Page 30

Foire de l’étudiant 2015 Déi 29e Editioun vun der Foire de l’Etudiant huet als Thema “Student - Wat? Wou?” Wéini

12. an 13. November 2015 Donneschdes vun 09:30 bis 18:00 Freides vun 09:30 bis 18:00

Wou

Luxexpo

Och dëst Joer ass d’ANEIL erëm mat engem eegene Stand vertrueden fir d’Schüler iwwer de Beruff vum Ingenieur ze informéieren. Genee wéi d’läscht Joer hu mir och rëm eng kleng Attraktioun fir iech virbereed, loosst iech déi net entgoen ! Weider Informatioune fann dir ënnert www.foiredeletudiant.lu

Profile for Anouk Godelet

Bulli Hierscht 2015  

Bulli Hierscht 2015  

Advertisement