Page 1

Den digitala resan - elevers attityder till webben i franskundervisningen. Vad

tycker egentligen eleverna i franska om att

arbeta med blogg, film och Facebook? Vilka fördelar och nackdelar, tycker de, finns med att jobba digitalt jämfört med den vanliga läroboken? Märker de själva någon skillnad i sitt sätt att lära? Detta är frågor jag vill försöka få svar på under

Litteratur

hösten.

Var och hur?

Förstudie IKTB  

Förstudie IKTB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you