Page 1

www.polishadvertiser.uk

ISSN 2398-6824

www.katalogfirm.london

POLISH FORTNIGHTLY MAGAZINE

MARZEC 2019 / 12 WT.- 26 WT.

Wydanie 152

£ 22 patronat medialny

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK - PORTAL OGŁOSZENIOWY www.polishadvertiser.uk / 020 8166 9928 Polish fortnightly magazine


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

2|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Rząd przyjął projekt dot. m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce po "twardym" brexicie Rząd przyjął w środę projekt ustawy, która ureguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin w razie tzw. bezumownego brexitu. Zgodnie z nim mieszkający w Polsce obywatele brytyjscy będą mieli czas na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt do 31 grudnia 2020 r.

Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji. W projekcie określono m.in. zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin po tzw. twardym brexicie. Zgodnie z nim Brytyjczycy mieszkający legalnie w Polsce i ich rodziny będą mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczpospolitej. Wydawanie zezwoleń będzie bezpłatne. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Według projektu prawo do złożenia takiego wniosku będą mieli wszyscy Brytyjczycy, którzy mieli prawo pobytu w Polsce przed brexitem, tj. 29 marca b.r., oraz członkowie ich rodzin, m.in. małżonkowie, dzieci do 21 roku życia i rodzice będący na utrzymaniu takiego obywatela. O zezwolenie na pobyt stały będą się mogły ubiegać osoby posiadające taki status przed brexitem. Pozostałe osoby będą mogły uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na pięć lat. Po pięcioletnim legalnym pobycie w Polsce Brytyjczycy i członkowie ich rodzin będą mieli prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Brytyjczycy i członkowie ich rodzin, których pobyt w Polsce zostanie uznany za legalny od 30 marca b.r. do 31 grudnia 2020 r. i w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt, zachowają - według projektu - prawo wykonywania pracy w Polsce i prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej pod warunkiem, że rozpoczęli ją przed brexitem. Uprawnienia te będą im

też przysługiwały po udzieleniu zezwolenia na pobyt. Ze względu na ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia projekt ustawy określa również zasady: przyznawania i wypłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem okresów pracy i zamieszkania w Wielkiej Brytanii oraz prowadzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa, świadczącego usługi agencji zatrudnienia w naszym kraju. Reguluje też przepisy dotyczące delegowania pracownika do Polski z Wielkiej Brytanii, ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym z Wielkiej Brytanii, uczestnictwa w obrocie gospodarczym brytyjskich osób zagranicznych, przystępowania obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały. W projekcie określono ponadto sprawę uznawania wydanego w Wielkiej Brytanii prawa jazdy oraz kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń brytyjskich sądów. "Nowe przepisy będą dotyczyły około 6 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w Polsce, którzy po wyjściu ich kraju z UE stracą status obywateli Unii Europejskiej. Ustawa ta wychodzi naprzeciw deklaracji Unii Europejskiej o zapewnieniu ochrony praw Brytyjczyków w państwach unijnych, w której podkreślono też, że obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie nie powinni również ponosić negatywnych konsekwencji bezumownego brexitu" - napisano w wydanym po posiedzeniu rządu komunikacie. Ustawa ma wejść w życie 30 marca.(PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|3


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

4|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

"Financial Times": rosyjscy hakerzy nasilają ataki przed wyborami do PE Eksperci ostrzegają przed nasilonymi atakami rosyjskich hakerów, chcących wpłynąć na majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, tymczasem Unia Europejska z trudem stara się przygotować na wrogie działania - pisze w czwartek "Financial Times".

LIGHTING | FURNITURE | DECORATIVE OBJECTS

-10% zniżki z kodem: ANONSE www.upstreamfactory.com

ORIGINAL OLD OBJECTS

Według trzech wysokich rangą dyplomatów, na których powołuje się "FT", UE spodziewała się, że organizacje hakerskie działające na polecenie Kremla będą starały się wpłynąć na wybory do PE, a władze USA obawiają się, że hakerzy mogą wykorzystać to głosowanie jako pole doświadczalne przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w tym kraju w 2020 roku. Eksperci w ostatnich miesiącach zaobserwowali nagły wzrost sponsorowanej przez władze rosyjskie działalności hakerskiej wymierzonej w europejskie rządy, media i organizacje obywatelskie - pisze gazeta. "Są to w większości złośliwe ataki na ministrów spraw zagranicznych i obrony państw NATO, ale też np. na niemieckie media" - podkreśla Ben Read z amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, FireEye. W opinii unijnych urzędników z powodu wzrostu popularności nacjonalistycznych, skrajnie prawicowych i radykalnych organizacji w UE kampanie dezinformacyjne w mediach społecznościowych mają większy potencjał oddziaływania, a przez osłabienie tradycyjnych sojuszy politycznych, które od dekad dominowały w europejskiej polityce, wybory do PE stały się "kluczowym głosowaniem w sprawie przyszłości Unii". Rozbudowa unijnego systemu wczesnego ostrzegania przed ataki dezinformacyjnymi w krajach członkowskich UE postępuje z oporami, a wielu dyplomatów sceptycznie ocenia jego skuteczność, wskazując m.in. na rozbieżność stanowisk wśród państw UE wobec Rosji. Cytowany przez "FT" ekspert Fabrice Pothier zaznacza, że zeszłoroczne referendum w sprawie nazwy Macedonii uważane jest za przykład tego, co może czekać UE podczas majowych wyborów. Przypisywane Rosji wrogie działania obejmowały wówczas m.in. płacenie ludziom za udział w protestach i organizowanie internetowych kampanii nawołujących do bojkotu plebiscytu.

"FT" podkreśla, że specjaliści ds. obrony i bezpieczeństwa od dawna ostrzegają, że Rosja wykorzystuje Ukrainę i konflikt w Donbasie jako "laboratorium dla nowych (metod) wojny cybernetycznej i operacji psychologicznych". Ben Read z FireEye podkreśla, że dla Kremla hakerzy - np. z grupy APT28, łączonej z cyberatakami na Demokratów w USA czy wyciekiem maili sztabu Emmanuela Macrona przed wyborami prezydenckimi we Francji - są jak agencja wywiadowcza, "gromadząca dane geopolityczne i informacje pomagające w kształtowaniu rosyjskiej polityki". Według FireEye nasiloną działalność prowadzi w ostatnim czasie też inna rosyjska grupa hakerów, Sandworm Team, podobnie jak APT28 powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym. "Są bardziej dyskretni niż APT28, ale atakują wiele rządów i władz lokalnych w Europie za pomocą spersonalizowanych ataków (spear phishing), zwłaszcza w Polsce" - podkreśla Read. Spear phishing polega na wysyłaniu maili od rzekomo zaufanego nadawcy, których celem jest uzyskanie od nadawcy poufnych informacji, takich jak hasła dostępowe. Na kampanie hakerskie podczas wyborów do PE przygotowują się także internetowi giganci, tacy jak Facebook, Google czy Twitter. Przedstawiciel Facebooka Nathaniel Gleicher powiedział, że w ostatnim czasie jego firma usunęła facebookowe konta sieci hakerskich z Iranu, Rosji i Ukrainy. "Miesiąc temu przeprowadziliśmy większą akcję, w którą zamieszane były gazety, które miały wyglądać jak media niezależne działające w krajach bałtyckich i Europie Środkowej, a którymi zarządzali pracownicy (prokremlowskiego portalu) Sputnik" - podkreślił Gleicher. (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|5


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

6|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

- darmowa aplikacja -

miesięcznik budowlany

.co.uk

Kuberski: robimy wszystko, by brexit

nie pogorszył sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii Robimy wszystko co możemy, by brexit nie pogorszył sytuacji Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – zapewnił PAP wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Dodał, że resort przygotowuje rozwiązania, które zabezpieczą interesy Polaków. Kazimierz Kuberski wspólnie z wiceministrem MRPiPS Marcinem Zielenieckim udają się w piątek do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z tamtejszą Polonią, m.in. w Birmingham i w Londynie. Wizyta potrwa do soboty. "Zdajemy sobie sprawę, że wśród Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii panuje obecnie ogromna niepewność co do ich dalszych losów i ewentualnych perspektyw powrotu do kraju. Chcemy odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości związanych z brexitem oraz uspokoić Polaków, że ich sytuacja się nie pogorszy" – powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MRPiPS. Zwrócił uwagę, że znacząco wzrasta ryzyko bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię w związku z przedłużającą się niepewnością, czy parlament brytyjski przyjmie umowę regulującą obustronne warunki brexitu. Kraj ten powinien opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca. Kuberski podkreślił, że brexit będzie miał duży wpływ na sytuację Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii, a także na obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Polsce. "Sytuacja ta rodzi wiele komplikacji dla naszych rodaków, których w Wielkiej Brytanii jest około miliona. Część z nich pewnie wróci do Polski, ale część będzie dalej chciała tam pracować, uczyć się, wychowywać dzieci. Dlatego nie chcemy doprowadzić do sytuacji, by pogorszył się status Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii" – powiedział Kuberski. Poinformował, że w tym celu polski rząd przygotowuje przepisy krajowe, które pozwolą na utrzymanie dużej części uprawnień zarówno obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy zamierzają powrócić do Polski, jak i dla obywateli brytyjskich mieszkających w naszym kraju. Dodał, że koordynatorem tych prac jest MSWiA. W zakresie kompetencji MRPiPS zmiany w uregulowaniach na poziomie krajowym dotyczą m.in. dostępu do rynku pracy, dostępu do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, pracowników delegowanych, kwestii z zakresu polityki rodzinnej czy pomocy społecznej. "Nasze rozwiązania dotyczą umożliwienia dalszego sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w Wielkiej Brytanii, do dnia 29 marca 2019 r., na po-

trzeby przyznawania prawa do polskich świadczeń – emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych czy zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz transferu świadczeń do miejsca zamieszkania w jednym z państw Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii" – wskazał wiceminister. Zgodnie z opracowywanymi przepisami osoby pracujące w Anglii do dnia brexitu będą mogły nabyć zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na zasadach takich jak w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z kolei osoby pracujące w dniu brexitu i dalej również będą mogły nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski, o ile zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy do 30 marca 2020 r. Organem właściwym do przyznawania tych zasiłków będzie starosta. Wiceszef MRPiPS zaznaczył, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza również zmianę sytuacji Brytyjczyków w Polsce. Wyjaśnił, że ci, którzy przebywali w Polsce legalnie 29 marca 2019 r., mogą w dalszym ciągu przebywać w Polsce do 31 grudnia 2020 r. "Jednak jeśli po 31 grudnia 2020 r. będą chcieli nadal przebywać w Polsce, powinni najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. wystąpić do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jeśli złożą poprawny wniosek, w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały mogą także legalnie pracować na terytorium Polski. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy Anglicy mogą wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę w okresie kolejnych 3 lat" – wyjaśnił. Jak dodał Brytyjczycy, którzy w dniu brexitu mieli status osoby bezrobotnej lub pobierali zasiłek dla bezrobotnych będą mogli korzystać ze statusu i zasiłku do czasu wygaśnięcia tych uprawnień, nie dłużej niż do 31 marca 2020 r. "Projekt ustawy jest w ostatniej fazie uzgodnienia i będzie w najbliższym czasie przyjęty przez Radę Ministrów" – zapowiedział Kuberski. Dodał, że wejście w życie proponowanych rozwiązań planowane jest na 30 marca 2019 r., kiedy to może nastąpić bezumowne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. (PAP) Autorka: Karolina Kropiwiec

PROFESJONALNE KURSY ¸ gazu, elektrycznosci, ´ dotyczace ¸ oleju, klimatyzacji, lpg, wody, wegla, solarów, biomass, pomp ciepła i bhp do Gas Safe, NICEIC, OFTEC, ACRIB itp. · w waznym brytyjskim centrum szkoleniowym. n Ponad 400 Polaków zdało egzaminy np. ACS, 18ed, F-gas, i potem zarejestrowało sie¸ ¸ do pracy w domach lub biurach, sklepach, restauracjach, n Szkolenia przygotowujace fabrykach itp ¸ n Nauka technicznego jezyka angielskiego ´ n Zawodowy trening prowadzony przez doswiadczonych wykwalifikowanych instruktorów · n UZNANE NIEPODWAZALNE KWALIFIKACJE! · n Takze kursy w weekendy

¸

·

¸

´ i rozwinac´ swój biznes! Zdaj egzaminy i zarejestruj sie, aby zalegalizowac Współpraca z dr Markiem Laskiewiczem,

pod numerem telefonu 07969

Zainteresowanych prosimy o kontakt 408335 lub emailem marek.laskiez@pwwb.co.uk lub zaloguj na www.pwwb.co.uk CEng, MIET, Eur Ing

www.logic4training.co.uk enquiries@logic4training.co.uk


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|7


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

8|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

- darmowa aplikacja .co.uk

Polscy wiceministrowie ostrzegają

rodaków przed skutkami brexitu Wiceszefowie polskiego Ministerstwa ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzegli w piątek w Londynie, że w razie brexitu bez porozumienia Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii będą potrzebowali ubezpieczenia na podróż do krajów UE, w tym do Polski. Przypomnieli, że Polacy ci nie będą objęci Europejską Kartą Ubezpieczenia Zrowotnego (EKUZ). Na konferencji prasowej w ambasadzie RP w Londynie wiceministrowie Kazimierz Kuberski i Marcin Zieleniecki tłumaczyli, że w razie opuszczenia Wspólnoty przez Zjednoczone Królewstwo bez porozumienia przestanie obowiązywać obecny system EKUZ, na mocy którego Polacy pracujący i płacący składki w Wielkiej Brytanii mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie całej Unii Europejskiej na koszt brytyjskiej służby zdrowia (NHS). Zieleniecki podkreślił, że w takim scenariuszu, "jeśli nie pojawi się stosowna regulacja czy specjalne rozporządzenie unijne (...), to nie będzie podstawy do tego, aby instytucja brytyjska sfinansowała koszty opieki zdrowotnej: zarówno obywatela polskiego tu pracującego, jak również obywatela brytyjskiego wyjeżdżającego do innego kraju członkowskiego UE". Jak zaznaczył, w efekcie "będzie potrzeba wykupienia na czas dwutygodniowego czy tygodniowego wyjaz-

miesięcznik budowlany

du komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, które po prostu zapewni finansowanie takich świadczeń", podobnie jak jest obecnie w przypadku podróży do krajów, które nie są członkami Wspólnoty. Jednocześnie tłumaczył, że niczego nie zmienia fakt, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii pozostają mimo brexitu obywatelami Unii Europejskiej, bo w przypadku dostępu do opieki zdrowotnej "nie decyduje kryterium obywatelstwa (osoby ubezpieczonej), a kryterium przynależności do odpowiedniego systemu: jak pracujemy w Wielkiej Brytanii, to jesteśmy objęci brytyjskim systemem". Wiceministrowie przyjechali do Londynu w związku z zaplanowanymi spotkaniami z przedstawicielami polskiej społeczności na Wyspach, w trakcie których będą informowali o możliwych konsekwencjach brexitu dla sytuacji prawnej Polaków mieszkających na Wyspach. W piątek spotkają się z Polakami w Polish Millenium House w Birmingham; w sobotę w Klubie Orła Białego na Balham w południowym Londynie,

a w niedzielę w Belfaście w Irlandii Północnej. "Sytuacja jest dynamiczna, ale w obecnej sytuacji prawnej najbardziej prawdopodobne wydaje się, że 30 marca Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, czyli tzw. wersja twardego Brexitu. W tej sytuacji zrodzi się wiele konsekwencji dla naszych rodaków, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, a część z nich zamierza wrócić i ich także będą te kwestie dotyczyły" - ostrzegał Kuberski. Jak zaznaczał, polski rząd pracuje nad tym, aby "te negatywne skutki (...) zminimalizować lub naprawić", ale przyznał, że "Polacy - zarówno w kraju jak i mieszkający tutaj - zgłaszają się zaniepokojeni do resortu" ze swoimi pytaniami. Kuberski tłumaczył, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej uruchomił na swojej stronie internetowej podserwis dotyczący konsekwencji brexitu, a podobne informacje można znaleźć także m.in. na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopytywany o możliwe wsparcie dla osób decydujących się na powrót do kraju, wiceminister przyznał, że "nie ma w tej chwili jakiegoś specjalnego rozwiązania", ale zaznaczył, że istnieje już szereg uproszczeń, np. pozwalających na "poduszkę czasową" po powrocie

przez otrzymywanie zasiłku na czas szukania nowej pracy, a także ubieganie się o bezzwrotne dofinansowanie pozwalające na założenie działalności gospodarczej. Z kolei Zieleniecki wskazał m.in. na "rekordowo niskie bezrobocie, bardzo szybko rosnące płace (...) i preferencje w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu", które - jak zaznaczył - są "niekoniecznie związane z samą akcją brexitową, ale wynikają z szeregu działań, jakie rząd podejmował w ostatnim czasie i z dobrej kondycji gospodarki". Polacy stanowią w Wielkiej Brytanii najliczniejszą grupę narodowościową. Ostatnie dane brytyjskiego urzędu statystycznego szacowały ich liczbę na około miliona osób. W czwartek brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) opublikował także nowe wyliczenia, według których w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Wielkiej Brytanii wyjechało minimalnie więcej obywateli z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, niż do niej przyjechało, przełamując trwający od akcesji do UE w 2004 roku trend imigracji do kraju. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|9


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

10|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

ZERO godzin POD OCHRONĘ

T

emat umów zero godzinowych jest ostatnio przedmiotem gorącej dyskusji. Całkiem niedawno odbyła się demonstracja przed Sądem Najwyższym w Londynie, której uczestnicy głośno protestowali przeciwko nadmiernemu wykorzystywaniu osób zatrudnionych w tym trybie, bez gwarancji pracy i przychodu. Wzrost niezadowolenia nie pozostaje jednak bez odpowiedzi. Ustawodawca pracuje nad wprowadzeniem istotnych zmian w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Jako punkt wyjścia stawia się ustalenie czytelnego zakresu pojęcia ‘statusu pracowniczego’. Na chwilę obecną sytuacja osób świadczących pracę w omawianym trybie jest niejasna i wzbudzająca liczne wątpliwości prawne. Czy mamy do czynienia z pracownikiem czy też zależnym lub niezależnym wykonawcą? Jakie są czynniki determinujące odpowiedź? W obecnych czasach pracodawcom zależy na zawiązaniu elastycznych relacji odpowiadających ich potrzebom oraz wymogom rynku. Obserwuje się dramatyczny wzrost trendu angażowania niezależnych wykonawców i/lub zawierania umów zero lub króko- godzinowych, bez gwarancji stałej pracy. Intencją zlecających pracę w tym trybie jest wyłączenie właściwości ustawy „Employment Rights Act 1996” (”ERA 1996”). W praktyce oznacza to pozbawienie tych osób należytej ochrony prawnej, takiej jaka przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przedmiotem krytyki jest sytuacja tych osób, które wprawdzie zatrudnione są na podstawie umowy zero godzinowej, ale które w praktyce pracują regularnie przez dłuższy okres czasu (sprawa: Pulse Healthcare v Carewatch Care Services Ltd and others 2012). Na „papierze” nie mają gwarancji pracy, w praktyce wykonują ją tak samo jak pracownicy zatrudnieni na podstawie typowej umowy o pracę. Różnica jest taka, iż z powodu tego „papieru” mogą nie przysługiwać im określone prawa pracownicze. Oczywiście w razie sporu sądowego, ten będzie analizował i brał pod uwagę realia zatrudnienia, całokształt okoliczności, w tym intencje stron, a nie tylko to, co zapisane jest w tytule lub warunkach umowy. Chodzi zatem o ustalenie prawdziwych warun-

ków wzajemnego porozumienia stron (sprawa: Autoclenz Ltd v Belcher and others 2011). Jeśli osoba zatrudniona na podstawie omawianej umowy nie jest samozatrudniona, wówczas przysługują jej określone prawa, takie jak prawo do minimalnej stawki godzinowej, płatnego urlopu, limitu i przerw w pracy czy ochrony przed dyskryminacją prawną. Jak wspomnieliśmy, w związku z rosnącym i uzasadnionym niezadowoleniem społecznym, prowadzone były intensywne prace rządowe zmierzające do poprawy sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umów ‘zero godzinowych’. W wyniku reformy pod kierownictwem Matthiew Taylora wprowadzono następujące, nowe prawa i korespondujące z nimi obowiązki zatrudniającego. A mianowicie, z mocą od 6 kwietnia 2019, osoby zatrudnione na podstawie omawianych umów, które nie są samozatrudnione, będą miały prawo do otrzymywania odcinków płac (‘paylips’), z których jasno będzie wynikać informacja o ilości przepracowanych i zapłaconych godzin pracy. Podobnie, choć z mocą od kwietnia 2020, z prawem do otrzymania pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Podmiot zatrudniający

będzie musiał wydać taki dokument przed lub w pierwszym dniu pracy. Jedną z ważniejszych rekomendacji zespołu Taylora było ustalenie prawa do stałej umowy po upływie 26 tygodni pracy. W grudniu 2018 rząd opublikował Plan obejmujący strategię wprowadzania fundamentalnych zmian, włączając w to w/w prawo. Rozważano również propozycję zwiększenia minimalnej stawki celem zbilansowania braku gwarancji godzin pracy, ostatecznie jednak odstąpiono od tego rozwiązania. Jak widać powyżej, rząd poparł wprowadzenie prawa do stałej umowy gwarantującej godziny pracy. Zmiana ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia szeroko rozumianej ochrony praw pracowniczych, w tym ochrony przed niesłusznym zwolnieniem, przy spełnieniu ściśle określonych warunków ustawowych. Celem podjętej reformy jest zapewnienie czytelności i spójności obowiązujących rozwiązań prawnych. W odpowiedzi na rosnący sprzeciw wobec partykularnych interesów pracodawców, realizowanych między innymi poprzez ukrywanie prawdziwej natury relacji prawnej, proponowane zmiany okazały się konieczne dla skutecznej ochrony interesów pracowniczych.


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|11


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

12|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

UE przeciąga linę z W. Brytanią ws. wiz i określenia Gibraltaru kolonią UE nie może się porozumieć w sprawie przepisów umożliwiających bezwizowe pobyty dla Brytyjczyków po brexicie. Cztery rundy negocjacyjne zakończyły się fiaskiem. Wszystko przez zapis, w którym Gibraltar nazwano "kolonią brytyjskiej Korony". Państwa członkowskie UE przyjęły stanowisko w tej sprawie na początku stycznia. Zgodziły się w nim, by od obywateli Zjednoczonego Królestwa przyjeżdzających do strefy Schengen na krótki czas, czyli do 90 dni w 180-dniowym okresie, nie wymagano wiz. Posiedzenie unijnych ambasadorów w tej sprawie było burzliwe. Źródła relacjonowały, że przedstawiciel Downing Street ze złością zareagował na określenie w tym mandacie negocjacyjnym brytyjskiego terytorium zamorskiego kolonią, zamieszczając przypis dotyczący sporu Hiszpanii z Wielką Brytanią o zwierzchnictwo nad Gibraltarem. Dla Londynu takie określanie tej enklawy jest kompletnie nieakceptowalne. Według źródeł PAP W. Brytania stara się przekonać pozostałe stolice, by zrezygnować z tego określenia. Problem był kolejny raz omawiany w piątek na spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich i choć część z nich po cichu przyznaje, że sprawa jest absurdalna, nikt głośno nie podważył unijnej jedności w tej kwestii. Na zapisie tym zależy bowiem Hiszpanii, która jest w sporze terytorialnym o Gibraltar ze Zjednoczonym Królestwem. Brexit dodatkowo go podgrzał, a unijne kraje nie chcą zostawiać Hiszpanii samej. Pat w negocjacjach trójstronnych z udziałem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i występującej w imieniu krajów UE rumuńskiej prezydencji trwa już kilka tygodni. Czasu jest mało, bo propozycja zakłada, że przepisy dotyczące ruchu bezwizowego będą obowiązywały nawet w razie brexitu bez porozumienia, do którego może dojść już 29 marca.

Głównym negocjatorem z Parlamentu Europejskiego jest brytyjski europoseł Claude Moraes i choć należy do opozycyjnej Partii Pracy, w sprawie Gibraltaru ma takie samo stanowisko jak konserwatywny rząd Theresy May. Z drugiej strony - jak relacjonuje rozmówca PAP - sprawy nie chce odpuścić rumuńska prezydencja. Gibraltar pozostaje brytyjskim terytorium zamorskim od podpisania traktatu w Utrechcie w 1713 roku. W referendum z 2002 roku ponad 99 proc. wyborców zagłosowało za utrzymaniem brytyjskiej zwierzchności nad terytorium. Hiszpański rząd nie ustaje jednak w roszczeniach dotyczących Gibraltaru, wielokrotnie poruszając tę kwestię w toku negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W referendum w sprawie brexitu z 2016 roku 96 proc. wyborców na półwyspie zagłosowało za pozostaniem we Wspólnocie. Kolejna runda negocjacji w sprawie przepisów umożliwiających bezwizowe pobyty krótkoterminowe w UE dla mieszkańców Wielkiej Brytanii zaplanowana jest na przyszły tydzień. Zgodnie z unijnymi regułami odstępstwo od wymagania wiz jest przyznawane na zasadzie wzajemności. Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, że nie zamierza wymagać wiz od obywateli UE udających się do tego kraju na krótkie pobyty, dlatego możliwa była unijna propozycja odzwierciedlająca takie podejście. Na tym etapie nie jest jasne, czy problem Gibraltaru może spowodować załamanie się tego podejścia i w konsekwencji wprowadzenia wiz dla przekraczających kanał La Manche. Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Niszczyciel HMS Defender

monitoruje przemarsz okrętów rosyjskich Brytyjski niszczyciel rakietowy HMS Defender monitoruje przemarsz rosyjskiej fregaty rakietowej Admirał Gorszkow i trzech towarzyszących jej okrętów pomocniczych w pobliżu wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa - poinformowano w środę. Jak głosi komunikat brytyjskiego resortu obrony, bazujący w Portsmouth niszczyciel śledzi ruchy rosyjskiej eskadry i jej czynności na akwenach o państwowym znaczeniu. "Royal Navy jest stale gotowa do obrony Zjednoczonego Królestwa. Będziemy nadal współpracować z naszymi sojusznikami w monitorowaniu rosyjskich okrętów przechodzących wodami międzynarodowymi w pobliżu naszych wybrzeży, by zapewnić ścisłe przestrzeganie przez rosyjską marynarkę wojenną obowiązujących zasad przemarszu" oświadczył wiceminister obrony Mark Lancaster.

Według komunikatu, HMS Defender wypłynął w sobotę z Newcastle w kierunku akwenu na północny wschód od Szkocji, by wejść w kontakt z eskadrą rosyjską przed jej zbliżeniem się we wtorek do brytyjskiego wybrzeża. Fregacie Admirał Gorszkow towarzyszą holownik Nikołaj Czykier, okręt zaopatrzeniowy Elbrus oraz zbiornikowiec Kama. HMS Defender będzie kontynuował w bieżącym tygodniu monitorowanie rosyjskiego zespołu w trakcie jego przemarszu przez kanał La Manche - informuje komunikat. (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|13


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

14|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

W.Brytania: Wiceszefowa MSW:

chcemy, żeby Polacy zostali tutaj po brexicie Brytyjska wiceminister spraw wewnętrznych Caroline Nokes zaapelowała w wywiadzie dla PAP do Polaków mieszkających w W. Brytanii, aby pozostali w kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. Zapewniła, że rejestracja pobytu będzie "tak prosta, jak to tylko możliwe". Nokes jest odpowiedzialna w MSW za kwestie imigracyjne, w tym za nadzór nad systemem rejestracji ponad 3,3 mln obywateli UE w celu zagwarantowania ich praw po planowanym na koniec marca opuszczeniu Wspólnoty. W rozmowie z PAP 46-letnia polityk zapewniła, że brytyjski rząd docenia "bardzo ważną rolę", jaką odgrywają unijni obywatele, którzy "są częścią naszej społeczności", i podkreśliła, że administracja "pracuje naprawdę ciężko nad tym, żeby zrozumieli proces (rejestracji) i aby zapewnić im niezbędne wsparcie". "Zdaję sobie sprawę, że dla ludzi przyzwyczajonych do swobodnego przepływu osób (w ramach UE) to będzie pewna zmiana" - przyznała. Podkreśliła jednak, że w referendum z 2016 roku wyborcy "wysłali bardzo jasny przekaz, że chcą zakończenia (tej swobody), czego częścią jest stworzenie proporcjonalnego i prostego systemu" pozwalającego na legalizację pobytu obywateli UE. Uruchomienie systemu osiedleńczego (ang. EU Settlement Scheme) zaplanowane jest na koniec marca, ale od połowy stycznia wnioski mogą składać w publicznej fazie testowej obywatele UE, którzy mają ważne paszporty biometryczne oraz członkowie rodzin spoza UE dysponujący biometrycznymi kartami pobytu. Wcześniej prowadzono także testy sektorowe, obejmujące m.in. pracowników szkolnictwa wyższego i publicznej służby zdrowia. Aby uzyskać status osoby osiedlonej (ang. settled status), trzeba udowodnić, że przez ostatnie pięć lat przebywało się na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej sześć miesięcy w każdym z tych lat. W przeciwnym razie osoba składająca wniosek otrzyma tymczasowy status osiedlony (ang. pre-settled status), który będzie można wymienić po wypełnieniu wymogu pięciu lat. Uzyskanie nowego statusu - opartego na brytyjskim, a nie, jak dotychczas, unijnym prawie - zagwarantuje zachowanie większości dotychczasowych praw, w kwestii m.in. pobytu, pracy, edukacji i dostępu do świadczeń społecznych. Brytyjska wiceminister poinformowała, że w trakcie dotychczasowych testów do MSW wpłynęło ok. 150 tys. wniosków, w tym ok. 15 tys. od obywateli Polski; to zaledwie ok. 1,5 proc. całkowitej liczby Polaków w Wielkiej Brytanii szacowanej na około miliona osób. "Z mojej perspektywy jest ważne, abyśmy zachęcali ludzi do (rejestrowania się) i zrobienia tego najszybciej, jak to możliwe (po uruchomieniu systemu w marcu - PAP). O wiele bardziej wolałabym, żeby wielu ludzi złożyło wnioski na samym początku, niż czekało do ostatniej chwili" - tłumaczyła Nokes. Jak podkreślała, w przypadku porozumienia z Brukselą ws. warunków brexitu obywatele UE będą mieli czas, aby zarejestrować się aż do końca czerwca 2021 roku, a w razie opuszczenia Wspólnoty bez umowy - do końca grudnia 2020 roku. "To wciąż długi okres. Byliśmy bardzo ostrożni, projektując system w taki sposób, aby poradził sobie ze skokową liczbą aplikacji - byśmy jak najpłynniej mogli rozpatrzyć jak największą liczbę wniosków" - dodała. System rejestracji obywateli UE był dotychczas krytykowany przez część mediów i organizacji pozarządowych, które wskazywały m.in. na zamieszanie wokół wynoszącej 65 funtów opłaty za złożenie aplikacji. Choć brytyjska premier Theresa May zapowiedziała w lutym całkowite zniesienie tej opłaty, to w obecnej fazie testowej wnioskodawcy wciąż muszą ją uiszczać, aby wysłać wniosek - a później otrzymać zwrot pieniędzy od ministerstwa. Bezpłatne złożenie aplikacji będzie możliwe po oficjalnym uruchomieniu systemu pod koniec marca. W ocenie Nokes decyzja o zniesieniu opłaty to "bardzo pozytywny przekaz" dla obywateli UE. "+Spójrzcie: ustaliliśmy z Unią Europejską, że będziemy pobierać te opłaty, ale później zastanowiliśmy się nad tym i uznaliśmy, że jednak tego nie zrobimy+. To jeden z naprawdę ważnych, pozytywnych kroków" - tłumaczyła. Dodała, że spośród osób, które już złożyły wniosek, "większość uznała to za bardzo proste", a aż 80 proc. wypełniło go w mniej niż 10 minut. Organizacje zajmujące się prawami migrantów krytykowały także konieczność potwierdzania tożsamości za pośrednic-

twem aplikacji skanującej czipy w paszportach biometrycznych, która działa jedynie na telefonach wyposażonych w system operacyjny Android i technologię zbliżeniową NFC, a nie np. na telefonach iPhone. Nokes zaznaczyła, że takie ograniczenie nie zależy od brytyjskiego MSW, a wynika z zabezpieczeń technicznych nałożonych przez producenta tych urządzeń, firmę Apple. Dodała jednak, że wierzy, że "uda nam się to rozwiązać w niezbyt odległej przyszłości". Minister podkreśliła, że złożenie samego wniosku - bez skanowania paszportu, który wymaga skorzystania z wywołującej kontrowersje aplikacji - jest możliwe na wszystkich urządzeniach, także na iPhone'ach. "Gdy 30 marca otworzymy w pełni ten system, ludzie będą również mogli przesłać do nas dokumenty (pocztą - PAP). Przyjęliśmy zasadę, że będziemy je skanować i odsyłać do nich najszybciej, jak to możliwe. Zapewniamy wiele możliwości osiągnięcia tego celu (tj. potwierdzenia autentyczności dokumentów - PAP), aby zarejestrować jak najwięcej obywateli UE" - uspokajała. W wielu miejscach kraju władze lokalne utworzą specjalne punkty, w których urzędnicy - po uiszczeniu przez zgłaszającą się do nich osobę 14 funtów - pomogą w skanowaniu dokumentu. Niektóre dzielnice Londynu, jak np. Camden i Southwark, zapowiedziały już, że zrezygnują z pobierania tej opłaty. Nokes zapowiedziała też, że w ciągu miesiąca brytyjski rząd planuje przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, chcąc dotrzeć do obywateli UE z informacją o tym, że będą musieli zarejestrować się w nowym systemie. W ramach tej kampanii planowane są działania z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji - w tym polskojęzycznych mediów w Wielkiej Brytanii - a także internetu (np. mediów społecznościowych). Dodała, że MSW na bieżąco pracuje z polskimi dyplomatami i z czołowymi polskimi organizacjami w W. Brytanii - takimi jak Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w Londynie i East European Resource Centre - aby przygotować system pod kątem specyficznych potrzeb Polaków. Minister zapowiedziała też podjęcie stanowczych działań wobec firm, które reklamują się w mediach, strasząc konsekwencjami brexitu i próbując wykorzystać niepewność przez oferowanie wsparcia przy rejestracji za zawyżone opłaty. "Myślę, że to wyjątkowo godne pożałowania i po prostu niewłaściwe, że są ludzie, którzy chcą w ten sposób wykorzystywać ludzkie obawy. (...) Ten system jest zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze. Nie zależy nam na odrzucaniu ludzi, ale na tym, żeby przeszli przez ten system i uzyskali (nowy status), jeśli tylko potwierdzą swoją tożsamość, pobyt w tym kraju i zadeklarują, że nie mieli żadnych poważnych wyroków" - tłumaczyła. "Mamy takie organizacje jak Urząd Komisarza ds. Usług Imigracyjnych i zwrócę się do niego, by wszczął śledztwa wobec firm, które próbują zarabiać na obawach naszych unijnych przyjaciół" - zapewniła. W czwartek brytyjski urząd statystyczny ONS opublikował nowe dane, według których w ciągu ostatnich 12 miesięcy z W. Brytanii wyjechało minimalnie więcej obywateli z państw Europy Środkowo-Wschodniej niż do niej przyjechało, przełamując trwający od ich przystąpienia do UE w 2004 roku trend migracyjny. Pytana o te szacunki, Nokes przyznała, że ją "smucą". "Moje przesłanie do Polaków, którzy myślą o wyjeździe, jest takie: chcemy, byście zostali i jesteśmy zdeterminowani, aby sprawić, że (rejestracja w) systemie osiedleńczym będzie dla was najprostsza, jak to tylko możliwe" - zadeklarowała. Minister, która reprezentuje w parlamencie położone na południowym wybrzeżu Anglii miasto Southampton, dodała, że w jej okręgu wyborczym żyje "znaczna społeczność ok. 30 tys. Polaków". Podkreśliła, że ma świadomość, "jak fantastyczny wnieśli wkład na przestrzeni ostatnich lat". Jak zaznaczyła, liczy na to, że zdecydują się oni na pozostanie w W. Brytanii, która - jak podkreśliła - "jest wciąż świetnym krajem do życia, pracy i prowadzenia firmy". Wielka Brytania powinna opuścić UE o północy z 29 na 30 marca. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|15

MF przygotowuje ustawę o działalności w Polsce

brytyjskich podmiotów rynkowych po Brexicie Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ustawy ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca I kw. 2019 r. - wynika z wykazu. "Celem propozycji jest zabezpieczenie interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do bezumownego opuszczenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - napisano. "W przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy (...) oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze i wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytucje te utracą możliwość wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej w oparciu o jednolity paszport europejski, czego konsekwencją będzie uznanie ich za podmioty z państwa trzeciego. Na taką zmianę statusu nie są jeszcze przygotowane wszystkie instytucje finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej lub Gibraltarze wykonujące dotychczas działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano. Brytyjscy posłowie polecili w środę rządowi podjęcie rozmów z UE ws. zagwarantowania praw obywateli w przypadku wyjścia ze Wspólnoty bez umowy. Poparli też plan premier Theresy May dotyczący organizacji w marcu br. trzech kluczowych głosowań ws. brexitu. Według planu szefowej rządu parlamentarzyści zagłosują ponownie nad odrzuconym w styczniu tekstem porozumienia z UE najpóźniej we wtorek 12 marca. Gdyby nie poparli porozumienia, dzień później głosowaliby nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście ze Wspólnoty bez umowy. W razie ponownej porażki takiego wniosku, kolejnego dnia, tzn. w czwartek 14 marca otrzymaliby szansę na poinstruowanie rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić Brexit. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca. (PAP Biznes)

Morawiecki rozmawiał telefonicznie

FARROW & FARROW ć

Biuro księgowe t/a Financial Republic

ki,

t

a od

f

in

a

m or

go

się

,k

cje

ś wo

P

- Rejestracja Spółek LTD - Kompleksowa Obsługa Księgowa Spółek LTD

z brytyjską premier Theresą May nt. brexitu - Doradztwo Podatkowe Rozmawiałem telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May; kolejny raz otrzymała ode mnie zapewnienie, że Polska poprze każde rozwiązanie korzystne dla UE i Wielkiej Brytanii - napisał w czwartek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Bezumowny Brexit jest najgorszym z możliwych rozwiązań, również dla Unii Europejskiej - wspólnie musimy zadbać o interes wspólnoty" - podkreślił szef rządu. W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu premier May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej. Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca. We wtorek polski rząd przyjął na wniosek MSZ uchwałę zatwierdzającą program przygotowań Polski

do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wyjścia. Jak podał CIR, przygotowana z inicjatywy resortu dyplomacji uchwała przedstawia "rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE". Zaznaczono zarazem, że przygotowania na wypadek bezumownego brexitu "trwają od wielu miesięcy i są na zaawansowanym etapie". Częścią zatwierdzonego przez rząd programu są m.in. projekty ustaw dot. uregulowania pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych. W ramach przygotowań do bezumownego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię w budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki w budżecie UE po brexicie. (PAP)

- Rozliczenia Self Assessment - Kupno-sprzedaż Spółek z Aktywnym nr VAT - Skuteczna Ochrona Majątku: Przed Ezgekucją, Przed Komornikiem

Lokalizacja firmy, to południowy Londyn;

Tooting Broadway, 40 Tooting High Str. SW17 0RG. 020-8682-3950; 020-8767-4088 www.financialrepublic.co.uk www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rozliczenia-online.com


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

16|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Ok. 60-70 posłów Partii Pracy

sprzeciwia się drugiemu referendum Nawet 70 deputowanych Partii Pracy zdecydowanie sprzeciwia się drugiemu referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oświadczyła w niedzielę posłanka tego ugrupowania Caroline Flint. "Sądzę, że jest około 60-70 członków Partii Pracy w parlamencie, którzy tak samo mocno jak ja są przeciwni drugiemu referendum" - powiedziała Flint, reprezentująca jeden z okręgów w Yorkshire, gdzie większość uczestników referendum z 2016 r. opowiedziało się za opuszczeniem UE. Opozycyjna Partia Pracy ma obecnie w Izbie Gmin 185 deputowanych. W czwartek przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn, który dotychczas zajmował bardzo niejednoznaczne stanowisko ws. brexitu, zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze drugie referendum, aby w ten sposób zapobiec wyjściu kraju z UE bez porozumienia lub wyjściu na warunkach uzgodnionych przez premier Theresę May z Brukselą. Zastrzegł on jednak, że nadal będzie równolegle poszukiwał innych rozwiązań patowej sytuacji, w której znalazła się Wielka Brytania. Do sprawy ewentualnego drugiego referendum odniósł się też w niedzielę John McDonnell, minister finansów w laburzystowskim gabinecie cieni, który

powiedział, że jego partia została zmuszona do zajęcia takiego stanowiska sposobem prowadzenia negocjacji przez Theresę May. "Zostaliśmy zmuszeni do tego przez uniki Theresy May i uciekający czas" - mówił McDonnell w rozmowie ze stacją Sky, dodając, że Partia Pracy nadal będzie próbowała przeforsować swój plan brexitu. "Jeśli to się nie uda, będziemy musieli przełamać pat zwracając się ponownie do narodu. Nie jest to coś, czego chcemy, ale coś, do czego jesteśmy zmuszeni" - mówił. W połowie marca w Izbie Gmin ponownie odbędą się głosowania nad porozumieniem z UE ws. warunków wyjścia. Premier May kategorycznie odrzuca możliwość nowego referendum, gdyby ponownie umowa została odrzucona, ale kilka dni temu zasugerowała, że w takim przypadku może dojść do opóźnienia brexitu. Jeśli do tego czasu Wielka Brytania nie zaakceptuje umowy, bądź nie zwróci się do UE o odłożenie terminu wystąpienia, automatycznie opuści ona Wspólnotę 29 marca o północy.(PAP)

Szymański: prawdopodobieństwo

twardego brexitu nigdy nie było tak wysokie Robimy wszystko, aby tego uniknąć, ale prawdopodobieństwo twardego brexitu nigdy nie było tak wysokie - ocenił wiceszef MSZ Konrad Szymański. Podkreślił jednocześnie, że drugie referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest rozwiązaniem "mniej prawdopodobnym". Szymański podkreślił w radiowej Trójce, że sprawa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii od samego początku negocjacji brexitowych stanowiła "jedną z kluczowych spraw dla polskiego rządu". "Tutaj mamy dwa rodzaje gwarancji - po pierwsze umowa wyjścia w pełni realizuje nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o odtworzenie unijnego zakresu praw wszystkich obywateli UE-27, w tym Polaków, po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Gdyby się okazało, że umowa wyjścia nie wchodzi w życie (...) mamy polityczne porozumienie, które teraz przeradza się w legislację i w Warszawie, i w Londynie, by zrobić to na gruncie prawa krajowego - brytyjskiego i polskiego" - powiedział wiceszef MSZ. Według niego losy umowy będą się ważyć do ostatniej chwili. Jednak, jak dodał, "mamy zabezpieczenia, mamy wzajemne deklaracje premiera Morawieckiego i premier May, którzy mówią jednoznacznie, że chcemy, by obywatele brytyjscy, polscy odpowiednio w Polsce i w Wielkiej Brytanii nie ucierpieli na skutek tego zamieszania politycznego". Wiceszef MSZ ocenił jednocześnie, że prawdopodobieństwo tzw. twardego brexitu "nigdy nie było tak wysokie". "Robimy wszystko, aby tego uniknąć (...)

£ 22

Polska w tej sprawie od początku odgrywa rolę absolutnie kluczową, nie tylko z uwagi na skalę polskiej emigracji w Londynie, ale również z uwagi na skalę interesów handlowych, które mamy z Wielką Brytanią, a również z uwagi na pewne podejście systemowe do Unii Europejskiej" - mówił Szymański. Jak zauważył, odejście Wielkiej Brytanii oznacza ryzyko "zwichnięcia pewnej równowagi politycznej". Szymański pytany, czy możliwe jest drugie referendum, podkreślił, że wszystko jest możliwe, ale to wyjście jest "mniej prawdopodobne". "Urządzanie podwójnych referendów w tej samej sprawie w krótkiej odległości czasowej po to, żeby uzyskać inny wynik, to jest bardzo zła tradycja" - ocenił. W połowie marca w Izbie Gmin ponownie odbędą się głosowania nad porozumieniem z UE ws. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier Theresa May kategorycznie odrzuca możliwość nowego referendum, jednak w ubiegłym tygodniu zapowiedziała, że w razie porażki jej projektu w zaplanowanym na 13 marca głosowaniu posłowie otrzymają prawo wyboru pomiędzy brexitem bez umowy lub opóźnieniem opuszczenia Wspólnoty. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br.(PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|17


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

18|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

W. Brytania: Minister: niemożliwe, Rząd ogłasza fundusz na rzecz miast;

by UE zaoferowała duże opóźnienie brexitu

opozycja: to korupcja polityczna

Nie jest możliwe, by Unia Europejska zaoferowała Wielkiej BrytaBrytyjska premier Thenii duże opóźnienie brexitu, ponieważ na maj są zaplanowane wyresa May ogłosiła stwobory do Parlamentu Europejskiego - powiedział w niedzielę brytyjrzenie wartego 1,6 mld ski minister handlu Liam Fox. funtów funduszu na rzecz miast, które, jak tłumaczyła, ucierpiały w wyniku "nierównej dystrybucji bogactwa". Opozycja oskarżyła ją o próbę przekupienia posłów reprezentujących te obszary kraju.

Polityk ocenił, że wciąż istnieje możliwość, by Wielka Brytania opuściła UE zgodnie z planem, czyli 29 marca. Dodał, że gdyby UE zaoferowała większe opóźnienie brexitu to "byłby w szoku", gdyż w jego opinii "nie jest to możliwy rezultat". Fox uważa, że byłoby "bardzo niefortunne", gdyby brytyjscy parlamentarzyści ostatecznie odrzucili porozumienie zawarte przez premier Theresę May z UE i opowiedzieli się za przedłużeniem procesu opisanego w artykule 50. traktatu unijnego i w efekcie za opóźnieniem brexitu. "Ale jeśli nie mamy opcji, by zapewnić gładki brexit, to niech już tak będzie" - powiedział minister w wywiadzie dla BBC. Premier May mówiła, że opóźnienie brexitu nie po-

winno trwać dłużej niż do końca czerwca. W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej. Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca. (PAP)

Ogłaszając rządowy program, May bezpośrednio powiązała go z podjętą w referendum z 2016 roku decyzją o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak tłumaczyła, "społeczności w całym kraju zagłosowały za brexitem, wyrażając chęć doprowadzenia do zmian - i to muszą być zmiany na lepsze". "Te miasta mają chwalebne dziedzictwo, olbrzymi potencjał i przy odpowiedniej pomocy jasną przyszłość przed sobą" - zapewniła. Najwięcej środków z programu trafi do północno-zachodnich regionów Anglii (281 mln funtów), którego mieszkańcy w większości zagłosowali za wyjściem z UE (53,6 proc.), ale w parlamencie są reprezentowani głównie przez opozycyjną Partię Pracy (aż 54 z 75 deputowanych). Część środków zostanie skierowana do środkowej Anglii: West Midlands (212 mln funtów) i East Midlands (110 mln funtów), których mieszkańcy także zdecydowanie opowiedzieli się za brexitem (po 59 proc. głosów). Dodatkowe 600 mln funtów będzie dostępne w formie grantów dla wnioskodawców z całego kraju. Brytyjskie media zwróciły uwagę, że ogłoszenie tej inicjatywy na tydzień przed serią kluczowych głosowań nad projektem umowy wyjścia z UE może być sposobem na przekonanie opozycyjnych posłów reprezentujących te okręgi do poparcia rządowej propozycji przy uzyskaniu w zamian bezpośredniego wsparcia z budżetu dla swoich społeczności. W ostatnich dniach szacowano, że nawet do 30 posłów Partii Pracy może rozważać zagłosowanie wraz z rządzącą Partią Konserwatywną, odczuwając zobowiązanie z powodu opinii swoich wyborców. Minister finansów w opozycyjnym gabinecie cieni Partii Pracy John McDonnell ocenił jednak pomysł nowego funduszu jako "desperacką ofertę łapówki" wobec wahających się posłów, która "pachnie desperacją ze strony rządu". Z kolei reprezentujący jedno z miast, które miałoby skorzystać na nowym programie, poseł laburzystów

Gareth Snell wskazał, że budżet przeznaczony na cały region West Midlands jest niższy niż cięcia budżetowe w radzie miejskiej Stoke, do których doszło w wyniku programu oszczędnościowego wdrażanego przez rząd Partii Konserwatywnej. Jeszcze ostrzej zareagował inny z posłów Partii Pracy Chris Bryant, który ocenił propozycję jako "korupcyjną, protekcjonalną i żałosną", wskazując m.in., że nie zapisano żadnych gwarantowanych środków dla Walii i innych części Zjednoczonego Królestwa. Minister ds. mieszkalnictwa, społeczności i samorządu lokalnego James Brokenshire bronił jednak w poniedziałek rządowego pomysłu, oceniając w wywiadzie dla BBC, że może on mieć "transformacyjne" znaczenie dla tych regionów, i zapewniając, że nie jest on związany z parlamentarnym głosowaniem w sprawie brexitu. "Te środki są niezależne od wyniku (głosowania), ale oczywiście chcemy, aby doszło do porozumienia (z UE), bo uważamy, że to leży w najlepszym interesie naszego kraju" - przekonywał, mówiąc, że "całkowicie odrzuca" przedstawianie tego planu jako próby pozyskania głosów posłów opozycji przed kluczowymi głosowaniami w sprawie brexitu. Według rządowego planu parlamentarzyści zagłosują ponownie nad tekstem porozumienia z UE najpóźniej we wtorek 12 marca. Gdyby nie poparli porozumienia, dzień później głosowaliby nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście ze Wspólnoty bez umowy. W razie ponownej porażki takiego wniosku, kolejnego dnia, tzn. w czwartek 14 marca, otrzymaliby szansę na poinstruowanie rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit. Jeśli parlament nie poprze proponowanego przez rząd porozumienia lub opóźnienia brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

Premier May odwiedziła Salisbury

w rocznicę ataku na Skripala Brytyjska premier Theresa May odwiedziła w poniedziałek Salisbury w rocznicę próby zabójstwa byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala. Szefowa rządu pochwaliła służby ratunkowe za szybką pomoc, a mieszkańców za starania na rzecz odbudowy wizerunku miasta. Po dokonanej w marcu ub.r. przez rosyjski wywiad wojskowy GRU próbie zabójstwa Skripala władze miasta i lokalne przedsiębiorstwa skarżyły się na spadek zainteresowania ze strony turystów, którzy są jednym z głównych źródeł przychodu dla wielu firm. W kolejnych miesiącach szacowana liczba turystów była o około 10 proc. niższa niż w ubiegłych latach, a słynną katedrę miejską odwiedziło nawet o 17 proc. mniej turystów. Jeszcze w marcu ub.r. brytyjski rząd zdecydował się na stworzenie specjalnego funduszu o wartości około miliona funtów, który miał pozwolić na przyciągnięcie turystów do Salisbury, a także udzielenie wsparcia władzom lokalnym i firmom. Salisbury "wychodzi z cienia, który padł na nie, gdy na ulicach naszego kraju użyto broni chemicznej" - mówiła w poniedziałek premier May. "Dziś, dwanaście miesięcy później, widzimy, że to historyczne miasto ponownie przyjmuje tysiące odwiedzających i turystów (...) Fakt, że Salisbury i szerszy region tak skutecznie walczyły z (konsekwencjami) niszczącego, nieodpowiedzialnego incydentu, jest symbolem determinacji, wytrzymałości i pozytywnego podejścia lokalnej społeczności" - podkreśliła. Szefowa rządu powiedziała, że "jej myśli pozostają z ofiarami i ich bliskimi", którzy byli poszkodowani w wyniku ataku, a także oddała hołd służbom, które były zaangażowane w pomoc dla miasta. Podczas weekendu brytyjski minister obrony Gavin Williamson zapowiedział zwiększenie o 11 milionów funtów nakładów na programy związane z przeciwdziałaniem użyciu broni chemicznej, w tym m.in. na stworzenie nowych dronów i robotów mogących prowadzić szczególnie ryzykowne badania, a także na dofinansowanie laboratorium rządowego w Porton Down (Defence Science and Technology Laboratory; DSTL). W poniedziałek brytyjska agencja informacyjna PA ujawniła, że śledczy zajmujący się sprawą ubiegłorocznego ataku na Skripala badali m.in. "zwiększoną" i "nietypową" aktywność wokół rosyjskiej ambasady w Londynie, wskazując na "gorączkowe wejścia i wyjścia" do budynku. Anonimowy rozmówca dziennikarzy, który ma wiedzę na temat przebiegu śledztwa, przypomniał, że

"brytyjskie służby bezpieczeństwa mają oko na znanych i niezdeklarowanych agentów zagranicznego wywiadu", i potwierdził, że główną teorią pozostaje to, że próba zabójstwa Skripala miała być zlecona "na najwyższym szczeblu hierarchii państwa rosyjskiego". Jednocześnie źródło zaznaczyło, że prowadzone są działania wobec innych osób niż te, których tożsamość została podana opinii publicznej. 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia przeżyli atak; podobnie jak sierżant Nick Bailey, który przypadkowo zetknął się z użytą substancją Nowiczok podczas przeszukania ich domu. Kilka miesięcy później porzucona przez zamachowców buteleczka z logo popularnej marki perfum zawierająca Nowiczok została znaleziona przez 45-letniego Charliego Rowleya. Mężczyzna, nieświadomy jej zawartości, podarował ją swojej 44-letniej partnerce Dawn Sturgess. Oboje trafili do szpitala, a kobieta zmarła w wyniku zatrucia substancją. W niedzielę, tuż przed pierwszą rocznicą ataku, 20-letni syn Sturgess, Ewan Hope wezwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do wydania sprawców śmierci jego matki. Po wstępnym śledztwie w tej sprawie brytyjska prokuratura poinformowała w ubiegłym roku o wydaniu nakazów aresztowania dwóch obywateli Rosji - Aleksandra Pietrowa i Rusłana Boszyrowa - podejrzanych o usiłowanie zabójstwa Skripala. Jak zaznaczono, obaj mężczyźni wielokrotnie używali pseudonimów i fałszywych tożsamości, więc niemożliwe jest ustalenie, czy podane nazwiska są prawdziwe. Serwis śledczy Bellingcat zidentyfikował ich później jako Anatolija Czepigę i Aleksandra Miszkina. Premier May potwierdziła później, że obaj są oficerami rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Rosyjskie władze wielokrotnie zaprzeczały tym oskarżeniom. Atak na Skripalów na terytorium Wielkiej Brytanii wywołał jeden z największych kryzysów dyplomatycznych w relacjach brytyjsko-rosyjskich od zakończenia zimnej wojny i doprowadził do wydalenia ponad 120 rosyjskich dyplomatów z państw Zachodu, w tym USA i większości krajów UE. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

Firma Chartered Accountants w zachodnim Londynie Pomożemy Ci przygotować się na MTD (Making Tax Digital) • Profesjonalna księgowość dla firm i osób indywidualnych • Rozliczenia i rejestracja LTD oraz doradztwo podatkowe • Używamy rozwiązań online – cloud bookkeeping

52-64 Heath Road, Twickenham, TW1 4BX www.bieglyksiegowy.uk

tel.

www.weekswagner.co.uk

0203 355 8104

|19


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

20|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

"Guardian": UKIP zwraca się w stronę radykalnej polityki Nowi członkowie Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) mają radykalne, antymuzułmańskie poglądy, które zniechęcają tradycyjnie eurosceptycznych członków, którzy działali na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - wynika ze śledztwa dziennika "The Guardian". Na przestrzeni miesięcy gazeta analizowała działalność partii, a także rosnący rozłam wewnątrz ugrupowania, które opuścił nie tylko jego były lider i jedna z najbardziej wpływowych postaci w ruchu na rzecz opuszczenia Wspólnoty Nigel Farage, ale także większość europosłów wybranych z jego list w wyborach z 2014 roku (pozostało jedynie 7 z 24). "Guardian" ujawnił, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba członków partii wzrosła o ok. 50 proc., do ok. 27 tys., ale wciąż jest znacznie poniżej poziomu z 2014 roku, kiedy partia niespodziewanie zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując 26,6 proc. głosów. To był pierwszy przypadek od 1910 roku, kiedy w ogólnobrytyjskich wyborach triumfowało inne ugrupowanie niż dwie największe siły polityczne w kraju: Partia Konserwatywna lub Partia Pracy. Źródła gazety wewnątrz UKIP oceniły, że nowi członkowie są "młodsi i bardziej radykalni", a przyciąga ich m.in. współpraca obecnego szefa partii Gerarda Battena z kontrowersyjnym, wielokrotnie skazywanym w przeszłości antymuzułmańskim aktywistą Stephenem Yaxleyem-Lennonem, który używa wywodzącego się ze środowiska piłkarskich chuliganów pseudonimu Tommy Robinson. Robinson był wielokrotnie krytykowany za radykalnie antymuzułmańskie wypowiedzi, które były uważane za podburzanie do nienawiści na tle religijnym. Z tego powodu m.in. zablokowano mu dostęp do Twittera i Facebooka. Według londyńskiej policji jego działania miały wpływ na Darrena Osborne'a, który w czerwcu 2017 roku wjechał furgonetką w grupę muzułmanów wychodzących z meczetu na Finsbury Park w północnym Londynie, zabijając jedną osobę i raniąc co najmniej dziewięć. W trakcie śledztwa ustalono, że były działacz Angielskiej Ligi Obrony (EDL) i Brytyjskiej Partii Narodowej (BNP) był w kontakcie z terrorystą. Dziennik zastrzegł, że w efekcie "wizerunek partii dynamicznie zmienia się na wzór jej lidera", który w przeszłości sam określał islam jako "kult śmierci". W efekcie UKIP może stać się "pierwszą istotną radykalnie prawicową siłą w brytyjskiej polityce od zmierzchu Brytyjskiej Partii Narodowej". "Guardian" dotarł także m.in. do antysemickich wpi-

sów zamieszczonych na nieoficjalnych grupach aktywistów UKIP w internecie, w których np. sugerowano, że za rządów Hitlera w Niemczech było "lepiej niż gdziekolwiek indziej na ziemi" i że Żydzi kontrolują brytyjskie media. Jak jednak zaznaczono, autor tych wpisów był wkrótce później usunięty z forum. Reporterzy opisali także m.in. powiązania byłego kandydata UKIP w wyborach parlamentarnych i szefa lokalnych struktur w Wiltshire z kontrowersyjnym ruchem "żółtych kamizelek", który w ostatnich miesiącach atakował słownie dziennikarzy i polityków w pobliżu brytyjskiego parlamentu. Jednocześnie przypomniano, że sam Batten proponował wprowadzenie dodatkowego systemu kontroli imigrantów z państw, które są w większości muzułmańskie, a także stworzenie specjalnych więzień dla skazanych, którzy są muzułmanami. W ostatnich sondażach UKIP może liczyć na ok. 7 proc. poparcia, ale jeden z wiodących ekspertów od brytyjskiej polityki Robert Ford ocenił w rozmowie z "Guardianem", że może to wynikać z tego, że wielu wyborców nie zdaje sobie sprawy ze zmian zachodzących w ugrupowaniu. Jak ocenił, "jako otwarcie radykalnie prawicowa organizacja UKIP byłby zbyt +radioaktywny+, by przyciągnąć do siebie niezadowolonych wyborców Partii Konserwatywnej", w której pogłębiają się podziały ws. wyjścia z Unii Europejskiej. Analityk - który w przeszłości napisał m.in. nagradzaną książkę o fenomenie UKIP-u - przyznał jednak, że ugrupowanie miałoby szansę stać się ruchem protestów ulicznych przeciwko polityce głównego nurtu, dodając, że kolejne lata będą "bardzo, bardzo nieprzewidywalne" w tym kontekście. Rzecznik UKIP odpowiedział na informacje "Guardiana" podkreślając, że partia "nie proponuje żadnych radykalnie prawicowych rozwiązań", i odsyłając na stronę internetową w celu zapoznania się ze szczegółami programu. "+The Guardian+ jest organem radykalnie lewicowej propagandy, który jest zainteresowany jedynie publikowaniem fałszywych informacji, które mają zaszkodzić szansom wyborczym UKIP-u" - dodał. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|21


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

22|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Londyn: trzy bomby wysłano W.Brytania: Urząd statystyczny:

na lotniska i dworzec kolejowy spowolnienie migracji z UE Brytyjski urząd statystyczny (ONS) poinformował w czwartek o spowolnieniu napływu migrantów z krajów Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. W grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej zanotowano wręcz niewielką przewagę osób, którzy wyjechały z kraju.

Trzy niewielkie ładunki wybuchowe wysłano we wtorek na dwa londyńskie lotniska - Heathrow i London City - oraz dworzec kolejowy Waterloo - poinformowała brytyjska policja. Nikt nie został ranny. Nie doszło do odwołania lotów. Trzy domowej roboty ładunki wybuchowe znaleziono w jednakowych kopertach formatu A4 - poinformowała policja metropolitalna. Sky News oraz BBC podają, że na kopertach były irlandzkie znaczki. "Co najmniej na dwóch pakunkach były irlandzkie znaczki. Irlandzka policja współpracuje ze śledztwem" - informuje Sky News. Garda (irlandzka policja) potwierdziła, że współpracuje w tej sprawie ze stroną brytyjską. Antyterrorystyczny wydział policji metropolitalnej podkreślił w oświadczeniu, że zdarzenia te były ze sobą powiązane, i zaznaczył, że nie są znane motywy sprawców. Według wstępnych ustaleń ładunki mogły ulec samozapłonowi. Pierwszy z ładunków znaleziono przed budynkiem Compass Centre na terenie największego w Europie portu lotniczego - Heathrow. Informację o podejrzanym pakunku przekazano policji ok. godz. 10 (11 w Polsce). Ładunek zapalił się po otwarciu koperty. Budynek ewakuowano.

W ciągu następnych trzech godzin w Londynie znaleziono dwa kolejne ładunki. Policja otoczyła kordonem teren wokół jednego z głównych londyńskich dworców, Waterloo Station, kiedy ok. godziny 11.40 (12.40 w Polsce) poinformowano o podejrzanej paczce. Ok. godz. 12 na policję dotarła informacja o trzeciej paczce w budynku przeznaczonym dla personelu lotniska mieszczącym się na terenie portu lotniczego City Airport w Newham. Pracowników budynku, znajdującego się w pobliżu terminalu pasażerskiego, ewakuowano. Drugiego i trzeciego pakunku nie otwarto i zostały one zabezpieczone - poinformowała policja. Burmistrz Londynu Sadiq Khan potwierdził, że w sprawie wszczęto śledztwo i nikt nie został ranny, oraz zaapelował do mieszkańców, by informowali policję o wszelkich podejrzanych pakunkach. Do tej pory nikt nie przyznał się do wysłania paczek z ładunkami wybuchowymi. Nikt też nie został zatrzymany. (PAP)

Według danych ONS w ostatnim roku do Wielkiej Brytanii przyjechały 202 tys. obywateli innych państw UE, a na wyjazd zdecydowało się 145 tys., przez co liczba ludności zwiększyła się o 57 tys. osób. To najniższy poziom migracji netto ze Wspólnoty od światowego kryzysu finansowego z 2009 roku. Statystyki wykazały, że w Wielkiej Brytanii wciąż przybywa m.in. osób z państw tzw. starej Unii (UE15) - z tej części UE przyjechało 107 tys. osób, a wyjechało 73 tys. (bilans +34 tys.). Nadal rośnie też liczba imigrantów z Rumunii i Bułgarii, których przyjechało 53 tys., a wyjechało jedynie 15 tys. (+38 tys.). Analitycy zaznaczyli, że odmienną dynamikę zaobserwowano wśród obywateli z ośmiu państw, które weszły do UE w 2004 roku (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry). W grupie tych państw tzw. nowej Unii odnotowano niewielką emigrację netto (-15 tys. osób), tj. w ostatnim roku więcej osób wyjechało z Wielkiej Brytanii (53 tys.), niż do niej przyjechało (38 tys.). Istotny spadek imigracji z tych państw odnotowano już w pierwszych miesiącach po referendum w sprawie brexitu w 2016 roku, w którym Brytyjczycy podjęli decyzję o opuszczeniu Wspólnoty. Od trzech kwartałów bilans migracyjny utrzymuje się na minimalnym minusie, choć wciąż pozostaje bardzo daleki od "brexodusu", którego obawiały się niektóre media, pisząc o możliwym masowym odpływie imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Co ciekawe, odnotowano też zwiększoną emigrację samych Brytyjczyków, których z kraju wyjechało więcej (121 tys.), niż przyjechało z powrotem (85 tys.), dając negatywny bilans migracyjny na poziomie 35 tys. osób. ONS podkreślił jednak, że jednocześnie rośnie poziom migracji spoza UE. W ostatnim roku przyjechało spoza Unii aż 340 tys. osób, a wyjechało 79 tys. (+261 tys.). Dyrektor Centrum ds. Migracji Międzynarodowej w ONS Jay Lindop przestrzegła przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków. Jak podkreśliła, "decyzje o migracji są złożone i na wybór każdej osoby o tym, aby przyjechać do Wielkiej Brytanii lub z niej wyjechać, zawsze składa się wiele czynników, w tym kwestie zawodowe, szkolnictwo wyższe lub kwestie rodzinne". Ekspertka podkreśliła jednak, że "różne modele migracji z UE i spoza Wspólnoty pojawiły się w połowie 2016 roku, gdy odbyło się referendum w sprawie członkostwa (Wielkiej Brytanii) w UE". "Ze względu na rosnącą liczbę osób przyjeżdzających (do Wielkiej Brytanii) do pracy i na studia, migracja netto spoza UE jest na najwyższym poziomie od 2004 roku. To kontrastuje z faktem, że migracja netto z UE - choć nadal przyczynia się do wzrostu liczby ludności - spadła do poziomu, jaki ostatnio odnotowaliśmy w 2009 roku" - powiedziała. Łącznie liczba ludności Wielkiej Brytanii wzrosła w ostatnim roku o 282 tys.; w tym czasie do kraju sprowadziło się 627 tys. osób, a wyjechało 345 tys. osób. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|23


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

24|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Rosyjski dyplomata zarzuca Brytyjczykom uniemożliwianie współpracy w sprawie Skripala Zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski oskarżył w Nowym Jorku Wielką Brytanię o uniemożliwianie współpracy w badaniu sprawy zamachu na b. oficera wywiadu Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Do sprawy powracają we wtorek media. Amerykańskie radio publiczne NPR przypomniało we wtorek, że 4 marca 2018 roku Skripalów znaleziono nieprzytomnych na ławce w parku niedaleko centrum handlowego w Salisbury. Jak wykazały testy laboratoryjne, byli wystawieni na działanie środka paralityczno-drgawkowego Nowiczok opracowanego w czasie zimnej wojny przez Związek Radziecki. Rosja zaprzecza oskarżeniom. „Wszystkie nasze wysiłki na rzecz współpracy ze stroną brytyjską są stale odrzucane. Nie chcą słuchać. Oczekują tylko, że powiemy, że albo prezydent (Władimir) Putin zrobił to sam, albo stracił kontrolę nad ludźmi, którzy to zrobili. Tylko te wersję są brane pod uwagę. Wszystko inne jest odrzucane” – twierdził w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Polanski. „New York Times” pisał, że według władz w Londynie Skripalowie, jeśli chcą, mogą nawiązać kontakt z rosyjskim rządem, ale tego nie zrobili. Z kolei pragnący zachować anonimowość brytyjski dyplomata powiedział agencji Associated Press, że Skirpalowie są "wolnymi obywatelami” i nie chcą spotykać się z nikim z rosyjskiej ambasady. Zdaniem Polanskiego policja brytyjska mimo ogromnych wysiłków nie była w stanie wesprzeć faktami i dowodami politycznej wersji incydentu. Na początku września ub.r. brytyjscy śledczy oskarżyli dwóch Rosjan o próbę zamachu w Salisbury na życie byłego agenta GRU i jego córki. Wielka Brytania i inne kraje zachodnie uważają, że operacja była niemal na pewno zatwierdzona na wysokim poziomie rządowym. Rosyjski dyplomata utrzymywał, że nie ma na to żadnych dowodów. „Jak dotąd mamy wiele niepotwierdzonych rzeczy i nawet tajemniczych faktów, ale żadnych konkretów i zero istotnych (materiałów). Co najważniejsze, po roku wciąż nie wiemy, kto to zrobił, dlaczego i w jaki

sposób” – ocenił. Przypomniał, że Skripal, skazany za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, przez osiem lat przebywał w rosyjskim areszcie i mógł być wtedy celem. Pytał też retorycznie, dlaczego, jeśli podjęto taką próbę, nie został zabity. "Czy byli to nowi agenci, czy byli stażystami, nie wiem, dlaczego nie tego zrobili tego, gdy zostali o to poproszeni? (...) Jak wiecie z filmów i powieści kryminalnych, istnieją tysiące różnych metod, by wykonać to zadanie, ale dlaczego wybraliśmy tak dziwną rzecz, tak dziwną metodę?" – kontynuował ambasador. Wyraził duże zaniepokojenie brakiem informacji na temat Skripalów. „Jedyną rzeczą było wystąpienie Julii Skripal na wideo opublikowanym przez Reutersa. Było jednak dla nas oczywiste, że czytała wcześniej napisany tekst, który był bez wątpienia tłumaczeniem z angielskiego" - ocenił Polanski. Jak dodał, jego kraj ma wszelkie powody, by uznać sprawę za wymuszone zatrzymanie, a nawet uprowadzenie dwojga obywateli rosyjskich. Wskazał, że Skripal i jego córka mają rosyjskie paszporty. AP informowała, że w poniedziałek ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii opublikowała 52-stronicowy raport zawierający dziesiątki "pytań bez odpowiedzi" dotyczących tego, co wydarzyło się w Salisbury. Raport sugeruje, że zamach na Skripalów "spowodował poważne międzynarodowe reperkusje, doprowadzając relacje Rosja-Wielka Brytania i Rosja-Zachód do nowego niskiego poziomu". W opinii Polanskiego nastąpiła nowa era w relacjach międzynarodowych. Mówił, że teraz nie są już potrzebne żadne dowody, że „nie trzeba też uruchamiać mechanizmów weryfikacji opracowanych zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym”. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

Podejrzane paczki na dwóch uniwersytetach oraz w banku Z powodu podejrzanych paczek brytyjska policja musiała ewakuować budynki należące do dwóch uniwersytetów, w Essex oraz w Glasgow, oraz do Royal Bank of Scotland w Edynburgu. Pierwsza informacja o podejrzanym pakunku dotyczyła Uniwersytetu w Essex na wschodzie Anglii. Policja ewakuowała kilka uczelnianych budynków i otoczyła je kordonem. Na miejsce wezwany został oddział saperski. Drugi podobny sygnał policja otrzymała z Uniwersytetu w Glasgow, gdzie także ewakuowano kilka budynków. Tam na znalezionej paczce przeprowadzono kontrolowaną eksplozję, a zastępca szefa miejscowej policji Steve Johnson poinformował, że nikt w tej akcji nie ucierpiał. Władze brytyjskiej policji oświadczyły, że do końca

dnia ewakuowane budynki uniwersyteckie pozostaną zamknięte i będą poddane monitorowaniu. Natomiast siedziba Royal Bank of Scotland w Edynburgu, gdzie także znaleziono podejrzane przesyłki, po kilku godzinach została otwarta. Podejrzane paczki na uniwersytetach pojawiły się dzień po tym, gdy trzy niewielkie ładunki wybuchowe wysłano na dwa londyńskie lotniska - Heathrow i London City - oraz dworzec kolejowy Waterloo. Nikt nie został ranny i nie doszło do odwołania lotów. (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

"FT": Macron jako jeden z niewielu

polityków ma wizję, jak bronić UE Prezydent Francji Emmanuel Macron jest jednym z niewielu polityków, który ma wizję w jaki sposób bronić Unii Europejskiej przed jej nieliberalnymi przeciwnikami; to nawet ważniejsze niż same jego propozycje - pisze w środę dziennik "Financial Times". Komentując artykuł Macrona, który zamieszczony został we wtorek w gazetach we wszystkich krajach UE, "FT" ocenia, że europejska integracja nigdy w swej 70-letniej historii nie była tak mocno zagrożona jak teraz. Składają się na to czynniki wewnętrzne, jak prawicowi nacjonaliści czy siły antyestablishmentowe, oraz zewnętrzne - amerykańska nieobliczalność, rosyjskie destabilizacje i chińska presja. "Te czasy domagają się przywódców politycznych, które nie boją się nie tylko bronić europejskich wartości, ale także przedstawiać atrakcyjnych propozycji na przyszłość. Niestety, jest deficyt takich z chlubnym wyjątkiem prezydenta Francji Emmanuela Macrona" pisze w komentarzu redakcyjnym "FT". "Nie wszystkie inicjatywy na temat Europy, które wyszły z Pałacu Elizejskiego od kiedy Macron objął urząd w maju 2017 roku były pożądane bądź realne. Ale artykuł na temat przyszłości UE, który Macron opublikował w tym tygodniu w europejskich gazetach zasługuje na bliższą uwagę i uznanie. Nie powinien być odrzucony jako fantazyjna lista nieosiągalnych celów". "Główną zaletą najnowszej inicjatywy Macrona jest to, że rzuca wyzwanie nacjonalistycznym uprzedzeniom i populistycznym kłamstwom przestawiając pozytywną, wybiegającą w przyszłość historię UE. W szczególności prezydent wskazuje obszary polityki, na których dobrze skrojone działania UE mogą

poprawić życie obywateli i wzmocnienia jej demokratycznych instytucji" - przekonuje "FT", wskazując jako przykłady propozycje stworzenia agencji ds. ochrony procesów wyborczych przed manipulacjami, zakazania finansowania partii politycznych z zagranicy, wzmocnienia wzajemnych zobowiązań obronnych. Gazeta uważa, że artykuł Macrona jest istotny także z powodu tego, co w porównaniu z poprzednimi jego takimi inicjatywami, pominął. "Nie postawił w centrum francusko-niemieckiego partnerstwa. Unika drażliwych tematów reformy strefy euro i nie powiedział jakie podatki bądź inne źródła dochodów mogą być potrzebne do sfinansowania jego propozycji" - stwierdza brytyjska gazeta, dodając, że także poruszany przez niego wielokrotnie temat Europy wielu prędkości tym razem dotknął on tylko pośrednio. "Jednak problem ze wszystkimi propozycjami różnego stopnia integracji UE jest taki, że budzą one podejrzenia w krajach, które są poza wewnętrzną grupą, że zostają zdegradowane do grupy członków drugiej kategorii. (...) Ostatecznie jednak treść propozycji Macrona jest mniej istotna niż fakt, że wzywa on europejskich wyborców do obrony UE przed jej nieliberalnymi adwersarzami. Ma on w tym absolutną słuszność i Europejczycy dobrze zrobią, jeśli posłuchają jego rady" - podsumowuje "FT". (PAP)

Brytyjska komisja nadzoru finansowego

ostrzega przed kryptowalutami Brytyjska niezależna komisja nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) opublikowała poparty badaniami raport, w którym ostrzega przed kryptowalutami i komunikatami reklamowymi zachęcającymi do "szybkiego bogacenia się" w internecie. Badanie FCA dotyczyło nastawienia brytyjskich konsumentów wobec kryptowalut. Raport pokazuje, że cechuje ich niewielkie zrozumienie mechanizmów związanych z kryptowalutami. Osoby te często poszukują możliwości "szybkiego wzbogacenia się", a kryptowaluty nabywają wzorując się na znajomych, treściach znajdowanych w mediach społecznościowych oraz wpływowych postaciach z internetu (tzw. influencerach) - wynika z badania. Agencja Reutera przypomina, że brytyjska niezależna komisja nadzoru finansowego, podobnie jak jej odpowiednicy z wielu krajach na całym świecie, ostrzegała konsumentów przed ryzykiem utraty funduszy zainwestowanych w kryptowaluty po serii spadków odnotowanych przez bitcoina. FCA obecnie ocenia, że całkowity wymiar strat spowodowanych przez malejącą wartość tej kryptowaluty nie jest tak duży, jak wcześniej zakładano, jednak zdaniem komisji powinien on stać się motorem wprowadzenia nowych, ścisłych regulacji prawnych dotyczących kryptowalut.

Komisja podkreśliła, że wielu konsumentów nie wie, czym są kryptowaluty. Badanie FCA wykazało, że największą świadomość i wiedzę w tej materii posiadają mężczyźni z grupy wiekowej pomiędzy 20 a 44 rokiem życia. W grupie respondentów - posiadaczy kryptowalut niemal połowa ankietowanych na zakup kryptoaktywów wydała mniej niż 200 funtów, a środki te pochodziły z ich regularnych zarobków. Ponad połowa badanych wybrała zakup bitcoina, a jedna na trzy osoby, które zdecydowały się na kupno kryptowaluty, postawiła na ether. "Wyniki badania sugerują, że jakkolwiek kryptoaktywów nie rozumie bardzo wielu konsumentów, to jednak zdecydowana większość z nich również z nich nie korzysta" - konkluduje FCA. Użycie kryptowalut takich jak bitcoin w Wielkiej Brytanii nie jest objęte regulacjami prawnymi. Reuters przypomina, że oznacza to, iż konsumenci nie mogą ubiegać się o rekompensatę za poniesione w wyniku obrotu kryptowalutowego straty korzystając z pomocy organów takich jak FCA. (PAP)

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|25


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

26|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Norwegia: MSZ: mamy porozumienia BMW: Produkcja Mini zakłócona

z Londynem na wypadek brexitu bez umowy

nawet przy opóźnieniu brexitu

Norwegia zawarła lub jest blisko uzgodnienia porozumień z Wielką Brytanią dotyczących transportu oraz handlu towarami na wypadek Produkcja Mini zostanie zakłócona brexitu bez umowy - poinformowała we wtorek szefowa norweskiej dy- nawet jeśli brexit zostanie opóźniony - powiedział w środę szef BMW Haplomacji Ine Eriksen Soereide. rald Krueger. Jak ocenił, nawet jeśli Wielka Brytania uniknie problemów związanych z wyjściem z UE bez porozumienia, i tak dojdzie do przewrotu w branży motoryzacyjnej.

"Mamy już lub jesteśmy blisko uzgodnień zasad w transporcie drogą powietrzną, morską i lądową oraz handlu towarami" - powiedziała w parlamencie w Oslo Soereide. Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny (SPU), jeden z największych na świecie państwowych funduszy inwestycyjno-oszczędnościowych, zapowiedział niedawno zwiększenie inwestycji w brytyjską gospodarkę mimo niepewności związanej z wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej. W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie bre-

xitu, po czym zwrócił się do rządu premier Theresy May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej. Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca. (PAP)

Dzień wcześniej BMW poinformowało również, że w razie niekontrolowanego brexitu koncern może przenieść część produkcji silników z Wielkiej Brytanii do Austrii, choć ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. We wrześniu koncern zapowiedział, że tuż po brexicie zamknie na miesiąc fabrykę należącej do niego spółki Mini pod Oksfordem w południowej Anglii. Decyzja niemieckiego koncernu była podyktowana obawami związanymi z potencjalnymi problemami w zakresie dostaw części niezbędnych do produkcji samochodów. We wtorek podczas targów motoryzacyjnych w Genewie Krueger zaznaczył, że firma zakończyła już przygotowania, a "jeśli brexit zostanie opóźniony, możemy odroczyć niektóre kroki, ale wczesna przerwa letnia jest niezmiennie zaplanowana na kwiecień" - podkreślił. W ubiegłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapewniła, że w razie porażki jej projektu umowy wyjścia z UE w zaplanowanym na 13 marca głosowaniu w Izbie Gmin posłowie otrzymają prawo wyboru pomiędzy brexitem bez umowy lub opóźnieniem opuszczenia Wspólnoty. Za szybkim procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE opowiadają się m.in. brytyjski producent pojazdów sportowych Aston Martin oraz japoński koncern Toyota. "Szczerze mówiąc, chcielibyśmy uzyskać pewność tak szybko, jak to możliwe" - podkreślił w poniedziałek

dyrektor generalny Toyota Europe Johan van Zyl. Dodał również, że planowanie brexitu przyszło "ogromnym kosztem", a brak zabezpieczenia działalności firm motoryzacyjnych na terytorium Wielkiej Brytanii może sprawić, że "przyszłość będzie wątpliwa". Dyrektor generalny francuskiej grupy PSA Carlos Tavares zauważył natomiast, że nie miałby nic przeciwko opóźnieniu brexitu, gdyby czas ten został wykorzystany na wypracowanie porozumienia. Szef Daimlera Dieter Zetsche wyraził natomiast nadzieję, że porozumienie uda się jednak osiągnąć. Wyraził nadzieję, że brexit bez umowy nie jest realnym scenariuszem. Brytyjski sektor motoryzacyjny, zatrudniający około 850 tys. pracowników, w znacznej mierze reprezentowany jest przez zagraniczne koncerny. Producenci spoza Zjednoczonego Królestwa w pośpiechu planują, jak poradzić sobie z potencjalnymi zakłóceniami, jakie może przynieść Brexit bez porozumienia, tworząc zapasy i w niektórych przypadkach planując zamknięcia fabryk - przypomniał serwis Automotive News. W 2018 r. BMW wyprodukowało w Wielkiej Brytanii blisko 234,2 tys. samochodów, przy światowej produkcji na poziomie około 1,5 mln egzemplarzy. Japońska Toyota wyprodukowała w tym czasie ponad 129 tys. samochodów w fabryce Burnaston w środkowej Anglii i jak przypomniał Automotive News, przyspiesza produkcję nowej Corolli.(PAP)

Weber: uczestnictwo Wielkiej Brytanii w przyszłych

wyborach europejskich jest nie do pomyślenia Nie mogę zaakceptować dyskusji nt. przedłużenia brexitu ze względu na zbliżające się wybory europejskie; uczestnictwo Wielkiej Brytanii w przyszłych wyborach jest nie do pomyślenia - powiedział w czwartek w Warszawie szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Weber, który bierze udział w odbywającym się w czwartek w Warszawie spotkaniu liderów Europejskiej Partii Ludowej (EPP), został zapytany na konferencji prasowej, czy podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej rozważane są dalsze negocjacje ws. brexitu. "Nie chciałbym przedłużać brexitu. Naszym problemem nie jest czas - już chyba trzy lata poświęciliśmy na tę dyskusję. Naszym problemem jest wola brytyjskich przyjaciół i ich rozumienie tego, co chcą osiągnąć od swoich partnerów europejskich" - mówił Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej na kolejnego szefa Komisji Europejskiej. "Partnerzy brytyjscy muszą nam jasno powiedzieć, jak - ich zdaniem - powinny wyglądać relacje z UE" - dodał. "Nie mogę zaakceptować dyskusji nt. przedłużenia brexitu biorąc pod uwagę to, że zbliżają się wybory europejskie. Jeżeli jakiś kraj opuszcza UE, a taka jest

wola Brytyjczyków, to nie może zabierać głosu ws. rozwoju UE w przyszłości. Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w przyszłych wyborach jest nie do pomyślenia" - oświadczył polityk. W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu premier May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej. Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca.(PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

Ambasada RP rozpoczęła serię

spotkań informacyjnych ws. brexitu Ambasada RP w Wielkiej Brytanii zainaugurowała w poniedziałek serię spotkań informacyjnych dotyczących sytuacji milionowej społeczności Polaków w tym kraju, w tym w obliczu spodziewanych konsekwencji wokół planowanego wyjścia z Unii Europejskiej. Pierwsza sesja pytań i odpowiedzi została zorganizowana w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w zachodnim Londynie, gdzie ambasador Arkady Rzegocki, konsul generalny Mateusz Stąsiek i odpowiedzialna za prawa obywatelskie Magdalena Kozak przez ponad dwie godziny odpowiadali na pytania ponad 150 osób dotyczące m.in. konieczności uzyskania statusu osoby osiedlonej po brexicie, uznawania kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii, a także szerszych kwestii konsularnych, w tym prawa rodzinnego i paszportów. Przedstawiciele Polonii pytali również o inne sprawy dotyczące wizerunku Polski i Polaków poza granicami kraju, bieżące działania polskiej dyplomacji oraz plany promocji polskiej perspektywy historycznej, języka i kultury w Wielkiej Brytanii. W trakcie dyskusji oprócz dyplomatów głos zabrały także szefowa czołowej organizacji wspierającej Polaków w Wielkiej Brytanii East European Resource Centre Barbara Drozdowicz oraz przewodnicząca POSK Joanna Młudzińska, które reprezentują głos polskiej społeczności m.in. w grupach roboczych pracujących z brytyjskim rządem w kontekście brexitu. Uczestnicy debaty otrzymali również specjalną ulotkę informacyjną, która zawiera podstawowe informacje o wymogu rejestracji w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Docelowo ambasada RP planuje kilkanaście spotkań na terenie kraju, ale - jak tłumaczył w rozmowie z polskimi mediami ambasador Rzegocki - dyplomaci "wciąż czekają na zgłoszenia, bo chcą odpowiadać na zapotrzebowanie polskich wspólnot z różnych miejsc w całej Wielkiej Brytanii". W najbliższy piątek podobne wydarzenie odbędzie się w Polish Millenium House w Birmingham, a w sobotę w Klubie Orła Białego na Balham w południowym Londynie. Na tydzień przed planowaną datą brexitu, 22 marca, przedstawiciele ambasady i konsulatu wybiorą się także do Bournemouth, a oprócz tego planują także odwiedzić w następnych miesiącach m.in. Southampton, Peterborough, Bristol i Swindon. Katarzyna Szaran ze służb prasowych ambasady RP w Londynie zapewniała, że każdorazowo "szczegółowe informacje znajdą się na naszej stronie i w mediach społecznościowych ambasady", w tym na dedykowanej stronie www.brexit.msz.gov.pl.

Od stycznia br. trwa publiczna faza testów systemu rejestracji 3,3 miliona obywateli UE - w tym ok. miliona Polaków - mieszkających w Wielkiej Brytanii w celu zagwarantowania ich praw po brexicie. Pełne uruchomienie systemu osiedleńczego (EU Settlement Scheme) zaplanowane jest na koniec marca br., ale już teraz swoje wnioski mogą składać chętni obywatele UE z ważnymi paszportami bądź dowodami osobistymi oraz członkowie rodzin spoza UE dysponujący biometrycznymi kartami pobytu. Na razie do złożenia aplikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej konieczne jest urządzenie z systemem operacyjnym Android, wyposażone w technologię NFC (komunikacji bliskiego zasięgu), ale po oficjalnym starcie systemu zamiast zeskanowania paszportu będzie można wysłać także dokument pocztą. W toku aplikacji władze będą również m.in. sprawdzać, czy wnioskodawca nie figuruje w policyjnych rejestrach przestępczości. Obecnie złożenie wniosku wciąż wymaga także uiszczenia opłaty w wysokości 65 funtów (32,50 dla dziecka), która jednak zgodnie z zapowiedzią premier Theresy May będzie zniesiona od końca marca br. Osoby, które ją poniosły na etapie testowym mają otrzymać całkowity zwrot kosztów, ale m.in. z tego powodu wiele organizacji rekomenduje poczekanie z wypełnianiem aplikacji do oficjalnego startu systemu. By uzyskać status osoby osiedlonej (settled status), trzeba będzie udowodnić, że przez ubiegłe pięć lat przebywało się każdego roku na terenie Zjednoczonego Królestwa co najmniej sześć miesięcy. Nie jest to natomiast konieczne przy ubieganiu się o pozwalający również na zachowanie dotychczasowych praw tzw. tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status), który po upływie pełnych pięciu lat będzie można wymienić na status osoby osiedlonej. Osoby, które posiadają starą kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii lub prawo bezterminowego przebywania na jej terytorium również będą mogły łatwo i bezpłatnie zamienić je na nowy status osoby osiedlonej. Nieuzyskanie w wyznaczonym terminie - czyli do końca czerwca 2021 roku w razie udanej finalizacji negocjacji ws. brexitu - statusu osoby osiedlonej może grozić uznaniem dalszego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii za nielegalny. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|27


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

28|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

MSZ: ambasador Arkady Rzegocki o sprawach

istotnych dla Polonii na spotkaniu w londyńskim POSK-u

- MSZ informuje: – Zabezpieczenie praw Polaków w Zjednoczonym Królestwie jest dla polskiego rządu, w tym dla Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, sprawą priorytetową. Stale i intensywnie współpracujemy z naszymi brytyjskimi partnerami, żeby proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie odbył się kosztem naszych rodaków, którzy zamierzają budować swoją przyszłość właśnie w Wielkiej Brytanii – powiedział Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki w poniedziałek podczas spotkania z członkami brytyjskiej Polonii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK w zachodnim Londynie. Spotkanie, organizowane przez Ambasadę RP w Londynie we współpracy z POSK-iem, było okazją do omówienia sytuacji obywateli Polski w Wielkiej Brytanii i odpowiedzenia na najważniejsze dla nich pytania, w tym m.in. dot. statusu obywateli Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz kwestii prawnych i paszportowych. Ambasador Rzegocki wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi wraz z Konsulem Generalnym RP w Londynie Mateuszem Stąsiekiem, prezes POSK Joanną Młudzińską, ekspertem w wydziale ekonomicznym ambasady Magdaleną Kozak oraz Barbarą Drozdowicz, prezes fundacji wsparcia East European Resource Centre, która opowiedziała o wyzwaniach, jakie brexit stawia przed Polakami, innymi obywatelami UE oraz organizacjami, które im pomagają. Dyskusja skupiła się wokół tematu brexitu, głównie kwestii zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Ambasador wraz z konsulami i ekspertami odpowiadali na pytania Polaków dotyczące m.in. formalności, jakie powinni spełnić, aby otrzymać status osiedlonego w Wielkiej Brytanii, uprawnień emerytalnych po brexicie czy kwestii automatycznego uznawania przez Polskę kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach, w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Ambasador Rzegocki zaznaczył, że spotkanie nie było inicjatywą jednorazową, a inauguracją serii spotkań informacyjnych dotyczących sytuacji obywateli polskich w Wielkiej Brytanii. Kolejne odbędzie się 1 marca br. w Birmingham. Zebrani w sali teatralnej POSK-u polscy obywatele dopytywali także m.in. o działania prowadzone przez Ambasadę RP w Londynie w celu przeciwdziałania pojawianiu się nieprawdziwym informacjom na temat Polski i Polaków w brytyjskich mediach. Podczas wydarzenia dystrybuowano ulotkę informacyjną przygotowaną przez ambasadę, przypominającą o konieczności złożenia wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej (tzw. settled status). Spotkanie z członkami brytyjskiej Polonii było poprzedzone konferencją prasową z udziałem mediów polonijnych oraz polskich korespondentów na Wyspach Brytyjskich. W związku z wynikiem referendum dot. dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które odbyło się 23 czerwca 2016 r., kiedy 51.89% głosujących opowiedziało się za opuszczeniem UE, po 29 marca 2019 r. Wielka Brytania najprawdopodobniej

przestanie być członkiem Wspólnoty. Po tym dniu każdy obywatel UE mieszkający na stałe na Wyspach Brytyjskich będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznym i uzyskać status osoby osiedlonej. Ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, w tym również rezydentów. Procedura uzyskania statusu osiedlonego jest otwarta od 21 stycznia 2019 r. dla wszystkich obywateli UE posiadających ważny, biometryczny paszport w ramach kolejnej fazy testów systemu rejestracji i odbywa się elektroniczne za pośrednictwem aplikacji dostępnej na telefonach z systemem Android. Osoby, które uzyskują status osiedlonego w tej fazie, nie muszą rejestrować się ponownie. Rejestracja dla osób posiadających jedynie dowód osobisty przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera będzie dostępna pod koniec marca. Wniosek mogą złożyć osoby, które do końca okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 r., będą zamieszkiwały na terytorium Wielkiej Brytanii przez 5 lat (w każdym roku co najmniej przez 6 miesięcy) oraz ich rodziny. W razie braku spełnienia wymogu mieszkania na terytorium UK przez 5 lat, osoby pragnące uzyskać status osiedlonego będą mogły złożyć wniosek o przyznanie statusu tymczasowego (tzw. pre-settled status). Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.21 stycznia br. premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła, iż istniejące dotychczasowo opłaty za złożenie wniosku – L65 dla osoby dorosłej oraz L32,50 dla osoby poniżej 16 roku życia – zostaną zniesione. Opłata ta nie dotyczy osób posiadających status pre-settled lub prawo stałego pobytu. Obywatele UE, którzy przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE uzyskali status stałego rezydenta (i otrzymali Permanent Residence Card), mogą złożyć wniosek bezpłatnie i na uproszczonych zasadach. Po uzyskaniu statusu osoby osiedlonej, zachowanych zostanie większość obecnych praw (m.in. możliwość pracy bez konieczności zezwolenia, dostęp do świadczeń społecznych, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej). Swoje prawa zachowają także te osoby, które będą musiały zaczekać do osiągnięcia 5 lat pobytu, żeby złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. Ambasada RP w Londynie na bieżąco śledzi sytuację związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i odpowiada na związane z tym pytania. Najbardziej aktualne informacje dot. praw obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii po brexicie, w tym w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy i procedury uzyskania statusu osiedlonego, znajdują się na stronach brexit.msz.gov. pl, gov.uk/staying-uk-eu-citizen oraz ec.europa.eu/ unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en. UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

Sondaż: Brytyjczycy podzieleni

politycznie ws. brexitu

Opublikowany we wtorek sondaż przeprowadzony na zlecenie Sky News wykazał, że Brytyjczycy zdają sobie sprawę z pogłębiania się podziałów politycznych, są nieufni wobec polityków i mediów głównego nurtu i oceniają, że jako społeczeństwo mają problem z rasizmem. Aż 75 proc. ankietowanych oceniło, że Wielka Brytania jest głęboko podzielona politycznie. Ten wynik był jeszcze wyższy w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, gdzie tę opinię podzielało aż 81 proc. osób. Najwięcej - bo aż 42 proc. ankietowanych - uznało, że głównym powodem rosnących napięć jest spór wokół planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej; na kolejnych miejscach znalazła się krytyka pod adresem polityków (23 proc.) i temperatura dyskusji na temat imigracji (14 proc.). Uczestnicy ankiety podkreślali w szczególności, że przebieg negocjacji ws. brexitu podkopał ich zaufanie do rządu, partii politycznych - w tym Partii Konserwatywnej, Partii Pracy, a także mediów głównego nurtu i kierownictwa największych korporacji. Jednocześnie aż 87 proc. ankietowanych oceniło, że czołowi brytyjscy politycy nie wykazują zainteresowania losami współobywateli, chociaż jedna trzecia uczestników sondażu przyznaje jednocześnie, że nie śledzi uważnie rozwoju sytuacji politycznej w kraju. Sky News zaznaczyło, że Brytyjczycy bardziej optymi-

stycznie myślą o swojej przyszłości i o tym, że sprawy idą w dobrym kierunku (51 proc.) niż o stanie brytyjskiej gospodarki (21 proc.) i kraju (20 proc.). Mimo tych tendencji aż 70 proc. uczestników sondażu deklarowało zadowolenie z życia; przeciwnego zdania było jedynie 17 proc. W serii pytań dotyczących kwestii społecznych, co trzeci ankietowany stwierdził, że Wielka Brytania przesuwa się w stronę zagwarantowania równych szans dla mniejszości etnicznych; 46 proc. oceniło pozytywnie postępy w kwestii równości płci. Telewizja zaznaczyła jednak, że wśród "najbardziej kłopotliwych" rezultatów badania figuruje wysoki poziom obaw dotyczących rasizmu (51 proc.) oraz islamofobii (62 proc.). Sondaż Sky Data został przeprowadzony w połowie stycznia na reprezentatywnej próbie ponad 2,8 tys. dorosłych osób. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br. Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|29


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

30|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

Mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton uważa, że najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł w tegorocznym sezonie będzie ekipa Ferrari. "Oni mogą mieć nawet pół sekundy przewagi nad nami" - ostrzega Hamilton po analizie wyników zimowych testów na torze w Barcelonie.

NARCIARSKIE MŚ - KUBACKI MISTRZEM, STOCH DRUGI

Dawid Kubacki zdobył złoty medal mistrzostw świata na normalnej skoczni w Seefeld. Drugi był Kamil Stoch, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Obaj Polacy awansowali na podium z odległych pozycji po pierwszej serii. Konkurs odbywał się w loteryjnych warunkach pogodowych.

zespół, mamy doświadczenie, to nie jest przypadek, że jesteśmy mistrzami świata. Trzeba spokojnie pracować, aby nie popełnić żadnego błędu" - powiedział Hamilton. Brytyjczyk dodał, że jeszcze nie zna pełnych możliwości bolidu Mercedesa przygotowanego na tegoroczny sezon, o tym jakie one są rzeczywiście, przekona się podczas pierwszego, inaugurującego sezon wyścigu 17 marca w Melbourne o Grand Prix Australii. (PAP)

MAJEWSKI: ŁATWE MEDALE SIĘ SKOŃCZYŁY,

BO JEST ROK DO IGRZYSK Wiceprezes PZLA Tomasz Majewski podsumowując dla PAP halowe mistrzostwa Europy w Glasgow powiedział, że łatwe medale się już skończyły. "To była najłatwiejsza z imprez, które czekają nas w najbliższym czasie. Teraz będzie tylko trudniej" - ocenił. Polska w Glasgow, jak dwa lata temu w Belgradzie, triumfowała w klasyfikacji medalowej HME. Łączny dorobek biało-czerwonych to pięć złotych i dwa srebrne. Mistrzami kontynentu zostali Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m (obaj (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) w pchnięciu kulą, sztafeta 4x400 pań i Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) na 60 m. Srebrny medal zdobyli drugi z polskich tyczkarzy - Piotr Lisek (OSOT Szczecin), a także biegaczka na 1500 m Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin). "Po Belgradzie i 12 medalach dwa lata temu oczekiwania były bardzo wysokie. Tutaj krążki jednak zupełnie inaczej się rozkładały. To wielki sukces naszej reprezentacji, że wygrywamy z Brytyjczykami na ich terenie. Oni mieli dużo większą i mocną reprezentację" mówił dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Najwięcej medali - 12 - uzyskali Brytyjczycy, w tym cztery złote, sześć srebrnych i dwa brązowe. Trzecia w klasyfikacji medalowej była Hiszpania z trzema złotymi, a sześcioma ogółem. "Największa niespodzianka na plus w naszej ekipie, to chyba Wojciechowski. Nie chodzi tylko o złoty medal, ale o wynik, który osiągnął. Poprawił po dość długim czasie rekord życiowy" - wskazał Majewski. Nie umiał odpowiedzieć, co stało się z Polkami w indywidualnym starcie na 400 m. "Nie wiadomo, co się stało z Igą Baumgart-Witan

- darmowa aplikacja .co.uk

HAMILTON OSTRZEGA PRZED FERRARI

Brytyjczyk spodziewa się, że ekipa konstruktorów Mercedesa obecnie skupi się na poprawie osiągów swojego bolidu, gdyż tylko wtedy będzie można realnie myśleć o pokonaniu Ferrari. "Tegoroczny sezon będzie trudniejszy niż poprzedni. Ferrari - co było widać w Barcelonie - poczyniło bardzo duże postępy. Teraz my musimy nadrobić zaległości, aby dysponować porównywalnym sprzętem. Mamy doskonały

miesięcznik budowlany

w półfinale. Były dwa biegi jednego dnia i to zawsze jest inaczej. Oczekiwania były ogromne, bo mieliśmy dwa pierwsze wyniki na świecie. Sport pokazuje, że nigdy nie można być niczego pewnym. Wiele dziewczyn na 400 m się poprawiało, było dużo rekordów życiowych. Nie było tak łatwo. Mieliśmy też inne słabsze występy - m.in. chłopaków na 800 metrów. Martwimy się trochę, że nie było żadnej super niespodzianki. Ona zawsze się przydaje w reprezentacji. Tego zabrakło. Na szczęście mamy gwiazdy, które nie zawodzą" - powiedział wiceprezes PZLA. Majewski przyznał, że europejska lekka atletyka znów dorabia się gwiazd, a przynajmniej osób, które są na nie kreowane. "Mamy sezon mistrzostw świata i wtedy zawsze poziom wzrasta. Jest rok do igrzysk. Będzie tylko mocniej. Forma powoli się klaruje. Łatwe medale się skończyły. To była ostatnia łatwa impreza, a będzie tylko trudniej i trudniej" - ocenił. Były kulomiot bardzo cieszy się z medalu Anny Kiełbasińskiej (SKLA Sopot), która pobiegła na pierwszej zmianie sztafety 4x400 m. "Ania próbowała wielu rzeczy, wielu konkurencji. Miejmy nadzieję, że znalazła tę, w której te sukcesy będą. Ten medal to nagroda za długą drogę" - zakończył Majewski. Z Glasgow Tomasz Więcławski (PAP) autor: Tomasz Więcławski

Piątkowe zawody w Seefeld pokazały, że "cuda się zdarzają". Jednym z powodów była aura, konkurs zarówno w pierwszej jak i drugiej serii rozgrywano w trudnych warunkach pogodowych, przy padającym śniegu i zmiennym wietrze. W pierwszej serii Polacy nie mieli szczęścia do aury, Stoch przy silnych podmuchach w plecy osiągnął 91,5 m i był sklasyfikowany na 18. pozycji. Kubacki miał próbę na 93 m i był 27., a Stefan Hula osiągnął 88 m i plasował się na 29. miejscu. Do finału nie awansował tylko Piotr Żyła, zajmując 33. lokatę po lądowaniu na 90,5 m. Na półmetku prowadził lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi - 101 m, drugi był Niemiec Karl Geiger - 100 m, a trzeci Słoweniec Ziga Jelar - 95,5 m.  Kubacki  do lidera tracił 19,2 pkt, natomiast Stoch miał na koncie o 15,1 oczek mniej niż prowadzący Japończyk. Oceniając warunki w jakich rozgrywano konkurs Adam Małysz przyznał, że na górze "mocno trzymie" i trudno jest odlecieć. W pierwszej serii jury kilka razy zmieniało rozbieg, pierwsi zaczynali od 9. belki startowej, najlepsi kończyli z 13. Pomimo tego tylko Kobayashi i Geiger dolecieli do 100. metra, pozostałym to się nie udało. W tej sytuacji sędziowie zdecydowali się na jego wydłużenie w serii finałowej, zdecydowano o podwyższeniu startu do belki 16. I to - jak się okazało - był strzał w dziesiątkę dla Polaków. Kubacki w bardzo dobrym stylu wylądował na 104,5 m, jak się później okazało, był to najdłuższy skok w konkursie. Polak objął prowadzenie, walczący po nim rywale mieli poważne problemy z lądowaniem w rejonie 95 m. Kilka minut później Stoch osiągnął 101,5 m i awansował z 18. miejsca po pierwszej serii na drugie. A śnieg padał coraz bardziej intensywnie i zasypy-

wał tory najazdowe. To powodowało, że prędkości uzyskiwane przez zawodników na progu nie rosły, przeciwnie, były coraz niższe. W takiej sytuacji Kubacki i Stoch plasowali się na dwóch czołowych pozycjach a skaczący po nich zawodnicy nie mogli ich pokonać. Słabiej niż się spodziewano skoczyli m.in. Norweg Robert Johansson - 95 m, Niemiec Stephan Leyhe 99 m, Austriak Michael Hayboeck - 100 m czy drugi po pierwszej serii Geiger - 92,5 m. Gdy na górze zostało już tylko trzech najlepszych po pierwszej serii, w polskiej ekipie wszyscy mocno ścisnęli kciuki za  Kubackiego i Stocha. Było wiadomo, że jeżeli pierwszy z tej trójki Jelar nie poradzi sobie z wiatrem i śniegiem, to  Kubacki  wskoczy na podium. Gdy Słoweniec wylądował na 87. metrze, Kubacki z radości podskoczył do góry, już wiedział, że na pewno ma minimum medal brązowy. Gdy drugi Geiger osiągnął tylko 92,5 m, taniec radości rozpoczęli  Kubacki  i Stoch, gdyż było wiadomo, że obaj znajdą się na podium. A gdy Kobayashi uzyskał także tylko 92,5 m,  Kubacki pofrunął do góry na ramionach polskiej ekipy. Polacy zajęli dwa najwyższe miejsca na podium, zdobywając złoty i srebrny medal. Ostatecznie Japończyk zajął 14. miejsce, Geiger - 18., a Jelar - 27. "Chyba nikt by nie napisał takiego scenariusza na dzisiejszy konkurs. Po drugim skoku byłem trochę załamany, zrobiłem co mogłem, jest jak jest... Później byłem w klasyfikacji coraz wyżej, wyżej i wyżej... I Dawid został mistrzem świata. Gdy on już był na podium pomyślałem, że zostało już tylko dwóch mocnych rywali i nie mam szans. A jednak" - powiedział Stoch reporterom telewizyjnym po zakończeniu zawodów. (PAP)

UEFA WSZCZĘŁA ŚLEDZTWO PRZECIWKO MANCHESTEROWI CITY

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała o oficjalnym wszczęciu śledztwa przeciwko piłkarskiemu mistrzowi Anglii Manchesterowi City. Klub podejrzewany jest o nieprawidłowości finansowe, jakie ostatnio ujawnił m.in. niemiecki magazyn "Der Spiegel". Także inne znane europejskie media od pewnego czasu informowały, że klub, którego właścicielami jest konsorcjum finansowe z siedzibą w Abu Zabi, narusza zasady monitorowania finansowego, tzw. "Financial Fair Play". UEFA potwierdziła, że śledztwo obejmie "kilka domniemanych naruszeń FFP", które związane są z umowami

sponsorskimi, jakie Manchester City miał zawierać nieoficjalnie ze sponsorami z innych niż Abu Zabi krajów arabskich. W oficjalnym oświadczeniu UEFA napisała także, że dopóki śledztwo będzie w toku, żadne nowe informacje dotyczące jego przebiegu nie będą ujawniane. (PAP)


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|31

MAŁOPOLSKIE/ WYŁOWIONE Z RZEKI ZWŁOKI NALEŻĄ UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-Y ZAWIERAJĄCE

DO ZAGINIONEJ GRAŻYNY KULISZEWSKIEJ

Wyłowione w czwartek z rzeki Uszwica w Bielczy (Małopolskie) zwłoki należą do Grażyny Kuliszewskiej, zaginionej w styczniu w tajemniczych okolicznościach 34-latki z Borzęcina. W poniedziałek rodzina zidentyfikowała ciało krewnej. Potwierdził to PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prok. Mieczysław Sienicki. Pytany o przyczyny śmierci kobiety, odpowiedział: „Biegli nie wydali jeszcze opinii co do przyczyn zgonu, musimy poczekać na badania laboratoryjne, dopiero po zapoznaniu się z nimi, biegli wydadzą opinię”. Na niewyjaśnione okoliczności zaginięcia kobiety wskazywali dziennikarze śledczy Dawid Serafin (Onet) i Sylwia Nowosińska (Fakt24) w reportażu z 8 lutego. Grażyna Kuliszewska na co dzień pracowała w Wielkiej Brytanii. 3 stycznia przyleciała z Londynu do Polski, a następnego dnia miała z powrotem wylecieć do Londynu. Ostatni ślad po 34-latce to rozmowa telefoniczna z siostrą, której mówiła, że przenocuje z synem u ojca. Do ojca jednak nie dotarła. 4 stycznia nie pojawiła się również na lotnisku do Londynu. Kuliszewska miała przepisać na swojego męża Czesława dom w Polsce, w zamian za 15 tys. funtów. Podczas styczniowego pobytu w Polsce małżeństwo miało odwiedzić notariusza, aby podpisać umowę o prawie męża do nieruchomości. Do podpisania dokumentu jednak nie doszło, ponieważ – według relacji męża – brakowało stosownych dokumentów. Portale podają również, że pieniądze, które Czesław miał przekazać żonie, zniknęły.

Mąż Grażyny opisywał też dziennikarzom, że 3 stycznia wieczorem żona była zdenerwowana. W pewnym momencie usłyszał krzyki, płacz jej i ich pięcioletniego syna. Poszli spać, syna ułożyli między sobą, dziecko zasnęło i przestało płakać. Kiedy mężczyzna wstał rano, żony już nie było. Miała zostawić mu wiadomość, że zobaczą się w Londynie. Pojechał do Londynu, ale kobiety tam nie było. Zawiadomił o tym bliskich i policję. Dwa tygodnie po zaginięciu – czytamy w portalach – Sardar, Kurd mieszkający w Wielkiej Brytanii, miał zamieścić na Facebooku ogłoszenie o zaginięciu Grażyny, a za informacje o kobiecie oferował 100 tys. zł. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Grażyna i Kurd mieli romans. Sardar twierdzi, że widział dokumenty rozwodowe przygotowane przez kobietę, która jednak nie chciała powiedzieć mężowi o swoich planach w obawie przed jego reakcją. Dziennikarze dotarli do nagrania, na którym słychać kłótnię Grażyny i jej męża Czesława. Na nagraniu z 21 listopada widać też ich pięcioletniego syna; mężczyzna grozi kobiecie i przezywa ją, kłócą się o dom. Dziennikarze Onetu i Faktu24 ustalili także, że Polka bez zgody męża wzięła pożyczkę na dużą kwotę w jednym z brytyjskich banków.(PAP)

SKAZANY ZA NAPADY NA BANKI

UDAWAŁ POLICJANTA

37-letni chorzowianin, który od 2008 roku „siedział” za napady z bronią na banki, opuścił więzienie. Sąd udzielił mu trzymiesięcznej przerwy w karze z uwagi na jego stan zdrowia. Mężczyzna najwyraźniej wyzdrowiał na tyle, że postanowił sobie „dorobić” jako fałszywy policjant. Sprawca próbował wyłudzić od pokrzywdzonej 15 tys. zł. Szybko wpadł w ręce prawdziwych mundurowych – kryminalnych z Sekcji d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za próbę oszustwa grozi mu dodatkowe 8 lat więzienia.

Zatrzymany to 37-letni mieszkaniec Chorzowa. Jak się okazało, jest on doskonale znany organom ścigania. Od 2008 roku mężczyzna odsiadywał karę więzienia za napady z bronią w ręku na banki i placówki handlowe na Śląsku. Sprawca został wtedy zatrzymany na gorącym uczynku–w momencie, kiedy wchodził do sali operacyjnej jednego z banków. Przestępca miał już założony na głowę kaptur, a twarz zasłonił czerwoną chustą. W tym momencie oczekujący wewnątrz policjanci błyskawicznie obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu sięgnięcie do torby, w której miał załadowany i przygotowany do strzału rewolwer. Śledczy udowodnili mu wtedy kilkanaście innych napadów z bronią w ręku, jakie miały miejsce na Śląsku w latach 2005 – 2008, w tym ograbienia 19 sierpnia 2005 r. placówki bankowej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, kiedy to napastnik postrzelił z rewolweru w twarz 23-letnią kasjerkę. Chorzowianin miał przebywać w więzieniu do 2021 roku. Z uwagi na swój stan zdrowia uzyskał zgodę na przerwę w karze. Sąd zezwolił mu na opuszczenie więziennych murów na 3 miesiące, aby skazany podreperował swoje zdrowie. Najwyraźniej pobyt na wolności błyskawicznie przywrócił siły 37-latkowi, który szybko wpadł na nowy nieuczciwy sposób wzbogacenia się. Tym razem metodą na tzw. fałszywego policjanta. Sprawca nawiązał kontakt

telefoniczny z kobietą, której przedstawił się jako policjant. Następnie oświadczył, że prowadzi przeciwko niej sprawę i zażądał od pokrzywdzonej okupu dzięki któremu „będzie miała spokój”. Domagał się 15 tys. złotych. Sprawca nie był jednak tak sprytny, jak mu się wydawało – w czasie, gdy domagał się od pokrzywdzonej okupu, był już obserwowany przez śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mundurowi z Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu zatrzymali go tego samego dnia w Chorzowie. Zaskoczony „policjant” nie stawiał oporu podczas zatrzymania i oddał się w ręce mundurowych. Z miejsca zatrzymania trafił prosto do policyjnego aresztu w katowickiej komendzie miejskiej. Dalsze czynności w sprawie prowadzili kryminalni z KMP Katowice. 37-latek został doprowadzony do sądu, który zdecydował o zastosowanie 2-miesięczny aresztu. Teraz fałszywy policjant oprócz odbycia pozostałej części kary za napady na banki, musi się liczyć z dodatkową odsiadką. Za próbę wyłudzenia pieniędzy grozi mu 8 lat więzienia. Ponadto mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec innej kobiety. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KMP Zabrze. Jak ustalili śledczy, 37-latek po rozpoczęciu przerwy w karze miał grozić swojej znajomej.

LINKI DO DOKONANIA PŁATNOŚCI

Mieszkanka powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego otrzymała sms-a z informacją o zaległości za usługę telefoniczną w wysokości 1,47 zł. W wiadomości znajdował się również link do strony internetowej banku. Po kliknięciu na niego kobieta została przekierowana na fałszywą stronę, przez co straciła z konta 18 tys. zł. Ponad 3 tys. zł straciła wczoraj mieszkanka Chełma odpowiadając na identycznego sms-a. Gdy dokonała wpłaty na wskazane konto okazało się, że z jej rachunku pobrana została dużo większa kwota. Policjanci wyjaśniają sprawę i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania tego typu wiadomości, a przede wszystkim o niekorzystanie z linków do dokonania płatności nawet drobnej kwoty. Chrońmy swoje dane! Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów, że została oszukana. Jak ustalili funkcjonariusze zgłaszająca otrzymała sms-a z informacją, że ma uregulować zadłużenie za usługę telefoniczną w wysokości 1,47 złotych. W przeciwnym razie jej telefon miał zostać zablokowany. W wiadomości tej znajdował się również link do strony internetowej banku, który miał ułatwić jej spłatę zadłużenia. Kobieta kliknęła w link zawarty w sms-ie i od razu została przekierowana na stronę umożliwiającą zalogowanie się do konta bankowego. Następnie po podaniu logina i hasła, potwierdziła przelew na kwotę w wysokości 1,47 zł. Po chwili, gdy zgłaszająca otrzymała ze swojego banku wiadomość, że z jej konta został zrobiony przelew na 18 000 złotych, a nie na kwotę 1,47 złotych zorientowała się, że została oszukana. Apelujemy, aby nie odpowiadać na sms-y oraz wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia. Tym bardziej skłaniające nas do płatności za usługi bądź różnego rodzaju zaległości. Pamiętajmy, że informacje na temat zadłużenia lub różnego rodzaju płatności zawsze możemy sprawdzić w biurze obsługi klienta

firmy. Policjanci apelują, aby zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości sms, zachęcających do kliknięcia w podany w nich link w celu dokonania nawet drobnych płatności. Linki te mogą kierować na fałszywą stronę banku. Nie odpowiadajmy na te wiadomości i nie korzystajmy z umieszczonych w nich linków, chrońmy swoje dane! Wczoraj do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosiła się 46-letnia mieszkanka Chełma, która poinformowała o oszustwie. Z relacji kobiety wynikało, że na telefon komórkowy otrzymała sms-a z żądaniem zapłaty kwoty 1,47 zł z tytułu zaległej opłaty telekomunikacyjnej. Pokrzywdzona wykorzystując załączony do wiadomości link przekazała na wskazany rachunek zaległą kwotę. Jednak, jak się później okazało, tytułem tego przelewu z jej rachunku pobrane zostało 3100 zł. Policjanci wyjaśniają tą sprawę i poszukują oszustów. Pamiętajmy, że oszuści stosują przeróżne metody, aby wyłudzić od nas pieniądze. Zawsze zachowajmy ostrożność w przypadku tego typu wiadomości. Zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze sprawdźmy stronę internetową wskazaną w wiadomości i ustalmy czy faktycznie zalegamy z płatnościami. (KWP w Opolu / KWP w Lublinie / mg)

PODEJRZANY O KIEROWANIE GRÓŹB DO WŁODARZY MIAST ZATRZYMANY Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjanci ustalili i zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb do kilku włodarzy miast, a także byłego prezydenta Polski. Zatrzymanie to jest efektem szybkich i skoordynowanych działań polskiej Policji. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie przy współudziale funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji, prowadząc intensywne czynności operacyjne wytypowali osobę odpowiedzialną za kierowanie gróźb pod adresem prezydentów kilku miast w Polsce, a także byłego prezydenta Polski. Listy z pogróżkami wpłynęły do kilku magistratów w Polsce. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Krakowa wytypowany o kierowanie gróźb, przebywa w Warszawie. Wczoraj, 4 marca br., rano, stołeczni policjanci zatrzymali 28-letniego

mieszkańca Małopolski. Mężczyzna został przewieziony do Krakowa i osadzony w "policyjnym areszcie" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 28-latek został wcześniej przebadany przez lekarza, który nie stwierdził przeciwskazań do wykonywania z nim czynności procesowych. Wstępne badania kryminalistyczne potwierdziły także fakt, że to zatrzymany wysyłał listy z pogróżkami. Zebrane dowody wskazują, że zatrzymany prawdopodobnie podejmowałby dalsze kroki w stosunku do włodarzy miast. 5.03.br., zatrzymany 28-latek zostanie przesłuchany w prokuraturze i usłyszy zarzuty. (KGP/ mw)


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

32|

INFORMACJE

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

- darmowa aplikacja .co.uk

SAMSUNG PRACUJE NAD DWOMA KOLEJNYMI

MODELAMI SKŁADANYCH SMARTFONÓW

Samsung pracuje nad dwoma składanymi smartfonami. Model rozkładany pionowo ma zostać pokazany pod koniec 2019 r. Firma rozważa też telefon z ekranami po zewnętrznej stronie, rywalizujący z Huawei Mate X - podała w środę agencja Bloomberga. Smartfon z zawiasem wzdłuż krótszej krawędzi, na wzór "telefonów z klapką", może zostać pokazany pod koniec obecnego roku lub na początku 2020 r. Obecnie firma rozważa, czy montować w urządzeniu dodatkowy wyświetlacz, widoczny po złożeniu głównego ekranu potwierdzili agencji Bloomberga anonimowi informatorzy bliscy sprawie. Dodatkowy ekran zewnętrzny to rozwiązanie z pierwszego składanego smartfona firmy - zaprezentowanego 20 lutego Galaxy Folda, który zamyka się jak notes. Od jego przyjęcia na rynku ma zależeć pozostawienie zewnętrznego wyświetlacza lub rezygnacja z niego w przyszłym modelu. Składająca się "od użytkownika" konstrukcja z ekranami po zewnętrznej stronie telefonu jest na razie prototypem. Ta opcja będzie nieco cieńsza od pozostałych ze względu na rezygnację z dodatkowego wyświetlacza. Samsung może dodatkowo wprowadzić umieszczony w ekranie czytnik linii papilarnych. Problemem, z którym walczy obecnie południowokoreańska firma ma być fałda, pojawiająca się na wyświetlaczu Galaxy Fold po ok. 10 tys. złożeń urządzenia. Wybrzuszenie tworzy się na warstwie ochronnej pokrywającej czytnik dotykowy ekranu. Z tego powodu podczas targów MWC w Barcelonie w zeszłym miesiąc

miesięcznik budowlany

Foldy pozostawały pod szklanymi gablotami - wskazał jeden z informatorów. Przedsiębiorstwo ma rozważać darmowe wymiany ekranów dla dotkniętych problemem klientów. Firma Samsung planuje produkcję minimum miliona składanych smartfonów w tym roku. Choć wciąż trudno stwierdzić, jaką popularność zyskają tego typu modele, firmy technologiczne prześcigają się, chcąc uzyskać przewagę na rynku, na którym sprzedaż zwalnia - ocenił Bloomberg. W styczniu koncepcję trzyczęściowego telefonu z podwójnym zawiasem zaprezentowała firma Xiaomi. W lutym Huawei zaprezentował Mate X - własny model z wyświetlaczami po zewnętrznej stronie. "Nikt jeszcze nie wie, jaka jest idealna konstrukcja. Teraz jest czas na eksperymenty. Wiele początkowych wzorów nie okaże się sukcesem, ale producenci wiele się nauczą" - stwierdził ekspert firmy badawczej IDC Bryan Ma. Samsung pracował nad modelem Galaxy Fold przez osiem lat i współpracował z firmą Google by dostosować system operacyjny Android do wymagań tego typu wyświetlacza. Firma ma rozważać produkcję telefonów z rozwijanymi i rozciąganymi ekranami w przyszłości - poinformował wiceprezes Samsunga Chung Eui-suk pod koniec lutego. (PAP)

USA: URZĄD CHCE WYJAŚNIENIA WS. ZBIERANIA DANYCH WRAŻLIWYCH PRZEZ FACEBOOKA Stanowy departament usług finansowych w Nowym Jorku zażądał od Facebooka wyjaśnień ws. praktyk gromadzenia przez koncern danych wrażliwych o użytkownikach popularnych aplikacji na smartfony bez ich wiedzy i zgody - podał dziennik "Wall Street Journal". Pisma w tej sprawie, według gazety, urząd przesłał także do twórców co najmniej jedenastu aplikacji, które współdzieliły dane nieświadomych tego użytkowników z Facebookiem. "WSJ" podaje, że w liście zaadresowanym do prezesa koncernu Marka Zuckerberga nowojorski urząd domaga się informacji na temat wszystkich firm, które w ciągu ostatnich trzech lat udostępniały Facebookowi dane o użytkownikach ich aplikacji mobilnych, wykorzystujących oprogramowanie dostarczane przez giganta mediów społecznościowych. Departament usług finansowych chce również, by Facebook wyszczególnił kategorie informacji na temat użytkowników, jakie otrzymywał od firm oraz by stworzył listę wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, których dotyczyło współdzielenie danych - napisał dziennik, powołując się na źródła bliskie sprawie. Twórcy oprogramowania zostali też poproszeni o przesłanie umów zawartych przez ich firmy z Facebookiem, a także dokładnych informacji o wszelkich przychodach, które podmioty te uzyskały od Facebooka w związku ze sprawą. Firmy zobowiązane są udzielić in-

formacji nowojorskiemu urzędowi do 15 marca. Postępowanie departamentu usług finansowych to część dochodzenia, które gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wszczął w ubiegły piątek po doniesieniach gazety o przekazywaniu przez popularne aplikacje wrażliwych danych użytkowników Facebookowi. "Wall Street Journal" ujawnił wówczas, że oprogramowanie to przekazuje prywatne informacje o użytkownikach koncernowi niemal natychmiast po ich uzyskaniu od osób korzystających z wybranych aplikacji na swoich telefonach. Do Facebooka miały trafiać dane nawet tych użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie społecznościowym Marka Zuckerberga. Według gubernatora cała sprawa to "skandaliczne naruszenie prywatności". Wezwał on federalne organy, by przyłączyły się do dochodzenia w tej sprawie i "udzieliły pomocy w doprowadzeniu do zakończenia takich praktyk". Rzeczniczka Facebooka odniosła się do sprawy, informując, że koncern obecnie przygląda się korespondencji przesłanej przez nowojorski urząd. (PAP)

TESLA CHCE PRZENIEŚĆ SPRZEDAŻ

SAMOCHODÓW DO INTERNETU

Producent samochodów elektrycznych Tesla ogłosił, że będzie sprzedawać sedana Model 3 po obniżonej cenie 35 tys. dol.; aby dotrzymać obietnicy firma planuje zamknąć swoje stacjonarne salony i prowadzić sprzedaż wyłącznie w internecie - podał w sobotę serwis BBC.

Jak powiedział cytowany przez BBC prezes Tesli Elon Musk, zamknięcie tradycyjnych sklepów pozwoli firmie na obniżenie kosztów o ok. 5 proc., a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze posłużą do obniżenia ceny całej linii aut. Musk odmówił odpowiedzi na pytanie, ile salonów zostanie zamkniętych i ile osób straci w wyniku tej decyzji pracę. Wskazał jednak, że zmiana jest niezbędna, bo Tesla "dąży do realizacji ważniejszego celu, jakim jest upowszechnienie aut elektrycznych". Tesla ma obecnie 378 sklepów i punktów serwisowych

zlokalizowanych na całym świecie. Jak przypomniano, amerykański producent po raz pierwszy zaprezentował Model 3 w 2016 r. jako alternatywę dla swej oferty aut luksusowych. Jeszcze we wrześniu zeszłego roku średnia cena aut tego modelu przekraczała 50 tys. dol. Według szacunków Bloomberga z fabryki w Fremont w stanie California zjechało dotąd ponad 210 tys. samochodów Model 3. (PAP) autor: Magdalena Jarco maja/ mhr/


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

Darmowy

RAPORT KREDYTOWY Sprawdź co wiedzą o Tobie Banki i czy zostanie przyznany Ci kredyt

Wszystko o Twojej zdolności Kredytowej

Pomoc w poprawie zdolności kredytowej

Planujesz kupić dom, samochód,

Pozytywne i negatywne wskaźniki

sprzęt lub wziąść kredyt?

wpływające na Twój wynik

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|33


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

34|

OGŁOSZENIA

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|35


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

36|

OGŁOSZENIA

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ Zadzwoń

020 3519 1048

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGĹ OSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|37


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

38|

ROZRYWKA

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

- darmowa aplikacja .co.uk

i k w ó ż y z Kr dla

miesięcznik budowlany

Ciebie!


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

HOROSKOP od 12 marca do 26 marca 2018 Ryby 21.02 - 20.03 Miłość: Część z was będzie teraz kuła żelazo póki gorące. Uczucia, które do ciebie teraz zeszły możesz przeżywać jak pierwsze uniesienia miłosne. W środku tygodnia dowiesz się czegoś bardzo ważnego a może i podejmiesz dość istotną decyzję na przyszłość. Niektóre związki będą miały trudniejszy czas, szczególnie osoby urodzone w ostatniej dekadzie mogą stawiać czoło wyzwaniom i nieporozumieniom. Praca: Zawodowe sprawy zajmą ci teraz uwagę. Tydzień rozpoczniesz bardzo intensywnie. Niestety ktoś nie dotrzyma danego słowa i wszystko będzie mocno utrudnione, a terminy nie będą chciały czekać. Stres da się we znaki a cały zespół będzie odczuwał takie energie. Pod koniec tygodnia jednak dzięki pewnym posunięciom uda się załatwić bardzo istotną sprawę. Finanse: Temat pieniędzy będzie ci teraz bardzo sprzyjał. Możliwe jakieś bonusy, wygrana lub pieniądze, na które czekasz od dawna. Zdrowie: Dla kobiet bardzo istotne będą sprawy kobiece – układ limfatyczny może teraz być odczuwalny. Nerki i układ moczowy również i o ten temat zadbaj.

Baran 21.03 - 20.04 Miłość: Możesz mieć wątpliwości czy uda ci się znaleźć kogoś w swoim życiu, z kim będziesz szczęśliwy. Szukasz, zmieniasz, działasz i nic. Ale czy nie szukasz oczekiwań, że ktoś cię wreszcie zadowoli a czy coś dasz od siebie? dobrze się zastanów, ponieważ życie w iluzji swojej doskonałości prowadzi do takiego właśnie stanu rzeczy. W stałych związkach chwilowe zmiany nastrojów ale pod koniec tygodnia i do was amor trafi swoją strzałą. Praca: Czas napięty w tym tygodniu, dużo zajęć a okaże się również, że pojawi się sprawa do zrobienia “na wczoraj”. Szef będzie marudził i wymagał więc nie za dużo

ugrasz. Finanse: Sprawy finansowe mogą być ważne teraz dla ciebie. Rozsądnie wydawaj pieniądze. Nie czas na specjalne wydatki. Zdrowie: Uważaj na swoją głowę oraz oczy. Jeśli dokucza ci od dawna nie zwlekaj z tym.

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|39

Waga 23.09 - 23.10

Miłość: Czas dla was pełen wyzwań, nieco kłótliwych momentów ale dojdziecie do porozumienia. Możliwe, że ciche dni ostatnio pojawiają się częściej ale to dobry czas na rozwiązanie konfliktów i szczerą rozmowę. Zamiatanie pod dywan pewnych rzeczy odbije się negatywnie. Uważaj ponieważ twoja ukochana osoba może spodobać się komuś, kto będzie chciał się nią zainteresować. Miej oczy szeroko otwarte. Praca: Tydzień zacznie się od rozmowy z szefem. Będzie ciężko to znieść z powodu wymagań i planów jakie zostaną nałożone. Atmosfera będzie ciężka a współpracownicy niekoniecznie chętni do wykonania planu. Ktoś będzie chciał burzyć ustalone strategie, co dodatkowo spowoduje stratę czasu i w efekcie spore napięcia. Finanse: Czas w kwestiach finansowych dość istotny. Jeśli inwestowałeś teraz czekają cię profity, jeśli nie, możesz mieć nieco kłopotów. Zdrowie: Serce i układ krwionośny, problemy z ciśnieniem mogą się stać teraz dla ciebie bardzo istotne.

Skorpion 24.10 - 22.11 Miłość: Skorpiony samotne mają bardzo dużą szanse ma to aby zakochać się szczęśliwe i ze wzajemnością. Nastąpi to w najmniej oczekiwanym momencie Twojego życia. Będziesz zupełnie nieprzygotowany/nieprzygotowana na to spotkanie. Potargana/potargany, zmęczony,-a. W chwili poznania będą to najmniej ważne szczegóły. Przekonasz się już niebawem. Skorpiony w związkach będą triumfować kolejne rocznice, święta miłości. Praca: Warto wykorzystać ten czas w taki sposób, aby pokazać, że jesteś jeszcze lepszy niż szef, czy szefowa myśli, ponieważ jak do tej pory Twój potencjał nie został

w pełni odkryty. Finanse: Finanse stabilne. Ale z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do swoich zobowiązań, jak również do wyprzedaży pod koniec sezonu. Warto wszystko należy wykonywać rozsądnie i z umiarem. Zdrowie: Skorpiony lubią adrenalinę, rywalizację. Pozwolą sobie na uprawianie sportu, dzięki któremu będą czuły się, jak „ryby w wodzie”. To pozwoli szybko wrócić do formy, ale też zrelaksować się.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość: Możesz odczuć, że niby jesteście razem ale brak wam więzi. Pojawią się jakieś podejrzenia. Uważaj też na osoby trzecie. Ktoś może zacząć kręcić się wokół twojej połówki. Będzie trochę nerwów, napięcia ale uda się wszystko wyjaśnić. W stałych związkach, długoletnich odczujesz nieco zbyt dużo rutyny. Może jakiś drobny pomysł na polepszenie waszego związku? Odświeżenie energii pomiędzy wami na pewno przyniesie zbliżenie jakiego trochę brak. Praca: Teraz praca pokocha cię bardzo. Jeśli tylko będzie ci się chciało chcieć temat pójdzie jak marzenie. Weź się porządnie do obowiązków a już niedługo będziesz cieszył się z rezultatów. Twoje talenty czekają na to by wreszcie mogły ujrzeć światło dzienne. Kieruj się jednak rozsądkiem, decyzje przemyśl, plany wykonuj i działaj. Finanse: Będziesz teraz więcej pracował i wydawać pieniędzy nie będzie specjalnie na co, z braku czasu. Ale pojawi się pewna potrzeba za jakiś czas więc dobre zarządzenie finansami będzie ci bardzo potrzebne. Zdrowie: Odporność twojego organizmu to rzecz bardzo ważna. Tam siedzą twoje problemy ze zdrowiem.

Byk 21.04 - 20.05

Lew 23.07 - 23.08

Miłość: Teraz może się dużo wyjaśnić i albo pójdziecie razem dalej albo wszystko się rozpadnie. Czasem masz dość ale pamiętaj, że ta sytuacja to również twoja decyzja. Trwanie w martwym od dawna związku dla pozorów to niszczenie siebie. Tymczasem los chce dać ci szansę na bycie szczęśliwym, czy sam sobie na to pozwolisz? Czas może nie być łatwy ale nie ma co dalej nabijać sobie głowy iluzją, że stanie się cud. Niektórzy odczują ulgę, pewne sprawy się wreszcie wyjaśnią i pod koniec tygodnia będzie całkiem pozytywny czas dla waszej relacji. Informacja o powiększeniu rodziny wywoła spore emocje. Praca: Tydzień należeć będzie raczej do spokojnych chociaż poniedziałkowy zawrót głowy i tak cię nie ominie. Może być nawet stresujący. Osoby poszukujące pracy będą miały dobry i korzystny czas dla siebie. Finanse: Uważaj teraz na zbędne wydatki, podpisane umowy i na kogoś kto będzie chciał ci coś okazyjnie podrzucić. Możesz sporo stracić. Zdrowie: Bóle mięśni i stawów to nie żarty. Zrób z tym porządek, zadbaj siebie ponieważ możesz wkrótce odczuć negatywne skutki zaniedbania.

Miłość: Ciężki czas teraz nastąpi w miłości w relacjach, szczególne u osób urodzonych w drugiej dekadzie. Możliwe, że sprawy dotąd ukryte nagle wyjdą na światło dzienne i wszystko stanie na ostrzu noża. Związki, w których od dawna się nie układa będą teraz przed bardzo ważnymi decyzjami. Może dojść do rozstań i to z wielkim hukiem. U niektórych zapadną również decyzje o rozpoczęciu wspólnego życia. Praca: W pracy dużo obowiązków, terminy będą goniły a niektóre sprawy wyrwą się spod kontroli. Trochę nerwowy czas przed tobą i nadmiar pracy tez da się we znaki. Ktoś w pracy będzie chciał być wykonał jego pracę a za twoimi plecami przysporzy ci wroga. Finanse: Na zbędne wydatki teraz nie czas. Pilnuj pieniędzy, uważaj na portfel, nie podpisuj zbędnych umów kredytowych. Zdrowie: W zdrowiu ważny będzie układ kostno – stawowy oraz sprawy związane z trawieniem, nerwowością. Dieta i relaks będą koniecznością.

Strzelec 23.11 - 21.12 Miłość: Uda się wam wreszcie dojść do porozumienia i mimo, że mogą być jeszcze trudne dni macie wielkie szanse na to by jednak razem zacząć waszą drogę. Niektórzy z was mogą mieć jednak wiele wzajemnych pretensji. Osoby, które szukają znajdą a nawet uczucie spłynie niczym nie zapowiadając sytuacji. Praca: Dużo obowiązków teraz będziesz chciał narzucić innym ale ten plan się nie uda. Będziesz rozczarowany. Czasem trzeba przemyśleć swoje zachowanie. Zrobisz sobie wrogów i będzie ciężki klimat. Pod koniec tygodnia wyjaśni się jakaś ważna sprawa, której od dawna nie szło zamknąć. To przywróci spokój w firmie. Finanse: Jeśli będziesz tak gospodarował finansami i tego nie zmienisz, wkrótce okaże się, że twoje zobowiązania są naprawdę duże i trzeba będzie szukać wyjścia z tej sytuacji. Zdrowie: Kolana to sprawa dla ciebie dość istotna, nie zwlekaj z bólem, może okazać się, że zabieg będzie ostatnią deską ratunku.

Koziorożec 22.12 - 20.01 Miłość: Miłość będzie wam teraz sprzyjała. Dobry czas na odnowienie uczuć. Niektórzy wejdą w nowe, udane relacje i będą mieli z tego powodu wiele radości. Zmiany i rotacje w uczuciach mogą teraz zaskoczyć wielu z was. Niektóre związki przejdą swoiste odnowienie uczuć, możesz dowiedzieć się również czegoś bardzo ważnego w sprawach rodzinnych. Praca: Ktoś w pracy chce uknuć na ciebie spisek, bądź ostrożny. Możesz teraz odczuć wielkie rozczarowanie osobą, którą darzyłeś wielkimi nadziejami na dobry kontakt. Pod koniec tygodnia dobra informacja od szefa poprawi ci zdecydowanie humor. Finanse: Jesteś teraz pod dobrą gwiazdą. Możesz spróbować zagrać w jakąś loterię, masz możliwość wygrania jakiejś nagrody, która cię zadowoli i zaskoczy. Zdrowie: Jesteś czasem zbyt nerwowy i to odbija się na twoim zdrowiu. Nadmiar stresu i nerwy oraz nadmierne przeżywanie niektórych rzeczy odczuje twój żołądek i jelita.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Panna 24.08 - 22.09

Wodnik 21.01 - 20.02

Miłość: Nie baw się czyimiś uczuciami, może uda ci się wykazać trochę charakteru i powiedzieć jak sprawy się mają i że nie zamierzasz się angażować. Ktoś może mieć nadzieje, oczekiwania, które go zranią. W stałych związkach raczej spokój. Możliwa informacja o powiększeniu rodziny. Stabilne uczucia. Pod koniec tygodnia spotkasz się z kimś z rodziny, kto powie ci coś ważnego. Praca: Tydzień intensywny dla ciebie pod warunkiem, że będziesz chciał pracować. Samo nic się nie weźmie. Środek tygodnia przyniesie jakieś nieporozumienia w pracy z kimś kto od dawna chce byś stracił w oczach szefa. Finanse: Nie wydawaj więcej niż musisz ponieważ będziesz miał żal, że nie potrafiłeś zapanować nad wydatkami. Nie zaciągaj nowych kredytów. Pamiętaj, że trzeba będzie je spłacać. Zdrowie: Uważaj na zbyt szybką jazdę samochodem i na problemy z kolanami.

Miłość: Nie chcesz przyjąć czegoś ważnego do wiadomości i myślisz, że uda się utrzymać coś czego nie da się uratować. Masz pretensje ale przyjrzyj się sobie, swoim działaniom, gdzie popełniliście błąd i dlaczego tak się wydarzyło. Ten kryzys da się zażegnać ale bez odpowiednich zmian i zaangażowania nic nie zmieni się na lepsze. Niektóre związki przejdą burze, które mogą wiele zmienić, uważajcie na wtrącanie się osób z boku. Będą chciały dodatkowo zaszkodzić. Praca: W pracy stabilizacja chociaż pracy sporo. Wszystko da się jednak opanować i plany zostaną wykonane. Niestety niektórzy z was mogą też pracę stracić i będzie to bardzo stresujące. Finanse: Finanse mogą cię teraz przytłoczyć, szczególnie spora część wydatków jakie cię czekają. Ale pod koniec tygodnia dostaniesz dobrą wiadomość związaną z jakims ekstra bonusem, wygraną czy oczekiwane pieniądze wreszcie do ciebie nadejdą i ulżą zdecydowanie. Zdrowie: Uważaj na układ kostny, zęby i zapalenia. Sprawdź stan OB ponieważ możliwe, że wskaże drogę do pomocy w zdrowiu.

Miłość: W związku dobry i spokojny czas. Spokój zamienisz teraz trochę w dreszczyk emocji i pikanterii. To was bardzo ożywi i wniesie powiew nowej energii. Pod koniec tygodnia ważna rodzinna rozmowa wniesie pewien problem do rozwiązania. Osoby poszukujące miłości będą teraz miały bardzo korzystny czas dla siebie. Praca: W życiu zawodowym szykują się pewne zmiany. Jeśli widzisz, że dzieje się od dawna źle nie czekaj aż stanie się cud. Możesz stracić nawet pracę. Ci, którzy źle zarządzali będą mieli teraz spore kłopoty i trudno będzie znaleźć sensowne wyjście z sytuacji. Nie podejmuj pochopnych decyzji gdyż możesz ich jeszcze bardziej żałować. Finanse: Uważaj na sprawy finansowe. Jeśli dobre zarządzasz masz swoje uzbierane to nic ci nie grozi. Możesz być spokojny. Lecz osoby, które weszły w nadmierne wydatki lub zobowiązania mogą teraz bardzo odczuć ich ciężar na sobie. Zdrowie: Odporność to sprawa istotna dla ciebie. Możesz się przeziębić również znienacka, ale bardziej zwróć uwagę na pewne sprawy, z którymi twój organizm musi sobie już od dawna radzić.


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

40|

OGŁOSZENIA IMPREZY

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Organizator:

Patron Medialny:

£ 22 patronat medialny


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

IMPREZY

ROZRYWKA

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

PIATEK|05|KWIETNIA|2019

THE BELVEDERE LONDYN ACTON

START 21:00

106-112 HIGH STREET,ACTON

THE BELVEDERE - 106-112 HIGH STREET LONDON-ACTON

FRI

TICKETS NOW PRESALE DOORS

£15/£25

MAY 17 |2019

+booking fee

START 9PM

R E D

M O O N

P R E S E N T S

CHERRY AKA BREAKNTUNE DJ NJ| DJ DEGRES | DJ MARCUS MEYER TICKETS https://mbooked.com/7x2

https://www.facebook.com/Red-Moon-PME-741270309368767/

MARZEC 2019

w POSKu

Sobota 16.03 godz. 10:00 – 17:00 SALA MALINOWA Konferencja „CO NAS ŁĄCZY” – Org. Zjednoczenie Polskie w WB i Instytut Józefa Piłsudskiego Informacje: office@zpwb.org.uk Sobota 23/30.03 godz. 16:00 SALA TEATRALNA Niedziela 24/31.03 godz. 13:00 & 16:00 „O KRASNOLUDKACH i SIEROTCE MARYSI” - Teatr SYRENA prezentuje wiosenne przedstawienie dla dzieci. Rezerwacja biletów od 9.03.19 Tel 020 8741 1887/0398 w godz. 19:00 – 21:00 Niedziela 24.03 godz. 11:00 - 17:00 HOL RECEPCJI POSK-u KIERMASZ BIBLIOTEKI POLSKIEJ POSK w Londynie zaprasza na wyprzedaż dubletów książek wyda-

nych w Kraju i na Emigracji. Niedziela 31.03 godz. 15:00 JAZZ CAFÉ KONCERT PRZY KAWIE – Występują: Krzysztof Moskalewicz (fortepian) i Ursula Smith (violonczela) Bilety w cenie £10 - rezerwacja biletów od 01.02 2019 TEL. 079 0046 3189 lub 020 77362629 W kasie teatru od 15.03.19 tel 020 87411887/0398 Org. Konfraternia Artystów Polskich w WB i POSK

GALERIA

Informacje tel 020 8742 6430 we środy godz. 11:00 –14:00)

02.03 – 15.03 Dana Marcinczyk ‘Faces and flowers’ – malarstwo 16.03 – 29.03 Janusz Szpyt – malarstwo 30.03 – 18.04 Teresa i Andrzej Welmiński – ‘Suspension Condition’ – rysunki, fotografia, instalacje 23.04 – 10.05 Olivia Chalmers – rysunki botaniczne

ZAJĘCIA I IMPREZY STAŁE Próby zespołu Pieśni i Tańca „TATRY”- w każdy piątek godz. 19:30. Tel: 07811 454432 Także www.tatry.org.uk KAWIARNIA JAZZOWA zaprasza w każdą sobotę od godz. 20:00 do północy Dalsze informacje: www.jazzcafeposk.co.uk oraz email: jazzcafe@posk.org KOLEKCJA POSKu – zwiedzanie i informacje - Kierownik Domu 020 8741 1940 PUNO POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE – Wykłady i kursy - www.puno.edu.pl BIBLIOTEKA POLSKA POSK – Godziny otwarcia: Pon. i śr. 10:00–20:00, Piątek 10:00–17:00, sobota 10:00–13:00. PYTAJCIE O POLSKIE KSIĄŻKI W BIBLIOTEKACH LOKALNYCH POSKlub – zabawy taneczne w każdą sobotę od godz. 20:00 – 23:30 Tel 020 8742 6415 Polskie Towarzystwo Filatelistyczne w WB – zebrania kwartalne. Tel 020 8567 7934 Szkoła Tańca U PIOTRA w Londynie Tel 07540473454 także www.naukatanca.co.

Informacje są aktualne w chwili oddania Informatora do druku. Za zmiany odpowiadają organizatorzy imprez

|41


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

42|

IMPREZY

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

IMPREZY

ETB MANAGEMENT LTD 346 Lordship Lane, London N17 7QX

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|43

Pokoje do wynajecia

Tel. 0208 885 1890, Fax. 0208 808 1864

info@etbmanagement.co.uk | www.etbmanagement.co.uk

Studio flat do wynajęcia

Studio flat do wynajęcia

Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia

Pokoje do wynajecia ( pojedyncze i podwojne) na Wood Green/ Turnpike Lane/ Tottenham Hale. Cena: £95-£140/ tydzien, rachunki wliczone. Dostepne od zaraz. www.etbmanagement.co.uk, TEL: 02088851890, 07436582103, 07436792779.

OFERTA Dwa pokoje do wynajecia

Studio flat do wynajecia na Wood Green/ Bounds Green, Sidney Rd,N22 8LT - w poblizu sklepow, parku, metra -£675/ miesiac.Mieszkanie znajduje sie na pierwszym pietrze i sklada sie z podwojnego pokoju z aneksem kuchennym, lazienki z wanna. Dostepne od zaraz. www.etbmanagement.co.uk, TEL: 02088851890

Studio flat do wynajecia na Wood Green/ Bounds Green, Palmerston Rd, N22 8RD- w poblizu sklepow, parku, restauracji, metra - £760/ miesiac. Council tax, woda, gaz wliczone. Mieszkanie znajduje sie na pierwszym pietrze i sklada sie z podwojnego pokoju z aneksem kuchennym, lazienki z prysznicem. Dostepne od zaraz. www.etbmanagement.co.uk, TEL: 02088851890

Mieszkanie 3 pokojowe do wynajecia na Wood Green, Myddleton Rd, N22 8NW- w poblizu metra, sklepow, parku itp.- £1590/miesiac. Mieszkanie usytuowane jest na pierwszym pietrze i sklada sie z dwoch podwojnych pokoi, jednego pojedynczego, oddzielnego salonu, kuchni, lazienki z wanna. www.etbmanagement.co.uk, TEL: 02088851890

Dwa pokoje do wynajecia w tym samym domu na Turnpike Lane, Cobham Rd, N22 6RP- £125, £130/ tydzien. W domu jest 6 pokoi, 3 lazienki, duza kuchnia, ogrod. Dostepne od zaraz. www.etbmanagement.co.uk, TEL: 02088851890,07436582103, 07436792779.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

44|

OGŁOSZENIA

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk

Mieszkania POKOJE 1 OSOBOWE RUISLIP MANOR - PRZYTULNY POKÓJ DLA JEDNEJ OSOBY 120 £ / Przytulny pokój dla jednej osoby w domu z ogrodem do dzielenia tylko z jedną parą. Dom w pełni wyposażony w internet, free parking na ulicy, 4 minuty do metra metropolitan i piccadilly line. Poszukujemy pracującej spokojnej i dbającej o porządek osoby. Tel:07725363204 NOTTINGHAM - WYNAJMĘ PIĘKNY SINGLE ROOM W NOTTINGHAM / Wynajmę pokój w domu bliźniak na strelley w nottingham (ng8) - 10 minut od aldi lub asda. Dom o podwyższonym standardzie mieści się w spokojnej okolicy, posiada duży ogródek z grillem z tylu domu, rewelacyjny dostęp do zjazdu j26 autostrady. tomasz.Krolikowski@ gmail.Com LONDON - JEDYNKA 3 STREFA 90 F OD ZARAZ / Jedynka umeblowana, pościel, tv, wideo w 3 strefie blisko stacji norbury w domu z ogrodem. Dom wyposażony w agd, w sam raz dla pracującego spokojnego mężczyzny. W domu mieszkają tylko 3 kulturalne osoby. 90 Funtów z opłatami, internet w cenie Tel:07405607611 EDLINGTON - POKÓJ DO WYNAJĘCIA W EDLINGTON / Witam. Oferuje pokój do wynajęcia w edlington. Poszukuje jednej pracującej i normalnej osoby. Blisko lokalny sklep, 10 minut spacerem do asdy i home bargains, 5 mil do centrum doncaster. Autobus co 0,5 godziny. Wszystkie opłaty w cenie. Tel:07438760969 LONDYN - POKÓJ DLA JEDNEJ OSOBY NA ROEHAMPTON / W pokoju dwuosobowe łóżko. 2 Min do przystanku autobusowego nr 85, 265, k2 oraz sklepów. Dobra lokalizacja 5 min na putney - 15 min na kingston. Mieszka starsze małżeństwo plus jedna osoba. 2-Tygodniowy depozyt (wliczone rachunki). Tel:07849907754 LONDYN - JEDNOOSOBOWY POKÓJ DO WYNAJĘCIA / Jednoosobowy pokój do wynajęcia od zaraz. Internet, niezależna cyfra plus. Rachunki wliczone w czynsz. £100/ Tygodniowo + 1 tydzień depozytu. Cicha i spokojna okolica. Bardzo dobra komunikacja. Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu. Tel:07448739793 LONDYN - DUŻA JEDYNKA DO WYNAJĘCIA / Mam do wynajęcia dużą jedynkę dla niepalącej kobiety, pokój jest suchy i ciepły w spokojnym domu z dwoma kuchniami. Blisko metro, 3 minuty spacerem od domu ( linie picadili i matropolitan). W cenie wszystkie opłaty. Depozyt – 1 tydzień. Tel:07459056365

POKOJE 2 OSOBOWE LONFON - WYNAJMĘ POKÓJ / Wynajmę dwuosobowy pokój w cichym i spokojnym domu, który posiada living room, garden, polska tv, internet. Rachunki wliczone. Opłata tygodniowa plus dwutygodniowy depozyt. Tel:07846494954 LONDYN - DUŻA DWÓJKA / Duża dwójką dla jednej osoby w cichej i spokojnej okolicy z ładnym ogrodem. Dogodny dojazd ( 2 min do przystanku, 85, 265, k2 ). Sklep asda 2 minuty, 100 metrów do polskiego fryzjera. Darmowy parking. £ 145 Tygodniowo,.2 Tygodnie depozytu, rachunki, internet free. Tel:beatakoczara@wp.Pl LONDYN - LEYTON - LEYTON ŁADNA DUŻA DWÓJKA / Wynajmę ładny, duży pokój w domu z ogrodem na leyton, bardzo blisko metra, dla spokojnej pary. Rachunki i internet gratis. Wymagany dwutygodniowy depozyt. Tel:07533637490

TOTTENHAM HALE - POKÓJ DWUOSOBOWY / Wynajmę pokój dwuosobowy na tottenham hale w cichym i spokojnym domu. Dom posiada living room, garden, polska tv, internet. Opłata tygodniowa plus dwutygodniowy depozyt. Rachunki wliczone. Tel:07846494954 LONDYN PERIVALE - 2 DWÓJKI JEDNA 1 W MIŁYM PRZYTULNYM DOMU / 2 Pokoje dwójki 120 -130£ oraz jedna jedynka 90-100£. Dom bardzo przytulny, rodzina atmosfera. Nie ma problemu z palącymi osobami. Tel:07912876278 LONDYN PERIVALE - 2 DWÓJKI 110 -130£ ORAZ 1 JEDYNKA 90£ / Dwie dwójki do wynajęcia w spokojnym domu z polską telewizją, internetem, dla palących lub nie. Dwa tygodnie depozytu. Blisko metra, autobusów i wielkiego tesco. Dom z ogrodem, nowe patio. Bardzo spokojna okolica. Tel:07912876278 LONDYN - WYNAJMĘ POKÓJ DLA PARY LUB JEDNEJ OSOBY / Wynajmę duży pokój dla pary lub pojedynczej osobie. Duży, ładny ogród, rachunki wliczone w czynsz. Domowa atmosfera, darmowy internet. Tel:07771151357

INNE DZIAŁKA BUDOWLANA / sprzedam działkę budowlaną w Bartoszowie k.Rymanowa 52 ary 07597019411 TOTTENHAM HALE - WYNAJMĘ POKÓJ / Wynajmę pokój dwuosobowy w domu, który posiada living room, garden, polska tv, internet. Rachunki wliczone. Opłata tygodniowa plus dwutygodniowy depozyt. Tel:07846494954 LONDYN, NORTHOLT - ŁADNY DOMEK 3 POKOJOWY NA NORTHOLT / Do wynajęcia 3 pokojowy dom na northolt. Przestronny salon, osobna kuchnia, 2 podwójne sypialnie, 1 jedynka, łazienka z wanną, dodatkowa toaleta na dole. Podwójne okna, ogród oraz podjazd i garaż. 5 Minut pieszo do stacji northolt. Nieumeblowany. Od zaraz. Tel:07597376263 LONDON, HARROW -2 POKOJOWE MIESZKANIE NA NORTH HARROW / Mieszkanie 2 pokojowe w bloku na north harrow. Kuchnia, przestronny salon,1 dwójka i 1 duża jedynka, rodzinna łazienka i en-suit.Video secure entry oraz gated parking. 10 Min pieszo od stacji north harrow. W pokojach wbudowane szafy. Dostępne od zaraz. Tel:07597376263 LONDON, HARROW - 3/4 POKOJOWY DOM NA HARROW / Do wynajęcia śliczny domek 10 min.Pieszo od stacji north harrow. Przestronny salon, nowa osobna kuchnia, dodatkowo osobny pokój z łazienką na pietrze, 3 podwójne sypialnie i łazienka z wanną. Wielki ogród, podjazd na 2 auta. Nieumeblowany. Od zaraz Tel:07597376263 LONDON, GREENFORD - 2 POKOJE Z OGRODEM NA GREENFORD / Do wynajęcia mieszkanie na greenford. Mieszkanie na piętrze, posiada ogród. 1 Dwójka i 1 jedynka, przestronny salon, osobna kuchnia i łazienka. Ogrzewanie gazowe, parking na 1 auto. 2 Min pieszo do lidl, tesco i dobrych szkół. Miesięcznie - £1300. Mieszkania dostępne od zaraz. Tel:07597376263 LONDON, GREENFORD - 2 POKOJE Z OGRODEM NA GREENFORD / Do wynajęcia mieszkanie na greenford. Mieszkanie na piętrze, posiada ogród. 1 Dwójka i 1 jedynka, przestronny salon, osobna kuchnia i łazienka. Ogrzewanie gazowe, parking na 1 auto. 2 Min pieszo do lidl, tesco i dobrych szkół. Miesięcznie - £1300. Mieszkania dostępne od zaraz. Tel:07597376263 LONDON, HAYES - JEDNOPOKOJOWE MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA NA HAYES / Jednopokojowe mieszkanie na parterze na hayes od zaraz. Jedna dwójką, salon, osobna kuchnia i łazienka z wanną. Prywatny ogród i dużo schowków. Około.11 Minut pieszo od stacji hayes and harlington, połączenia autobusowe na greenford, northolt i harrow. Tel:07597376263

LONYN - POKÓJ DLA PARY LUB JEDNEJ OSOBY / Pokój dla pary lub jednej osoby 100f tygodniowo. Tel:07393477180

TOTTENHAM HALE - POKÓJ DWUOSOBOWY / Pokój dwuosobowy w cichym i spokojnym domu. Living room, garden, polska tv, internet. Opłata tygodniowa plus dwutygodniowy depozyt. Rachunki wliczone. Tel:07846494954

LEICESTER - OSOBA DO WSPÓLNEGO MIESZKANIA / Witam. Poszukuję osoby do wynajęcia pokoju w mieszkaniu na le3 0fh beaconsfield road. W mieszkaniu docelowo będą dwie osoby czyli ja i mój przyszły współlokator. Dogodna lokalizacja. Mieszkanie jest w pełni wyposażone, z ogrodem. Tel:07448652054

NORTH HARROW - JEDNOPOKOJOWE MIESZKANIE Z OGRODEM / Mamy do zaoferowania jedno-pokojowe mieszkanie z ogrodem w north harrow na pierwszym piętrze. Mieszkanie świeżo odnowione w odległości 6 minut od stacji north harrow, na jednej z bocznych ulic viewing. Umowa organizowana przez agenta. Tel:07894907275

LONDYN. EDMONTON - MAM POKOJE DO WYNAJĘCIA / Witam mam pokoje do wynajęcia; 1 osobowy i 2 osobowy w czystym zadbanym mieszkaniu. Dobre warunki, bardzo dobra lokalizacja, dostęp do internetu, rachunki wliczone w czynsz. O więcej informacji proszę dzwonić: robert 07795539498

NORTH HARROW - JEDNOPOKOJOWE MIESZKANIE Z OGRODEM / Mamy do zaoferowania jedno-pokojowe mieszkanie z ogrodem w north harrow na pierwszym piętrze. Mieszkanie świeżo odnowione w odległości 6 minut od stacji north harrow, na jednej z bocznych ulic viewing. Umowa organizowana przez agenta. Tel:07894907275

LONDON - WYNAJMĘ DUŻY POKÓJ / Witam, mam do wynajęcia dwuosobowy pokój w nowo wyremontowanym domu. Dom jest 3 pokojowy, ma łazienkę u góry i toaletę na dole, dużą kuchnię i ogród. Wynajmowany będzie tylko jeden pokój, a więc wynajmujący będzie miał dużo miejsca. Tel:07946625521

LONDON - JEDYNKA 3 STREFA 90 F OD ZARAZ / Jedynka umeblowana, pościel, tv, wideo w 3 strefie blisko stacji norbury w domu z ogrodem. Czysty zadbany dom wyposażony w agd, dla pracującego spokojnego mężczyzny. W domu mieszkają tylko 3 kulturalne osoby. 90 Funtów z opłatami internet w cenie. Tel:07405607611


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

Praca PRACA / przy sprzedaży bezpośredniej produktów „nowość” PHOTOLUMINESCENCE (znaki , cyfry i litery na domy samoświecące. tel: 07817035176 NOTTINGHAM - PRACA DLA MECHANIKA / dam pracę mechanikowi samochodowemu. Praca full time na stałe. Doświadczenie mile widziane. Zainteresowanych proszę o kontakt 07511395413 LEEDS - HARROGATE - ZATRUDNIĘ BUDOWLAŃCA Z DOŚWIADCZENIEM / zatrudnię budowlańca z doświadczeniem w remontach domów. Addrenovation@gmail.Com tel:07835155044 ALL OF ENGLAND - MAKE A MONEY / make a extra money, usualy no less than £45 p/h. Http://www.Naturistcleaning.Com/ tel:info@naturistcleaning.Com CAŁY ŚWIAT! - DOCHÓD PASYWNY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU! / Jesteś zmęczony swoją obecną pracą i czujesz, że zasługujesz na coś więcej? Kochasz podróżować, ale nie masz na to czasu? Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy chcą zmienić swój status materialny! Pozdrawiam, piotr tel:borolbn90@gmail.Com LONDYN - SZUKAM POMOCNIKA / szukam pomocnika na 2-3 tygodnie. Start nawet jutro. Praca niedaleko quinn's park. Potrzebuje pomocy przy budowie deckingu. Rafał, 07854397776 GENT - PRACA W BELGII / zadzwoń: 694 742 690 zarabiaj więcej niż w polsce, przyjedź do nas do belgii! Znajomość języków obcych nie jest zawsze wymagana. Obecnie poszukujemy: a) posadzkarzy do posadzek żywicznych - głównie obiekty przemysłowe. Tel:0048 694 742 690 LONDYN - PAINT SPRAYER / poszukujemy doświadczonych paint sprayers do pracy w londynie. Oferujemy długoterminowe kontrakty. Wymagana karta cscs. Tel:07895007849 LONDYN - KAMIENNI MURARZE, FECHTMISTRZOWIE / poszukujemy kamiennych murarzy, zbrojarzy do murów z zasłonami z własnymi narzędziami w pracy. Oferujemy długoterminowe kontrakty. Wymagane posiadanie karty cscs. Tel:07895007849/iwonam@dandmfinishingltd. Co.Uk LONDYN - PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH / chcesz zarabiać więcej niż w uk i polsce, przyjedź do nas do belgii! Znajomość języków obcych nie jest zawsze wymagana. Zadzwoń: 0048 694 742 690 obecnie poszukujemy: monterów okien i drzwi oraz cieśli-zbrojarzy. Tel:0048 694 742 690 LONDON - BARISTA / cześć, szukamy osoby z doświadczeniem na stanowisko baristy do kawiarni na barnes. Przyjemna miła atmosfera, mały zespół, rodzinnie. Oczekujemy pogody ducha i uśmiechu na twarzy. Do obowiązków należy obsługa gości, przyjmowanie zamówień. Tel:cafe66.Barnes@gmail.Com LONDON - PRYWATNE DOMKI DO SPRZĄTANIA W MORDEN / Vacancies in morden available for busy hands cleaners! For more information call us at 02034111877 or 07889230460! Let's get your hands busy! Good luck Tel:jobs@cleaningvacancies.Co.Uk LONDON - SPRZĄTANIE PRYWATNYCH DOMÓW / Domestic cleaners in new malden and surroundings. Flexible hours,part-time,self-employed,pay starts from £8.50! Requirements: cleaning experience,previous job reference and easy access to kt3! Www.Cleaningvacancies. Co.Uk/full-cleaner-application Tel:jobs@cleaningvacancies.Co.Uk CAŁE UK - ORIFLAME - ZARABIAJ DODATKOWO! / Jesteś mamą na urlopie macierzyńskim? Chcesz dorobić do pensji? Dołącz do oriflame w uk za free. Zarabiaj do 35% na sprzedaży, otrzymuj free kosmetyki, podróżuj za free. Www.Oribiznet.Co.Uk Tel:ukoriflame@ yahoo.Co.Uk LONDON - BRICKWORK SUPERVISORS, LONDON / One of londons leading brickwork companies, trading for over 35 years require uk experienced sssts brickwork supervisors for london sites. Top salary, annual bonus, company vehicle and expenses. Please forward cvs to email: monika.Glcr@gmail.Com Tel:07506 249237 LONDYN - OPIEKUNKA DO DZIECKA / Szukam odpowiedzialnej i lubiącej dzieci opiekunki do 3 letniego dziecka. Praca 5 dni w tygodniu oprócz sobót i niedziel w godzinach 7:30-17:30. Wymagania: doświadczenie w opiece nad małoletnimi i język angielski w stopniu komunikatywnym. Tel:kathy-im-your-angel@hotmail.Com KRAKÓW - PRACA Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI / Lubisz olejki eteryczne? A może tylko o nich słyszałaś, ale ciekawi cię o co w tym wszystkim chodzi? Zapraszamy na naszego bloga sily-natury.Pl Tel:kontakt@sily-natury.Pl PORTSMOUTH - SPRZĄTANIE RESTAURACJI PORTSMOUTH / Witam. Szukam osoby na part-time. Praca 7 dni w tygodniu możliwość dogadania się z dniem wolnym. Sprzątanie restauracji z kluczem 2 godziny dziennie. Wynagrodzenie 8,50 £ na godzinę. Więcej szczegółów pod numer tel 07895454441 HOUNSLOW - PRACA DLA RECEPCJONISTKI LUB ASYSTENTA / Pełny etat, początkowe wynagrodzenie 14 do 16 tysięcy rocznie. Okazja dla młodej osoby, która chciałby rozpocząć karierę od podstaw w środowisku prawniczym. Wymagana jest bardzo dobra znajomość angielskiego. Tel:0208 090 0806 LONDYN - POMOGĘ ZNALEŹĆ PRACE / Pomogę szybko znaleźć prace. Hotel, kuchnia, budowa pomocnik, pomocnik w innej branży jaką preferujesz. Nie trać czasu bo na jedno miejsce jest zawsze 200 osób. Tel:07747 894238 ROMFORD - ZATRUDNIĘ MASAŻYSTKĘ / Witam. Szukam dziewczyny na stanowisko masażystki. Zajmujemy się masażami relaksacyjnymi, deep tissue, sweedish massage i inne. Mile widziane doświadczenie w tego typu masażach. Po więcej informacji proszę o kontakt telefoniczny lub sms. Dziękuje Tel:07404159192 LONDYN - DODATKOWA PRACA / Dodatkowa praca w avon jako konsultant/ka lub lider. Brak opłat administracyjnych, zero ryzyka. Konkursy, losowania, wycieczki do wygrania. Zarabiamy od 1 zamówienia. Super oferty online, do 90% taniej dla zarejestrowanych konsultantek. Tel:mat.Karolina@gmail.Com BEXLEYHEATH - PANI DO OPIEKI NAD DZIEĆMI I SPRZĄTANIA / Szukamy pani, która podejmie się opieki nad dziećmi i pełnej pomocy domowej w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku od 15:00 - 19:00. Dzieci maja 8 i 6 lat. Praca w domu ( bexleyheath). Obowiązki: odbiór dzieci ze szkoły, gotowanie plus sprzątanie. Tel:elama7@hotmail.Com LONDYN - CLEANING CONTRACTS MANAGER / Fluid hygiene ltd poszukuje osobę na stanowisko contracts manager do zarządzania i nadzorowania grupą pracowników - cleanerow i supervisorow pracujących przy komercyjnym sprzątaniu (puby, bary restauracje, kina) w północnej części londynu. Tel:0208 329 0551 SITTINGBOURNE - SORT LINE OPERATIVE - PICKER / Praca od zaraz. Pilnie poszukujemy pracowników dla lokalnej firmy recyklingowej do pracy przy segregacji materiałów z przenośnika taśmowego. Zapewniamy stabilną prace i przyjazną atmosferę. Praca od poniedziałku do piątku od 6 do 18. Płaca od £7.83 Tel:07432715027 LONDYN - CLEANING CONTRACTS MANAGER / Fluid hygiene ltd poszukuje osobę na stanowisko contracts manager do zarządzania i nadzorowania grupą pracowników - cleanerow i supervisorow pracujących przy komercyjnym sprzątaniu (puby, bary restauracje, kina) w północnej części londynu. Tel:0208 329 0551

OSTRÓW MAZOWIECKI - TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - ANGLIA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627 poszukuje osób do pracy w angielskich placówkach zdrowia. Wyjedź już dziś, zarób nawet 12 000 zł miesięcznie jako elektroradiolog. Tel:office@eastgaterecruitment.Com LUTON - POSZUKUJEMY LEKARZY / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego angielskiego klienta poszukuje osób do pracy w opiece nad osobami starszymi. Wysokie wynagrodzenie: 500 funtów za tydzień. Tel:office@eastgaterecruitment.Com LUTON - OPIEKUN SENIORA CARE AND SUPPORT ASSISTA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego angielskiego klienta poszukuje osób do pracy w opiece nad osobami starszymi. Wysokie wynagrodzenie: 500 funtów za tydzień. Tel:office@eastgaterecruitment.Com OSTRÓW MAZOWIECKI - POSZUKUJEMY LEKARZY / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627 poszukuje lekarzy do pracy w angielskich placówkach zdrowia. Poszukujemy obecnie lekarzy do dwóch polskich, renomowanych klinik. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

Praca-kandydaci LEAMINGTON SPA - OPIEKUNKA DO DZIECKA / Witam jestem mamą 8 letniej dziewczynki, zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. W domu mamy dużo zabawek. Na przeciw domu duży park z placem zabaw. Brak znajomości języka angielskiego. Dyspozycyjna 24 godziny. tel:justaszyniec@gmail.com LONDON DALSTON KINGSLAND - SZUKAM PRACY / Witam serdecznie szukam pracy jako pomocnik na budowie lub przeprowadzki. Mój mejl rafalkucharz7@gmail.com Jestem bez nałogów. Rafał. tel:07417574107 LEAMINGTON SPA -PODEJMĘ PRACĘ / Witam podejmę pracę w godzinach szkoły. tel:justaszyniec@gmail.com LONDON - DOŚWIADCZONA RECEPCJONISTKA SZUKA PRACY / Hej. Pracujesz sama dla siebie i potrzebujesz pomocy z ogłoszeniami, obsługą adulta i umawianiem klientów? Chętnie Ci pomogę ! Jestem recepcjonistką z 4 letnim doświadczeniem. Mój Angielski jest na dobrym poziomie więc chętnie poumawiam. tel:beatkov@gmail.com LONDYN - STOLARZ / Stolarz 1-st, 2-nd fix własne narzędzia. 110V. 15 lat doświadczenia w UK. Czytam plany, angielski komunikatywny. Chętnie NW, centrum. 07934238069 tel:Witak69@wp.pl LONDYN - MASAŻYSTKA EROTYCZNA / Szukam pracy jako masażystka erotyczna.Mam bardzo dobre podejście do klienta,doświadczenie w masażach zwykłych i erotycznych i komunikatywny angielski. tel:monakowal@onet.eu LONDYN - POSZUKUJE OSOBY, KTÓRA PODNAJMUJE MIESZKANIA / Poszukuje osoby do współpracy. Jeśli zajmujesz się wynajmem mieszkań to jestem zainteresowana współpracą. Pracuje z normalnymi dziewczynami (escort). Prosze o kontakt jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana. tel:mialondon2017@gmail.com

LONDYN - TRZY RZECZY / Witam. Mam do sprzedania trzy rzeczy. Nowy warming driver siemens. Nowy wkład do okapu bosch. Trzecia rzecz to duża mapa świata w czarnej aluminiowej ramie z ikea, używana, ale w bardzo dobrym stanie, obecnie zwinięta w rulon. Tel:martyyn@interia.Pl POZNAŃ - NA SPRZEDAŻ PIONEER DJ DDJ-1000 KONTROL / Na sprzedaż brand new pioneer dj ddj-1000 4-kanałowy profesjonalny kontroler dj dla rekordbox dj za 900 usd koszty wysyłki i obsługi na całym świecie są bezpłatne. Dostępne są również inne modele, takie jak pioneer, denon, rane, allen Tel:dj.Gadgetsbazaarltd@gmail.Com

LONDON - MARLBORO BIAŁE I CZERWONE Z PL / Witam mam do sprzedania białe i czerwone marlboro oryginalne z polski w twardej ramie. 50F. Odbiór wood green 07721870976 HIGH BARNET, HIGHGATE - SPRZEDAM PAPIEROSY MARLBORO / Witam sprzedam papierosy marlboro light 50£. Tel:07435 671803 123 - MARLBORO GOLD LIGHT £45 / Sprzedam oryginalne papierosy polskie marlboro gold, po £45 za karton. Kontakt tylko przez sms pod 07885688028. Dojazd do dogadania. Tel:123342343543652343243 BRISTOL - PONAD 150 RENOMOWANYCH ZAPACHÓW I MAREK / Ponad 950 produktów, nie tylko perfum i kosmetyków również kawy, środki czystości, suplementy diety polskiej renomowanej firmy fm. Więcej na priv zapraszamy Tel:07854014306 BASINGSTOKE - MARLBORO DO SPRZEDANIA / Sztanga marlboro lighty do sprzedania 50 fontów. Tel:07709579905 NORTH LONDON - PAPIEROSY TYTOŃ / Sprzedam jin ling demi original amber leaf 50 g original tytoń na kilogramy w bardzo dobrej jakości. Możliwy dowóz, wysyłka, stały układ. Tel:07460556616

Usługi

LONDYN - MARLBORO 50F / Sprzedam marlboro gold. Tel:sosnarulez@ wp.Pl

TAXI, PRZEWÓZ OSÓB

LONDYN - IPHONE X 64 GB SILVER / I will sell iphon x 64 gb, silver. Original iphon x 64 gb, originally packed, 24 months warranty from the first launch. Guarantee in every apple salon. Tel:madzia.Ow@wp.Pl

PROFESIONALNE **TAXI** / Zapraszamy do korzystania z naszych usług, jesteśmy profesjonalną firmą z pozwoleniami i ubezpieczeniami. Zawsze przyjedziemy pod umówiony adres. Oferujemy transport na lotniska, dworce i wszystkie lokalne kursy. tel: 02082412661

FINANSE, UBEZPIECZENIA, PRAWNICZE POMOC 24H Miałeś wypadek? Doznałeś obrażeń? Na pewno należy Ci sie odszkodowanie! WYPADKI DROGOWE (pieszo, rowerem, samochodem, jako pasażer) - WYPADKI W PRACY - WYPADKI W SKLEPIE Firma zapewnia pomoc osobie poszkodowanej w wypadku. Tel: 02035190051 / 24h - tel: 08000588807 / 24h Numer Darmowy

FRYZJERSTWO, KOSMETYKA, TIPSY POLSKI FRYZJER / Zapraszamy w godzinach: Poniedziałek - Sobota 9.00 do 19.00 Niedziela 10.00 do 16.00 Strzyżenie damskie, Strzyżenie męskie, Strzyżenia dziecięce, Kolor, Pasemka. Tel: 0208 166 9749

INNE FIRMY / INNE USŁUGI LAPTOP TABLET KONSOLA GPS TELEFON WWW / Serwis i sklep. Sprzedaż (nowe i używane) Naprawa - Wirusy, wolna praca, wymiana baterii, klawiatur, ekranów, zmiana języka, strony www, zalanie, SIMLOCK, telewizory, GPS, XBOX/PS3 Naprawy u klienta lub w naszym sklepie. www.fixitlondon.co.uk 02088865030

WANDSWORTH - POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZĄTACZKA / Witam pilnie poszukuje pracy jako sprzątaczka, najlepiej cały etat. Posiadam doświadczenie. Język angielski komunikatywny. Jestem sumienna, dokładna, pracowita. Tel:07549850258

LUTON - OPIEKUN SENIORA W ANGLII / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego angielskiego klienta poszukuje osób do pracy w placówkach zdrowia oraz przy opiece nad osobami starszymi. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

MITCHAM, TOOTING - M GOLD, M RED RICHMOND, WEST,REGAL, JIN LIN / Witam. Posiadam szeroka ofertę papierosów. Polskie m gold, golden virginia, fest red, west red, richmond niebieski, jin ling regal. Po więcej szczegółów proszę o kontakt. Tel:07538638765

LONDON - POLSKIE MG / Witam mam do sprzedania polskie mg cena 48. Tel:dankamur@o2.Pl

UNITED KINGDOM - DODATKOWY ZAROBEK PRZEZ INTERNET / Witaj! Mam na imię wioletta. Szukam chętnych osób, których interesuje zarabianie pieniędzy przez internet. Możliwości zarobkowe zależna od zaangażowania. Tel:ravio.Team@gmail.Com

OSTRÓW MAZOWIECKI - TAPICER ANGLIA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego brytyjskiego, fińskiego oraz niemieckiego klienta poszukuje tapicera. Poszukujemy tapicera do pracy w fabryce mebli w irlandii. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

Sprzedam, kupię

LEAMINGTON SPA - SZUKAM PRACY CHAŁUPNICZEJ / Witam szukam pracy, którą mogłabym wykonywać w domu. Brak znajomości języka angielskiego. tel:justaszyniec@gmail.com

LONDYN - PRACA W WAREHOUSE / Mam do zaoferowania łatwą i przyjemną pracę w warehouse przy sprawdzaniu jakości toreb z kijami golfowymi. Praca od godziny 9-5 w 5 dni w tygodniu na cały marzec. Zarobek 8£ na godzinę Tel:07515546954

DUBLIN - OPIEKUN MEDYCZNY IRLANDIA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego irlandzkiego klienta poszukuje osób do pracy w placówkach zdrowia oraz przy opiece nad osobami starszymi. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

IMPREZY

LONDON - SPRZEDAM LODÓWKĘ I ZAMRAŻARKĘ / Sprzedam lodówkę i zamrażarkę cena 65 - działają perfect Tel:07405641290

PLYMOUTH - EXTRA KASA NA WIELKANOC / Praca dodatkowa w avon jako przedstawiciel firmy lub kupujesz tylko dla siebie. Sprzedajemy na całą uk, mamy katalogi, darmowe sklepy internetowe, dostęp do outletu oraz stałe prowizje od wysyłanych zamówień. Nasze zarobki są w gotówce. Tel:julita20pce@interia.Pl

LUTON - PIELĘGNIARKA ANGLIA / IRLANDIA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627 poszukuje osób do pracy w angielskich i irlandzkich placówkach zdrowia. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

ROZRYWKA

PETERBOROUGH - SZUKAM PRACY / Podejmę każdą pracę Jestem wolny trzy dni. Mój numer to 07938812131 Mam dużo energii, rozmawiam po angielsku. Thanku tel:antolakdorotka@gmail. com

CAŁE UK - DODATKOWA PRACA W DOMU UK / Dołącz do nas gdziekolwiek mieszkasz w anglii, jeśli lubisz kosmetyki i chcesz je mieć taniej dla siebie lub sprzedawaj w całej anglii i zarabiaj na prowizji tak jak ja to robię www.Konsultantka-anglia.Co.Uk Tel:07557346135

LUTON - OPIEKUN MEDYCZNY ANGLIA / Firma eastgate recruitment, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego angielskiego i irlandzkiego klienta poszukuje osób do pracy w placówkach zdrowia oraz przy opiece nad osobami starszymi. Tel:office@eastgaterecruitment.Com

OGŁOSZENIA

WRÓŻKA / Chcesz wiedzieć co Cię czeka, co być musi, a czego możesz uniknąć, pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy, 07407068195 Dzwoń do Polski z Wielkiej Brytanii / Koszt połączenia na stacjonarne Teraz 0.5p MNIEJ NIZ PENS! Na komórkę 1p/min . Na stacjonarny 0843 851 0019. na komórkowy 0843 854 0019. Po usłyszeniu komunikatu wybierz 0048, a następnie numer, pod który chcesz zadzwonić. Naciśnij # poczekaj chwilę i rozmawiaj!

Motoryzacyjne SAMOCHODY OSOBOWE LONDYN - BMW 525 BEZ DPF I PO ZWIĘKSZONEJ MOCY / Witam. Mam do sprzedania bardzo fajne bmw. Uszkodzony jest rozrząd można kupić i naprawić i cieszyć się z naprawdę super i komfortowej jazdy lub po prostu zakupić na części. Cena to 4500. Zdjęcia prześle na meila. Tel:07802430659

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|45

WEMBLEY LONDYN - SPRZEDAM!!!! / Sprzedam seat altea 1.9 Tdi. Rok 2006, mile 98 tys. Pełny serwis. Samochód bez wkładu finansowego. Mot do grudnia 2019, kolor srebrny. Bardzo bardzo ekonomiczny. Szyby ele.Tempo mat. Ele lusterka składane. Przyciemniane szyby. Itd.Bardzo ładny wygląd. Tel:07892806086 LONDYN - GHOST IMMOBILISER PRZECIW KRADZIEŻY / Jak to działa immobiliser duch? Zabezpieczenie samochodu przeciw kradzieży autowatch ghost immobiliser wymaga profesjonalnego montażu przez doświadczonego inżyniera, montaż może odbywać się w miejscu pracy lub u klienta pod domem. Tel:00447511900953

Zwierzaki SUTTON - SZUKAM YORKA MINIATURKĘ DO POKRYCIA / szukam pieska do pokrycia naszej suni! Proszę o zdjęcie z ofertą. Dziękuje tel:07833764520 HARLOW - RYBY MIODOWE / sprzedam 4 pary pielęgnic miodowych 20 £za parę. Tel:07526683746 SKIERNIEWICE - BULDOG ANGIELSKI / witam serdecznie. Mam do zaoferowania suczkę i pieska buldoga angielskiego. Pieski o wzorcowej budowie i mocnej kości. Urodzone 8.01.2019.Stosownie do wieku są odrobaczane i będą zaszczepione..Posiada pełną dokumentację ospr kennel club. Tel:dominokd@wp.Pl WEST BROMWICH - PRZYGARNĘ BĄDŹ KUPIĘ PIESKA / przygarnę bądź kupię pieska najlepiej jakiegoś małego, którego będzie można w miarę wszystkiego nauczyć. Proszę o propozycje na maila. :ptomalak0@gmail.Com POLSKA - BOO SZPIC MINIATUROWY - POMERANIAN LUXU / Do rezerwacji !! Dwa piękne, białe pieski rasy pomeranian/szpic miniaturowy. Szczeniaczki pochodzą z legalnej hodowli. Hodowla zarejestrowana. Pieski będą posiadać 4-pokoleniowy rodowód eksportowy, polskiego związku kynologicznego pkp. Tel:+48724505621 READING - KUPIE RUDĄ KOTKĘ / Czy ma ktoś na sprzedaż rudą kotkę? Cena do uzgodnienia. Tel:karolinapus@gmail.Com BRADFORD - KUPIĘ LUB PRZYGARNĘ MAŁEGO PSA! / Kupie bądź przygarnę małego pieska. Najlepiej szczeniaka. Do 300 f bradford i okolice. Proszę pisać na meila. Karolinaskrok20@gmail.Com

Społeczność SOUTHAMPTON - LEKCJE GRY NA PIANINIE DLA DZIECI / Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na lekcje gry na pianinie. Jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej Ist. (fortepian główny) oraz Państwowej Szkoły Muzycznej IIst. (rytmika i fortepian). Posiadam uprawnienia pedagogiczne. tel:kajaslonina@tlen.pl WARSZAWA - CIĘŻARNA PROSI O POMOC / Witam. Mam 4 dzieci w tym jedno pełnoletnie. Jestem w piątym miesiącu ciąży. Jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej. Utrzymujemy się z zasiłków oraz 500 plus na 3 dzieci co daje ok 2000 zł. Moja pensja z pracy jest zajęta przez komornika. Proszę o pomoc. tel:amandajet1@wp.pl DUBLIN - SKUTECZNE TYPY PRZEDMECZOWE / Witamy. Skuteczne typy na zakłady sportowe piłki nożnej oraz hokeja. Kursy powyżej 2.00. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mail lub Messenger https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521917358300660&id=100014472007910 tel:professionaltips@wp.pl


.co.uk

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk

redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

.co.uk

46|

OGŁOSZENIA

portal ogłoszeniowy dla Polaków w UK

miesięcznik budowlany

- darmowa aplikacja .co.uk


redakcja@anonse.co.uk / 020 8166 9928

www.anonse.co.uk / www.katalogfirm.london / www.polishadvertiser.uk INFORMACJE

Towarzyskie ogłoszenia promowane źródło: www.angolia.co.uk / www.felcia.co.uk / www.anonse.co.uk KOBIETA SZUKA MĘŻCZYZNY

OGŁOSZENIA

ROZRYWKA

MĘŻCZYZNA SZUKA KOBIETY SZUKAM BYSTREJ I REZOLUTNEJ / także reprezentacyjnej kobiety w pomocy reaktywacji firmy, planów i celi zatrzymanych przez życiowe skomplikowane zdarzenia. Wiek 26-45 lat uczciwej i szczerej, ambitnej i z wyobraźnią, prawo jazdy Wskazane / warunki do ustalenia w zależności twoich ambitnych planów. Http://facebook.Com/www.Ddrev.Co.Uk Dziewczyn z fachu nie zapraszam szkoda czasu. Tylko zdecydowane i realne propozycje, zapraszam do rozmowy, ios bezwzględny w stopniu podstawowym nie pracujemy na windows, obsługa paypal i podstawowych form płatności online. Ambitnej i konkretnej osobie gwarantuję, że na pewno nigdy nie będziesz się nudziła, mam dar i intuicje prawie nigdy się nie mylę jeżeli chodzi o biznes. Darek LONDYN - SZUKAM KOBIETY / Szukam kobiety z londynu otwartej i zdecydowanej. Ja mam 44 lata 07772387104 Tel:mmatejko173@ gmail.Com LONDON - DO ZWIĄZKU / Witam, szukam kogoś do związku, ja 39 lat. Tel:tomaszsiwy@wp.Pl WEMBLEY - PRZYSTOJNY, DOBRZE ZBUDOWANY BRUNET / Cześć, szukam kobiety do spotkań. Interesuje mnie dłuższa relacja. Gwarantuje dyskrecję i higienę i tego też oczekuję od kobiety. Czekam na odpowiedź. Tel:kamil4you@interia.Pl LONDON - MOŻE UDA NAM SIĘ SPOTKAĆ / Nie jest ważne skąd jesteś... Nie ważne co posiadasz... Nie ważne jak wyglądasz... Jeśli potrafisz pójść za rękę w deszczu, jeśli ważny jest dla ciebie drugi człowiek, jeśli potrafisz odwzajemnić ciepło i uczucia... Może się spotkamy. Tel:07720233591 LONDON - A TY MYSZKĄ MI BĄDŹ / Tak jak w tytule..Szukam partnerki nie na chwile ale do końca świata i dłużej, wiele dłużej.... Tak na życie...Bądź proszę słodka, mała, kompaktowa...Bardzo kobieca i cierpliwa, bo bywam jak oset. Tel:michalzakrzewski182@gmail.Com

WOODFORD, SNARESBROCK, WANSTEAD, REDBRID, EPPING - ZNIEWALAJĄCA CHANEL!! / Jestem trochę zwariowana, lubiąca dobrze się zabawić, zawsze zadbana pachnąca seksapilem kobieta, która wie jak doprowadzić faceta do niezapomnianego orgazmu. Oferuje czułość, namiętność i satysfakcje na każdej randce, bez pospiechu. Zadbam o to abyś delektował się każdą chwilą spędzoną w moim towarzystwie. Jeśli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę u boku pięknej kobiety zadzwoń :) całuje zawsze gorąca chanell xx 07376025219 ACTON - ROZPALONA / Masz ochotę posmakować mojej dzikości i namiętności ??? W moim apartamencie doznasz nieziemskiej rozkoszy .. Będziesz w raju ....:) Nie pozwól mi dłużej na siebie czekać skarbie .... Zadzwoń do mnie. Buziaki 07842014679 GREENFOX - WIKTORIA / Cześć jestem wiktoria mam 23 lata 165/60 kg. Jeżeli jesteś zainteresowany spotkaniem pełnym pikanterii i lubisz rozkoszować się cudowną polską dziewczyną to trafiłeś w sedno:). Przyjmuje u siebie w czystym mieszkaniu gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. 07405530913 ELEGANCKA DOJAZD W LONDYNIE / Witam słodkich miłych sympatycznych męskich facetów. Jestem elegancka zadbana kobieta uwielbiająca spotykać panów, stąd moja oferta. Jestem szczupła kobieta z młodym ciałkiem, dojazd na terenie londynu. Miła atrakcyjna zobaczysz!!! 07404763498 100% NOWA I 100% PRAWDZIWA -TYLKO WYJAZDY / Mam 23 lata, jestem szczupła i bardzo atrakcyjna brunetka. Bardzo chętnie spotkam się z kulturalnymi i miłymi panami, którzy pragną przeżyć coś, co długo zostanie ci w pamięci. Jeżeli jesteś ciekawy co kryje się pod tym słodkim wdziankiem i chcesz się przekonać na co mnie stać zadzwoń i umów się na spotkanie a zrobię wszystko żebyś poczuł się spełniony i zadowolony.. Zadzwoń po 21-ej i zapytaj o szczegóły. 07398470925 NIEZALEŻNA 25 LATKA / Spotkam się dziś z tobą i dojadę do ciebie. Dzwoń jeśli dziś chciałbyś spędzić miło godzinkę czasu z fajną zrelaksowaną, dziewczyną. Jestem wolna cały wieczór. Będę dziś twoją kobietą marzeń, pięknie ubrana, w kozaczkach. Zapraszam :* posmakuj dziś moich walorów... Winko piwko... Miły wieczór.! Zapewniam zdjęcia są moje. 07424285168 EDMONTON GREEN - KONKRET DUET / Cześć kotku jestem sonia mam 32 lata, a moja koleżanka to anastasia 36 lat *jeśli* lubisz konkretną zabawę bez udawania? Nawet się nie zastanawiaj dłużej tylko wpadaj. 07585818924 SUTTON EPSOM MITCHAM CROYDON CHEAM WALLINGTON- NAPALONA HANNAH / Mam na imię hannah jestem młodziutka 22 latka z pięknym zgrabnym ciałkiem i wielkim naturalnym biustem 38 dd :) zapraszam do moje intymnego świata gdzie spotkasz kobietę swoich marzeń. Uwodzicielska.. Inteligenta. Jeśli szukasz czegoś więcej niż przyjemność to dobrze trafiłeś:) 07534888335 UPPER EDMONTON - LENA LASECZKA / Namiętna brunetka zaprosi do siebie miłych panów. Będę cię pieścić i podniecać moim kuszącym i delikatnym ciałkiem. Jestem otwarta na wszelkie propozycje. Zadzwoń teraz, może czekam właśnie na ciebie... Myślę, że wyjdziesz spełniony i jeszcze szybciej wrócisz spragniony. Mogę pobudzić wszystkie twoje zmysły. 07404968698 EDINBURGH – LADY SONIA BLONDYNECZKA / Jeśli masz ochotę na chwilę relaksu w towarzystwie miłej kobiety to dobrze trafiłeś. Jestem miłą dziewczyną. Nie patrzę na zegarek na spotkaniu zależy mi aby było miło dla ciebie i dla mnie. Natomiast jeśli zechcesz mnie odwiedzić o zapewniam pełną dyskrecję w moim mieszkaniu gdzie jestem sama. Nie spotykam się z panami pod wpływem używek i arogantami. Zapraszam. 07551895349 HOLLOWAY HIGHBURY ISLINGTON - SŁODKA / Witam wszystkich panów x mam na imię maja i mam 24 lata. Jeżeli szukasz niezapomnianych doznań to świetnie trafiłeś. Jestem śliczna blondyneczka z kobiecymi kształtami. Uwielbiam to co robię a mój serwis jest naprawdę bogaty. Jestem w tym naprawdę dobra i dokładnie wiem czego ci potrzeba ..Mieszkam w czystym i zadbanym mieszkaniu blisko stacji upper holloway. Nie czekaj zadzwoń już teraz, czekam na ciebie ... 07508017096 NEW MALDEN - WORCESTER PARK - ŚLICZNA CZARNULKA / Szczupła, zgrabna, młodziutka i urocza dziewczyna da ci to czego pragniesz... Nie pozwól mi długo na siebie czekać... Mogę być twoją słodką kotką lub lolitką 07508017607 GREENFORD- PIĘKNA MAŁA AMANDA / Jestem miłą, namiętną i elegancką dziewczyną, szczupłą filigranową, drobną brunetką z ciałkiem. Oferuje swoje usługi kulturalnym panom, ceniącym sobie piękno kobiety i chcącym odpocząć od problemów codziennego świata. Zrobię wszystko, żebyś wyszedł ode mnie Zadowolony i odprężony. Mój masaż rozpali wszystkie twoje zmysły, sprawię, że dostaniesz zawrotów głowy z podniecenia oraz ogarnie cię rozkosz jakiej jeszcze nie doświadczyłeś. Chcesz spróbować? Zadzwoń. Całuję. 07908642610 EDMONTON GREEN- MISTRZOWSKI / Zapraszam wszystkich koneserów kobiecego piękna na wspólne, przyjemne chwile. Jestem zadbaną kobietą z klasą. Jestem pełną temperamentu brunetką z bardzo bujną wyobraźnią, obudzę w tobie najskrytsze fantazje ze mną w roli głównej. Mam 36 lat i na imię anastazzia. 07423776163 DOSTAWA GRATIS! JEDYNA TAKA OFERTA / Cycata blondyneczka amanda zaprasza panów na spotkania pełne rozkoszy. Jeśli lubisz kobiece kształty, kobiety o ognistym temperamencie, zadzwoń do mnie! Oferuję tylko wyjazdy na terenie londynu. Czekam na twój telefon... Tylko wyjazdy. – 07907603448 HOUNSLOW OSTERLEY - CZTERY SZALONE DZIEWCZYNY CHĘTNE PO ROZRABIAĆ / Jesteśmy nie zależne, szalone i rozgarnięte. Zapraszamy na igraszki. Młode, szczupłe, ładne, zgrabne, piękny biust i co najważniejsze teraz bez niespodzianek. Ładne, zgrabne i wesołe. Czekamy na was. 07440427839 WORCESTER PARK / NORTH CHEAM- SUPER KASIA / Piękny biust, krągłe, jedwabiste ciałko. Podobno mam to coś. Myślę, że wyjdziesz spełniony i jeszcze szybciej wrócisz spragniony;) jestem ta, której szukałeś, przekonaj się... 07949573107 ACTON - CUDOWNIE / Jestem gorąca blond laseczka o młodziutkim i aksamitnym ciałku . Zapraszam cię do mojego mieszkanka a tam będę czekać na ciebie. . 07842014679 HAYES - SZYBKI NUMEREK PO ROBOCIE NA HAYES / Cześć kozaki ... Zapraszam do mnie do prywatnego mieszkania na yeding. Pełna dyskrecja i spokój. Napalona i chętna na ciebie czekam pod numerem. Kama 07459173843 UPPER EDMONTON - SANDRA / Zamknij oczy i powiedz czego pragniesz a potem zakosztuj szczypty szaleństwa i namiętności. Do miłego zobaczenia sandra 07405584296 WYJAZDY LONDYN - 100% SATYSFAKCJI / Zadbane, pachnące ciało, jędrne piersi, uroczy uśmiech i zniewalające spojrzenie. W łóżku jestem namiętna, spontaniczna i bardzo zmysłowa, zapraszam. Zadzwoń:*:*:* tylko dojazdy 07435113382 TURNPIKE LANE - CLARA BLONDE / Witam wszystkich zdecydowanych spotkaniem mężczyzn:). Nazywam się clara mam 43 lata. Jeżeli szukasz uśmiechniętej sympatycznej kochanki to dobrze trafiłeś. Oferuje cały serwis także spełnię twoje fetysze i marzenia. Oczekuje pełnej dyskrecji i tez ją zapewniam. Jestem otwarta na wszelkie propozycje i fantazje. A obiecuje ze będziesz spełniony i zadowolony buziaki 07448748015

LONDYN - PRZYJACIÓŁKA POSZUKIWANA / Witam. Chciałbym poznać miłą kobietkę, z którą mógłbym się czasem spotkać i spędzić mile czas. Mam 36 lat. Ze swojej strony mogę zaoferować mile towarzystwo i pomoc finansową dla ciebie. Miłego dnia Tel:tomasconstr@gmail.Com LONDON - SZUKAM DZIEWCZYNY / Witam, spokojny pracujący chłopak szuka dziewczyny do związku i budowania marzeń razem. Szukam normalnej pozytywnej dziewczyny, która potrafi być szczera oraz pomoże w trudnych chwilach. Nie wymagam bóg wie czego, jeśli jesteś zainteresowana odezwij się do mnie. Tel:grim91@o2.Pl LONDYN - MĘŻCZYZNA SZUKA KOBIETY / Witam; tak jak w tytule poznam kobietę aby stworzyć poważny związek. Nie szukam przygód i nie interesują mnie sex oferty. Szukam kobiety tylko, która myśli o poważnym życiu a nie tylko się pobawić. Tel:07424354112 LONDON - KAWA, SPACER I DOBRA ROZMOWA :) / Witam. 32 Letni miły i szczery pan wyskoczy na dobra kawę i spacer:) jeśli doskwiera ci samotność i masz ochotę się wygadać to zapraszam do wspólnej znajomości i rozmowy. Pozdrawiam mateusz Tel:draksio1987@gmail.Com LONDYN/ACTON - PRZYJACIÓŁKI / Witam, tak jak w tytule, chciałbym poznać przyjaciółkę, kogoś z kim mógł bym spędzać wolny czas. Wspólne wyjścia czy tez tylko wspólne oglądanie filmu, spacery może wspólna wycieczka. Nie samą pracą człowiek żyje. Tel:robizdanowicz@yahoo.Co.Uk LONDON - MĘŻATKĘ POZNAM / Żonaty pozna najchętniej mężatkę. Mam 45 lat 180/82. Kulturalny, zadbany, dyskretny. Proszę o kontakt pod nr tel 07405656851 BIRMINGHAM - WITAM / Witam. Mam 33 lata i szukam kobiety lub przyjaciółki na romans do 45 lat. Tel:07575029476

IMPREZY

MARZEC 2019

12 WT. - 26 WT.

|47


Profile for Anonse Ltd

Anonse - Polska gazeta w UK. Wydanie (152) 2019.03.12  

Pobierz darmową aplikację Anonse www.katalogfirm.london Gazeta Anonse UK powstała w grudniu 2012 roku, dwutygodnik Anonse to wielotematyczny...

Anonse - Polska gazeta w UK. Wydanie (152) 2019.03.12  

Pobierz darmową aplikację Anonse www.katalogfirm.london Gazeta Anonse UK powstała w grudniu 2012 roku, dwutygodnik Anonse to wielotematyczny...

Profile for anonse
Advertisement