvangst Jubilarissen Gemeentehuis. . 19.00 uur APRIL 2014

DI WO DO VR ZA ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA

. . TCLE. . . . . . . . . Start voorjaarscompetitie senioren . . Heemkundevereniging. . Boekenbeurs Laethof 11.00 – 15.00 uur

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep

. . Scouting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint Joris –viering . . Scouting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint Joris –viering ..

. . KVV St. Jan. . . . . . . . . . Jaarvergadering en kienen . . D’r Bemd . . . . . . . . Wandelen omgeving Würselen

. . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open Tennisdag . . Harmonie St. Caecilia Jaarvergadering A Genne Komm . 10.30u . . TCLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start Laura toernooi

. . Harmonie St. Caecilia Ouderavond aspirantenconcert Bistro . . 19.00 uur . . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . Afsluiting Laura toernooi . . KVV St. Jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leeskring . . D’r Bemd . . . . . . . . . . . . Wandelen omgeving Vijlen . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen

. . Speeltuin Eendracht De Bossen . Opening seizoen 10.00 uur . . Harmonie St. Caecilia. . . . . . . . . Opluisteren H.Mis . . TCLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paastoernooi

. . Koningsdag . . Ensemble 72 Opluistering H.Mis Oude Kerkje . 10.00 uur . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . Ledenavond ‘Dialectgroep’

Samenstelling: Stichting Anselbode i.s.m. Media Studio Wijmenga; Jo Cremers, René Wijmenga en Wim Berendsen. Volgende kalender: EIND FEBRUARI 2014 Nieuwe input: info@anselbode.com


pagina 5

ANSELBODE

Round Table 171 organiseert Stuiterballenrace voor basisscholen van Kerkrade Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert Ronde Tafel 171 Kerk-rade in samenwerking met alle Kerkraadse basisscholen een nieuw en voor Kerkrade uniek evenement, te weten de Stui-terballenrace op de Markt van Kerkrade. Geheel in stijl van Ronde Tafel Kerkrade zal de opbrengst ten goede komen aan een goed doel, in dit geval de Kerkraadse basisscholen zelf. De wedstrijd bestaat uit een simpel principe: in aanloop naar de dag dat de Stuiterballenrace wordt gehouden, verkopen de leerlingen en docenten van basisscholen de stuiterballen met een uniek nummer aan familie, vrienden en bekenden. De opbrengst van de verkoop minus de kosten voor het project, circa zo'n 60 cent bij de verkoopprijs van 1 euro per bal, zal naar rato verdeeld worden onder de deelnemende basisscholen. Op de dag van de race zullen op de markt in Kerkrade de stuiterballen losgelaten worden vanaf een hoogte van circa 5 meter op een helling binnen een afgezet parcours. Er zijn meerdere prijzen te winnen maar natuurlijk de stuiterbal die het verste stuitert binnen het parcours wint de hoofdprijs. Op zaterdag 22 maart 2014 zal het programma op de markt vanaf circa 14.00 uur starten. Onder begeleiding van een DJ wordt er gezorgd voor gezelligheid voor iedereen. Voor de kinderen is er extra vertier, te denken aan luchtkussens, spelletjes en een snoepkraam. Na de officiële opening van het evenement zullen de duizenden stuiterballen over de markt stuiteren en dan zal direct ook bekend worden welke deelnemers de gelukkige winnaars.

Kinder Opvang Alaaf! Op 1 maart a.s. Loopt Kinder Opvang Kerkrade met maar liefst 200 kinderen, ouders en medewerkers mee in de kinderoptocht van Kerkrade. Onder het motto: ‘Met onze spruiten gaan wij in 2014 nog meer naar buiten’, stelt Kinder Opvang Kerkrade het buitenspelen in 2014 centraal. Kinderen, ouders en medewerkers gaan verkleed als bloemen en tuinmannen/ vrouwen en vinden het heerlijk om buiten te zijn. Kinder Opvang Kerkrade vindt het belangrijk dat kinderen meer buitenspelen. Buitenspelen is niet alleen goed voor de creatieve ontwikkeling van kinderen maar ook voor de socia-

le ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. Doordat kinderen buiten veel bewegen draagt het ook bij aan hun gezondheid en motoriek. ‘Reden genoeg om in 2014 meer aandacht te besteden aan gezond buitenspelen’, aldus Lucie Vanhommerig manager Kinder Opvang Kerkrade. Net als ieder jaar schenkt Kinder Opvang Kerkrade de optochtdeelname aan een goed doel. Dit jaar worden laarzen voor kinderen aangeschaft, zodat kinderen die geen tweede paar schoenen hebben volop kunnen genieten van het buiten spelen bij Kinder Opvang Kerkrade.

Adverteren doet verkopen BEL: 06-22568015


pagina 6

ANSELBODE

‘Ondernemend Eygelshoven’ Vasteloavend Same! Veul sjpass

Nu ook clip voor Monique Na een geslaagde CD presentatie op 14 februarivan de nieuwe CD single 'De ware, dat ben jij' is er nu ook de nieuwe videoclip, behorende bij dit nummer. Deze zal naar diverse tv zenders gestuurd worden, maar is natuurlijk ook te zien op youtube via link https://www.youtube.com/watch?v=VbPA8I8fLBs&feature=youtube_gdata_player

Boeken- & platenbeurs Egelze zaterdag 5 april van 11.00-15.00 uur.

Carnavalsoptocht op TV Ook dit jaar worden alle Kerkraadse carnavalsoptochten uitgezonden op de lokale zender RTV Parkstad. (De optochten worden op het analoge kanaal uitgezonden) De centrumoptocht op maandag 3 maart wordt zelfs live uitgezonden. De kinderoptochten en de optochten van Eygelshoven en Kerkrade-West worden in de carrousel uitgezonden. Zo kunt u die niet de mogelijkheid heeft om naar de optocht te komen, getuige zijn van de carnavalsoptochten in ons dorp.

Apertura Fotografie . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 18a, 06-25118449 Bndls vormgeving. . . . . . . . . . . . . St. Pieterstraat 100a, 045-5710814 Marie-Qi natuurgeneeskunde . . . . . . . Terbruggen 29, 06-22574500 Café de Veldhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 51, 045-8801994 Roger Flucken Fietsspecialist . . . . . . . Laurastraat 89, 045-5355323 Johnny G artiest/zanger . . . . . . Bosberg 51 Kerkrade, 06-20399832 Glamlounge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 85, 045-2051961 Schoonheidsinstituut Beauty by Joyce Terbruggen 29, 045-8510065 Parkstad ICT&Multimedia . . . . . . . . . . Terbruggen 13, 045-5355448 Autorijschool Brigitte . . . . . . . . Schouffertsweide 18A, 06-34130506 Rabobank Parkstad Limburg . . . . . . . . . . . Markt 47, 045-5334201 Bakkerij Voncken-Caubo vof . . . . . . . . Veldhofstr 24a, 045-5721894 D&D verhuur . . . . . . . . . . . . . . . . Nievelsteenstraat 30, 045-5350622 Huisartsenpraktijk Goebbels . . . . . . . . . . Laurastraat, 045-5351464 Kruyen & Frissen gevelelementen . . . Nievelsteenstr 5, 045-5414770 JF-(electro)techniek. . . . . . . . . . . . . Rimburgerweg 10, 045-5314600 Nimik (woning- en projectstoffering). . Veldhofstr. 62, 045-5311232 Limpens & Partners. . . . . . . . . . . . Achterschouffert 15, 045-5351245 Maison Merdo BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 5, 045-5351633 Pouwels Electro Serv. B.V. . . . . . . . . . Nievelsteenstr. 3, 045-5413024 HairCrew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 9, 045-5452403 Schoentechn. Vijgen-Deckers . . . . . . . Laurastraat 42, 045-5670337 C1000 Huirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portbeemden 1, 045-5355660 Tandarts Aussems . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 43, 045-5352318 Terpstra assurantiën . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 27, 045-5355443 Tuincentr. Frank Peschen . . . . . . . . . Holzkuilenstr. 29, 045-5460087 A genne Komm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 127, 045-5351493 Ambacht. Slagerij Jongen. . . . . . . . . Veldhofstraat 70, 045-5351263 APS Groep . . . . . . . . . . . . . . . Nieuwenhagerweg 41-43, 045-5351597 Autofit Schoormans . . . . . . . . . . . . . . . . Truytstraat 8, 045-5351627 Bakkerij Wido Thuis. . . . . . . . . . . Haanraderstraat, 74, 045 5460986 Benly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurastraat 51, 045-5351777 Bistro Socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 16, 045-5454414 Café Kunt Jod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen 5, 06-46336922 Chocolaterie Bruns. . . . . . . . . . . . . . . Veldhofstraat 41, 045-5451861 Terras-café d’r Kirkberg . . . . . . . . . . . . . . Terbruggen, 045-5351542 Garagebedrijf Thevissen . . . . . . . . Bart v. Slobbestr 3, 045-5460029


pagina 7

ANSELBODE

Laat uw stem niet verloren gaan, stem daarom op 19 maart

Jong, ambitieus en met een frisse kijk op de toekomst.

Voor de dolle dagen: strikken, berliner bollen, pudding- en slagroompoeffelen, oliebollen en appelbeignets I.v.m. Carnaval zijn wij gesloten van maandag 3 mrt t/m donderdag 6 mrt. Vrijdag en zaterdag zijn wij dus gewoon geopend!!

Bakkerij

Wido Thuis Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045-5460986

Raadsvergadering Op woensdag 26 februari vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats in de raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, achterin de raadzaal. De stukken die bij de vergadering horen, liggen een week van te voren ter inzage in het stadskantoor, Markt 33. De raadsvergadering is ook te volgen via de website www.kerkrade.nl. U dient hiertoe op de website te kiezen voor ‘bestuurlijke informatie’.

Biljartclub d’r Bemd 3 Banden Kleijkers-Lochtman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Stekhuizen-Verspagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Hanssen-Boerdijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Ubachs-Lochtman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Libre Moonen-Ruesink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Howahl-Stijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Walravens-Plum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Schopen-Rijlaarsdam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Gielgens-Hendriks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Wetzels-Meertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

Volgende week verschijnt de Anselbode op woensdagavond!


Anselbode 2014 09  
Advertisement