Page 39

MARTIN KRPAN - JUNAK PA TAK Na Sveti Trojici bil mož je doma, Martin Krpan poimenovali so ga.

Martin Krpan hotel je listino, ministru Gregorju bilo ni za to.

Na svoji kobilici prevažal je sol, s polnimi vrečami se je vračal domov.

Minister Gregor kislo se drži, saj do listine mu ni.

Po ozki stezici kočija je pripeljala, Martina pozdravila in se odpeljala.

Cesar Gregorja prepričal je, Martin listino dobil je.

Martin Krpan bil je močan, kobilico s steze premaknil je sam.

Martin poslovil od Dunaja se, s kobilico domov odpeketal je.

Ko na Dunaj Brdavs je prišel, cesar bil je vesel, saj Martina je imel.

Dunaj še spomni se, da on junak »ta pravi« je.

Vedel je, da ne bo se vdal, in Brdavsa v smrt bo poslal.

Zdaj on prevaža sol sem in tja, saj ve, da ga listina rešiti zna.

Kaj imel bo za orožje on, ko vse zdrobil je kot bombon? Brdavsa on premagal je, cesar mu dal nagrado je.

Manja Gabrovec, Nika Vukovič, 7. a

39

Profile for Andreja Novak

Najdihojca 2012 OŠ Hajdina  

Literarno glasilo Najdihojca OŠ Hajdina

Najdihojca 2012 OŠ Hajdina  

Literarno glasilo Najdihojca OŠ Hajdina

Profile for anovak22
Advertisement