Page 1

NIAMUNO SOOTRAUKOS Pogrindinis nemuniečių leidžiamas laikraštis • 2010 Lapkritinės • Kaina: plati šypsena

“NEMUNO” ZONOJE- prakalba į malonųjį skaitytoją..

ATSARGIAI! Gali būti pavojinga..

Energingas, laimingas, šaunus ir talentingas? Į Nemuną, į talentų zoną jį! Tik čia įkalinti patys geriausi šokėjai, muzikantai ir dainininkai. Tik šioje Talentų zonoje sąlygos pačios geriausios, gyventi čia įdomiausia, o kaliniai yra draugiškiausi ir linksmiausi. Nemuno talentų zonos niekas nepalieka savo noru, čia įsikalinama amžiams (na, sąlyga liktinai palikti šią įstaigą – galima, bet sugrįžti nori čia visi, priimami taip pat be išimties visi). Tad jeigu turi talentų, būk atsargus rodydamas juos viešai, antraip būsi nučiuptas nemuniečių, sudalyvausi tradicinėje jų šventėje – Lapkritinėse, ten parodysi viską, ką moki ir prisilinksminsi iki valiai. O tada – viskas... Toliau nebegalėsi gyventi be 100 nuostabių draugų, be stovyklų, kelionių ir vakarėlių, tradicinių švenčių, dainų, gitarų, koncertų... – visas tavo gyvenimas virs viena didele ir turininga ŠVENTE. Saugokis, būk pilkas ir nuobodus, kitaip atsidursi Talentų zonoje – Nemune!

***

“Nemuno” vadovai iš šalies..

p.

6

Čigonų barono ataskaita Laiškai iš Prancūzijos

ŠIAME

***

p.

2-3

p.

3

Kankliozus baidaricus

p.

7

p.

4

Kas yra kas “Nemuno” valdyboje?

p.

8-9-10 Senųjų nemuniečių žodis

NUMERYJE

p.

6

Raudonoji knyga

p.

11

SKAITYK..

FOTO galerija


“Nemuno” vadovai -

Vieni be kitų niekaip neišsiverstume. Vieni kitiem nepaprastai svarbūs. Be mūsų nebūtų “Nemuno”, lygiai taip pat, be vadovų - nebūtų “Nemuno”. Kiekvienais metais ruošdavome “Interviu su vadovais”, klausimai dažniausiai būdavo panašūs, atsakymus senesnis nemunietis taip pat dažnai galėdavo numanyti.. Šį kart, kiek kitaip. Kiekvienas žanras savaip pristato savuosius, o, kaip? Paskaitykite ir sužinosite..

*** Poetiškieji šokėjai *** Vadovė Margarita Mūs vadovė nuostabi Mylime mes ją visi. Smarkiai kojas kelti liepia, Kas gi kito mums belieka? Repeticijos užtrunka Kai po jų mes geriam šampę. Marių ji naktim sapnuoja, Romaną ji komanduoja. Spėkit kuo gi ji vardu, Margarita TRU TU TU!

Vadovė Goda Mus Godutė kai atėjo Seilė vyrams nuvarvėjo... Prie trečių jai priartėjus Mini kupui sublizgėjus Žinome, kad bus sunku Ryt pakilt iš patalų. Visaip gražiai ji mus vadina Ir šiais žodžiais mus šokdina: Na, paskriskit šaunuoliukai, „Pailsėjimui“ – šuoliukai.

Koncertmeisteris Tadas Liaudies šokio žingsneliu Šokame mes su Tadu. Nors kareivis jis šauniausias, Liaudies šokis jam svarbiausias. Tadui natos ne bėda, Jis su šypsena veide. Jam geriausia pramoga – Nemuniečių draugija.

*** Smagieji kapelistai *** Vadovas Romualdas Vadovas Romas – tikras kapelos šviesulys. Jam tikrai galioja posakis – šviesus plaukas, šviesi ateitis! Jis visuomet taktiškas, diplomatiškas, nuoširdus ir paprastas. Jei kuris kapelietis nežino, kur pametė sąžinę – vadovas gali padėti ir nepastebimai užminus, ją kepeliečiui surasti. Daugelis pasakytų, kad jis nėra griežtas, tačiau tai puiki aplinka sąmoningam muzikavimui atskleisti. Net keista, kiek nedaug yra jaunimo, kuris nori ir gali tobulėti nevaromas... Vadovas Romas - puikus pašnekovas (tikrai pagal paskirtį išnaudoja visas jam gyvenime skirtas ausis), subtilaus humoro šalininkas, muzikaliai rūpestingas ir aranžuotai dvasingas. Kupinas vidinės harmonijos ir dinamiškos energijos, sklindančios iš amžinai jaunatviško studento širdies.


kitomis akimis.. *** Išradingieji vokalai ***

Vadovės Romos pamokėlė „Jeigu kiekvienas žmogus dirbtų bet kokį darbą su meile ir dirbtų jį gerai – nereikėtų važiuoti nei į Ameriką, nei į Angliją, niekur – tikrai visi turėtų darbų čia pakankamai...“,– taip charizmatiškoji choro vadovė Roma vertina profesinę veiklą. Belieka tik linksėti galvomis ir pritarti. Juk ši ryški moteris pati savo pavyzdžiu tai įrodo kiekvieną dieną. Energija ir veržlumu kartais pranokstanti net pačius studentus, pedagogė sugeba suvaldyti daugiau negu septyniasdešimties jaunų žmonių kompaniją. Kitas gal pasakytų, kad Roma net armiją ant blakstienų sugebėtų sustatyti – toks autoritetas, tokia įtaka ir gebėjimai. Profesionalumu ir kandžiais, šmaikščiais komentarais ji žavi ne tik naujus Nemuno narius, bet nepaliauja stebinti ir senbuvių... Prisiminus, kad bet kokį darbą reikia dirbti gerai, netuščiažodžiausiu. Pabaigai pakartosiu: jei parduodi – parduok įtaigiai, jei grindis plauni – plauk kokybiškai, jei vadovauji chorui – daryk tai, kaip vadovė Roma daro. Išmokęs šitą pamoką, nemunieti, sunkumų gyvenime patirti neturėtum! Miela vadove Beatriče, mieli vadovai Raimundai, Gediminai. Visi ir taip žino kokie Jūs esate ŠAUNŪS! Net patiem išradingiausiem nemuniečiams pritrūko žodžių kišenėse.. Nesugebėjo aprašyti nei Jūsų entuziazmo, nei šaunaus palaikymo, nei gero mokymo, nei šypsenos, nei begalinio atsidavimo tautiniam menui.. Dėkojame, kad esate su mumis!

Parodymai orkestro byloje arba ar žinote, kas yra “Kankliozus Baidaricus”? Kaip rimta mokslininkė, jau trečius metus tyrinėjanti Nemuno gelmes, galiu teigti, jog iš visų keturių intakų mažiausiai tyrinėtas, paslaptingiausias ir rečiausiai pasirodantis bendruose Nemuno verpetuose yra Orekestrupys, tačiau dar įdomesnės jame egzistuojančios Kankliozus Baidaricus. Taigi, Nemuno kanklininkės – mitinės būtybės, jų skaičius iki šiol yra nežinomas ir nuolat kinta. Tiems, kurie ligšiol nežino: kanklės – tai muzikinis instrumentas, dar žinomas baidarių vardu. Išties labai praktiška: ir groja, ir plaukia, jomis ir apsiginti galima. Kalbama, jog kanklininkės repetuoja kažkur tarp pirmo ir šešto aukštų, bet vėlgi, kalbos ir lieka kalbom. Iš esmės reikalingos gąsdinti vokalų nuliams (liepus panešt kankles, antrąkart ateina tik ištvermingiausi), nors retkarčiais visai praverčia kai nėra kapelos. Stereotipinis kanklininkės vaizdelis: ramaus būdo, flegmatiškai brauko stygas, linguoja sau prie kanklių, visada rimta veido išraiška, nedainuoja, nešoka. Mėgsta maištauti, todėl nelygina prijuostės, atsisako dažyti lūpas raudonai, prie moteriškų tautinių derina vyriškus marškinius, prie suvalkietiškos prijuostės aukštaitišką liemenę. Koncertų metu užima galines pozicijas, iš kur atsiveria įvairiausi vaizdai. Ir tai ne tik vokalų užpakaliai, nors neneigsime, jog egzistuoja tam tikras vokalų reitingas, paremtas stebėjimais, atliktais Žirgelio metu. Su šokėjais ryšių nepalaiko (kokia iš jų nauda, vis tiek kanklių nenešioja). Alaus negeria (beveik), todėl ir Orkestrupio įnešamų pinigų procentas visai mažytis. Po koncertų nuo scenos nulipa paskutinės, mėgaujasi slalomo su kanklėmis malonumais. Galbūt dėl to pavėlavusios ir neišgirsta kaip gi vertinamas jų pasirodymas, bet čia greičiausiai todėl, kad visada sugroja labai gerai. Tačiau neapsigaukite (ypač nuliai!), Orkestrupio povandeninės ir daugeliui nematomos srovės yra ypati ngai stiprios, jos įtraukia ir nebepaleidžia. O ir pačios kanklytės dažnai tik naudojasi tokia maskuote, visi nepabijoję stereotipų dažnai būna nustebinti. Vadovaujasi principu kas įvyksta orkestrinėj, tas lieka orkestrinėj. Svarbus faktas yra ir tai, jog nors Kankliozus Baidaricus sudaro tik nedidelę dalį Nemuno, tačiau nereikėtų pamiršti, kad yra labai svarbios palaikant palankią bendrą terpę kitoms sudėtinėms Nemuno dalims egzistuoti. Taigi, išvadas pasidarykit patys, o jei kils neaiškumų, kreipkitės į autorę, kuriai pavyko visiškai infiltruotis į Kankliozus Baidaricus. Mąstė ir užrašė Aldona


Kas yra kas

“Nemuno” valdyboje?

Taip, tai - JIE!

Tie žmonės, kurio padedamas “Nemuno varikliukas” nepaliauja suktis. Kiekvieno galvoje knibždėte knibžda idėjų, kuriom įgyvendinti prireikia daugybės laiko ir pastangų. Bet Jiem tai nesvarbu, nes vos ne “Nemuno” šūkiu tapęs posakis: “Kiek duodi “Nemunui”, tiek jis atlygis su kaupu” kiekvieną valdybos narį priverčia stengtis ir atsakingai žiūrėti į jam patikėtas užduotis. Šiemetinė valdyba? Pusė per pusę.. Pusė valdybos narių jau ne pirmus metus stengiasi Jums, mielieji, įtikti ir patikti.. Kita pusė nauji, entuizestingi protai. Ir kas gaunasi sudėjus į vieną? Ogi neįkainojama patirtis, naujos idėjos, nauji atradimai.. Tikimės, kad nė vienas veidas iš šio valdybos medžio nenuvils Jūsų.

Nori prisidėti? Patarti? Paklausti? Būk drąsus!

Visada esi laukiamas!


Raudonoji knyga.

Kodėl “Nemuno” vaikinai geriausi, o merginos geriausios? Iš meksikietiškų prisiminimų..

Kai kuriems Nemuniečiams ji iki gyvo kaulo žinoma, skaityta, rašyta, net naktimis sapnuota. Šioje unikalioje ir vienintelėje knygoje rasitume visko – nuo kelionės įspūdžių, linksmų nutikimų, koncertų iki.. kasdieninio suvartoto litražo įrašų, paslaptingų autobusų naktinių nuotykių, gyvenimiškų anekdotų. Tačiau vienas strapsnelis ypatingai pritraukia dėmesį – vaikinų ir merginų išpažintys apie vienas kitą. Įstabios vaikinų įžvalgos tiesiog neleidžia nenusišypsoti ir nepadėkoti už tokius šiltus žodžius Nemuno merginoms. Taigi...

MŪSŲ merginos geriausios…

Nes NET ir būdamos pačios nuostabiausios, kiekvieną dieną jos tampa dar nuostabesnės.. (aut. past. Buitinis prierašas prie šio komentaro:) patogesnės pagalvės už jas nė su žiburiu nerasi.. • Nes kiekvieną kvailą vaikinų pokštą palydi rimtu komentaru, arba rimtą vaikinų juoką – kvailu komentaru.. (Tas pukus merginų humoro jausmas...) • Nes tik už rūbų parnešimą, ar NET už ačiū išlygina rankoves (matyt tik rankoves lyginti ir tereikia..) Merginos priima šalia pamiegot, kai nenori glaustis prie plaukuotų vaikinų kojų (o būdavo kada norėdavosi???), ar priima naktį pernakvot kai užsitrenkia kambarys (merginos tikrai taip ir patikėdavo) • Nes merginos palieka tiek porcijų maisto man. (Pasidžiaugė sotusis vokalas) • Nes jos puikiai padaro vyrišką (o koks jis??) pedikiūrą. • Nes visą kelionę buvo linksmos, aktyvios, mokėdavo priversti „babajus“ dėl jų varvinti seiles, gražiai atrodė kiekvieną dieną. • Nes tik jos yra itin rūpestingos, atlaidžios ir visada pagelbėjančios. Visą puokštę tokių gražių žodžių vainikuoja vienas paprasčiausias, bet daug pasakantis komentaras: Nemuno merginos geriausios už tai, kad jos – visada šalia... Tačiau merginos tokios ne tik Meksikoje. Jos tokios – kasdien. Tik šiems vaikinams pasitaikė puiki proga tai pastebėti, įvertinti savo akimis. Matome, kad liko patenkinti merginų kompanija.O ką merginos sako apie vaikinus?

MŪSŲ vaikinai geriausi...

Nes saugojo nuo tų rudžių jūroje (rudžiai tai čia KAS?! Na, o jei tai TAS, tai vaikinai – tikri šaunuoliai –

supermenai..).

• Nes visada rūpinosi mumis, nešiojo mūsų sunkius drabužius, jūroje saugojo ne tik nuo milžiniškų bangų, bet ir nuo piktų nedidukų meksikiečių. (ak tas vyrų stiprumas...) • Nes vidurnakčiais nekniaukė kaip katinai po langais per poravimosi piką, o skambiai traukė gražiausias meilės dainas, serenadas... • Nes po sunkios dienos palepindavo nuostabiu nugaros ar kojų masažu... • Nes visada padėdavo kai buvo tiek fiziškai, tiek emociškai sunku – pralinksmindavo ir paguosdavo. O svarbiausia (kas iki šiol, manau, vaikinams buvo nebūdinga) – ištesėdavo savo duotus pažadus! (Valioooo) • Nes Nemuno vaikinai leidžia mums pasijausti itin saugiomis betkokioje situacijoje. Tačiau merginos pastebi dvi tikrąsias tiesas: kad Nemuno vaikinai yra patys nuostabiausi bet kuriame pasaulio kampelyje – tiek Meksikoje, tiek ir LIETUVOJE. Jie JAU yra patys pačiausi vien dėl to, jog jie – NEMUNIEČIAI. Mintis perrašė Eglė S.


Čigonų barono SKUNDAS Ir vėl labas visems, Ir vėl atsiprašau už netiksli rašiba, bet paskaitę žemeu, pamatisit, kad gal jau ir nebeverta man liežuvio laužyt. Tikiuosi aš - gerbemiausias Čigonų Baronas ir visas taboras nemažeu tiki, kad atitinkamas išdavas padarisite. Ši kartą su ne kokiom naujienom turiu pradėt. Jus jau nepikit, bet Jųsū vietoj griūčeu iš gėdos ir negyvai užsikratičeu. Teks mumis jau tuoj i raudonojo knyga itraukti arba kokiam muziejui prieglobos prasytis. Mana Rozalija jau sutare, kad arklius ir kitus labiau nusigyvulinusius taboro narius priims Jusų kulturingas skyrius (ant lapkritiniu vaziuosiu vietū apžiuret). O jau mes liksim vos ne likimo valei, bet čigonas nebūtū čigonas kad vilties neturetu. Gal atsiras protingas zmogus ir labai tikimes kad ne vienas, ko pasekmej mes vel busim druti ir pilvoti (arbe bent jau apie tai galesma pasvajoti). Tai jei dar yra nesusipratusių, kodėl mano asmuo yra gilei nusivilęs, tai aiskinu labai paprastai ukiškai – du daiktai ant didelės čigono širdies guli. Vienas – toki baliu turėt ir artimo čigono nepakviest – užgavimas penkiems metams kaip minimum. Mes gi ne kokis gatvinis taboras – nekviesti niekur neinam ir sava kumelas nekinkam. O bent vieno kvietimo negausei mųsū šeimai pagailėt ir į 60 jubilieju nepakviest – didelis netaktas. Bet nieko. Mes orei šita smugi atlaikem. Du - Su krize sekasi prasčeu. Ir ne su kokia ekonomine bet dvasine. Ir kaip nekeista ne musu – o jusu gerbemieji tarpe. Paleist vienas pilnas ir dvi skiestas vestuves per metus – nu zinokit ir čigonui apartpuolis savaiminis lengvai pasidemonstruoja. Tai gerai kad čigonas nedurnas ir gera nuojauta nesiskundzia. Apie vasarai viduriuojant, tračias pagal brandumą nemuno vanduo – šokėjas Aurimas vienam asmeny susikukaves su vokalų Agne galų pagaliais iki šliūbo nuėjo. Teisinių momentų neviešinsiu, bet užtai kokis afterpartis buvo – tai net dabar ant liezuvio seilės renkas. Matyt artėjančius vargus nujausdami ten netyčia užsukom ir išeit nenorėjos. Po langais iki paryčiū susikabinę lingavom, dainas dainavom gryną orą gėrėm ir anų laime džiaugemės. O jau rudenin artėjant netikėti gandai pasirodė kad grynakraujė vokalų Inga, kadais mis Nemunu tituluota, susiskiedė su nepažįstamu (nuo žodžio žisti). Mana kumelai onaras didelis pasistojo ir musu nuvezt apraudot Ingos sunkių dalių atsisakė. Bandžiau iš pagarbos pėsti ait bet nesuspėjau. Griždamas visas nusiminęs vakarop sakau bent maldai palei Rotuše sustosiu. Tai kad ji kur griausmas, prasidaro durys ir kapelos Sandra baltai apsitaisius su kokiu tai nematytu iš žemaitijos vyrioku išsišiepus išeina. Tai stačiai kaip griūvau – vos tik po menesio žmona sugebėja pabudint. Tai ir baliun nesuspejau, ir pasveikint negalėjau ir ar dar kas ženijos negirdėjau... Mielieji mųsū, kreipiuos viso taboro vardu. Kad ir kaip mum striuka, paskutinius lašinius pardavėm, auksinius dantis išsiėmėm, kad tik savo garderobą atnaujintumem ir šiuolaikiškai patrauklus butumėm. Apsižiurekit ir gėdos atsikratyt noredami jau šią vasara tai netingėdami ženikytės. Ir moralė susitvarkys, ir čigonas patenkintas bus. Mūsų adresas tas pats, yra penktas namas po kaire nuo pirmos sankryžos, klausti Rozmarindos. Telefonas irgi yra tas pats, nuo 2005 metų - Nokija 3310 mėlynos spalvos su pakeistu dangteliu, batareika jau irgi dukart keista.

Visada pasirašęs,

Čigonų Baronas


Bounžur “Nemunas”, arba laiškai iš Prancūzijos..

Kaip žinia, šiuo metu, po Lietuvos, nemuniečių daugiausiai ne Airijoj ar Anglijoje uždarbiauja, o gyvena Prancūzijoje.. bet širdyje jos su mumis. Neabejoju, kad nudžiugsite perskaitę trijų žavių nemuniečių mintis iš sūrio ir vyno šalies..

Salut cher ami Nemunieti, Ca va? Tu dar nežinai, kas tau rašo? Užuominos : 1. Blondinės iš Nemuno; 2. Visi mus myli ir visi mūsų pasiilgo; 3. Mes renkamės nebe trečiuose, o prie Eifelio bokšto. KAS MES? Mažosios Nemuno ištakos – Senos – bangų kėlėjos, Paryžietiško Nemuno įkūrėjos, vyno gėrėjos ir džiaugsmo nešėjos – Lina ir Rita. Mes neužmirštam repeticijų (neužmiršk ir tu!). Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, vakare, Elizėjaus laukuose, 18:50h susėdame į savo vietas ( prasidainuojam ir prasigrojam) ir pradedam repeticiją. Tačiau, kad ir kokie įspūdingi būtų Elizėjaus laukai, mūsų dainos ir muzika neskamba taip kaip jos skamba brangiuose trečiuose rūmuose ( jeigu ką, Laisvės al. 13 ). Taigi, brangus nuli, kreipiamės į tave. Sklinda gandai net iki Paryžiaus, kad esi labai šaunus ( tik nepamiršk, kad už senius šaunesnių nėra). Mes labai džiaugiamės, kad įbridai į Nemuno upę, ir linkim joje paskęsti iki ausų. Iš savo didžios patirties galime teigti, kad Nemunietiško alaus ir brendžio niekada neatstos prancūziškas vynas, o Nemunietiško baliaus – jokie pasivaikščiojimai po Eifeliu. Tad mylėk, augink, saugok, brangink ( susirask antrąją pusę) ir visada mėgaukis tuo, ką tau teikia Nemunas. Beje ir nepamiršk jam atiduoti viso savęs. Įbridusios Senoje, bet širdyse vis dar Nemune. Lina ir Rita P.S. Brangieji seniai, Labai sunku čia be jūsų ištverti ( ir per kamerą stebėti jūsų nuostabius balius bei klausytis dainuojų dainų). Nepamirškit mūsų! Laukit! Grįšim! Mylim. Bučiuojam. Bisous!!!!! Sveiki brangiausieji zmones! esu Prancuzijoj, Lyone, labai labai nuostabiame mieste, visiem linkeciau ji pamatyti! Kaip ten bebutu, beveik nera dienos, kad apie jus nepagalvociau ( padekos veidaknygei.) Visa sirdimi ir mintimis buvau su “Nemunu” ir per Kadagi ( dziaugiuosi ir sveikinu!) ir per visas kitas didziasias (ir mazasias) sventes. Taigi, didziausi linkejimai ir saules siuntimas is Lyono, laukiu, kol kas nors susiruos mane cia aplankyti!.)

Bisou à tous!!.*** P.S. Klaviatūra prancūziška.

Šokėja Kristina


Senųjų nemuniečių pamąstymai skirti Jums!

Sveikas Nemunieti,

PAGAM

INTA N

©

EMUN

aš, kaip ir Tu, esu statistinis Lietuvos pilietis: mokesčiai per dideli, atlyginimas E per mažas, Kaunas blogai sutvarkytas, Lietuvoje vieni vagys ir t.t. Tačiau šiandien, kaip ir dauguma iš Jūsų skaitančių šį straipsnelį, aš jaučiuosi visgi kažkuo ypatingas. Šiek tiek geresnis, šiek tiek sąžiningesnis, doresnis ir net linksmesnis. Tikriausiai paklausite: -esnis už ką? Atsakymas – už 99,99% likusių mūsų tautiečių. Taip yra todėl, kad gyvenime mums teko didelė garbė - dalyvauti tokiame ansamblyje kaip „Nemunas“. Gyvenime, man dėliojant savo prioritetus, dažniausiai pirmoji vieta atitekdavo „Nemunui“ (išskyrus tuos atvejus kai svarbiau buvo šeima). Didžiam mano gailesčiui taip yra ir šiandien. Gailiuosi todėl, kad noriu atitrūkti, žengti toliau, tačiau galiausiai suprantu, jog tai nebeįmanoma – užrašas NEMUNIETIS man puikuojasi ant kaktos (ne nemuniečiai jo nemato). Galbūt ir banaliai skambės, bet svarbiausia, jog Nemune aš atradau žmones, kuriuos šiandien laikau ne vien draugais, bet ir šeima. Atrodo, jog gyvenimas iki Nemuno išsitrynė iš pasąmonės. Kai pagalvoji – mūsų tiek daug. Nemuniečius sutinki gatvėje, versle, parduotuvėje bei teatre. Nemunietis niekada nepraeis pro šalį, tarsi tavęs nepažinotų. Nemunietis niekada neištars nei vieno blogo žodžio apie savo kolegas. Kad ir kaip čia būtų gerai, visada norisi, kad būtų šiek tiek geriau. Kaip ir gyvenime, taip ir Nemune – būna visko. Juoda balta, juoda balta, juoda balta... Tad norisi kalbėti vienos žinomos Lietuvos grupės dainos žodžiais: Kažkas už lango sukliko, suklupo... Mes tik tvirčiau apkabinom savus... Nusisukom, ne mano, neskauda, neliečia, negirdim... Į ką, po velnių, aš ir tu, mes pavirtom.. Kur ta vienybė dabar? Broliai, kur ta vienybė dabar...? Nejaugi tikrai neliečia? Nejaugi nei lašo širdyje neskauda? Nejaugi nebeliko vienybės? Esu tikras, jog tai tik etapas, kurį vėl kartu reikia išgyventi. Visi širdyje esame vienodi, visi esame geresni. Nemunieti, mylėk savo draugą, nes juk NEMUNAS TAVE PAGAMINO. Pagamintas “NEMUNE”©

FOTO galerija...

Cementukas 2010

Meksika 2010

Tęsinys 11 psl..


Senųjų nemuniečių pamąstymai skirti Jums!

B

Apie Optimizmą ir ne tik..

a

a

A

g

BRO pamąstymų kampelis..

Mąstė Bronius Kaknevičius

Kas tu? Optimistas ar pesimistas? Apsižvalgyk aplinkui, pamatyk pirmą bokalą alaus (ar kito gaiviojo gėrimo) ir pats sau atsakyk į klausimą: bokalas yra pustuštis ar puspilnis?... Realiai ir tas ir tas atsakymas reiškia vieną ir tą patį - bokalas yra iki pusės pripiltas vienokio ar kitokio gėrimo. Jau išsiaiškinome, kas Tu toks esi. Vadinasi reikia susipažinti su dar viena gyvenimiška tiesa, kad 99,9 % dėl viso ko gyvenime nėra pasėkmių, yra tik rezultatai. Pesimistas aišku pradės man prieštarauti dėl šio klausimo vien dėl to, kad aš pasakiau nesąmonę ir bambės vien dėl to, kad jam dėl mano kaltės kilo noras pabambėti... Jeigu šiuo metu bambi, apsižvalgyk aplinkui, susirask kitą bambantį ir eikite kartu į kokį kampą pabambėti tol, kol į jus atkreips dėmesį trečias pesimistas (bambeklis), ketvirtas ir t.t. Turėsit viso vakaro metu ką veikti ir puikiai praleisite laiką... Toliau pesimistams šios rašliavos skaityti neverta! Pagvildenkim mano prieš tai iškeltą klausimą; šoki koncerte, atsirišo batas, užsilipai ant raištuko, nuvirtai... Tai rezultatas ar pasekmė? Nuėjau po gero nemunietiško savaitgalio pirmadienį ryte į koliokviumą ir gavai neigiamą pažimį (nes dėl savaime suprantamų priežasčių nebuvo laiko pasimokyti). Tai rezultatas ar pasekmė? Per repeticiją gavai pylos nuo vadovo, nes ne taip sudainavai ar ne tada kada reikia pasto.. oj, įstojai... Rezultatas ar pasekmė? Optimistui – rezultatas.. P.S. Pesimiste, juk buvo parašyta , kad toliau neskaityti, nes ir taip turi apie ką pabambėti... Nors tiek to, ne tik šiandien, bet ir ryt, turėsi ką veikti..

O AR NULIUKAI ŽINO, KAS YRA NEMUNO SUTRAUKOS..? Tikėkimės, gražia tradicija tapusi rubrika, kurioje nuliukų klausiamė, ar jie žino, kas yra “NEMUNO SOOTRAUKOS”? Žvilgtelėkime ką įdomaus apie šį laikraštuką žino mūsų nuliukai.. :)

Eglė Bagdonaitė (vokalas) - Sutraukos?? O my god! Kai žiauru... galbūt susitraukę žmonės?? :DD Viktorija Butvietytė (vokalas) – gal maži žmonės. Tadas (kapela) – Kažką girdėjau apie tai.. kažkoks susitraukimas Rita (vokalas) – sutraukos?? Ką žinau, nu tokie susitraukėliai. Justina (vokalas) – kas?? (tyla) mmm (tyla) tikrai nežinau, gal naudoji kai nori blogai žmogų pavadinti, kaip sakant „pastūmt“ ant jo. Kipras (vokalas) – Sūūtr? Kažkokie maži žmonės. Julius (kapela) – asocijuosi su visokiais mažais.. mažais daiktais. Eglė (šokėja) – Sutraukos (ilgas kikenimas) nu kažkas labai stipriai sutraukta. Marina ir Andrius (šokėjai) Andrius: – tai tokie maži gyvūnėliai, kurie laksto... Marina: - NEEE sutrauktas šokis! Andrius: - jo? jo? jo? Marina: -jo. Andrius: - nu tai jo. Lukas (šokėjas) – kažkas panašaus į santrauką. O dabar TIKSLIAUSI ATSAKYMAI.. “Nugrybavo” nuliukai į lankas..Tokių nebuvo.. ;D Tikėkimės, kad po “Lapkritinių” jau visi žinos, kas yra “Nemuno SOOTRAUKOS”.

Nuliukų mintis užrašė Justė


Senųjų nemuniečių pamąstymai skirti Jums!

GAMTOS STEBUKLAI

Žygimantas Smalskas ****

Dar tada, kai daugelio iš mūsų seneliai buvo jauni... Kai Lietuvos laukuose ir pievose burgzdavo kolūkių technika… Kai Kauno ponios ir ponai žingsniuodavo Laisvės alėja pasipuošę skrybelėmis ir lapės kailio apykaklėmis… O tuometinis Kauno universitetas buvo skaidomas į Kauno politechnikos institutą bei Kauno ir medicinos institutą... Savo gyvenimą pradėjo „Nemuno“ pirmtakas - Kauno universiteto studentų liaudies dainų ir šokių ansamblis. Dabar, jau po 60 metų, mes matome ūgalotą ir subrendusį ąžuolą – „Nemunas“. Jis nestovi vietoje, auga ir tvirtėja... Tačiau ar ilgai jis augs? O gal sustos augęs? Gal jis apvys? O gal visai nudžius? Nors kartais būdavo nelabai gerų ir saulėtų metų, jis žalias. Šio, Kaune augančio ąžuolo stiprumas priklauso nuo gyvybingų ir tvirtų lapų. Kuo daugiau lapų, tuo didingiau jis atrodo tarp kitų medžių. Lapai nebūtų tokie žali, jei ne juos laikančios šakos. Gamtoje vyrauja savi dėsniai, tad vienos šakos lapus augina ilgai, kitoms lemta nudžiūti... Pagarbiausiai šio ąžuolo šakai jau keturios dešimtys, tačiau smagu, kad vis nauji lapai čia žaliuoja. Jai talkina plona ir ilga šaka, mokanti lapus švilpti pagal vėją. Jauniausiąjai ir gražiausiąjai ąžuolo šakelei tik treji metai. Tačiau kartais jaunoji labai nuvargina lapus, kurie po ilgo purtymo vos gali iškabėti. Pati pagrindinė šaka vadovauja visam medžio vainikui jau devynerius metus, ji diktuoja kaip judėti šakoms ir šlamėti lapams pagal vėją. Labiausiai bujoja pora šakų, viena jų – šviesi ir energinga, kita – tamsesnė ir trumpa. Ant jų auga daugiausiai lapų, šios šakos moko lapus skleisti gražų garsą. Kartais pūstelėjus stipresniam vėjeliui lapai taip sušlama, kad net kūnas pašiaušomis nueina. Na, o labiausiai skirtingais lapais apaugusi šaka, besitrindama į kitas šakas, skleidžia tokią daugybę įvairiausių šnaresių, bildesių ir girgždesių, jog kitos šakos tiesiog negali nejudėti kartu su ja. Gamtoje – viskas paprasta... Prieš vėją nepapūsi. Tad kartais šakos atsikrato lapų, kurie pastoviai juda į priešingą pusę arba būna apsėsti neaiškių kenkėjų. Bet visgi, kaip gražu išvysti visą ąžuolo vainiką besisupantį vėjyje, užplūsta jausmas, kad nieko gražesnio miške ir nerasi... Pačiame ąžuolo kamieno viduryje yra drevė. Spalio mėnesį, kai po truputį stojant vegetacijos procesui, paprasti lapai pradeda ruduoti ir galiausiai nukrinta ant žemės, patys veržliausi sukrenta tiesiai į drevę, šiems lapams nepavyksta paruduoti. Drevė, tai ąžuolo širdis, iš jos per per šerdį valdomos visos šakos ir lapija. Drevėje esantys lapai turi likti visą laiką žali, kitaip ąžuolas nustotų gyvavęs. Kol kitą sezoną sužaliuoja daug naujų lapų ir atauga senieji. Ąžuolas nėra vienišas, jį dažnai aplanko miško sanitaras*. Margasparnis jau eilę metų sukiojasi aplinkui ir prižiūri, kad medis visą laiką būtų sveikas. Nors kartais atrodo, kad ne ąžuolas yra apsėstas kenkėjais, o pats sanitaras. Teko matyti, kaip ilgasnapis puolė desperatiškai stuksėti pagrindinę šaką, šiai susiūbavus puolė prie kitų... O galiausiai sumynęs drevėje esančius lapus išskrido kažkur į mišką nežinoma kryptimi. Nemačiau jo kelias savaites. Kartą pažįstamas ornitologas sakė, kad jie kiekvieną rudenį keliaują į užjūrį – ten kur labai šilta. Šiais, naujųjų technologijų ir genetiškai modifikuotų augalų laikais, sunku net pagalvoti, kaip išsaugoti mūsų ąžuolui pagarbią vietą miške. Visur tikra galybė kitakraščių augalų, kuriems mūsų gamtos sąlygos netinkamos, tačiau vieni svetimkūniai prigyja, kiti sunyksta. Kenčia ąžuolas ne tik nuo kenkėjų ir piktžolių. Didelę įtaką jam daro ir žmonės, kaip antai visai neseniai, keli sodininkai** iš Vilniaus, nusprendė, kad ąžuolas yra prastesnis už Vijoklinį ugniasėklį***. Pasak komisijos, neva Vijoklinis ugniasėklis gražiau virpėjo lapais... Ąžuolui reikės atlaikyti dar daug permainingų orų, modernizacijos padarinių, piktžolių antpuolių, tokių VU ir daugybės įvairialypių, genetiškai modifikuotų augalų, kurie brausis į mišką iš svečių šalių. Tačiau tai grūdina... Lapus daro dar žalesniais, storina šakas ir stiprina šerdį. Reikia nepamiršti ir nukritusių lapų bei šakų. Jos, tai trąša, kuri padeda ąžuolui atšiauriausiomis sąlygomis... Ąžuolas – didingiausias medis Lietuvoje, tad pabandykime tai perduoti ir ateinančioms kartoms. Red. past.: * Genys - labai svarbi ąžuolo egzistencijai dalis (labai mėgsta landžioti į drevę). ** Žmonės, gerai išmanantys savo darbą augalijos srityje. Renkasi į pamiškę, kad išrinktų patį, gražiausiai lapais šniokščiantį ir didingiausiai atrodantį augalą, ir suteiktų tam augalui metų laureato vardą miške. *** Vijoklinis ugniasėklis (trump. VU) labiausiai paplitęs Vilniaus rajone. **** Vienas iš trąšų


FOTO galerija...

Meksika 2010

小epelinbalis 2010

Vaikin懦 diena 2010

ena n懦 di

Vaiki

小ementukas 2010

2010


Skalbiam..

Meilės lizdelį susuko..

(svetimus marškinius)

Skelbiam.. (savus norus)

Kankina blogos mintys? Nori profesionalaus patarimo dvasiniais, fiziniais, emociniais klausimais? Vilius Visagalis – Jūsų paslaugomis. Prisijunkite feisbuke, ir atsakymus į Jums rūpimus klausimus gausite online. Taip pat dienos patarimus galite užsisakyti ir trumpuoju mokamu telefonu 8600089600044 įrašę žodį VILIUS M. ir savo dienos klausimą ;)

AI DYDŽI kų . n e i t i n i s l ū k kan it – b s ieško ą – atsiliepk ė t y l k Kan lent ys šį ta erginų ;) t n i r u m T ti tarp pagerb kanklytės ių Kankl

Nuo šird S V EIK žiausia vok INA alę i San Ingą ir ME drą ka savo sukūru pelietę bei s link šeimas ias ime , šilt šeim o, meil darnau s, ynin ės ku pino io g yven imo .

***

Agnė ir Aurimas O gandrai aplankė.. Silviją ir Juozą Reikia įgarsinti filmą? Ar ieškote garsiai dainuojančių atlikėjų? JOS yra ČIA. Eglė ir Aura – Jūsų paslaugomis. Dirbame visą parą, visą savaitę. Rašyti e.paštu: skardziabalses@garsas.lt

. Tad češkėmis u s i t k o š Atsibodo gios avalynės to ieškau pa s. Atsilyginsiu! m repeticijo šokėjėlis što 6-to auk

DĖMESIO! Atsinaujino „Nemuno“ puslapio SUSIPAŽINKIME skyrelis! Šioje rubrikoje kiekvieną savaitę galėsite susipažinti su vis kitu Nemuniečiu!

“Niamuno sootraukos” * Pogrindinis, neperiodinis, propogandinis, nemuniečių laikraštis * 2010 Lapkritinės REDKOLEGIJA: Nemuno valdyba. BENDRAAUTORIAI: Bronius, Rita, Linutė, Kristina, Aldona,Pagamintas Nemune, Silvija, Žygimantas MAKETAS: Ugnė IMKYCIA MANIA IR SKAICYKYCIA

Sutraukos 2010 (Lapkritines)  

KTU tautinio meno ansamblio periodinis leidinukas "Sutraukos".

Sutraukos 2010 (Lapkritines)  

KTU tautinio meno ansamblio periodinis leidinukas "Sutraukos".

Advertisement