Page 1

CORPORATE SERVICES & OFFICE LEASING

CORPORATE SERVICES

CBRE | GLOBAL CORPORATE SERVICES | EMEA

CBRE | STOCKHOLM | EMEA


CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2013 års omsättning). Företaget har ungefär 44 000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm och Göteborg med runt 80 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Företaget har åtta olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail Advisory, Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory, Asset Services och Corporate Services.

LÄS MER OM CBRE PÅ VÅRA WEBBSIDOR WWW.CBRE.SE ELLER WWW.CBRE.EU.


Tenant Representation Corporate Services Behöver ditt företag stöd i en hyresförhandling, hjälp med avveckling av överskottsytor eller rådgivning i samband med en omlokalisering? Vårt affärsområde Tenant Representation arbetar dagligen med den här typen av frågor. Detta gör att vi kan förse er med en djupgående marknadskännedom, ge er tillgång till vårt breda kontaktnät av lokalsökande företag och ge er en bättre kunskap i samband med omlokalisering, alltifrån hyresjuridik till byggprojektmöten. CBRE representerar också företag i mer komplexa transaktioner, t.ex. en utredning om ett företag skall fortsatta äga eller hyra sitt kontor.

OMLOKALISERING & NYETABLERING Vår huvudsakliga tjänst är att företräda hyresgästen i deras omlokalisering och nyetablering på lokalhyresmarknaden. I vår roll som hyresgästrådgivare hjälper vi hyresgästen med allt från behovsanalyser och upprättande av lokalprogram till utvärdering och förhandling. Genom att anlita professionell rådgivning ökar förutsättningarna att teckna ett hyresavtal som är juridiskt- och ekonomiskt fördelaktigt där lokalen är anpassad till verksamhetens behov. Eftersom att processen att finna lokaler anpassade till en specifik verksamhet är tidskrävande kan företaget genom att anlita oss fokusera på sin kärnverksamhet medan vi guidar er genom hela processen Vår erfarenhet och långa närvaro på marknaden ger hyresgästen de bästa möjliga förutsättningarna.

HYRESFÖRHANDLING En väsentlig del vid en omlokalisering eller nyetablering är förhandlingen av hyresavtalet. Då man som hyresgäst är bunden till hyresavtal under ett flertal år är det av stor vikt att man förhandlat fram de bästa möjliga vilkoren för just er verksamhet. Genom vår dagliga kontakt med marknaden känner vi till de bakomliggande faktorerna kring de flesta

nytecknade avtal. Detta innefattar marknadsmässig hyresnivå och hyresrabatter, hur olika hyresoptioner skall prissättas, vilka hyresgästanpassningar som skall ingå i hyran till avtalslängd. Eftersom vi löpande företräder företag i den här typen av frågor ökar förutsättningarna för dig som hyresgäst att teckna det mest fördelaktiga hyresavtalet för er verksamhet.

OMFÖRHANDLING Likt avtalsförhandling vid nytecknande av hyresavtal hjälper vi även hyresgäster vid omförhandling av befintligt kontrakt. Vid avtalsperiodens slut har du som hyresgäst rätt att säga upp befintligt kontrakt för vilkorsändring. Ni kanske inte längre anser att bashyran är marknadsmässig? Vid en omförhandling hjälper vi hyresgästen att anpassa hyresavtalet efter dess verksamhets nuvarande situation och önskemål. Vi ser över befintliga villkor där vi med vår marknadskänndom och erfarenhet kan avgöra vilka förutsättningar som finns för omförhandling. Vi bistår hyresgästen i hela processen från uppsägning, omförhandling och eventuell uppgörelse hos hyresnämnd.


KUNDER & SAMMARBETEN Oracle Boston Consulting Group UTC Bukowski Market Willis

EN OBEROENDE RÅDGIVARE Tenant Representation representerar alltid en part, hyresgästen. Grundläggande i vårt arbete är att ta till sig kundens önskemål och kunskap, så att utformningen av projektet stödjer företagets önskemål fullt.

AVVECKLING Har ni vuxit ur era lokaler eller genererar verksamheten inte de resultat ni önskar? Verksamheten kanske inte längre fungerar i befintliga lokaler eller stämmer inte lokalen och läget överens med bolagets profil i övrigt? Vi företräder även hyresgäster vid avvecklings av överskotts- och oönskade ytor. Genom att anlita oss i den processen får företaget inte bara hjälp att leta efter nya hyresgäster till de ytor som man vill avveckla. Vi företräder dessutom företag i förhandlingen med hyresvärden. Vi sköter även projektledningen av eventuella ombyggnationer som måste genomföras för att möjliggöra uthyrningen. Vid en avveckling stödjer vi även er i den huvudsakliga omlokaliseringen för att hitta de mest effektiva och passande lokalerna för er verksamhet.

KONTAKT MED ÖVER 100 MARKNADER Fördelen med en global aktör blir särskilt tydlig när företaget skall etablera sig utomlands. Andra lagar och regler gäller, och för att fastighetsaffären skall bli en lönsam investering krävs både kunskap och erfarenhet om den lokala marknaden. På CBRE har vi tillgång till ett brett internationellt nätverk. Med helägda dotterbolag kan vi bedöma

marknadsläget och utifrån lokala analyser ge ditt företag bästa möjliga resultat.

KONTAKTA OSS Kontakta oss på Tenant Representation om ditt företag behöver stöd i någon av de beskrivna processerna. Du finner våra kontaktuppgifter under Kontakter i detta blad.


Project Management Corporate Services Behöver Ert företag stöd under flyttprocessen eller behöver de nuvarande lokalerna byggas om för att lokalerna fortsatt skall stödja affärsstrategin? Vi projektleder konsulternas, leverantörernas och entreprenörernas arbete så att lokalen färdigställs i tid och enligt avtal. Vidare ansvarar våra projektledare för budget och uppföljning av ekonomin i projektet. Genom vår projektledning minimeras störningen av er verksamhet under hela flyttprocessen.

ERFARENHET OCH MARKNADSRELATIONER Med en lång erfarenhet av lokalhyresmarknaden har CBREs projektledare byggt upp värdefulla relationer med nyckelpersoner från fastighetsägare och inredare till leverantörer och installatörer.

PROJEKTLEDNING & SAMORDNING Oavsett om ni behöver stöd eller rådgivning i flyttprocessen eller om ni helt och hållet vill lämna över ansvaret till tredje part så kan vi på CBRE hjälpa er. Samordning är ett nyckelord vid ett anpassningsoch flyttprojekt. Kommunikation mellan fastighetsägare och dess underleverantörer samt kommunikationen meller er som hyresgäst med era underleverantörer utgör skillnaden mellan ett väl utfört projekt och en brusten tidplan. CBRE upprättar och följer tidplaner, håller i projektmöten, skriver protokoll och sköter löpande avrapportering. Vi skapar budget och sköter fakturering samt bevakar hela processen. Vi sköter all eller delar av kommunikationen med hyresvärden och säkerställer att projektet följer upprättad tidplan, håller sig inom ramen för utsatt budget och att slutresultatet blir precis som ni har förväntat er.

TEKNISK RÅDGIVNING Behöver ert nya kontor 200 kvadratmeter serverrum med släcksystem, UPS och 100 kilowatt kyla eller önskar ni problemfria skrivbordsinstallationer med ett smidigt trådlöst nätverk? De tekniska installationerna i ett flyttprojekt varierar i väldigt stor grad och omfattar larm och inpassering, serverrum och spridningsnät till skrivare, belysning, och AV-styrsystem. För att skapa ett kontor med hög teknisk standard som är lättanvänt oavsett om det gäller ett storskaligt serverrum och spridningsnät med tusentalsuttag eller det mindre kontorets installationer, så tar vi fram den bäst anpassade och

mest kostnadseffektiva lösningen. Utifrån en kravspecifikation som är anpassad till en överenskommen budget och önskad funktion upphandlar CBRE tjänster och leveranser samt funktionstestar färdig installation från pålitliga leverantörer.

ARBETSPLATSPLANERING & INDREDNING Skall ert företag gå från enskilda kontorsrum till ett öppet kontorslandskap med aktivitetsbaserade arbetsplatser och hotdesks? Vilka delar av befintligt möblemang går att återanvända, vad kan anpassas och hur ser en idealisk arbetsplats ut för Er? Finns behov att involvera en arkitekt och/eller inredare? Genom god samordning och en öppen dialog hela vägen ner i arbetsgruppen kan man skapa ett kontor som förutom att erbjuda optimala arbetsplatser, representerar Ert företag på bästa sätt. När man etablerat vilken typ av kontor man vill skapa kan det förutom den rent praktiska och logistiska planeringen krävas ett nästan lika omfattande arbete med att få förståelse och sammarbetsvilja i personalgruppen. Att bli av med sitt fasta kontorsrum och möjligheten att stänga dörren kan innebära stora påfrestningar. Vi arbetar med workshops, studiebesök och föreläsningar för att få hela företaget att förstå och uppskatta er nya arbetsplats.


KUNDER & SAMMARBETEN Google Boston Consulting Group Handelskammaren Kodak Oracle Avanza SPP

FÄRDIGSTÄLLANDE & FLYTT Första arbetsdagen i ett nytt kontor kan innehålla både positiva och negativa överraskningar. Vi arbetar tillsammans med er för att möjliggöra en så smidigt flytt eller nyetablering som möjligt. Samordningen mellan fastighetsägarens hantverkare och era leverantörer blir som viktigast i slutet av en anpassning. Genom noggrann planering, god kommunikation och ett stort mått erfarenhet kan man ta höjd för oförutsedda händelser och säkra upp de mest vitala funktionerna i ett tidigt skede. Skall både redundant fiberuppkoppling och kaffemaskinen vara på plats vid första arbetsdagen krävs samordning och god planering. En idealiskt flytt kan innebära att personalen kan släppa pennan och lämna sitt skrivbord på fredag eftermiddag för att anlända till sitt nya kontor på måndag morgon och fortsätta arbeta där man lämnade av innan helgen.

VAD KOSTAR EN FLYTT? Att flytta en verksamhet är en kostsam investering. Man pratar i breda termer om att en vanlig kontorsflytt kostar cirka 65 000 kronor per arbetsplats. Kostnaden är givetvis beroende av en rad faktorer. Hur mycket av möblemanget skall återanvändas, hur omfattande installation av data och säkerhet krävs och till vilken grad vill man göra egna anpassningsar och byggnationer. Genom att implementera en gedigen erfarenhet vid upphandling av såväl flyttfirmor och nätverksinstallatörer som möblemang och lös inredning finns förutom en väldigt omfattande mängd tid, mycket

pengar att spara. Ett väl anpassat förfrågningsunderlag sparar både tid och pengar och möjliggör en rättvis jämförelseprocess. Det gäller att veta vad man ska fråga efter för att få bra svar.

KONTAKTA OSS Kontakta oss på Project Management om du önskar mer information eller ett kostnadsförslag för våra tjänster. Du finner våra kontaktuppgifter under Kontakta oss i detta blad.


Portfolio Management Corporate Services Har ert företag kontor på flera platser runt om i landet? Kanske även utanför Sverige? Vi går igenom era nuvarande hyresavtal och hyresaviseringar och säkerställer att de är korrekta samt att de aviserats på rätt sätt. Genom vår globala och lokala marknadskunskap kan vi också ge er råd inför förestående avtalsutgång eller om era löpande hyresavtal är marknadsmässiga.

AVTALSHANTERING

KONTAKTA OSS

Har ni flera hyreskontrakt i flera olika orter med olika fastighetsägare eller har ni ett avtal i en ort med en fastighetsägare? Är villkoren i hyreskontrakten lättförståliga? Förstår ni era åtaganden eller behöver ni hjälp att tolka och översätta villkoren i avtalen till ett format som ni lättare kan förstå?

Behöver ni stöd i er hantering av hyresavtal eller har ni en fråga om hur vi på Portfolio Management kan hjälpa er? Tveka då inte att höra av er till oss på Corporate Services. Du finner våra kontaktuppgifter under Kontakta oss i detta blad.

CBRE erbjuder en portföljhantering som syftar till att tydliggöra villkoren i era hyresavtal så att ni till fullo förstår och utnyttjar de rättigheter och skyldigheter som avtalen ger. CBRE kan även fungera som ett bollplank i samband med uppsägning eller förlängning samt bevaka era intressen gentemot fastägare och därtill tillse att villkoren är de rätta.

HYRESHANTERING Som ett komplement till avtalshanteringen kan även CBRE hantera hyresbetalningar. Detta säkerställer att av fastighetsägaren debiterar hyreskostnader som stämmer överens med avtalet samt att hyran erläggs i tid.

RÅDGIVNING & ANALYS Har ni rätt lokaler för er verksamhet, hur ser era framtidsplaner ut och hur behöver lokalerna anpassas för att matcha behovet? Vi på CBRE kan hjälpa er med allt ifrån effektivitetsanalyser i syfte att bättre nyttja befintliga lokaler till att fungera som stödfunktion till er primära verksamhet.


Material Corporate Services

Presentationer Rapportering Marknadsanalyser Lokalsök Casestudier

MATERIAL

Publication Date

PUBLICATION TITLE By First Name, Last Name, Title, Region

SUMMARY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis dolor nec dui malesuada consectetur. Vestibulum eget urna at leo tristique ultricies. Morbi dictum vestibulum pede. Maecenas placerat placerat arcu. In hac habitasse platea dictumst. Nunc imperdiet. Fusce ut ante nec quam euismod molestie. Nunc eget justo. Mauris mi turpis, elementum a, pellentesque ac, dignissim eget, leo. Duis in risus. Vivamus in tellus. Cras libero turpis, rhoncus et, dignissim eget, hendrerit a SECTION HEADING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis dolor nec dui malesuada consectetur. Vestibulum eget urna at leo tristique ultricies. Morbi dictum vestibulum pede. Maecenas placerat placerat arcu. In hac habitasse platea dictumst. Nunc imperdiet. Fusce ut ante nec quam euismod molestie. Nunc eget justo. Mauris mi turpis, elementum a, pellentesque ac, dignissim eget, leo. Duis in risus. Vivamus in tellus. Cras libero turpis, rhoncus et, dignissim eget, hendrerit a, urna. Donec fermentum. Morbi rutrum. Nunc justo. Phasellus vestibulum turpis ut risus. Nam id neque. Etiam commodo interdum risus. Donec feugiat. Curabitur lectus. Nullam lacus. Curabitur porta eros rhoncus dolor. Sed eu enim. Vivamus posuere mauris id risus. Vivamus pharetra eros sodales ligula. Cras dolor tellus, iaculis ut, molestie a, tristique quis, quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras dapibus neque id elit. Donec diam arcu, pellentesque ut, porttitor a, rhoncus nec, risus. Maecenas quam dui, aliquet non, euismod eget, posuere id, lacus. Proin gravida, metus at bibendum aliquam, diam sem tempus odio, sed molestie risus est vel ligula. Aliquam egestas pulvinar elit. Morbi ultricies tristique nunc. Etiam suscipit viverra erat. Integer suscipit, felis eu interdum dignissim, lectus lacus varius dui, sit amet cursus libero lectus sagittis quam. Nam venenatis erat ut diam.

HEADING

HEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent auctor pellentesque arcu. Morbi urna diam, consequat at, vestibulum eget, dignissim eget, arcu. Mauris mi neque, vestibulum ac, auctor et, aliquet sit amet, ligula. Donec a dui. Nulla elit velit, lobortis eu, condimentum id, ultrices ac, nulla. In ut lorem. Donec id massa. Maecenas mattis. Proin ut mauris. Vivamus ullamcorper, diam sit amet facilisis placerat, felis risus ullamcorper orci, et dapibus lorem est eget dui. Etiam accumsan, urna et venenatis commodo, risus tortor porta magna, ut iaculis metus libero ac dolor. Praesent ut neque. Curabitur vehicula pretium lorem. Suspendisse potenti. Sed non purus sed arcu consectetur aliquet. Etiam convallis tellus in pede. Donec erat odio, facilisis eu, ultricies semper, sodales ut, mi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent auctor pellentesque arcu. Morbi urna diam, consequat at, vestibulum eget, dignissim eget, arcu. Mauris mi neque, vestibulum ac, auctor et, aliquet sit amet, ligula. Donec a dui. Nulla elit velit, lobortis eu, condimentum id, ultrices ac, nulla. In ut lorem. Donec id massa. Maecenas mattis. Proin ut mauris. Vivamus ullamcorper, diam sit amet facilisis placerat, felis risus ullamcorper orci, et dapibus lorem est eget dui. Etiam accumsan, urna et venenatis commodo, risus tortor porta magna, ut iaculis metus libero ac dolor. Praesent ut neque. Curabitur vehicula pretium lorem. Suspendisse potenti. Sed non purus sed arcu consectetur aliquet. Etiam convallis tellus in pede. Donec erat odio, facilisis eu, ultricies semper, sodales ut, mi.

Curabitur euismod. In libero ipsum, fermentum nec, consectetur ut, lobortis vel, purus. Sed diam augue, tempus vitae, hendrerit sed, ultrices ac, metus. Mauris varius arcu ut massa. Fusce id lectus. Nullam rutrum tincidunt massa. Donec et ipsum a ligula bibendum ultrices. Sed ultricies velit quis dui. Mauris risus purus, molestie ac, rutrum sed, tempus at, orci. Aenean eu nibh. Donec justo ipsum, porttitor a, viverra a, accumsan eget, lectus. Pellentesque felis. Proin in neque a purus volutpat porttitor. Integer felis elit, consectetur eget, tempus et, blandit ut, justo. Curabitur lacinia fringilla elit. Aenean sed tellus et urna sodales euismod. Nam diam ante, dignissim vel, rutrum in, sollicitudin quis, nulla. Praesent massa diam, egestas vitae, rutrum id, ullamcorper ut, dui. Nunc lorem tortor, fermentum non, molestie vel, consequat et, lig

Cras dapibus neque id elit. Donec diam arcu, pellentesque ut, porttitor a, rhoncus nec, risus. Maecenas quam dui, aliquet non, euismod eget, posuere id, lacus. Proin gravida, metus at bibendum aliquam, diam sem tempus odio, sed molestie risus est vel ligula. Aliquam egestas pulvinar elit. Morbi ultricies tristique nunc. Etiam suscipit viverra erat. Integer suscipit, felis eu interdum dignissim, lectus lacus varius dui, sit amet cursus libero lectus sagittis quam. Nam venenatis erat ut diam. Nam ante nulla, vehicula at, gravida id, suscipit eget, magna. Etiam at neque. Quisque interdum euismod eros. Morbi nec odio et enim placerat dapibus. Maecenas quis mi aliquet eros faucibus tempor. Suspendisse nisl. Cras id leo at lectus sodales rutrum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla sapien. Integer fringilla accumsan sem. Sed tempor. Curabitur vehicula diam sed eros

Q1

Q2

Q3

Table body text 1

9999

9999

9999

Table body text 1

9999

9999

9999

100

Table body text 1

9999

9999

9999

80

Table body text 1

9999

9999

9999

West

90

North

East

West

North

80 70 60 50 40 30 20 10 0

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent auctor pellentesque arcu. Morbi urna diam, consequat at, vestibulum eget, dignissim eget, arcu. Mauris mi neque, vestibulum ac, auctor et, aliquet sit amet, ligula. Donec a dui. Nulla elit velit, lobortis eu, condimentum id, ultrices ac, nulla. In ut lorem. Donec id massa. Maecenas mattis. Proin ut mauris. Vivamus ullamcorper, diam sit amet facilisis placerat, felis risus ullamcorper orci, et dapibus lorem est eget dui. Etiam accumsan, urna et venenatis commodo, risus tortor porta magna, ut iaculis metus libero ac dolor. Praesent ut neque. Curabitur vehicula pretium lorem. Suspendisse potenti. Sed non purus sed arcu consectetur aliquet. Etiam convallis tellus in pede. Donec erat odio, facilisis eu, ultricies semper, sodales ut, mi.

Table Heading

Chart Heading East

Chart Heading 100

60 40 20 0 1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Source: CBRE

Page 3 © 2011, CBRE Group Inc.

© 2011, CBRE Group Inc.

Publication Date

I er beslutstprocess involveras med största sannolikhet ett flertal parter på både lokal och internationell nivå. Vi på CBRE kan då bistå er genom hela processen med material på både engelska och svenska för att effektivisera processen internt så att godkännanden kan utdelas så snabbt som möjligt.

www.cbre.eu/research

Region Name ViewPoint

Under projektens gång rapporterar CBRE kontinuerligt till kund i avtalat format. Förutom presentationsmaterial av lokaler kan vi även hjälpa er med rapporter och analyser för att hjälpa er att ta det bästa beslutet för er verksamet. Skall ni sitta kvar i befintliga lokaler eller flytta? Skall ni avveckla ytor eller sälja egendom? Eller vill ni ha hjälp att förstå den nuvarande lokalhyresmarknaden och dess vakanser? Vi hjälper er att ta fram och analysera det underlag som krävs för att ni kan ta ett beslut om hur ni skall hantera er framtida eller nuvarande lokalsituation.

CBRE

Region Name ViewPoint

• To add an image, click on the picture placeholder icon

CASE STUDY Long version Header  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In quis imperdiet odio. Quisque consequat vulputate sagittis. Donec consectetur, tortor et ultricies ullamcorper, mauris ante leo, eget luctus nunc justo eget nisi. Maecenas sit amet est at ipsum convallis gravida molestie nec erat. Nunc elementum nisi vitae velit condimentum at blandit dui egestas.

• Windows Explorer will open, find your required image and click ‘Insert’.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In quis imperdiet odio. Quisque consequat vulputate sagittis. Donec consectetur, tortor et ultricies ullamcorper, mauris ante leo, eget luctus nunc justo eget nisi. Maecenas sit amet est at ipsum convallis gravida molestie nec erat. Nunc elementum nisi vitae velit condimentum at blandit dui egestas.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In quis imperdiet odio. Quisque consequat vulputate sagittis. Donec consectetur, tortor et ultricies ullamcorper, mauris ante aliquam leo, eget luctus nunc justo eget nisi. Maecenas sit amet est at ipsum convallis gravida molestie nec erat. Nunc elementum nisi vitae velit condimentum at blandit dui egestas.

Title

COVER HEADING

Text

Nature of instruction

Text

Size

Text

Countries • Please ensure you involved

PREPARED FOR

Client name

Cover subtitle

Client

have sought permission fromPrice the Client for use of their logo as stated in the CBRE BMS Manual – Section 3.1.9

Date

Text

Insert quote here. This is set up in a table. Use tab to navigate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Text

24

Two up

Chart title [delete if not necessary]

4%

Chart title [delete if not necessary]

4% 4%

5%

4%

5%

43%

5%

43%

5%

6%

6% 7%

7% 17%

UK Spain Switzerland Ireland Source:

4%

5%

5%

France Portugal Netherlands

CBRE | CLIENT NAME | PRESENTATION TITLE

• To add an image, click on the picture placeholder icon

CASE STUDY TABLES

PIE CHART EXAMPLE 2

4%

• This chart is embedded and can be edited when required STEPS 1. To edit elements within the chart select the element and the ‘Chart Tools’ tabs will become available in your ribbon (alternatively select the element and right-click, ‘Format …’) 2. Apply required changes 3. To edit data, select the chart and rightclick. Select ‘Edit Data’ – an Excel Title window containing the chart data will Client open

SOURCE HERE

17% Germany Austria Belgium

UK Spain Switzerland Ireland

Arial 8pt, Dark Grey

Source: 35

France Portugal Netherlands

Germany Austria Belgium

• Windows Explorer will open, find your required image and click ‘Insert’.

Title

Title

Text

Client

Text

Client

Text

Nature of instruction

Text

Nature of instruction

Text

Nature of instruction

Text

Size

Text

Size

Text

Size

Text

Countries involved

Text

Countries involved

Text

Countries involved

Text

Price

Text

Price

Text

Price

Text

Arial 8pt, Dark Grey CBRE | CLIENT NAME | PRESENTATION TITLE

25

CBRE | CLIENT NAME | PRESENTATION TITLE


Kontakta oss Stockholm

Tenant Representation

PEDER ENGBERG HEAD OF CORPORATE SERVICES TFN +46 8 4101 87 13

LOUISE PERGAMENT ASSOCIATE DIRECTOR TFN +46 8 4101 87 12

ANN-SOFIE ÅLDSTEDT SURVEYOR TFN +46 8 4101 87 25

DANIEL DUBOIS ASSOCIATE DIRECTOR TFN +46 8 4101 87 18

VICTOR CUNNINGHAM SURVEYOR TFN +46 8 4101 87 15

Project Management

MIKAEL KLIMSCHA DIRECTOR TFN +46 8 4101 87 09


CBRE Sweden AB Mäster Samuelsgatan 42 SE-CBRE 111 |57 Stockholm STOCKHOLM Växel +46 8 4104 8700 MÄSTER SAMUELSGATAN 42 SE- 111 57 STOCKHOLM

CBRE Corporate Services Stockholm Sweden  
Advertisement