Page 1

D ECEM BRO 201 1

M EN U M EREN D A S A s preparac ió n s c u lin arias pod en ser m od ific ad as en fu n c ió n d ac apac id ad ed ed eglu c ió n d ac rian za. O s d ías d os m en ús pod er versein terc am b iad os sesu rxiraalgún prob lem ac on algún tipo d ealim en to.

5 ª S EM A N A

D IA 1 BATIDO DE PLATANO CON LARANXA BOCADILLO DE SAMÓ N COCIDO IOGUR

D IA 6

D IA 7

BOCADILLO DE QUEIXO CON PERU ZUME DE LARANXA MAZA

D IA 8

D IA 9

BOCADILLO DE PERU

ZUME DE LARANXA

GALLETAS

BOCADILLO DE QUEIXO CON PERU

BATIDO DE PLATANO E PERA

PLATANO CON IOGUR

BOCADILLO DE XAMÓ N

BOCADILLO DE QUEIXO

PERA

BOCADILLO DE XAMÓ N COCIDO CON QUEIXO

IOGUR

ZUME DE LARANXA

D IA 1 2 ZUME DE LARANXA E PERA BOCADILLO DE PERU CON QUEIXO

D IA 1 3

D IA 1 4

D IA 1 5

D IA 1 6

BOCADILLO DE SAMÓ N COCIDO IOGUR

BOCADILLO DE QUEIXO

TOSTAS DE XAMÓ N

ZUME DE ALRANXA

ZUME DE LARANXA

IOGUR CON PLATANO

BOCADILLO DE QUEIXO

PERA

PLATANO

D IA 21

D IA 20

D IA 22

D IA 23

8 ª S EM A N A

D IA 1 9

PERA

BOCADILLO DE SAMÓ N

BATIDO DE PERA E IOGUR

BOCADILLO DE SAMÓ N CON QUEIXO

BOCADILLO DE PERU

BOCADILLO DE QUEIXO

IOGUR

BOCADILLO DE PERU

ZUME DE LARANXA

IOGUR

BATIDO DE PLATANO, PERA E LARANXA

1 ª S EM A N A

7ª S EM A N A

6ª S EM A N A

D IA 5

D IA 2

BATIDO DE PLATANO CON ZUME DE LARANXA BOCADILLO DE QUEIXO

PLATANO CON IOGUR

PERA

D IA 26

D IA 28

D IA 27

D IA 29

BOCADILLO DE SXAMÓ N

GALLETAS

TOSTAS DE XAMÓ N

IOGUR

BOCADILLO DE QUEIXO

ZUME DE LARANXA

PERA

MAZA

IOGUR

-1 -

D IA 30 BATIDO DE PLATANO CON IOGUR BOCADILLO DE QUEIXO

MENU MERENDAS  
MENU MERENDAS  

Menu Merendas, decembro 2011