Issuu on Google+

Den digitala resan - elevers attityder till webben i franskundervisningen. Vad

tycker egentligen eleverna i franska om att

arbeta med blogg, film och Facebook? Vilka fördelar och nackdelar, tycker de, finns med att jobba digitalt jämfört med den vanliga läroboken? Märker de själva någon skillnad i sitt sätt att lära? Detta är frågor jag vill försöka få svar på under

Litteratur

hösten.

Var och hur?


Förstudie IKTB