Page 1

Data wystawienia: Miejsce wystawienia:

Rachunek nr

2013-10-27 Łódź

1 / 2013

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA Tłumacz Nauka wystawiania dokumentów księgowych ul. .. 00-000 Miejscowość NIP 123 456 78 90

NABYWCA mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

REGON 123456789 Bank : Nazwa banku Numer rachunku: Nr konta Nazwa usługi / towaru

Tłumaczenie pisemne ANG-POL

Ilość

J.m.

1237

1125 znaków

Cena

Razem

43,05 zł

Wartość

53 252,85 zł 53 252,85 zł

Do zapłaty: Słownie:

53 252,85 zł Pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa PLN 85/100

Zapłacono Pozostaje do zapłaty Termin płatności

0,00 zł 53 252,85 zł 30-04-2011

Wystawca rachunku – zwolniony podmiotowo z VAT.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku

Rachunek  

mLingua praktyki, Rachunek wystawiany przez osobę prawną, rachunek bez VAT