Issuu on Google+

2014

men zu m o lk il W / o t e m o elc Välkommen till / W

Vallsnäs HHH

Camping

Vallsnäs • 310 83 Unnaryd • +46 (0)371-602 33 info@vallsnascamping.se • www.vallsnascamping.se

Öppet året runt / Open all year / Ganzjährig geöffnet Under högsäsong: 19/6- 10/8 • Full service: 08.00 - 22.00 Övrig tid ring oss på +46 (0)371 - 602 33


Välkommen Vallsnäs Camping är en lugn och naturskön familjecamping. Vi ligger vackert beläget på en udde ca två km från Unnaryd. Kanske rent av ett av Sveriges vackraste lägen!? Vallsnäs Camping består av ca 100 campingtomter, två st 2-bäddsstugor, tre st 4-bäddstugor och tre st 5-bäddsstugor samt 2st fullutrustade 6-bäddsstugor. Vi har i år glädjen att erbjuda er mat i vår nya Restaurang. Här serverar vi bla hamburgertallrik, pizza m.m. som kan njutas till en kall öl eller ett glas vin. Vi på Vallsnäs Camping strävar hela tiden efter att lyssna till våra gästers behov. Där av försöker vi utveckla camping och oss själva.

Sjön Unnen är idealisk för dig som är intresserad av sportfiske. Gädda, gös och abborre är de fiskarter som vanligtvis lockar många av våra gäster. Varje år fångas det gäddor som väger över 10 kg. På campingen har vi bland annat följande att erbjuda er som gäster; • Trådlöst Internet (finns att köpa i receptionen) • Kanot- och Båtuthyrning • Fin lekplats • Minigolf • Bastu • Fina stövområden

Regler •

Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s k tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till motordrivet fordon.

Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är itne tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Tillse att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.

Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.

Lämna de gemensamma utrymmerna (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.

Avresa (under högsäsongen). Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gälland regler.

Priser 2014 Husvagn,husbil/Caravan/Whonwagen Tält/Tent/Zelt El/electricity/Strom Stuga 2 bäddar/Cottage 2 beds/Hütte 2 Betten Vecka/Week/Woche Stuga 4 bäddar/Cottage 4 beds/Hütte 4 Betten Vecka/Week/Woche Stuga 5 bäddar/Cottage 5 beds/Hütte 5 Betten Vecka/Week/Woche Stuga 6 bäddar/Cottage 6 beds/Hütte 6 Betten Vecka/Week/Woche

1/1-30/4 160:- 140:- 40:- 320:- 2000:- 425:- 2800:- 500:- 3200:- 850:- 4500:-

1/5-18/6 180:- 160:- 40:- 350:- 2200:- 500:- 3200:- 600:- 3800:- 1000:- 5500:-

19/6-10/8 240:- 220:- 40:- 400:- 2600:- 600:- 3800:- 700:- 4400:- * 7000:-

11/8-7/9 210:- 190:- 40:- 370:- 2400:- 550:- 3500:- 650:- 4000:- 1200:- 6500:-

8/9-30/9 1/10- 31/12 180:- 160:160:- 140:40:- 40:350:- 320:2200:- 2000:500:- 425:3200:- 2800:600:- 500:3800:- 3200:1000:- 850:5500:- 4500:-

* Endast veckobokning / only per week / nur pro Woche.

Vid frågor angående säsongsplatser kontakta oss på tel: 0371-602 33 / For more information on seasonal pitches, please contact us on tel. no. +46 (0)371-602 33 / Bei Fragen zu Saisonplätzen kontaktieren Sie bitte : +46 (0)371-602 33.


Welcome Vallsnäs Camping is a quiet, family campsite. We are beautifully situated on a peninsula about two miles from Unnaryd. Maybe even one of the most beautiful locations in Sweden!?

Lake Unnen is ideal for those who are interested in sport fishing. Pike, walleye and perch are the fish species that usually attracts a lot of our guests. Each year there are catches of pike weighing in over 10 kg.

Vallsnäs Camping consists of about 100 campsites, two 2-bed houses, three 4-bed cabins and three 5-bed houses and 2 x fully equipped 6-bed cabins.

At the campsite we have, among other things, to offer you as guests; • Wireless Internet (available at reception) • Canoe and Boat Rental • nice playground • Mini Golf • Sauna • Beautiful walking areas

This year we have the pleasure to offer you food in our new Restaurant. We serve hamburger platters, pizza, etc. that can be enjoyed with cold beer or glass of wine. We at Vallsnäs Camping strives to listen to our customers needs. Here we try to develop our camping and ourselves.

Rules •

The camping host and other staff are responsible for the order in the camp, and will help you if there are any problems.

All tent related equipment of common size and model may be used. It is not allowed to set up so called “tent houses” of a more permanent character. Caravans must be registered to the vehicle.

You may not set up your own permanent devices such as a fence. Please ask if you are uncertain of what is allowed or not. Please see to it that your LPG-equipment is tested and approved according to regulations.

Please do not disturb the tranquility in the camp by driving any motorized vehicles more than is absolutely necessary. Please do not drive faster than you walk and drive as little as possible.

A general rule on camping sites is to show courtesy. Disturbing conduct is not allowed. Between 11 p. m. and 7 a.m. the camping site must be quiet.

Help your children to find places, which are suited for games and ball games. It is not allowed to kick or throw balls among the tents and caravans.

Dog owners are asked to show greatest possible consideration to the other guests. Please keep your dog on a short leash and exercise them on the assigned place or outside the area.

Please leave the collective spaces (lavatories, washroom, shower room, kitchen and the dishes) in the same condition, as you yourself want to see them when you arrive.

Departure (peak season). If nothing else is agreed upon with our staff at the reception desk, your camping area has to be vacated and cleaned up before 12 p.m. on the day of your departure. The reason for this is out of consideration for new guests. We are appreciative if you leave information about the day of your departure in advance, especially during the peak season.

The manager or the staff are not liable for damages or loss off property. Damages to buildings, material or the property of other campers may lead to liabilities to pay damages according to applicable rules.


Vallsnäs HHH

Camping

Med denna kupong erhåller ni 15% rabatt på övernattning 2015. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudande och gäller endast vid minst 3 övernattningar. With this coupon you will receive 15% discount on accommodation 2015. Offer can not be combined with other offers and is valid only at a minimum of 3 nights. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Unterkunft 2015. Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden und ist nur bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten gültig. Erbjudandet gäller endast en gång per familj / Offer is only valid once per family / Das Angebot gilt nur einmal pro Familie

Willkommen Vallsnäs Camping ist ein ruhiger, familiärer Campingplatz. Wir sind sehr schön auf einer Halbinsel, ungefähr zwei Meilen von Unnaryd entfernt. Vielleicht sogar einer der schönsten Orte in Schweden? Vallsnäs Camping besteht aus etwa 100 Campingplätze, zwei 2-BettHäuser, drei 4-Bett-Kabinen und drei 5-Bett-Häuser und 2 x komplett ausgestattete 6-Bett-Kabinen. Dieses Jahr haben wir das Vergnügen, Sie Essen in unserem neuen Restaurant zu bieten. Wir servieren Hamburger Platten, Pizza, usw., die mit kaltem Bier oder ein Glas Wein genießen können. Wir bei Vallsnäs Camping ist bestrebt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu hören. Hier versuchen wir, uns selbst zu entwickeln und Camping.

Unnensee ist ideal für diejenigen, die im Sportfischen interessiert sind. Ob Hecht, Zander und Barsch sind die Fischarten, die in der Regel zieht viele unserer Gäste. Jedes Jahr gibt es Fänge von Hecht mit einem Gewicht über 10 kg. Auf dem Campingplatz haben wir unter anderem, Sie als Gäste bieten; • Wireless Internet (an der Rezeption erhältlich) • Kanu und Bootsverleih • schöner Spielplatz • Minigolf • Sauna • Schöne Wandergebiete

Regeln •

Der Betreiber und das Personal des Campingplatzes sind für Ruhe und Ordnung verantwortlich und helfen bei eventuellen Problemen.

Alle normalen Zelttypen sind erlaubt, nur so genannte dauerhafte Zelthäuser dürfen nicht aufgestellt werden. Wohnwagen müssen mit dem PKW registriert sein.

Zäune und ähnliche feste Vorrichtungen an Zelt oder Wohnwagen sind nicht erlaubt. Fragen Sie uns, falls sie unsicher sind was Sie aufstellen dürfen. Tragen Sie Sorge dafür, dass Gas- und Elektrogeräte den allgemeinen Vorschriften entsprechen.

Stören Sie die Ruhe auf dem Campingplatz nicht durch unnötiges Benutzen von PKW oder Motorrad. Schrittgeschwindigkeit fahren!

Nehmen Sie Rücksicht auf andere! Störendes Verhalten ist untersagt. Von 23.00 bis 7.00 Uhr herrscht Nachtruhe.

Zeigen Sie Ihren Kindern, wo sie am besten spielen können ohne andere zu stören. Ballspiele zwischen den Zelten und Wohnwagen sind nicht gestattet.

Hundebesitzer werden gebeten, größtmögliche Rücksicht auf die anderen Gäste zu nehmen. Hinterlassen Sie die gemeinsamen Räumlichkeiten (Toiletten, Waschräume, Duschen, Küche etc.) in dem Zustand, in dem Sie sie selbst vorfinden möchten.

Abreise (Hauptsaison): Falls nicht anders vereinbart, muss der Stellplatz bis spätestens 12.00 Uhr am Abreisetag verlassen und aufgeräumt sein, damit er von neuen Gästen benutzt werden kann. Teilen Sie uns bitte Ihren Abreisetag so früh wie möglich im Voraus mit, besonders während der Hauptsaison.

Der Betreiber und das Campingpersonal haften nicht für Verlust oder Schäden am Eigentum der Gäste. Wer Einrichtungen, Material oder das Eigentum anderer Gäste beschädigt kann dafür haftbar gemacht werden.


Bygg & Kakel:

Från grund till färdigt hus!

gnation ten ers branschregler BL

0 0

Långaryd 070-679 61 60

Unnarydsvägen 21 Unnarydsvägen 21 340 10 Lidhult 340 10 Lidhult

Tel: 035-916 00

Tel: 035-916 00

10 km north of Ljungby

www.lidhultsbygg.se

ti mmen

Välko

ELK PARK & ELK SHOP Souvenirs & handicrafts

Trä & Bygg

ll oss!

Skog & Lantbruk Jakt & Fritid

- Sweden’s largest range of Elk-related products!

& Bygg Djur &Trä Foder Skog & Lantbruk Villa & Trädgård

Öppettider: Måndag - Fredag 7:00 - 17:30 Lördag 9:00 - 13:00

Jakt & Fritid Djur & Foder Villa & Trädgård

INDOOR PLAY CENTER CAFETERIA

ELK PARK

Open daily 9-18

LAGANLAND SWEDEN SHOP S-341 50 Lagan Tel. +46(0)372 308 80 info@laganland.se www.laganland.se

Våra stationer nära

Vallsnäs SEDAN 1965

Fishing Trips • Angeltouren Juni –Augusti Dagligen • Daily • Täglich

Fladen 07 00–15 00

Lilla Middelgrund 1500–2000

För mer information, övriga tider och charterbokningar

www.fladenfisketurer.se

Boka på telefon: 0340-121 79 Köp dina biljetter här • Buy your tickets here • Kaufen Sie Ihre Karten hier

42

Elbe’s Fiske & Marin AB Hamnen Varberg www.fladenfisketurer.se

Unnaryd (Bolmenv. 9) Hyltebruk (Fagerhultsv. 16) Hyltebruk (Södra Industrig. 4) Lidhult (Unnarydsv. 1)

Hos oss köper du även allt du t.ex. Agn, Pilkar och Fiskeset. Välkommen!

Tillsammans kan vi hålla hela Sverige levande!

ELINGE ÄLGPARK

För mer info & bokning: 0708-45 75 75

Här finns souvernibutik, café & lekpark.

ALLA FÅR MATA VÅRA ÄLGAR

SOMMARRODEL - en häftig upplevelse för både unga och gamla

Vi finns på Kungsbygget i Laholm!

www.sydalpin.se

Öppet alla dagar! www.elingealgpark.com Tel. 0703-70 08 22 Elinge, 340 13 Hamneda

78

79


Kanslistvägen 6, Falkenberg • Industriområdet Tångarondellen • 0346-71 38 40

buTIKen Öppen: MÅnDAG-FreDAG 7.30-18 • LÖrDAG 10-14

Räkna a med låg priser!

BESÖK BUTIKEN I FALKENBERG I SOMMAR! Här hittar du funktionella fritidskläder, kängor, skor samt ett stort jaktsortiment till marknadens kanske LäGSTA pRISER!

pikétröjor i 100 % bomull!

DAM/HERR

149:Piratbyxa

DAM/HERR

Spara mera Köp flera!

Köp 4 eller fler

KOlla prISeT!

DAM/HERR

75:-

/st -shirt Funktions T

atos

495:Salomon H

DAM/HERR

:-

5 Rek pris 99

50::-

Ord pris 99

Beställ dygnet runt på www.engelsons.se


Sommarens bekvämaste dagar börjar hos oss!

179:199:399:Campingstol med kylväska Campingstol med nackstöd Campingstol med nackstöd Hopfällbar stol med burkhållare, tygficka och inbyggd kylväska. Lackerat stålstativ med kraftigt polyestertyg. 37-247

Lätt, bekväm och ställbar stol. Hopfällbar. Av aluminiumrör och vädertålig textil. 37-240

Lätt, bekväm och vadderad stol inkl. nackkudde. Ställbar i 7 positioner, till fullt liggläge. Aluminiumstativ. 37-381

18 000 varor i din hand Ladda ner appen!

Sök på ”Biltema” i Market eller App Store.

077-520 00 00 www.biltema.se

! n e m lkom

Mån–fre 9–19 Lör-sön 9–17 Säsongsöppet juni, juli, augusti

Alla dagar 9–19 Lidhult

Unnarydsvägen 1 Tel. 035-910 16 DHL

REKMBC1005_ljusskylt.indd 1

07-07-27 10.36.26


A Container / Rubbish skip / Container B Servering / Restaurang / Restaurant Servering C Tvättstuga / Laundrette / Waschküche D Nödtelefon / Emergency telephone / Notruftelefon E Husbilstömning / Motor caravan emptying point / Leerung Wohnwagen F Kanoter & båtar / Canoes & boats / Kanus und Boote G Brandsläckare / Fire extinguisher / Feuerlöscher H Lekplats / Playground / Spielplatz I Fotbollsplan / Football pitch / Fußballplatz J Badmintonplan / Badminton court / Badmintonplatz K Grillplats / Camp-cooking area / Grillstelle L Reception / reception area / Empfang M Bastu / Sauna

KK

KK

KK

KK

48 0 41 4 3 42 49 44 4 6 45 47 4 38 37 36 35 34 33 32 31 27 26 25 24 23 22 21

MM

XX

1 2 3 8 7 6 L L 5 4 9 10 11 12 13 17 16 15 14 Servering

54 62

64 73

65 74

66 75

79

80

81

82

KK

91 93

90 92

53 61

63 72

83

51

52 60

70

71

76

77

78

50

Reception & Butik

Ljungby

0372-623 19

Idé & Layout: Annonsmedia Väst AB, Borås 033-41 84 00. Prepress & tryck: Handelstryck i Borås AB 033-41 07 36


Vallsnäs 2014