Page 1

Itinerari 4


Activitat nยบ 1


Fitxa de l’obra •

Títol:

“Cristo en el espacio”

Autor:

Josep Lluís Arimany

Època:

1995

Tipologia:

Tècnica / materials utilitzats:

Tema:

oli

figuratiu:

Formes:

Textures:

• •

pintura

sentiment

paisatge

figura humana

descriptives

 tela

Colors:  freds

Composició:

el centre d’interès és

Jesús Crucificat

Representació de l’espai: hi ha perspectiva

Altres a destacar: Centres d’interès secundaris com la muntanya de Montserrat, el Montseny i La Porxada de Granollers

Activitat nº 2


Imatge

Definició 3. Pertany a la mateixa època que la mòmia. La tapa conserva el retrat del difunt, amb la seva gran perruca que emmarca el rostre vermellós, proveït de la barba postissa ritual. 4. D'Època Baixa (s. X-IV aC), contenien les vísceres dels difunts i cadascun fa referència a un dels quatre punts cardinals. Les tapadores adopten la forma d'un dels quatre fills d'Horus: cap d'home, cap de gos, cap de xacal. 8 - Deessa Bastet, benefactora, honorada sobretot durant la dinastia XXII (900 aC)

2. Miraven de reproduir amb més o menys versemblança els trets facials dels difunts.

7 - Símbol del déu Horus, el gran Déu del Cel

1. Dona d'uns 25 anys de l'Època Baixa (s .VII-IV aC), amb la màscara i el cartonatge, on hi ha representat: el gran collar usej i Horus amb el disc solar, el déu Anubis realitzant la momificació i els quatre fills d'Horus.... 5. Del Regne Mitjà (s. III.II aC). De fusta policromada. Ens recorda que aquest era el principal mitjà de transport al llarg del Nil. Simbolitza el curs solar i el viatge cap el més enllà. 6 - Déu Shebek, originari de l'estany de Faium


Activitat nº 3 Imatge

Definició 4. A l'època del Barroc, Ella exerceix de reina i senyora i seu sobre la muntanya o bé sobre un tron. Amb el paisatge imponent de la muntanya darrera, cada vegada representada amb més precisió, porta vestits folgats i de plecs ampul·losos. Sempre es representa guarnida amb les seves millors corones, amb tots els atributs i la pell bruna. 5. A mitjan s. XIX, les estampes comencen a representar la Mare de Déu amb els vestits encarcarats i en forma de campana, que ja portava feia temps. Amb aquests vestits el 1881 va ser proclamada Patrona de Catalunya. Dos nous elements l'acompanyen: la corona i el ceptre, símbols del patronatge. 3. Nostra Dona de Montserrat. A l'època renaixentista encara es representa la Mare de Déu de quatre formes diferents, però es comença a fixar la imatge tenint en compte la talla original: asseguda en un tron amb els seus atributs.

1. Encapçala l'exposició una reproducció fotogràfica de la talla romànica original, objecte de les diferents interpretacions que es mostren a continuació.

6. La revalorització dels períodes medievals i el desig de gaudir de l'autenticitat romànica, van fer augmentar l'interès per restituir la imatge de Santa Maria al seu estat original. El 1920 la fotografien sense postissos i s'exposà a la veneració sense cap indumentària a partir del 1939. L'any 1947, com ja sabeu, per subscripció popular, s'ofrenà un nou tron d'argent que embolcalla la imatge.


2. Els artistes medievals manifesten la Mare de Déu com una princesa gòtica, encisadora per la seva bellesa i tendra en la seva jove maternitat. Apareix elegantment vestida, amb la pell blanquíssima, davant l'inconfusible paisatge montserratí. L'Infant Jesús serra els turons, tot sol o bé ajudat per un àngel.


Activitat nº 4 Imatge

Definició Recipient en forma de copa amb ampla obertura. En la Litúrgia cristiana, el calze és el got sagrat per excel·lència, indispensable per al sacrifici de la Santa Missa. El Calze serveix per posar el sang de Déu i veure-la. Calze Recipient sagrat on es posa en l’Eucaristia de manera que es pot beure per a l’adoració. Serveix per posar la forma sagrada en el mig que hi ha com un forat expressament per posar-la.

Custòdia

Canadelles

Són atuells per al vi i l’aigua que el fan servir en la Santa Missa. Tradicionalment, per evitar confusions al utilitzar-les , en les canadelles es gravaven les inicials “V” i “A”, vi i aigua, que en llatí significa vinum i aqua. És una caixa o estoig per guardar relíquies o records dels Sants i esposar-les a la veneració dels fidels.

Reliquiari

Són distincions de comandament a manera de bastons curts. És com un signe de autoritat que porten sempre el caps.

Ceptre


El bàcul del Papa de Roma, és d’una altre manera, té forma de creu però el altres són en forma de bastó amb un arc. És un signe d’autoritat, jurisdicció, i govern.

Bàcul

Itinerari 4 Escola Mª Anna Mogas Granollers  

Activitatsitinerari4

Advertisement