Page 10

CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Vùng trống bảo vệ quanh logo

Không gian của logo chính là vòng bảo vệ thương hiệu, nhằm tránh ảnh hưởng của những yếu tố khác lên thương hiệu khi xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông - trên văn bản, trên mạng, trên truyền hình... và mọi phương tiện yêu cầu khác. Khoảng trống của vùng an toàn quanh logo luôn bằng 1 lần chiều cao của chữ N. Quy tắc này áp dụng trong các mẫu quảng cáo, các bảng hiệu, nhãn dán hoặc các ứng dụng tương tự.

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 10

Vinmart guidline  
Vinmart guidline  
Advertisement