Page 1

Toruń, dn. 27.10.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 01.10.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Dane tłumacza

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:6727,15€

2. Kwota uzysku: 3363,58€ 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 3363,57€ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:605,44€ 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:5666,71€ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 71/100)

........................................... ............................................... Zleceniodawca Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

mLingua praktyki, rachunek do umowy o dzieło dla tłumacza