Issuu on Google+

56° 16’ 39” N 14° 31’ 35” E

VISIT OLOFSTRÖM SWEDEN AT ITS BEST

www.visitolofstrom.se


Visit Olofström Olofström bjuder på en blandning av Industri, Kultur & Natur. Här finns vildmarkens lugn och tystnad, äventyr, vackra sjöar, jakt & fiske och kulturella miljöer. Här möts en spännande historia som sträcker sig från industri och bruksmiljöer till snapphanar och författarbygder, med en nutid som sätter barnen i centrum. Olofström arbetar efter målen: Nära till Allt, Barnen i Centrum & Jobb till 1000.

Visit Olofström Olofström offers a mix of Industry, Culture & Nature. Here's wilderness tranquility and silence, adventure, beautiful lakes, hunting & fishing, and cultural environments. This is where a fascinating history that stretches from the industrial and utility environments to snapphanar and author districts, with a present that places children in the center. 

 Olofström is working towards the goals: Close to Everything, Children in Centre & Jobs to 1000.

VISIT OLOFSTRÖM 2014 • ANSVARIG UTGIVARE & PRODUKTION: Therese Stjerna • TRYCKERI: Handelstryck AB Borås LAYOUT: Annonsmedia Väst AB, Borås • Brochyren är en samproduktion och finansieras av Visit Olofström, Olofströms kommun och annonsörerna.


Om Olofström/About Olofström 04 Upplev industin/Experience Industry 06 Upplev vildmarken/Experience the wilderness 07 Jakt & Fiske/ Hunting & Fishing 09 Naturupplevelser/ Experience The Nature 10 Sjöarna/ The lakes 11 Olofströms Fritidsklubb 12 Snärjeskogen 13 Arons berg Museum 13 Brokamåla Gård 14 Snärjeskogen - Upplevelser 15 Olofströms Kraft & Olofströms Kabel TV 16 Upplev Kulturen/Experience the culture 17 Författarbyggd/ Author’s Countryside 20 Frossa i kulturarvet/ Revel in the cultural heritage 22 Salje 23 Nässlebygdens Pärlor 24 Evenemang/Events 25 Barnen i cetrum/ The children in the center 26 Fler aktiviteter & utflykter/More Activities & Excursions 29 Hörsjöns Plantskola 30 Charkkungen & Gränums Hälsobad & Fiske 31 Djupadal 32 Boende/ Accommodation 36 Hotel Fritzatorpet 38 First Hotel Olofström 39 Liljenborg i Jämshög 39 Hallandsboda B&B 40 Harasjömåla Fiskecamp 41 Halens Camping 42 Samhällsinformation/ Social Guidance 44 Olofströms Näringsliv 45 Olofströmshus 46 Tomter till salu


Upplev Industrin Brukshistorian i Olofström sträcker sig långt tillbaka i tiden. Här startade den industriella revolutionen, vilket fortfarande präglar samhället i form av intressanta besöksmål, högteknologiska företag såsom Volvo och andra industrier. Tiden då brytningen av ”det svarta guldet – Diabas” skedde, stoltserar fortfarande med sin närvaro med över 100 stenbrott i Stenriket.

Experience Industry The industrial history in Olofström stretches far back in time. Here is where the industrial revolution started, which still characterizes society in the form of interesting sights, high-tech companies such as Volvo and other industries. The time when the mining of  “the black gold - Diabase” took place, still boasts its presence with over 100 quarries in The Stone Land.


Bil-, och fordonsmuseum & Åkerimuseum

Olofströms museum

På Bil-, & Fordonsmuseum kan du följa Volvos historia och utveckling. Här finns bl.a. äldsta Volvon ”Jakob”, ”Helgonet”-bilen samt gamla mopeder och cyklar. I Åkerimuseum kan besökare få en bild av tiden från de första små lastbilarna fram till åkerinäringens genombrottsår under 1950-, och 1960-talet. Kontakta: Kjell Olsson, tel: 0706-340000, kjell@brocenter.se

Den industriella historien i Olofström började på 1600-talet med skogsbruk, som senare blev pappersbruk och sprittillverkning. Olofströms museum visar olika epoker inom smide, koppar, emalj, rostfritt, krigsmateriel, separatorer och Volvo-bilar. Kollektionen inryms i en stenbyggnad från 1800-talet i natursköna Holje park. Kontakta: Olofströms hembygdsförening, tel: 0454-40096

  In Car & Vehicle Museum, you can follow Volvo's history and development. Here you can find the oldest Volvo "Jakob", "The Saint’s" car and old mopeds and bicycles. In Hauliers Museum, visitors can get an idea of the time from the first small trucks to the haulage industry breakthrough in the 1950’s and 1960’s. Contact: Kjell Olsson, Phone: +46 (0)706-340000, kjell@brocenter.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

The industrial history of Olofström began in the 1700:th century with forestry, which later became the paper and liquor manufacturing. Olofströms museum displays various eras such as iron, copper, enamel, stainless steel, military equipment, separators and Volvo cars. The collection is housed in a stone building dating from the 1900:th century in scenic Holje park. Contact: Olofströms Folklore Society, Phone: +46 (0)454-40096

Ebbamåla Bruk

Upplev en av sommarens Järnnätter på Ebbamåla bruk, då järnet lyser rött, släggan hamrar mot städet och de sotiga gjutarna bär ut den lysande järnsmältan i skänken. Se hur det gick till förr vid gjutning och smide och se originalmaskinerna i bruk, samt passa på att gjuta din egen tennsoldat. Det finns en shop i Jernboden och övernatta gärna på STF Vandrarhem, fiska lax i Mörrumsån eller ta en cykel/vandringstur på de vackra lederna och njut av de tysta, natursköna omgivningarna. Läs mer: www.ebbamalabruk.se

Stenmuseum i Vilshult

Här finns en industrihistorisk utställning, som berättar om en spännande period i bygdens utveckling. Brytningen av den dyrbara diabasen ”det svarta guldet”, som är världens finaste kvalitet, tog sin början i slutet av 1800-talet och än idag finns Olofströms diabas i många kända byggnader, som t.ex. Empire State Building i New York. Här finns guidning på plats efter överenskommelse och lyssna gärna till spännande berättelser om de speciella personer som arbetade i stenbrotten. Kontakta: Tommy Svensson, tel: 070-5253100

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Experience one of the summer’s Iron Nights, when the iron glows red, listen to the sledge hammer against the anvil and watch the sooty foundry men carry out the brilliant iron melt in the ladle. See how it was done before in casting and forging and see the original machines in use, and take the opportunity to make your own tin soldier. There is a shop in Jernboden and stay at the STF Hostel, fish for salmon in Mörrum River or take a bike/hike on the beautiful trails and enjoy the quiet, scenic surroundings. Read more: www.ebbamalabruk.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Here is an industrial historical exhibition, which tells of an exciting period in the district's development. The mining of the precious diabase "the black gold", which is the finest quality in the world, began in the end of the 1900:th century and today there are Olofström diabase in many known buildings, such as Empire State Building in New York. Take a tour in the museum and listen to exciting stories of special persons who worked within the stone industry. Contact: Tommy Svensson, Phone: +46 (0)70-5253100

5


Upplev Vildmarken Få ställen kan erbjuda det totala lugn, som tystnaden i Sveriges sydligaste vildmark kan erbjuda. Här finns spegelblanka sjöar, trollska skogar fulla av svamp och bär samt Snapphaneland med sin spännande historia. Olofström är även berömt för sitt fiskeparadis, sina kanotleder och de vackra sjöarna. Här finns möjligheten att rofyllt svepa genom de spegelblanka vattnen, vara i fred på sin egen fiskebrygga, delta i en spännande jakt eller uppleva vacker natur på bilfria cykel-, och vandringsleder.

Experience the wilderness

Few places can offer the total tranquility, as the silence of Sweden's southern wilderness. Here are glassy lakes, enchanted forests full of mushrooms and berries and Snapphane Land with its exciting history. Olofström is also famous for its fishing paradise, canoe trails and the beautiful lakes. Sweep quietly through the glassy waters, be in peace on your own fishing pier, participate in an exciting hunt or experience the beautiful countryside on traffic-free cycling and walking trails.


Brokamåla Gård

Jakt & Fiske

Brokamåla gård erbjuder boende och konferens i gårdsmiljö med anor från sent 1700-tal. Här finns tillgång till mer än 20 sjöar, ädelfiske, båtar, stugor, bad och fina strövområden med möjligheter till svamp-, och bärplockning. Här kommer du naturen och vildmarken riktigt nära och prova gärna på äventyrsbanan med lerduveskytte, delta i en jakt eller koppla av i sköna, vedeldade badtunnor med bastu i vildmarksmiljö. Läs mer: www.brokamala.se

I Olofström finns många fiskeställen och utbildade fiskeguider som behärskar flera språk samt jaktledare som kan arrangera jaktturer.

Hunting & Fishing In Olofström there are many fishing locations and trained guides who master several languages as well as hunt leaders who can arrange hunting trips.

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Brokamåla Gård offers accommodation and conference in courtyard setting, dating from the late 1800:th century. It offers access to more than 20 lakes, game fishing, boats, cabins, swimming and scenic walking areas with potential for mushrooms and berries. Here you will come up close to the nature and the wilderness and feel free to try the adventure course with clay pigeon shooting, participate in a hunt or relax in the comfortable, wood-fired hot tubs with sauna in the wilderness. Read more: www.brokamala.se

Harasjömåla Fiskecamp                      


Harasjömåla är ett paradis för fiskare och innefattar ett 25-tal naturliga sjöar med Regnbåge,Öring,Gädda, Abborre och Vitfisk. Här finns också ”Flugströmmen”, ett konstgjort rinnande vatten på 1,1 km upplåtet för flugfiske samt en knattedamm för barnen att prova på fiske i. Årligen njuter 80 000 besökare av tillvaron i den trollska vildmarken. Harasjömåla erbjuder även badtunnor, bastu, konferensmöjligheter, stugor och camping. Läs mer: www.harasjomalafiskecamp.com

Wedkarskie Safari


© DiskArt™ 1988

Följ med på fiskesafari i södra Sverige tillsammans med guide som behärskar svenska, engelska och polska! Här finns många turer i fisketäta fiskevatten. Läs mer: www.facebook.com/WedkarskieSafari

Harasjömåla Fiskecamp is a paradise for anglers and includes 25 natural lakes with Rainbow trout, Trout, Northern Pike, Perch and Whitefish. There is also a "Flyfishing Stream", an artificial running stream at 1.1 km available for fly fishing as well as a pool for the kids to try out fishing in. Harasjömåla also offer hot tubs, sauna, conference room, cottages and camping. Read more: www.harasjomalafiskecamp.com

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Take a fishing safari tour in southern Sweden, together with a guide who both speak Swedish, English and Polish! There are many tours in fish dense waters. Learn more: www.facebook.com/ WedkarskieSafari

© DiskArt™ 1988

7


Gränum Resort & Spa


Inbäddat i vacker lövskog och med en porlande bäck erbjuder Gränum Resort & Spa badtunnor, bastu, boende och fiske i fantastisk miljö. Här finns två större hus med privata terrasser till uthyrning för det större sällskapet eller för dem som önskar en högklassig vistelse med mycket utrymme och lugn och ro. Resorten erbjuder även guidade fisketurer på flera språk. Läs mer: www.gränumshälsobadochfiske.se © DiskArt™ 1988

Nestled in the beautiful woods with the sound of the nearby stream offers Gränum Resort & Spa hot tubs, sauna, living and fishing in stunning surroundings. Here are two larger houses with private terraces for rent fit for larger groups or for those who desire a high-quality stay with a lot of space and tranquility. The resort also offers guided fishing tours in several languages. Read more: www.gränumshälsobadochfiske.se © DiskArt™ 1988

Snärjeskogen


Rofyllt inbäddad i det Blekingska landskapet ligger den välrenommerade festplatsen Snärjeskogen, en oas som gör gott för både kropp och själ. Här finns nybyggda stugor, trevliga promenadstigar och en å med kräftor. Precis vid den brusande ån kan du prova på kräftfiske och njuta av vedeldade badtunnor som rymmer upp till 50 gäster. Känn doften av det vedugnsgrillade köttet, som tillsammans med smakrika tillbehör i den gemytliga grillhyddan, ger vistelsen en totalupplevelse. Läs mer: www.snarjeskogen.nu © DiskArt™ 1988

Serenely nestled in Blekinge you will find Snärjeskogen, an oasis that do good for both body and soul. Here are newly built cottages, nice walking trails and a stream with crayfish. Right by the rushing river, you can try fishing crayfish and enjoy wood-fired hot tubs that can accommodate up to 50 guests. Smell the food from the fire in the barbecue hut and enjoy a total experience. Read more: www.snarjeskogen.nu

© DiskArt™ 1988

Jägareförbundet


Olofströms jaktmarker är på 1700 hektar och till varje jakt finns ansvariga jaktledare och spårhundsekipage. Jägareförbundet arrangerar även jaktpaket till grupper och erbjuder övernattning på Jägaretorpet. Där finns slaktrum, kylrum och ett styckningsrum och ligger enskilt i vacker skogsmiljö. Jägaretorpet är inte enbart för jägare, utan kan även hyras av privatpersoner eller företag för olika aktiviteter.  Läs mer: krets.jagareforbundet.se/olofstrom © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Olofströms hunting grounds are in a 1700 hectare area. For each hunt there will be responsible hunt leaders and a tracking rig. The Hunters Association also arranges hunting packages to groups, and offers accommodation at Hunters Croft. There's a slaughter room, cold room and a cutting room and is in an exclusive, beautiful forest environment. Hunters Croft is not just for hunters. It can also be rented by individuals or business groups for various activities. Read more: krets.jagareforbundet.se/olofstrom 8


Naturupplevelser Olofström erbjuder många cykelleder och vandringsleder. Ta en tur genom landskapet, upplev stillheten och upptäck bygdens smultronställen. Historiska platser gömmer sig i skog och mark och med turen på sin sida finns chansen att uppleva skogens vilda djur. Få smak på naturen genom att plocka svamp, bär och andra godsaker som skogen bjuder på.


Experience The Nature Olofström offers many bike trails and hiking trails. Take a ride through the countryside, experience the tranquility and discover the area's favorite spots. Historic sites are hiding in the forest and with luck on your side, there is a chance to experience the forest's wildlife. Get the taste of nature by picking mushrooms, berries and other goodies that the forest offers.

Valhall Markernas museum


I Markernas museum presenteras ett 70-tal naturupplevelser. I Olofström finns bl.a. Blekinges högsta punkt. En del av platserna är indelade efter olika spår av mänsklig aktivitet som t.ex. varggropar eller tjärdalar, medan en del har andra värden. Alla platser är utmärkta på en karta och för varje plats är även GPS-koordinaterna angivna. Läs mer: www.visitolofstrom.se © DiskArt™ 1988

Surrounding area's museum presents 70 outdoor experiences. Blekinges highest point is in Olofström and some of the sites are categorized by different traces of human activity such as wolf pits or tar pits, while some have other values. All locations are marked on a map with GPS coordinates. Read more: www.visitolofstrom.se

© DiskArt™ 1988

Snapphaneland & Stenriket


I de steniga socknarna där Skåne och Blekinge möts finns den världsberömda svarta graniten - Diabas. Gränstrakternas otillgängliga natur var även platsen för snapphanestriderna under 1600-talet. Guidade turer i stenbrotten i Stenriket samt i Snapphaneland arrangeras av Rotfast & Nyteboden. Läs mer: www.rotfast se och www.nyteboden.se

Valhall


En 40 m hög brant med en fantastisk utsikt över sjön Orlunden med omgivningar. Enligt sägen var här en ättestupa före den kristna tiden. När åldringarna blev för gamla för att klara sig själva sägs det att de kastades utför branten. Numera är Valhall en populär plats för picnic och grillning. Läs mer: www.visitolofstrom.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

In the rocky parishes where Skåne and Blekinge meet are the world famous black granite - Diabase. The inaccessible nature was also the site of Snapphane battles of the 1700:th century. Guided tours of the quarries in Stone Land and in Snapphane Land are organized by Rotfast & Nyteboden. Read more: www.rotfast.se and www.nyteboden.se

Valhall
is a 40 m high escarpment with stunning views over the lake Orlunden surroundings. According to legend was here a precipice before the Christian period. When old people became too old to manage themselves, it is said that they were thrown down the steep place. Nowadays, Valhall is a popular spot for picnics and barbecues. Read more: www.visitolofstrom.se 9


Sjöarna Här finns Blekinges största insjö Halen, som har naturliga förbindelser med Raslången, Gillesjön, Filkesjön och Immeln. Sjöarna i Halens Naturreservat och Ekopark Raslången utgör utmärkta paddlingsvatten med många rastplatser och övernattningsställen.

The lakes Here are Blekinges largest lake Halen, which has natural relations with Raslången, Gillesjön, Filkesjön and Immeln. The lakes in Halen Nature Reserve and Ecopark Raslången are excellent paddling water with many picnic spots and places to stay overnight.

Kanotcentralen i Olofström

Kanotcentralen i Olofström har en 40-årig tradition att hyra ut kanoter och kajaker i en unik miljö i Halens naturreservat och i Ekopark Raslången. Området är lämpligt för både nybörjare och vana paddlare. Läs mer: www.halenkanot.com  

Halenbadet

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

The Canoe Center of Olofström has a 40 years old tradition of lending canoes and kayaks in the unique environment, Nature reserve of Halen and the Eco Park of Raslången. The area is suitable both for beginners and experienced paddlers. Read more: www.halenkanot.com


Halenflotten


Upplev sjön Halen under en flottfärd i dess vackra omgivningar. Svalka dig med ett dopp efter ett besök i bastun och lyssna till Halens hemligheter. Ombord finns möjligheter att äta och dricka något gott, medan flotten sveper fram över det spegelblanka vattnet. Läs mer: www.halenflotten.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Experience the lake Halen during a rafting trip in its beautiful surroundings. Cool off with a swim after a visit in the sauna and listen to Halen’s secrets. On board there are opportunities to eat and drink something tasty, as the raft sweep across the glassy water. Read more: www.halenflotten.se

10

Badplatser/Swimming Olofström: Halens Camping & Oredssjön Vilshult: Slagesnässjön Kyrkhult: Södersjön Hemsjö: Aborrasjön Gränum: Orlunden Vid samtliga platser finns bryggor, hopptorn (utom Kyrkhult) och toaletter At all the swimming locations are docks, diving board (except Kyrkhult) and toilets.


”att nästan ljudlöst glida runt med kanot ger motion, avkoppling och en stark naturupplevelse.” Kanot och KajaK

Kanotcentralen i Olofström ligger i Olofströms Fritidsområde vid Halens Naturreservat. Här hyr man Kanot/ Kajak för en härlig tur på Blekinges största insjö Halen. Genom att utnyttja de naturliga förbindelserna mellan sjöarna Halen, Raslången, Gillesjön, Filkesjön och Immeln blir paddlingen ett stort äventyr. Området är lämpligt för såväl nybörjare som barnfamiljer och det finns möjlighet att paddla alltifrån någon enstaka timme upp till en vecka.

naturvårdsKort ger god service

Inom området finns 13 organiserade rastplatser och övernattningsställen som är markerade på den detaljerade karta ni erhåller vid hyra av kanot. Vid samtliga rastplatser finns eldstad, toalett och sopkärl. Flertalet rastplatser har även vindskydd. Olofströms Kommun tar ut en avgift i form av ett naturvårdskort av alla som paddlar med övernattning i sjösystemet. Detta innebär att ved finns på rastplatserna och att man inte behöver ta med ved i Kanoten/Kajaken.

BOKA KANOT

290 PER DYGN

Kanotcentralen Olofström Strandvägen 14 293 39 Olofström +46(0)454-40280

info@halenkanot.com | www.halenkanot.com 11

KR


BOENDE •NATUR • REKREATION•UPPLEVELSER

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPLEVELSE I BLEKINGES DJUPA SKOGAR!

Det perfekta stället för er konferens, kundträff, firmafest eller kompisträff. Varför inte fira er högtidsdag hos oss? Vi arrangerar evenemang för sällskap mellan 10-50 personer. Till festen eller företagseventet kan vi erbjuda vin- eller whiskyprovning tillsammans med kunnig whiskyprovare/sommelier samt choklad- eller ostprovning av duktiga mathantverkare. Precis vid den brusande ån kan ni njuta av våra vedeldade badtunnor som rymmer upp till 60 gäster. I den gemytliga grillhyddan känner du doften från det vedeldsgrillade köttet, som tillsammans med smakrika tillbehör ger en totalupplevelse. Konferensen hos Snärjeskogen skapar nya möjligheter. Vi tillhandahåller den vanliga konferensutrustningen, som anteckningsmaterial och projektor för er dator. Här finns möjlighet att flytta ut arbetet mitt ute i bokskogen om vädret tillåter. Rejäl lunch och fika serveras. Passa även på att titta in i vår lilla gårdsbutik där ni kan köpa bland annat lammskinn och produkter från lokala hantverkare.

Snärjeskogen Snärjevägen 101 29 393 Olofström Mats Karlsson +46(0)708–224520 mats@snarjeskogen.se Sandra Olofsson +46 (0)456–20477 sandra@snarjeskogen.se www.snarjeskogen.se 12


Arons berg Museum Diabasbrott med kranar, vinchar, borrmaskiner och stenhuggarverktyg. Brännarebygdsvägen 56-9, 290 62 Vilshult +46(0) 454 -77 11 60

Öppet för besök & visning!

13


BOENDE •NATUR • REKREATION•UPPLEVELSER

NATURNÄRA BOENDE I SNÄRJESKOGEN! Rofyllt inbäddad i det Blekingska landskapet ligger Snärjeskogen, en oas som gör gott för både kropp och själ. Vi kan presentera ett kulligt landskap med härlig blandskog som innehåller de vackraste sjöarna, trevliga promenadstigar och en å med kräftor. Vårt fina boende som innehåller 10 stycken helt nybyggda stugor för självhushåll. Stugbyn ligger naturskönt och fint inbäddad i bokskogen i västra Blekinge. Varje stuga innehåller ett litet kök i ett kombinerat allrum/sovrum med 4 bäddplatser, ett köksmöblemang med lika många platser samt en toalett med dusch, varje hus har också en tillhörande veranda med litet möblemang. Detta boende passar utmärkt tillsammans med er konferens hos oss, er bussresa eller varför inte som en stuga eller stugby för er semesterresa? Vår vackra natur erbjuder fina strövområden och passar utmärkt för vandring, hundträning, jakt och andra naturupplevelser. Fina vägar för MC touring. Stugbyn passar fint även för er som skall fiska lax i Östersjön, Mörrumsån eller Harasjömåla. Vi har även näraliggande golfbanor och golfklubbar i Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Så söker ni ett naturnära och mycket trevligt boende oavsett vad ni har för planer så finns det här.

Snärjeskogen Snärjevägen 101 29 393 Olofström Mats Karlsson +46(0)708–224520 mats@snarjeskogen.se Sandra Olofsson +46 (0)456–20477 sandra@snarjeskogen.se www.snarjeskogen.se 14


Elnät, Fjärrvärme, Kabel-TV, Bredband, Telefoni, Vatten & Avlopp. Ring 0454 - 98 000

Olofströms Kraft levererar säker elförsörjning inom sex kommuner. Fjärrvärme med bekväm och driftsäker uppvärmning. Ansvarar för vatten och avlopp i kommunen. Olofströms kabel-TV är en lokal leverantör av bredband, kabel-TV och telefoni. Det är ett av Blekinges största kabel-TV nät.

15


Upplev Kulturen De berömda författarna Nobelpristagaren Harry Martinson, Sven Edvin Salje, Pehr Thomasson och Axel de la Nietze är alla födda och uppvuxna i socknen Jämshög med omnejd, vilket har satt sina kulturella spår i bygden. Skulpturkonstnären Carl Eldhs statyer finns att beskåda och Olofström har blivit utsedd till ”Årets kulturkommun”. Kulturen levandegörs året om med många kulturevenemang & festivaler och är berömt för sin Författarbygd, sina spännande historier och gamla sägner runt om i trakterna.

Experience the culture The famous authors, Nobel Prize Winner Harry Martinson, Sven Edvin Salje, Pehr Thomasson and Axel de la Nietze are all born and raised in the parish Jämshög vicinity, which has left its cultural vestiges in the district. Sculpture artist Carl Eldhs statues are on display and Olofström has been awarded the title "The cultural community". The culture comes alive all year around with many cultural events and festivals and is celebrated for its Author Countryside, its exciting stories and ancient legends around the area.


Harry Martinsons födelsehem Författarbygd

Författarna Harry Martinson, Sven Edvin Salje, Pehr Thomasson och Axel de la Nietze är alla präglade av landskapet de växte upp i, vilket speglas i deras verk. Många av Saljes böcker blev till film och här finns inspelningsplatserna att beskåda samt den berömda ”Hantverkaregatan”. Harry Martinssons födelsehem och de olika skolorna finns även bevarade och passa på att följa med på en guidad Författartur i bygden.

Author’s Countryside

The authors Harry Martinson, Sven Edvin Salje, Pehr Thomasson and Axel de la Nietze are all influenced by the landscape they grew up in, which is reflected in their books. Many of Saljes books became movies and here are the sets on display, as well as the famous "Hantverkare street". Harry Martinson's birthplace and the schools are kept and try a guided Author Tour in the district.

Författarmuseum

Lovängsgården

Museet i Jämshög speglar Harry Martinson, Nobelpristagaren i litteratur och Sven Edvin Saljes liv. Saljes arbetsrum från barndomshemmet finns inrett här. Harry Martinson var en stor samlare och på museet finns hans samlingar av bl.a. märken, etiketter och burkar. Här finns också utställningar som visar det lilla samhället Jämshög, en handelsbod och ett skolmuseum att beskåda. I Klockarelyckan vid Jämshögs kyrka finns även en minnessten rest med namn på traktens berömdheter inristade. Läs mer: salje.se

Lovängsgården från 1700-talet fick stå modell på 40-, och 50-talet i Sven Edvin Saljes filmer. I den vackra naturen med en fantastisk utsikt över sjön Raslången visas Sven Edvin Saljes filmer i den iordningställda ladan som blivit biograflokal. Här finns även möjligheter att bo och konferera samt övernatta på vildmarkscampingen med grillplats och härlig utsikt över sjön. Läs mer: www.lovangsgarden.se Lovängsgården from the 1800:th century was the shooting location for Sven Edvin Saljes movies in the 40’s and 50's. In the beautiful countryside with stunning views over the lake Raslången are Sven Edvin Saljes movies shown in the old barn that has become a cinema hall. There are also opportunities to have a conference and stay overnight in a wilderness campsite with barbecue and beautiful views of the lake. Read more: www.lovangsgarden.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

The museum in Jämshög shows Harry Martinson, Nobel Prize winner in literature and Sven Edvin Saljes life. Saljes study from his childhood home you will find here. Harry Martinson was a great collector and here you will find his collections of brands, labels and cans. There are also exhibits showing the small community Jämshög, an old store and a school museum. The Klockarelyckan at Jämshögs church is also a memorial with the names of the area's most famous people inscribed in a stone. Read more: salje.se

17


Museet i Jämshög Olofströms bibliotek


Alltidhults skola & Nebbeboda skola

På biblioteket finns en omfattande boksamling av Sven Edvin Salje & Harry Martinson. Materialet kommer till stor del från författarnas egna bibliotek. Bror Hjorts porträtt av Harry Martinson, ”Giv Doft i blomma” hittar man i Harry Martinson-rummet. Läs mer: bibliotek.olofstrom.se

Alltidhults skola var en av de första folkskolorna i landet och här undervisades både nobelpristagaren Harry Martinson och författaren Sven Edvin Salje. Idag är skolan ett byggnadsminne och skolsalen samt lärarbostaden används för diverse evenemang och hyrs ut till besökare. I Nebbeboda skola undervisades också Harry Martinson och båda skolorna är även upplåtna för kulturstipendiater. Läs mer: intresseforening.alltidhult.se och Nebbeboda intresseförening: Mia.ericsson@oktv.se

© DiskArt™ 1988

Olofströms library has an extensive collection of books by Sven Edvin Salje & Harry Martinson. The material comes largely from the authors' own libraries. Bror Hjort's portrait of Harry Martinson, "Give Scent of Flowers" can be found in Harry Martinson room. Read more: bibliotek.olofstrom.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Allltidhult school was one of the first public schools in the country and taught both Nobel Prize winner Harry Martinson and author Sven Edvin Salje, as well as Nebbeboda School. Today, the schools are listed buildings and the classrooms and teachers’ apartments are used for various events and can be rented. Read more: intresseforening.alltidhult.se and Nebbeboda intresseförening: Mia.ericsson@oktv.se 18


Turer med Rotfast

Författarturer

Rotfast erbjuder guidade turer i Författarbygd och passa på att höra allt om de kända författarna som präglar bygden. I ett stenigt snapphaneland finns möjligheter att besöka stenbrotten, lyssna på Snapphanarnas spännande historia och se platserna där de blodiga striderna har hållits. Hör även berättelser om brukets historia och fartfyllda historier om kända tjuvar och banditer, som har härjat i trakten. Vill du djupdyka ner i släktforskning, kan du här få chansen att lära dig hur du tar dig igenom djungeln av gamla dokument, både via internet och via arkiv. Läs mer: www.rotfast.se

Häng med på en spännande författartur genom Författarbygd och fängslas av de spännande berättelserna om bl.a. Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes liv. Sön 27/7-14: Resa i Sven Edvin Saljes litterära landskap. Bussen avgår från Författarmuseet i Jämshög kl. 17.00. Pris: 150 kr. inkl. fika. Sön 3/8-14: Resa i författarbygd. Buss avgår från Författarmuseet i Jämshög kl. 17.00. Pris: 150 kr. inkl. fika. Anmälan: www.visitolofstrom.se, Tel: 0454 93100

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Tours with Rotfast offers guided tours through the Author Countryside and take the opportunity to hear all about the famous authors that characterize the district. In the rocky Snapphane Land you can visit the quarries, listen to the exciting story and see the places where the bloody battles took place. Also includes stories about the industrial history and action-packed stories of known thieves and bandits, who have ravaged the neighborhood. Do you want to deep dive into genealogy, you may here have the chance to learn how to work your way through the jungle of ancient documents, both online and in archives. Read more: www.rotfast.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Catch an exciting Author Tour through Author Countryside and be captivated by the exciting stories of Harry Martinson and Sven Edvin Salje’s life. Sun 27:th of July - 2014: Travel in Sven Edvin Salje’s literary landscape. The bus departs from the Author Museum in Jämshög 5:00 pm. Price: 150 SEK. including coffee. Sun 3:th of August - 2014: Travel in the Author Countryside. Bus departs from the Author Museum in Jämshög 5:00 pm. Price: 150 SEK. including coffee. Registration: www.visitolofstrom.se, Phone: +46(0)454 93100

Fornebodastugan

Fornebodastugan i Kyrkhult har en mycket speciell historia med anknytningar till både apotekaren Gauffin och skulptören Carl Eldh. På somrarna serveras kaffe tillsammans med en fantastisk utsikt över sjön. Huset går även att hyra och här finns både grillplats och båt till förfogande. Läs mer: forneboda.se/Sider/fornebodast

Turer med Nyteboden & Födelsehemmet

Här föddes Harry Martinson och bodde här tillsammans med sin familj till november 1909. Gården är privat, men här finns Sjöboden med en sagolik brygga, där bryggfester och kulturevenemang anordnas vid sjön Immelns strand. Här kan du avnjuta Nytebodakringlorna, enligt originalreceptet från Harry Martinsons mor och samtidigt få veta allt om de kända författarnas liv och andra sägner. I Nyteboden finns en butik och häng gärna med på en guidad gryningstur med bryggbåten och njut av det fantastiska natur-, och djurlivet. Nyteboden erbjuder även guidade bussturer. Läs mer: www.nyteboden.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Forneboda cottage in Kyrkhult has a very special history with connections to both the pharmacist Gauffin and the sculptor Carl Eldh. In the summers you can be served coffee along with a great view of the lake. The house can also be rented and is equipped with barbecue and a boat is available. Read more: forneboda.se/Sider/fornebodast

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Tours with Nyteboden & The Birth Home.
Here is the birthplace of Harry Martinson and where he lived with his family until November 1909. The house is private, but here's a boathouse with a fabulous dock, where dock festivals and cultural events are organized by the lake Immeln’s beach. Here you can enjoy Nyteboda pretzels, according to the original recipe from Harry Martinson's mother, while getting to know all about the famous authors' lives and other legends. In Nyteboden there is a shop and hop on a guided tour during daybreak with a dock boat and enjoy the stunning nature and wildlife. Nyteboden also offer guided bus tours. Read more: www.nyteboden.se 19


Frossa i kulturarvet Revel in the cultural heritage
 Fotografica Samlarmarknad. Nässelfrossa 22-29/6-14

Kameramuseum

Nässelfrossa – kulturveckan i västra Blekinge, där det frossas i kulturupplevelser, liksom nässlan retar, bränner, men också är matnyttig och hälsosam. Nässelfrossa är en av de större kulturhändelserna i Blekinge med uppemot 150 evenemang under 8 dagar. Hela bygden sjuder av aktivitet och här finns något för alla: musik och måleri, byggnadskonst och kulturarv, cirkus och trolleri, släktforskning och broderi, utflykter och vandringar, historia och historier! Läs mer: www.nasselfrossa.se

I kulturområdet Holje Park på Rättaregården finns ett museum där kameror och annan fotoutrustning från slutet av 1800-talet fram till våra dagar exponeras. Frossa i nostalgi och fascineras av mängden kameror i olika storlekar och från olika länder. I samma byggnad finns även Galgmuseum. Kontakta: Nils-Harald Ottosson: Tel. 070-5541919, n-h.ottosson@oktv.se   

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

In the cultural Holje Park in Rättaregården is a museum where cameras and other photographic equipment from the late 1900:th century to the present day are exposed. Revel in nostalgia and be fascinated by the amount of cameras in different sizes and from different countries. In the same building there is also The Hanger Museum. Contact: Nils-Harald Ottosson: Phone: +46 (0) 70-5541919, n-h.ottosson@oktv.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Nässelfrossa (Nettle Fever) 22-29:th of June -2014 
 – the culture week in western Blekinge, which, just like the nettle, annoys and burns, but also offers delicious and healthy food ingredients – a week of gorging in cultural experiences! Nässelfrossa is one of the larger cultural events in Blekinge, with about 150 activities in 8 days. The entire area is bursting with activity, and here you’ll find something for everyone: music and painting, building art and cultural heritage, circus and magic, genealogy and embroidery, excursions and hikes, history and stories! Read more: www.nasselfrossa.se

Idrottsmuseum På Idrottsmuseum finns gamla som nya redskap och material, priser och foton. Här finns även tidsskrifter och böcker som speglar den blekingska idrottshistorien. Här kan du få en guidad rundtur och böcker finns även till försäljning. Öppet tisdagar kl. 10-15 och enligt överenskommelse. Tel: 0454-423 00 eller 0454-32 22 50.

Nebbebodagården, Längan & Kryddträdgården
 Nebbebodagården ligger mitt i Holje Park och här finns både restaurang och café. Vid uteserveringen kan man njuta av Kryddträdgården. På gården hittar man Längan där olika konstutställningar presenteras under året.

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

In the Sports Museum you can explore old and new equipment and materials, prizes and photos. There are also magazines and books which reflect the Blekinge sports history. Here you can get a guided tour and books are also on sale. Open Tuesdays at 10 am -3 pm and by appointment. Phone: +46 (0)454-423 00 or +46 (0)454 32 22 50.

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Nebbebodagården, Längan & The Herb Garden are within Holje Park and features both a restaurant and a café. At the terrace, you can enjoy the herb garden. On the courtyard you will find Längan where various art exhibitions are presented throughout the year.

    20


Galgmuseum

Kyrkhults hembygdsmuseum

Världens enda Galgmuseum på Rättaregården i Holje Park, visar kläd-galgens historia, som sträcker sig från slutet av 1800-talet. Idag är galgen det vanligaste bruksföremålet i svenska hem och museet speglar människans behov av förnyelse. Klädgalgens historia presenteras, liksom design, reklambärare, patent osv. Här finns även kluriga ting, där du kan gissa vad föremålet är för något samt vad det används till. På Nationaldagen går VM i galgkastning av stapeln. I samma byggnad finns Kameramuseum. Kontakta: Johnny Karlsson: Tel: 0705 - 627639  info@holjebok.se

Kyrkhults hembygdsmuseum är inrymt i Läkarvillan, en annexbyggnad till Tulseboda Brunn och museet speglar bl.a. brunnsepoken vid Tulseboda Brunn, hembygdsföreningens verksamhet, olika hantverk, handel, bygden, kyrkan, gammal fotoutrustning och en filmprojektor från 1906. 
Det gamla båtsmanstorpet strax intill innehåller diverse äldre allmogeföremål. Läs mer: kyrkhult.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Kyrkhult’s local museum is housed in the Doctor’s Villa, the annex building of Tulseboda Palace and the museum reflects the local heritage, the well epoch at Tulseboda Palace, various crafts, trades, district, the church, old photographic equipment and a movie projector from 1906. The old boatswain cottage next door contains various old rustic objects. Read more: kyrkhult.se  The world’s only Hanger museum in Rättaregården in Holje Park, shows the hanger’s history, from the late 1900:th century. Today the hanger is the most common used object in Swedish homes and the museum reflects the human need of renewal. The hanger’s story is presented, as well as design, advertising media, patents and so on. There are also lots of tricky objects here. You can guess what kind of object it is and what it is used for. On The National Day the Championships in Hanger throwing will take place. The same building houses The Camera Museum. Contact: Johnny Karlsson: Phone: +46 (0)705627639 info@holjebok.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Aniaraparken


I Centrala Olofström, vid Visit Olofström/Folkets hus finns en sagolikt vacker park längs med Holjeån. I parken finns flera av den berömda skulpturkonstnären Carl Eldhs skulpturer att beskåda. © DiskArt™ 1988

In Central Olofström, at Visit Olofström there is a fabulously, beautiful park along the Holje River. The Aniara Park features many of the famous sculptures by the artist Carl Eldh.

© DiskArt™ 1988

Cirkusskola på Tulseboda brunn

Tulseboda brunn var förr en välbesökt kurort med sina glansdagar omkring 1900-1915. Varmbadhuset användes fram till 1953 och numera används den vackra byggnaden till cirkusskola, bröllop och olika evenemang. Här kan du även hyra en trollkarl. Läs mer: tulseboda.se   Tulseboda Palace was formerly a popular health resort with its heyday around the beginning of the 20:th century. The hot bath house was used until 1953 and nowadays the beautiful building is used for hosting a circus school, weddings and events. Here you can also hire a magician. Read more: tulseboda.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Aniaraparken 21


Sven Edvin Salje

Skulptur Mattias Olsson

Nebbeboda Skola

FörFattartur - söndaG 27 juli

missa inte jubileumet

Resa i Sven Edvin Saljes litterära landskap. Buss avgår från författarmuseet i Jämshög kl. 17.00. Pris 150 kr inkl. fika. Info och anmälan 0454-931 00.

FörFattartur - söndaG 3 auGusti

Resa i författarbygd. Buss avgår från författarmuseet i Jämshög kl. 17.00. Pris 150 kr inkl. fika. Info och anmälan 0454-931 00.

För mer information om aktiviteter under Saljeåret besök www.salje.se & www.lovangsgarden.se

nebbeboda skola

Harry Olofsson (Martinson) var elev här. Hans lärare Karl Johan Staaf fick stor betydelse för honom och väckte hans fantasi och vetgirighet. Skolan ägs av Nebbeboda Intresseförening och är ibland öppen för besök. Skolan används fr.o.m sommaren 2013 som bostad för Olofströms kommuns vistelsestipendiater.

södra Gillesnäs lovänGsGården

Gården var under 1940- och 1950- talet en av platserna för inspelningen av Sven Edvin Saljes romanserie om familjen Loväng. Gården ligger vackert vid sjön Raslången. Under maj-juni visas de tre filmerna i den ombyggda ladugården. Gården är privat och endast öppen för filmvisningar och i förväg bokade visningar och andra arrangemang.

FörFattarmuseum

Både Harry Martinson och Sven Edvin Salje har varit elever här. I två rum finns Harry Martinsons samlingar (ca 30 000 etiketter och en kolonialvaruaffär) och sju fartygsmodeller. Sven Edvin Saljes arbetsrum från barndomshemmet finns inrett här.

alltidhults skola/Gården tollene

södra nebbeboda norda Gård

Harry Martinson var elev här 1913–14 när han som 9-åring var inhyst på en gård i Alltidhult. Sven Edvin Salje besökte skolan ofta under 1940–41 och samlade här material till sina romaner om familjen Loväng och om Motorpa by.

Harry Olofsson (Martinson) bodde här som sockenbarn åren 1914–15. Mangårdsbyggnaden (flyttad till Olofström) låg på det nuvarande boningshusets plats. Gården är idag privat.

22


Nässelbygdens pärlor

Program för bussturer i västra Blekinge För er som söker upplevelser utöver det vanliga, erbjuder vi arrangemang, präglade av personlighet, stort engagemang och hög kvalitet i genuina miljöer med ett levande kulturlandskap mellan sjöar och skogar. Välj mellan våra kompletta heldagsprogram (inkl förmiddagskaffe, lunch o eftermiddagskaffe) eller komponera själv er dag i Blekinge!

Författarturen

Besök Harry Martinsons barndoms­ trakter och upplev Sven Edvin Saljes romanmiljöer!

I stenigt Snapphaneland Bland bovar, bilar och biffar Om stenbrytning och sten­ tuffa snapphanar i gränsbygdens vildmark!

Förbrytaren Bildsköne Bengtssons äventyr, Brukets historia och närproducerade köttprodukter!

0454­40909 el 0454­47032 ylva@rotfast.se eva@nyteboden.se 23


Evenemang Olofström är känt för sina många olika kulturevenemang. Besök www.visitolofstrom.se för att se vad som händer just nu!

Events Olofström is known for its many cultural events. Visit www.visitolofstrom.se to see what's happening right now!

Holje Marknad 9-11 maj - 2014

En av årets stora händelser på nöjesfronten i Olofström är Holje Marknad, som arrangeras för 50:e året i rad. Här varvas bl.a. knallar, mat, tivoli och olika uppträdanden. Enligt traditionen avslutas marknaden med ”Holjeflytet”, vilket är namnet på ett lotteri, vars dragning sker genom ett ”ankrace” i Holjeån. Läs mer: www.holjemarknad.com

Halendagen 12/7 – 2014

Fartfyllda aktiviteter med mycket skoj sker i området runt Halens Camping & Stugby. Läs mer: www.visitolofstrom.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Holje Market May 9 to 11 - 2014 
One of the year's major events on the entertainment front in Olofström is Holje Market, organized for the 50:th year in a row. Here is a mix of stalls, food, funfair and various performances. According to tradition, the market will end with "Holjeflytet," which is the name of a lottery, which takes place through a "duck race" in Holje River. Read more: www.holjemarknad.com

  The Halen Day 12:th of July-2014. Speedy activities with lots of fun takes place in the area around Halens Camping & Cottage Village. Read more: www.visitolofstrom.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Metalldagen 31/8 - 2014


Samlarmässorna

Frossa i olika, unika samlarobjekt, botanisera bland de spännande föremålen, träffa likasinnade och passa på att inbringa de föremål du länge har letat efter. Samlarmässorna lockar besökare från hela Sverige.

En stor familjefest i Holje park, där det bjuds på karuseller, underhållning av kända artister och massor av aktiviteter för både stora och små. Läs mer: www.visitolofstrom.se

Vykort-, & Frimärksmässa - 18/5-14 Myntmässa - 19/7-14 Skivmässa - 26/7-14 Radiomässa - 27/7-14 Fotografica Samlarmarknad - 31/8-14 Läs mer: www.fholofstrom.se

Metal Day 31:th of august - 2014 is
a big family event in Holje park, where you can enjoy fairground rides, entertainment by famous artists and lots of activities for people in all ages. Read more: www.visitolofstrom.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Skördedagen 4/10 - 2014


Skördedagen bjuder på en folkfest med frukt och grönt, mat, hantverk, musik, underhållning och mycket mer. Utställare finns på plats med närproducerade varor och Olofström omges av fantastiska dofter och smakupplevelser. Läs mer: www.olofstrom.se/skordedag

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Revel in different, unique collectibles, browse among the exciting objects, meet like-minded and bring in the items you have been looking for. Collectables Fairs attracts visitors from all over Sweden. Postcard & Stamp Exhibition - 18:th of May-14 Coin Fair - 19:th of July -14 Record Fair - 26:th of July-14 Radio Fair - 27:th of July-14 Fotografica Collectables Market - 31:th of August-14 Read more: www.fholofstrom.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

The Harvest Day 4:th of October -2014 offers a festival of fruits and vegetables, crafts, music, entertainment and much more. Exhibitors offer local products and Olofström is surrounded by amazing aromas and taste sensations. Read more: www.olofstrom.se/skordedag 24


Storlekplatsen Barnen i centrum Olofströms kommun har tagit fasta på att barnen ska vara i centrum och arbetar aktivt för att barnfamiljer ska trivas. Här finns bl.a. vattenparadis, Storlekplatsen, skatepark och många badstränder.

The children in the center

Holjebadet

Olofströms municipality is actively working towards the goal to put children in the center and help families to feel at home. Here you'll find a water paradise, The Big Playground, a skate park and many beaches.

Holjebadet


Holjebadet är ett vattenparadis, som erbjuder en härlig plats för barn, men också för vuxna, som antingen vill ta igen sig en smula och njuta av bad och bastu eller aktivera sig. Här finns bl.a. två bassänger, vattenrutschkanor, vattenlekland, arombastu, ångbastu, fullt utrustat gym, jaccuzzi och återhämtningsfåtölj. Klimatet är tropiskt och behagligt varmt att relaxa i. Läs mer: www.olofstrom.se/holjebadet

Storlekplatsen

I Centrala Olofström, vid Visit Olofström/Folkets hus finns denna lekplats, som innehåller utrustning utöver det vanliga och passar barn i alla åldrar. På lekplatsen finns paviljong, bord och bänkar för medhavd fika och även en stor gräsyta för bollspel i olika former, eller för att bara ligga och slappa på. Lekplatsen omgärdas av den vackra Aniaraparken, där den berömda skulpturkonstnären Carl Eldhs skulpturer finns till beskådande. Tillgänglighet för rörelsehindrade har tillgodosetts på stora delar av lekplatsen. 

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Holje Bath is a water paradise, which offers a lovely place for children but also for adults who either want to back up a bit and enjoy swimming and sauna or activate themselves. Here you'll find two swimming pools, water slides, water playground, aroma sauna, steam room, fully equipped gym, Jacuzzi and a recovery armchair. The climate is tropical and is pleasantly warm to relax in. Read more: www.olofstrom.se/holjebadet

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

At Visit Olofström there is a big playground, which includes equipment out of the ordinary and is suitable for children of all ages. On the playground’s pavilion, there are tables and benches for picnics and also a large grassed area for ball games in different forms, or to just sit and relax on. The playground is surrounded by the beautiful Aniara Park, where the famous sculpture artist Carl Eldhs sculptures are on display. Accessibility for disabled people has been satisfied in large parts of the playground.

Växtverket & Skateparken Florence Växtverket erbjuder en plats för unga att umgås på. Här finns även skateparken Florence. Läs mer: www.olofstrom.se/vaxtverket © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Växtverket offers a place for young people to socialize. There is also the skate park Florence. Read more: www.olofstrom.se/vaxtverket 25


Fler Aktiviteter & Utflykter More Activities & Excursions

Skidbacke på Vinterberget


Olofströms Ridklubb

Vid minusgrader kan du glida ner i slalombackarna på Vinterberget. Här finns lift, snökanon, pistmaskin, pulkabacke och värmestuga. Det finns även möjlighet att hyra skidutrustning och snowboard. Läs mer: www.vinterberget.se

Ridklubben i Olofström arrangerar ridkurser, tävlingar, ridläger och ridkalas, där barn eller vuxna får prova på ridning/körning inkl. borstning och sadling. I caféterian eller i blå hallen kan kalaset hållas och tårtan dukas upp. Läs mer:  www4.idrottonline.se/OlofstromsRK-Ridsport

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

At sub-zero temperatures, you can slide down the ski slopes at Winter Hill, which provides lifts, snowmaking machine, sledding hill and a warming cottage. It is also possible to rent ski equipment and snowboards. Read more: www.vinterberget.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

The Riding Club in Olofström arranges riding courses, competitions, camps and riding parties, where children or adults can try on riding/driving, brushing and saddling. In the café or in the blue hall a party can be held and the cake can be served. Read more: www4.idrottonline.se/OlofstromsRK-Ridsport 26


Ridturer på Djupadals Camping
 Turridning arrangeras för företag, privatpersoner eller grupper. Turerna går igenom det vackra naturområdet runt sjön Orlunden. Läs mer: www.djupadal.se

Bangolf i Holje Park

Prova på bangolf i vackra Holje park via Olofströms BGK. Läs mer: www4.idrottonline.se/OlofstromBGK-Bangolf © DiskArt™ 1988

Try miniature golf in beautiful Holje park by Olofströms BGK. Read more: www4.idrottonline.se/OlofstromBGK-Bangolf

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Riding tours in Djupadal’s Camping are arranged for companies, individuals or groups. The tours go through the beautiful nature around the lake Orlunden. Read more: www.djupadal.se

Tennis på Olofströms Tennisklubb

I Holje Park finns flera tennisbanor att hyra. Läs mer: www4.idrottonline.se/OlofstromsTK-Tennis

Bowla på Olofströms Bowlinghall 


Här finns både vanlig bowling, discobowling samt tennis. Passa på att krydda upplevelsen med a la carte i restaurangen, som innehar fullständiga rättigheter. Det går även bra att övernatta på vandrarhemmet. Läs mer: www.olofstromsbowlingorestaurang.com

© DiskArt™ 1988

Tennis on Olofström’s Tennis Club. In Holje Park there are several tennis courts for hire. Read more: www4.idrottonline.se/OlofstromsTK-Tennis

© DiskArt™ 1988

Shoppa loss! 
 I Olofström är det nära till allt och här kan du handla loss i flera butiker och hos flera kedjor. Läs mer: handlaiolofstrom.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Try out regular bowling, disco bowling or tennis at Olofströms Bowling. Spice up your experience with a la carte in the restaurant, which holds full rights. It is also possible to stay overnight at the hostel. Read more: www.olofstromsbowlingorestaurang.com

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Shop til you drop! In Olofström it is close to everything and here you can shop till you drop in several stores and at many shop chains. Read more: handlaiolofstrom.se

Golf på Boa Olofströms Golfklubb

Erbjuder en härlig golfupplevelse i Blekinges fina natur i Sveriges trädgård. Boa är en intressant och utmanande parkbana, anlagd med omsorg i ett naturligt kuperat och mycket naturskönt landskap. Alltid god tillgänglighet året runt. Banan är belägen vid Boa Nygård, centralt läge utmed väg 15, endast 10 km från Olofströms centrum och 7 km från Pukavik. Läs mer: www.boagk.se

Bio på Grand


Passa på att mysa i biomörkret och avnjut en film med trevligt sällskap på Grand. Läs mer: www.grandbio.net/index.html © DiskArt™ 1988

Take the opportunity to cozy up in the cinema darkness and enjoy a movie with nice company at Cinema Grand. Read more: www.grandbio.net/index.html© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Boa Olofströms Golf Club offers a delightful golf experience in Blekinge’s beautiful nature in the Garden of Sweden. Boa is an interesting and challenging parkland course, laid out with care in a natural hilly and very scenic landscape. Always good availability all year round. The course is located at Boa Nygård, centrally located along Route 15, just 10 kilometers from Olofströms center and 7 km from Pukavik. Read more: www.boagk.se

Bågskytte med BK Snapphanen

Här finns möjligheter att prova på bågskytte både utomhus och inomhus. Läs mer: www4.idrottonline.se/ BSKSnapphanen-Bagskytte © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Archery with BK Snapphanen.
Here are opportunities to try archery, both outdoors and indoors. Read more: www4.idrottonline.se/BSKSnapphanen-Bagskytte

Boa Golf 27


Tuijas Växter
 Plantskolan är verkligen värd ett besök med sitt sortiment av ekologiskt odlade, udda växter från världens alla hörn. Här finns även mormors favoriter. Läs mer: www.tuijasvaxter.com

Halkbanan – Olofströms trafikövningsplats
 Man möts av många farliga situationer i trafiken: djur, vattenplaning, snö, is mm. I dessa lägen gäller det verkligen att veta hur man ska hantera sitt fordon. Här kan körkortselever, men även privata grupper och företag prova på halkkörning under säkra former. I säkerhetshallen kan du prova på att volta med en bil, krocka, testa reaktionsförmågan i ett simulerat berusningstillstånd och lära dig mer om däckens betydelse. Här finns även en älg i naturlig storlek. Kändisarna i TV-programmet ”Stjärnorna på slottet” gjorde Halkbanan till en äventyrsplats. Läs mer: olofstromstrafikovningsplats.123minsida.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Tuija Plants is a plant center really worth a visit with its assortment of organic, unusual plants from all over the world. Here you can also find grandmother’s favorites. Read more: www.tuijasvaxter.com

Hörnsjöns Plantskola
 Plantskolan ligger naturskönt vid Hörnsjön strax utanför Kyrkhult. Här kan du i lugn och ro, till musik bestående av fågelkvitter, strosa omkring bland växterna. På logen finns inredningsbutik och i trädgården finns alpackor att hälsa på. Ta gärna med dig picnic-korgen och slå dig ned vid en bänk och njut i de vackra omgivningarna. Läs mer: www.hornsjonsplantskola.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

On The Slip Line – Olofström’s traffic training ground, you will face many dangerous situations in the traffic: animals, hydroplaning, snow, ice, etc. In these circumstances, it is crucial to know how to handle your vehicle. Here are car students, but also private groups and companies welcome to try driving on slippery surfaces during safe conditions. In the security hall, you can try to roll over with a car, collide, test the ability to react in a simulated intoxication and learn more about the tires significance. You can also find a moose in actual size. Celebrities in the TV program “Stars in the Castle” made “The Slip Lane” to a place for adventures. Read more: olofstromstrafikovningsplats.123minsida.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Hörnsjön’s Plant Center is beautifully situated by the Hörnsjön lake just outside Kyrkhult. Here you can calmly, to music composed by the chirping of birds, stroll among the plants. There is an interior design shop in the barn and in the garden there are alpacas to greet. Bring your picnic basket and sit down at a bench and enjoy the beautiful surroundings. Read more: www.hornsjonsplantskola.se

Motorcykeltur med Torp & Touring


Röshults vedugnsbageri

Här erbjuds guidade turer för motorcyklister i underbara Sydsverige. Här skapas trivsel, kurvor, kultur och naturnära upplevelser med olika teman och längd samt skräddarsydda turer. Läs mer: www.torpotouring.se

Här erbjuds vedugnsbakning i genuin miljö med ekologiska, kravodlade och lokalproducerade råvaror. Boka en bakdag i goda vänners sällskap eller gör en kick off med företaget. Baka tillsammans och ät god mat lagad i vedugn. Läs mer: www.roshultsvedugn.se

© DiskArt™ 1988

Torp & Touring offers guided tours for motor bikers in wonderful southern Sweden. Comfort, curves, cultural and outdoor experiences are created with different themes and length as well as customized tours. Read more: www.torpotouring.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Röshults wood oven bakery, a genuine bakery that offers wood oven baking in an authentic environment with ecological and local ingredients. Book a baking day with good friends or do a kick off with your company. Bake together and eat good food cooked in the wood oven. Read more: www.roshultsvedugn.se

© DiskArt™ 1988

28


VälKommen till Blekinges vackraste plantskola med stort sortiment växter, både vanliga och ovanliga, en loge full med vackra saker till ditt hem, uterum eller orangeri. Plantskola ligger vackert belägen vid Hörnsjön med alpackor betande på ängarna. Se öppettider och mer information på hemsidan

www.hornsjonsplantskola.se Fåglebodavägen 175, Kyrkhult +46 (0) 454-77 02 34

29


Charkkungen står för närproducerat. Vi tillverkar småskaligt av kött från lokala bönder men enligt tyska recept, med hög kötthalt och utan potatismjöl. För att riktig mat, kryddad med kärlek smakar bäst! Under sommaren hittar du oss på marknader runt om i södra Sverige där vi serverar välsmakande bratwurst, currywurst, grillspett och pulled pork sandwich från vår serveringsvagn. Men du kan också köpa varorna förpackade. Var vi finns hittar du på vår hemsida. Våra produkter säljs även hos Äggaboden i Ronneby och i Ragnar Johanssons Charkuteriaffär i Mjällby. Där hittar du förutom våra grillkorvar också delikat leverwurst och olika påläggskorvar mm. Vi tillverkar även korv av 100 % nötkött. www.charkkungen.se

Gränums Hälsobad & Fiske

Upplevelser I Boende I Fiske I SPA-behandlingar Strax utanför Gränum, i Olofströms kommun, ligger anläggningen inbäddad i vacker lövskog. Välkommen att upptäcka det fantastiska fisket i och kring Olofström, koppla av med bad, bastu och massage eller bara semestra i lantlig miljö. Vi har plats för både mindre och större sällskap (max 28 pers.) välkomnar både privatpersoner och företag och skräddarsyr gärna vistelsen utefter önskemål. Att avsluta dagen i ett kroppstempererat bad under en stjärnklar himmel slår det mesta. Varmt välkommen att fira din semester, födelsedag, möhippa eller släktträff hos oss! Oavsett om du vill upptäcka närområdet med en tur på häst och vagn, eller om du vill utforska det i vadarbyxor så ordnar vi det. För den som vill ha en riktig smakupplevelse arrangerar vi även choklad-, ost- eller korvprovningar. www.gränumshälsobadochfiske.se

30


ORLUNDEN 3 km east of Olofström

Svängstavägen 358 293 91 Olofström Tel. +46 454 576050 Mobil +46 7333 49100 www.djupadal.se

Sannes strandcafé

Kaffeservering på stranden. Läsk, kakor, glass mm Picnickorg för båt- eller skogsturen. Fiske, bad och båtuthyrning

Sannes lakeside café

Soft drinks, cakes and ice cream. Picnic basket for the boat trip or walk in the woods Fishing, swimming and boat rental.

mna! Hjärtligt välko mmen! Herzlich willko ! Very welcome

/Sanne & Willy

sanne@djupadal.se 31

willy@djupadal.se


Boende

I Olofström finns många olika typer av boenden såsom hotell, campingar, vandrarhem, B&B, pensionat, stugor och lägenheter. Här finns något för alla!

Accommodation

In Olofström there are many different types of accommodations such as hotels, campsites, hostels, B&B’s, guesthouses, cottages and apartments. Here is something for everyone!

Hotell/Hotels


Vandrarhem/Hostels

First Hotel Olofström

STF Vandrarhem - Ebbamåla bruk


First Hotel Olofström är ett centralt beläget hotell i Olofström. Bakom den spännande fasaden finns inte enbart luftiga och eleganta rum, utan även en välbesökt restaurang med bar. Hotellet erbjuder konferensmöjligheter för både den lilla och stora konferensen och kan arrangera olika typer av evenemang. Här finns även en teater med teleskopläktare. Den fina terrassen vetter ut mot den vackra Aniaraparken vid Holjeån, som med sin blomsterprakt och stilla brus skapar en sagolik miljö. Läs mer: www.firsthotel.se

Ebbamåla bruk erbjuder ett unikt boende i den gamla kasernen som varsamt har restaurerats och fungerar nu som vandrarhem. Här bor du i ett kulturhus i en gammal genuin arbetarbostad, med “rickepump” och vedspis i köket och kakelugn i finrummet. Utanför köksfönstren flyter Mörrumsån. Här kan du fiska, vandra eller cykla längs ån och njuta av de tysta, fantastiska omgivningarna. Passa även på att följa med på en guidad visning av det unika industriminnet. Läs mer: www.ebbamalabruk.se © DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

STF Hostel - Ebbamåla bruk
offers a unique venue in the old barracks which have been carefully restored and now serves as a youth hostel. Find yourself in a culture of an old genuine working home, with a “rick pump”, a wood stove in the kitchen and a fireplace. Outside the kitchen window the Mörrum River floats. Here you can fish, hike or bike along the river and enjoy the quiet, stunning surroundings. Take the opportunity to go on a guided tour of the unique industrial memory. Read more: www.ebbamalabruk.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

First Hotel Olofström is a centrally located hotel in Olofström. Behind the exciting facade is an airy and elegant space and also a popular restaurant and bar. The hotel offers conference facilities for both the small and the large conference and can arrange various types of events. There is also a theater with telescopic stands. The fine terrace looks out onto the beautiful Aniara Park at Holje River and together with the watery sound and the flowers, the park creates a fabulous setting. Read more: www.firsthotel.se

Vandrarhemmet vid Olofströms Bowlinghall

Hotel Fritzatorpet


Bo på vandrarhemmet med närhet till bowlinghall, gym och tennisbanor. Restaurangen har a la carte och fullständiga rättigheter. Läs mer: www.olofstromsbowlingorestaurang.com

Fritzatorpet är hotellet med det lilla extra. Här finns 26 fräscha och rymliga rum som antingen har en härlig utsikt över sjön Halen eller en utsikt där du kan njuta av naturen som finns alldeles utanför hotellet. Här finns god mat, konferenslokaler samt möjligheter att arrangera stora fester, evenemang och bröllop. Läs mer: www.fritza.olofstrom.net

© DiskArt™ 1988

Stay at the hostel at Olofström’s Bowling Alley, close to the bowling alley, the gym and the tennis courts. The restaurant has a la carte and full rights. Read more: www.olofstromsbowlingorestaurang.com

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Hotel Fritzatorpet is the hotel with the little extra. Here are 26 fresh and spacious rooms that either have a lovely view of the lake Halen or a view where you can enjoy the nature, situated just outside the hotel. The hotel offers fine dining, meeting facilities and are able to organize large parties, events and weddings. Read more: www.fritza.olofstrom.net

© DiskArt™ 1988

32


Holje Bungalow

Djupadals Camping & Stugor


Vandrarhemmet nära centrum erbjuder fem fräscha grupphus med välutrustade kök, duschar, toaletter, tvättstuga samt TV-rum med kabel-tv. Det går bra att hyra enkelrum, dubbelrum eller hel stuga för upp till nio personer. Läs mer: www.holjebungalow.seDjupadal ligger vackert belägen vid sjön Orlunden och erbjuder en avkopplande naturmiljö. Här finns stugor att hyra och möjlighet till bad, fiske, ridning och kanotpaddling. På campingen finns Sannes strandcafé, där det bl.a. serveras kaffe, läsk, kakor och glass. Det finns även möjliget att få med sig en picnic-korg för båt-, eller skogsturen. Passa på att hyra partytältet och strandområdet för egna evenemang. Läs mer: www.djupadal.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Holje Bungalow, the hostel near the center offers five fresh group houses and each house has a wellequipped kitchen, showers, toilets, laundry room and a TV room with cable tv. It is possible to rent a single room, double room or a whole house for up to nine people. Read more: www.holjebungalow.se

© DiskArt™ 1988

Djupadal Camping & Cottages is beautifully situated by the lake Orlunden and offers a relaxing natural environment. There are cottages for rent and opportunities for swimming, fishing, horseback riding and canoeing. The campsite has Sanne’s beach café, which serves coffee, soft drinks, cakes and ice cream etc. It is possible to get a picnic basket for the boat ride or the forest tour and you can also rent the party tent and the beach area for your own events. Read more: www.djupadal.se

© DiskArt™ 1988

Camping & Stugor Halens Camping & Stugby

En pärla vid Olofströms naturreservat. Naturskönt belägen camping med Blekinges största sjö Halen som granne och endast 2 km ifrån Olofströms centrum. Här finns alla sorters aktiviteter – hyra cykel, båt eller kanot. Ät gott på restaurangen och varför inte ta en runda i naturreservatet samt en utflykt till en rik kulturbygd? Här finns både vandrarhem och stugor att hyra. Under högsäsongen finns ett brett utbud av aktiviteter för barn och deras familjer. Läs mer: halenscamping.se

Paradiset Partisanen Naturistcamping

Paradiset ger verkligen skäl för namnet, då campingen ligger i vacker natur beläget vid Slagenässjön. Friden och lugnet är markant och sjön är en populär fiskesjö med många arter bl.a. aborre, gädda och gös. Här finns kanot och båt till utlåning samt en bastu. I samlingshuset finns TV, bibliotek och spel och används till fester och annat kul. Vid gemensamhetsgrillen arrangeras gemytliga grillkvällar tillsammans. Läs mer: www.scandinavianaturist.org/paradiset

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Halens Camping & Holiday Village, a pearl in the Olofström nature reserve. Beautifully situated camping with Blekinge's largest lake Halen as a neighbor and only 2 km from the Olofström center. Here are all sorts of activities available - bike rental, boat or canoe. Dine at the restaurant and why not take a walk in the nature reserve, as well as a trip to a rich cultural heritage? Here you can also live in a hostel or rent a cottage. In high season there is a wide range of activities for children and their families. Read more: halenscamping.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Paradise Partisanen Naturist Camping really gives justice to its name, when the camping is situated in the beautiful nature located at the lake Slagenässjön. The peace and tranquility is in focus and the lake is a popular fishing lake with many species including perch, pike and walleye. You can borrow a canoe, a boat and enjoy a sauna. The community house is equipped with a TV, a library and games and is used for parties and other fun things. At the communal barbecue intimate barbecues are organized. Read more: www.scandinavianaturist.org/paradiset

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Rosornas Camping
 Rosornas Camping är belägen vid Uggleboda-sjön, där alla campinggäster får fiska helt fritt. Campingen gör verkligen skäl för att vara belägen i ”Sveriges trädgård” med alla sina vackra rosenplantor, som bjuder på en fantastisk blomsterprakt och underbara dofter när de blommar. Här kan du även hyra båt, spela boule på campingens egen boulebana och bl.a. avnjuta våfflor i caféet. Läs mer: www.rosornascamping.se

Harasjömåla Fiskecamp 

Harasjömåla är ett paradis för fiskare och erbjuder även badtunnor, bastu, konferensmöjligheter, stugor och camping. Se sid. 7. Läs mer: www.harasjomalafiskecamp.com

Roses Camping is located at the Uggleboda Lake, where all campers can fish freely. The campsite really earns the name of being in "The Garden of Sweden" with all its beautiful rose plants, which offers a fantastic floral and sweet scent when they bloom. Here you can also rent a boat, play boule on the campsite’s own boule ground and do enjoy the lovely waffles in the cafe. Read more: www.rosornascamping.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Harasjömåla Fishing camp is a paradise for fishermen and also offers hot tubs, sauna, conference room, cottages and camping. See page 7. Read more: www.harasjomalafiskecamp.com

33


Jägartorpet för alla

Snapphanen Störsavångens Naturistcamping

Jägaretorpet är inte enbart till för jägare, utan kan även hyras av privatpersoner eller företag för olika aktiviteter. Se sid. 8. Läs mer: krets.jagareforbundet.se/olofstrom

Naturistcamping i naturskön miljö vid den underbara Möllesjön. Här finns stugor för uthyrning, vedeldad bastu och badbrygga. Här kan du fiska fritt och både roddbåt samt trampbåt finns till utlåning. Varje kväll när vädret tillåter arrangeras gemensamma grillkvällar. Läs mer: www.scandinavianaturist.org/storsavangen

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Hunters Croft is not just for hunters, but can also be rented by individuals or businesses for various activities. See page 8. Read more: krets.jagareforbundet.se/olofstrom

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Snapphanen Störsavångens Naturist camping
in the wonderful nature environment by the Mölle Lake. Here are cottages for rent, a sauna and a dock for swimming. Here you can fish freely and borrow a rowing boat or a pedal boat. Every evening when the weather is nice there are organized communal barbecues. Read more: www.scandinavianaturist.org/storsavangen

Fornebodastugan

Fornebodastugan i Kyrkhult har en spännande historia och erbjuder hisnande utsikt över sjön och har både grillplats och båt till förfogande. Se sid. 19. Läs mer: forneboda.se/Sider/fornebodast © DiskArt™ 1988

Forneboda cottage in Kyrkhult has a fascinating history and offers breathtaking views of the lake and has both barbecue and boat available. See page 19. Read more: forneboda.se/Sider/fornebodast

© DiskArt™ 1988

Brokamåla Gård


Brokamåla gård erbjuder boende och konferens i gårdsmiljö med anor från sent 1700-tal. Här finns bl.a. stugor, ädelfiske, båtar, och vedeldade badtunnor i vildmarksmiljö. Se sid.7. Läs mer: www.brokamala.se

Pensionat & Bed & Breakfast

© DiskArt™ 1988

Hallandsboda Bed & Breakfast

© DiskArt™ 1988

Brokamåla Gård offers accommodation and conference in a courtyard setting, dating from the late 1800:th century. Here you'll find cottages, game fishing, boats, and wood-fired hot tubs in a wilderness environment. See page 7. Read more: www.brokamala.seSlå dig ner ett par steg från ett av Sveriges populäraste fiskevatten. Hallandsboda Bed & Breakfast erbjuder stuguthyrning med självhushåll eller inkluderad frukost. Stugorna ligger vackert belägna i lantlig miljö precis intill Mörrumsån. Här finns möjligheter till flera olika aktiviteter, bl.a. fiske i Mörrumsån, ”Farmers golf”, bastu, badtunna och konferensmöjligheter. Läs mer: www.hallandsboda.se

Gränum Resort & Spa

Inbäddat i vacker lövskog och med en porlande bäck erbjuder Gränum Resort & Spa stora stugor, badtunnor, bastu och fiske i fantastisk miljö. Resorten erbjuder även guidade fisketurer på flera språk. Se sid. 8. Läs mer: www.gränumshälsobadochfiske.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Sit down a few steps from one of Sweden's most popular fishing grounds. Hallandsboda Bed & Breakfast offers holiday rentals, self-catering or breakfast included. The cottages are beautifully situated in rural surroundings by the Mörrum River. Here are opportunities for various activities, including fishing in Mörrum River, "Farmers golf", sauna, hot tub and conference facilities. 
 Read more: www.hallandsboda.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Nestled in the beautiful woods with the sound of the nearby stream offers Gränum Resort & Spa two larger houses, hot tubs, sauna and fishing in stunning surroundings. The resort also offers guided fishing tours in several languages. See page 8. Read more: www.gränumshälsobadochfiske.se

Villa Liljenborgs B&B
 Villa Liljenborgs B&B, ett charmigt bed & breakfast i rofylld miljö vid ån i Jämshög. Här finns flera vackra rum och en minisvit. Konferensmöjligheter finns för mindre sällskap och du kan även fira ditt bröllop i denna vackra, anrika omgivning. Läs mer: www.holjebungalow.se

Snärjeskogen


Rofyllt inbäddad i det Blekingska landskapet ligger Snärjeskogen. Här finns nybyggda stugor och här kan du prova på kräftfiske, njuta av vedeldade badtunnor samt äta gott i den gemytliga grillhyddan. Se sid. 8. Läs mer: www.snarjeskogen.nu© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Villa Liljenborgs B&B
is a charming bed and breakfast in a tranquil setting by the river in Jämshög. Here are several beautiful rooms and a mini suite. Conference facilities are available for the smaller company and you can also celebrate your wedding here in this beautiful, venerable setting. Read more: www.holjebungalow.se

© DiskArt™ 1988

Serenely nestled in the Blekinge forest you will find Snärjeskogen with their newly built cottages and here you are able to try out crayfishing and enjoy woodfired hot tubs. You can also eat in the cosy barbecue hut. See page 8. Read more: www.snarjeskogen.nu © DiskArt™ 1988

34


Strömbackens Pensionat

© DiskArt™ 1988

Mitt i Östafors naturreservat med Holjeån slingrande förbi ravinen mellan två getryggsformade rullstensåsar, ligger detta kravmärkta eko-pensionat. Pensionatet har en restaurang med fulla rättigheter och här serveras Slow Food med ekologiska råvaror. Här kan du hyra cykel, vandra och fiska i Holjeån. Passa på att avnjuta nygräddade våfflor i sommarcaféet och afternoon tea i den vackra trädgården. Läs mer: strombacken.com

© DiskArt™ 1988

Alltidhults school was the teacher's residence of 50 m² and was one of the finest of its day. The three rooms and the kitchen are newly renovated, and a modern bathroom with washing machine is housed in the school's outbuilding. There are two beds in one bedroom and a double sofa bed in the other. Here you can relax without TV and internet. The old school hall provides opportunities for meetings, lectures, exhibitions, workshops and parties. 
 Read more: intresseforening.alltidhult.se

© DiskArt™ 1988

In the middle of Östafors nature reserve by the Holje River, winding past the ravine between two eskers, the eco-guesthouse Strömbackens Pension is placed. It has a restaurant with full rights and serves slow food with organic ingredients. Here you can rent a bike, hike and go fishing in Holje River. Take the opportunity to enjoy fresh waffles in the summer café and enjoy afternoon tea in the beautiful garden. Read more: strombacken.com  

© DiskArt™ 1988

Olofströmshus lägenheter & Timellbastun
 Här finns flera, möblerade lägenheter i olika storlekar till uthyrning antingen dygnsvis, veckovis eller månadsvis. Lägenheterna är utrustade med sköna sängar, tv med kabelanslutning och i köksskåpen finns allt du kan tänkas behöva. Passa även på att hyra den berömda ”Timellbastun”, bastun vid Holjeån, som är uppkallad efter TV-profilen Martin Timell, som byggde den i TV-programmet ”Äntligen Hemma”. Bokning: Tel: 0454 - 372 00 eller info@olofstromshus.se Läs mer: www.olofstromshus.se

Lägenheter/Apartments  Nebbeboda skola

Skolan ligger vackert belägen på en höjd med sjöutsikt från glasverandan. Här gick bl.a. nobelpristagaren i litteratur, Harry Martinsson i skola. Den nyrenoverade lägenheten är på 110 m² och har kök, matrum, vardagsrum och tre separata sovrum 6+6 bäddar. Skolsalen för max 50 personer kan användas för konferenser eller övernattning för större sällskap. Passa på att fiska eller ro i den närliggande sjön. Kontakta: Nebbeboda intresseförening: Mia.ericsson@oktv.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

At Olofströmshus are several furnished apartments of various sizes for hire per day, weekly or monthly. The apartments are equipped with comfortable beds, TV with cable connection and in the kitchen cupboards are everything you could possibly need. Take the opportunity to hire the famous “Timell Sauna", the sauna at Holje River, which is named after the TV celebrity Martin Timell, who built it in the TV show "Äntligen Hemma" (Home at last). Bookning: Phone: +46 (0) 454 - 372 00 or info@ olofstromshus.se Read more: www.olofstromshus.se

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Nebbeboda school
is beautifully situated on a hill with lake views from the glass veranda. Harry Martinsson, who won the Nobel prize of literature went to this school. The newly renovated apartment is 110 m2 and has a kitchen, dining room, living room and three separate bedrooms 6+6 beds. The school room for a maximum of 50 persons can be used for conferences or accommodation for larger parties. Take the opportunity to go fishing or row a boat in the nearby lake. Contact: Mia.ericsson@oktv.se

 

Ställplats för Husbilar/ Places for Caravans Kommer du till Olofströms kommun med din husbil eller husvagn finns en enkel och avgiftsfri ställplats för husbilar och husvagnar på grusplanen söder om Idrottshallen vid Idrottsvägen. Läs mer: www.visitolofstrom.se © DiskArt™ 1988

Alltidhults skola

© DiskArt™ 1988

Are you going to Olofströms municipality with your caravan, there is a simple and free space for campers and caravans on the area south of the sports hall at Idrottsvägen. Read more: www.visitolofstrom.se

Alltidhults Skolas lärarbostad på 50 m² var en av de finaste på sin tid. De tre rummen och köket är nyligen renoverade, och ett modernt badrum med tvättmaskin är inrymt i skolans ekonomibyggnad. Det finns två sängar i ena sovrummet och en dubbel bäddsoffa i det andra. Här kopplar du av utan TV och internet. Den gamla skolsalen erbjuder möjligheter till t.ex. sammanträden, föredrag, utställningar, workshops och fester. Läs mer: intresseforening.alltidhult.se 35


”mitt i naturen. underbart beläGet hotellunderbart Vid sjön halen.” ”mitt i naturen. beläGet hotell Vid sjön halen.” Konferens

Hotel Fritzatorpet erbjuder också konferensmöjligheter. Konferens Här finns två större konferenslokaler med plats för Hotel erbjuder konferensmöjligheter. upp tillFritzatorpet 40 personer och enockså mindre lokal, som heter Här finns två med störreplats konferenslokaler med plats för kristallsalen, för ca 10 personer. Samtliga upp till är 40utrustade personer med och en mindreinternet, lokal, som heter lokaler trådlöst projektor, kristallsalen, med plats för ca 10 personer. Samtliga whiteboard, blädderblock, pennor och block. Läs mer lokaler är utrustade med trådlöst internet, projektor, på vår hemsida. whiteboard, blädderblock, pennor och block. Läs mer på vår hemsida.

Grupp och buss

Hotel Fritzatorpet är en perfekt anläggning för grupper Grupp och buss och bussällskap. Vi erbjuder sk bussluncher och bra Hotel Fritzatorpet är en perfekt anläggning för grupper parkeringingmöjligheter för buss. Anläggningen kan och Vi erbjuder skandra bussluncher ochLäs bra ävenbussällskap. erbjuda övernattning och aktiviteter. parkeringingmöjligheter för buss. Anläggningen kan mer om våra grupperbjudanden på vår hemsida eller även erbjuda kontakta oss. övernattning och andra aktiviteter. Läs mer om våra grupperbjudanden på vår hemsida eller kontakta oss.

restauranG

I vår trevliga och fräscha restaurang kan du restauranG avnjuta middagen precis så som du vill ha Iden, vår trevliga fräscha restaurang du en härligoch husmanskost, enklare kan måltid avnjuta middagen du Ivill ha eller varför inte en precis utsökt så a lasom carte. restauden, en serveras härlig husmanskost, enklare måltid rangen också vår stora frukostbuffé. eller varför inte en utsökt a la carte. I restaurangen serveras också vår stora frukostbuffé.

Våra rum

Hotellet har 26 fräscha och rymliga rum som Våra rum antingen har en härlig utsikt över sjön Halen Hotellet har 26där fräscha och rymliga rum som eller en utsikt du kan njuta av naturen antingen en härlig utsikt över sjön som finnshar alldeles utanför hotellet. På Halen alla eller finns: en utsikt där duoch kanskrivbord, njuta av naturen rum Kabel-tv tillgång till som finns alldeles utanför hotellet. På alla trådlöst internet. rum finns: Kabel-tv och skrivbord, tillgång till trådlöst internet.

bröllop

Hotel Fritzatorpet är en perfekt miljö för att fira speciella bröllop tillfällen som födelsedagar och bröllop. Hotellet har en Hotelmatsal-, Fritzatorpet är en perfekt miljö för att firasträcker speciella stor terrass och stor gräsmatta som tillfällen födelsedagar och bröllop. sig ändasom ner till sjön - och personal somHotellet vet hur har festen stor matsal-,ska terrass som sträcker och bröllop firas!och Lässtor mergräsmatta på vår hemsida eller ta sig ändamed ner till sjön - och personal som vet hur fest kontakt oss. och bröllop ska firas! Läs mer på vår hemsida eller ta kontakt med oss.

Hotel Fritzatorpet | Nytebodavägen 31, 293 23 Olofström | 0454-22 66 22 Hotel Fritzatorpet | Nytebodavägen 31, 36 293 23 Olofström | 0454-22 66 22


Welcome to hotel fritzatorpet Welcome to

Hotel Fritzatorpet is a family owned hotel situated in hotel Blekinge in thefritzatorpet outskirts of Olofström next to the lake Hotel Fritzatorpet is a family ownednature hotel situated Halen right in the middle of Halens reserve. in Blekinge in the outskirts of Olofström next to the lake Halen right have in theexcellent middle ofpossibilities Halens nature reserve. Here you’ll to relax. How

about going fishing at the well-known Kronofiske Here you’ll have excellent possibilities to Blekinge relax. How Harasjömåla, take a nice stroll along the trail about going fishing at the Kronofiske (Blekingeleden) or why notwell-known just enjoy natures tranquility Harasjömåla, a nice stroll along the Blekinge trail in the beautifultake surroundings? (Blekingeleden) or why not just enjoy natures tranquility in the beautiful Our hotel roomssurroundings? are fresh, spacious and have a nice view of the lake Halen or you could simply enjoy the Our hotel rooms are fresh, spacious have ainternet nice nature outside surrounding the hotel.and Wireless view of the lake or you could simply enjoy the is available in allHalen our rooms. nature outside surrounding the hotel. Wireless internet is available in all our In our charming, cozyrooms. restaurant you can choose

between traditional Swedish cuisine, à la carte or lighter In our charming, cozy restaurant can choose meals. We’ll gladly serve businessyou lunches to you and between traditional Swedish cuisine, à la carte or lighter your costumers. meals. We’ll gladly serve business lunches to you and your Hotelcostumers. Fritzatorpet also offers conference facilities. We have 2 conference rooms suited for 40 people and also Hotel Fritzatorpet alsofor offers conference facilities. We a smaller room suited about 10 people. At Hotel have 2 conference roomsquality suitedand for 40 peopleservice. and also Fritzatorpet we prioritize personal a smaller room suited for about 10 people. At Hotel Fritzatorpet prioritize quality and personal Welcome to we us at Hotel Fritzatorpet; a relaxingservice. stay in the beautiful surroundings of nature. Welcome to us at Hotel Fritzatorpet; a relaxing stay in the beautiful surroundings of nature.

info@hotelfritzatorpet.se | www.hotelfritzatorpet.se info@hotelfritzatorpet.se37| www.hotelfritzatorpet.se


”VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL OLOFSTRÖM! FIRST HOTELS ÄR EN AV SKANDINAVIENS LEDANDE HOTELLKEDJOR” First Hotel Olofström är ett centralt beläget hotell i Olofström. Hotellet invigdes 1990 och bakom den spännande fasaden finns inte enbart luftiga och eleganta rum utan även en välbesökt restaurang med bar. Den lilla bruksorten Olofström ligger i västra Blekinge - ett av Sveriges mest natursköna områden. Här finns även en teater med teleskopläktare för en unik konferensmiljö. Stor konferensanläggning, Restaurang & terrass med grill, Utomhusaktiviteter, Frukost & WiFi ingår. First Hotel Olofström is a modern hotel in central Olofström. This solid redbrick hotel has airy and elegant rooms which offers splendid parkland views. The town Olofström is known for its beautiful natural surroundings with wooded hills and a great number of lakes and watercourses. First Hotel Olofströms convenient location in the heart of the town makes it easy to be where it all happens. Conference facilities, Restaurant, Beautiful surroundings, Free WiFi & breakfast.

First Hotel | Ågatan 3, 293 34 Olofström | +46 (0)454-30 12 30 | www.firsthotels.se 38


Liljenborg i Jämshög Liljenborg erbjuder trevlig miljö för konferns, fester, bröllop och högtider. Anläggningen har 12 rum, konferenslokal och festlokal.

Kulltorpsvägen 7, 293 72 Jämshög, +46 (0)73-384 08 23 holjebungalow@oktv.se, www.liljenborg.se

Hallandsboda B&B Stuguthyrning & fiskecamping, vacket beläget vid Mörrumsån. - Bo på vandrarhem med närhet till fiskevatten - Kombinera laxfiske i Mörrumsån med konferensen - Badtunna och Farmersgolf Stay on a farm, in Hallandsboda’s cosy blue cottages by the Mörrum River in the middle of the wonderful scenery of Blekinge with beautiful peaceful surroundings. Hemsjövägen 1093-38 376 93 Svängsta +46 454 32 80 60 39

www.hallandsboda.se hallandsboda@live.se


www.harasjomala.com

Välkommen till Harasjömåla Fiskecamp Harasjömåla Fiskecamp ligger i ett naturskönt skogsområde på ca 3000 ha 7 km nordväst om Olofström i Blekinge. Harasjömåla innefattar ett 25-tal naturliga sjöar upplåtna för Sportfiske efter Regnbåge, Öring, Gädda, Abborre och Vitfisk. Här finns också ett konstgjort rinnande vatten på 1,1 km upplåtet för flugfiske – Flugströmmen. Det finns en camping med 68 elplatser och en stugby med ett 30-tal stugor i olika storlek och standard. Det finns servicebyggnader med toalett, duschar, bastu, campingkök mm. I anslutning till receptionen finns en liten fiskredskapsbutik för att täcka Harasjömålas fiske. © DiskArt™ 1988

Harasjömåla Fishcamp is situated in a 3000 ha forest area 7 km northwest of Olofström in Blekinge in the south of Sweden. Harasjomala contains 25 natural lakes available for Sportfishing. Most of the lakes contain Rainbow Trout and Lake Trout, but also a natural population of Perch and Pike. We also have a 1.1 km artificial river for fly fishing – “Flugströmmen”. We have a campsite for caravans and tents with 68 places with electricity and 30 cabins in various size and standard for rent. Facilities like service-houses with toilets, shower, sauna and kitchen are included in the rent cost. In connection with the reception we also have a small shop with fishing equipment to cover Harasjömålas fishing.

© DiskArt™ 1988

Harasjömåla Fiskecamp | Gillesnäsvägen 39, 293 91 olofström | +46(0)454-470 50 40


Camping är livet – är Halen givet

En pärla vid Olofströms naturreservat. Naturskönt belägen camping med Blekinges största sjö Halen som granne och endast 2 km ifrån Olofströms centrum. Här finns alla sorters aktiviteter – hyra cykel, båt eller kanot. Eller varför inte ta en glass eller en kopp kaffe vid glasskiosken på stranden. Under högsäsongen har vi ett brett utbud av aktiviteter för barn och deras familjer. Välkommen till Halens Camping hälsar personalen!

Lek, bus och pyssel är ju bra mycket roligare om man är flera. På Halens Barnklubb blir det allt ifrån målning, bakning, skattjakter, teater m.m. Barnklubben har öppet tis- och tors under högsäsongen mellan kl: 15-18 Barnklubben passar alla barn och är gratis. Hjärtligt välkomna till receptionen!

Halenvägen 321 293 39 Olofström Telefon: 0454-402 30 E-post:info@halenscamping.se Hemsida: www.halenscamping.se 41


Samhällsinformation Social Guidance

Samhällsvägledning/Social guidance

Konsumentvägledning/Consumer advice

Inflyttarlotsen hjälper till och lotsar dig rätt! Att flytta till en ny ort gör att du ställs inför många val. I Olofström kommun har vi en speciell inflyttarlots som hjälper dig med de frågor du har kring din flytt till Olofström. Det kan vara att lotsa dig fram till information om bostad, fritid, skola, barnomsorg eller annat du har frågor kring eller undrar över. Vår målsättning är att du smidigt ska få de besked du behöver och att du ska känna dig varmt välkommen till Olofström. Tel: 0454-931 02

Konsumentvägledningen kan informera Olofströms kommuns konsumenter och näringsidkare om konsumenträtt och ge hjälp vid klagomål i samband med konsumentärenden. Det handlar om hjälp till självhjälp. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och vägledande! När det gäller budgetrådgivning och skuldsanering samt energirådgivning, kan du av samhällsvägledaren bli hänvisad till de rätta personerna i Olofströms kommun. Tel: 0454-935 00, E-post: konsument@olofstrom.se (Om du skickar e-post, var vänlig ange bostadsadress eller telefonnummer för snabbare hantering).

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

We help you navigate your questions regarding occupancy in Olofström!

Moving to a new place makes you face many choices. In Olofström municipality we have a special guide who will help you with any questions you may have about your move to Olofström. We will guide you to information about houses, leisure, school, child care or other questions. Our goal is that you will easily get the answers you need and that you will be feeling welcome to Olofström. Phone: +46 (0)454-931 02

© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

Our consumer advisor can inform Olofströms municipality consumers and businesses about consumer rights and provide assistance on complaints related to consumer issues. It's about helping people help themselves. Our advice is free, impartial and guiding! When it comes to budget counseling and debt settlement, as well as energy advice, the consumer advisor can help you find the right people within Olofströms municipality.

 Phone: +46(0)454-935 00 E-mail: konsument@olofstrom.se
(If you send an email, please include home address or phone number for faster processing).

42


Hitta vård/Find health care

Kommunikation/Communications


Olofströms Vårdcentral/Olofströms Health Center

Olofströms Taxi 
Tel/Phone: +46 (0)454-920 80   Buss & Tåg/Bus & Train – Blekingetrafiken

Rösjövägen 10, Olofström Tel/Phone: +46(0)454-733100

Folktandvården/Public dental service

Tel/Phone: +46 (0)455-569 00, www.blekingetrafiken.se

Östra Storgatan 38, Olofström, Tel/Phone: +46 (0)454-733200

Inrikesflyg/Domestic Airport

Vårdguiden/Health care guide

Ronneby Flygplats - Tel/Phone: +46 (0)10-109 54 00 www.swedavia.se/ronneby

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Ring 112 vid livshotande tillstånd! Call 1177 for healthcare advice or help with finding the right care. Call 112 at life threatening conditions!

Utrikesflyg/International Airport

Köpenhamn/Copenhagen - www.cph.dk

 

Apoteket/Farmacy

Posten/Postal service 


Östra Storgatan 38, Olofström
 Tel/Phone: +46(0)77-140 54 05,www.apotekhjartat.se

Östra Storgatan 34, Olofström Tel/Phone: +46(0)920-232 221

Polisen/Local Police

Visit Olofström/Visit Olofström

Ådalsvägen 4, Olofström, Tel/Phone: 114 14 

 Ring 112 vid allvarliga brott & nödsituationer! Call 112 at serious crimes and emergencies!

Östra Storgatan 24, Olofström Tel/Phone: +46(0)454 93 100, therese.stjerna@olofstrom.se

     

43


Näringslivslinjen direkt Ring 0454 - 922 00

linjeirenkt

er t ett

d

Näringslivslinjen är ett servicenummer för kommunens näringsliv, ett sätt att ge snabba och personliga svar oavsett vad ärendet gäller. Mer info hittar du på www.olofstromsnaringsliv.se eller ring 0454 - 92200

44


Välkommen till Sveriges bästa bostadsbolag! När kunderna fick tycka till ledde det till utmärkelsen ”Sveriges bästa bostadsbolag”. Oavsett om du letar efter trygghetsboende, seniorboende eller vanliga lägenheter vill vi gärna hjälpa dig! Välkommen hem! 45

Easy Living - möjligheter nas boende!


Välkommen till Olofströms kommun

Till salu! Sjönära tomter på Näset i Olofström

Halasjön

Våra sjönära tomter på Näset är nu färdiga för försäljning. Näset har ett unikt läge på ett näs ut i sjön Halen. Området bör upplevas på plats! Kontakt: För mer information ring 0454 93 000 eller besök vår hemsida www.olofstrom.se

46


Välkommen till Olofströms kommun

Utforma din egen hästgård vid rosenfors i Olofström Stort utbud av offentlig och kommersiell service på nära avstånd.

ca 1km till aktiv ridskola

Bygd med rikt hästliv. Framgångsrik och engagerad ridklubb

1 2 ca 800 m till Jämshögs Folkhögskola Natursköna ridvägar

Gemensam beteshage

3 4 5

Nu släpper vi 6 stycken exklusiva tomter där du kan utforma din egen hästgård. Tomterna är mellan 2-3 hektar med plats för egen padock, rasthage och stall. Naturskönt läge där Holjeån slingrar sig på ena sidan och sjön Halens naturreservat breder ut sig på den andra. Välkommen att bo i kommunen där du har nära till allt.

6 Bredband

ca 1 km till skola åk 1-6 samt förskola

47

exklusiva tomter där du kan skapa din nya framtid


Välkommen till Olofströms kommun

Hög livskvalitet! Kommunens övergripande mål:

Hej!

Olofströms kommun är en av fem kommuner i Blekinge med ca 13 000 invånare. Inom kommunens gränser finns över 200 sjöar och i tätorten Olofström möts tre åar, vilket är både unikt och attraktivt. Vatten, sport, kultur, vild natur, mångkultur och teknik är ord som förknippas med Olofströms kommun.

- Barnen i centrum - Nära till allt - Jobb till 1000


Visit Olofström 2014