Page 1


OŠ Hajdina bo v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 sodelovala v razvojnem projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

(okrajšava BP), ki ga vodi Zavod za šolstvo RS in je financiran s sredstvi Evropske Unije in Evropskega socialnega sklada ter sredstev Ministrstva za šolstvo in šport.


V projekt je na podlagi javnega poziva vključenih 42 osnovnih šol, ki zadnjih pet let dosegajo zelo nizke ali zelo visoke dosežke pri NPZ.

Zavod za šolstvo bo v okviru projekta organiziral različne oblike strokovne podpore in sodelovanja s poudarkom na vzajemnem učenju. Učinkovite primere prakse, nastala didaktična gradiva idr. bodo preko seminarjev, regijskih strokovnih srečanj in nacionalnih konferenc demonstrirali, implementirali in/ali nadalje razvijali na vseh osnovnih šolah, vključenih v projekt


Osnovni namen projekta


1. sklop: 2. sklop:


izboljšati motivacijo za branje in učenje, razvijati bralno kulturo, razviti bralne učne strategije


Kaj Ĺželimo s tem projektom doseÄ?i?


BRALNE MINUTE

BRALNE URICE BRALNA POMOČ MLAJŠIM UČENCEM LITERARNA BRANJA V KNJIŽNICI BRALNA POGODBA BRALNI KOTIČKI BRALNI NAHRBTNIK. AKTIVNOSTI PO ŠOLSKEM RADIU DNEVNIK BRANJA BRALNE URICE


izboljšanje bralne pismenosti  

OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA

Advertisement