Page 1

OPEN SCHOOL HALLE – VILVOORDE

Open School MAGAZINE

Als je leert, sta je sterker! cursusaanbod 2016-2017 Gratis cursussen voor volwassenen C Iedereen verdient een kans om mee te zijn C Geletterdheid werkt C Rekenen op de werkvloer


C Welkom bij Open School Er wordt dagelijks heel wat van je verwacht:

Misschien kreeg je vroeger minder kansen en is het

cursussen volgen op het werk, facturen van gas en

voor jou extra moeilijk om te volgen en bij te blijven.

elektriciteit controleren, solliciteren voor een job,

Bij Open School kan je je kennis en vaardigheden

informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen

opfrissen, opnieuw inoefenen en versterken.

met hun huiswerk, … Het is leuk als je dit allemaal

Stap voor stap en in je eigen tempo. We houden

zelfstandig kan, zonder hulp van anderen.

rekening met wie jij bent en hoe jij leert.

Vandaag de dag verandert alles ook heel snel. Het is

Open School is één van de 13 Centra voor Basis­

belangrijk om mee te zijn en te kunnen volgen bij

educatie in Vlaanderen. We geven cursussen

de actualiteit, de opvoeding van je kinderen, nieuwe

voor volwassenen. Voor Nederlandstaligen en

apparaten, sociale media, …

anderstaligen. Cursussen taal, rekenen, computer en

Als je leert, sta je sterker!

algemene vorming. Wij zijn er voor iedereen die wil bijleren om beter mee te zijn. Op het werk, in een opleiding, in allerlei dagelijkse situaties. Want iedereen verdient het om zijn plan te kunnen trekken in onze samenleving! Blader verder in dit magazine en ontdek wat Open School jou te bieden heeft.

Ik laat me niet meer vangen: ik leer mijn budget beheren en nu kan ik mijn facturen controleren. Tom (36)

2


Ik wil graag als verkoopster werken. Bij Open School leg ik een goede basis voor de VDAB-opleiding, waarmee ik binnenkort start. Yangmo (33)

C Cursusoverzicht TAAL

Pag

» Fris je taal op

5

» Spelling op de computer

5

» Taal en pc

5

» Leesclub

5

» Schrijven met plezier

6

» Een huis vol papieren

6

» Beter lezen en schrijven voor anderstaligen

6

» Nederlands voor anderstaligen » Opstapcursus Frans/Engels

14 6

WISKUNDE » Handig met rekenen

7

» Wiskunde

7

» Rekenen in de keuken

7

ALGEMENE VORMING » Rijbewijs

8

» Op weg naar Technopolis

8

» Omgaan met nieuwe apparaten

8

» Zeker van jezelf

9

» Zorg voor je portemonnee

9

» Natuur, milieu en voeding

9

» Gezondheid

10

» Op stap met kaart en openbaar vervoer

10

» Kunst en cultuur

11

» Meer weten over culturen

11

» Wat ik denk

11

» Knoop in je zakdoek

12

» Op stap door de tijd

12

» Mee met het nieuws

12

Ik wil mee zijn met mijn tijd en op de hoogte blijven van de digitale ontwikkelingen. Wim (64)

COMPUTER » Starten met de computer of laptop

13

» Communicatie op het internet

13

» Doe meer met je foto’s

13

» Tablet voor beginners

13

» Tablet voor gevorderden (met eigen tablet)

13

VORMINGEN OP MAAT

14

3


C Week van de geletterdheid: van 8 tot 14 september 2016 De Week van de geletterdheid wil aan iedereen

Dit jaar staat de Week van de Geletterdheid in het teken

duidelijk maken dat het in onze samenleving

van werk. Het belang van geletterdheid bij het zoeken naar

nodig is om geletterd te zijn. Dat wil zeggen:

werk, op de werkvloer, tijdens een cursus op het werk, …

goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en

Een paar voorbeelden:

goed overweg kunnen met de computer en multimedia.

C Werk zoeken: vacatures zoeken via het internet, begrijpen wat verwacht wordt, een sollicitatiebrief

Van 8 tot 14 september 2016 Meer info: www.weekvandegeletterdheid.be

schrijven, je voorbereiden op sollicitatieproeven, jezelf voorstellen, … C Op de werkvloer: werkroosters invullen, interne mails opvolgen, nieuwe machines bedienen, veiligheids­ instructies lezen en begrijpen, informatie van je vakbond lezen, overleggen met je collega’s, notities nemen tijdens een cursus, … Dit kan je allemaal leren bij Basiseducatie! Kom een cursus volgen bij ons en vergroot zo je kennis en je vaardigheden. Om beter mee te zijn op je werk, om vlotter werk te vinden, om sterker te staan als werknemer of als werkzoekende.

C Basiseducatie in cijfers HOEVEEL CURSISTEN VOLGEN LES BIJ BASISEDUCATIE? In het schooljaar 2014-2015 volgden ongeveer 40.000 volwassenen les in

59% vrouwen

41% mannen

de Centra voor Basiseducatie. 41% daarvan waren mannen, 59% vrouwen.

4

         


TAAL D INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Fris je taal op Je wil vlot kunnen lezen en schrijven. Je struikelt soms over moeilijke woorden en je schrijft fouten. Je begrijpt niet altijd goed wat je gelezen hebt. Je wil thuis, op het werk of voor een opleiding je taal verbeteren. JE LEERT • een brief, een artikel of een handleiding begrijpen • moeilijke formulieren invullen • nuttige informatie uit een folder halen • een tekst, verhaal, brief of verslag schrijven • de basisregels van de spelling • je mening vormen • beter je plan trekken We houden rekening met je vragen! Je kan op elk moment van het jaar inschrijven. Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Vertel hem of haar over deze cursus! 1 keer per week 3 uur Dilbeek: dag Machelen/Vilvoorde: dag of avond Halle: dag of avond Ternat: dag of avond Overijse/Hoeilaart: dag

Spelling op de computer Je wil minder fouten schrijven en de spellingsregels herhalen? JE LEERT • woordenboeken op het internet gebruiken • de vervoeging van de werkwoorden, de dt-regel • meervoudsregels • het gebruik van leestekens en hoofdletters • moeilijke woorden en woorden met au/ou of ei/ij schrijven • online spellingsoefeningen maken • de spellingscorrector gebruiken 13 lessen, 1 keer per week 3 uur Ternat: dag of avond Machelen/Vilvoorde: dag of avond Halle: dag of avond Overijse /Hoeilaart: dag

Taal en pc Je wil jouw Nederlands opfrissen. Je kan met de computer werken en wil dit onderhouden. Dit kan in de cursus ‘Taal en pc’. Tijdens deze cursus gebruiken we de computer om aan taal te werken. JE LEERT • een mooie uitnodiging maken • teksten, artikels of handleidingen begrijpen • brieven en verslagen opstellen en opmaken met de computer • je gedachten en ideeën noteren • je mening vormen en formuleren in een discussie • een correcte e-mail versturen • een presentatie ontwerpen in PowerPoint • een schema (mindmap) en een samenvatting maken • de regels van de Nederlandse spelling 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Machelen/Vilvoorde: dag of avond Ternat: dag of avond Overijse /Hoeilaart: dag Gooik: dag

Leesclub

Goesting in lezen? Houd je van verhalen en taal? Welkom in de leesclub! WAT DOEN WE? • luisteren naar verhalen • genieten van mooie teksten • samen een verhaal lezen en erover praten • kennismaken met verschillende genres Halle: dag Vilvoorde: dag of avond

5


C TAAL INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Schrijven met plezier Zet je graag jouw ervaringen en gedachten op papier? JE LEERT • verschillende teksten schrijven: een verhaal, een brief, een verslag, … • mooie en goede zinnen bouwen • woorden correct spellen • een (digitaal) woordenboek gebruiken 13 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Ternat: dag of avond Machelen/Vilvoorde: dag of avond

Een huis vol papieren JE LEERT • je papieren in orde houden • formulieren invullen (bv. verzekering) • facturen begrijpen (bv. energiefactuur) • contracten lezen en begrijpen (bv. huurcontract, lening) • kritisch omgaan met reclame • je budget beheren • informatie vragen over je rechten en plichten • de verschillende diensten voor de consument kennen 13 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Ternat: dag of avond Machelen/Vilvoorde: dag of avond

Opstapcursus Frans/Engels Je wil graag Frans of Engels leren. Je wil de taal op een rustig tempo onder de knie krijgen. JE LEERT • een kort gesprekje voeren in het Frans of Engels • basiswoordenschat, grammatica en uitspraak Frans of Engels • hoe je een vreemde taal kan leren • je schrik overwinnen om Frans of Engels te praten

Beter lezen en schrijven voor anderstaligen JE LEERT • goede brieven schrijven (bv. sollicitatiebrief) • formulieren en papieren voor het werk invullen • documenten met moeilijke woorden begrijpen • je kind helpen met huiswerk • teksten lezen • beter spellen 1 keer per week 3 uur Halle: dag Vilvoorde: dag of avond

6

De basiscursus bestaat uit 20 lessen en de vervolgcursus uit nog eens 20 lessen. 1 keer per week 3 uur 2 startmomenten per jaar ENGELS Vilvoorde: avond Halle: dag of avond Ternat: dag of avond Machelen: dag

FRANS Vilvoorde: dag of avond Halle: dag of avond


REKENEN D INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Handig met rekenen

Wiskunde

Hoe kan je sneller rekenen met de euro? 20%, 30% korting in de solden, hoeveel kost het nog? Hoeveel meter stof heb je nodig voor je gordijnen? Hoeveel verf moet je kopen? Hoeveel wisselgeld zal je terugkrijgen? Hoe werk je met een weegschaal en een maatbeker?

Hoeveel verf heb je nodig? Wat betekent 1,25% intrest? Hoeveel benzine verbruikt je auto? Hoe lees je een plattegrond? Hoe lees je een grafiek?

JE LEERT • vlotter hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen • een zakrekenmachine gebruiken • procenten begrijpen • rekenen met geld Wat je leert, kan je gebruiken in de winkel, bij het klussen in huis, in de keuken, op het werk of om je kind te helpen met zijn huiswerk. Je kan op elk moment van het jaar inschrijven. 1 keer per week 3 uur Machelen: dag Halle: dag Ternat: dag

JE LEERT • rekenen met grote getallen • oppervlakte, inhoud en volume berekenen • breuken en procenten begrijpen • schaal en plattegrond lezen • regels en formules Je kan ook oefenen op de computer. Wat je leert komt van pas bij de voorbereiding van een opleiding of op een examen. Maar ook thuis, op het werk of bij het zoeken naar werk. Je kan op elk moment van het jaar inschrijven. 1 keer per week 3 uur Machelen/Vilvoorde: dag Halle: dag Ternat: dag

Rekenen in de keuken Heb jij ook steeds te veel of misschien wel te weinig eten bereid? Wil je recepten goed kunnen omrekenen? JE LEERT • recepten lezen • hoeveelheden omzetten naar het gewenste aantal • werken met gewichten • werken met inhoudsmaten • tijd inschatten en plannen • … 13 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag Machelen/Vilvoorde: dag

7


C ALGEMENE VORMING INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Rijbewijs Met de auto rijden heb je altijd al willen doen! Maar je rijbewijs B halen is niet eenvoudig. In je eentje krijg je het verkeersreglement niet geleerd. Je kunt moeilijk alles onthouden, je begrijpt niet alle woorden, je hebt het moeilijk met lezen, … Volg onze cursus rijbewijs! We nemen in eenvoudige taal de wegcode door. JE LEERT • wat je moet weten over het verkeer • hoe je het examen theorie moet afleggen We oefenen met verkeersborden, fotoreeksen en op het internet. Zo geraak je vertrouwd met de manier waarop de examens worden afgenomen. We bekijken samen met jou of je kan deelnemen aan een vertraagd rijexamen. 20 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Asse/Ternat: avond Vilvoorde: dag of avond

Op weg naar Technopolis Ben je geïnteresseerd in wetenschappen? Hou je van proeven en experimenten? We bereiden ons samen voor op een bezoek aan Technopolis. JE LEERT: • eenvoudige proefjes uitvoeren • over snelheid en remafstand • besparen op energieverbruik • zelf elektriciteit maken • etiketten begrijpen • veilig werken met producten • rugbesparend werken 15 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag Machelen/Vilvoorde: dag

8

Omgaan met nieuwe apparaten Apparaten kunnen een grote hulp zijn, maar zijn niet altijd gemakkelijk te bedienen. In deze cursus kiezen we enkele apparaten om mee te oefenen, bijv. smartphone, digitale tv, gps, digitaal foto-apparaat… JE LEERT • de verschillende mogelijkheden van het apparaat kennen • enkele basisfuncties van het apparaat correct gebruiken met behulp van de handleiding • de betekenis van moeilijke begrippen, Engelse woorden en symbolen 10 of 15 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Machelen/Vilvoorde: dag of avond Ternat: dag of avond Hoeilaart: dag


ALGEMENE VORMING D INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Zeker van jezelf Je praat en reageert dikwijls zonder erbij na te denken of je vindt de juiste woorden niet. Soms loopt het ook fout in de communicatie… Je vindt het moeilijk om je mening te geven zonder de ander te kwetsen. Je voelt je soms onzeker in gezelschap of je hebt moeite met kritiek en complimenten. Wil je meer weten over communicatie, over wat er zoal mis kan gaan en hoe je daarmee omgaat? Dan is deze praktijkgerichte cursus zeker iets voor jou. JE LEERT • beter communiceren • opkomen voor jezelf • omgaan met conflicten • samenwerken 20 lessen, 1 keer per week 3 uur Halle: dag of avond Ternat: dag Machelen/Vilvoorde: dag of avond

Zorg voor je portemonnee Je weet op het einde van de maand vaak niet waar al je geld naartoe gegaan is. Je vindt het moeilijk om al je facturen en belangrijke papieren op orde te houden. Je wil weten welke de zware en welke de lichte maanden zijn voor jou. JE LEERT • besparen op woonkosten • over de invloed van reclame en verkooptrucs • over de taken en de diensten van de bank • over de voor- en nadelen van kopen of huren • over je rechten als consument • je papieren van het huishouden in orde houden 10 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde /Machelen: dag Halle: dag

Natuur, milieu en voeding Je stelt je vragen over het milieu en wil bewust meer zorg dragen voor het milieu en de natuur. Je weet niet goed hoe hieraan te beginnen en wil er meer over weten. Je wil graag voluit genieten van de natuur? Dan is deze cursus iets voor jou! JE LEERT • over de invloed van de mens op natuur en milieu • energie besparen en beter afval sorteren • over thema’s zoals het klimaat, vervuiling, armoede, … • milieuvriendelijk handelen in het huishouden • natuur beleven • over de herkomst van het eten op je bord • over biologische voeding en eerlijke handel • over gezonde leefgewoonten 15 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag Halle: dag Ternat: dag

9


C ALGEMENE VORMING INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

GEZONDHEID

Van kop tot teen Hoe werkt je lichaam en hoe draag je er zorg voor? JE LEERT • over de werking en bouw van het lichaam • zorg dragen voor jezelf • over gevoelige thema’s binnen de gezondheidszorg

Stress Wat doet stress met je lichaam en hoofd? JE LEERT • stress herkennen • beter omgaan met stressvolle situaties • manieren om te ontspannen Beide cursussen bestaan uit 10 lessen. 1 keer per week 3 uur Halle: dag Ternat: dag Vilvoorde/Machelen: dag of avond

Op stap met kaart en openbaar vervoer Hoe vind je de weg in een vreemde stad? Hoe vind je vertrektijden en prijzen van trein of bus? Hoe bereken je afstanden op de kaart? JE LEERT • stadsplannen en wegenkaarten lezen • plattegronden en metroplannen begrijpen • de weg vinden met een stafkaart • informatie opzoeken over trein, bus en metro • tijd inschatten • een route of uitstap plannen 15 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag of avond Halle: dag Ternat: dag

10


ALGEMENE VORMING D INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Kunst en cultuur Meer weten begrijpen en beleven over culturen Deze cursus is een basiscursus, voor echte beginners. Wil je wel eens naar een theater-, dans- of filmvoorstelling? Zou je graag eens een museum bezoeken, maar kan je daarbij wat ondersteuning gebruiken? Dan is deze cursus zeker iets voor jou. In groep denken we na over kunst: Wat is kunst? Waarom maakt de kunstenaar iets zo en niet anders? Wat vind jij mooi en niet mooi?

In deze cursus leer je mensen om je heen beter begrijpen. We gaan ook op uitstap en maken van dichtbij kennis met andere culturen.

JE LEERT • over verschillende kunstvormen • waar je informatie kan vinden over kunst • hoe je kan deelnemen aan culturele activiteiten • van kunst genieten…

Hierna hebben verschillende culturen en godsdiensten geen geheimen meer voor jou!

JE LEERT • over de meest voorkomende godsdiensten en levensbeschouwingen • over leefgewoontes en tradities • wat de betekenis is van rituelen • hoe culturen zich uiten in kunst

15 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag Halle: dag Ternat: dag

Wat denk ik? Denk en praat je graag over wat er in de wereld gebeurt? Wil je graag uitwisselen rond levensvragen? (relaties, geluk, echtheid…) Stel jij je vragen bij wat voor jou belangrijk en minder belangrijk is in het leven? Neem je graag de tijd om naar waardevolle antwoorden te zoeken? JE LEERT • open vragen durven stellen over het leven • samen op zoek gaan naar antwoorden • kritisch kijken • meningen vergelijken • waarden bespreken 10 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag Halle: dag

Dus: een film meepikken, een museum of expo bezoeken, een concert bijwonen… Het kan! Je beleeft kunst en leert er vooral van genieten! 25 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag Halle: dag of avond Ternat: dag

11


C ALGEMENE VORMING INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

Knoop in je zakdoek Wil je je beter kunnen concentreren en je geheugen trainen? JE LEERT • informatie verwerken, de opbouw en hoofdzaken herkennen • over je eigen leerstijl en leergedrag • gemotiveerd zijn en blijven • ‘leren’ een plaats geven in je leven • over het korte en lange termijn geheugen • omgaan met onzekerheid Via oefeningen, tips en het uitwisselen van ervaringen werken we aan ‘leren leren’. 10 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag Halle: dag Ternat: dag

12

Op stap door de tijd

Mee met het nieuws

We maken een wandeling door de geschiedenis. Zo leer je de wereld waarin we nu leven beter begrijpen.

Wil je graag meer weten over de actualiteit en deze beter begrijpen? Denk en praat je graag mee over het nieuws? Dan is deze cursus zeker iets voor jou.

JE LEERT • over het verleden van je stad, je land en je omgeving • hoe het verleden ons leven beïnvloedt We werken niet alleen in het leslokaal, we gaan ook op stap en organiseren activiteiten die met geschiedenis te maken hebben. 20 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag of avond Halle: dag of avond Ternat: dag

JE LEERT • actuele onderwerpen verkennen • informatie opzoeken en argumenten formuleren • over feiten en meningen • je gedachten en gevoelens onder woorden brengen • je mening uitwisselen We kiezen samen de thema’s waarover we meer te weten willen komen. We gaan ook op stap en bezoeken bijvoorbeeld een tentoonstelling of nieuwszender. 20 lessen, 1 keer per week 3 uur Vilvoorde/Machelen: dag of avond Halle: dag of avond Ternat: dag


COMPUTER D INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

WERKEN MET COMPUTER IN WINDOWS 10

Starten met de computer of laptop Heb je nog nooit of weinig met de computer gewerkt? Met deze cursus zet je de eerste stappen. JE LEERT • de computer veilig aan- en uitzetten • vlot de muis en het toetsenbord gebruiken • hoe je op het internet een website kan bezoeken • gericht informatie zoeken op internet (foto’s, filmpjes,…) • e-mails en e-cards versturen • informatie bewerken, bewaren en terugvinden

Communicatie op het internet: bellen, babbelen en foto’s delen Je hebt reeds ervaring met de computer en je wil foto’s, berichten, gesprekken,… veilig kunnen delen met vrienden. Dan is deze cursus iets voor jou. JE LEERT • bellen via Skype • over sociale media • digitale foto’s van de camera op de computer zetten • documenten en foto’s ordenen op de computer • veilig omgaan met het internet en privacy

21/26 lessen, 1 keer per week 3 uur Lesplaatsen: Halle, Ternat, Asse, Affligem, Liedekerke, Gooik, Herne, Machelen, Vilvoorde, Hoeilaart en Kapelle-op-den-Bos Dag- en avondcursussen

Doe meer met je foto’s JE LEERT • programma’s downloaden, installeren en verwijderen • omgaan met digitale recensies, beoordelingen • foto’s bewerken: rode oogjes verwijderen, foto’s bijsnijden,… • foto’s zelf afdrukken of bestellen via internet • waar je op moet letten bij het aankopen van toestellen 10 lessen, 1 keer per week 3 uur Lesplaatsen: Halle, Ternat, Asse, Machelen, Vilvoorde en Hoeilaart Dag- en avondcursussen

16 lessen, 1 keer per week 3 uur Lesplaatsen: Halle, Ternat, Asse, Affligem, Liedekerke, Gooik, Herne, Machelen, Vilvoorde, Hoeilaart en Kapelle-op-den-Bos Dag- en avondcursussen

WERKEN MET TABLET

Tablet voor beginners Overweeg je om een tablet aan te schaffen of heb je een tablet, maar kan je er nog niet mee werken? In deze cursus leer je waarvoor je een tablet dagelijks kan gebruiken. JE LEERT • het toestel aan- en uitschakelen • het toetsenbord gebruiken • de vingerbewegingen op het tablet • apps starten en afsluiten • de standaardapps (wekker, rekenmachine,...) gebruiken

Tablet voor gevorderden (best met eigen tablet) JE LEERT • op zoek gaan naar leuke apps • apps downloaden en installeren • foto’s bewaren in the cloud • de instellingen van je tablet beheren Voor de cursus tablet gevorderden breng je liefst een tablet mee. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen. 1 keer per week 3 uur Lesplaatsen: Halle, Ternat, Asse, Machelen, Vilvoorde, Hoeilaart Dag- en avondcursussen

13


INTERESSE ? Halle > 02 356 52 02 Vilvoorde > 02 252 51 50

C VORMINGEN OP MAAT

C TAAL

Naast het open cursusaanbod organiseren wij ook cursussen in samenwerking met andere organisaties of ‘op maat’ binnen een organisatie. De cursus wordt uitgewerkt volgens de noden en interesses van de deelnemers, ook het aantal bijenkomsten wordt in overleg bepaald. Enkele voorbeelden: STERK OP HET WERK Basisvaardigheden communicatie en samenwerken op de werkvloer. Mogelijke cursusinhoud: • papieren van het werk in orde houden • het arbeidscontract en -reglement begrijpen • loonbrieven en uurroosters lezen • goed leren overleggen en samenwerken met collega’s • omgaan met stress • opkomen voor je mening • taken goed plannen • informatie vragen over je rechten en plichten • over de verschillende diensten voor de werknemer OP WEG NAAR WERK Mogelijke cursusinhoud: • werken aan zelfbeeld: verkennen van kwaliteiten en vaardigheden • verwachtingen en mogelijkheden in kaart brengen • ondersteuning bij het zoeken van jobkanalen en vacatures • hulp bij het schrijven en mailen van CV’s en brieven • sollicitatiegesprekken oefenen • solliciteren met behulp van de computer (websites, mailen, …) LEREN KAN JE LEREN • tips en oefeningen om beter te kunnen studeren voor een beroepsopleiding of een examen MIJN KIND, DE SCHOOL EN IK • (anderstalige) ouders leren de school van hun kinderen beter kennen, oefenen rond communicatie met de school, leren werken met de computer WAT ZIT ER IN MIJN PORTEMONNEE? BEWUST CONSUMEREN • begeleiding bij budgetbeheer • tips om te besparen op woonkosten, energie • rechten van de consument • papieren van het huishouden in orde houden REKENEN MAAKT JE STERK • beter leren rekenen binnen een beroepsopleiding (verkoop, bouw, …) • ondersteuning bij het rekenen op de werkvloer

Heb je interesse voor één van deze programma’s? Vind je niet wat je zoekt in deze lijst of heb je andere ideeën voor een cursus op maat van je personeel of cliënteel? Neem contact op met CBE Halle-Vilvoorde en we bespreken samen de mogelijkheden. CONTACTPERSOON Greet Vanbeneden, greet.vanbeneden@cbehalle-vilvoorde.be

14

Nederlands voor anderstaligen Anderstaligen kunnen bij ons Nederlands leren. Ook mensen die al wat Nederlands kennen, maar dit nog willen verbeteren, kunnen bij ons terecht. Zij leren hun plan trekken in het Nederlands in alledaagse situaties. Voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven in de eigen taal, zijn er aangepaste cursussen. Als je op zoek bent naar een cursus Nederlands, dan ga je best eerst langs bij het Huis van het Nederlands. Zij hebben een overzicht van alle cursussen Nederlands in de provincie en kunnen je informatie geven over de cursus die het best aansluit bij jouw mogelijkheden en verwachtingen.

VOOR MEER INFO www.huisvlaamsbrabant.be of bel naar het gratis nummer: 0800 123 00 Open School organiseert cursussen voor anderstaligen in Vilvoorde, Machelen, Strombeek, Zaventem, Overijse, Buizingen, Asse, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw Er zijn cursussen overdag en ’s avonds. Intensief (5 x per week) en niet intensief (2 tot 3 x per week)


Ik wil mijn diploma secundair onderwijs behalen. Rekenen was nooit mijn sterkste kant. Daarom volg ik nu reken­lessen bij Open School. Sven (26)

C Praktisch Open School beschikt ook over een Open Leercentrum. Daar kan je als cursist individueel en zelfstandig »» extra oefenen »» een gemiste les inhalen »» je huiswerk maken »» je voorbereiden op een test voor een job of opleiding »» je bijwerken op de computer Er is altijd een begeleider aanwezig die je helpt als je dat nodig vindt.

C Goed om weten »» De lessen zijn gratis. Voor kopieerkosten betaal je een bijdrage.

»» Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

»» Voor sommige cursussen kan je een handboek kopen.

»» We kunnen cursussen naar een latere datum verschuiven als er onvoldoende inschrijvingen zijn.

»» Als je werkt, kan je dit betalen met opleidingscheques.

»» Voor sommige cursussen kunnen er wachtlijsten zijn en kan je niet direct starten.

»» Je kan één of meerdere cursussen volgen.

»» Op het einde van een cursus kan je een deelcertificaat of certificaat behalen.

»» Voor heel wat cursussen kan je kiezen tussen een dag- of avondmoment. »» Sommige cursussen kunnen ook verkort aangeboden worden. »» We werken steeds in kleine groepen.

»» Na bepaalde cursussen kan je verder leren in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. We begeleiden je bij deze overstap. »» Betaald educatief verlof is mogelijk.

Meer informatie of je inschrijven ? Heb je interesse in één van onze cursussen? Wil je meer informatie of wens je een afspraak voor een vrijblijvend gesprek?

Bel ons: Regio Halle: Regio Vilvoorde:

02 356 52 02 02 252 51 50

Ook op onze website kan je terecht voor meer informatie:

www.cbehalle-vilvoorde.be

15


C Meer informatie C Contact

naam straat nr

»» Wil je meer informatie?

postcode

»» Heb je interesse in één van onze cursussen?

gemeente

»» Wens je een afspraak voor een vrijblijvend gesprek?

telefoon

»» Wil je je inschrijven? Bel ons, mail ons of stuur ons de ingevulde bon.

e-mail hoogst behaalde diploma

REGIO HALLE

Gemeenteplein 1 – 1501 Buizingen 02 356 52 02 info.halle@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be

Waar heb je dit magazine meegenomen?

TAAL Fris je taal op Spelling op de computer Taal en pc Leesclub Schrijven met plezier Een huis vol papieren Beter lezen en schrijven voor anderstaligen Opstapcursus   Frans   Engels

p p p p p p p p

p

©

Ik heb interesse voor de cursus (titels en pagina’s aanpassen)

p

REKENEN

p Handig met rekenen p Wiskunde p Rekenen in de keuken COMPUTER Starten met de computer of laptop Communicatie op het internet: bellen, babbelen en foto’s delen Doe meer met je foto’s Tablet voor beginners Tablet voor gevorderden (met eigen tablet)

p p p p p

ALGEMENE VORMING Rijbewijs Op weg naar technopolis Omgaan met nieuwe apparaten Zeker van jezelf Zorg voor je portemonnee Natuur, milieu en voeding Gezondheid Op stap met kaart en openbaar vervoer Kunst en cultuur Meer weten over culturen Knoop in je zakdoek Op stap door de tijd Mee met het nieuws Wat denk ik?

p p p p p p p p p p p p p p

VORMINGEN OP MAAT NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

p

Stuur deze bon op naar één van onze secretariaten: Open School Halle-Vilvoorde, Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen Open School Halle-Vilvoorde, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen

OPENINGSUREN HALLE maandag tot donderdag van 8u tot 17u op vrijdag van 8u tot 16u30 maandagavond 17u30 tot 20u

REGIO VILVOORDE

Nieuwstraat 5 – 1830 Machelen Vlaanderenstraat 71 – 1800 Vilvoorde 02 252 51 50 info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be OPENINGSUREN MACHELEN maandag tot vrijdag van 8u tot 12u15 dinsdag en donderdag van 8u tot 12u 15 en van 12u45 tot 17u OPENINGSUREN VILVOORDE maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u15 maandagavond van 17u tot 20u gesloten tijdens de schoolvakanties zomer: gesloten van 6 juli tot 26 augustus Inlichtingen en inschrijvingen vanaf 26 augustus. ONZE LESPLAATSEN Affligem, Asse, Buizingen, Dilbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Liedekerke, Machelen, Overijse, Ternat, Vilvoorde, Zaventem, …

COLOFON: Open School magazine is een uitgave van het CBE Open School Halle-Vilvoorde, Nieuwstraat 5 – 1830 Machelen 02 252 51 50 info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be www.cbehalle-vilvoorde.be Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie.

verantwoordelijke uitgever Adriana van Kuijck Teksten, foto’s en illustraties mogen enkel worden overgenomen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. concept en vormgeving www.magelaan.be fotografie Jill Bertels, Toon Coussement coverfoto: © Greet Michiels

CBE Halle-Vilvoorde 2016-2017  
CBE Halle-Vilvoorde 2016-2017  
Advertisement