Page 1

Acta Asamblea Xeral ordinaria Anpa A PENA DO EQUILIBRIO

ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ANPA A  PENA DO EQUILIBRIO COLEXIO RAMIRO SABELL  MOSQUERA  BRO. BARRAL S/N PONTEAREAS  24 de setembro do 2007

ASISTENTES :  ANPA DANIEL GARGAMALA ALDIR XOSE HENRIQUE GONZALEZ LAGO OTILIA RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAEIRO ANA BELEN PEREIRA GOMEZ JORGE PINO JOSE MANUEL  PAIS E NAIS :   289 pais/nais   Sendo as 19.00 horas do Luns 24 de setembro do 2007, ten lugar a Asemblea Xeral  ordinaria da Anpa “A pena do Equilibrio” do Colexio de Educación Infantil e Primaria  Ramiro   Sabell   Mosquera   de   Ponteareas   ,   actuando   como   convócante   a   Anpa     do  colexio, e asistindo todas as persoas anteriormente sinaladas. Toma a palabra o presidente da Anpa  agradecendo a asistencia de todos os presentes. A continuación toma a palabra o Secretario e da lectura da acta anterior someténdoa a  votación, saíndo aprobada por unanimidade. Toma a palabra o Presidente presentando a nova equipa directiva, Presidente Daniel  Gargamala   Aldir,   Secretario   Xosé   Henrique   González   Lago,   Tesoureira   Otilia  Rodríguez   González,   Vocal   Jorge.....................   Vocal   Vilas.................   Vogas   Ana  María.............. Vogas...........................................

1


Acta Asamblea Xeral ordinaria Anpa A PENA DO EQUILIBRIO Toma a palabra a o Secretario e da lectura do estado de contas informando os gastos  realizados, xustificando a ausencia da Tesoureira  por motivos laborais. Neste punto o Secretario informa que decidiuse invitar as profesoras das actividades  extraescolares  e que hoxe están presentes  e que farán unha pequena explicación  do  desenrolo de ditas actividades. As  actividades extraescolares informase que este ano haberá  informática os venres de  catro a cinco e de cinco a seis iran por grupos segun idade, pero como novidade que  tamén haberá un so grupo os xoves de catro e media a cinco e media. Por outra parte os luns haberá manualidades  de catro a cinco e de cinco a seis dos  grupos   por idade,  fai unha pequena intervención  Gabriela  profesora da mesma para  clarificar como vai ser. Tamén haberá pintura en dous grupos de catro e media a cinco e media e de seis e media  a sete e media será como o ano pasado dirixido por Vanessa que este ano vai dar tamén  debuxo os mércores de cinco e media a seis e media en principio un so grupo. A continuación Jorge membro entrante da Anpa informa que estamos en negociacións  co Concello e Deputación para unha nova actividade, Judo, o desenrolo da mesma esta  por determinar segun o numero de nenos anotados xa que esta vai ser gratuíta.  Por outra banda informase que a través da Fanpo haberá clases de inglés no parque das  pombas. Informase da información remitida por distintas empresas privadas como a piscina e o  ximnasio. O seguinte punto e información das solicitudes  a consellería e concello neste punto  intervén o secretario  informando que por parte do Concello aínda estamos a espera das  promesas feitas no seu día. No apartado  da solicitude da nova linea de autobús informase que dita liña xa esta  aprobada e que agora todo depende de Transportes xa que o Delegado de Educación de  Pontevedra xa transmitiu a súa opinión afirmativa de que as nosas peticións estaban  aceptadas. Neste punto informase que xa houbo unha reunión con un único punto do día, dita  reunión foi convocada conxuntamente entre o centro e a Anpa para determinar cantos  nenos eran os solicitantes así como a súa distribución. Informase de que xa esta confirmado que haberá novos aularios e comedor pero que  estamos pendentes da súa publicación no DOGA.(calculase que o fagan o fin do mes) e  deisaxe claro que a información dada por algún partido politico (PSOE) non e real xa  que   o   noso   centro   esta   masificado   e   que   as   novas   seis   aulas   iran   adicadas   a  desconxestionar a masificación do noso centro que haberá como máximo unha oferta de  entre vinte e vinte cinco prazas novas o que esten din e que como no noso colexio ían a  facer novas aulas o problema de escolarización de Ponteareas quedaría resolto. Finalmente, e sendo as 21 horas e 15 minutos, dáse por concluída a asemblea. Presidente                                                                                 Secretario Daniel Gargamala Aldir                                    Xosé Henrique González Lago 2


Acta Asamblea Xeral ordinaria Anpa A PENA DO EQUILIBRIO

3

acta_primeira_do_2007_setembro  

acta_primeira_do_2007_setembro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you