Page 1

Defaiptio Nevi Mierefeepii, A

R. P. Di

Torre

Vilcro &opium quo utor iddos e;ft so illud Wilfoni, aptatum fpeculo taro ab artificibus Londinenlibus, quad defcribitur ab Henrico Baker in

Miernfropia ed tapsere yeti cap. iv; quoniam &men plura conducere polrunt ad microkopu perfeerbonern, Illius quo utor tradana dimenfianes.

Capfulas mtundas, quibus, opt binorum cuculionuns es orichalco, claudo minimos globos, jam ad vos

mifi. In his obfervandum fedulo ell foramen relpiciens oculum fpedtatoris, quad & valde exiguum, & perporkum dB debar, & foramen quad refpicit ohjehuter. quad fere ejufdon diametri etre debar so globulus ; its ut hic fore a foramina elabatur. Capruins accuratius conficient artifices Londinenfes, Ut globuli conflituantur in Centro capfuls, & cuculiones, non ope car., fed cochlea, firmentur. Efl ultra corpus microlcopii alia capfula rotunda, diver& ab ea qua utitur Willonor, cut imponuntur minulz orichalcea cum quatuor, vet quinque foram.,

nibus munitis duobus latch pro obje&is. Capfula hat integra eft, & intra ipfam filum orichalceum, quad inftar elafterii firmas &inlet laminulas cum abjeais. Supra hanc capfulam, eft intra corpus microlkopii alium fil um orichalceum ut, cum hoc capfu la, ope tubi inferiaris, cum cochlea Curium impellitur ut objedium globo apprapinquetur, non encurrat burroliter, fed in eadem maneat dimdtione. Huic tubo cum cochlea, qui eft inter corpus microfcopii, & quo okietta appropinquantur, globo

To learn how to use PDF Compression

v55_1765-page_250  

Book scanning is the process of using a scanner to convert paper books into digital formats or e-books. Digital books are far more easily di...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you