Page 1

VOLEBNÍ NOVINY OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Tomáš Macura: Prosperující, čistou a bezpečnou Ostravu máme na dosah Někdy stačí doslova a do písmene jen vztáhnout ruku. A dotknout se něčeho, co bylo doposud jen imaginární představou, hezkým snem. Uchopit cosi, co jsme vždy chtěli, po čem toužily i generace před námi. Jen jsme nevěděli, jak na to. Někdy stačí doslova a do písmene pouze vztáhnout ruku a zvolit si tu lepší variantu života. Po vítězství ve volbách v roce 2014 jsme s kolegy z hnutí ANO převzali vedení města jako političtí nováčci. A  přestože jsme čelili podceňování i  intrikám ze strany některých takzvaných etablovaných stran, myslím, že jsme uspěli. Alespoň takový pocit mám z reakcí Ostravanů, kteří pozorně sledují vše, do čeho jsme se pustili. Pozitivně reagují například na  námi provedená opatření směřující k  úsporám neproduktivních nákladů, zvýšení transparentnosti a zlepšení hospodaření města a městských organizací. A oceňují i to, že jsme výrazně zredukovali počet různých honorovaných „politických funkcí“. Ostatně v  tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Jestli chci pokračovat? Ano!

Pracujeme a máme výsledky. Nejen díky zmíněným opatřením jsme dokázali téměř o  polovinu snížit zadlužení města, takže Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky. Budeme tak postupovat i  nadále, protože ctíme staletími ověřenou pravdu, že v  časech dobrých se mají dluhy splácet a tvořit rezervy, aby bylo v časech horších odkud brát. A  já v  nezdolnost a  životaschopnost Ostravy věřím. Bez velkých řečí a  v  podstatě s  minimální podporou ze strany státu se na  přelomu století dokázala víceméně sama vypořádat se zásadní ekonomicko-sociální transformací, kdy s útlumem těžkého průmyslu zaniklo více než sto tisíc pracovních míst. Podařilo se jí to zejména díky potenciálu, který má, a  jenž spočívá v  houževnatých, odolných a  pracovitých lidech, kteří tu žijí. A  kteří dnes mají právo užívat si plnými doušky to, že město prosperuje a  že se mu dobře daří. Vždyť v současné době klesla míra nezaměstnanosti v  Ostravě pod šest procent a je nejnižší za posledních dvacet let. A to i díky investicím města. Ale přestože je nyní v evidenci přes šest tisíc volných míst a další vznikají, zdaleka ne všichni dokážou najít práci podle svých možností a představ. I proto zůstává pro hnutí ANO podpora zaměstnanosti a podnikání důležitou prioritou i v dalším komunálním období. Výrazně lepší hospodaření města není samoúčelné. Díky němu bylo možné investovat například do zvýšení

bezpečnosti i zlepšení kvality životního prostředí, zdvojnásobit dotace městským obvodům, které tak nyní mají více peněz na  rozvoj, zavést MHD zdarma pro seniory starší 65 let, nebo ztrojnásobit objem peněz určených na ozdravné pobyty dětí. A umožnilo to také nezvyšovat místní daně a  poplatky pro obyvatele a  podnikatele, které v  Ostravě stále patří mezi nejnižší v okolí. A právě k tomu se chce hnutí ANO zavázat i pro další volební období. Kvalitní hospodaření umožnilo v neposlední řadě rovněž vytvořit finanční rezervy pro velké investice, jež město čekají. A kdybychom přece jen potřebovali

k realizaci našich plánů externí finance, máme je jako město s nejvyšší možnou úrovní mezinárodního ratingu na  dosah. Ostrava je nyní prostě brána jako vysoce důvěryhodný partner známý svou schopností rozumně investovat.

Nechceme navyšovat místní poplatky a daně. Umíme dobře hospodařit. A my chceme, aby investovala do své budoucnosti. Tou je vize moderní, čisté a  bezpečné metropole se špičkovou architekturou, promyšleným veřejným

prostorem, příjemným životním prostředím a dobrými podmínkami pro život všech generací. Města, kde lze najít zajímavou a dobře placenou práci, kvalitní školy, bydlení a  služby, včetně těch zdravotních, i  bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití. A odkud není třeba odcházet jinam. Právě zastavení dlouhodobého úbytku obyvatel a zejména pak odchodu mladých, talentovaných lidí považujeme za hlavní indikátor úspěchu našeho nového strategického plánu pro Ostravu. Kdybych nevěřil, že jsme schopni toho dosáhnout, a já osobně k tomu významně přispět, nebyl bych tady. Jako

ostravský patriot nemám jiný zájem než Ostravu a nikdy mě proto neuvidíte se škrábat do vyšších pater politiky. Protože v Ostravu a v lidi v ní věřím. A protože jsem zvyklý jít do všeho, co dělám, naplno. A až tato má mise skončí, vrátím se s klidnou myslí a čistým svědomím zpět do  běžného života. Nyní mě ale čeká ještě hodně práce pro město. Vím, že s  projekty, které máme rozpracovány nebo připraveny, a  s  lidmi, které mám kolem sebe, dokážeme Ostravu posunout o velký kus dopředu. Prosperující, čistou a bezpečnou Ostravu máme na dosah. Stačí jen vztáhnout ruku. A jít volit.

OSTRAVA MODERNÍ METROPOLE KOMUNÁLNÍ VOLBY 5.–6. 10. 2018


Volební noviny | str. 2 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Čeho chceme ve Slezské Ostravě dosáhnout

Nové centrum Slezské?

Dětské hřiště na Slívově?

Ubytovna v Heřmanicích?

Rekreace pro širokou veřejnost?

Spokojené bydlení pro seniory?

Uklizený obvod?

Chtěli bychom jej vytvořit zahloubením Bohumínské ulice v úseku od  radnice až za  Kamenec. „Vznikne tak nový veřejný prostor, který může být novým centrem obvodu. Mohou zde vzniknout i nové nájemní byty a komerční prostory, díky nimž by tahle oblast Slezské ožila,“ říká Richard Vereš. „Centrum Slezské by se tak přesunulo od Penny Marketu zpět k řece,“ doplňuje.

Někteří podnikatelé chtějí vytvářet v našem obvodu bydlení pro nepřizpůsobivé. „Zamezíme tomu, aby na území Slezské vznikly jakékoli sociální ubytovny. Odmítáme byznys s chudobou,“ říká Jarmila Pavlaková. „Naopak bychom chtěli stavět více městských nájemních bytů, například pro mladé páry a rodiny s dětmi,“ dodává.

Chceme se věnovat seniorům. Navrhujeme proto snížení věku pro využití senior taxi na 65 let nebo výstavbu nového komunitního bydlení pro seniory. „Současné komunitní domy nemají dostatečnou kapacitu. Tyto domy v Heřmanické ulici však přímo sousedí s nájemními domy s nepřizpůsobivými občany a třeba místní výrostci často ruší klidné soužití. Máme tedy ambici udělat z této lokality klidné místo k bydlení,“ říká Dagmar Macháčková.

Jednou z našich priorit je budování nových sportovišť a vytváření míst pro aktivní trávení volného času. „Na tenhle plácek si chodí děti z okolí už léta hrát. Dnes jsou tady jen potrhané sítě na brankách. Děti se houpají na lanech mezi stromy. Již několik let žádám místostarostu Goryczku, aby zde bylo hřiště obnoveno. Bohužel bezvýsledně,“ konstatuje Vít Podešva.

Ve Slezské Ostravě obecně schází místa pro rekreaci. Jistě jste již slyšeli třeba o projektu na revitalizaci Trojického údolí. „Jedním z projektů ale může být i vytvoření rekreační a odpočinkové zóny v oblasti Koblovských jezer. Může zde vzniknout třeba přírodní koupaliště. Jen je potřeba se nad tím trochu zamyslet a připravit smysluplný projekt,“ říká Richard Vereš.

V našem obvodu se bohužel stále nachází mnoho černých skládek. Slovo veřejné prostranství na radnici taky moc neznají. „Tady v Kunčičkách chybí kontejnery na odpad, ten se tady pak válí po zemi a nikdo ho neuklízí,“ říká Hana Byrtusová, vedoucí zdejší pošty. „Za zlepšení životního prostředí v Kunčičkách bojujeme roky. Současné vedení radnice nás však téměř nikdy nevyslyšelo,“ komentuje Eva Horáková, vůdčí osobnost spolku Zelená pro Kunčičky.


Volební noviny | str. 3 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Richard Vereš: Slezská Ostrava potřebuje nové vedení s elánem a pozitivní energií

Kampaň hnutí ANO platí sami kandidáti Kandidáti hnutí ANO ve Slezské Ostravě si platí celou volební kampaň z vlastní kapsy.

Zeptali jsme se Richarda Vereše, jaké jsou plány hnutí ANO v následujících čtyřech letech. Zajímal nás i jeho pohled na práci současného vedení radnice a co by dělal ve vedení Slezské jinak. Když se podíváme do  volebního programu hnutí ANO, najdeme spoustu ambiciózních plánů. Které byste označil za prioritní? Za zcela zásadní považuji stavbu bytů, a to pro mladé rodiny s dětmi a seniory. Bydlení na Slezské se musí stát znovu dostupným. Mnoho částí obvodu stále trápí absence kanalizace, takže určitě je prioritou i  odkanalizování celého obvodu v následujících čtyřech letech. Pak máme samozřejmě řadu projektů, které můžeme v  následujících čtyřech letech nastartovat, ale dotáhnout je zvládneme až v následujících obdobích. O jaké dlouhodobé projekty jde? Třeba o zahloubení Bohumínské ulice, zastavění někdejšího Zámostí, a  tedy vytvoření nového centra obvodu. Zajímavým projektem je i možné oživení areálu Koblovských jezer a  vznik rekreační zóny s přírodním koupalištěm. Nevyhnutelná je v  dohledné budoucnosti sanace a  následná revitalizace Trojického údolí. Stárne nám i budova Modrého pavilonu, takže je potřeba zvážit vybudování nového zdravotního střediska pro obvod. A co tedy nějaké menší projekty? Ty jsou samozřejmě taky. Určitě musíme dotáhnout na Slezskou nový supermarket, ten bohužel stále chybí. Samozřejmostí jsou investice do mateřských a  základních škol i  do  bezpečnosti. Chceme posílit kamerový systém, otevřít nové služebny městské policie. Více peněz si zaslouží i dobrovolní hasiči, zejména na činnost s dětmi a mládeží. Napadá mě i  spousta projektů v oblasti kultury. Není Slezská dostatečně kulturní? Rozhodně není. V  oblasti kultury se poslední čtyři roky řešil vlastně jen kulturní dům v  Muglinově, který chtělo současné vedení zdemolovat a  na  jeho místě postavit kulturák jen o trochu větší. Já bych se spíš vydal cestou zachování této budovy a stavby nového kulturního střediska, které může být spojeno třeba se střediskem volného času. Vymizela nám bohužel řada tradičních akcí, třeba novoroční ohňostroj. Návštěvnost Slezskoostravské galerie je tristní. Slezská vůbec nepořádá akce typu promítání letního kina, přitom je o ně velký zájem. Více oživit lze i  slezskoostravský břeh Ostravice. Musíme ale i  zvyšovat úroveň veřejného prostoru.

Zvyšování úrovně veřejného prostoru. Co si pod tím vůbec představit? Veřejný prostor obecně byl v minulosti velmi podceňovaným tématem. Jedná se o  široký pojem, který zahrnuje kvalitnější chodníky, udržovanou zeleň, funkční městský mobiliář jako třeba lavičky nebo odpadkové koše. Do veřejného prostoru však můžeme umisťovat například umění, vytvářet místa k zastavení. V rámci smart city můžeme vytvářet i  zóny s  bezplatnou wifi. Je třeba, aby byl veřejný prostor příjemný, lidé musí mít důvod v něm zůstat. A vy víte, jak na to? Osobně se několik posledních let veřejnému prostoru, architektuře i urbanismu věnuji. Navštěvuji konference, workshopy, načítám literaturu. Často chodím pro inspiraci do  pražského Centra architektury a  městského plánování, kde se o  těchto tématech diskutuje. Podobná fóra zatím v  Ostravě spíše chybí. Je tak nutné, abychom vyjížděli z města a čerpali podněty jinde. To současné vedení bohužel nedělá. Napadá vás ještě nějaký způsob, jak zvýšit kvalitu života lidí v obvodu? Především si myslím, že lidé se musí naučit žít v  místě, kde bydlí. Ztotožnit

se s danou lokalitou. Je potřeba podporovat komunitní život. Ať už jde o akce typu sousedských slavností, nebo o jednoduché věci, jako jsou společné komunitní zahrady, vytváření míst k setkávání ve vnitroblocích či úpravy veřejného prostoru podle přání obyvatel. Je potřeba o  těchto věcech s  lidmi diskutovat a snažit se jim vyjít maximálně vstříc. O tom jste hovořil už v minulém rozhovoru… Ano, hovořil. Nicméně to téma je opravdu důležité. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom používali moderní nástroje jako participativní rozpočet. Ono by ale úplně stačilo, kdyby starostka nebo místostarostové občas vyrazili mezi lidi. Diskuse s lidmi je základ. To však současné vedení radnice nechápe. Navíc vidíme v souvislosti s některými problémy značnou pasivitu. Jakou pasivitu máte na mysli? V  poslední době mě zaujal třeba případ heřmanické skládky uhlí. Tuto skládku předtím odmítli v sousedních Radvanicích. Radnice na  Slezské však stejného kroku nebyla schopna. Skládku nám tak umístili do Heřmanic. Někdy mám pocit, že současné vedení obvodu chce ze Slezské udělat odkladiště či přímo smetiště Ostravy.

Mnoho stran a hnutí přijímá dary na volební kampaň od každého, včetně dárců, u kterých je to podle našeho názoru i  značně neetické. Jako příklad lze uvést hnutí NEZÁVISLÍ, kterému na kampaň přispívají například stavební firmy působící ve  Slezské Ostravě. Stejné firmy se pak uchází o veřejné zakázky. Částku 1,4 milionu korun mu věnoval hazardní boss Ivo Valenta. A  toto hnutí dokonce přijímá i hotovostní vklady bez uvedení dárce. Člověka snadno napadne otázka, co tito dárci za finanční podporu dostanou na oplátku. Kampaň hnutí ANO ve  Slezské Ostravě, která vyjde zhruba na 250 tisíc korun, platí sami kandidáti hnutí. Všechny dary na kampaň jsou evidovány na  transparentním účtu hnutí ANO a  každý z  kandidátů podepisuje s  hnutím darovací smlouvu, kde rovněž uvádí, že se nepodílí na  žádných veřejných zakázkách ani nečerpá dotace. Přestože dostáváme nabídky od spousty dárců, tyto dary nepřijímáme, abychom nebyli v  budoucnu vázáni žádnými sliby. Máme tak méně billboardů i koblih, ale čisté svědomí. Po volbách uveřejníme na našem webu anoslezska.cz i  vyúčtování celé kampaně, aby se každý občan mohl přesvědčit, jak byla naše kampaň financována. Přáli bychom si, aby to stejně udělaly i  jiné strany. Ale k tomu jistě nedojde.

Vraťme se k té diskusi s  občany. Jak diskutovat lépe? Variantou jsou pravidelná veřejná setkání v  jednotlivých částech obvodu. Osobně bych ale preferoval, aby občané měli možnost domluvit si velmi jednoduše schůzku s kterýmkoli voleným představitelem obvodu. Telefonicky nebo třeba přes online formulář. Dnes to nefunguje. Vím o  občanech, kteří se chtějí s paní starostkou setkat čtyři roky a nedostali termín.

Jak to bylo s kruháčem na Hladnově?

Jaké by podle vás mělo být vedení Slezské Ostravy v následujících čtyřech letech? Máme šanci posunout Slezskou dopředu. V  tomto okamžiku a  pod současným vedením však obvod stagnuje. Potřebujeme tedy vedení s  elánem a  pozitivní energií. Zkrátka lidi, kteří budou rozjíždět nové projekty, budou je dotahovat do konce a dokáží přitom komunikovat svou práci navenek.

Možná jste už slyšeli, že se současné vedení radnice chlubí novým kruhovým objezdem na Hladnově. Pravdou je, že kruhový objezd vybudovalo město Ostrava pod vedením hnutí ANO ve  spolupráci s Moravskoslezským krajem. Městský obvod nepřispěl na jeho stavbu ani jednou korunou.

Stop novým ubytovnám!

Když si představíte Slezskou za deset let, co vidíte? Vidím sebevědomý obvod. Bezpečný, s dostupným bydlením, kvalitními školami, řadou sportovních a kulturních aktivit. Se vstřícnou radnicí, kde sedí starosta, který se nebojí vyrazit mezi lidi a bavit se s nimi o tom, co je v obvodu trápí.

Nechceme, aby na Slezské vznikaly nové sociální ubytovny. Jestliže budeme příští čtyři roky ve  vedení obvodu, aktivně budeme bojovat proti podnikatelům, kteří chtějí vydělávat na byznysu s chudobou. Nenecháme si přece zničit náš obvod.

Jiří Stoch: Je potřeba nastavit partnerský vztah mezi nájemci bytů a obvodem „Byty ve Slezské Ostravě se dlouhodobě potýkají s nedostatečným financováním a hlavně chybějící koncepcí modernizací a rekonstrukcí, ať již celých domů nebo jednotlivých bytových jednotek. Situace se postupně, ale velmi pomalu zlepšuje, například nájemníci většiny obecních bytů se již dožili výměny oken za plastová,“ říká Jiří Stoch. Zeptali jsme se jej tedy na to, jak by změnil bytovou politiku obvodu. Můžete shrnout vaší představu o bytové politice Slezské Ostravy? Chci, aby se Slezská do budoucna stala nejlepším místem k bydlení v Ostravě, a udělám pro to maximum. Je potřeba nastavit partnerský vztah mezi nájemci bytů a obvodem, dříve jsme byli mnohdy bohužel spíše svědky jakéhosi soupeření, tvrdého postupu úřadu i  vůči svým řádně platícím nájemníkům bez ohledu na  spravedlnost a dobrou víru.

Jak tedy může vypadat takový partnerský vztah? Dlouhodobě řádně platící a slušní nájemníci jsou pro obvod jako pronajímatele velmi důležití, a proto by měli být odměněni např. formou finančního bonusu jednou ročně, oběma stranám se to jistě vyplatí.

kterých bytech a stížnosti nájemníků řešit důsledně, např. kontrolami v těchto bytech a  ze zjištěných závad vyvozovat nekompromisní závěry. V  odůvodněných případech také podpoříme instalace kamerových systémů do společných prostor domů v majetku obce.

A co ti, kteří řádně neplatí nebo nejsou slušní? Co se týká nepřizpůsobivých nájemníků, obvod musí vnímat problémy v ně-

Často jsou slyšet stížnosti na nepořádek v domech… Je to bohužel tak. Rádi bychom proto podpořili vznik domovníků z  řad

stávajících nájemníků v bytových domech. Ti se budou starat o úklid, případně drobné výměny a  opravy za  finanční úplatu a o dům jako celek. Co senioři? Myslíme na  ně. Ukazuje se, že trend zřizování domů pro seniory, ať už klasických či komunitních, je správnou cestou, proto snahy o  rozšíření počtu domů s  tímto určením budeme prosazovat. Taktéž rádi podpoříme tzv. star-

tovací byty pro mladé rodiny, které mají zájem ve Slezské Ostravě bydlet. Zajistíme tak, že nám obvod nebude stárnout. Některé obvody v minulosti byty privatizovaly. Nechcete jít stejnou cestou? Rozhodně ne. Naopak zamezíme neuváženým prodejům obecních domů, zejména v místech, kde by z nich mohly být vybudovány problematické ubytovny sloužící jen pro zisk jejich provozovatelům.


Volební noviny | str. 4 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Rozsáhlé architektonické změny i urbanistický rozvoj Ostrava má nejen ambice, ale i všechny předpoklady k tomu, aby se stala metropolí se vším, co k tomu patří. S moderní architekturou, s přitažlivým bydlením i pracovními příležitostmi, s rozsvícenými bulváry a nábřežím vybízejícím k rozmanitému trávení volného času. Ulice 28. října a  Opavská budou přeměněny na  městské bulváry, v  obvodu Ostrava-Jih bude vytvořeno důstojné náměstí, které zde doposud citelně chybělo, zahájena bude revitalizace náměstí Republiky. Z pavilonu G na Černé louce vznikne nová divadelní scéna a  dokončeny budou kompletní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona a  Domu kultury Poklad. Z  historické budovy bývalých městských jatek vznikne galerie moderního umění a na základě návrhu vzešlého z  mezinárodní architektonické soutěže bude postavena prvotřídní koncertní hala se špičkovou akustikou. Ostrava také finančně i  organizačně podpoří výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.

„Jen z tohoto letmého výčtu je patrné, že město čekají – budeme-li moci dokončit to, co jsme začali – rozsáhlé architektonické změny i  urbanistický rozvoj. Aby byl řízen co nejkvalitněji, vytvoříme kancelář pro městské plánování,“ říká primátor Tomáš Macura a upozorňuje, že kvalitní architektura bude požadována také u  staveb privátních investorů. „V  případech, kdy investor bude chtít pro svou stavbu získat městské pozemky, půjde o smluvní podmínku,“ akcentuje. Mimořádná pozornost bude podle něj věnována také zástavbě proluk v  historickém centru města i  záchraně historicky cenných objektů. „Patří

Budoucnost má jen ekologická, komfortní a bezpečná doprava Kam kráčíš, Ostravo? K propracované dopravní infrastruktuře, komfortní MHD, inteligentním křižovatkám a odstavným parkovištím.

k nim například památkově chráněná Grossmannova vila a  Židlického vily. Naší ambicí je také vrátit život komplexu budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilie, jenž je jednou z dominant „staré“ Ostravy. Dobrou zprávou je, že aktuální vývoj by mohl s přispěním města vést k řešení této lokality, a  to včetně náměstí Edvarda Beneše,“ nastiňuje možnost vyřešení vleklého problému. „Ale nejde nám jen o  tyto takzvaně velké věci. Nezapomínáme ani na  zdánlivé maličkosti, takže se chceme pustit i  do  výměny městského mobiliáře. Prostě chceme, aby se Ostrava měnila k lepšímu i v těch nejmenších detailech,“ uzavírá Tomáš Macura.

Přestože se v ostravské dopravě podařilo díky miliardovým investicím zrealizovat spoustu zlepšení, k nimž patří i tramvaje Stadler nOVA, plánů je ještě víc než dost. „Usilujeme o  co nejrychlejší dokončení Prodloužené Rudné a  zahájení Severního spoje. Dopravní situaci v  centru chceme zjednodušit rekonstrukcí náměstí Republiky s  novou kruhovou křižovatkou a  dopravním propojením historického centra, Nové Karoliny a  Dolních Vítkovic. Samostatnou kapitolou je zvýšení kapacity parkování budováním parkovacích domů, podzemních parkovišť a  nových podélných stání,“ představuje část připravovaných aktivit primátor Tomáš Macura a  zmiňuje se také o  jedinečném projektu zahloubení ulic Bohumínské a  Místecké. „Město by tím získalo nový kvalitní veřejný prostor a navíc by tento krok prospěl ekologii,“ vysvětluje a  zmiňuje i  další projekty související se zlepšováním životního prostředí.

Čisté město se zelení a s upraveným veřejným prostorem Životní prostředí patří k zásadním tématům, s nimiž hnutí ANO vstupuje do komunálních voleb. Toho, co už se podařilo zlepšit, je mnoho. Toho, na čem se pracuje, ještě víc. Když náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová hovoří o  akcích připravených na  následující volební období, je na  ní patrné obrovské zaujetí. „Připravených projektů je opravdu hodně,“ předesílá. A  alespoň okrajově se dotýká některých témat. „Kvalitu vody v Ostravici zlepší dokončení kanalizačního sběrače B a zrušení volných kanalizačních výustí,“ poznamenává s tím, že téma vody a vodních prvků ve  městě se dostává do  popředí i  kvůli změnám klimatu. „Letošní extrémně suché léto opět ukázalo, jak je důležité pracovat na  opatřeních, která lidem zpříjemní pobyt ve městě. U investic je nutné uplatňovat specifické požadavky – kde je to možné, vysazovat stromy v ulicích, pamatovat na zasakování dešťových vod a vytváření retenčních nádrží. Zmírnit dopady klimatu chceme i  vytvářením kašen a  jezírek, zatravňováním tramvajových pásů, za-

stíněním veřejných prostranství i budováním nových městských parků. K nim patří například Pustkovecké údolí, lesopark Benátky, Zámecký park v Porubě, park nad rybníkem ve Výškovicích, Farská zahrada v centru a jiné. Za klíčovou považuji systematickou péči o veřejná prostranství. Mnoho městských obvodů ji podceňuje, přitom vzhled okolí našeho bydliště, pracoviště či školy ovlivňuje to, jak se ve  městě cítíme. Pokud chceme žít v  příjemném městě, musíme to změnit a prosadit.“ Tématem je bezesporu i  nakládání s  odpady ve  městě v  souvislosti s  novými podmínkami zákona na omezení skládkování. Ale v krátkém článku není dostatek prostoru na  probrání všech aktivit směřujících k  dalšímu zlepšování životního prostředí. Kdo bude mít zájem, o  stavu životního prostředí v Ostravě se dozví na novém webu města zdravaOVA.cz.

„V rámci ekologizace MHD vybudujeme prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod, pokud studie EIA potvrdí příznivý vliv stavby na  životní prostředí, a  vyhodnotíme proveditelnost tramvajového napojení průmyslové zóny Hrabová. Necháme odhlučnit stávající tramvajové tratě a dokončíme generační obměnu vozidel MHD tak, aby nová ekologická vozidla přispěla také k  vyšší úrovni komfortu i bezpečnosti,“ vrší jeden pomyslný trumf za  druhým. A  hovoří o  tom, že průjezd vozidel MHD městem zrychlí inteligentní řízení křižovatek a turistické cíle v podobě středu města, Dolních Vítkovic a zoo propojí železniční vlečka AWT. „Uděláme vše pro to, aby veřejná doprava byla natolik komfortní, bezpečná, rychlá a  cenově výhodná, aby se obyvatelům ani návštěvníkům města nechtělo jezdit auty. I kvůli tomu vybudujeme v  blízkosti MHD na  hlavních příjezdových trasách do  města síť odstavných parkovišť.“


Volební noviny | str. 5 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Systém sdílených kol patří v Ostravě k nejvytíženějším a tedy nejúspěšnějším v České republice

Podporujeme zaměstnanost a podnikání Ostrava se stává tím pravým místem, kde lze úspěšně podnikat, nebo najít dobrou práci.

Jak se rychle, levně, ekologicky a pohodlně pohybovat po centru Ostravy? Na kole! Že žádné nemáte? Nevadí! Vsaďte na bikesharing. Od května si můžete v některé ze 45 stanic vypůjčit jedno ze 180 sdílených kol. Jsou nepřehlédnutelná. Růžová. V  zahraničí už je bikesharing, tedy sdílení kol, běžný. Ne až tak v  České republice. „Oslovili jsme Ostravany s dotazem, zda by měli o takovou službu zájem. Měli. A velký. Takže jsme se do toho pustili. Zatím jde o pilotní projekt a sdílená městská jízdní kola si mohou vypůjčit obyvatelé a  návštěvníci jen v širším centru města. Stanice s růžovými koly jsou nyní na  45 místech, například na  Masarykově, Smetanově, Prokešově, Gagarinově a  Partyzánském náměstí, v  Komenského sadech, u  hlavního nádraží, Trojhalí a  u  Slezskoostravského hradu, na  Landeku a u infocentra v Dolních Vítkovicích,“ informuje náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Jízda do 15 minut je zdarma, následujících 45 minut stojí 18 korun a šest korun každá další čtvrthodina. Pro ty, kteří jezdí na sdílených kolech často, je tady možnost předplatného. „Už nyní zaznamenáváme skoro 700 zapůjčení denně, po Praze jsme druhé město s tak obrovským zájmem. Systém sdílení kol se osvědčil natolik, že ho chceme postupně rozšířit i  do  dalších obvodů. Prioritou je samozřejmě bezpečnost, proto jsme s provozovateli systému připravili informační letáčky, a nabádáme uživatele k tomu, aby dodržovali předpisy a dbali bezpečnosti provozu,“ uvádí

Kateřina Šebestová a dodává, že Ostrava cyklistiku podporuje dlouhodobě. „Na  území města je už přes 250 kilometrů cyklostezek. Chceme pokračovat hlavně v  budování páteřních cyklostezek spojujících městské obvody. Připravujeme například stezku vedoucí přes Svinovské mosty nebo spojení Poruby s Krásným Polem. Dříve byly budovány hlavně rekreační cyklostezky, nyní se soustředíme na  ty, které lidé využívají k  bezpečné cestě do  zaměstnání nebo do školy. Klíčové lokality jsou například v  Nové Vsi u  vodárny, v  Porubě mezi ulicí 17. listopadu a  vědecko-technologickým parkem, v Hrabové mezi zdejší průmyslovou zónou a  Novou Bělou,“ pokračuje s  tím, že město myslí také na zajištění infrastruktury pro cyklisty. „Chceme udělat maximum pro to, aby se podíl cyklistiky na dopravě v Ostravě co nejvíce zvyšoval. A  alternativní druhy dopravy i  její k  životnímu prostředí šetrnější formy chceme dál podporovat. Například budeme pokračovat v  náhradě vozidel magistrátu, městských obvodů a  městských organizací za vozidla bezemisní nebo nízkoemisní a v modernizaci prostředků městské veřejné dopravy tak, že v roce 2020 budou nahrazena již všechna starší dieselová vozidla ekologickými a budou také vybavena klimatizací.“

Ostrava s novými byty, aktivním komunitním životem i pohodovými mezigeneračními vztahy Ostrava je město pro rodiny. Proto je naším cílem postavit alespoň 200 nájemních bytů pro mladé rodiny i seniory a nabídnout i další typy seniorského bydlení, jehož kapacitu je třeba zvýšit. I nadále budeme rozvíjet dotační program podporující společenské, volnočasové, kulturní a osvětové aktivity zaměřené na posílení vzájemných rodinných vazeb, rozvoj komunitního života a mezigenerační soužití. Město počítá se zástavbou proluky v  místě křížení ulic Biskupské a  Kostelní, kde by měl vzniknout rezidenční objekt se zhruba 40 nájemními byty a s podzemním parkovištěm pro 50 aut. Dalších 90  bytů by mělo být postaveno v rámci projektu Nové Lauby, v rezidenci Janáčkova vznikne 26 bytů a  dalších 20 bytů bude výsledkem rekonstrukce měšťanských domů ve  Střelniční a  Husově ulici. Prostřednictvím rezidenčního bydlení chce město přispět i k oživení historického centra Ostravy. Ale v plánu je rozšíření nabídky dostupného nájemního bydlení nejen v centru Ostravy. K  realizaci jsou také připraveny například projekty nového seniorského bydlení v  Porubě či na  území obvodu Ostrava-Jih. „Přes růst reálných příjmů je pro velkou část Ostravanů nemožné řešit bydlení pořízením vlastní nemovitosti. I proto chceme stavět nové nájemní byty a zvýšit tak nabídku kvalitního nájemního bydlení. Současně ale chceme motivovat i privátní stavebníky,“ říká Markéta Langrová, která načerpala zkušenosti týkající se problematiky bydlení jakoradníměstskéhoobvoduOstrava-Jih. Právě tady se v  průběhu následujících čtyř let chystají vyčlenit tři bytové domy, každý o  96 bytech, a  zrekonstruovat je tak, aby byly vhodné pro seniory. „Máme hodně zájemců čekajících na  seniorský byt, kteří však nesplňují podmínky pro zařazení do domu s pečovatelskou služ-

bou. Zmíněné objekty budou zateplené, v přízemí částečně bezbariérové, bude v  nich vrátný a  budou střeženy kamerovým systémem, aby senioři byli v bezpečí. S řešením jejich životní situace jim navíc bude pomáhat sociální odbor našeho úřadu,“ dodává.

Není to však jen o bytech, prorodinná politika a  spokojenost se životem ve městě představují mnohem širší oblast. „Je nezbytné podporovat aktivity k  vytváření rovnováhy mezi pracovním a  soukromým životem. Proto chceme nejen v  rámci úřadů a  měst-

ských firem a také ve spolupráci s podnikateli podporovat flexibilní pracovní úvazky, rozvoj mimoškolních zařízení pro děti i zázemí pro společné trávení času. Důležitou oblastí je i  mobilita rodin a  rozšiřování možností domácí péče o  rodinné příslušníky vyžadující péči jiné osoby,” představuje místostarostka městského obvodu Poruba Zuzana Bajgarová další z témat, na která se chce hnutí ANO v  příštích čtyřech letech zaměřit. „Nezapomínáme však ani na  podporu komunitního života a  rozvoj komunitních aktivit. To je téma, na  které jsme se již v  tomto volebním období zaměřili a  chceme v tom pokračovat. Podařilo se nám zapojit obyvatele Ostravy do  plánování veřejného prostoru a  do  péče o  okolí jejich domů, nabídli jsme jim specifické projekty participativních rozpočtů i dotační program pro rozvoj veřejného prostoru. Vznikají komunitní zahrady i centra. Podporujeme komunitní akce a mezigenerační aktivity. Na tom všem je podstatné, že se zvyšuje spolupráce mezi obyvateli a zcela přirozeně se vytváří prostor pro bližší kontakt a společné trávení času. Nabízíme různorodost,” pokračuje Zuzana Bajgarová s tím, že v plánu je rovněž zkvalitnění informování občanů o  prorodinných aktivitách na  území města. Jednou z cest je i spuštění portálu Fajna rodina a komunikace na sociálních sítích.

Nezaměstnanost v Ostravě klesla na historické minimum pod 6 procent a v registru je přitom volných více než 6  500 pracovních pozic. K tomu bezesporu přispěly i aktivity města – jen v  městem dříve vybudovaných průmyslových zónách našlo dosud práci více než 13 tisíc lidí a  jejich počet se každoročně zvyšuje zhruba o tisícovku. „To nám ale nestačí. Musíme ještě lépe vyhledávat a podporovat začínající podnikatele a přivést do Ostravy více rostoucích společností, více investic do  inovací, výzkumu a  vývoje i  zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s  akademickou sférou. To ve  městě rozšíří nabídku dobře placených pracovních příležitostí s  přidanou hodnotou,“ říká primátor Tomáš Macura. S  takovým cílem město loni otevřelo ve spolupráci s krajem Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) jako klíčovou instituci pro rozvoj inovačního ekosystému a  poskytování specializovaných poradenských služeb. „Zájem o služby MSIC je veliký, plánujeme proto jeho rozšíření o pátou multifunkční budovu,“ akcentuje Tomáš Macura. „V našem programu však nejde o jedinou aktivitu na podporu zaměstnanosti a  podnikání. „Pokračujeme v  obsazování průmyslové zóny Ostrava-Mošnov s upřednostněním investorů přinášejících vyšší přidanou hodnotu. Dokončíme proces přípravy nové průmyslové zóny v Hrušově. V plánu máme i vytvoření fondu na  podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podnikatele a rozšíření úspěšného řemeslného inkubátoru Fajna Dílna.“

Více informací na

www.tomasmacura.cz


Volební noviny | str. 6 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Představujeme vám hlavní kandidáty do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

1

Radim Babinec

právník, náměstek primátora, Muglinov

Po absolvování Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci pokračoval studiem práv na Masarykově univerzitě v  Brně, kde v  roce 1999 získal titul magistra práv. Dále studoval angličtinu na  International Language School při St. Joseph’s University of Philadelphia. Po studiích nastoupil jako podnikový právník do  společnosti Tatra. V  roce 2003 se stal poradcem ředitele pro právní službu ve společnosti KARBON INVEST, později v OKD. Od roku 2007 pak v OKD, a. s. působil jako ředitel pro právní službu. Po  odchodu ze společnosti v  roce 2014 pokračoval v práci podnikového právníka v Bonatrans Group. V  komunálních volbách v  roce 2014 byl zvolen do  Zastupitelstva města Ostravy a následně se stal náměstkem primátora zodpovědným za  oblast majetku, veřejných zakázek a kapitálových účastí. Coby zastupitel Slezské Ostravy je členem obvodní komise bezpečnosti a veřejného pořádku. Je ženatý a má syna Honzíka.

6

Vladimír Lyčka

podnikatel, Slezská Ostrava

Vystudoval nejprve Střední ekonomickou školu Ostrava a posléze rovněž Střední průmyslovou školu hornickou. Obě školy zakončil složením maturitní zkoušky. Po  základní vojenské službě nastoupil do  společnosti VOKD. Následně působil v letech 1982 až 1993 v Dole Heřmanice, v posledních letech jako vedoucí finančního oddělení. Pokračoval v práci jako vedoucí finančního oddělení obchodních společností či vedoucí sportovně-rekreačních areálů. Od roku 2010 podniká v realitní, asistentské a správcovské činnosti. Mezi jeho zájmy patří cestování, sport, kultura, příroda a hudba. V  komunální politice by se rád věnoval oblasti financí a  rozpočtu, majetku a technické správy.

2

Richard Vereš

projektový manažer, Muglinov

Absolvoval Matiční gymnázium v Ostravě a  v  současné době si vzdělání dodělává v  magisterském studijním programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti pracoval na pozici manažera projektů v několika neziskových organizacích. Nyní pracuje v  největší československé advokátní kanceláři, kde se věnuje zejména právu veřejných zakázek, správnímu právu, zákonu o obcích, zákonu o svobodném přístupu k informacím a registru smluv. Jako zastupitel městského obvodu je místopředsedou kontrolního výboru a  členem komise pro školství, kulturu a sport. Je rovněž místopředsedou Komise pro rodinnou politiku Rady města Ostravy. Vede také zastupitelský klub hnutí ANO. Věnuje se i  spolkovému životu v  obci. Je předsedou komunitního spolku Společně pro Kunčičky,  z.  s. a  členem několika dalších spolků působících ve  Slezské Ostravě. Coby zastupitel aktivně spolupracuje se sportovními, kulturními a  komunitními organizacemi ve Slezské Ostravě. Mezi jeho zájmy patří kultura (zejména divadlo a fi lm), cestování, dobré jídlo a pití a historie.

7

Jarmila Pavlaková podnikatelka, Slezská Ostrava

Vystudovala obor výroba žiaruvzdorných materiálov na Stredné priemyslové škole chemické v Tisovci a následně získala vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a  řízení hutnictví na  Vysoké škole báňské. Po  mateřské dovolené začala podnikat, devět let byla majitelkou soukromé firmy zabývající se výrobou oděvů a marketingem. Následně pracovala coby obchodní zástupkyně, ale také vlastnila šest let fitness studio. V současné době je realitní makléřkou. Mezi její zájmy patří sport, cyklistika, lyžování, rodina a  zdravý životní styl. V komunální politice by se ráda věnovala oblastem majetku, územního plánování a  stavebního řádu, sociálních věcí a sportu.

3

Jiří Stoch

podnikatel, Slezská Ostrava

Vystudoval bakalářský obor sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě a magisterský studijní obor resocializační politika na Akademii Humanistyczno-Ekonomiczne v polské Łodźi. Pracoval patnáct let jako policista, kde se vypracoval z  hlídkové služby až na  vrchního komisaře služby kriminální policie a vyšetřování. Od roku 2012 je jednatelem obchodní společnosti podnikající v oblasti nemovitostí. Je členem aktivní zálohy Armády České republiky a  mj. působí jako přísedící u  Krajského soudu v  Ostravě. Mezi jeho zájmy patří sport, politika a zdravý životní styl. V  komunální politice by se rád věnoval problematice majetku, bytové politice a bezpečnosti. Jako zásadní problém vnímá současnou bytovou politiku městského obvodu. Chce se zasadit o  rekonstrukci stávajícího bytového fondu městského obvodu, ale i o výstavbu nového nájemního bydlení pro seniory a mladé rodiny s dětmi.

8

Eva Horáková

podnikatelka, Kunčičky

Od roku 1980 pracovala coby prodavačka v OD Prior Ostrava. Při práci si dodělala vzdělání, pedagogické minimum, aby mohla pracovat s tamějšími učni. Od roku 1984 tak působila již jako vedoucí oddělení a nákupčí pro OD Prior. V roce 1997 pak začala podnikat a 20 let provozovala drogerii na  Frýdecké ulici v  Kunčičkách. Od  loňského roku provozuje na stejném místě bistro. Aktivně se věnuje dění v  lokalitě Ostrava-Kunčičky, kde i  žije. Je vedoucí postavou hnutí Zelená pro Kunčičky. V  komunální politice by se ráda věnovala bezpečnosti a  životnímu prostředí.

4

Vít Podešva

podnikatel, Slezská Ostrava

Středoškolské vzdělání získal v oboru elektrotechnika. Tomuto oboru se také věnoval při práci ve  Správě sídlišť OKD. Od roku 1994 podniká. Působil jako obchodní manažer, vedoucí obchodního oddělení. Nyní je jednatelem nábytkářské společnosti. Jako zastupitel městského obvodu pracuje v  komisi pro životní prostředí a  v  komisi bezpečnosti a  veřejného pořádku. Dlouhodobě se rovněž zajímá o  oblasti sportu a volného času. Mezi jeho zájmy patří hlavně rodina, ale také sport a aktivní trávení volného času obecně. V následujícím komunálním období by se rád zaměřil zejména na  zlepšení úrovně úklidu našeho obvodu a údržby veřejné zeleně. Prioritou je pro něj také budování nových dětských hřišť a  sportovišť. Stejně tak hodlá provést změny v  oblasti bezpečnosti, především pokud jde o umisťování bezpečnostních kamer a měřičů rychlosti. Je ženatý, má tři děti a žije ve Slezské Ostravě v oblasti Salmy. Proto ho rovněž trápí situace v  této lokalitě a stál by o její oživení.

9

Karin Multanová

úřednice, Slezská Ostrava

Vystudovala střední ekonomickou školu a následně získala titul inženýrky na Vysoké škole podnikání. Pracovala v právním oddělení Dolu Ostrava a jako vedoucí známkoven ve VOKD. Mj. pracovala rovněž v  hlavní podkladně Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2002 pak pracuje na odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy. Mezi její zájmy patří turistika, cyklistika, horolezectví, kynologie, ale také hudba, zejména hra na klavír. V komunální politice se chce věnovat oblastem financí a  rozpočtu a bezpečnosti.

5

Dagmar Macháčková podnikatelka, Kunčičky

Od svých tří let vyrůstala v  Muglinově, nyní žije v  Kunčičkách. Po  absolvování střední odborné školy nejprve pracovala v květinové síni, později také jako její vedoucí. Od  roku 1991 nepřetržitě podniká. V  roce 2017 ukončila další středoškolské vzdělání, když absolvovala maturitní zkoušku v  oboru veřejnosprávní činnost. Jako zastupitelka městského obvodu pracuje v komisi sociální, zdravotní a  pro handicapované občany, v  komisi pro občany ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a  v  komisi pro občanské obřady a slavnosti. Pracuje i v městské komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a  heraldické. Je také pokladníkem komunitního spolku Společně pro Kunčičky, z. s. Mezi její zájmy patří učení se novým věcem, seznamování se s novými lidmi, cestování, rodina a  komunitní práce, zejména organizace aktivit pro seniory.

Glembová 10 Marta podnikatelka, Muglinov Vyučila se kadeřnicí. Od roku 1992 provozovala vlastní kadeřnický salon v Ostravě-Muglinově. Posledních deset let pak pracuje i ve Fakultní nemocnici Ostrava jako ošetřovatelka na ARO. Mezi její zájmy patří posezení s  přáteli, cestování a  dění v  obci. Je velkou milovnicí zvířat, zejména psů. V  komunální politice se chce věnovat oblastem bezpečnosti, veřejného pořádku, sociálních věcí a zdravotnictví. Je pro ni důležitý rozvoj Muglinova, kde celý život žije. Stála by o nové aktivity, které by tuto oblast oživily. Stejně tak by ráda v této lokalitě zvýšila bezpečnost a  čistotu veřejného prostoru.


Volební noviny | str. 7 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Till 14 Jiří asistent poslance,

Redlová 25 Lenka podnikatelka,

Alžběta Hrachovinová 15 právnička,

Vitkovský 26 Jan mistr výroby,

Hořínek 16 Radomír technik,

Jaroslav Macháček 27 důchodce,

Dočkal 17 Petr policista, starosta SDH

Tomáš Ježišek 28 podnikatel,

Kollár 18 Vladimír pedagog,

Horák 29 Josef důchodce,

Bernklau 19 Markéta ošetřovatelka,

Šmídová 30 Božena důchodkyně,

Janák 20 Jan technik,

Jiří Berger 31 policista,

Roman Važík 21 obchodní zástupce,

Zdenka Sroková 32 zástupce vedoucího prodejny,

Stanislav Mička 22 směnový mistr,

Alena Benešová 33 důchodkyně,

Brunclík 23 Roman vedoucí střediska, technický

Moldřík 34 Milan důchodce,

Sklář 24 Jiří student,

Podešvová 35 Renáta krejčová,

Slezská Ostrava

Heřmanice

Muglinov

Antošovice, Antošovice

Hejtmánek 11 Václav realitní makléř, Slezská Ostrava

Šárková 12 Petra vedoucí pobočky, Muglinov

V letech 1997–2001 pracoval a  žil v  zahraničí, zejména v  USA. Následně působil jako obchodní ředitel společnosti zabývající se subdodávkami v zemědělství na Novém Zélandu. Od roku 2006 byl obchodním zástupcem a obchodním ředitelem společností zabývající se výrobou, importem a exportem doplňků nutriční výživy. Od roku 2013 je realitním makléřem. Má středoškolské vzdělání v oboru podnikání. Mezi jeho zájmy patří cestování, wellness, fitness, věda a technologie, mezilidské vztahy a kultura. Osobně dodnes navštívil přes 60 zemí a nahlédl tak do řady kultur a funkčních systémů. V  komunální politice by se rád věnoval oblastem investic, kultury a mezinárodní spolupráce.

Vystudovala střední ekonomickou školu v Ostravě. Následně pracovala jako vedoucí sekretariátu ředitele Krajského kulturního střediska v  Ostravě. Od  roku 1991 působila jako personalistka, od  roku 2000 pak podniká jako samostatná účetní. Posledních 14 let je rovněž vedoucí ostravské pobočky společnosti dodávající účetní soft ware. Jako zastupitelka městského obvodu pracuje ve  finančním výboru a  komisi pro občanské obřady a  slavnosti. Mezi její zájmy patří především cestování. V  následujícím komunálním období se hodlá zaměřit na další úspory ve fungování úřadu. Rovněž chce pracovat na  efektivním využití rozpočtové rezervy městského obvodu, která v této chvíli činí několik desítek milionů korun.

Byrtusová 13 Hana vedoucí pošty, Kunčice Vystudovala Matiční gymnázium v Ostravě. Následně pracovala jako písařka, fakturantka, asistentka ředitele nebo účetní. Svá povolání dvakrát přerušila mateřskou dovolenou, po té druhé nastoupila na poštu v Kunčičkách, kde působí v pozici vedoucí dodnes. Mezi její zájmy patří malování, kreslení, šachy, stolní tenis a  cestování. Je také dobrovolnou hasičkou v  Kunčičkách. Naplňuje ji práce s lidmi, ráda je ve společnosti. V  komunální politice se hodlá věnovat oblasti bezpečnosti, podpoře spolků a  zlepšování životního prostředí.

Muglinov

Muglinov

Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kunčice

Muglinov

Slezská Ostrava

Kunčičky

Muglinov

Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Kunčice

ředitel, Slezská Ostrava

Heřmanice

Muglinov

Muglinov

Kunčice

Slezská Ostrava

Volební program městského obvodu Slezská Ostrava 2018 Bezpečnost

• posílíme hlídkovou činnost strážníků Městské policie Ostrava • zahájíme jednání o zřízení trvalých služeben Policie ČR nebo Městské policie Ostrava v Kunčičkách a Koblově • budeme koncepčně umisťovat nové bezpečností kamery, zpravidla na  základě doporučení obyvatel dané lokality • odstraníme některé z  měřičů rychlosti u silnic a přemístíme je na relevantnější místa • významně navýšíme částku, kterou obvod přispívá jednotkám sborů dobrovolných hasičů v Antošovicích, Heřmanicích, Koblově, Kunčičkách a Muglinově • dobudujeme hasičskou zbrojnici v Muglinově

Infrastruktura a rozvoj obvodu

• dobudujeme kanalizaci ve všech částech městského obvodu • zahloubíme Bohumínskou ulici v úseku od  slezskoostravské radnice až

za Kamenec a  vytvoříme tak kvalitní veřejný prostor, který se může stát centrem našeho obvodu • zavedeme „chodníkový program“ a budeme koncepčně opravovat komunikace a chodníky • podpoříme další úpravy slezskoostravského břehu řeky Ostravice • revitalizujeme dále sídliště Muglinov a Kamenec • nastartujeme Hrušov

Transparentní samospráva, fungování úřadu

• začneme informovat občany o dění na radnici • vyrazíme mezi vás, budeme pořádat pravidelná setkání s vedením obvodu • přesuneme zasedání zastupitelstva na odpolední hodiny • zavedeme přímý přenos ze zasedání zastupitelstva i  video záznam zasedání • zřídíme objednávkový systém pro návštěvy úřadu

Slezská Ostrava zadává zakázky netransparentně Městský obvod Slezská Ostrava byl hodnocen jako zadavatel veřejných zakázek za období 2015–2017. Odbor veřejných zakázek pod vedením paní starostky Jelonkové však nedopadl úplně nejlépe, umístil se totiž z velkých ostravských obvodů na posledním místě. Hodnotitelé v  rámci nezávislého projektu zIndex kritizovali například fakt, že obvod v průběhu zrušil 17 % všech zakázek. Pokulháváme i  v  užívání nástrojů podporujících soutěž – vůbec nepoužíváme necenovou soutěž nebo elektronické aukce. Za  kvalitu dat na  profi lu zadavatele pak obvod obdržel dokonce 0 %.

Našlo se totiž v průměru 2,59 chyby na každou zakázku. Co považujeme za zvlášť alarmující je, že téměř 6,2 milionu obvod utratil bez jakéhokoli výběrového řízení a  zadal je napřímo jedinému dodavateli. I to nezávislí hodnotitelé kritizovali, přičemž uvedli, že zadávání napřímo je u nás nadužíváno.

Bydlení

• postavíme nové bytové domy, zejména pro mladé rodiny a seniory • zrekonstruujeme zdevastované byty a nabídneme je k pronájmu • zavedeme průhledný systém přidělování bytů

Sport

• navýšíme investice do sportovních areálů v majetku obvodu • vybudujeme nová multifunkční hřiště v Muglinově, Heřmanicích a Kunčičkách • vytvoříme objektivní systém na  přerozdělování sportovních dotací

Školství

• revitalizujeme areály základních a mateřských škol • rozšíříme sportovní a volnočasové zázemí škol • zásadně přispějeme k vytvoření špičkových odborných učeben na základních školách

Bude mít Koblov nový sportovní areál?

Zastupitelé za hnutí ANO podpořili hlasováním dotaci na  vypracování projektové dokumentace nového sportovního areálu ve výši 700 tisíc korun pro TJ Sokol Koblov. Bude ale zajištěno spolufinancování projektu? Poslední vývoj o tom moc nevypovídá. Spolufinancování totiž neschválila rada města, přestože prostředky na  spolufinancování měly jít z  financí vyčleněných v  rámci Strategie města Ostravy v oblasti sportu. Místostarosta Goryczka tedy, ač sám funkcionář Sokolu Koblov, nedokázal spolufinancování na  městě prosadit. Vypadá to, že se do  toho po  volbách budeme muset pustit my, abychom vše dotáhli ke zdárnému konci.

• podpoříme rozvoj cizojazyčné výuky na školách • budeme poskytovat větší podporu ředitelům škol, abychom jim ulehčili od administrativy týkající se například dotací

Kultura, zábava, komunitní život

• zpřístupníme a oživíme areál Slezskoostravského hradu • rozšíříme nabídku akcí pro širokou veřejnost, např. obnovíme tradiční novoroční ohňostroj u radnice nebo budeme pořádat promítání letního kina • nabídneme bezplatné zapůjčení prostor škol pro komunitní akce • podpoříme budování komunitních zahrad • vybudujeme nové kulturní centrum obvodu bez bourání kulturního domu v Muglinově

Ekologie, životní prostředí, smart city

• podpoříme sanaci Trojického údolí a jeho přebudování na volnočasový areál

• připravíme projekt pro využití Koblovských jezer • zřídíme wifi zóny s bezplatným internetem na území obvodu • aplikujeme u budovaných i rekonstruovaných staveb principy udržitelnosti a efektivního nakládání s energiemi • zvýšíme úroveň veřejného prostoru • budeme se soukromým sektorem spolupracovat při rozšiřování sítí elektronických komunikací, např. datových kabelů

Sociální věci, zdravotnictví

• rozšíříme kapacity domu s pečovatelskou službou a  komunitního domu pro seniory • zavedeme zvýhodněné nájemné bytů pro potřebné • snížíme věk pro využití SENIOR TAXI na 65 let • budeme častěji pořádat akce pro seniory, zejména se zaměřením na propojení generací • zahájíme jednání o vybudování nového zdravotního střediska na Slezské

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR, PŘIJĎTE TO S NÁMI PROBRAT JEDEME ZA VÁMI

1. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10.

Penny Slezská Heřmanice Sídliště Kamenec Koblov Důl Petr Bezruč Penny Slezská Sídliště Muglinov Penny Slezská

7.00–9.00 15.00–18.00 6.00–8.00 15.00–17.00 6.00–8.00 14.00–18.00 6.00–8.00 14.00–18.00


Volební noviny | str. 8 | OSTRAVA, MODERNÍ METROPOLE

Jsme tým nabitý energií, která rozsvítí Ostravu Jsme tým. Tým, jemuž před čtyřmi lety nechybělo nadšení ani chuť pustit se do nové práce a do změn pozitivních pro Ostravu a hlavně pro lidi, kteří v ní žijí, nebo o tom přinejmenším uvažují. Obrovská míra entuziasmu je pro nás typická i teď, jen je navíc podpořena spoustou nabytých zkušeností, hrdostí na dokončené projekty i chutí dovést do konce ty rozpracované. A kromě toho máme spoustu energie, s níž z Ostravy vytváříme rozzářenou a vzkvétající metropoli. Tady jsme…

3

1

5 4

2

1

Tomáš Macura

Prosperující metropole

Plány hnutí ANO pro období 2018–2022 jsou bohaté a dotýkají se všech sfér života ve městě. S čistým ovzduším i kvalitním životním prostředím úzce souvisí pokračující ekologizace a  modernizace dopravy, k  prioritám patří výstavba architektonicky kvalitních veřejných staveb a nájemních bytů. Nezbytná je péče o historicky cenné budovy a o veřejný prostor. O tom, že to vážně myslíme i s podporou zaměstnanosti a podnikání, svědčí vítězství Ostravy v  celostátní soutěži Město pro byznys v ČR za rok 2017. Stejně cenné je umístění na šesté příčce mezi všemi evropskými městy do  500 tisíc obyvatel v  žebříčku Města budoucnosti. Ostrava takovým městem budoucnosti je.

2

Zuzana Bajgarová Investice do života

Důležitá pro nás není jen jedna cílová skupina obyvatel, ale každá z nich. Naším cílem je lidi propojovat, naučit je znovu společně žít. Chceme pokračovat v tom, co jsme začali: nabídnout lidem aktivní komunitní život a umožnit jim podílet se na plánování a řízení města. A  protože k  plnohodnotnému způsobu života patří vedle sociálních

jistot a ve  všech směrech fungujícího zázemí i kvalitní kultura, investujeme také do  ní. Letos tyto výdaje poprvé v  historii Ostravy překročily hranici jedné miliardy korun.

3

Martin Bednář

Město žijící sportem

Naším cílem je motivovat více obyvatel k aktivnímu sportování, a to napříč generacemi. Proto podpoříme výstavbu multifunkčních sportovních hal i  venkovních sportovišť pro workout či parkour, zaměříme se na  podporu spolků i  talentovaných jedinců a  také na  pořádání olympijských festivalů, které se setkaly s tak příznivým ohlasem veřejnosti.

4

Kateřina Šebestová Čistá a zelená Ostrava

Stálé zlepšování životního prostředí je pro nás prioritou. Klíčová je hlavně kvalita ovzduší, protože si uvědomujeme, že hraje důležitou roli při rozhodování mladých rodin o dlouhodobém setrvání ve  městě. Proto budeme i  nadále podporovat výměnu starých kotlů, ekologizovat veřejnou dopravu, vytvářet tlak na  průmyslové znečišťovatele a také na co nejrychlejší likvidaci

ekologických zátěží ze strany státu. Neméně zásadní je pro nás zlepšení péče o veřejná prostranství, revitalizace zelených ploch ve městě i zřizování nových městských parků. A nejen to…

5

Radim Babinec

Stále dobře hospodařit

Řadu zásadních opatření, která se pozitivně projevila na hospodaření města, jsme už provedli. A mnohé další máme v plánu. I nadále udržíme nízkou úroveň zadluženosti. Budeme pokračovat v  optimalizaci fungování městských společností i  v  nastoupeném trendu snižování neproduktivních nákladů na chod magistrátu, městských organizací a firem. Zvláštní pozornost budeme věnovat veřejným zakázkám. Naším cílem je také zefektivnění výkonu veřejné správy i  zjednodušení života občanů. Zároveň však budeme podporovat smysluplné formy jejich participace na správě města. Příkladem prospěšnosti takového zapojení občanů je unikátní strategický plán rozvoje města.

6

Libor Folwarczny Bezpečné město

Ostravané se ve svém městě musejí cítit bezpečně. Proto trváme nejen na zvýše-

6

7

9 8

ní počtu městských strážníků, ale také na dalších krocích přispívajících k  vytvoření bezpečného města. K nim patří i prosazení bezdoplatkových zón ve vybraných lokalitách a  stavební uzávěry pro nové ubytovny. Kromě toho chceme nadále podporovat sbory dobrovolných hasičů i  dalších složek integrovaného záchranného systému, rozšířit městský kamerový systém o  nová stanoviště a  posílit také úseková měření rychlosti na  dalších nebezpečných místech. Bezpečnost zvýšíme rovněž doplněním kamer do všech vozidel MHD a rozšířením počtu asistentů přepravy, dokončíme i vybavování městských bytů hlásiči požáru a detektory oxidu uhelnatého.

7

Ondřej Němeček

Zdraví, pomoc, jistota

Zaměřit se chceme také na zásadní modernizaci, rekonstrukci a  rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Ve fondu, který jsme speciálně k tomu vytvořili, je už více než 350 milionů korun. Pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, bude mít Ostrava jednu z nejmodernějších městských nemocnic v  republice. Stejně tak budeme pokračovat v rozvoji dalších zařízení města, která poskytují zdravotní a sociální služby. Chceme tak

DEJTE NÁM SVŮJ HLAS MY TEN SVŮJ DÁVÁME OSTRAVĚ Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; SILVER B.C., s.r.o.

vybudovat dokonalé zázemí pro kvalitní život v Ostravě.

8

Robert Čep

Ano nejen vzdělávání

V žádné moderní metropoli nesmí chybět nabídka rozmanitého vzdělávání na všech stupních školství. Děláme vše pro to, aby nechyběla ani v Ostravě, a podporujeme aktivity zacílené tímto směrem. Jednou z  nejvýraznějších je projekt nové fakulty umění a  Centra zdravého pohybu OSU. Cenná je pro nás i  spolupráce škol s  centry vědy a techniky a promyšlený rozvoj výzkumu a inovací na území města.

9

Richard Vereš

Dobré místo pro život

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vytvořit rodinnou politiku města, která do té doby v  podstatě neexistovala. Vznikl tak nový dotační program k  podpoře prorodinných aktivit a koncepce rodinné politiky do roku 2022. Jde jak o zajištění nového vyhovujícího bydlení pro mladé páry a rodiny s dětmi, tak o poskytnutí veškerého zázemí potřebného k  příjemnému komunitnímu životu všech generací. Prostě nám jde o to, aby Ostrava byla dobrým místem pro život.

ANO Slezská Ostrava; volební noviny 2. díl  
ANO Slezská Ostrava; volební noviny 2. díl  
Advertisement