Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Warszawa, 26.02.2012 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.02.2012 r. Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Anna Nowacka Zakopiańska 5 03-934 Warszawa NIP: 123-456-78-90 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Opis usługi: Tłumaczenie LT-PL kultura.pdf (znaki: 28 773) Tłumaczenie LT-PL kultura i natura.doc (znaki: 28 437) Tłumaczenie PL-LT osce.ppt (znaki: 7398) Tłumaczenie PL-LT ataskaita.xls (znaki: 3 431) Łącznie: 68 039 znaków


1. Kwota wynagrodzenia brutto: 19,50zł/1800 znaków = 737,10 zł 2. Kwota uzysku: 0,5 x 737,10 zł = 368,55 zł 3. Kwota do opodatkowania: 737,10 zł– 368,55 zł = 368,55 zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 0,18 x 368,55 zł = 66,34 zł 5. Kwota do wypłaty: 737,10 zł- 66,34 zł = 670,76 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 76/100)

............................................

............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

ana11 rachunek do umowy o dzieło  
ana11 rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło

Advertisement