Page 1

ANSELBODE

51e jaargang

nr. 06

Weekblad voor Eygelshoven & omstreken

e .. z l e E g a v d r o k b He t klan

Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

ANSELBODE weer online! www.anselbode.com

SVE bestaat in oktober 45 jaar Op zaterdag 11 oktober ‘14 viert gymnastiekvereniging SVE haar 45-jarig bestaansfeest. Op 1 juli 1969 fuseerden Sportvereniging Apollo en gymnastiekvereniging Sint Jan. De nieuwe Eygelshovense gymnastiekvereniging kreeg de naam ‘Sport Vereniging Eygelshoven' en staat in ons dorp inmiddels algemeen bekend als SVE. Natuurlijk gaat de vereniging de nodige aandacht aan deze mijlpaal in haar bestaan schenken. In ieder geval kunt u al in uw agenda op 11 oktober aantekenen dat er dan een sprankelende feestdag gehouden wordt. U leest er binnenkort meer over in de Anselbode.

3 februari tot 10 februari 2014 De kopy

Twee maal LHC Carnaval: in LHC-kantine en Socio Nadat op 8 februari, in de LHC kantine de nieuwe LHC jeugdprins(es) is geproclameerd binnen een daverend programma in de kantine van LHC, is het een week later te doen voor de grote prins van LHC, tijdens de enige avond in Eygelshoven waarop het Socio op zijn grondvesten trilt. Prins Henrij I gaat zijn scepter overdragen aan de nieuwe prins gekoppeld aan een programma wat dit jaar zijn weerga werkelijk niet kent. Wat denkt u van de Martino’s (foto), Big Benny, Angelina, Paul en Leo en Wir Sind Spitze, om maar eens een gooi te doen. De entree voor deze populaire avond bedraagt 12,00 euro in de voorverkoop en 14,00 aan de avondkassa. De voorverkoop is inmiddels gestart. Niet te vergeten dat Joyce Vliegen met haar Acro Dansgroep ‘de oohs en aahs’ bewerkstelligt. De presentatie is in handen van de ‘Italiaanse Maffia’, president Claudio di Leonardo en presentator Alessandro di Giulio Voorverkoop Kaarten voor de LHC Carnaval op zaterdag 15 februari zijn te verkrijgen bij Sigarenmagazijn, Bistro Socio, Benly en de Ella C-kantine. Aanrader! Reënboagkloeb Haanrade bij Kinderkarnaval bij LHC Op zaterdagmiddag 8 februari om 14.11 uur wordt het carnavalseizoen bij LHC ‘afgetrapt’ met de tweede LHC jeugdcarnaval met een spetterende feestmiddag in de Ella C-kantine. Een verassing is dan de Reënboagkloeb uit Haanrade haar opwachting maakt bij de nieuwe Prins of Prinses, wie volgt Rayvano I op? Zij komen een paar Schlagers ten gehore brengen om de stemming in de zaal tot een hoogtepunt te brengen. Ook Marcel Mahr is deze middag aanwezig en brengt natuurlijk zijn hit ‘Wat e Fes’ ten gehore. Maar ook de jeugdleden van LHC zelf verzorgen optredens. Verschillende teams hebben een act ingestudeerd. Prins Joey 1 en Jeugdprins Luuk 1 van de Burgerlust komen met hun gevolg de nieuwe jeugdvorst van de voetbalclub feliciteren.

Schuttersbroederschap viert verlaat feestdag Schuttersbroederschap St. Sebastianus viert zondag 9 februari -verlaat- zijn jaarlijkse patroonsdag. Normaal gesproken wordt de feestdag zo dicht mogelijk in de buurt van de naamdag (20 januari) gevierd. Maar door diverse omstandigheden was dat dit jaar niet mogelijk. De leden van de Broederschap zullen 's morgens thuis traditiegetrouw door hun trommel en

fluiter worden gewekt. Daarna begeven de schutters zich naar het verenigingslokaal D'r Toeëre aan Terbruggen en in stoet naar het huis van Koning Jos Kerres die de broederschap ontvangt. Onder begeleiding van de gehele broederschap trekt het gezelschap dan naar de Oude Kerk waar om 10 uur een heilige mis wordt gelezen. Tijdens die mis worden de na-

men genoemd van alle gestorven oud-schutters die de broederschap sinds 1703 heeft gekend. Aansluitend houdt de vereniging zijn jaarvergadering, een rondgang langs enkele cafés. 's Avonds zit de broederschap aan aan het diner dat koning Jos Kerres aanbiedt aan de leden, de geestelijk adviseur pastoor Heemels en beschermheer Jos Som en echtgenote.

(advertenties en redactie)

voor de volgende Anselbode (nr. 07, maandag 10 febr.)

dient uiterlijk vrijdag 7 februari vóór 17.00 uur in ons bezit te zijn.

ADVERTENTIES & REDACTIE René Wijmenga ☎06-22568015 info@anselbode.com redactie@anselbode.com

Optocht Op carnavalszondag trekt de ‘Egelser Optog’ weer door het dorp. Velen zijn al weer maanden in de weer om zich voor te bereiden voor deze bijzondere gelegenheid. De inschrijving voor de optocht op 2 maart is weer gestart. U kunt u aanmelden bij het optogkomité. Bel 06-10144711 of mail naar

habetsmath@gmail.com

Kienen De Stichting Bewonersgroep Laethof organiseert al een tiental jaren kienen voor de ouderen in Eygelshoven. Eerst op de oude Laethof . Na sloop van de Laethof vertrok de Stichting naar Café de Veldhof. Zij kan nu gebruik maken van de ruimte gelegen aan de Pastoor Stevensstraat, waar 3 vrijdagen per maand gekiend wordt. Mocht u geïnteresseerd zijn in kienen kom dan gerust eens kijken en meedoen, aanvang omstreeks 14.15 uur.


KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

pagina 2

Parochie H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven, tel. 045 - 5351271

DINSDAG 4 februari: 19.00 uur H. Mis.

m.heemels@icloud.com http://eygelshoven.tumblr.com www.facebook.com/marc.heemels

DONDERDAG 6 februari: HH. Paulus en Gezellen. 09.00 uur H. Mis.

Opgeven misintenties (weekendmis 18 euro, weekmis 7 euro): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadinistratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12) NB. Voor plaatsing in de Anselbode dient de intentie ten laatste een week voor verschijnen te zijn opgegeven (uiterlijk dinsdagmorgen) Uitvaart of ziekenzalving: pastorie tel. 045- 5351271 Bankrelatie: R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, p/a dhr. G.P.M. van den Bongard, Valkenbergstraat 2, 6471 VL Eygelshoven. NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars. Bankrelatie: Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven, p/a dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl NL78RBO015.17.06.360, t.n.v. de Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. NL14INGB0005615680, t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Verhuizen: Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie. Ziekenbezoek: Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Deze instantie stuurt de parochie dan bericht. Het beste zou echter zijn dat uzelf of via een van uw familieleden kenbaar maakt dat u bezoek wenst. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

WOENSDAG 5 februari: H. Agatha. 09.00 uur H. Mis voor Mieke Maes-Tilmans (verjaardag).

VRIJDAG 7 februari: Vanaf 09.15 uur Ziekencommunie thuis. 18.40 uur Rozenkransgebed. 19.00 uur H. Mis voor familie Consten-Roselaers en Hubertine Consten-de Meijer (st). Na de H. Mis zegening met het Allerheiligste. ZATERDAG 8 februari: Vooravond van de 5de zondag door het jaar. 13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Daan Reumkens. 19.00 uur H. Mis voor Marie-Therèse Weterings-Hoekstra (jrd); ouders Weijers-Coonen (jrd); Wiel van Bergen (off); Tiny Nieuwenhuizen-Körver (off). ZONDAG 9 februari: 5de Zondag door het jaar. 10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” voor Teun van de Winkel (jrd); ouders Cremers-Eijdems; Tom en Diny van Megen-van Bladel; Kees Boermans (off); Jo Delnoij (off); Hein Thuis (off); Sonja ErkensPlum (off); Anneke Kremer-Beckers (sterfdag); overleden familie Beckers-Brauers (st); Annie Frings (st); levende en overleden leden van de Schuttersbroederschap St. Sebastianus (st). MAANDAG 10 februari: H. Scholastica. Let wel: Geen H. Mis. DINSDAG 11 februari: O.L. Vrouw van Lourdes. 19.00 uur H. Mis voor Joke Bakker-van der Put (verjaardag). WOENSDAG 12 februari: 09.00 uur H. Mis. DONDERDAG 13 februari: 09.00 uur H. Mis. VRIJDAG 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius. 18.40 uur Rozenkransgebed. 19.00 uur H. Mis. ZATERDAG 15 februari: Vooravond van de 6de zondag door het jaar. 19.00 uur H. Mis voor Hans Greven (jrd). ZONDAG 16 februari : 6de Zondag door het jaar. 10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” voor ouders Friedrichs-Sijben (jrd); Hein Vodisek (jrd); Tom en Diny van Megen-van Bladel; Sybille Moestadjab-Flecken (off); Trees Ferri-Latten (pastoor Stevensstraat). 12.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Siska Kicken. 14.00 uur H. Mis in het Oude Kerkje m.m.v. de Tunina’s, uit dankzegging b.g.v. het 60-jarig Huwelijk van het echtpaar Piet en Mia Müller-Rutten. JAARREKENING De eerste Kerkbestuursvergadering van het nieuwe jaar is altijd spannend, want dan presenteert de penningmeester de Jaarrekening van het afgelopen jaar. Hoeveel is er uitgegeven? Hoeveel is er ontvangen? Blijven we uiteindelijk boven de streep of duikelen we in de negatieve rode cijfertjes?

We mogen met z’n allen trots zijn dat we dit jaar opnieuw positieve cijfers kunnen vaststellen. De inkomsten van de kerkbijdragen en collecten zijn dit jaar licht gestegen! Ons parochiekerkhof baart ons wel zorgen. Daar zijn de kosten veel hoger dan de inkomsten. De komst van een tweede begraafplaats naast de onze zal onze bezorgdheid niet verlichten, integendeel. Personeelskosten worden elk jaar een beetje duurder. En de kosten van de gebouwen… alleen al verwarming en verzekering, u wilt het niet weten… Hier en daar zullen tarieven licht worden aangepast. Maar het belangrijkste blijft toch dat we met zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de kerkbijdrage. Dank aan alle deelnemers, en tegelijk een oproep om u op te geven, indien mogelijk, via: m.heemels@icloud.com of even een briefje in de brievenbus (Veldhofstraat 19), of even bellen 5351271. We geven als richtbedrag 60 euro per jaar.

* Computer * Laptop * Reparatie * Installatie * Onderhoud * Service * In- en verkoop Terbruggen 13, 6471 JS Eygelshoven Tel. 045-5355448 E. info@parkstad-ict.nl www.parkstad-ict.nl

LHC nieuws Programma senioren LHC Zondag 9 februari 11.30 uur . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC 2 – Scharn 2 09.30 uur . . . . . . . . . . . . . . . . . LHC 3 – Hellas 2 11.30 uur . . . . . . . . . . . . . KVC Oranje 3 – LHC 4 11.30 uur . . . . . . . . . . . . . . LHC 5 – Bekkerveld 5 11.00 uur . . . . . . . . . . . . . . . UOW ’02 5 – LHC 6 Dinsdag 4 februari 20.00 uur LHC 2 – SVA 1 Programma LHC jeugd LHC Zaterdag 8 februari 12.00 uur. . . . . . . . . . . LHC B 1 – Langenberg B2 13.15 uur . . . . . . . . . . . . De Leeuw C2 – LHC C2 15.00 uur . . . . . . . . . . . . . . De Ster C1 – LHC C1

Biljartclub d’r Bemd 3 Banden Kleijkers-Boerdijk . . . . . . . . . . . . . 2-0 Ubachs-Verspagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Duda-Hanssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Stekhuizen-Ubachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Libre Moonen-Hendriks.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 Meertens-Walravens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Wetzels-Plum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Stijnen-Reijlaarsdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Howahl-reijlaarsdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 Gielgens-Schopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1


pagina 3

ANSELBODE Daar rij je voor om..

Gyros- of shoarmavlees 750 gram

Slagerskwaliteit

KNALLER VAN DE WEEK

500 gram braadworst + 3 echte kipschnitzels Samen

7.

99

VERS & VOORDELIG

Runderlappen

4 HALEN 3 BETALEN PAN & VLUGKLAAR

Steakado’s

(extra magere burger)

6 stuks

Aanbiedingen geldig van dinsdag 4 febr. t/m zaterdag 8 febr. 2014. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

5.

00

5.

Uit eigen keuken

Voor 2 personen: Gehaktballetjes in tomatensaus 600 gram

00 BELEGGINGSADVIES

Kwaliteit die je proeft

100 gram Extra pastei + 100 gram Bayrische cervelaat + 100 gram Italiaanse grillworst

300 gram voor

5. 3. 99

99

SLAGERIJ JONGEN B.V. Veldhofstraat 70, 6471 CK Eygelshoven, tel. 045-5351263, www.slagerij-jongen.nl

ADVERTEREN? 06-22568015 week 06

Claudia Janssen, nieuwe Prinses van K.V. Egelse Jonge 98 Op zaterdag 25 januari vond in café Der Toeëre de druk bezochte Prinsenproclamatie plaats van K.V. Egelse Jonge 98. Op deze avond werd de nieuwe Prinses Claudia I 2014 geproclameerd. Zij volgt de vorstin van het vorige carnavalsseizoen Prinses Yolanda 1 op. Claudia woont met haar gezinnetje, man Maurice en

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262 www.bakkerijvoncken.nl

jongens Kean en Owen in Eygelshoven. Ze is een echte onderneemster. Vorig jaar heeft Claudia een nagelstudio Claudia’s Nails & More geopend in gemeente Landgraaf. Tot slot wilt ‘Prinses Claudia I’ iedereen bedanken voor de onvergetelijke afgelopen en komende dagen.


pagina 4

ANSELBODE

Kinderen in de ban van Olympische spelen! De kinderen van de buitenschoolse opvang van Kinder Opvang Kerkrade zijn helemaal in de ban van de Olympische winterspelen in Sotsji. Van 3 tot en met 24 februari staan de winterspelen

centraal met een uitgebreid sportief maar ook educatief en creatief programma. Op educatief vlak worden de kinderen geïnformeerd over de historie van de Olympische spelen, zoals: waar

komt het Olympisch vuur vandaan of waarvoor dienen de Olympische ringen en waarvoor staat een gouden, zilveren en bronzen medaille? Creatief gaan ze aan de slag met het maken van een

winnaarspodium, medailles, Olympische vlag en een Olympische klok. Natuurlijk wordt ook gezamenlijk naar wedstrijden gekeken en de punten bijgehouden. Bij de buitenschoolse op-vanglocaties worden bovendien heuse Olympische winterspelen aangeboden. Op woensdag 19 februari vindt de finale plaats van de zes buitenschoolse opvanglocaties met een gezamenlijke spellendag met een uitgebreid spellencircuit wordt uitgezet. De winnaar wordt natuurlijk beloond met een Olympische medaille. “Kinder opvang Kerkrade vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met verschillende sporten. Dat is niet alleen goed voor de conditie van de kinderen maar ook voor hun creatieve geest. Kinderen die op jonge leeftijd leren sporten, krijgen ook meer plezier in

sporten, zodat ze op latere leeftijd een betere keuze kunnen maken voor sport.”, aldus Lucie Vanhommerig manager project & productontwikkeling van KOK.

ABRIKOZENVLAAI

8.95

voor

WALDKORN BRUIN voor

2.15

HANENKAM PER STUK

1.55

Bakkerij

Wido Thuis Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045-5460986


pagina 5

ANSELBODE

Maandag 24 februari Seniorencarnaval KV Burgerlust Socio-Project Aanvang van het programma is om 19:30 uur en de deuren van de narrentempel zijn reeds geopend vanaf 18:30 uur. Staanplaatsen kunnen gekocht worden tegen de prijs van €13 in Bistro Socio. Zitplaatsen kunnen nog steeds telefonisch besteld worden bij de heer Gijs Vercouteren (tel. 0455352265) op werkdagen na 19:00 uur, zolang de voorraad strekt.

En wie wordt de nieuwe jeugdprins van Eygelshoven?

?

Wie wordt de opvolger van Jerry I (links) en Luuk I (rechts)?

Elke vrijdag grillen we voor U Heerlijke Haantjes, Hanenbouten,Drumsticks, Spareribs, Spek en Hammetjes Op de parkeerplaats Socioplein te Eygelshoven

VASTE LAGE PRIJZEN

Op zondag 23 februari krijgt Eygelshoven te weten wie de opvolger gaat worden van Luuk I (Hermans), tijdens jeugdcarnavalsmiddag van KV Burgerlust. In de narrentempel Socio start om 13.49 uur een daverend programma met als één van de hoogtepunten de proclamatie van de nieuwe jeugdprins. De entree bedraagt zowel in de voorverkoop als aan de kassa 3,00 euro en jong en oud is welkom. De zaal gaat reeds om 13.00 uur open. Vanaf dinsdag 11 februari start de voorverkoop.

Optredens tijdens deze kindermiddag zijn te verwachten van tanzmariechen Ashley, Dans- en showgroep Burgerlust en het jeugdkoor de Zanglijsters. Deze laatste heeft speciaal voor deze kindercarnaval wederom een nieuwe sjlager ingestudeerd. Verder is er een optreden van Clown Ron Dill. Het geheel zal muzikaal opgeluisterd worden door de Anseltaler Party Express. Voorverkoopadressen Slagerij Jongen, sigarenmagazijn Eygelshoven, Blossom, Benly en Bistro Socio. (vanaf 11 februari).


ANSELBODE

Wijkpunt KerkradeNoord Bereikbaarheid deelnemers Hieronder is aangegeven hoe u de deelnemende organisaties/personen bereiken kunt, wanneer men spreekuur in het Wijkpunt heeft, of hoe u een afspraak kunt maken voor een gesprek. (Ingang Sporthal Socio, Terbruggen 16 te Eygelshoven). Tijdens zon- en feestdagen is het Wijkpunt evenals het gemeentehuis gesloten. Gemeente Kerkrade. Tijdens kantooruren bereikbaar via: 14-045 of E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl Wijkwethouder, mevrouw C. Szalata-Thomas E-mail: c.szalata-thomas@kerkrade.nl. (Markt 1 Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade) Wijkmanager, dhr. W. Franssen E-mail: wfrns@kerkrade.nl (ma t/m do Hammolenweg 6, Kerkrade) Opbouwwerker, mevr. W. Logister E-mail wlgst@kerkrade.nl (ma t/m do Hammolenweg 6, Kerkrade) Marktmeester, dhr M. Roelofsen E-mail mrlfs@kerkrade.nl tijdens de zaterdagmarkt: (06) 11 32 35 65 Sociaal Wijkteam Kerkrade-Noord Ondersteunt bewoners met vragen die u in het dagelijks leven tegen komt. Veel organisaties zijn bij het Sociaal Wijkteam betrokken. De vaste kern wordt gevormd door de gemeente Kerkrade, Impuls en de Meandergroep. Daarnaast wordt samengewerkt met MEE, Wonen Limburg, Wonen Zuid, politie, zorginstellingen en vele anderen. Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam: (ingang via Bibliotheek of indien Bibliotheek gesloten Terbruggen 16): Maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via: 14-045 U hoeft geen afspraak te maken. U kunt terecht met vragen over o.a.: - hulp in de huishouding, hulpmiddelen en woningaanpassingen; - vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel); - financiële of psycho-sociale problemen; - vrijwilligerswerk, activiteiten en leefbaarheid in de buurt; - zorg en veel instanties; - zaken die u moeilijk zelf kunt doen. Inloopspreekuur Vrijwilligerscentrale Impuls (Ingang via Bibliotheek) Vrijdag van 14.00 - 16.00 uur en bereikbaar via (045) 5456351. Voor meer informatie over en bemiddeling naar vrijwilligerswerk. Bewonersplatform Kerkrade-Noord: mevr. E. Wijman (Voorzitter) (06) 12325717. p/a Wolfsweg 1, 6471 CP Eygelshoven. E-mail: ellie.wijman@home.nl Politie: Wijkagenten W. Lenzen, L. Curfs en W. Hordijk. (0900) 8844 (vragen naar wijkagenten basiseenheid Kerkrade.) Aangifte doen: Digitaal via www.politie.nl of maak afspraak voor persoonlijke aangifte Ondernemersvereniging “Ondernemend Eygelshoven” dhr. D. Kunze (secretaris) Tel: (045) 5355448. Schriftelijk: p/a Terbruggen 27, 6471 JS Eygelshoven E: Ondernemend.eygelshoven@gmail.com Meer info in de Bibliotheek Eygelshoven: Tel: (045) 5351715 Terbruggen 18, 6471 JV Eygelshoven E-mail: eygelshoven@bibliotheek-kerkrade.nl

pagina 6


VERENIGINGSKALENDER EYGELSHOVEN FEBRUARI 2014

ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

DI WO DO VR . . www.anselbode.com weer online! . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep ZA ZO MA DI . . LHC Kindercarnaval . . . . . . . . . . . . . . . LHC Kantine WO DO VR

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen . . TCLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaarvergadering . . LHC Carnavalsavond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socio . . KVV St. Jan Ledenavond ‘Hoe werkt de gemeente’ MAART 2014

ZA ZO MA DI DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

01 02 03 04 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DI WO DO VR ZA ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

01 02 03 04 05 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

18 19 . . D’r Bemd . . . . . . . . . Wandelen omgeving Bemelen 20 21 22 23 . . KV Burgerlust . . . . . . . . . . Jeugdprins proclamatie 24 . . KV Burgerlust . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorencarnaval 25 26 27 28

. . KV Burgerlust Prinsenreceptie . . Carnaval en optocht Egelse door Optog comité . . Carnaval . . Carnaval . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep . . Aswoensdag . . LHC . . . . Haringhappen en uitreiken Sjtucheliezer

. . TCLE . . . . . . . . . Start voorjaarscompetitie junioren

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

. . KVV St. Jan. . . . . . . . . . Jaarvergadering en kienen . . D’r Bemd . . . . . . . . Wandelen omgeving Würselen

. . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open Tennisdag . . Harmonie St. Caecilia Jaarvergadering A Genne Komm . 10.30u . . TCLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start Laura toernooi

. . Harmonie St. Caecilia Ouderavond aspirantenconcert Bistro . . 19.00 uur . . TCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . Afsluiting Laura toernooi . . KVV St. Jan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leeskring

. . Harmonie St. Caecilia Ontvangst Jubilarissen Gemeentehuis . . 19.00 uur

APRIL 2014

. . TCLE. . . . . . . . . Start voorjaarscompetitie senioren . . Heemkundevereniging. . Boekenbeurs Laethof 11.00 – 15.00 uur

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandelgroep

. . Scouting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint Joris –viering . . Scouting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint Joris –viering ..

. . KVV St. Jan . . . . . . . . . . . . . Koffie uurtje en sjoelen

. . Speeltuin Eendracht De Bossen . Opening seizoen 10.00 uur . . Harmonie St. Caecilia. . . . . . . . . Opluisteren H.Mis . . TCLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paastoernooi

. . Koningsdag . . Ensemble 72 Opluistering H.Mis Oude Kerkje . 10.00 uur . . KVV St. Jan . . . . . . . . . . Ledenavond ‘Dialectgroep’

. . D’r Bemd . . . . . . . . . . . . Wandelen omgeving Vijlen

Samenstelling: Stichting Anselbode i.s.m. Media Studio Wijmenga; Jo Cremers, René Wijmenga en Wim Berendsen. Volgende kalender: EIND FEBRUARI 2014 Nieuwe input: info@anselbode.com


Jumbo Huirne Kerkrade zet boodschappenbus in Zaterdag 1 februari heeft C1000 Huirne Eygelshoven haar deuren gesloten. De winkel zal ruim twee weken dichtgaan en heropenen op woensdag 19 februari onder de naam Jumbo. Om tegemoet te komen bij deze sluiting, zet Huirne drie keer per week een zogenaamde 'boodschappenbus' in. De boodschappenbus vertrekt op maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 en 15.00 uur. U heeft dan een uur de tijd om uw boodschappen te verzamelen. Hierna rijdt de bus terug naar Eygelshoven. U kunt op bovengenoemde tijdstippen opstappen bij de bushalte aan de Veldhofstraat, aan de zijkant van de (oude) C1000-winkel.

Anselbode 2014 06