Page 1

Info

Samfundsfag

Studieretninger 2016

Naturvidenskab

Aurehøj Gymnasium

Sprog

Musik


Velkommen til Aurehøj Gymnasium

udbud af valgfag kan du finde på skolens hjemmeside, hvor du også kan finde meget mere information om musik og billeder af årets gang på skolen.

I denne lille folder kan du og dine forældre få information om de studieretninger, vi udbyder her på skolen. Der er 11 studieretninger og sikkert en, der passer til dig, dine ønsker og fremtidsdrømme. Før du starter i gymnasiet, skal du tage stilling til, hvilken studieretning du ønsker. En studieretning består af 4 fag på A-niveau (det højeste niveau) 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau, hvor af nogle er valgfag. En hel model over gymnasiets opbygning og skolens

Aurehøj er en traditionsrig skole med hele stx- fagrækken og et væld af aktiviteter. Her kan du vælge mellem mange forskellige studieretninger, som kan føre til en lang række videregående uddannelser. Vi er særlig kendt for vores stærke musikprofil, som præger hele skolen og dens værdier. Så selvom eleverne fordeler sig på alle fag og studieretninger, har vi med musikken et unikt fællesskab at mødes i. For alle, der har deres gang på Aurehøj gælder det, at her skal være gensidig respekt og plads til den enkelte! Personlige kompetencer skal respekteres og udfordres, og talenter, evner og initiativer skal have udviklingsplads. Man kan sige, at Aurehøj er personlighedernes arbejdsplads.

Marianne Zibrandtsen Rektor


Om optagelse Du søger elektronisk på www.optagelse.dk og får svar elektronisk via mail.

Når du søger et gymnasium som din første prioritet, kan du kun søge én studieretning, men skriv meget gerne til os, hvis du kunne være interesseret i en anden studieretning også.


Aurehøjs Musikprofil Aurehøjs musikprofil – vigtig information i forbindelse med optagelse på skolen!

Du skal have en vis erfaring inden for musik for at blive godkendt som musikprofilelev, have spillet et instrument eller sunget i kor.

Hvis du optages på baggrund af skolens musikprofil, gælder afstandskriteriet ikke. Det er altså underordnet, hvor langt væk du bor fra skolen. Kort om optagelse til skolens musikprofil: • Alle som ønsker at deltage i skolens musikliv og som har en vis erfaring inden for musik kan optages, hvis de medsender dokumentation for det, de kan. • Anfør, hvilket ensemble eller kor du evt. ønsker at indgå i (se mulighederne sidst i denne pjece). • Optagelsesreglen gælder, uanset hvilken studieretning man søger. • Bliver du godkendt som musikprofilelev, optages du uden om de normale optagelsesreglers afstandskriterie.

Info

Undervisningsministeriet har godkendt, at Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil. Det har betydning for alle, der søger skolen på grund af musikken. Uanset om du søger en musik-studieretning eller en af de andre studieretninger, kan du blive optaget, hvis du kan noget inden for musik og ønsker at bruge det på skolen. Du skal skrive i din ansøgning, at du ønsker skolen på grund af musikken, og så skal du vedlægge dokumentation for dine kvalifikationer, altså f.eks. anbefalinger fra tidligere musiklærere eller musikskole. Du må meget gerne anføre, hvilket af skolens ensembler eller hvilke musikaktiviteter, du ønsker at indgå i. Se nærmere om Aurehøjs omfattende tilbud inden for frivillig musik til sidst i denne pjece.

Din ansøgning med de vedlagte bilag bliver nøje gennemgået af vicerektor samt af to af skolens musiklærere. Ud fra denne gennemgang indstilles de elever, der lever op til skolens musikprofil, til optagelse.


Eks

ame

Kammeratskab Julehygg e

J

n o k ule

n

e c n e r r r u k e n o g k e n i r d Lagkag r o f d U r e t s Fe Samfundsfagsdage

r e t cer

OptrĂŚden


r e d æ Gl Info

Lektiecafeer F ællessk Mødepligt ab

r e t n e d Stu

Idrætsdag

Musik


1. Matematik A / Fysik A / Kemi B dansk A

hist A

mat A

fysik A

dansk A

hist A

mat A

fysik A

kemi B

ty/fr B

eng B

fri blok C/B/A

dansk A

hist A

mat A

fysik A

kemi B

ty/fr B

eng B

kunst C

bio C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

bio C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

2. Matematik A / Kemi A / Fysik B dansk A

hist A

mat A

kemi A

dansk A

hist A

mat A

kemi A

fysik B

ty/fr B

eng B

fri blok C/B/A

dansk A

hist A

mat A

kemi A

fysik B

ty/fr B

eng B

kunst C


Naturvidenskabelige studieretninger Inden for naturvidenskab udbyder Aurehøj fire studieretninger, alle med matematik på A-niveau og hhv. fysik, kemi, bioteknologi og biologi på A-niveau. I tre af disse studieretninger er der en ledig valgblok, som kan bruges frit, hvilket vil sige at den kan løfte et af de fag du allerede har, eller give dig et helt nyt fag på C-niveau. Den sidste studieretning med biologi har intet valgfag.

I studieretning 2 er der hovedvægt på matematik og kemi. Kemi søger ligesom fysik at forklare verden naturvidenskabeligt, men lægger vægten på grundstoffernes egenskaber og sammenspil. Fysik indgår på B-niveau.

Naturvidenskab

Studieretning 1 har fokus på matematik og naturvidenskab. Fysik beskæftiger sig med verdens fysiske opbygning og de lovmæssigheder, der er baggrund for meget af den moderne teknologi og verdensopfattelse. Fagene understøtter hinanden med hensyn til formelsprog og anvendelse af matematiske modeller. Samspillet mellem fysik og matematik er optimalt på A-niveau.


3. Matematik A / Bioteknologi A / Fysik B dansk A

hist A

mat A

biotek A

dansk A

hist A

mat A

biotek A

fysik B

ty/fr B

eng B

fri blok C/B/A

dansk A

hist A

mat A

biotek A

fysik B

ty/fr B

eng B

kunst C

bio/ kemi C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

kunst C

fysik C

kemi C

samf C

idrĂŚt C

rel C

4. Matematik A / Biologi A / Psykologi B dansk A

hist A

mat A

bio. A

dansk A

hist A

mat A

bio. A

psyk B

ty/fr B

eng B

dansk A

hist A

mat A

bio. A

psyk B

ty/fr B

eng B

old C


Studieretning 4: Matematik A – Biologi A – Psykologi B Denne studieretning kombinerer biologi og matematik på A-niveau med psykologi på B-niveau. I biologi indgår naturligt matematiske modeller, f.eks. til beregning af epidemiers opståen og udvikling, populationsmønstre og rusmidlers nedbrydningsmønstre, så samspillet mellem fagene er stort. Sammenhængen mellem biologi og psykologi er oplagt i emner som stress, sundhed, depression, læring og hukommelse, køn og præstationer inden for sport. Med denne studieretning har du adgang til en bred vifte af videregående uddannelser indenfor sundhed og pædagogik.

Naturvidenskab

Studieretning 3: Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B Denne studieretning forener biologi og kemi i faget bioteknologi. I 1.g læses de to fag hver for sig, men fra 2.g smelter de sammen. Bioteknologi er for dig, der gerne vil udleve din fascination af det komplekse, bioteknologiske område og få underbygget din naturvidenskabelige viden ved også at have fysik på B-niveau. Måske satser du på videregående uddannelser som læge, sygeplejerske, farmaceut eller biolog. Formelt giver faget bioteknologi kompetence på B-niveau i både biologi og kemi og på A-niveau i biotek, så du har mange videre uddannelsesmuligheder med denne studieretning.


5. Samfundsfag A / Engelsk A / Matematik B dansk A

hist A

samf A

eng A

dansk A

hist A

samf A

eng A

mat B

ty/fr B

fri blok fri blok B/A C/B/A

dansk A

hist A

samf A

eng A

mat B

ty/fr B

nat.ge C

kunst C

ty/fr B

eng B

fri blok B/A

ty/fr B

eng B

kunst C

bio C

fysik C

idrĂŚt C

rel C

old C

bio C

kemi C

fysik C

idrĂŚt C

rel C

6. Samfundsfag A / Matematik A / Filosofi C dansk A

hist A

samf A

mat A

dansk A

hist A

samf A

mat A

dansk A

hist A

samf A

mat A

filo C

old C


Samfundsvidenskabelige studieretninger Interesserer du dig for det samfund og den tid, du lever i, og er du optaget af udviklingen i det danske, europæiske og globale samfund, skal du vælge en studieretning med samfundsfag. Studieretning 5: Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B Denne studieretning kombinerer samfundsfag med engelsk og matematik. Det er en studieretning med internationalt fokus. Her bliver du klogere på sociale, kulturelle, politiske, og økonomiske forhold i samfundet, med hovedvægt på Storbritannien og USA. Matematik indgår i forbindelse med økonomisk ulighed, økonomisk vækst og statistiske undersøgelser.

Studieretning 6: Samfundsfag A – Matematik A – Filosofi C Kombinationen af samfundsfag, matematik og filosofi giver muligheder for at betragte samfundenes udvikling ud fra overordnede perspektiver. Der er sammenhæng mellem politisk idéhistorie og filosofi, f.eks. ved fremkomsten af de liberale frihedsidealer, som kan spores direkte frem i menneskerettighederne. Desuden er der et naturligt samspil mellem matematik og samfundsfag på områder som statistiske mål – herunder chi-i-anden test og lineær regression, økonomisk ulighed, økonomisk vækst og multiplikatoreffekten osv.

Samfundsfag


7. Engelsk A / Fransk (fortsĂŚtter) A / Psykologi C dansk A

hist A

eng A

fransk A

dansk A

hist A

eng A

fransk A

dansk A

hist A

eng A

fransk A

fri blok fri blok nat. fag B/A B B psyk C

mat C

kunst C

fysik C

nat.ge C

bio C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

nat.ge C

bio C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

8. Engelsk A / Italiensk (begynder) A / Filosofi C dansk A

hist A

eng A

ital A

dansk A

hist A

eng A

ital A

dansk A

hist A

eng A

ital A

fri blok fri blok nat. fag B/A B B filo C

mat C

kunst C

fysik C


Sproglige/humanistiske studieretninger Mere end nogensinde før er der i vores tid behov for mennesker, som er gode til flere fremmedsprog og har kulturel indsigt og forståelse for andre lande og folk. Hos os kan du vælge at lære italiensk fra bunden og føre det op til A-niveau, eller fortsætte med fransk fra folkeskolen, så det kommer op på A-niveau.

!

NB! Aurehøj tilbyder kun sprogfagene fransk (fortsætter), tysk (fortsætter) samt italiensk (begynder) – ikke f.eks. spansk. Studieretning 7: Engelsk A – Fransk A – Psykologi C Har du haft fransk i folkeskolen, kan du fortsætte med sproget her. Med både fransk, engelsk og psykologi får du en rigtig god, sproglig viden og kunnen og forståelse for de store kulturer, der har præget både Europa

og det internationale samfund. Du kommer til at læse og arbejde med mange spændende tekster og vil kunne opnå stor sikkerhed i begge sprog. Studieretning 8: Engelsk A – Italiensk A – Filosofi C Vælger du denne studieretning, får du italiensk og engelsk alle tre år. Du vil blive dygtig til sprogene og kunne se de mange sproglige ligheder imellem dem. I fagene arbejder du også med landenes kultur og filosofi, og den spændende udvikling, der sker i disse år både i Europa og i resten af verden. De sproglige studieretninger sigter mod videre uddannelse indenfor humaniora og internationale studier både herhjemme og i udlandet.

Sprog


9. Musik A / Engelsk A / Psykologi C dansk A

hist A

musik A

eng A

dansk A

hist A

musik A

eng A

dansk A

hist A

musik A

eng A

ty/fr B psyk C

nat. fag fri blok B B/A

ty/fr B

bio C

mat C

nat. geo fysik C C

samf C

idrĂŚt C

rel C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

nat. geo fysik C C

samf C

idrĂŚt C

rel C

old C

10. Musik A / Matematik A / Fysik B dansk A

hist A

musik A

mat A

dansk A

hist A

musik A

mat A

fysik B

ty/fr B

eng B

fri blok C/B/A

dansk A

hist A

musik A

mat A

fysik B

ty/fr B

eng B

kemi C

bio C

11. Musik A / Engelsk A / Drama B dansk A

hist A

musik A

eng A

dansk A

hist A

musik A

eng A

dr B

ty/fr B

nat. fag B

dansk A

hist A

musik A

eng A

dr B

ty/fr B

bio C

mat C

old C


Kunstneriske studieretninger Aurehøj har en særlig musikprofil og optager hvert år op til 120 nye elever med musik A. Er du glad for musik og synger du, eller spiller du et instrument, er de kunstneriske studieretninger for dig. Her kommer du til at synge, spille, lytte til, analysere og tale om musik. Du får udvidet din musikalske horisont og bliver udfordret på dine musikvaner. Når du har musik på A-niveau, bliver dit kunstneriske fag i 1.g automatisk musik. Studieretning 9: Musik A – Engelsk A – Psykologi C Musik og engelsk er humanistiske fag, dvs. fag der beskæftiger sig med mennesket og dets omverden. De to fag har store berøringsflader i forskellige tidsperioder og genrer, fra renæssance til reggae. Det tredje fag i studieretningen er psykologi C, som giver en videnskabeligt baseret forståelse af mennesket i en social og kulturel kontekst. Studieretning 10: Musik A – Matematik A – Fysik B Musik og matematik er fag, som ligner hinanden i krav til kompleks og logisk tænkning. Hvis du er god til matematik, vil du oftest også være god til musikteori. Det tredje fag på denne studieretning er fysik B, som bla. åbner for en større forståelse af svingninger, lyd, og frekvenser. Musik på A-niveau er både for den, der har lyst til at få en mere kvalificeret tilgang til musik og vokse med de

personlige udfordringer, som musikfaget giver, og for den, der vil beskæftige sig professionelt med musik. Det kan være på professionsbacheloruddannelser og på lange, videregående uddannelser eller som selvstændig kunstner. De kunstneriske studieretninger med engelsk på A-niveau giver også adgang til humanistiske uddannelser, og studieretning 10 giver adgang til en bred vifte af uddannelser også indenfor det naturvidenskabelige område. Studieretning 11: Musik A – Engelsk A – Drama B Det er ideen i denne studieretning, at der overvejende skal arbejdes projektorienteret, således at alle tre fag indgår. Kreativitet og innovation vil præge arbejdet, og du vil blive stillet over for både teoretiske og praktiske opgaver, der kræver utraditionelle løsninger. Bemærk, at der ingen frie fagvalg er på denne studieretning– kun valg af naturvidenskabeligt B-niveaufag. Musik


Frivillig musik På Aurehøj kan du dyrke musik under ledelse af skolens egne musiklærere i kor, klassisk orkester, bigband eller i verdensmusikorkesteret, Keepi Lefti. Synger du i forvejen, eller spiller du et orkesterinstrument, glæder vi os til at se dig i et af vores ensembler. Du kan også selv danne et band og låne et øvelokale på skolen. Der er også mulighed for at låne et instrument i Aurehøjs instrumentbank. Aurehøj Classic er et 4-stemmigt blandet kor (piger og drenge), der synger skøn klassisk musik og swingende jazz og er åbent for alle, der kan synge rent. Koret øver hver mandag eftermiddag. Korsang giver en masse musikalske og sociale oplevelser og giver desuden træning i stemmedannelse og hørelære. Øvede kormedlemmer får mulighed for at optræde som solister sammen med koret. Aurehøj Classic synger et alsidigt repertoire – mest klassisk, viser og jazz – og samarbejder med Aurehøj Phil om optræden til musikaftner, julekoncerter, afslutninger mm. I år opfører Aurehøj Classic og Aurehøj Phil en musikdramatisk forestilling på skolen, nemlig operetten Pinafore. Sidste år rejste de to ensembler en uge til Dresden og gav koncerter. Aurehøj Phil er et orkester, der spiller alt fra Bach til Bernstein og er

åbent for alle, der spiller et orkesterinstrument. Orkestret øver hver onsdag eftermiddag. At spille i orkester er et must for alle klassiske instrumentalister på Aurehøj. Øvede orkestermedlemmer får mulighed for at optræde som solister sammen med orkestret. Aurehøj Phil har et fast samarbejde med Aurehøj Classic, bl.a. om julekoncerter. I år opfører Aurehøj Phil og Aurehøj Classic en musikdramatisk forestilling på skolen, og sidste år rejste de to ensembler en uge til Dresden og gav koncerter. Vox Aurehøj Vox Aurehøj er som udgangspunkt et rytmisk kor. I virkeligheden består koret af to vokalensembler, et mandskor og et pigekor; de to kor arbejder desuden sammen om fællesnumre. På det seneste har vi bl.a. lavet Paul Simons ”Homeless” sammen med Keepi Lefti. Repertoiret er lækre popnumre, jazz og barbershop/beautybox-arrangementer. Du behøver ikke være superrutineret sanger for at deltage, men du skal kunne synge rent, og du skal komme til prøven hver onsdag, så indstuderingstempo og energi kan holdes på et højt niveau. Vox Aurehøj optræder ved skolens musikarrangementer, og - efterhånden som vi oparbejder vores repertoire - også "ud af huset".


Aurehøj Big Band er et tilbud til alle nodekyndige blæsere (saxer og messing) og rytmegruppefolk. Vi spiller overvejende fejende swingmusik, men også mere funk-, blues- og rockprægede numre. I løbet af skoleåret spiller bigbandet både på skolen og ude i byen. I årenes løb er det også blevet til adskillige turnéer rundt om i Europa. Aurehøj Big Band indspiller hvert år en cd sammen med Keepi Lefti.

med HOF om instrumentalundervisning i Aurehøjs lokaler. Vil du læse mere om musikken på Aurehøj eller høre musikalske smagsprøver fra orkestrene, så gå ind på vores hjemmeside www.aurehoej.dk .

Keepi Lefti. Keepi Lefti (betyder rundkørsel på swahili) spiller rytmisk musik med udgangspunkt i de mere »tropiske« genrer som f.eks. reggae og salsa. Ud over en standardbesætning bestående af sangere, bas, guitar, keyboard og trommer har vi en udvidet percussiongruppe samt blæsere med. I efteråret bygges formen op, og i løbet af foråret intensiveres koncerterne både på og uden for skolen. Vi afslutter året med en cd-indspilning af nogle af årets »hits«. Andre musikaktiviteter Aurehøj har hvert år to kammermusikaftner med akustisk musik og to rytmiske aftner med forstærket musik. Der er også eftermiddags- og aftencaféer samt et stort melodi grandprix i begyndelsen af december, som mange klasser deltager i med et selvskrevet nummer. Efter skoletid er der mulighed for, at elevbands kan øve i skolens øvelokaler. Desuden har skolen en aftale Musik


Orienteringsaften for elever og forældre den 20. januar 2016 kl. 19.30-22.00 Besøgsdage bestilles på www.aurehoej.dk

30367 aurehoej studieretning 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you