Page 1

Corren LÄSMAGASINET FÖR VÄSTGÖTAR

Nummer 5 2011


Ledaren. Västgötar,

När jag valdes till Chefredaktör på NSK i våras var det säkert många som undrade över valberedningens tankegång. Som den notoriska teknofob jag är i mångas ögon följde frågor om mina erfarenheter av fotoshop, indesign och redigering. Svaren blev mest, behövs det?, nej! och ”det tänkte jag att Axel skulle göra”. Min egen självrättfärdigande tankegång är att jag faktiskt ska bli tvingad att ta till mig nya kunskaper, inte för att jag vill men för att jag måste. Nätmästare Klara Ahlin har lovat att jag ska få lära mig uppdatera hemsidan vilket kommer att bli väldigt spännande. Det kanske viktigaste är att hantera det layoutprogram som vi använder, ett riktigt härke med symboler och rutor överallt. Eftersom jag inte haft makten över redigeringen innan så har mina egna, djupt allvarliga alster, förvandlats till ironiska pastischer på mediala fenomen som en modeblogg från Mariestad. Tankarna går tillbaka till NSK i våras ”Det tänkte jag att Axel ska göra”. Från och med nu är det slut på det! Trodde jag. Efter en nattmangling med redaktionen förvandlades min genomtänkta grynkorvsartikel, denna välmenande kulturgärning till en Lifestyle-kokbok. Lyckligtvis så kommer vår 4-sidiga DamsupéspeJonas Bredelius är Chefredakcial att överskugga receptavdelningen. Följ med i Klaras rapportertör på Västgötacorrespången. ing ögonblick för ögonblick och gläds med henne. Läs och förfäras När han inte gör det utprovar över Balders skildring från andra sidan. Att göra tidning är roligt och han Grynkorvsrecept och går på utmanande. Att föra över Corren till bloggformat på hemsidan komnationsfotografens Datakurs för mer att bli en stor utmaning för oss i redaktionen. Har du tankar, idéer och kritik så är du välkommen att höra av dig till redaktionsbönder. mailen.

Foto: Erika Modig

Västgötacorrespången

Chefredaktör

Kontakt

Västgötacorrespången är en tidning för medlemmarna av Västgöta Nation i Uppsala.

Jonas Bredelius

Adressen till VästgötaCorrespången är: Västgöta Nation, Slottsgränd 8A, 75309 Uppsala. Elektronisk post sändes till corren@vastgotanation.se

Tryckeri

Exakta i Hässleholm

Ansvarig utgivare

2

Claes Björklund Sjöberg-Silfverling

Redaktörer

Klara Ellström, Balder Jonsson, Axel Grenabo. Gästskribent: Maria Hellmér


2 Ledare 3 Innehåll 4 Spalter 5 Åsikt

Dejt: sid.6

En man från Vätterns strand möter flicka från Vänerns rand. Kan det bli ett meningsfullt samtal? 7 Sport 8 En dam super

Antropologi: sid. 10

Den unge Balder utför kvinnostudier och förfasas.

Matkultur: sid.12

Korven som alla talar om men få äter. Jonas populariserar en klassiker. 14 Stipendier 15 Kallelse NSK

Koppleri: sid. 16 Nicko behöver en flickvän.

3


Förstekuratorn: Detta lustslott vid ån… Det sägs att kärt barn har många namn och Västgöta nationshus är definitivt ett kärt barn, inte bara för mig som Förste Kurator utan även den gång i tiden då jag var recentior. Till skillnad från många om inte de flesta andra nationer så har vi aldrig rivit ner vårt hus utan bara byggt om och framför allt byggt ut. Den första stora ombyggnationen ägde, som alla historiekunniga Västgötar vet, rum år 1900. Det skedde efter ett stort insamlingsprojekt lett dels av dåtidens engagerade medlemmar. Huset invigdes den 28 mars 1901. 1927 hade man byggt till det stora tornet som vi idag håller så kärt. Huset saknade då fortfarande ett fungerande kök och blev efter ytterligare en byggnation klart då man lät bygga ut huset tre meter i väster och ovanpå anlade det som idag heter Nylandsbalkong. I samma veva tog man bort den entré som man hade haft vid tornets östra sida, den flyttades till sitt nuvarande läge.

Man inser när man läser denna historia att vi historiskt sett har haft ett stort behov av att låta huset växa i takt med att vår verksamhet växer. Det stora problemet då var precis som nu finansieringen. Nationen har idag en ambition att först och främst lösa det renoveringsbehov som alltid uppstår, detta arbetar vi med genom den renoveringsfond som idag finns och ständigt växer. Men det börjar kanske blir dags att kanske även tänka längre, att kanske även börja tänka större. Nationshuset är dess medlemmars, har så varit sedan vi köpte det 5 feb 1825. Frågan är när vi nästa gång får möjlighet att göra vårt slott större… Ambition är vägen till framgång. Ihärdighet är det som tar dig hela vägen fram!

Christofer Ivert

Tredjekuratorn: Kära Västgötar! Jakttiderna har börjat och många av min vänner nu är ute och jagar i de svenska skogarna. Jag har själv ingen jägarexamen men har sedan barnsben alltid haft släkt och vänner som jagat på min familjs marker hemma på gården i Västergötland då jag ibland varit med. Min längtan hem till Västergötland dyker genast upp, en längtan till det lugnet som bara kan infinna sig när man sitter på ett pass i jakttornet eller under en skogspromenad och letar efter de gyllengula kantarellerna som ska stekas i smör och serveras på toast.

4

Idag lever jag ett liv i kontrast till detta lant-och skogsliv och jag ångrar inte en sekund att jag sökte till tredje kurator på Västgöta Nation. Jag kan beskriva detta som den roligaste och bästa tiden i mitt liv! Jaktmarkerna finns, men de är på dansgolvet. Lugnet finns men

det infinner sig varje dag då jag är på nationen och möter alla fina klubbverkare, ämbetsmän och engagerade studenter som ger så mycket glädje. Och en matbeställning från vår grossisthandlaren Menigo då man trycker på beställknappen är på många sätt så mycket lättare än att skjuta älgen eller leta svamp i timmar och aldrig hitta den.

Hösten 2008 flyttade jag till Uppsala för att läsa till Landsbygdsutvecklingsagronom på SLU, en utbildning som jag trivs otroligt bra med men efter att jag engagerat mig både i Ultuna-kåren och Västgöta Nation valde jag till sist den plats som passade mig bäst. Västgöta Nation är nu mitt allt, det är min arbetsplats, mitt hem, min vardag min hobby , min fritid , min framtid och det är här jag har fått så många fina vänner.

Västgöta nation är en helt fantastisk plats och organisation och den drivs av och med er, kära västgötar. Jag hoppas att du som medlem i Västgöta Nation känner att du är en del av gemenskapen på den vackraste, trevligaste av nationer dit alla är välkomna!

Eder för alltid,

Emma Stigson


Från senioren: I sviterna av den arabiska våren; liksom folkliga missnöjesyttringar, i såväl Europa som Amerika, frågar sig kanske västgötarna, föredömligt demokratiskt skolade som de är: ”Vart vänder jag mitt vredesmod, när det är dags att kräva reformer på nationen?” För att i möjligaste mån undvika missriktade protester (ockupation av den nyländska balkongen, krav på Västgötamannnens omedelbara avgång, etc.) har Corren sammanställt en vägledning genom maktens korridorer.

Ryggmärgsreflexen när man tycker att något är fel brukar vara att bestämt stega in på kuratorsexpeditionen och ge kuratorerna en skopa ovett. Det kan i och för sig vara en nog så god idé, men man ska veta att kuratorerna har begränsat handlingsutrymme: De ska ta hand om den löpande verksamheten, underhåll av huset och verkställa uppdrag som de får av NSK och nationens styrelse. Synpunkter på hur dessa arbetsuppgifter utförs, eller om de inte utförs alls, kan alltså med rätta föranleda en belägring av gårdsplanen utanför Ambrosia. 1Q och 2Q har lov att i samråd besluta om löpande utgifter upp till tiotusen kronor, så är det en ny soffa till Kinnekulle man är ute efter, så är det där man ska börja. ”Verkställande utskottet” är något av en grå eminens som består av styrelseordföranden, kuratelet och fastighetsförvaltaren. Detta utskott har, som namnet antyder, till uppgift att verkställa styrelsens beslut, och för detta ändamål kan de besluta om utgifter upp till femtiotusen kronor. Hur detta gäng sköter sitt uppdrag är svårt att utvärdera för en utomstående eftersom de återrapporterar till nationsstyrelsen. Men det går alltid att kräva mer information från styrelsen på NSK eller i Corren.

Styrelsens jobb är i sin tur att ”ansvara för nationens skötsel”. En ganska stor och vag uppgift kan man tycka. Och här finns det också en del utrymme för tolkning. Generellt kan man säga att NSK:s uppgift är att fatta inriktningsbeslut som ger styrelsen ramarna för hur nationen ska skötas. Inom dessa ramar fattar styrelsen sedan beslut om t.ex. marknadsföring eller investeringar. Men i vilken utsträckning NSK kan ge styrelsen tydliga riktlinjer beror förstås på hur insatta och intresserade landsmännen är, vilket kanske i sin tur beror på styrelsens vilja att återkoppla och redovisa sitt arbete. Det är värt att komma ihåg att NSK har möjlighet att lyfta frågor om man tycker de är så viktiga att styrelsen inte själva ska besluta om dem. NSK kan också ge uppdrag och begära redovisning av dessa. Vem som fattar beslut om vad är alltså inte hugget i sten utan en fråga som man kan ägna mången djäkneöl åt att stöta och blöta, om man är lagd åt det hållet. Sammanfattningsvis är det alltså styrelsen som ser till att kuratorerna och verkställande utskottet gör ett bra jobb, och NSK som (tillsammans med Corren och revisorerna) granskar styrelsen. Kanske är det med andra ord mot den egna spegelbilden du ska hötta med din hötjuga, när du fått nog och tycker att det är dags att skicka någon till schavotten (bildligt talat, såklart).

N. Dacke

5


Representativ:

Axel Grenabo blir påmind om sin gymnasietid

Amanda kliver genom dörren till referensen på Västgöta Nation med orden:

lagade någonting på hela sommaren. Och pappa älskar kakor. Jag kanske börjar baka igen om ett år. Kanske.

-Varför har du blivit så gubbig? Vad fyller du? Tjugofem? Du som var så snygg när du gick på gymnasiet, Axel.

Lägg dessutom till att hon ”lurat” med många av sina vänner till VG och så har vi uppenbarligen receptet för att bli terminens recce. Diplomceremonin var i aulan i samband med reccegasquen. Amanda var nervös.

I den stunden förstår jag att detta inte kommer bli någon enkel intervju. Jag svarar trevande att jag varken tycker jag är särskilt gubbig eller var speciellt snygg på gymnasiet.

- Vi fick träna på att stå och gå. Ta i hand, niga och sätta oss igen.

När ceremonin var färdig, diplomet i hand och hjärtklappningen lagt sig fortsatte firandet på nationen. Diplomet har hängts upp ovanför toaletten, så att alla kan läsa om hur hon blev hela nationens bullmamma. En formulering som hon inte vet om hon ska vara stolt eller känna sig träffad för. Hur firar man då en framgång av denna kaliber? Amanda gör det genom att åka till Hawaii.

Amanda Linusson är terminens recentior på Västgöta Nation.

På frågan om varför just hon blev utvald svarar hon kort att Ivert skickade in en motivering till Kuratorskonventet men från sina vänner har hon hört att hon helt enkelt är en bra representant för VG: ”Du är vettig och ser bra ut.” Jag tillägger att hon låter lite som Doris i Jönssonligan och att det måste vara värt något också.

Men om hon själv får välja varför hon utsetts tror hon det beror på att hon varit väldigt aktiv. Hon jobbade luncher mest hela tiden sin första termin, fortsatte andra terminen med att vara fikavärd och var med och såg till att det blev frunchbuffé på lördagarna. Mest av allt blev hon känd för sina bullar. Det blev en hel del fika den terminen. Pappa var jätteledsen i somras eftersom jag varken bakade eller

6

- Man måste unna sig ibland!

På frågan hur hon tänkt överträffa detta tvekar hon först.

Lunchvärd Linusson är årets recce. Uppvuxen i Vänerns pärla Mariestad studerar hon idag andra terminen på psykologprogrammet.

Ja, det är svårt att överträffa. Jag får kanske satsa på att bli årets Uppsalastudent, för då får man hundratusen. Annars får jag väl nöja mig med en psykologexamen.

Så avrundas ett samtal som egentligen mest kom att handla om mitt torftiga kärleksliv på gymnasiet. Den som vill läsa mer om det kan förbeställa mina memoarer: “Kvinnorna i mitt liv”, som kommer ut när titel blivit relevant.

Axel Grenabo


Bildning och idrott:

Genom hela grundskolan och en bra bit in på gymnasiet kretsade skolveckan runt gympalektionerna där hela klassen samlades för att tillsammans sparka boll, hoppa höjd och klättra i rep. Trots att gympan kanske inte var en favorit bland alla kan nog de flesta hålla med om att det var en trevlig omväxling till att böja oregelbundna verb eller att försöka förstå vattnets kretslopp.

I och med att man börjar studera på universitetet försvinner det kollektiva gymnastiktvånget och man klassas som tillräckligt vuxen för att själv ta tag i det här med. Studentlivet har dock många andra lockelser än att i grupp svettas i dåligt ventilerade gymnastiksalar vilket gör att upprätthållandet av gympatraditionen minst sagt kan bli en utmaning. Det är då man kan vända sig till Västgöta Nations Idrottsförening, VGIF, där just utmaningar, vilka kan komma i alla former och utseenden, är en av drivkrafterna. VGIF är en förening som sedan 1978 består av ett gäng drivna västgötska sportfantaster som aktivt jobbar för att kombinera träning med det underbara studentlivet. Varje lördag arrangeras det både innebandy och fotbollsträningar och på söndagar är det volleyboll som gäller. Träningarna blir så seriösa som man gör dem till och förra terminen resulterade innebandyträningarna i att VGIF ställde upp med ett utomordentligt lag i student SM, de tog inte hem segerpokalen men var som alltid otroligt snygga.

Finns det en förening?

För de som inte var överförtjusta i den traditionella inomhusgympan utan istället levde för grundskolans alldeles för få friluftsdagar kan också de få hjälp av VGIF. En av de stora fördelarna med dessa universitetsanpassade aktiviteter är att det inte finns någon bakomliggande pedagogisk tanke med vare sig kubbturneringen, där undertecknad lyckades med sin största idrottsliga merit hittills, skidresan, som just nu är i planeringsstadiet, eller pubrundan som självfallet innefattar traditionsenlig sjukamp.

Det går dock inte helt att komma ifrån det faktum att vårens prestigefyllda Wennerbergsvarv skulle göra en och annan historielärare stolt. Denna löptävling gjorde i våras succé med ett taggat gäng deltagare som i VG:s gamla förstekurator Gunnar Wennerbergs fotspår flög fram över den nio kilometer långa banan. Dagen avslutades med en av VGIF:s berömda segerbanketter, vars storhet inte går att förmedla i skrift utan behöver upplevas, men jag kan i alla fall säga att det bjöds på prisutdelning, segertal, spex och skönsång. Det sistnämnda är måhända debatterat men för oss på banketten var det utan tvekan skönsång det handlade om. Så det är bara att snöra på gymnastikskorna, packa gympapåsen och anslut dig till den härliga skara som utgör VGIF och kom ihåg “Det viktiga är inte att vinna utan att vara snygg!”. Regerande Kubbmästare, Maria Hellmér

För fin för gasque? Biljetterna till Västgöta Nations höstbal släpps den 8:e november för nationens medlemmar. På släppet spelar Uppsalas orkesterstolthet Glansbandet. Öppet till 04! 7


Skål:

Under en damsupé är det härligt att leva, och passande nog råkar jag, Klara Ellström, vara redaktör under min andra sådana tillställning. Därför vill jag dela med er medlemmar denna extraordinära upplevelse, och kanske bidra till att en och annan av era vänner som ännu inte upptäckt Västgöta Nations briljans närvarar i framtiden. För säkerhets skull förde jag anteckningar under hela kvällen, ändå finns det bitar av kvällen som inte kommit med, och vad värre är: bitar som inte finns i mitt minne men dock i mitt anteckningsblock. Av denna anledning var det svårt att skriva en sammanhängande text varför jag nu helt utlämnande publicerar mina privata noteringar från kvällen. Mycket nöje, och vi ses nästa Damsupé!

- 16.30 Försöker hinna med en förförfördrink hos vänner och sedan skynda till förfördrinken som utlovats i marmorbaren - Missar förfördrinken aka förför-drinken. Nåja, tur att det står en fördrink och väntar iallafall!

- Temat för kvällen är sport! Hoppas på högsta möjliga hänsyn till höga klackar och festklänningar. -Puh. Det visar sig att kvällens grenar är saker vi är bra på! I referensen äger vi på beer-pong, och ute i trädgården gör vårt lag en superb insats på hästpolo (dessutom är de bedårande som häst och ryttare! Fyndig station, killar!) - Fuck förför-drink. Känner mig smått förförd efter manskörens ganska blottande catwalk-station. På en damsupé är det underbart att leva!

- Vårt lag går ut och kastar diskus med vad som enligt uppgift är vår 1Q:s finporslin i nästan mörker. Det är fortfarande tidigt på kvällen, så hoppas att mörkret inte beror på alkoholhalten i blodet... Några tallrikar verkar ha klarat sig från att krossas under kvällen - grattis Christofer!

- Vi sitter till bords. Mitt inter-nationella sällskap hemmahörande på Smålands och Snerikes nationer ser smått förvirrade ut när de inser att kvällens sånger inte står på papper någonstans utan enbart i etablerade nationsmedlemmars sångböcker. - Vi utbrister ‘Hurra!’ istället för ‘Skål!’ under hela kvällen, troligtvis eftersom sånganföraren gillar att säga det. Faktum är att vi gillar det allihop. Hurra!

- Den vegetariska huvudrätten står med på menyn! Jag kommer att veta vad jag äter! Hurra!

- Förrätten var trevlig och väldigt-mycket-alkohol lång. Snapsbiljetter = long gone. - 20.12 Sörjer snapsbiljetterna. Tyst minut.

- Kötträtter i all ära, men det vegetariska alternativet fyllt kronärtskockshjärta ser ut som en prinsesskrona! Awesome!

8

- 20.16 Salt! Salt! Måste ha salt...


- Rusar ut ur salen för att hämta det enda som kan stilla mitt behov. Herrarna kommer snabbt till undsättning och jag får med mig en dryg deciliter in. Häller hälften på mitt kronärtskockshjärta. - 20.24 Snabb påfyllning av vin, hurra!

- VGMK marscherar in och kör sin grej. Spiller rödvin över min bordsdam pga Härjarevisan-inducerade ticks. Bordsdam tacksam! - God, fallos-inspirerad efterrätt, men hur angripa?!

- Hade bara teknik att äta drygt halva. Dricker alkohol istället.

- Tjejen snett emot är sjukt rolig, jag borde skriva upp några av hennes citat! Det hon sa för 15 sekunder sedan till exempel, vad var det nu igen? - Herrarnas spex: Galenskaparna-doftande 100 meter uppraggning. Både sex och sport, hurra! Betyg: Tre västgöta-lejon och en fisk!

- 21.39 Bordsgranne hävdar: ‘Den var fast och ståndaktig, men den smakade inget bra...’ om päronet. Jag säger att hon kanske bara inte är lagd åt päron-hållet. - Tjejen mittemot gillar inte öl... Dricker hennes.

- 21.53 Dricker en studentikos guldkant. Damerna runtomkring har glömt hur man skålar. Förvirring. - 22-ish. Salongsberusad. Typ.

- Gitarr-kille blir överöst av skrik, applåder och uppskattning. Do not envy him. Hoppas att han tar sig ut ur rummet levande... - 22.10-22.30 Tacktal, sjunger alla till och lämnar gemaken!

- Träffar pojke från Hjo på toaletten. Ville diskutera ursprung. - Hänger i Kinnekulle med VGMK m.fl. Efterfest! GT!

- 00.20 Fått läderbit av VGMK. Enligt sägnen hör man Korgossarna serenera om man tuggar på den när man ska sova. Inte helt övertygad. (Red. anm: Dagar senare kompletteras ryktena om läderbiten. Sägnen säger också att den tagits olovandes från möblerna i tornrummets klädsel...) - Serenerad av VGMK! Övertygad!

- Ingen annan än jag och vår ärade nationsfotograf tycks förstå hur fantastiskt det övre dansgolvet är. Frustration över att andra verkar välja best of-dansgolvet framför referensens förföriska untz-untz-toner. - End of story (eller anteckningar)!

Klara Ellström

9


Correns Balder Jonsson upptäcker de “Naken kom jag ur min moders liv, Naken vänder jag åter” Job 1:21

10

Efter omstarten kastar jag trumpinnarna åt fanders, hoppar av scenen med ett tigersprång och börjar löpa mot utgången. Salen är i uppror. Jag tacklar nästan omkull en ung ”dam” som förgäves försöker hålla sin klänning över brösthöjd, smiter förbi två andra som vrålar extatiskt och fortsätter springa.

Så hör jag något som rusar mot mig. Jag stannar och vänder mig om. Tobbe kommer emot mig. ”Spring för livet, människa!” skriker han när han varvar mig med göteborgskt dödsförakt. ”Dom andra då?” ropar jag tillbaka. ”För sent!” får jag till svar. Jag ser tillbaka mot scenen. En massa av armar, ben, klackskor och finhandskar som häver sig mot kanten. Ingen kan överleva det där. Tobbe står nu vid dörren och gestikulerar åt mig att komma. Jag fortsätter springa. Armar som sträcks efter mig. Jag kastar mig och landar på andra sidan. Gnisslet av dörren som obönhörligt slås igen. För sent. Men låt oss börja från början. För några veckor sedan fattade jag det ödesdigra beslutet att arbeta på VGs damsupé.

”De kommer ta på er, de kommer nypa er, de kommer kränka er.” Orden var Peter Malmbergs. Mörkret hade sänkt sig, vinden ven på gårdsplanen och vi på planeringsmötet satt hopkurade i läsesalen. Hans ansikte lystes sparsamt upp av några stearinljus. Vi nybörjare spanade osäkert efter varandra i mörkret. Och skrattade. Men bakom skrattet kunde man skönja en illa dold nervositet. Kunde det verkligen vara så farligt? När man ser sig omkring på nationens fruntimmer vid valfri sopplunch, fika eller middag på VG möts man ju enkom av väna leenden och oskuldsfulla blickar. Eller jag antar att man gör det, kvinnor undviker allt som oftast min blick av någon märklig anledning. Förmodligen har jag setts alltför mycket i Axel Grenabos illa beryktade sällskap.

Oavsett så kan väl dessa späda varelser knappast göra en fluga, än mindre en man, förnär tänkte jag. Men jag hade, för att citera Brasse från fem myror, ”fel fel fel fel fel fel”. Det väna leendet döljer en bottenlös avgrund av sexuell aptit, den oskuldsfulla blicken ett rovdjur


en västgötska kvinnans sanna natur som oavbrutet söker nästa offer. Hur jag vet detta? Jag har sett förvandlingen med egna ögon. Vilket för oss tillbaka till där vi började.

Förberedelsearbetet tog några dagar, men arbetsinsatsen koncentrerade sig mest på samma dag som supén, då vi tokjobbade för att få upp det juridiskt olagliga och estetiskt smaklösa fotbollsmålet vid ingången. En massa annat förberedelsearbete förekom också, vilket jag med beundransvärd kvickhet försökte undvika bäst jag kunde. Tyvärr så räckte dock inte ”lämna mig ifred, kökshjon, jag tillhör kulturen!” riktigt ända hem, så jag blev satt på spexgruppens trumset. Allt verkade frid och fröjd. Sen kom damerna. Och helvetet brakade lös på riktigt. Tio minuter senare slås dörren upp och in kravlar överlevarna, med slö gång och håglösa blickar. Det var först då jag insåg hur nödvändig damsupén faktiskt är. Utan den hade damfolket när som helst kunnat kasta sig över någon oskyldig, ovetande stackare när denne minst anar det. Damsupén blir en säkerhetsventil som är ack så nödvändig för nationens mansfolks långsiktiga överlevnad. Det är nämligen där nationens damer

kan låta hämningarna släppa. Vilket det inte låter helt dumt att närvara på, men då har man inte upplevt det med egna ögon.

Du kanske inte tror mig. Kanske verkar det överdrivet eller otroligt att någon över huvud taget (och inte minst VGs damer) skulle bete sig som vilddjur. För dig kanske ett vänt leende bara är ett vänt leende. Jag avundas dig din godtrogenhet. Och välkomnar dig att jobba på nästa damsupé. Du behövs. Vissa sanningar måste upplevas för att förstås. Eller ja, åtminstone den här. Även om man också förlorar någonting på vägen (förutom sin egen värdighet) så är det en del i att växa upp. Seså, upp på barrikaderna nu. Och lycka till!

Balder Jonsson

11


[Körv] :

BREDELIUS Nationen, myllan och konsten att stoppa grynkorv

Hösten är för mig framförallt matens högtid. Ur myllan plockas potatisen och från Billingens sluttningar släppas nyfällda älgar. Den svenska matkulturen har sitt ursprung i bondesamhällets självhushållning och de möjligheter och begränsningar som landets klimat innebär. På hösten var tillgången på färsk mat stor och skördefesten Mickelsmäss som firades första söndagen i Oktober var tiden då man kunde äta gott och mycket. Sedan konserverades maten inför vintern, fläsket och sillen saltades och frukt och grönsaker konserverades.

12

För att utnyttja den dyrbara och viktiga proteinkällan användes så mycket som möjligt av djuren. Blodpudding, pölsa och olika sorters korvar som isterband och falukorv utgör favoriter i mitt eget studentikosa hushåll. Till bör man ha lingon i syltad eller rårörd form-eller krösamos som det också kallas i Västergötland och Småland. Köpta varianter innehåller löjliga mängder socker och äpplemos som förstör den karaktäristiska syrligheten.

Den entusiastiske västgöten kokar lämpligen sitt eget krösamos-konserveringsmedel behövs inte då lingon innehållar naturligt sådant och har därför använts i bondekökets konserveringar.

Av de olika korvarna sticker grynkorven ut som den kulturella rätt som är karaktäristisk för Västergötland. I korvsmeten lägger man en försvarlig mängd korngryn. Kolhydratskällan är på så vis genialt täckt av en och samma maträtt och övriga tillbehör är i sig överflödiga men ett väl tillagat rotmos har ett egenvärde i sig. Att västgötarna är bäst i Sverige på att ordna in sig i sällskap och föreningar märks inte bara i nationens verksamhetslista eller det faktum att Västgöta nation är äldst i Uppsala. Grynkorvsakademien är sedan 2005 en vital förening som verkar för grynkorvens bevarande och spridning, samt att det ska skrivas Grynkôrv (versalt G och L´accent circonflexe över O). Vill man delta i detta behjärtansvärda projekt så kan man bli medlem för 112 kr på www.grynkorvsakademien.se.


s vis a n o J å p v r ô k n y r G

lite tid a att frysa. Det går åt att tillaga och går br

Grynkorv är enkelt dorens medelpunkt. 10 kilo korngryn

å får man ta två)

alstorlek ( är dom sm

1 styck gris av norm 1 hink vatten

r garanterat korri-

och plats men du bli

1 dussin gula lökar

rje kilo kött.

4 teskedar salt för va 1 näve kryddpeppar 100 meter fjälster

sama med korngrynen tilllstrettet och löken, bland fjä kö i t sk flä lös l ka Ma ns n. ga tte n na ete rngrynen i blöt över uppnådd. Stoppa sm et för dina korridorskamHur en gör: Lägg ko Blanda väl tills önskad konsistens är munter gruppaktivit n och koka därefter a. rn en do till yd mans med kr som förvandlas kt oje pr et Låt stå över natte rag utd er h variant man kan n om vad fjälst är. lög detta är ett pilligt oc vit ll tue en ev okt. En traditionell korvbullar och h ok oc g in s nin se tal fry er n öv ste lite Re . minuter rater med forma fina på låg värme i 30-40 saker är skinnatrôt; korven som ska ätas när korvskinnet har gått åt till andra et göra med sin korvsm d smör. ng receptet varieras stek i erforderlig mä rgarin. Givetvis kan att låta sin ma kg 5 h oc rs nfä t 30 kg Quor t. Bättre då tiv: Byt ut grisen mo armen sitter i det spartanska utförande Vegetariskt alterna ch att r ke tyc jag men efter smak och tycke tmoset. ro kryddiver gå ut över

Klipp ut och spar!

Nu undrar ni kanske varför man ska göra 90 meter korv. Ja man kan t ex delta i Grynkôrvens dag den tredje söndagen i Oktober där korv serveras runt om i Skaraborg. Eller så kan man anordna Hembygdsmiddag den 26 November som nationens Landskapssförening ska göra tillsammans med VG. Under denna gasque är det glädjande nog många äldre medlemmar som kommer tillbaka till nationen och äter traditionell västgötsk mat. Ett speciellt tillfälle som även yngre medlemmar borde utnyttja för att sudda ut generationsgränserna med lite snaps och sång. Tidigare har just Grynkôrv serverats och jag kan inte lova att det blir det i år men om inte denna kraftfulla mediala påtryckning är nog så får jag väl ställa mig vid köttkvarnen själv.

Vill du veta mer om Landskapsföreningen? Ta kontakt med dess ordförande AnnaMia Hennersten eller besök facebooksidan “Västgöta Nations Landskapsförening.”

13


Lediga stipendier: Visste du att man kan tjäna pengar på att vara från Vänersborg? Det är nu dags att söka nationens stipendier! Du använder universitetets ansökningsblanketter som du hittar hos 1Q, universitetets stipendiekansli eller universitetets hemsida. Ansökan behandlas naturligtvis konfidentiellt. Tänk på följande: - Skriv alla stipendier på samma blankett

- Skicka med alla relevanta intyg (intyg på avklarade poäng är särskilt viktigt) - Fyll i ALLA fält i ansökan, använd nollor eller streck där det behövs

- Fyll under ”studieuppehåll” noga i exakt vilka terminer du inte studerat - Skriv under din ansökan

- Din ansökan ska vara 1Q Christofer Ivert tillhanda senast 17/11 2011.

- Innehar du ett nationsstipendium? Sista datum att lämna in vårens studiebevakning är 17/11 2011.

- Blanketten kan du få av 1Q eller från nationens stipendiesekreterare. Blanketten ska undertecknas av dig och personal på din institution och sedan lämnas till 1Q Christofer Ivert.

Sara Söderqvist

STIPENDIER ATT SÖKA

Frömans matematiska 1000 kr per termin i tre år: Tilldelas flitig, sedlig och medellös matematikstuderande av Västgöta nation. Företräde för medellös släkting. Frömans biologiska, 1000kr per termin i tre år: Tilldelas flitig, sedlig och medellös biologistuderande. Med företräde för studier inom botanik och medellös släkting,

Frömans övriga, 1000kr per termin i tre år: Tilldelas flitig, sedlig och medellös studerande av Västgöta nation. Företräde för medellös släkting. Noréns första, 1250 kr per termin i tre år: Tilldelas studerande med

14

examen från gymnasium i Vänersborg och som gjort sig känd för flit, väl använda gåvor och hedrande vandel. Noréns andra, 1250 kr per termin i tre år: Tilldelas studerande med examen från gymnasium i Vänersborg och som gjort sig känd för flit, väl använda gåvor och hedrande vandel.

Självhjälpsfonden, 6000 kr: Tilldelas framstående studerande av Västgöta nation som bedriver vetenskapligt forskningsarbete.

Svengrens tredje, 375 kr per termin: Tilldelas flitig student med hedrande vandel, medlem av Västgöta nation. Företräde för studenter som har

examen från gymnasieskola i Skara.

Ekmans, 2000kr per termin i tre år: Att för ett, eller flera år, tilldelas en medellös, begåvad teologistuderande av Västgöta nation. Svengrens första, 375 kr per termin i tre år: Tilldelas flitig student med hedrande vandel, medlem av Västgöta nation. Företräde för studenter som har examen från gymnasieskola i Skara. Wolds, 650 kr per termin i tre år: Till studerande av Västgöta nation.


Nationssammankomst: Västgöta Nation kallar till

Ordinarie Nationssammankomst Onsdagen den 9 november kl. 19.00 i stora salen Förslag till dagordning

§1. Nationssammankomstens öppnade.

b) Jämlikhetsombud, 1 person (1 år)

§2. Preliminärer a) Val av mötessekreterare b) Godkännande av kallelsen c) Fastställande av dagordningen d) Godkännande av tidigare mötesprotokoll e) Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§8. Ämbetsmannavalberedningens ordinarie val a) Kultursekreterare, 1 person(1 år) VT12-HT12 b) Internationell sekreterare, 1 person (1 år) VT12-HT12 c) Redaktör , 2 personer (1 år) VT12-HT12 d) Sekreterare, 1 person(1 år) VT12-HT12 e) Trädgårdsmästare, 1 person (1 år) VT12-HT12 f) Reccevärd, 1 person (1 år) VT12-HT12 g) Klubbmästare, 1 person (1 termin) VT12 h) Biträdande stipendiesekreterare, 1 person (1 år) VT12HT12 i) Miljöombud, 1 person (1 år) VT12-HT12

§3. Meddelanden §4. Bokslut Västgöta nation och stipendiefonderna 2010-2011 a) Presentation av bokslut b) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet §5. Bokslut Västgöta nations stiftelse 2010-2011 a) Presentation av bokslut b) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet §6. Ledamotvalberedningens ordinarie val a) Förste kurator (1 år) VT12-HT12 §7. Ledamotvalberedningens fyllnadsval a) Styrelseledamot, 1 person (2 år) HT10-VT12

§9. Ämbetsmannavalberedningens fyllnadsval a) Reccevärd, 1 person (innevarande termin) HT11 §12. Övriga frågor a) Höjning av nationsavgiften. b) Ny policy mot Diskriminering & Trakasserier §13. Ordet fritt §14. Mötets avslutande

Demoktrati och fest, på en onsdag igen! Kom en kom alla!

15


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Aktiviteter Kuratelet

Kontaktannons: En man på sin ålders höst söker en kvinnas tröst. Har sedan länge passerat de tjugo och undrar hurvida han dugo. Ryggproblem, det lider jag av, så jag söker en kvinna helt utan krav. Den som vill ha mig, den ger jag mig åt snälla nu ring mig, jag är väldigt... Svar skickas till: corren@vastgotanation.se

VÄSTGÖTA NATION Slottsgränd 8a 753 09 UPPSALA

1Q och 2Q Måndagar 15-17 Tisdagar och onsdagar 11-13 Torsdagar 16-18 1q/2q/3q@vastgotanation.se www.vastgotanation.se Lunchen Måndag-fredag 12-14 Djäknen Tisdag-torsdag 18-00 Fredag-lördag 18-01 Lördagsfika Lördag 11.30-15 Söndagsfika Söndag 11.30-15 Jan-O Musik, bar & pingis onsdagar udda veckor.

Evenemang November 9 12 13-18 19 23 26 27

Ämbetsmän

Uthyrningsverksamhet Uthyrningsansvarig Annie Strand

Klubbverk Kökschef Severin Uebbing Klubbmästare Sandra Winkler Hovmästare Antonia Grönwall Barmästare 1 Henrik Atteryd Barmästare 2 Jonathan Svensson Birt 6M 1 Klara Ahlin Bitr 6M 2 Anders Magnusson Bitr 6M 3 Clara Karlsson Bitr 6M 4 Levi Farrand Birt 6M 5 Jennie Winkler Fikavärd 1 Lisa Eriksson Fikavärd 2 Magdalena Wellhagen Fikavärd 3 Ellen Hven Lunchvärd 1 Anna Norell Bergendahl Lunchvärd 2 Amanda Linusson Lunchvärd 3 Cecilia Rosén Lunchvärd 4 Sophie Hallberg Lunchvärd 5 Johan Söderlind Restaurangvärd 1 Emma Hagner Restaurangvärd 2 Anton Larsson Restaurangvärd 3 Måns Stefansson Klubbchef 1 Linus Ljungström Klubbchef 2 Oskar Eriksson

16

December 10 14 18 19

Media

Styrelsen 1Q Christofer Ivert 1q@vastgotanation.se 2Q Peter Malmberg 2q@vastgotanation.se 3Q Emma Stigson 3q@vastgotanation.se Inspektor Bertil Wiman Proinspektor Agneta Oskarsson Ordförande Eric Stempels Sk.M. fastighet Snezana Oscarsson Sk.M. kapital Anja Kyllönen Nationsjurist Patric Sandberg Hallenius Kurator em. Christoffer Roepstorff Ledamot Johannes Breitholz

Nationskaplan Carin Åblad Lundström carin.ablad-lundstrom@svenskakyran.se

NSK 2 med kuratorsval Trancenigh Spexet-Spexet Gåsbal med 04-släpp Pingisklubben Jan-O Hembygdsmiddag Städdag 3

Biblioteket Måndag 16-18 Teatern Måndag 18-21 Kören Tisdag 18.30-21 Manskören Söndagar 18-21 Damkören Torsdagar 18.30-20.30 VGIF Innebandyträning: Lördagar 16-18 Eriksbergsskolan Volleybollträning: Söndagar 21-23 Bolandsskolan Kontakta idrottsförmannen för vägbeskrivning Skara Stiftsgrupp Onsdagar jämna veckor 17.30

Chefredaktör Jonas Bredelius Ansvarig utgivare Claes Björklund Sjöberg Silverling Redaktör 1 Axel Grenabo Redaktör 2 Balder Jonsson Redaktör 3 Klara Ellström Fotograf Anna Brink Reklamförman Anna Olsson

Recentiorsutskottet Reccevärd 1 Isabell Rosman Reccevärd 2 Tobias Lindgren Int.sek 1 Robin Dingwell Int.sek 2 Anja Vanhatalo Ämbetsmannavalberedningen Ämbetsmannavalberedningens ordförande Sophie Hallberg Fastighetsskötsel Husmästare Oskar Ekroth Trädgårdsmästare Filip Dumanski

Stipendieutskottet Stipendiesekreterare Sara Söderqvist Ombud Jämlikhetsombud Johan Jönsson Miljöombud Klara Ellström

Kör och musik Körförman Kajsa Lindh Manskörsförman Axel Grenabo Damkörsförman Amelie Nordlander Orkesterförman Gustav Jörtsö Sånganförare Lina Barke

Kulturen Kultursekreterare Joakim Sundh Teaterförman Åsa Wengström Teaterförman Emil Kierei Bibliotikarie Sofia Cavalli-Björkman Hellström Bitr Biblotekarie Hanna Jansson Arkivarie Kajsa Lindh Mikroskopsförvaltare Anna-Sara Persson Brädspelsförman Anna Cavalli-Björkman Hellström Fanbärare Mattias Svensson Kårmarsalk Amelie Norlander Krönikör Ulrika von Celsing Ålderman Annika Mullern Aspegren Ålderman Ted Isaksson Övrigt NSK-Ordförande Kajsa Lindh Seniorskurator Adam Roigart Sekreterare Åsa Edlund Stipendiesekreterare Sara Söderqvist Nätmästare Klara Ahlin Hembygdsförman Sofia Hagberg Idrottsförman Robin Hindgren

Luccegasque NSK 3 med hemförlovning Nationen stänger Personalfest

Corren511  

Västgötacorrespången nr 5 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you