Page 1

25 dingen die je nog niet weet over...

INCA'S #39


Als de Inca’s een ander Zo volk veroverden konden ze minder lieten ze dat hele volk verhui- weerstand bieden omdat ze in een zen naar een onbekend gebied andere plek in waren. het rijk

Het Inca Rijk De veroverde volken werden wel gerespecteerd, ze mochten hun eigen leider en godsdienst houden


Noord-Amerika

Zuid-Amerika


De Sapa Inca is de koning van de Inca’s. Hij werd behandeld als God omdat het volk dacht dat hij de zoon was van de zon en de maan.

Als iemand de Sapa Inca kwam bezoeken, moest die persoon iets zwaars op zijn rug dragen zodat hij sowieso zou buigen voor de Sapa Inca.


SAPA INCA Als de Sapa Inca dood ging werd hij een mummie, deze mummies werden altijd als levende mensen behandeld en bediend. Ze kregen zelfs elke dag eten!

De Sapa Inca kreeg iedere dag nieuwe kleren van het beste alpacawol, zijn oude kleren werden elke avond ritueel verbrand.


Wist je dat de meeste Sapa Inca’s wel honderden bijvrouwen hadden?


De enige wettelijke echtgenoot van de Sapa inca was zijn zus, zo werden de nakomelingen goddelijk omdat ze dus de kinderen van de zon en de maan zijn.


Wist je dat de Meisjes elk jaar twee groepen vrouwen en de ov De uitverkoren vrouwen werden opgeleid door andere vrouwen tot “vrouw van de zonnegod”. Na hun opleiding werden ze verdeeld:

sommige vrouwen werden vrouw of bijvrouw van de belangrijkste personen van de inca’s, en sommige werden zelfs bijvrouw van de Sapa Inca.

veel meisjes werden priesteressen of dienstmaagden van de zon. Ze trouwden dan niet maar ze deden erediensten voor de zonnegod. Soms werden er ook meisjes geofferd.


e tien jarige Inca r worden verdeeld in n? De uitverkoren vergeslagen meisjes: De overgeslagen meisjes moeten rond hun twaalfde trouwen. Ze worden dan gekoppeld aan een jongen van 24 jaar of ouder:

Op de bruiloft deden ze niet veel bijzonders, ze gaven elkaar de hand en ze wisselden hun sandalen uit.


Het leger van de Inca’s bestond soms uit meer dan 250.000 krijgers.


Alle jongens van 14 jaar moesten een vierjarige opleiding doen om in het leger te komen.

Daarna moesten ze een test doen die zes dagen duurde. Als ze voor die test slaagden waren ze officieel krijgers van het Inca-leger.


Wist je dater meer dan 600 dialecten waren in de taal Quechua? In sommige delen van Peru spreken ze nog steeds Quechua.


DE BEVOLKING Al het gewone volk in het Incarijk moest belasting betalen aan de Sapa Inca. Dit deden ze niet met geld want dat was er in die tijd nog niet. Ze moesten werken, ze werkten aan bouwprojecten, kleding en op het land.


Bijna niemand in het Incarijk honger leed omdat ze alles super goed georganiseerd hadden.

Ze hadden altijd overal in het rijk voorraden met eten en kleding voorals er een natuurramp of hongersnood was.


C1000.nl/jeweetnu

Jeweetnuboekje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you