Page 1

251 3 ret in parte inferiori tubus alius,qui ope cochlee aptatur,

cujus loogitudo eft pollicis Parifienfis cum rutin pane.

Hoc utor ad excludendum lumen later=

fuperfluum, & dingendum lumen a fpeculo concavo inferiori reflexum pro objeftis illuminandis. f),jjanddque, fi lumen a fpeculo reflexurn fafis vividum fuerit, intra hunc tubum apto fuccefilve diverfa diaphragm= lignea cum foraminibus eel pollicis Parifienfis ad

arcendurn lumen fuperfluum, & ut

ea

taciturn

ponio lunninis introducatur, quz netelfaria eft ad luftrandum objeftum, ut Clare & diftinfte videatur. Ad eundem effeflum parata etiam habeo plura diaphragmata ex chum crafts, quz fpeculo concavo fuperimpono. Sub rnicrofcopio adeft duplex fpeculum concavum,

cujus centrum Mat a plano fubjeflo per pollicem Parifienfcm <urn dimidio, & ab objefto illuminando per polka.. quatuor. Focus fpeculi ex una pane eft pollIcum a turn dimidio, ex Ilia vero parte pollicum 2. Hoc ultimo fpeculo utor cum lumen eft nimis vividum. lit lumen probe a fpeculo refleftatur, enrandom eft ut lumen fumatur ab aliquo =Here extra

cubkulum, qui a Sole illuminatus fit, & lumen intra fpeculum ab afto cadere debet ; fi cadat fub angulo

fere 6o graduum, tune lumen eft optimum. goancloclue. Ii nullus fit panes ante cubiculum, utor lumine refiexo call ; fed tunc diaphtagmata adhibenda funt, donee objeftum clam, diftinfte, fie 'Ankle oculis affulgeat. Quandoque, Ii globuli przcipue minimi runt nut Sol non luceat, nec diaphragm= adhibco, ncc tuburn inftriorem microfcopii. Totum anificiurn pro ufu retio hujus rnicroleopii cum globulis in to conflituitur, ut lumen upturn adKka hibeatur

To learn about OCR and PDF Compre

v55_1765-page_251  

Book scanning is the process of using a scanner to convert paper books into digital formats or e-books. Digital books are far more easily di...