Page 1


Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 3 Something About Me 4 Portfoliosta 6 Painomenetelmistä 8 Offset 10 Digipaino 12 Syväpaino 14 Fleksopaino 16 Seripaino 18 Painotuotteen työnkulku 20 Työnäytteet 22 Nokia Missio Churhc News 23 Välittämisen käsikirja 24 NMC Tampere esittelylehtinen 25 Nokia Mission tapahtumien nettimainoksia 26 www.anriettakuosku.com 28 Lopuksi 30

3


Something About Me

Olen nainen, jonka intohimona on nuoresta asti ollut kaikenlainen taiteilu piirtämisestä valokuvaamiseen ja päiväkirjan sivujen koristeluun. Ala-asteella minulle oli tärkeää jopa kouluvihkojen siisteys ja tyylikkyys. Usein etsin aiheeseen liittyviä kuvia lehdistä ja sommittelin niitä vihkon tarkasti tyyliteltyjen tekstien sekaan. Valokuvaamisesta kiinnostuin rippikouluikäisenä ja lukuvuoden 2010-2011 opiskelinkin valokuvaamista Voionmaan opistolla. Tuon vuoden aikana vahvistui halu valokuvata tulevaisuudessa työkseni, mutta samalla kaipasin jotain valokuvauksen rinnalle. Päätin laajentaa osaamistani graafisen suunnittelun puolelle. Haluan antaa ottamilleni valokuville elämän sijoittamalla ne uuteen ympäristöön, tarkasti harkitulle paikalle, tiettyä tarkoitusta varten. Erityisesti minua kiinnostavat verkkoviestintä ja www-sivujen ulkoasun suunnittelu ja toteutus, mutta pidän myös erilaisien tapahtuma-julisteiden, cd-levyjen kansien ja markkinointimateriaalien toteuttamisesta. Myös aikakausilehtien taitto on alkanut kiinnostaa. Toivoisinkin elämäni aikana saada tehdä monipuolisesti erilaisia töitä ja projekteja ja oppia joka päivä jotain uutta.

4


Ammatillisesti minulta ei puutu ainakaan näkemäyksiä ja ideoita. Vähitellen myös ohjelmistojen osaamisen taso mahdollistaa näiden ideoiden toteuttamisen. Haluan, että tulevaisuudessa voin toteuttaa erilaisia projekteja samalla innostuksella ja intohimolla kuin tähänkin asti, vahvan ammattitaidon ja teknisen osaamisen avulla. Hallitsen Adoben ohjelmista photoshopin erittäin hyvin, Indesignin hyvin ja Illustratorin kohtalaisesti. Dreamweaverin opetteleminen on myös työn alla, mutta en vielä uskalla sanoa hallitsevani sen käyttöä. Olen kuitenkin nopea oppimaan, sekä oma-aloitteinen etsimään ratkaisuja kohtaamini ongelmiin. Se on taito, joka on mielestäni iso osa sitä parhainta ammattitaitoa alalla, joka on alati muuttuva kehittyvine ohjelmineen ja formaatteineen. Aina on jotain uutta opittavaa ja on tärkeää olla valmis muuttumaan alan mukana.

Koulutushistoriani Painotuotantoassistentti 2011– Tampereen ammattiopisto, Tampere Valokuvauskurssi 2010 – 2011 Voionmaan opisto, Ylöjärvi Ylioppilastutkinto 2006 – 2010 Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampere Peruskoulu 1997 – 2006 Nokianvirran yläaste, Nokia Euran yhteiskoulun yläaste, Eura Euran kirkonkylän ala-aste, Eura Kauttuas svenska lågstadium, Eura

5


Portfoliosta

Olen innoissani saadessani toteuttaa jotain, minkä ideanakin on olla juuri minun näköistäni. Tässä portfoliossa olenkin siis keskittynyt pääasiassa taiton ja ulkoasun kehittämiseen. Tarkoitukseni oli harjoitella vähän erilaisia tyylikeinoja kuin aikaisemmin. En ole vielä kertaakaan tehnyt väljää taittoa ja jättänyt esimerkiksi näin suuria marginaaleja. Haluan tämän portfolion olevan yksi työnäyte muiden joukossa, joten osittain sen takia valitsin ulkoiseksi tyyliksi jotain muuta kuin mitä kohta tulevissa työnäytteissäni näkyy. Näin mahdollinen asiakas tai työnantaja voisi myös nähdä monipuolisuuteni. Idea portfolioni teemaan ja ulkoasuun lähti oikeastaan kokonaan esittelykuvaani miettiessä. Visionani oli vahva terävä katse, pehmeiden harsojen tai tyllien takaa vastavaloon kuvattuna. Tätä kuvaa toteuttaessa keksin kuvata tyllejä vastavaloon myös yksinään. Näistä kuvista sain taustoja portfolioni sivuille, joista jokainen on erilainen, mutta läpi koko portfolion kulkee kuitenkin sama teema. Tyllitaustat eivät mielestäni ole kuitenkaan liian levottomia tekstin pohjana, sekä värimaailmaltaan riittävän neutraaleja erilaisia työnäytteitä varten. Kokonaisuudessaan ne kuitenkin kutovat koko portfolion yhdeksi

6

selkeäksi kokonaisuudeksi ja tuovat elämää myös niille sivuille, jotka ovat tekstipainotteisia. Portfolioni tekeminen eteni aukeama aukeamalta. Yleensä kirjoitin ensin tekstin ja sen jälkeen loin taustan, jolle mahdollisesti sijoitin myös jonkin kuvan. Aina välillä kävin kamerani kanssa kuvaamassa taas jotain uutta taustalle laitettavaa. Liitettyäni taustan InDesign dokumenttiini katsoin vielä sopiko Photoshopilla luomani tausta tekstin kanssa, ja tein tarvittavat muutokset photoshop-tiedostoon. Muuten loin aukeamat järjestyksessä, paitsi sisällysluettelon sekä kannet teinvasta melko loppuvaiheessa. Fontit ja tekstityylit loin todella alkuvaiheessa, omaa esittelyä tehdessäni eivätkä ne juuri ole siitä muuttuneet. Lisäsin vaaleat läpikuultavat laatikot tekstien alle parantamaan luettavuutta. Eniten aikaani söivät taustojen tekeminen erilaisine kuvineen. Jokainen tausta koostuu vähintään kahdesta, useimmin jopa neljästä tai viidestä eri kuvasta. Vaikka taustat söivät aikaani, en yhtään kadu niiden tekemistä. Mielestäni ne tekevät tästä portfoliosta omaleimaisen ja erottuvan. Uuden aukeaman taustakuvan näpertäminen


Photoshopissa oli aina se mieluisin vaihe. Turhauttavinta oli tuottaa tekstiä, mutta sekin alkoi sujumaan kun hetken oli kirjoitellut ja myös heittänyt liiat laatuvaatimukset siltä pois. Kokonaisuutena portfolioni on ulkoasultaan suurella huolellisuudella tehty ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Toivottavasti se miellyttää myös Sinua.

7


Painomenetelmistä

Nykyisin käytössä olevia painomenetelmiä on kuusi: koho-, offset-, syvä-, seri-, flekso- ja digipaino. Offsetin alle voisi nimetä vielä erikseen arkkioffsetin sekä rotaatio-offsetin, joka jaetaan vielä coldset-offsettiin sekä heatset-offsettiin. Painomenetelmän valitsemiseen vaikuttaa muunmuassa haluttu laatu, painettavien tuotteiden määrä sekä materiaali, jolle halutaan painaa. Offset on yleisin lukutuotteiden painomenetelmä. Se on kannattava valinta, kun painetaan paperille tai kartongille yli 500 tuotteen painoksia. Coldset-offsetilla painetaan sanomalehtiä huokoiselle materiaalille ja heatset-offsetilla aikakausilehti tyyppisiä tuotteita silepintaiselle, päällystetylle paperille. Digipaino tulee kyseeseen pienemmissä painosmäärissä, tai jos tuotteeseen täytyy saada muuttuvaa dataa. Digipainolla pystytään myös painamaan useammille erilaisille materiaaleille, mm. muoville. Digipainon laatu ei kuitenkaan yllä offsetin tasolle. Syväpaino on taloudellisesti kannattava valinta vasta erittäin suurilla painosmäärillä. Syväpaino on laadultaan kuitenkin paras painomenetelmä.

8

Fleksopaino on suosittu painomenetelmä pakkauspainatuksessa joustavuutensa ansiosta. Sillä voidaan painaa paperille, kartongille, muoville ja aaltopahville ja painettava materiaali voi olla sileää tai karheaa. Seripainoa voi pitää monipuolisimpana painomenetelmänä. Sillä voidaan painaa lähes mille materiaalille tahansa, sekä jopa kaareville pinnoille. Seripainolla painetaan mm. t-paitoihin ja mukeihin. Kohopainoa pidetään vanhimpana painomenetelmänä, mutta nykyään offsetin syrjäytettyä sen, sitä on käytetty lähinnä erikoistoimintoihin, kuten nuuttaukseen, stanssaukseen, perforointiin, foliopainamiseen, preeglaukseen ja numerointiin. Tulevilla aukeamilla perehdyn vielä jokaisen painomenetelmän hyviin ja huonoihin puoliin, yleisimpiin painotuotteisiin, painokoneiden toimintaperiaatteisiin sekä konerakenteisiin tarkemmin.


9


Offset

10

Offset on yleisin lukutuotteiden painomenetelmä. Painomenetelmä soveltuu tuotteille, jotka painetaan paperille tai kartongille. Myös muoville on mahdollista painaa arkkioffsetissa, jos materiaali on riittävän ryhdikästä ja paksua. Myös metallia ja metalisoitua paperia voi painaa arkkioffsetissa. Painotuotetta kannattaa painaa yli 500 kappaleen painos, että offset koneen käyttö olisi taloudellisempi vaihtoehto kuin digikoneen. Offsetilla painettaesssa tuotteessa ei myöskään saa olla vaihtuvaa dataa. Offsetilla painettuja tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset sanomalehdet, aikakausilehdet, esitteet, kartat, kirjat, lomakkeet sekä kartonkipakkaukset. Offsetissa painava ja ei-painava pinta ovat samassa tasossa, mutta niiden pintakemialliset ominaisuudet ovat erilaiset. Offsetpainokoneiden päätyypit ovat arkkioffsetkoneet, jotka painavat arkkipaperille ja offsetrotaatiot, jotka käyttävät rullapaperia. Rotaatioita on kahta perustyyppiä, painovärin kuivauksella varustetut heatsetoffsetkoneet ja ilman kuivainta olevat coldset-offsetkoneet. Jotkin offsetkoneet voivat sisältää sekä heat- että coldset osat.

Offsetin painolevyn painavan pinta on oleofiilinen eli öljyä vastaanottava ja samalla hydrofobinen eli vettä hylkivä. Ei-painavaa pintaa kutsutaan hydrofiiliseksi, vettä vastaanottavaksi. Offsetprosessissa kastellaan painolevy ensin kostutusvedellä, joka leviää levyn ei-painaville pinnoille. Sitten levylle levitetään öljypohjainen painoväri, joka tarttuu ainoastaan painaville pinnoille. Tämän jälkeen painoväri siirtyy levyltä kumipinnalle ja siitä paperille. Nykyaikainen offsetpainoyksikkö koostuu vesi- ja värilaitteesta sekä levy-, kumi- ja vasta- eli puristussylinteristä. Offsetpainoväri on hyvin viskoottista, jähmeää, ja sen työstämiseen tarvitaan suuri telasto.Värilaitteessa on usein yli 10 telaa, joilla on eri halkaisijat. Offsetkoneissa voi olla myös erilaisia integroituja jälkikäsittelylaitteita painotuotteesta riippuen. Offsetrotaatiokoneissa on yleensä ainakin puhtaaksileikkaus- sekä taittolaitteet. Myös osotteistus ja niputus ovat yleisiä lehtipainoissa. Offsetin hyviin puoliin voidaan lukea hyvä sävyjen ja yksityiskohtien toisto “huonollakin” paperilla. Offsetilla voidaan käyttää korkeaa rasteritiheyttä ja erilaisia rasterirakenteita sekä levyjä


voidaan valmistaa usealla eri menetelmällä, ja levynvalmistuksen kustannukset ovat melko alhaiset. Tarjolla on myös laaja valikoima painokonetyyppejä ja menetelmällä voidaan painaa laaja valikoima erilaisia tuotteita ja se soveltuu niin pienille (arkkikoneet) kuin suurillekin (rotaatiot) painosmäärille. Huonoja puolia taas on öljypohjaisien painovärien käyttl, mikä rajoittaa värin koostumusta ja kuivumista. Painovärin tahmeus ja kumikankaan käyttö myös vaativat paperilta suurta pintalujuutta. Rotaatiokoneissa arkin katkaisupituutta ei yleensä voi muuttaa, mikä rajoittaa tuotteen koon vakioon. Offsetilla myös painomakulatuurin määrä on korkea suhteellisen hitaasti reagoivan värilaitteen sekä väri-vesitasapainon saavuttamiseen kuluvan ajan takia. Tämän takia pienemmät painosmäärät voivat olla nopeammat ja taloudellisemmat toteuttaa digipainolla.

11


Digipaino

Digitaaliset painomenetelmät perustuvat tulostukseen suoraan tietokoneen muistista ilman painolevyjä. Tulostus paperille tapahtuu yleensä ilman puristusta tai kosketusta. Digitaaliset painomenetelmät soveltuvat pienipainoksisten painotuotteiden nopeaan tuotantoon ja vaihtuvan tiedon painamiseen. Integroiduilla jälkikäsittelylaitteilla saadaan nopeasti valmiita hakas- tai liimanidottuja painotuotteita. Digitaalisten menetelmien käyttö myös pakkauspainatuksessa on yleistymässä. Valtteina ovat pienten painosten edullisuus ja nopeus sekä mahdollisuus vaihtuvien tietoelementtien painamiseen. Digipainolla voidaan tekniikasta riippuen tulostaa useille eri materiaaleille, mm papereille, erilaisille tekstiileille ja muoveille. Digipainolla voidaan siis painaa melkein mitä tuotteita tahansa, painosmäärä ja aikataulu sekä muuttuva data ovat ne seikat, jotka määrittävät käytetäänkö digipainoa vai jotain muuta tekniikkaa. Digipainoa on muutamaa eri tekniikkaa, joista yleisin on elektrofotografia. Myös mustesuihkutekniikka on melko yleinen tekniikka. Muunmuassa lähes kaikki kotitulostimet käyttävät mustesuihkutekniikkaa. Muita digipainotekniikoita ovat elektrografia, ionografia,

12

magnetografia, termografia sekä elektrokoagulaatio. Elektrofotografian periaate perustuu fotojohteeseen, jonka varausta pystytään muuttamaan laservalolla. Nestemäinen tai pulverimainen tooneri tarttuu varaukseltaan muuttuneisiin alueisiin,joista se siirretään paperille sähkövarauksen avulla. Seuraavalla sivulla on elektrofotografian periaatetta havainnollistava kuva. Elektrofotografiaa käytetään sekä analogisissa että digitaalisissa kopiokoneissa, lasertulostimissa ja isoissa digitaalisissa painojärjestelmissä. Painoaiheen siirtoon voidaan käyttää fotojohtimella päällystettyä rumpua tai hihnaa. Tooneri siirretään paperille joko suoraan fotojohdinpinnalta tai erillisen siirtorummun tai –hihnan avulla. Koneet voivat olla yksi- tai nelivärisiä. Suuret koneet pystyvät painamaan paperin molemmat puolet yhdellä ajolla. Viereisellä sivulla myös erilaisia konerakenteita hahmottavia kuvia. Digipainon hyviä puolia on nopeus pienissä painoksissa, vaihtuvan datan mahdollisuus sekä tietokoneelta suora tulostus. Suuret painokset ovat kuitenkin hitaampia ja kalliimpia painaa kuin esimerkiksi offsetilla.


13


Syväpaino

Syväpaino on laadullisesti paras painotekniikoista. Siinä painosylinterin valmistus on kuitenkin niin kallis operaatio, että syväpaino tulee taloudellisesti kannattavaksi vasta kun painosmäärä on kymmeniätuhansia. Syväpainolla painetaankin suuripainoksisia, aikakauslehtityyppisiä lukutuotteita sekä sileäpintaisia pakkausmateriaaleja kuten joustopakkauksia. Esimerkiksi kahvipaketteja ja suklaalevyjen kääreitä painetaan syväpainolla. Syväpainomenetelmässä painava pinta on ei-painavaa alempana. Painoaihe aikaansaadaan kuparipintaiselle sylinterille joko kaivertamalla tai syövyttämällä. Painovaiheessa painopinta kastellaan juoksevalla painovärillä ja ylimäärä väriä pyyhitään pois metallisella raakeliterällä. Painoväriä jää vain painopin- nan syvennyksiin. Painoväri siirtyy painonipissä sylinteriltä painoalustalle. Kaikki painettavat elementit, myös tekstit ja linjat, rasteroidaan syväpaino- menetelmässä. Painopinta koostuu rasterikupeista ja näiden väliin jäävistä kannaksista, joiden tehtävänä on kannattaa raakeliterää sen pyyhkiessä väriä. Syväpainojäljen tunnistaa helposti tekstin tai linjojen reunoissa esiintyvästä rasteroinnista johtuvasta sahalaitaisuudesta.

14

Syväpainon painoyksikön pääosat ovat väriallas, painosylinteri, raakeliterä, puristustela ja kuivain. Painosylinteri pyörii värialtaassa, ja sen pinta kastuu värillä. Värin siirtymistä rasterikuppeihin tehostetaan joissain tapauksissa harjoilla. Raakeliterä poistaa ylimääräisen värin sylinterin pinnalta, ja rasterikupeissa oleva väri siirtyy paperille painonipissä. Kuva syväpainokoneen konerakenteesta viereisellä sivulla. Syväpainomenetelmällä voidaan painaa kiillotettuja, usein päällystettyjä paperi- ja kartonkilajeja sekä erilaisia muoveja ja laminaatteja. Käytettävien painovärien tyyppi valitaan materiaalin mukaan. Syväpainon hyviin puoliin lukeutuu suurten painosmäärien edullisuus. Värinsiirtoprosessi on yksinkertainen ja helppo hallita ja näin ollen värintoisto on hyvä. Syväpainolla voi painaa sekä paperille että muoveille. Haittoja syväpainossa ovat korkeat aloituskustannukset sylinterinvalmistuksen takia, värinsiirron onnistuminen vain sileäpintaisilla materiaaleilla sekä painovärin liuottimen talteenotto- tai käsittelyvaatimus.


15


Fleksopaino

Fleksopaino on kohopainomenetelmä, jossa käytetään joustavia painolevyjä tai –laattoja. Se on suosittu painomenetelmä erityisesti pakkausteollisuudessa. Koneet ovat suurimmaksi osaksi rotaatioita. Flekson erityisinä etuina ovat yksinkertainen värilaite ja soveltuvuus monien erilaisten materiaalien painamiseen. Fleksopaino soveltuu pakkauspainatukseen joustavuutensa ansiosta: sillä voidaan painaa paperille, kartongille, aaltopahville, muoville ja erilaisille laminaateille. Painettava pinta voi olla karhea tai sileä, päällystetty tai päällystämätön. Tyypillisiä fleksopainolla painettuja tuotteita ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden erilaiset pakkaukset, kuten leipäpussit, maitotölkit ja jogurttipurkit. Fleksopainoa voidaan kuitenkin käyttää myös tapettien ja julisteiden, jopa sanomalehtien painamiseen. Fleksopainon painoaihe on kohokuviona eli reliefinä joustavasta materiaalista valmistetulla painolevyllä tai laatalla. Juokseva, matalaviskoottinen painoväri annostellaan painolevylle rasteri- eli anilox-telalta, jonka rasterikuppirakenne muistuttaa syväpainosylinteriä.Väri siirtyy painolevyn koholla oleville pinnoille ja niiltä painonipissä paperille.

16

Fleksopaino eroaa kohopainosta juuri juoksevan painovärin ja siitä johtuvan yksinkertaisen värilaitteen sekä joustavan painolaatan osalta. Painolevyn jous- tavuus mahdollistaa painamisen karheapintaisille materiaaleille. Toisaalta se rajoittaa yksityiskohtien toistoa ja rasterisävyjen painamista. Painolaitteeksi kutsutaan yksikköä, jossa on värilaite, painotela ja painonippi. Painoyksikössä voi olla useampia painolaitteita. Värilaitteen tehtävänä on siirtää väriä painolevylle. Fleksopainon värilaite on juoksevasta painoväristä johtuen varsin yksinkertainen. Sillä pystytään saavuttamaan erinomainen värinsyötön tasaisuus, värimäärän säädettävyys sekä säätöjen vaikutusnopeus. Fleksopainokoneita on kolmea perustyyppiä: stack-koneet, keskussylinterikoneet ja inline-koneet. Koneen valintaan vaikuttavat mm. tuotteen tyyppi, värillisyys, koko ja laatuvaatimukset, käytettävät materiaalit, painosmäärät sekä hankinta- ja ylläpitokustannukset. Fleksopainomenetelmän etuihin kuuluu mm. laaja valikoima painamiseen soveltuvia materiaaleja, liuotinpohjaiset värit, jotka kuivuvat helposti haihtumalla. Painolaite on yksinkertainen ja nopea laittaa pai-


nokuntoon. Painolevyn valmistuskustannukset ovat alhaisemmat kuin syväpainosylinterin. Fleksopainolla voidaan myös painaa jatkuvia, katkeamattomia painoaiheita ja painopituutta on helppo muuttaa.Huonoja puolia kuitenkin ovat sävyjen ja yksityiskohtien heikko toisto, ainakin offsetiin ja syväpainoon verrattuna. Kuvissa on käytettävä suhteellisen harvaa rasteria anilox-telan ja pehmeän painolaatan takia, sekä pienen tekstin ja sävykuvien sekä suurten kompaktipintojen painaminen on vaikeaa samalta painolevyltä. Fleksopainomenetelmä kehittyy kuitenkin koko ajan ja vahvistaa asemiaan. Sen osuutta nostavat mm. pakkausalan kasvu sekä painolaadun ja prosessin hallinnan kehittyminen. Vesiohenteisten värien käytön lisääntyminen ympäristö- ja terveyssyistä voi myös edistää fleksomenetelmän suosiota. Fleksolla on myös mahdollisuuksia yleistyä jopa sanomalehtien ja kirjojen painomenetelmänä.

17


Seripaino

Seripaino on tavallaan monipuolisin painomenetelmä. Menetelmällä painetaan mm. tarroja, julisteita, tekstiilejä, lasia, elektroniikan piirikortteja, jopa elintarvikkeita. Seripainolla voidaan painaa myös suoraan valmiisiin tuotteisiin, esim. vaatteisiin sekä kaareville pinnoille, esim. lasi- ja muovipulloihin ja –purkkeihin. Seripainotekniikka perustuu painoväriä läpäisevään seulakankaaseen, johon painoaiheen sisältävä painokaavio kiinnitetään. Painoväri levitetään seulakankaan päälle ja siirretään kumista raakelia puristamalla seulakankaan läpi alla olevalle painoalustalle. Painokaavion kiinteät osat muodostavat ei-painavan pinnan, joka tukkii seulankankaan, ja jonka kohdalta painoväri ei pääse siirtymään. Värinsiirto tapahtuu värikerrosta seulakankaan päällä työntävän raakelin puristaessa painoväriä seulakankaan läpi painoalustalle. Tärkeitä painatusmuuttujia ovat seulakankaan tiheys, paksuus ja painovärin läpäisy, raakelin tyyppi ja raakelikulma sekä raakelin nopeus. Käytössä oleva konevalikoima ulottuu yksinkertaisesta pöytämallista automaattisiin taso- ja sylinteripainokoneisiin. Viereisellä sivulla on kuva, jossa on havainnollistettu erilaisia konetyyppejä. Manuaalisissa

18

koneissa sekä painomateriaalin alistus ja luovutus että värin syöttö ja painovaihe ovat käsityötä. Hapettumalla kuivuvat arkit asetellaan kuivumaan kuivaustelineisiin. On olemassa myös automatisoituja koneita, joissa arkin kuljetus ja raakelointi voivat olla mekanisoituja. Joskus koneissa voi olla myös kuivain, jonka läpi arkit siirtyvät kuljettimella. Rotaatiokoneissa auki- ja kiinnirullaus, painotapahtuma, värin kuivaus sekä lisätoiminnot, kuten stanssaus, ovat automatisoituja. Seripainolla voidaan painaa lähes mille tahansa materiaalille. Yleisimpiä seripainossa käytettäviä paperilajeja ovat toispuoleisesti päällystetyt etikettipaperit ja kartongit sekä tarralaminaatit.


19


20

hkon suunnitTämän digipaino vi etreillä päätin, telussa heti ensim sinkertainen. että vihosta tulee yk lkoinen. Valitselkeä ja mustava do lli si m m an si nk in fo nt it m ah usin harmaat neutraaleiksi. Hal on ylä- ja alapaksut palkit vihk n ryhtiä kokoreunaan antamaa johon halusin naisuudelle. Ainoa i. Kannen tein vähän eloa, oli kans ustetahrasivelphotoshopilla ja m en otsikkotekstimillä. Myös kann a hieman eloa, tille halusin anta isemman fontin siksi valitsin eriko tehosteenkin. ja lisäsin vielä koho

aiton a oli t s s o r o u tutin va n a v illa. Is n g i Seur aa s e D lla. nen In iminno o t e c tekemi a t pl ikoille, ja kuva ekä ots s tekstit t i l y e sekä kstity g ressill in Loin te , e l il jat ätekst ivupoh että leip . Tein masters ar ille näille h in it luettelo o ij s teluvaiille ja suunnit sisäsivu a it o j , ryhtiä alkit tam aan n maat p a in il eurasin kaava tessä s e d he e ssa e n dyn. Taito ista hyö m ju taitolle u s iminn oikein ight to fl e r asioide P n in tä, kute Design virheis täen In a a n t i t it s o k i te a ilm istä ta toa, jok e k n e i l l l ole . vista ulkopu n e puuttu t s y stä keh jäämise

a l l i n g i s e D n I o tt i Ta

Tarkoitus oli sii s tehdä vihko digipainamisesta, samalla harjo ite lle di gi pa in am is ta . En si n keräsin tekstiainei ston ja kuvat moodlesta, jonka jäl keen oikoluin tekstin käyttäen ap una Microsoft Wordin oikoluku a. Myös kuvat konerakenteista ja digipainamisen periaatteista pyrin muokkaamaan mahdollisimman hy vään kuntoon painamista ajatelle n. Tämän jälkeen keräsin kuva t ja tekstin yhteen kansioon järke villä tiedostonimillä varustettu na.

Suunitelmat kuntoon

Aineisto kasaan

Painotuotteen työnkulku


ly e itt s ä ik lk jä ja s u t s lo u T

PDF ja arkkiasemointi

valmiikKun olin saanut taiton os sa oli si In De sig nis sa, vu or sekä arkPDF:ksi exporttaaminen rtatessani kiasemointi. Käytin expo painotöilkoulun koneiden uusinta expportle tarkoitettua asetusta ja Tarkistin tasin sivut yksittäisinä. ble ed it ase tuk sis ta, ett ä 3m m än. F:ä printtaantuvat myös PD arkkiaseSeuraavaksi siirryinkin halusin, moimaan työni. Koska eemme kon n taa että vihkoni stifta , arkssa sio integ roidussa stiftauso ilark :n kiasemoin A5-vihkoni A4 alata sitä le ja annoin ohjelman ska ta bleehieman pienemmäksi, jot Käytin n. ditkin mahtuivat mukaa sin omaa arkkiasemointiin Xerok Impose -ohjelmaa.

vain vihon tuEnää onkin jäljellä ikäsittely. Ennen lostaminen ja jälk vielä värillisyytulostusta tarkistin ksi sekä laitoin den mustavalkoise päälle. Eikä sitten stiftaus-asetuksen ttamaan valmista muuta kuin oodo tulostimen integvihkoa ulos. Koska auslaite teki nämä roitu taitto- ja stift jäi enää puhtaakpuolestani, minulle ämän tein koulun sileikkaaminen. T htaaksileikkasin isolla leikkurilla. Pu eunan ja viimeiensin ylä- sekä alar pitkän reunan. seksi viimeistelin n olikin valmis! Siinä vihkoni sitte min tutustua paiJos haluaa tarkem iin, voi lukea etänotyön eri vaiheis hon ”Työnkulku työstä tehdyn vi sta painamiseen kuvina suunnittelu ”. ja jälkikäsittelyyn

21


Työnäytteet

Seuraavilla sivuilla esittelen valikoidut työnäytteeni vuoden aikana tehdyistä töistä.

22


Nokia Missio Church News

Nokia Missio Church News on kotiseurakuntani noin kuukausittain ilmestyvä uutiskirje. Kirje lähetetään tällä hetkellä pääasiassa vain sähköpostitse PDF:nä. Tästä syystä sen ulkoasukin fonttikokoineen ja kuvaresoluutioineen on suuniteltu koneen näytöltä luettavaksi yksi sivu kerrallaan. NMC Tampere NEWSin valitsin yhdeksi työnäytteistä useastakin syystä. Ensimmäinen on, että se on ainoa tällainen jatkuva joka kuukausi tehtävä työ, joka on kehittynyt paljon ensimmäisistä ”numeroista” viime syksyltä, mutta missä vieläkin haluaisin tehdä kehitystyötä taas kun siihen seuraavan kerran on kunnolla aikaa. Toiseksi se on hyvä esimerkki rennommalla ja leikittelevällä otteella tehdystä työstä. Pyrin myös valokuvaamaan mahdollisuuksien mukaan edes osan lehden kuvista. Seurakuntamme johtajien toiveita oli kirjemäisyys, leikekirjamaisuus ja nuorekkuus. Mielestäni olen onnistunut täyttämään nämä toiveet. Ulkoasuni on saanut pääasiassa positiivista palautetta, ja parannusehdotukset olen ottanut vastaan ja niiden pohjalta tehnyt muutoksia.

23


Välittämisen käsikirja

Välittämisen käsikirja oli ensimmäinen asiakastyöni, jonka tein melkein heti koulun alettua. Työ on tehty Tampereen ammattiopistolle. Lopullinen taitto on yhdistelmä minun ja Taru Nylundin ehdotelmista, fontit ovat perua Tarun taitosta, mutta muuten kokonaisuus on minun käsialaani. Taiton lisäksi valokuvasin ja muokkasin kannen kuvan esimerkkikuvan pohjalta. Työ oli hyvä startti koulun aloitukselle. Sai heti laittaa opitut asiat käytäntöön, sekä myös oppia monia asioita etukäteen ennen kuin ne tulivat yhteisessä opetuksessa esille. Olen tyytyväinen lopputulokseen, varsinkin kun otan huomioon työn toteuttamisen todella aikaisessa vaihessa koulun aloitukseen nähden. Nyt jälkikäteen, kun selailen vihkoa, löydän kyllä asioita, joita nyt tässä vaiheessa lähtisin muuttamaan. Kokonaisuutena kuitenkin vihkosta tuli mielestäni erittäinkin kelpoisa.

24


NMC Tampere esittelylehtinen Nokia Mission esittelylehtinen Parantakaa Sairaat tapahtumaan oli ensimmäinen seurakuntamme töistä, joka oli tarkoituskin painaa. Esite on A5 kokoinen lehtinen, jonka sisäaukeaman näette ylhäällä ja taka- sekä etukannen alempana. Esittelyaukeamalla on samanlaista leikittelyä, kuin NMC Tampere NEWS kirjeissä. Oikeastaan vasta tämän jälkeen aloin viemään kirjeitäkin tähän suuntaan, saadessani hyvää palautetta leikkisästä ulkonäöstä. Portfoliooni tämän työn valitsin kuitenkin pääasiassa etu- ja takakannen takia, sillä näillä sivuilla on kahden eri tapahtuman ”mainokset” johon on sisällytetty myös ohjelma mukaan. Ne antavat kuvaa, millaista jälkeä minulta voisi mahdollisesti syntyä, jos tehtävänä olisi tehdä tapahtuma mainos tai juliste. Olen myös valokuvannut esitteistä löytyvät valokuvat ”Parantakaa Sairaat” -seminaarin mainoksessa olevaa pastoripariskuntaa lukuunottamatta.

25


Nokia Mission tapahtumien nettimainoksia Nettimainoksista halusin pistää myös pienen kollaasin työnäytteisiini, vaikkakin resoluutio mainoksissa ei olekaan aivan painotasoinen. Mielestäni nämä kaksi näytettä kuitenkin tuovat olennaisen lisän kokonaisuuteen ja ovat myös tärkeässä osassa portfoliotani, ottaen huomioon kiinnostukseni juuri erityisesti verkkomediaa ja -viestintää kohtaan. Kumpikin mainos on taas hieman erilainen, mikä sopii tarkoituksiini antaa itsestäni monipuolinen kuva Vaikkakin kaikkien työnäytteiden kokonaisuudesta alkaakin ehkä jo hieman hahmottua se ”Anrietan tyyli”.

26


27


www.anriettakuosku.com

Viimeiseksi työnäytteekseni halusin vielä lisätä tulevat kotisivuni. Nämä nettisivut ovat ensimmäinen virallinen nettisivuprojektini. Sivuja en ole vielä julkaissut, sillä haluan rauhassa prosessoida ja kehittää ne valmiiksi. Julkaisen ne todennäköisesti o Näissä sivuissa halusin pyrkiä yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Valokuvia esitellessä on tärkeää, että juurikin nuo kuvat saavat huomion. Kuvia on helppo selata vain vierittämällä kuvaikkunaa sivusuunnassa. Navigointiin olen lisännyt valokuvauksen alle pudotusvalikkoon vielä eri kategoriat, jotta sivulle tulevan olisi mahdollisimman helppo löytää itseään kiinnostavat referenssit. Sivut ovat vielä hieman keskeneräiset, mutta eiköhän muutama näytönkaappauskuva kuitenkin valaise asiaa vähintäänkin nettisivujen ulkoasun toteutuksen puolelta.

28


29


Lopuksi

Työnäytteiden valitseminen oli loppujenlopuksi melko helppoa. Vakavasti otettavia töitä ei tähän mennessä ole ehtinyt kertyä kovin montaa. Varsinaisista työnäytteistä karsiutuikin heti pois pelkkinä koulutöinä tehdyt työt. Oma kotisivuprojektini onkin ainoa, joka näistä työnäytteistä ei sinänsä ole asiakastyö, vaikka senkin tekemiseen suhtaudun vähintäänkin samalla tarkkuudella ja intohimolla, kuin oikeiden asiakastöiden tekemiseen. Pyrin valitsemaan työnäytteitä monipuolisesti, että erilaiset osaamisen osa-alueet voisivat tulla niiden kautta esille. Työnäytteet kertovat kaiken olennaisen osaamisestani tällä hetkellä. Ne sisältävät niin painettuja töitä kuin www-ympäristöön tehtyjä töitä. Työnäytteistä näkee myöskin Adoben Photoshopin käyttökokemuksen; Photoshopin käyttö onkin olennainen osa monessa työssäni. Myös valokuvaustaidot näkyvät työnäytteissäni. Työnäytteet kertovat, että minulla on myös sommittelusilmää sekä mielikuvituksellisuutta. Työnäytteissäni ei näy paljoa Illustratorilla luotuja grafiikoita. Tämä on osa-alue, jota haluan oppia vielä hyödyntämään enemmän. Haluaisin saada mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi aikakausilehtimäistä,

30

asiallisempaa ja selkeämpää taittoa, sillä tähän mennessä taittoni ovat suurimmaksi osaksi olleet melko leikitteleviä. Se kylläkin on ollutkin toivottua näissä tapauksissa. Parantamisen varaa on lähes valmiin työn viimeistelyssä ja ”viime silauksen” tekemisessä. Esimerkiksi kuvatiedostot pitäisi jaksaa pienentää suurinpiirtein siihen kokoonsa kuin ne lopullisessa työssä tulevat olemaan. Tämän lisäksi olisi myös terävöitykset ja tumman sekä vaalean pään säädöt pitäisi tarkistaa asianmukaisesti. Monet viime hetkien tarkastus- ja korjailutoimenpiteet tahtovat vielä turhan usein jäädä tekemättä. Se ei kuitenkaan ole kovin ammatillista, joten tässä haluaisin ryhdistäytyä. Nettisivujen kokoamisessa ja Adoben Dreamweaverin käytössä minulla on myös vielä iso urakka edessä. Osaan luoda yksinkertaisia toteutuksia, mutta monimutkasemmat menevät vielä ohjelman kanssa tappelemiseksi. Myös arkkiasemointikaavioiden hahmottaminen onvielä hieman hakusessa. Portfolion tekeminen oli kokonaisuudessaan hyödyllinen prosessi, joka laittoi myös tarkemmin miettimään omaa osaamistaan, sekä kohdistamaan huomion niihin asioihin joissa haluaa vielä kehittyä.


31


32

Portfolio 2012  

Keväällä 2012 tehty portfolio painotuotantoassistentin ja ulkoasuntoteuttajan osaamisalueen taitojen näyttämiseksi.

Portfolio 2012  

Keväällä 2012 tehty portfolio painotuotantoassistentin ja ulkoasuntoteuttajan osaamisalueen taitojen näyttämiseksi.

Advertisement