Page 1


_..a-.. .--_....,

-- ---• • •

.... : : - " 2 ' .

'"~ '"

-,

<;I;;:; N Ô ~~

K

kIP klDpIl,.. d.~ F..... \I""

lib.",."d."? Prima . W. I· lOÔçhI

w., 6If En "'rAtw»-

" I~ N_ YOrI< OOt< lOnII In ...... Ibp. M.lropol • . Vi. lI.ich! 1. 1 Dir d.... n "'~2"". dazz l. pl6lzli(:t, •• hr . chwl.rig , ...ordon ",, n. 1 noch rk::tlllg IU lI • ..,. InLWiocha" 101 'ul dl m leglnd"."· .S_ lin ' Z. ,I .. o,d .n und .pilull"1 "li CyPfM& Hil JC/I,.,bt m.n IÍn . F. nu, noeh . PH • ... Wo d . . n<><:h . . . . . ir<r? Gtnug dar tp.:hlichen Phi~ .. (.."web men wiOÜCll IO ~. wldm... wlr Uni wieh!ig . , ... Thmln . S.Jl dlllIU1.., Aueg_ Ist r"Iid1I ViI1 ZIit "''II~. wir w.,.., jl'\lCh .'11 in

""'ug. k:h d.nk,

ED/7i R/AL NEU B. GRATIS ! ~!O ".!toOI "" 11 ••• A I •• ofl:t1l' 111..&, ~." ~.ol:, .1 '"

.

~., I .erI/lI. J):i1Mt I Jetzt bc s t e ll e n bei Zoro Z e ro,

~m '

Po stfaeh, 5400 Badan

abII, d • •• un. nlem.nd Úba l nimm l. dlnn ochlitAllcI"I .ind wir 1fO!ZdIm noch

du

du l~a ~ Hop·MaglZl.. ... u!ld IHM. U!Id gt.U OUaldl dari

' u" lg a ueh m.1 ...1 lio::h w. n.n

........ o.. 8011 _ _ Iwi

"",

di... A ' ~nlCN l:l il .. ilt, ... GtgeI1lIi. ÂIIIf da..", """,,*1 Du

. .l i

DicII ..~. ~1l.9"'. Obrige..: OM ~ur·Eye-Com"' 101 t>Hnclll. Ál) nlchst.n A"'\I'o.

d.,

Come 8. get it !!!

101g.n n..... GellCl1ichten DiI.mll n • •" llg hl HIp Hop. W'M ItUCh _ .. In dir zu.unll.

Nun noc:h .tw.. l ur !fll"n Au., \I.be: O.e Ini ........ m~ KIIYO h't h.lU,e WIII.n , •• eh la, .... 011 FINkt.,., ... C'ary ~ er- lili IfI. ,ur s.~. 21. Vom ,. K IIIIof. gandll lu .ag...: GIOcI<IchI ....... h. be" .. Ir l i nle hl ~IIg, unl"a aII""allo luitioct..I.W.... "'iI .....,td<! du re" ao\çh eln Irrt"vilw Kund IU tun (d..u wlrl du l"u""O(:"e"· lieIII V.mUrn. linzlÍnen CFC· ... mbam dar b • l i. . . urd clirlkt.f1 Wog). Man d."f .... YM9I_, u!ld du , I! lOf .111 ArtJrIl jadIr Rubrtt und nleht .. ur Im Zu..mm."h.n, Kaycw'CFC. da .. dÕl a.i1.lçl nichl irrwn" m~ eler Mlinu"'il "" Rtdak. tian 1lt>."I"tllmmln mu ...n. AI.

.u

.F,..

Stk:hwo. t duu lIi aom QI SptICh. _ " hnt. M~ ui.. m aIH.I· igan .lCoIi\u"anzdrudt .UlluI.,n. (l.Iat Ctazy) hIf dai nictd$ l u Iun.

OlJCAl DADOY FRESH

2

,

' ..... ", "",

'.'0' '. .,-,.,;

.


-~_

1 2 3

_-- ~

-----

t&:, e'" Paris

Inte.view : EKR

18 20 21

5

Oates

22

15 Jahre Aap

7

Break Connection

2.

Spain

8

MB prãsentiert

27

10

Zulu Art Television

,.

S",..

12

Homy's Streetwear

30

Zu Verkaufen

13

Züri Subway

31

Vorschau

Hot Pot

3'

Backoover (Garman Trains)

,. A

,.

Cover

....

B

Editorial I nhaltsverzeichnis

o

N

N

I

E

Picture Thlsl ZOrich Reactlons

Swiss Affair & Da Bnxlaland

R

E

N

! ,

ANMELDETALON

I

Bllte In Blockschrlft au.fOllen I

l

.

."" ....

:.~ . .;.;

Woc~ .. n)

spat.' Ou .,n.n Einzahluoo-. ' . "" Du I<00I81 oidl hal! .F., 46,-,

,

ACH11.J NG .wSLÀNDEAI

W.nn ou im AUlland _n", bll ... W~ Oicf" dioo 8bglobild.o/. Wll>tung,label. >u Mach1.n, 8ITTE KE1NE SCHECKSI

IpHop N.....

. ..... OU n hlll . . . RI_ 8."ag.uI un, _ Po.1chldc ·Konto N., 80 4&851-5.in

14 K Manallement Melnracls1r. 4 8006 ZlIrIá1 ~OIl3623252

~.., ....

o

O~

50," " OES 370," NL HFL 60,,, OI< DKR 220," S SI<R 2'00," N NKR 210,_

SF

I

e

J'MI< 180,"

Lll4SOOO,"

F

USA. UK

Iob und ml No,

"TS 3500,,,

nüolChrlll

FFR 180,"

138," 1:20,-

3


R Wettingen

E.K.R.-zog aus, um dia Welt

entdéCk&n. Ôie Enldeckungsraise fUhrta Iho nach Naw York, wo er mit b6kannten Stars wia zum Beispi el den Ultra M~ l:usammenar1eitete. Von New YOr\( aus lOMa Ihn

zu s&;OOl!LDeGen Wohnsitz, t ondan. Was er dabel so er,I-hal"" seine Projekte aussehen, nahm auch uns wunder, tralen darum zu einem lockeren Gesprãch Ober Gott und Welt, belJdern E.K.R.locker sein Biar schlürtte:

-

'0"."." In London

"" p">duziln , E$ b,inhallel meh, de"

N.·... YOrl<-Style. Ab.r ich fam:. weM ;eh .. ..-dar h ..m. r komm • • d aS$ ich wi<KI., meh' S.ch.~ autg "If.~. di. leh",.I· •• ,I$<:h lind. Soeh$n. d;' ii::h ~$rO-$$n h, b. di, leh mleh nieh! m.h, .(,nnern woll'l. Zum B.I $ ~ll! di , SOnzl'\l~.n , DIe hal)' leh r~ ~GrgniG ~.

o"" .n

W.nn Ir::/ll..w _

."' ......,,,,,

glnz 0;. Llule dit •• t>.1,,1I1

U noch ,mm e , und Imm"

w i~. ,

,,*r.., ko)!l"'o

und d .. L..-.tt .Ihe. Id>ocki . rt mk:tl da •. SO f'"~ s...n.;ibt tt tonst;ar rW;<Inds . W..,n 1d1 ...." T,,,, ~. d;' Sd!woil: in EnglW>d tCh"ibt. ~ der ga" • • nd.n, als .. ,M leh Ihn hi., teh,.it>e. Auutrd.m _In. ich m~ Sehw.!Ztr Leu'e" . ""am-

""""belten. W.. ~ ... lOr Zuum_rótlt.n1 leh .. ilI _n ?osse·Rhym. macllM D.r TII,I wl,(I . D'S lb~.iech.~ sein und eI w... d.., ..... r1oChoied"". MC', dara'" WrII.· t.n •• in. Fllund, aber ich..módlle ~ucl1 m~ Leul." (le, Schw". Zl/$am·

.ndw..,

mtnkD""" ... , MII _'" MNlt•• t Du In <hu Scn_1z IU"...".,'

Md DJ CtINM wllnlt k:il B<tat. machon, !Iatrn "'1 Kay CM, d'ry l'flmi_ L~.I.,. und 9.110". leh mt.chl', dau di. Sache flf\tf'I .;g.1\4In $1y!4r krilÇl. W'M di (lre Mó;lichke~ hall* tur ph<>l'\ag oi .... LI> IU m;oct1en. schau' fr;h. das at.d) ~" d .. Môgtichke~ h.ab..,.in Sttó 1fC'" Kuch.n tu k ll~tn, leh hl1t. Il>Ch

.11.. tl"lg abli.f. rn ~ÕMt n. An-r J<'h mI\ctItt ,ir09 eh • ...,. g"""n. ttwas ZU m.ehtn. leh h.b. g.n ug MOg ljçh. kor~.n, r.t Ulik zu machlOl\ une! habe drum k.in. f'robl.m. damh .• nd ... n L.ul ...

''''''In

_

•• YOr'II

Kuc!I ...

.mug.oen.

Nee;' F,.ah $foJn J '11" Du ".c;' tMw Yo,k f1'f1anf1.n. W•• haal Du dorl

w. , , _ wlr """ dili" -.orUn::> Oufl,/íbl1t ur>d d&lf~, Iwn ge'agl E.K. R). ,be, nl U SI11.. , l1anz •• ,, scIlll<H .... un(! ~hitcl ..... Soond.1Md

g«nIIthl1 leh wurd .. von .in.m P,odu2tnl.n do~ Qino.ladt~. Er otalhQ mich dom dlli ....... ~ Men,ehan .~ . da, Sz. n. di. mi<:h ~o fao~inl.n Ve •. leh wohnl. In J.m.Ie.1 Ou ... n •• lnminQn ven wo .11 dle 518 " Iiommff1 . FDIll Minut'""~u Fuu.uI d;' ~

AhylllOS. AIaf I\ÍCIJI ," le .Ein Kõnig Re_ gifit_ ~ur aul Ptrlj>9kt .... ~m aus ~ ~.ich~u .... I""_ ZIo-.r 0'I0dJ. i~ hM lIbtt wr.ch~n. tdIIct>l6/l lJIId ~,

Séfta wohnla LL 0001 J, :wam:'9 aul • anr:1f1"9 RUn DNC. Er $teIb mlçh lin., un"'QI'Ig9 Lallll vo' un\! .tn paar h<ltren n'lJI1na Sach<in g'hõn. Mii .ro.ti h.b' ich dann _ .. hltilig.r _",."; 7.t .... 1. Einorr W" DJ CI.. h. d.. r ~ 1rOIJi,

011 PlodlJzl.n, dalna LP In der

mii M.. ly Ma,1 b ,1 • Hou .. 01 Hili_

"'*

a.


~II!IMI\, MÍt ihm hali' ieh ~. Two ,W H K1I'III' ~ A 9YPIIH, Sig Mone\Í 0rIP _ I Eln. LL CooI J'& PCIS$ und sons1 nócl> ,ri("

paar prodUliart,,~Jtlf .1tiOo;I~te le" "'~ L,ny 8m~h zu,amtnel\. er produziert. trilh •• Wbodlnl, a· ........_ FI. . h, Fal Boya uro::i SOnSI nOCI! ~'" ok! School<>r. Irg . ndwann I. ,'\t. \çh UHrI Maliln.Ue Me. ke" ... " und arbéileUl m~ ihn..., .u.ammen, maic/l1. BUli fOr .Ie um Koõl\ K.l.h', SoIo-Pfoj..l<I. Kun ~ icl> ~ I "';ed.r v.ni .... ka ....., 1,1d., noeh

,

du. ak" d_ a.llg....jwlt wltd, IWW y....k Z1I

ntn:f!..

ROOIS

Opor~or

im Res!. Cabana,

11.00.

ZOri::/llCH Anarchy Acidamy & USK im Ju·

gecd1au" Rav<>mburgtD .Mo", Unit)o. (U",,·Au.s!elkJng ""n l.ondons Unt&rgruod Spriit.-

21.08. CIII.l0. 0&.10.

Atlist&n _ . M&al\ Rate,

ShLllO. Sub. $hun, Diet. Snatch, Sa~ . , C;!<e, F..... I. P,i ...... Gotdie, $co, • • Sta:<. K...,. Car1. Roq & Has~ in Lordon. Carcline W ...., WS. OfIUllie Aoad _FIi.k5 Binllday-Jam. m~ o.stroy Man (Parisl F), Tn .... T""" Ponoe (B~rVCHJ. Freedom OI SpMCh (Burgdor1ICHl & 3rd Gén.rat"'" (LuzerruCH)50w;" ru. C'a:y C... ReUe. 8 GMC in dQ, MarllthJ!o in 8u,gó::lr1ICH InSQl-Jam in a.rin-'D

.Midu Streelbal C~al:e~. au! dem Züspa' Géliiodo ri ZOricl\lCH

,e. 10.

Jungie 8rolh..,.. ;m Stulanbau El<trnlln;goM\lCH Jam in S' Jw.-Slo.gliZiO Roo$ ~,at"" ;01 Kanz1ei in ZU-

-~

Se,," A 5org9, Dio CooI .... sru..5 SIDla of 0epMt_.nt in de, Wartburg in W;'sbad ...vD J;tm In a.r W.i_n Rasa" &<lin/D

14 K HipHop.Jam in Ka","i in ZürichlCH 31.10. Junior A.1d & Reggae Pad<~ _2 im Abisr~"'8UI Zü,icM:H li.l1. Soo ... l O."" .... a ll Artista in Zü,icl'llCH H... b,t Run OMC. CyprlSS Hi, Hoow

30.10.

OI Pain.

n.. Bral'ld N. ... Ha-o.s,

~aOtO P........ Ch<>Ck B'own antl The 5001 ~arch.r$, al:' in Slu· fanl>au in e..'nllttiganICH Slmlliche 0.11. ohn. Gewlhrl

5


.N., '..., .....

\\,' I>h,l.... ,b,' f't,,. ;,,.,. F..,,, ,,, .. j ClI } . ~1<'u"., \\,., M lu," 0., f.",:!> toxl ~ '.", ,no """n ,,'b.. 'tk ",,', "'"I I. ... I"", h. bI~. o.i 1'""df,"~",,'1l .!d<T 01):.10<10,.. , I "'I:'l"f( mii jun!:,,,, (;''flli<.< ~"""~'" I'n-,-""'" 11'; d..,. ~;>lI''' I"ur('; "-'00 (00 àc, 'o<h~, tkiIM.lMId't" "'- \"~j"f,,inn,," "0<1 \"'fhuf,~" lO \,~l,"f,hr.",<"''<l ;IU;. L-t-o..,,,,,,,ill'; 1"'-\,.,...;, .... "'" i L' "u. ,Ik,,~,'fti ,' Ch.<rruo".'. ~~"". n i Pfu n· "'n, 1I:ou>h.II L:ll1jk,1. lhtJ~ ""'ri, "Prt.t,." ,,.,, , ,"..,.. h.lluo"",Utn.,jl. r,,~,,~ ... d ",xl 1)"-i1'I"",,,,,jf (:" ~"d Ah~,~t-ol""~ un"', ,uf)«",~lt,'fl Io.olk-· ~i'Hll'" "n~ t;o,k1"'<l Orin. Ek""""'!'

,dffi'

",i' ""',"'

w'"

_..

I)jo ......... . , oIon-'~"

.....,•••• , . , .......

~('f.~"' I-.-~,kn;"~ I'mn"~' , ',;"-m~"1 ",' i

.."'''' ~""'">U,,~ ,nL:<""~L unoJ fJ, d., lu!. •• JL .t1.' !li"·,, ,""", I",,'"'''''''''' ,ho" ,,~h n~hl ,"t.<h"~." ..' l": .u, füh,I.'!w I"f,,,,,,'''",o,,,",,,,,'hú,' ".h ,'n.' \"n .~ ,1oJ1l~ '; 11l' :<'~I~'I'IIl<1, ... ,,· '\Ib', ~"(~"' ~~.~ 'I·\ '~"'uf""dl,' 1. ," , IItJi""".h lili ' nd .. ",

f.,

""""!

""hl"m"

LIIoJ

. ...."

e..,....

,110

1\L;,...-G.""......haI! tt.-.,

l.,...

I ..... : ~ i ... h'oI_ ~ (l , nI I ~ '~

1<,. I 00>,

~ ,11O IU)

,"·h, ......'m \:,,0:1"""

,,"1<lt

't IT ~c"uI" "'. kW ,.:1 • ., l.ur I-'U '''' ~', 111 ,

MIGROS


achdem in den lelzlen Ausgaben hauptsàchlich bekanntere Breaker zum Zug gekommen sind, stellen wir euch diesmal 9ine noch ziemlich unbekannte Crew vor: dia Oynaslie . Rockerzl

N

Wle alles begann 'Olõnda, w".da dia G'lIppe im Sorom., 19112. 8 18 iat a!so noch ~ ...." nl>ll trId dia ... t. FO/m.len be.tand aus John, Rublo, Ov8}1 un<! Obn, wobe< d .. t _ n d,.; aucl1 bald wleder I/""\Ig ...,m ar""'.n nallen.

G

Som i!

mu~~ John MCh nallan t.l9<llbern Ausechau h.~~. O.. guta a..w.nU<:hait

.ur 8rnk.rin EIy kam inm da uh, ga · k>9<>n. Nach ..i .... '" ~rach m~ ihr sagle .;. >11. Zd spli.t.... nts<:\Jk>$s .k:h Aochy •• 1eI! d.." 8!aakdanooo '11 widm .... IInd w.... er zum F'OOJn<leskr." wn John und EIy g~<'Irt. bild.wn li • .,;hon bald""

K<J".

Trio.

wle as weiterging Von nun an

W\J~

dr.i mal wôch..nllid> im

G9moinschaltszent,um Hauri<>d train"rt Nachdem don ein neuer Par1< eltbod "" verlegt ",,,rii .., WIIrd . n $i. zwangsweiw ",5 T,.1I 4 • • ",bannl. , ,"o and., .. Na,._ com.r de, Siadt ihran Train in; .."um han ..... Don 19,nla .Ioho di<o nn:a' K.oo

und "b,eoz ka~n~n. 0.0 .Ia al ia dl~ glelchen AA5i(:hr.n ...nraten, wu,den d .. b.lden .benl. lls in lI i. Crew a"lgonomm~n. Somil arn wir o.i <le, heutigen Forma/ion ,

Jonn: Po_r auS Z"rich und O.. On. &11& Heidfl""''1l. Be;;a lal\Zen don cooIon 1'1....- YOrl< City·Sty\91 K.no : PoWtr un<! Sly. !eh hobt . o. au! Vioo-o g••• hon una .ie hab&n m"," 6&h, bee;n<!,ud<r.

-,

W,. flndlll Ihr di. Za,eh., StI,h,_

.lo"": E. 9ib1 .. ide, IOI'Olg UnzOl. OR isr

" lK:hCn oe""er. ilberhaUj>l enz"'a~n. ich h3be ~angen und ... OOOI!IIl m~ _r. JtUt lOlO wir .IM Gruppe ,irId, IIr n für mich tin. zusãtzlictKo Motivati:>n. [)ooh

K..,o: Su.e? Wu l(l, oin. s.z,ne? Ea gibl ... nige Unler "" Vergltich zu La,,$llnn .. <:>d.r Basel. o;,. Motivatlon neh", .. ich mir 3m G.laHo n 3m Br.akdanooo UIId das ~r>:IldI IOIie(I .... mal Ch.""," in ZO· riCtI !AnNn. Im MornoInl sin<! .. filn!: EIy, Lag.no (PSRl. Keno. Joi'H1 und FrarI(;Q.

*..

Wle aeh! Itrr eure Zulrunn1 John: W.".r harI tr.in i. ,~ n und .... 11&1'1 das .. klawl mit Fortschrill, nl

Keno : Si..h. Joho l Nu, das leh _ ' , das u"".r Nivuu "",,1'1&11 hóher IOI;m, d.",it 'Nir uns miI and . r.n Gruppen muun

""-,

und wie es weitergeht Du A~e' de' G,Upp<l liegl zwi.chen 16 und 19 Jahre n. Zum Schlu55 noch dr.i Fr"'llen an John une! Ktno : Wllchl Tlnz., uef.llln .ueh .m

....M'

ATK, Cruu. SIIn., And l 210. PSR. Jnon , pow.r. Fr.nklin , Loco • .1.11 X. Chll. 9rol""r Po.... K.rz. Seno, OJ C.m. N.dla. J .. o. Chri.tln. und naW~ich f'IOXIl Rochy, Ety und MlJreoL lnt.rvklIOI: ZeT


_' U o-. . . --__ ~.

---- ---' L ... ,

--

B, was soviel heisst wie Mauerblümchen, besteht seit Neujahr t 989/90 und k.ommt aus Base!. Mitglieder dieser Crew sind Posk., Ace, Khem, Smell, Che, Dope, Thrash, Mane und DeviL Leider k.onnten bei unserem Interview nur Posk., Ace und Devil an we send sein.

M

W-"!NI pn.gl /lir ALI./andkont.kt.1 ab ~nd Zu im AusJand (Deutsch!and. Fra"" .. och. Db.....riI, N~.rl.ndaJ,

w••ind

._,

AJerchngl~!Cht aDl~ l . k $l'l~en

abe, don

doch .inig. W,~., . W;. .,.", .. bf>I .ueh m iI dam 8L11JM>.

Wir hab<in kain. gron,n P'ob leme m~ der PoI,.. i, d •• normal. haL. G9katcht naben .Ia un. bi"~ng noeh nleh!. Wi, ko"rrlan imma' f10Ch ,1<:I11"' ig das Wd. .ucI1en. W• • I., .Llra " a'''Llng Ob., 'agala G,.trm.1 Wen" W~ Iaoale Auhriga machan. dann um una dia OOU" lu lin an li.,an filr Ilega'" Ak!lonan ulld nidll "m damil das Qr0SS8 G.kf lU mlLChan. Fud< I(ommarll

.-.tLer e. gibl Heavy O... . nd TMe Beys-

Typen. dia uns ale Aufu:.g. wogoc""ap~n (kili tn . m. ~ ' s Ou' _".~_ L.Ula. d;' nu r lag a l. Aufl,lga mach.n. sind in unseren Aug$l'l keine W' •• Lsondem sim"'" $pray.. ,_ Sia oind weitn . ... t tolaria,.n aba< . kzaptiaran sia nithl. Wio1 dtn/(J 1111- aN' fHwcomar, d;' mII fo'o,..lIoUe

G,.mli ZLI

. m.m

Ck>oen Ioaban ulld d"",nach aulwelldig.'e I.gal. nieMb ... hlt a Bild . , m.eh ," I<Onnen. W ~nn W ~ di. Dos." hã!«ln , .. (rr· dan ...1, . ueh aulw.lldig.' bomt>tn_ Abar ill ogal. S .. h_n dann hah h ifl9n 811"'

und mainan .• " ... ÍfLn d" King •. W/a . fe llf Ih r d am Th e ma

.F. m a ~

IAdaii.[ToUrlngl ""'''' ..... ,L • ...,,...,,,,,, .., _ _

~m.n

kom .........o/1ML 1

Foto ruhSl ic G,.ffi! i ist ..in. ~.nb. ­ r..rrachung l>L'Id leichl $l'1$rrt>., .... nn man ein bisochet1 Begabung hal. Abe, d .... Will. lil, _n .illt"." S/yI& ulld d..."" wti! .... · l u.ntwickaln la hh bei di".n m'.I!. Man IOlha z ....t ai",n tillenan Stvla tntwi1<keln . Du P,oblem i.1 auc~. da." di. S6hna dar A.ic~an dIa Mitla l lür mehr

,

r

~_,

Wir sprOoon meh r lü, UIIS un<! irge""",.,.n kommtd . , Fame v<>n . 1I . in•. W""n Fam., dan" . inan gutan. wOLlverb,eLt.tan N.m . n. der aba' trot zdom tur Und . rgroulld-Grafl;,i staht Wir ..",,.n nicI1t au! F'<bli< mach...,. wie ande,e g""'is •• WrlI., au. B.s.l W/a . tahl a . bai aLlch ml, dar P,o bI. msflk m/t d«n Upcroalng1 W.nn. dann .. ird "" anon~ m gelan_ Olln. Tag •. ,IJ)e, bi".ng nicht Üb., M6-Bild tr (Oan k e~hón) . Allg a m. in in Basal .. ird nitlU viel gI>Crosst. wenn , dan" sind es ",.is1 kI. i..... Hip Hoppe, •. W.. <Hr!/(J ihr ON r día 8Hllr H/p Hop-

"'M'

Wt I...... n Hip Hop und machen alia. lOr ihn . Pu udo.Typoln oollen si<:h nleht in dio Szen. miseh.n. Sie habtn di.jafLig. """"

8


F'Dh., nicht mitb&l<ommen. Wi, dt"".n, dM$ ale lU!)ammen eine gro.sn !'amii. i$I un(! ~annlli<:h gib!~. in j"""" !'amil;' al> und Iu SII8$S. _nn ,.. d,aulan· kommt, halt.n alle luUmmen. Da. ist ~UC~ das, wu di. Stii,ke von Bani ausmacll1. E. gibt j<llz1 v~ .. ~""n .. G,u~ p;"'ung ... abt, im G",nd.. kor"",," sich al'" unte,elnand.,. MiI <M, Gewatt in Ba ••1 i.... .. g.n.use wie and.,ncrt •• uen. Abe, I. ide' gibt ... ein pn, weniçe , dle den "",,1""""00 Ru! von Basel immer wieOO, in E,inntrung ,ut" n. Das i.t mi.slich, wt il MB'. imm., wiede, Part'es c,gani.i.ren. a n denen man .. ueh Au.",anig .. {Zü,ich. Be,n . Bi.I, usw ... ) .. , wa,I&I, d i.. dann 8uobleiben. Wi•• lHlllhf 111 On>g.n1 ......-.d s ie I:>okam.n ein. Vioion von \Ii .... n. vie len, bu nttn, bun!.n, gestylten. g .. !ylten Blumch e n ... Mau e,·F lcw .,· Dauer·Pow .... W.. "" fOr _11 ~, Sryll ..,hlechrllln?

Ab.,

NEWYORK' BASEL' IJ.B Wo !NOrdl' illr .m Ulb,"n lin BI/d plniaran?

Di. Chinnische Maue' m~ MBI(imehe n und MBIOmche n .. lU v.'zier.n, &Odau de, N. il Arm.'rong de, Zukunlt d., al • . .. t.. , den Pluto l><Iste'll1, e. l><Iwundern kann. ShOlif """'1 Rt zm (UK). Mazlum, "P-Bande. C IA, UTK . KS, TCC, lSO, CAN Baba und

un_ .. Iiet>o>" F,.und . ""'" de, TWS. Inte,vÍIIW: SCALA

9


ZAT


.. -•... ....

, '

~

SBB

ZAT


es inzwischen schon einige in der i gleichen slch dle efnzelnen Laden Im und SaMca. In ZOrich hat sich nun das junga Homy's Slreetwear zum liel gesetzt, den Kunden in r eam pen Mi1telpunkt zu steflen. Was man slch darunler vorsteIlen uss, erfuhren wir im Gesprtl.ch mit dem Geschãftsrahrer Michel: arum ael!,.lbl a/eh dar Ladan mII Tnam «r.; hal dir N.ma n/eMa mII fIDm/N 211 fl.In1 Poch. durd!IU' ....... wolJoon wl. lItII vom wor1 ._ooy&. und afle" anha/· 1."d'" n&gal' ... n Asp.kten .bwandan .

«1."".

tJS KOII1Il'Omie.e dllZ\l. "00 '" Anlllhnung

,.,. f'un vnd ;:,aud& haben WIr da5 .Y ..... bftta L6s..ng amp'Ilndan. DadufCh gt>hl 11lIOII der SaZ\Ig lum Hip Hop nlcht .. ar· to .. n, dann dia V..wandl.ehal1 tu

W/a hnn man a/eh dia •• n Errol; ~lalltn1

Un8Q'. Kund." kommtn • .eh rfl4lainlach nu, um IU quatochan vom.i. Ea 9*"1 nlch! nu, da,um. Sachan zu """'autan. Wi,

lag.n .ueh W"I aul di. zWllehen· ..... n&d1lK:h. El)ena. Eben, mallOllllaclt IU r_n. Das iOl "",af ain .lu""•• , den wr u,," ob .. durchau$ t.iOl.n. Wi, erhah .. n 'n1I1j>1'ICh.nd .. Ft.clback und wla~an. daN .. ~ 1\11 <IIIm !lchttgon Wo.g li"".

lf! Un_In Augen ",hl> WIf In de, Kund· «:h.1t !>Ienl In

lond.m nll!ü1kh

HlP

~"

o..

ifazu, da,.,. S!rtU1Wn, Gr"'I~i5 m~~nbunlgtn

aut".Sein

",an U!'I$ _ ~./(1.... 1

Il\!IgI bel SFr 49.- liu ein T·Sh!!! (lO und 000'1 bel zuka SF, . 119,-!Ur Jacken. IIon No Fllar glbl', den klusl.che n

e.acn.stull

(KalrfQrni ....... md ... lIS ... ) \OtIfI

SF •. 49,_ bltc raul aul SF,. H -. Dann

hab'" wlr noeh ha u&r'oIàre Sa<:h<on,

10"W9160

"". lum EH",pi.1 Aing., RolI.rbladu uFld v!el.,

mtm-. Und 8uketball-Sp.zlfiuh1 Hmm, dk> S91$ gib1't ab SFr. 387 .bl. I U 5Fr. 5'000.-, Du .In d

;W., ""

~:'=~duLtdan.1

0..

GruQva mUU tIehIig rObur komman,

Iogat In walei'l.. Oltz\?lin. Absolul gewa.-

~ KIirna.ldIllaua Gewa~. O... 5POIt, Iilr "n$ in .m.. Lin .. der Ba&katbaH, ist

~In .gg'.ulon..bl.~andoa Minal. Wir ~an n .1•• Anli-Oroga. :ru "'a'· ~1Uf..,. ZlXlem v.... ueh.n wll oa1Uflich, ~uf dam Lalllandan lU blaib,n.. W .. nn ~U .In.ltl, da. mÍl.G ....ah ~at ist, ~n wir .. so lU f111r1e"", d _ as "aw.1l10' wlrd. ora Grundidu 1$1 dia fl.Wdlc>aigk.illlnd dia ..,Ian Erlolga ...n lIk:tl barab.,.

12~

_ _ __

kann .,.

o. ElnZ'''lüe~9 und $1>O:i,lIo, d,. dann bIS Sfr, 90,- 00'" 11" SFr. 1!\O.- (L9der m~ 18 K''''rvoJd,lem Schirftzug) r.ichen, T-Sh,rt. aihi u "b SF,. 20.- b .. ZIMa SFr. 59.-. W.it., ha~n ...1' na-T,.. I" .. (dio> Roain", lm S<>rtIm.nt) ro, SF._ 279,und ... 0"i9'" Oi, ChamplorrKolI&klio n

wur-

,.U

~n

Oi_ e.p. baoin"e" bel SFr. 39.5 0 (Slandarteaps, <:B. 300 StDok). Dann gibl

- le ...:"

,Iaekl hTnllr fIoony'.T""," . h gibt kllna SUlllUl un<! Chal,. ",ulgab.ul hab' dan Ladan, du haiul g.nu Inntndako"llon hlbar alllgab.u!. E. gibt (IOCh "',n .'lill9n Pann.,., Er bleibl "ngan.nnt, a(lnll w'r" la uln .I~t., P"nne' mah .. Von ZMI 2u Za~ hnllnzi8!1 G! w•• uoo ut.aut, dKl wf< ...t d.m TeppocII b-Ifjb&<1. Er !$I "' &ncll.gIOld ZWOlehton ftln! wld.n K6pf.. n. Dia.. tunl bUI.h.n Iu' ,wai f.uII-rrmam vnd dili HtIIarn. Wir slnd .ul dia 0,.1 ang ..wIo$In, d_no $ia nehm.n

Llni. Kund. "

Du ",~,k9n di, Oae n.issl ab." no:ht, d_

m;. . ' bulahl Im Wort ...h wla VO'. Un .. , Lall-

E .-

$r$I~,

M.nsch~ n.

dan" kompkotta An.n. wio "e zum B~I,plel ln S<::I1ulen lI~hen. DIe a,n· telnen Rlmt (SI.~lrlng m,l N.tz) kOlt.n I b SF"I95.-.

"'''-U.?

WIt .1aII1 dia lIart:aubpl/albl .u.t

Noctr .IM ~;'/I.

Buk_tballkMla,

Wlr wÜno<;n.n un. mII .in .... ar ricM'\III ~I\s, dia di. Hoo.n anhalxin uoo nlc/1t nUI den Boyt naehtl\l1en. Und d~ Kóds $OII.n m. dam Hi,n da"'an, nid11 m. dllm $chw ...• wod~ rch si. womllgHch noch HIV·Opf ......rd.n. Und aUa lolll.n .Ich mli dagligan aull"'"an Wai in ~f Poli1ik ...... illrt. 10111. m.n .h ni(:h\$ gl8ubtnl $hQujouta1 1. K, maeh $O. Iht habt aud'l mal d.n ,",u, I';<>nt,o ..., .. n lu provolie,e n (l.B. Ali X.lnlarvllw). Ein. Mauage I n ue: W9lter .o! Ihr st:d di. &in!Ig~. dili aueh mal .In. poti!i$(:hG Mouage bnng~ dia di. LtulG v.rslehn ! Und an .na

·n.tl_.

-bill. un<! dia p_and. Beklaidung oowill di•• da" .. Auawahl an ... "",hied_n Cap.: 350 SUld<t Da findel jeder ... in T'aIn. W" halxin dann noc:h di. gan.. Cham~· Rtiha, Atthl von No F"",, dllm typisol>en C.",<)fflil..~iII. WIt waran dle eman, <!te Cro.. Color im Sottimant han a". Wi, hahan umtrt Sacl>an hauptsachllch dnkt 8u* dIon SI..ItII. JodNmal, wRt\t1 wi. r{). bal" gehen, brlngan wil dan n....'OI'I T"00 W'u móchtan dia K6JJ! .. daIu bringtn. .twas "'ut~, lI.I ",n. 8uch mal .Fa"'"

_&i_

ma.

lu~nn..,· ,

In _1t8r Alltragrupt» b1llndal alclr .U~ KIJ1).m:.~ft1

0.. t..glMt b9i 6 Monatan "nd ",.eh! bit m rollstuhl&hig. AIIorl W.".uf laI du ZIJIiJt:kzu#ütmmt W.. ll opr.i<'naIen KLrda ...",rviot biol<ln. Und wall w.. woItl.in glll... Karma haben.

w.

o...

w.;,.,

:e: :dl. Ih,an .igan.n Styla ... r·

• ;~:'

und "iehl den par.naid an b,lng9n. Sp921.11 fIOC h AkI .. Patrlck, $mai W9rlI;I vnd G lo W, Inlarvliiw: OUCAL DAOOY FRESH

Foto' HOhffS STREETWEAR


igentlich sollte man au! solch einen Schwachsinn gar nicht reag ieren, aber ieh bin as u nseren Freunden, dia sich einiges mehr über diesen Superman Kayo aulgeregl Moon als wir, schuldig ,

E

ZU Or$' ui" dickn Vol ans 14 K·R.dak·

t","SI.am, Fal.

"'.[nu"9 $Ilid wio Koyo, wa" le wohl a inlach., g.W""", 110. hlln", ou,. Melnoog út>er "ns ~'gl.o::~,

di .. kt ur>(! ni<:ht va,.teekl hl"'., .in em p •• udo-Int. rview oi ..... e'-Bttal<... Id" wohl nur zuf(illig In oln.r Zur<;h .. erew t an.,) v.rOltonlllcht. FO, mich war das 14 K ,.;g.odich bi...ohin .. in •• 0.., w i<;!,· togstO" Hlp Hop .Maga:in., da ich ",,,;os, 10'1 . 1."90 as ochon • • Is'i.n und ...;.. Yi ..1 Sen ... i.. du ham in di. Aulklliru"9

ub.. , di. G,urn:lwont und Zi.1e d.r Hip Hop-Kuhur i",.,...ti.n ha!. Alx>r aCOCh • ..eh ."h";Mn in I.lzlo, Zd ob d.m Konkur· ,.nzdrud aus Lunm di. Id •• n auOIU"

gehun. Ein e.,icht Ob~, di . B,u~ Schweizer- ode, ga, d ~r Wdm.ist~l$Chaft ... ~re ... <>I1t ainiges kreatinr und inhanlOoh Inte'es..nt.' g. ... esen. II.S das ' rusrn.". Golam"",r""'''' Ex·B".aI< ~rs. Abg~.~h<ln davon. dan iod .... d~, boin""~ 40 Hnla' di. an der SCh .... ,a'm.iS1.rsehafl m~gem8ehl haben a n .Kn ... o l .~ge. Ob e r . Seh ... . iu_ und . H. ,, _ .ieh. r einigu mehr IU sagen Mlt. n (Klyo ... ül'dor kaum fOn! mal .in. Minu l~ b,uk. n d ure h· ha~ .... ). k:tr bin mal gespar>nl. ob il" d .... Zeil.n nun pub liI i.n. (Zel : an del" .r P.eudo-Frage .W.n haosl du?_ 9Ikennt man am !>ast........ ie ""echl und unprol.ssOonell dao 1n!81\1ifwj inslenie~ iSl). Nun.u d:r. Klyo. trn wa, echt enUusch1 ob der Tatsach •. das. $o II.<n b"kaMl.r. m~ He" lanz.nd.,. Obe" .... nd." u~ra­ oool .. r, h•••• rWlhr Fighter wie du, mir vom Nam., he' nieht b. kan nl is t (wie g,oss die We~ doch 'sl. __'_ P"Moch hal mlr zwel fage sp~t" el"el de , ..,htan Vela,.n.n d~, Schwe"" " Bluk· San .. • rI<li~. we, du bisl. De st miI " ... . il'lt$ in den Sin n g.komm.": .Aeh, d:t ...1 do, Typ, d., scho n ImmII.r Ir\l$l"erl und voU Kompktx "" an Parlys s~ i "" KnOChen in d.., Bode" ,,,,,,mle l., E...t verblUlfend, wie gut du üDer LllUte besch",d W.... l. di" OU nic:ht mal ken""t und mii d"nen du noeh ni. g.sproch~n hul. Vo< alktm ~f$lau'" mich de in Wis.en Obe' ~ . n Inhall uMer.r H."o", Solehe Leu l~ b.uiehn.l ma" 1I. I1gemein al.

9""'.

.SehwalZ<"". du .i..d die hy~rSl a rl< u Tvpa" , die um Q'os, dazu . l.ha n jed an T.g irge..dwa. über irge ..d ietna..den IU be,ich1en wi ..an . Du lu.l mir I. id , weM du in de n .i.l.n J.h,an, in d.n.n du angeblich '-nll, imma' noeh nichl ge.ehn.llt hut, um was U im Hip Hop e;g.ntlich g.hl. E. war. wohl b •••• r lOr du Mowmornt, du WÜ"'.1l dOoh a..d.,.n Dlng en widmen, EI gibl .ehen g. nug L.UI., die ~omiscM o....chOohlen ctMrdu MO."mMt •• rbr.;len , Den ~. ja niehl, da$$ wir "'<I$ ge-ge" dich uod d. i"" e, ... hb.n, ... " lesp"'tie 'en eig.nllich i~on IrQinctwie , ob er $8 "irQiet11 hal odll< nOoht At- au! jo<Nn Fali llrõdrt." wir un. I",e Breakd ance·Lik1oon mii 1.0.0.1 Han und H..-:< t:>i$ aut den ~t1en Schwel$$lropf"n (nai Kayo) nicht .ntgehen lasoun, Wi, .ind ;mmur b e ,.it. was .on eueh zu kmlen, DOCI1 dazu muh, am Schlu.. , Noch W$$, w:t, du wi$U" $<lllut' Di. A~, dia du a U"llullCht h..~ um d.i"" 1o.omple.u Einsle llung g"l)in Brea~", ~ i . Sho...-. ader M" isl.l$ChaIt.n tan211.n Kund .u lun.;sl YOI oin paa' Jah,..., vom l. K· Toam und ~1. (er.Z)< Foree etaw) in dio Welt ge""en .. o"'en, um liber Bruk· daMee und B,..kd .nee' zu s eh,.iben, Und v.rg'"s memall dio TallacM. da$S da. H\:> Hop-Movem.nt in Eurcopa 1.0 gU! Fu," gel""'l hat, ;,;t nichl LeUlln wie di, Iu .erdanke n, sond arn eehlen B,eakda,ee ,n, di. aO<rn b_eis.n woltt.n, wia ""'ati. di ..... Mo •• m. m doch i.l. Auch du un<! del"" e,_ h:i.n<>1 nOoh1 mi- Tan7en 8Ogal"'g.n, wa nn .. "Iehl laule ge geb . n halt., dia e ueh dazu .nimien hilt.n ('-B_ B,,,,,,,. ,, die ihr in Filmen odar "'" Fe ,nsah.how. gu.h an habt). W_i eI nalü,lich allCh móglich i!ll, o... du, KI\,<> , und deine er_ SCllon get.'''''''l IIlllI . bo.o, irgend lemand and ... aul dieur W.lt damil &lIQelallQ&" h.1 (Hut ab!) , leh 11011. nur fij, dich, dan da ine Ido l. Uul Am."ka nieM vOn dein e, E;nll.llung g.genübe, B,n kdanee ariah,." son.1 munan . ie .Ooh wlerl.r "ber ainu Unwisund.., meh, aLlf, ..... n. Otlrigelll: aucn die Tattacht. da .. du und deine Fretinde eure ~fSÕn l ic:h. MeinulIQ

sic"',

""", uns im l' K pul>li.i.rI , •• igl dooh • ..;. won ig ROd<grat in, hal>! und .iaw. nig ihr doch 00 cooie orignal New-York· Styf.B,.... , seid Pi~ .. h~tlen uns ih, ~ MtinulIII ins c:..icht guagt und UIII .u .In.m Fig hl ~e'au.gelo,dQr1 und Irch niehl hlnte, einem Magazin v ... leekt Ob.,h a upt ..id ihl woh l di a ai nrig.n e'.aka' dia ich kenne, die bIÕde Sprllche kIo!>len aM11lll zu la",en. Fali. du jemand .an d., Rock SI. .dy erew .inmal in deinem $o coolII.n, .tylu, und raal Hip H09 e rlul~M Le~n 1,.l1en dior1$~ dann "39 $111. dooh (lin be6le~ m~~ was sie von un. haften. Z~at Prlnce Kan S.II! vom 24 , Ju li 1993 an d., Aock Steady e,ew 16 Yur AnnyY"'s;l1)' P;ltly im Aock Sludy Pa ,., N.w Yor~: _Oh mon. you get Ihe lIavorl. (Obrigen. auch die Meinung von Lady Plnk und.in pu' ande'en ""'hl.n, nOohl M6ch1egerns wie Klyo. New Yor1r, Slrolllbreakern is1). A,be, leh d.nke. lO begn.dele B,u k. , .. ia Keyo und uine .i.l.n Fr.und. inle' ,e$$ierl nich1. was and.,o derok"" ade, oagon, lA propos B~...,. was du angeblleh so ha"l: wie .ei:!'" denn aut den Namon .Prlne. Swlfl Aoe •• , •• g • . I<ommen?) Eige mlich nab. leh Mitktid mit dir. Auch leh wü,d. mieh .inne,l ieh Too. (Zital Kayo) lüh le n. w"nn ieh niehl mah, breal<en k6nn1., ADer i,..endwie habe ic:h das G91üh~ dass du •• 1tn.1 daran Schuld br.1. Hasl wohl deinen KOrporr m~ zuviel Ha. . .u Schrott getanz1. Du willst m~ "'i· nom H.rn" gatanzl hobe n? W.nn du wirl<lic:h mii Ho,z lanz.., WUrdUl . h~n..t du nicht aufg81>ôn (OO er hat OS Dir etwa dei"" Mama "'"boten?)_ Eig.ntlieh gibl .. nu , noeh ei nu zu .agen: Wir Iord.m dlen. KIYo. den gUle" Jou,nal i. ton Z.t , laga,lo "no Dov lde. ar"" die PSA, .m 11 . Septemb.r 1993 am Gebllrtstags-Jam""", F,I.k in Burgdorl in dar Markthalle IU .ine, "",Mon Bruk· Do~ w.rd.n . ... wah,,,,, Unl.rsehi.d lwisehen B'Gakdaneo mit

sow.....,

21


-'

.,,;..,

;.

..•

Iasst sich }a einiges erDJ Here, der Ende d8f ~r'~~ das Scratchen er1unden haben so" reimende SpriK:he lahf'9n ~ess und so

Hip Hop-Muslk beitrug. Man

~~:~;:~::~:d~er : Als zum Beisplel im Jahr 1636

~

Stev8 Jones Mllkwammerson verschluckte und ve~weile~ naeh Luft der wiederum seinen vor !autar Schreck dazu anlmierte, eckige schreien : ~He · he-he·heeeeetp! ... Bullshil oder 'l""" imm8r. In diesem Beitrag be$Chrãnken wir 15 Jahre und dia Entwiddung der Aapmusik

1 ~_ . . . .

DMC ka .. nic:hl.

Europas.

SdloIilu eul den

Fluh l. Th. Furiou . Flv. I,alen mOhfmalo in da n Vord erg ,,,,,d. mii m.h, ~

"""'... · "erI.... d ......l. Chlc. 0'-

.

"'''''90''''-81\ Stl.oc .....

MoIe<:>InI Mc:L... n• • Sv! I ~1o G;I.[$" .... ar .I!;oontlich kein ridoI~1 R""sliid< . 0_ nOCII h3I _ _ "*IU' e.'obungder Hip HDp-SZ .... bo'J8l"9"" McLM ..... ar Tn>, d,,, .m. Na.. ro, Upcoming loIusic

.i" Mitte

h.lta. S.ine m"III~" I, ur.lI. LP .O...c~ Roa<.', d.. iJbe< ~ g' "le St>i-Iah \o\)fl .<nem Ami-Rad,,"ocM' gelaket wird, war .m MIIS. tUr <!oin ".ma... , " HIP Hop·Fan. Im Ap,illlimmerte Wlld St~11 üb ~ , di~ .~rop~I""" .n BiIGsenl'", •. allordóng. ala Doku"'.ntarli ..... ;" g....!l,1'I.. Fanu",,: [)e, Euro·B<_·TII,n .... ar gebofen unc! Chllll Rock" B.. oy 8H .lo Co. lQig1.n .... W35 F_1yIe·~ ÕIII. UnI .. and ...... war.., da noch die ,ap· p.Ad.n 8,ulo,d lneer. di •• ieh "oek Steady ew.. nanrcen vnd " ~ .1Wy y"". bOOH un. rM Hdlis,en lIa,,,,,.n . D'-eo 3. wer i. t dlS? 011 ~eutigQn Fat Bo~., di. den .I-Iu .. ~nbutbo x . "., popul;;r ",..,lIIln, nanmen .ich liis 1965

w. Ein ...... 'er ........... "erll!. H.ncock IKI .ieh d ure h sei,.. Toch, e r 1(;, den Rap

una br· •••• Rock I' . .... m·

. 22


,

dia d ..1 Jun!)S aus Haida1berg /hIO BOI·

~

$Chafl gegen RMSIu.mus.

To..ch This.

Iro$l<_ , g ... ungon 19!13 ob.nl . lI. elnln

. land.n

kOnn!I.

Aus dili' WtIlilISChWei:z slnd $M, Unlk mii :W'i ot~chlQnon CO, unu", Voltlilder. Zehnlau..ndrnal i .... sich Ihr•• f51~ p,o· duk1ion von MllI'Iiak Aee. wrIuuIfen.

mu.s . • Rul AOHnn.

Ende

,

',"00"_ kam 19110, als o. la ihr 22 Stnek ",,,,k.. Album _3 F~OI High And R'$ ing_ au! don Markt br . ehten: Der Hom io war pl01Zllch elo Hippi • . Flowerpowar-Mus ik nau überalbail" ul1d m~ RarnaSMg ,,*rmiscllt dam Hlp Hop w aron ko ino G,on • • n moh, g_li. al"'-" dulffG 9""ampo" womon . Noch .inen Schritl "'lIÍt~t ging..n A Trl~ ClII*I Qu..t und li.$$ao dan RaI> voIl·

Mes&age. abgekupfort und ':',,''. "": Sti! S-rappl. EI 11(01. aboHln s9 8inon alt.. " Hili da,. Ich das ist, \liU di. ~

;~:~;:

kaman N aueh di. Zug. G"mln Rap ISI V\:III hõrllar gowordln.

;

• Di. Da_ 'fOO den Fantntlschon Vler !SI dao . 1 du \IIohl SIOck und IÓ51. heltige "m den Sttll''''''.rt dor

und dJ& l'o!Z<Mm n;' 1""Il"",ilig wir<l. Da, I('oi$ hal $ich íl"Chlosson.

BCh don nun

F","",o.on

Gnds sa10nlahig ... emoo.

1991 ... a, d~" MC Hlml!Mlr-Jahr. Noch kein .Rapp." zuvo, h8lte!lO vi.1 errllichl

E$

j

m..

eh melde mich wi.do, im J.h, 2002. .....nn M,II. Mei. Sohn mit ~ .. r Mu.ik

l

von _Ch.ek Yo S.. II> . in naun Liad k".ie-r.n wird... CSEEZEE

.....


-

Wer noch nle in Spanien war, muss es unbedlngl mallun. Nicht nur um Ferian zu machen, sondem, um einmal in dle spanische Hip Hop-Szene reinzugucken. Viele wissen garnicht so richtig , was hier all9s abgeht. Zum Beispie!: -1:"íI!SA'1: "Z>A?teE Wer 1984 Barcelona besuchl hat und in der Metro-station der UniversiUU wsr weiss wohl was Break Danee In Spanien bedeute1. Ca. 200 Braakerz waren jad en Sonntag dorl versammalt. Und wie auch hier bei uns, war das alles ein bisschen vergessen gegangen. Heme sleht alles wieder anders aus: aHa Tanzer sind wie<:ler in Action und die Neuen zeigen auch was sle draulhaben. Leider haben sie wenig Kontakl nach Au ssen, desshalb sind bestimmte Gruppen .....ie die The Break Peopla uns unbekannt. Jedoch sehr sehenswert ! 11

-_. 1

Weiteres, hab ieh leider nichls zu berichten . Geht am besten selber hln und lasst euch positiv Oberrasehen.,.,

A~tJ1(JL-A1n

Her gibt es nicht mehr viel lO berichten, ausser daS!; as verdammt ab gehl. Auch hier mertd man, dass alta und neue SpnJher zusarnmen sind. Die hardcoresten Bomberz sind kleine KiClz Im alter von 9·12 Jahren, die ganze Slrassen, Quartiere, Mel rollnlen, ganz Barcelona zerstOhran. Aespektl

24

,

4


". ,•

.<'-- . .

.

.

25


• •


-

_---

.... ... ~. be 2

--- --•

,


F

R

E

E

CATALOG! SEND VaUR ADDRESS GET A FREE CATALOG

s

M

A

L

L

w

o

R

L

D

ROSSLIGASSE88001Z0RICH TEL.2624947FAX2620709

BASEL

BASEL

LUZERN

ZÜRICH

Stolnentor str. 30 061128 1-44- 13

Theoterstr. 20

Eisengasse 6

Lowenstr. 25

06\1281 -40 -01

041 /52-93-3 7

011212- 42-22

- und Sport - Bekleidung


auernd Spricht man ven der Hip Hop-Szene In Zllrich, Basel,

O

Bern usw ... Was geht denn in der Provinz ab? Hat es dort .....irklich nur .. Buurã» und Toys? N1Só! Das ZOrcher Oberland

zum Beispiel hat vlel mehr van Hip Hop-Kultur am Hut al$ mancher StadtzOrcher denken würde. Hauptsãchlich sind dia .. LandzÜrcher.. in der Aerosol-Kunst Hi.tig. Bis in dia hintersten Ecken des Kantons, angefangen in Uster, zu den hahan Landen

ven Wald bis hinunter nach Rapperswil, iSI so ziemlich a!1es vollgebombt. Scilon wie(M, Er AI Di&sG Writelgfup~ ;$\ nun"~

bald .... 01 .lahRl", ""rall.." an ~, Ss.-Un;", m;m;iv am Wurk. Bmuhen 1ut

sia

""~

.."'" urolulkanrll,m Anzahl P.'so-

nen. Ei n Begrilf siod diQ Namen: Mo" ,

"-k, Sürm.' IISW ... Anlang 'ch h~ $;" di& Ri>gIon von R~swi. Aüli uod W.... · zik<m blHT1d. Nun $ind sie Ilrlllulhatl6am bil in Ini alt~ Regionen de, O.utsch· II(;hw.i~

""'98<1,ungon. Ihn"" haben ",ir Buch das wohl fll chenmiuig g,ônt. Pi.ca de, SchwQi. Iu verdanken. Auch un.ahligu ande,. Writo, pt ~ g lo n da a Beton Im Zü,eh., Oberland . N;~ h t lU v.rnachlh. ige n ", á ron Mo,~ , TKA , BMIc, TOK UOO viIol8 m. hr.

Rap aus dem Oberland · UCh In SlI.chen Sound gibt'. wu

anstlondig911 Die ab$olule A Nr. ist O. SI.-.:eh •. di. tmho>r l eoon IU ~ren.

t

einigu an Ruhm erlangt haben (14 K Int.'\i;.'" in .ine, vorh.,igen Au.gabo). Si, ",ar"" $benlal$ 1Wf dGm Fresh SIu1f S-$ampl.r venreten, wo inr Erfol\leku'e angetMgen hal. Im Go",Ohl vOn Ne"'com .. n .ticht oino E. !st dia ZwtimannG, "PPo Du Neol Wn aus Bubikoo. Wle ~ei "'elen and.ren hat da. Ganze m.hr eis Ju. angetangen. E8 war Dis anhin all •• ju.t .. tun. bis DJ Ma,e (Ex·R,~ Cll.pftolj 2U ihnGl1 gest~en in Dura. ton wurd. o. eÍtl "'.nig emsthalt.,. sie begam\lOn II.n Free.ty lo-Pa'ties tt ilwuhm.o. doch w~ SpiitOK treno!en sia S.iCI1 wied.r vom OJ, der Obrigen$ Von Jona IsI, w.~ $10 sich miI d.m MV$ikttil nichl mehr ~rstand"". Ih"," Sound de/in .. ,,,,, $1. al$ .Funl<y_ btuntstyl ••. Etwu besond.... ""ben si. an de, Schweize, RIp.sz~ne ~U bem.n· g. ln. BII\lg: .Ole Ftappe, in d.n USA moenen den Sound um oine 1.1$$"9 '

be&<lnders hervor.

ier neue deutsche CDs sind mir kürzlich ins Haus gekommen, die ich Euch keineswegs vorenthalten will, auch wenn der Plalz keine sehr grosse Kritik zulãsst. Njchtsdestotrotz hier meina Eindrücka:

V

rübefluIHingon. In Óir $et\wi!l erllnden ,I, Mungu um $<luoWs tU (Mehenl W.nn mi, ÍtI d .. Scm..iz ein<o, oagt. das< OK Hip Hop m""hl, um M_g.. zu .er· br9~en , \llaw· Ich ihm das eir\lach n\eh!.. Oldl: .0;" Rhym .. in d" ,Sc:hW\OI, Gind Egcil<~en . Nur der !lÍg<>ne Ei\Qlg ilIhU.• Au! di. Ftago, ,.,.lI;ho HIp HQp-Sz.no ÍtI Europa Ihoon am besleo \I.liI", ""'nte Bligg : .00a F,&nzasisoh. S ..o. isl am beslen. Garrz . In!leh, woll.i.zt>Samm.... hiU und nich! on~ing! nur an dÍé Kohi. denkl. Oll.nk d ..o ha! dio F, ."zô.lsoh. Szen e den DurChl;>,uch In EurQpa go$c/tatf~. feh tind. flÍn!ach .ehad., d3!i' •• io <a, Schwoiz so vo.l. Eigenbrôdl" gib! .• Und WM 18t íh .... ",.. Inung nach d.. be$le Groppe in de, Seh_iz? Oldi : ·Wi, ~n$n Da St,.cchl ""I cooIl Sie .. i'.en $i<:h 11i, Sound don Ar$ch au\. Voralltm an Livo·AuflriUen ",.,kl man. dau Hip HO? i/1, l.obens i nl1a~;'1. Ein tolalll$ Vorbild !ür das ZOrch.r Ob<orland. ' Und wu \laht in do>, Zukunll ab? Bllgg: .Wir wollan eiomal ein .... n.,.; Kcnzell macnen. Mindest.n ·ne Ma><.i r3usb,ingen uod aul juden F~II nioht au! den Fre.h Stuff!.

.".n

W.no oin paar meh, in di ...", RQ<;jion ,n. soioh. Hip Hop·l.ebo"sph~"'pllie hãtlen, wi. Du Nei Wu .... Ord.n . Iell wohl di, Krilikeo üb. , .HomeboY$' In d .. n Lokal· teitungen andern. Chanet dazu am 4. Sopt"mb~r im ZAK in Jor>a, an oin"", Hip Hop.Jam mh DJ M81e und Surpriu· G. .t$.

Te'" &

Int~",~:

N·DEE

OIE OEUTSCHE REIMACHS lD D A J • •)0 P,-"tI. 'ro "d Ihp N" ""

F.nlntiechen VIe" Relm Blndlten uoo M..I.... 1e uutetlrk •. Das ist dia CO, di. die Fantas in ihrem Intervi9W ("iohe iotz· tu , .. Kl an\lekund;gl habe n. Schad •. d"" . ... nur zwei Songs slI1d ... Ka"leol

G..nd. Brlngt ~id .. nicht aoo, 00'90&.....11. AI$ GAste "oten IQ, Imp.r.tor, Tie, Sif Esunce ""In Ono VO~S Mikro. Für zwischondu,~h.

29


BelI,IIl$ kann$I Du liYen;a i.1IemaIional9MagaznebestGllen.anlie Du sonlt ru schwer oder gar nich ran koml'6 l clar'oebe!l gb's 1'1I'IIil/licll ntdI die caps lJI1d roeuudio ys 8UCh PlallIIfl. ($e in Lader1 ri:::tI em!I.lk:h si1d l.k'd $o kl:Hl. 11$1 Du an fie begehrte

Ware: D' ln e "nlllllung schlckS:1 Du ZUllmm.n mII Gllm el)geEanllen GelG (Munzen au!!e! lcn Karton k!eben; IUr veJ1or8~roene Brielo Obemehmen wir keine HanJngl) uncl &lner oo.R ..... ~1b pro bllSloIltan Artlkel (ome Ma.l<en gelll diH Stratporlo an DlCH! Besteller aus Oeutschlard Iogen eine 5 DM-NoIe lOr dal; porto dU\I) an GIII bclcannte 14 K AGraIS8, CSBrm geduldest Du DIch und IIChon kommt GIII Wl.indllllillel und Ms ga 85 zu b!lsielen:

Graphotlsm (GB)

~ ... M

tt FO ' ,-

. ... . "

Xpllclt GrafX (F)

...

Fat Caps

' 1.

; 1'

F•. 10.-

Sklnny Caps 5O Soüd<

"'. 10._

GameOver

F.. ' ."

" "\nn Spray C8n Mag' (F) ,.

N,. 3

F•. 6._

F_~:"IF. ... ""._ w-')

Nr. i

~nd

2

Blade (UK)

je F•• 5."

Do" '" .... .., ... so:wifo ' l P_ _ 1'•. 35,..

n."

ArIiStiC Tendencl. s(GB) t ... _...., '-"""I. M-Soi:.

.. r_ ..... _WoII

F •. • ._


...-_----

....

--" ~-~-~ft.~,

---•.....---... " " "., ,.,,,,, ' '' ' "" . . ...,"

. ....... .... ...

.~ ."

"""" '"" ' '' , lO" " " ". ".,"" " "" "

........ ... .... ."..... " ,... ", .. ...... ,,,.. .......... " ......... '''''' 0_" ••"", ..,,,'"...... .... ......... "..... " .. .",,'OI... .••"."• ........ "."............ ,." .. , .. 0_"'" ,.... '.. .,,, .. " ,..,,, .... ...... . .. ...",,"n.," ...... , .. . .

lO .. . .

• • ~.- . ...... w." . . . . lO .. . .

"' 1'·'" " ••• <1 , ,,. , "

o., ...... . . e •• ' •

,

'- " '10 ••

<1 . . . .

11 . .. . . . . " •• • ".

IMPRFSSlIM

... . .. "

",""_ ,.

""R'IlTD"'~

......... "....".

e,." lO ..., "_""'"

.u

,. "~"'"'.

-,,. . ~

" , ,,' >O ,'"

c~" .... '" ' ...... ""lC

_

-, .., ..... --~ IOO2W_""" ,_

""M.,, ."

"" o .. " QI~.

'.10113>" "

~-

...... KnOHSIUM

"

"'''' "O" ,,,.,,,,

.

"" ~,

o •••• "

~.,,.

,,,,",,,-

! > _ ..... "".....,

..,."..,....."" .... ..... .". " '''' .." ... "" .... ,.."" ,...... ",,. " .-.""".0 .......... .. 'UI".... "" ....... ,........,. ,,

'" 0..",,,,,, ,. ''' ' 0".",., .. " lo"" .

.. ", ..... 0-,

"'''' ' - '- ...."'. "'"',_, T ""'Y, ""

• , o. ,."

.... N2 •• S ...... , ""~...

;"

..", ."" .......""..,..... '''..·h.'', ." ,,.... . ,,,. ......."."......"" " .. Lo""

..... ... ........

"" " ".u,.• ••.•••••• " '''" " "'0"," , ", " ,.,,,,, ,. ,~."

"

~ "" "

..~

", '"''

......... ..... ~

"

.0 •. .. .w"".,,, •• ",

,,"'

' .U'" •.•" .,,,,,, " , _, , . . . . 0 . . . . . . '<>

......".,

,.,

............ ...... ... ..... . ""'....." .... " ,..,.. .. ' "'''''''''''' .... """ ..

~

'

lo, . " ...... .

H" ... . ..~. "

Was ist

TOA+N?

eine Schutrimpfung ein medi:zinischer 8eruf

'C""K~ .... ~,G 2 Gra/IiI Tog """ f ,>l. ~ B<g T.... "'" &~

ein Computervlrus Di</der diplor..ert. ,«hn"d•• ap..,o~,- ond NoIFoIIa"i, .. ~'inl .~,, ;,_ ITOA+N] be,,;,., da, In,,,_ori,,,,, "nd

di< App:l<"'" f.;.- die Clf-"'"'" -.o< "M ""''' be, _foIlen lebeo ,wid.. igo SOI.... ,.,,""""""" "'9"'!"" Meh- "d-.,. Berd,oo,b<1dvng ",",hron S•• bei", Se""I ....,."'i'" io> U,iopilO l lürich ""'.' Tel<fon OI /255 33 OI

• _ " ' " {[1Il

• ""' [l;mono'" """ E.. • GNII [}a .... """ I'WI

T _~""~FW>.

• T\oroo>o go<b.Joy"",,(lI

$Fr. 6D.- IUhr! DIMio .... N'" Yorkl 0. ....... G_ _ _ .....-~tnn'" M.\ !Wd .. n "'" . .. "OI' "......-..." ... n.allo-KI.>!o""', lOCy,..,., Emi. G,. ~ . G J F'" "" SF, 110,_ ' 0 ba, .... .... fOIgl Eru-.ng ... _ _ ouf ""'" " ' - . .

lO '"

~

U~1VERSlT""l SSP11AL

,~"

'------ - -

---

_o-~3fI-~,

$""""" e...

~_,rg"," . :I-I,

-ou

Bo "'I~ "II ~I'" ~1aI _

Bo,,--.g. al." d.u0lcn _~ "'''' Ao>got>o <lor lIh"-Nu<MIO! <>do< pa, T.. , ... Eno... gOOO '" GI.>1. t4<l Juo _ _ " N", Y",,"


14k-Hip-Hop Magazin Nr. 50  

Fourteen Kay Hip-Hop Magazine from Switzerland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you