Page 1

NON A SUPRESIÓN DA GRATUIDADE DOS LIBROS DE TEXTO POLO SISTEMA DE PRÉSTAMO

CURSO 2009/2010  “RETORNO Ó PASADO”  VOLTAMOS A PAGAR  OS LIBROS DE TEXTO


A GRATUIDADE DOS LIBROS DE TEXTO É UN DEREITO A constitución no seu artigo 27 párrafo 4 di: “O ensino básico é obrigatorio, e gratuíto”. Tamén a LOGSE, no seu artigo 5, di: “ 1, O ensino de primaria e secundaria obrigatoria constitúe o ensino básico, que comprenderá dez anos de escolaridade, iniciándose a idade de 6 ata os 16 anos. 2. “ O ensino básico será obrigatorio e gratuíto”. No artigo 6.2 inclúe o seguinte: “Os alumnos-as terán dereito a permanecer nos centros ordinarios, cursando ensino básico, ata os 18 anos de idade. QUE ESTÁ A PASAR. Aproveitando a época de vacacións. Sen ningún tipo de diálogo coas partes implicadas, sen elaborar ningún tipo de consulta ou enquisa, coma noutros casos. O novo goberno da xunta, anulou o sistema da gratuidade por préstamo . Para implantar outro que deron en chamar “gratuidade solidaria”. PORQUE NON EXISTE GRATUIDADE NIN AFORRO CO SISTEMA DO NOVO GOBERNO. A maioría dos pais-nais non obterá os libros de balde . Tan só un 25% os terá e un 15% recibirá unha esmola de 100€, que poderá cubrir só o 60% do custe total dos libros. Pasamos dun gasto total dos libros, que cubría a un 100% dos alumnos, repartido en catro anos, a un gasto un 30% maior anual pero cubrindo a un 35-40% dos alumnos. ¿Onde está o aforro?. As únicas beneficiadas son as grandes editoriais que aumentarán os seus ingresos nun 300% anualmente. A Xunta e os pais-nais pagamos este incremento.

PORQUÉ DEFENDE MOS POR PRÉSTAMO. a)

b)

c)

A GRATUIDADE

SUPÓN UN AFORRO IMPORTANTE PARA AS ECONOM ÍAS FAMIL IARES. Sobre todo en tempos de crise PORQUE É UN DEREITO, QUE CUSTOU MOITOS ANOS CONQUER IR PORQUE É SOLIDARIO . O alumnado comparte os libros durante catro cursos consecutivos

d)

FOMENTA O RESPETO ÓS BENS COMÚNS E PÚBLICOS. Os nenos/as esfórzanse por coidar os libros, porque saben que outros compañeiros/as usarannos o vindeiro curso

e)

CONTRIBUE

A SUSTENTABIL I DADE

DO MEDIO

AMBENTE .

Fomenta a reciclaxe, consume a cuarta parte de papel, polo tanto evita a destrución dun


75% das árbores, polo que é mais sostíbel, e axuda a cumprir os acordos internacionais para frear o cambio climático

QUE REIV I N D I CA MOS 1º) 0S LIBROS DE TEXTO GRATIS NO ENSINO BÁSICO OBRIGATORIO É UN DEREITO SOCIAL CONTEMPLADO NA CONSTITUC IÓN. (os dereitos sociais son os que se garanten universalmente, é dicir, son para tódolos cidadáns por igual simplemente polo feito de selo, non coma mera caridade ou de política asistencial)

2º) QUE NINGÚN GOBERNO DEMOCRÁT ICO SUPRI MA DEREI TOS OS SEUS CIDADÁNS 3º) PORQUE É UN DEREI TO QUE XA ESTABA VIXENTE

POLA GRATUI DADE DOS LIBROS DE TEXTO A.N.P.A DO C.E.I.P A PEDRA A.N.P.A COLEXIO VIRXE MILAGROSA A.N.P.A DO C.E.I.P A TORRE CELA A.N.P.A DO C.E.I.P BELUSO A.N.P.A DO I.E.S ILLA DE ONS A.N.P.A DO I.E.S JOHAN CARBALLEI RA A.N.P.A DO C.E.I.P A GUÍA A.N.P.A DO C.E.I.P REIBÓN A.N.P.A DO C.E.I.P SEARA A.N.P.A DO C.E.I.P TIRÁN A.N.P.A DO C.E.I.P ABELENDO A.N.P.A DO C.E.I.P QUINTELA A.N.P.A DO E.I O CON A.N.P.A DO C.E.I.P A RÚA A.N.P.A DO C.E.I.P CASTRILLÓN A.N.P.A DO C.E.I.P CANGAS (NAZARET) A.N.P.A DO C.E.I.P SAN ROQUE A.N.P.A DO C.E.I.P ESPIÑE I RA


A.N.P.A DO C.E.I.P DO HÍO A.N.P.A DO COLEXIO CIA DE MARÍA A.N.P.A DO I.E.S MONTECARRASCO A.N.P.A DO COLEXIO CASA DA VIRXE A.N.P.A DO I.E.S RODEIRA A.N.P.A DO COLEXIO EDUARDO PONDAL A.N.P.A DO I.E.S Mª SOLIÑO A.N.P.A DO COLEXIO SAGRADA FAMIL IA A.N.P.A DO C.E.I.P SEIXO

NON PERM I TA MOS QUE UN DEREITO DE TODOS, SE CONVIRTA NUN NEGOCIO PARA UNS POUCOS

folleto informativo  

folleto informativo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you