Page 29

un der Bourse handelen. Wat der manner do sinn, wat de Präis méi héich gëtt an domat Investitiounen a méi spuersam oder méi CO2-aarm Technologië méi effizient ginn. D‘Zieler ginn also duerch eng bewosste Verknappung vun der Unzuel u Certificate gesteiert.

wéi vill Redukstiounspotential genotzt ginn ass a virun allem wat et wärt ass. Dëst kann een awer iwwert de Präis, d‘Technologien an den Donnéeën aus dem Diagramm am Certificatssytem ganz gutt analyséieren. Energiebedéngt heescht, dass een um energeteschen an net um stofflechen Resultat vun der Reaktioun interesséiert ass. Et ginn och méi spezifesch Zieler wéi zum Beispill nach prozessbedéngt Emissiounen, dës hunn awer nëmmen e kléngt Reduktiounspotential a sinn dowéinst ewechgelooss ginn. 1

Um Schluss vum Joer gëtt dann den Décompte gemaach an et muss ee fir all emittéiert Tonn CO2 ee Certificat hunn, anescht muss een déi feelend kuerzfristeg (also wahrscheinlech méi deier) besuergen an Zousatzstrofe bezuelen. Dës Certificaten hunn eng héich Flexibilitéit fir d‘Betriber well ee komplett fräigestallt ass wéi a wou een des Verbesserungen mëscht; hei sinn zum Beispill och d‘Kompensatiounen am Ausland oder aus anere Beräicher vun der Entreprise méiglech. E weidere grousse Virdeel heivunner ass, dass ee wesentlech manner Problemer mat Emissiounsverlagerungen huet. Wat méi Länner matmaachen, wat dëse Problem méi kleng gëtt. Ideal wieren also weltwäit Regelungen, wéi de Kyoto-Protokoll et probéiert hat.

Eng méi ausféierlech Versioun vu menger Bacheloraarbecht gëtt et an engem Paper. Interessente kennen sech bei mir per E-mail mellen. (dennis.hövelmann@aneil.lu) Auteur: Dennis Hövelmann

Realistesch si momentan awer maximal Regelungen op Kontinentalbasis an domat ass dëse System fir d‘CO2-Reduktioun momentan déi bescht verfügbar a praktikabel Léisung. Och wa momentan an deene meeschte Länner nach ze vill Certificaten am Ëmlaaf sinn an de Präis domat ze déif ass fir eng réel Wierkung ze hunn. Am August 2014 loung dëse Präis bei ronn 5,00 €, woubäi en awer misst mindestens beim 4 bis 5 fache leie fir d‘Potential ze notzen. Fir de System kennen eenegermoossen aktzeptéierend anzeféieren, huet de Präis missten déif bleiwen an dann iwwert méi streng Zieler successiv geheckt ginn. Weiderhinn passt de System och ganz gutt an de gréisstendeels liberalen Primärenergie- a Stroumhandel an Europa. D‘Wirtschaft huet hier gefuerdert Flexibilitéit, bei gläichzäiteg politeschen Regulationsméiglechkeeten. Zesummefaassend kann ee soen, dass EEG, europäesch Emissiouns-Certifikaten an Energiesteieren fir den CO2-Problem relativ gutt harmonéieren an dowéinst kenne parallel agesat ginn. Doduerch kann ee souwuel op der Brennstoffsäit, wéi och op der Emissiounssäit, an an de verschiddenen Verbrauchsklassen individuell upassen. Als Resultat kann ee mat dëse Mechanismen héich Effektivitéit, Effizienz an Akzeptanz erreechen. D‘fräiwëlleg Verflichtungen si just fir méi iwwersichtlech a spezifesch Problematiken effektiv, well si eben vun de Betriber selwer festgeluecht ginn an d‘Politik dat just wéineg beaflosse kann. Doraus resultéiert, dass een ni weess Fotoen: Dennis Hövelmann

Dem Dennis seng Bacheloraarbecht

bulli Hierscht 2015 l 29

Profile for Anouk Godelet

Bulli Hierscht 2015  

Bulli Hierscht 2015  

Advertisement