Issuu on Google+

UNIKT LÄGE VID STRANDKANTEN OCH GÅNGAVSTÅND TILL CENTRUM

Campin o n o Kr ★ ★ ★ ★ ★ g LIDKÖPING

e st

R

CA M P I N G STU G O R RE S T AURA NG KO N F E R E N S AK TI V I T E T E R

a u r a n g Sj ö k a n t e

n


SID RE GI ST ER 2. Vä lko mm en 4. Br a att ve ta 6. Tri vse l & ord nin g 8. Frå n av ko pp ling till far tfy llt 10 . P ris er 11 . E ve ne ma ng 12 . K on fer en s 13 . B oe nd e 16 . K art a 18 . U tfly kts må l 19 . Ha nd la & Äta

IN CH EC KN IN G Stu go r: 15 :00 . Hu sva gn ar/ Hu sb ilar oc h täl t: Ko nti nu erl igt eft er tillg ån g. Hö gs äs on g v-2 8-3 1: 14 :00 . UT CH EC KN IN G Stu go r: 12 :00 , vid be stä lld be stä lld slu tst äd : 10 :00 . Hu sva gn ar/ Hu sb ilar oc h Tä lt: 15 :00 . Hö gs äs on g v. 28 -31 : 12 :00 . RE CE PT IO N Öp pe tid er: jun i –m itte n av au g 8:0 0-2 2:0 0 Öv rig t tid : se an sla g på rec ep tio ns dö rre n, he ms ida n oc h på vå r tel efo n + 46 (0) 51 0 26 8 04 . Inc he ck nin g ka n ske dy gn et run t ge no m vå rt ny ck els kå p vid rec ep tio ne n.

Välkommen till Kronocamping Lidköping – Med det unika läget vid Vänerns strand och gångavstånd till Lidköpings mysiga centrum MED SVERIGES STÖRSTA INSJÖ, en mysig stadskärna med torgmarknader samt mängder av evenemang året runt är Lidköping din perfekta besöksort. Här kan du uppleva naturen med tex en morgonpromenad längs Vänerns strand, promenera till vårt fina centrum med bra shopping, besöka vackra Läckö Slott samt uppleva vårt natursköna Kinnekulle. Andra trevliga besöksmål/ utflykter vi rekommenderar är Rörstrands Center, Spikens fiskeläger och kryssningar i Vänern och mycket mer. Alla åldrar kan aktivera sig och njuta hos oss året runt. Varmt välkommen!

BO KN ING

We bb www .kro noc amp ing. com E-p ost info @kr ono cam ping .com Tele fon + 46 (0) 510 268 04 Adr ess Läc kög atan 22, 531 54 LIDK ÖPI NG Hitt a hit GPS : Latit ud: N 58 30 48.6 5 Lon gtid ud: E 13 8 23.9 7 Är du nöjd med ditt bes ök hos oss ? Skri v någ ra rade r på vår sida . www .fac ebo ok.c om/ kron oca mpi ng

NN UM M ER VI KT IG A TE LE FO 01 0- 47 0 53 24 Va kt , Se cu rit as 05 10 -2 68 04 Re ce pt io n 11 2 ni ng st jän st Am bu lan s, rä dd 07 71 -4 50 45 0 Ap ot ek 11 77 in g Sj uk vå rd sr åd gi vn 05 10 -8 69 00 vin ge n ld Gu l, Vå rd ce nt ra 05 10 -8 57 80 Fo lkt an dv år d 05 10 -8 5 00 0 Sj uk hu s 11 4 14 Po lis 05 10 -2 20 80 Ta xi 05 10 -2 00 20 Tu ris tb yr ån


Bra att veta

Biltrafik På grund av vårt centrala läge kan trafiken verka störande vissa tider på dygnet och det gäller framförallt de platser som ligger närmast Läckövägen. Lägg er gärna längre in på området om ni är känsliga för störande ljud. Online Boka gärna Online via vår webbplats. www.kronocamping.com så bjuder vi på bokningsavgiften. Finns även mobilanpassad sida. Valuta I receptionen och butiken går det bra att betala med SEK, NOK och EUR, endast sedlar.

Skadegörelse/Inbrott Vi rekommenderar att ingen lämnar värdesaker i tält/bilar och vagnar eller olåsta cyklar på tomten. Kronocamping Lidköping tar inget ansvar för eventuella stölder/skador som drabbar gäster eller skada på deras egendom. Meddela receptionen om och vad ni råkat ut för, gör en polisanmälan samt en försäkringsanmälan. Post Brevlåda för avgående post finns vid receptionsbyggnaden. Alla gäster hos oss kan få sin post eftersänd till oss som hämtas i receptionen. Internet Vi erbjuder Wifi på området. Under april-september köper ni koder i receptionen. Vi reserverar oss från ev. störningar som vi inte kan råda över. Tvättstuga Vår tvättstuga finner ni i samma byggnad som receptionen med ingång på motsatta sidan. Det kostar 25 kronor att tvätta (5*5 kronor) respektive att torktumla. Servicehus Ni erhåller två st kort till våra servicehus vid incheckning. Det är inga avgifter men tappar ni bort ett kort blir ni ersättningsskyldiga med 100 SEK/kort. Alla servicehus har handikappwc/dusch, kök med diskmaskin. Servicehus 1 och 4 har kök med sittplatser och TV.

Servicehus 4 har ett mindre gym som beräknas vara klart till midsommar 2014. Spabyggnaden i Servicehus 2 innehar en handikappvänlig toalett med dusch samt 3 st familjerum. Servicehus 2 och 3 är öppet året runt. Övriga servicehus är stängda november-mitten av april Gästdator I receptionen finns en gästdator som ni kan använda. Kostnad 10 kr för 10 minuter. Hundrum Vi har ett separat hundrum i servicehus 2 där ni kan tvätta, torka och borsta Er hund. Nyckelkort hämtas ut i receptionen. Finns att köpa TV-kablar, vatten slang till VA tomter, omkopplare till och från Eu kontakter, förlängningskablar mm Hjärtstartare Finns i receptionen. Personalen har utbildning Underhållning Vissa helger under vår och höst samt högsäsong är det underhållning i Restaurangen då det råder extra feststämning på vår anläggning. Vi har självklart samma ordningsregler då som annars, men extra störningar kan förekomma framförallt platserna närmast restaurangen, 800 området, 100 området, raderna 300-306 samt 400-408.

Biltvätt Bilen kan du tvätta på Shell vid Framnäs (Läckögrillen) Restaurang Sjökanten Har öppet fredagar och lördagar under April, alla dagar i maj från 17 (lördag och söndag från 12), från 12 juni till mitten av augusti alla dagar från 12. Övriga tider på året finner ni på vår hemsida www.kronocamping.com. Upphittade saker Förvaras i receptionen 1 månad.


Nattvakter Nattvakter från Securitas övervakar området mellan 20-05 under perioden fredag vecka 27 tom söndag vecka 32 samt storhelger som påsk, kr.himmel och Midsommar. Övrig tid på året har vid Bilburen nattpatrull från Securitas. Securitas når du på +46 (0)10 470 53 24 eller så kan du ringa på klockan vid receptionsdörren.

Trivsel och ordning

Hundar Hundar skall alltid vara kopplade på campingen och alltid rastas utanför området. Får inte vistas i möbler eller i sängkläder i stugorna. Hundbad samt Hundvårdsrum finns utmärkta på kartan. Smällare Smällare/fyrverkerier är förbjudna inom området

Camping Key Europé Campingen är ansluten till SCR, vilket innebär att du måste ha ett giltigt Camping Key Europé. Trivsel Lugn och ordning skall råda hela dygnet vid vistelse på Kronocamping Lidköping. Det skall vara tyst mellan 2406 och all biltrafik förbjuden med undantag av nattvakt och bilburen nattpatrull av Securitas. Ring nattvakt/ securitas om det är högt ljud eller annat oväsen, + 46 (0) 10 470 53 24. Agera aldrig själv. Max hastighet inne på området är 20 km/h. Campingplatsens personal äger rätten att avhysa gäster med omedelbar verkan som inte följer dessa ordningsregler utan kompensation för resterande tid på Campingplatsen. Säkerhet och regler för brand och EL Uppställning skall ske på anvisad tomt. Med hänsyn av brand- och säkerhetsrisk ska avståndet mellan ekipage och tomtgräns inte vara mindre än 2 meter och avstånd till nästa ekipage inte vara mindre än 4 meter, centrera era ekipage in på platsen. Det är ditt ansvar som campinggäst att avstånden hålls. Passager får inte blockeras då dessa är tillför utryckningsfordon. Vår rekommendation är att draget placeras ut mot väg. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen hos oss så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl a att kabel mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på

minst 2,5 mm2. Om ni har kabelvinda rulla alltid ut hela kabeln. Gasol Husvagn/Husbil skall ha ett giltigt besiktningsintyg från bilprovningen eller annan likvärdig myndighet. Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Grillning Vi rekommenderar att ni grillar på våra större grillplatser på området som är utmärkta med grillsymbol på kartan. Öppen eld på marken är förbjuden. Sker grill vid tomt skall det vara i en separat grill som kommer upp minst 50 cm från marken. Om det börjar brinna Agera så här: Rädda – Varna – Larma – Släck Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten på 112. Försök släcka om du har släckare, men ta inga onödiga risker. Möt upp räddningsfordon vid infartsbommen.

Brandsläckare Finns utmärkta på campingkartan med denna brandsläckarsymbol.

Miljön På Kronocamping värnar vi om miljön därför arbetar vi aktivt med vårt miljöarbete. Miljöstationerna är utmärkta med en denna symbol CM på kartan. Här sorterar vi ofärgat och färgat glas, papper, kartong, plast, batterier och metall. Grovavfall av större format som trädgårdsmöblier, trall, TV apparater, leksaker, grillar mm skall köras till återvinningscentralen, Kartåsens avfallahantering. Mer info och hjälp med att hitta dit får ni av personalen i receptionen. Tömning Husbilstankar tömmer ni vid Husbilsservicehuset markerad med 5. Tömning av husvagnslatriner görs i separata rum i Servicebyggnaderna nr 1 och 3. Servicebyggnader För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga, rena och iordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är totalt förbjudet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna ej heller cykla, åka kickboard eller inlines.

Inte nöjd Om ni inte är riktigt nöjd med något hos oss, kontakta personalen i receptionen så att vi har chans att rätta till problemet.


vi Rådas motionsspår, ca 2 km från campingen. I servicehus 4 finns ett mindre träningslokal som öppnar till midsommar. Här finner ni den allra nödvändigaste utrustning så som motionscykel, löpband, crosstrainer, multimaskin samt hantlar av olika vikter.

Från avkoppling till fartfyllt Spabyggnad – För kropp och själ Som campinggäst har ni specialpriser mellan kl 10-18 vid bokning av vår bastu och bubbelpool Året runt. Sista minuten uthyrning kan ske till samma pris vid ledig kapacitet, även efter kl 18. Allt måste förbokas i receptionen. Dessa priser gäller endast incheckad campinggäst. Äventyrsgolf Fina äventyrsbanor i varierande svårigheter anpassad både för barn och vuxna. Banorna är öppna under april-september. Kombinera gärna ert spel med ett besök i vår populära Restaurang. Kan inte förbokas Varje torsdag vecka 25-32 kl 17-20 är det ICA Kvantum Hjärtberg Open. Alla som kommer och spelar deltar i utlottning av en grillkasse som Ica Kvantum skänker som pris. Kronocampen För er som söker lite ”mer” äventyr så utmana familjen, grannar och vänner i en femkamp. Denna aktivitet kan ni boka april-september eller så länge vädret tillåter. Ni kan välja mellan yxkastning, pilbåge, luftgevär, sumobrottning, bollplank, hästskokastning, basket mm. Specialpris som incheckad campinggäst, trekamp 1000 kr, femkamp 1500 kr, max 15 pers, vill ni ha mekanisk tjur + 1000 kr. Måste förbokas minst 3 dagar innan. Cyklar Hyr din cykel hos oss. Vi har 6 st damcyklar och två

På vår camping

stycken barncyklar. Bokas i receptionen. Streetstrider Nya träningsformen utomhus. Crosstrainer fast på hjul. Extremt rolig och effektiv träning. Bokas i receptionen. Trampbilar Trampbilar i två olika storlekar. Hyrs ut från butiken. Kan inte förbokas. Segway Hyr din Segway hos oss. Vi har två stycken segway som du kan hyra och ta dig runt på i vårt närområde. Häftig och rolig upplevelse. Bokas i receptionen. Poolområde/Badhus Alldeles utanför området finns det tempererade pooler i tre olika storlekar. Fribiljetter erhåller ni från oss i receptionen. Öppet under juni-augusti. Se exakta tider på vår hemsida eller i receptionen. Övrig tid på året rekommenderar vi ett mysigt besök på Lidköpings Badhus. Barnklubben ”Älgen Swen” Under högsäsong vecka 28-31 har vi barnaktiviteter måndag till fredag kl 10 och 14 för barn mellan 6-12 år eller 4 år med målsman. På onsdag är det frukost med Älgen Swen kl 9. Biljetter förköps i restaurangen senast dagen innan kl 20:00, pris 50 kr per barn. Veckans höjdpunkt är Disco för barn mellan 6-12 år som vi har

på torsdagar kl 18. Aktuellt veckoschema finns på vår webbsida och i receptionen.

Lek Vi rekommenderar att ni kör trampbil och cyklar på vår trampilsbana som ligger vid äventyrsgolfen. Här kan ni både cykla och köra trampbil i varierad lutning. Hoppkudden är mycket populär och här kan ni gymnastisera både högt och lågt men tänk på att alla

Fotboll och aktivitetsvecka Vecka 26 har vi vår populära fotbollskola för barn mellan 8-14 år med fullspäckat program där vi varvar fotboll, teori, gruppövningar, bad och mycket annat. Måste förbokas. Motion och styrketräning Alldeles utanför området har ni strandpromenaden som går längs Vänern bort till Vänerblick, ca 3,6 km. Löpslinga på 2,5 km finns också alldeles i närheten i Stenportens skog. Vill ni springa längre rekommenderar skall kunna vara med och allt sker på egen risk. Blåses upp varje dag under högsäsong kl 9-21. Tre stycken lekplatser finns placerade på området. Boullebana och Beachvolleyplan finns också inom campingområdet. Bollspel får inte ske inom campingområdet. Restaurang Sjökanten är en populär restaurang som har en meny som passar alla. Allt från barnmeny, pizza till alá carte. Under vissa helger och högsäsong har vi blandad underhållning allt från husband till rock och pop. Är öppet under helger i april, hela maj-aug, helger under september och oktober, julbord slutet av november och första delen i december. Exakta öppettider ser ni på vår websida. Café Sjökanten En av årets nyhet som öppnar till Kristihimmelfärshelgen. Öppet under säsong alla dagar kl 10-20, lördagar och söndagar från 8. Under vecka 28-31 öppnar vi 8:00 med härlig frukostbuffé. Här serveras även glass, smörgåsar, lättare rätter. Öl och vinrättigheter. Uthyrning av minigolf sker här under säsong.


kan ni sitta i vår restauranglokal. Projektor, WIFI, whiteboard, block och pennor ingår i priset. Lägg till boende i fina stugor och spännande aktiviteter. Kontakta oss för mer information och offert.

Sänglinne inkl hundduk och badlakan finns att hyra för 90 SEK/pers. Som gäst städar du själv stugan eller förbeställer städtjänst i receptionen minst två dagar i förväg. Ni kan även boka hotell stuga (inkluderar, bäddat, städning samt frukost).

Våra stugor På kronocamping finns det 30 stugor som hyrs ut året runt. Det finns 6 st olika kategorier med varierande storlekar från 9 kvm till 43 kvm. Vid långtidsbokning/boende kontakta oss för offert. Alla stugor är parstugor. Rökning är inte tillåten i stugorna.

4+2-BÄDDSTUGOR, FULLT UTRUSTADE OCH HANDIKAPPVÄNLIGA Parhus om 2x43 kvm som är handikappvänliga. Varje stugdel har två sovrum, allrum med bäddsoffa och köksavdelning, dusch/WC samt altan med utemöbler under tak. Köksutrustningen består av spishäll, kyl och mindre frys, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn. TV med satellitkanaler. Djur- och rökfri.

4-BÄDDSSTUGOR, FULLT UTRUSTADE 8 st fullt utrustade 4-bäddstugor med toalett, dusch och TV, 25 kvm. Varje stuga innehåller ett sovrum med 2 bäddar, 1 kombinerat kök allrum med bäddsoffa (2 bäddar). Köksdelen är naturligtvis utrustat med porslin, och övrig köksutrustning, såsom mikro, kyl, frys, spis, kaffebryggare och vattenkokare. Möblerad uteplats samt parkeringsplats vid varje stuga. Djur- och rökfria.

G

WC/D

Altan

Vi erbjuder konferenser i en kreativ och personlig miljö alldeles vid Vänern. Den lilla lokalen har styrelsesittning med plats för 10 personer och den större lokalen tar 30 personer. Är ni en större grupp

På Kronocamping i Lidköping finns det 24 st fullt utrustade stugor med totalt 96 bäddar samt 6 st enklare stugor utan dusch och toalett med 16 bäddar. Vi hyr även ut stugorna för längre eller kortare perioder under perioden 15/8-15/6. Kontakta oss för offert.

Sovrum

i avkopplande miljö

Att bo i stuga

G

Sovrum

KONFERENS –


2-BÄDDSSTUGOR 4 st 2 bäddstugor, 9 kvm. Varje stuga innehåller 1 st bäddsoffa med två bäddar, köksdel med kokplatta, kylskåp och kaffebryggare. Porslin samt nödvändig köksutrustning finns i stugan. Mindre veranda finns samt parkeringsplats finns vid stugan. Djur tillåtna och rökfria.

Alla stugor har kuddar och täcken. De hyrs ut dygnsvis, veckovis samt månadsvis året runt!

G G

Storstuga

Servicebyggnader Campingen har sex servicebyggnader med varierat utbud. Gratis dusch, kök med sittplatser och TV, familjerum, träningslokal, hunddusch, tvättmaskiner, torkumlare, handikappanvänliga dusch och WC, service för husbilar, bastu, bubbelpool, samlingsrum – ja allt du kan tänkas behöva.

Altan

Gäststuga

Pentry

Altan

Altan

2-BÄDDSSTUGOR Fristående hus på 18 kvm. Varje stuga har ett sovrum med två bäddar och TV, köksavdelning med ett bord med två stolar, kyl, spishäll kaffebryggare och mikrovågsugn. Stugan har en separat dusch och WC samt en altan med utemöbler, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn. TV med satellitkanaler. Djur- och rökfri.

Sovrum

WC

4-BÄDDSSTUGOR, MED VATTEN (Ej nov-mars). 2 st 4 bäddstugor med vatten, 18 kvm. Varje stuga innehåller 1 rum med bäddsoffa, våningssäng med totalt 4 bäddar. Köksdelen är utrustad med porslin, och övrig köksutrustning såsom trinettkök med kokplattor, kyl och kaffebryggare. En mindre uteplats med sittmöbler finns samt parkeringsplats vid stugan. Djur tillåtna och rökfria.

WC/D

Dusch

4+1-BÄDDSSTUGOR, FULLT UTRUSTADE 8 st fullt utrustade 4 + 1 bäddstugor (sovloft) med toalett, dusch och TV, 25 kvm. Varje stuga innehåller ett sovrum med 2 bäddar, 1 kombinerat kök allrum med bäddsoffa (2 bäddar). Köksdelen är naturligtvis utrustat med porslin, och övrig köksutrustning, såsom mikro, kyl, frys, spis, kaffebryggare och vattenkokare. Möblerad uteplats samt parkeringsplats vid varje stuga. Djur tillåtna och rökfria.

Att bo i husbil, husvagn eller tält Totalt finns det 463 tomter på campingen och samtliga har el. Storleken varierar mellan 80-140 kvm. Husbilslandet, tomterna 800-852 har 16 amp, övriga tomter har 10 amp. CEE kontakt är det på platserna 8-50 samt 800-852 övriga platser gäller vanlig stickkontakt.

Gäststuga

Pentry

Altan

Tomter RÖD EL/TV/VA (Norra området) BLÅ EL/TV/V (Östra området) GRÅ EL/TV/V Husbiltomter (nordvästra och Östra området GUL EL/TV ( Östra och Västra området)

90 st 52 st 52 + 30 st 239 st

Uppställning av husvagn sker på anvisad tomt. Pga brand och säkerhetsaspekter kräver vi att avståndet mellan ekipage och tomtgäns ej får understiga 2 meter samt avstånd till nästa ekipage ej får understiga 4

meter. Om anvisningar inte följs förbehåller vi oss rätten att flytta era ekipage. Platsen avser 1 st husvagn + 1 bil. övriga bilar hänvisas till gästparkeringen utanför området. Brandgator får under inga omständigheter blockeras, passage måste finnas för utryckningsfordon. Husvagnsdraget bör placeras ut mot väg.


VÄNERN

EL / TV / VA

EL / TV / V

EL / TV Hundbad

EL / TV / V uppställningsyta marktryck 6 ton

DRICKSVATTEN Beachvolley

825 824 823

115 112 113 114 6 127 124 125 12

123

109 822

821

820 819 818

108

Husbilslandet

817 816 815

814 813

826

852 851

944

810 812811

827 828

809 808 807 806 805 804 803 802 801

831 832 833 834 835 836 837 838 839 829 830 Servicehus

4

850 849

133 134 135 136

132

122

121

107

800

106

840

848 847 846 845 844 843 842 841

Stugor

942

941

922

921

920

919

918

954 953 952 951 Borgunda by

917

903 916

902

901 900

915 914

Äventyrsgolf

913 912

Boulebana CM

120

104

Femkamp Cykel-/ trambilsbana

405 408

402 RECEPTION Butik

401

411 414

404 407 400

207 208

417

410 413

403 406

200 201

209 210 211

202 203

de poolerna och

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 419

416

409 412

415

BB

423 425

Servicehus

934 936 935 rum 937 Lekplats

421 418 420

Familjerum

609 610 611 612 721 720 C 608 727 726 725 724 723 722 613 730 729 728 Servicehus 607 600 601 602 731 719 614 718 717 716 715 714 3 710 711 712 713 605 604 603 606 615 700 732 701 702 703 704 705 709 708 707 706 616 617 618 619 620 733 623 622 621 741 742 743 744 745 734 735 736 737 738 739 740 624 625 626 627 628 629 630 631 632 750 749 748 747 746 751 756 755 754 753 752 633 757 649 650 651 652 645 646 647 648 788 789 790 791 792 793 787 758 634 783 784 785 786 653 654 660 659 658 657 656 655 772 635 777 776 775 774 773 759 782 781 780 779 778 636 640 639 638 637 641 760 642 643 644 770 771 761 762 763 764 765 766 767 768 769

C

220

219 218 7 1 2

Bollplan

Bollplan

206

221

301 302 303 304 305 306

C

Lekplats

205

222

212 214 213

C

103 102 101 100

Restaurang Sjökanten Tvätt

228 227 226

215 216

119 118 117 116

105

229

224 225

130 129 128

T

Café

Lekstuga

131

5

943 923

2 231 23

234 233

Tempererat bad

204

223

230

235

Lekplats

8

933 932

9

21

10

A

11

23 24

426

Väg till temperera

C

CM

428

451

430 431 432

1

440 438 436

453 455 457

433

465 459 461 463 460 462 464

449 450 444 445 446 447 448

13

Folkets park

Bollplan

452 454 456 458

434 435 443 442 441 439 437

12

. 300 m)

Vänermuseet (ca

466

467 468 469

506 500 501 502 503 504 505

470

507

508 509 539 538 C 543 542 541 540 544 545 537 510 34 33 36 35 549 550 536 546 547 548 37 511 45 Lekplats 535 38 47 46 551 534 553 552 512 50 533 39 48 49 532 513 530 531 529 528 527 514 40 25 526 41 43 44 525 515 42 516 26 517 520 519 518 521 522 523 27 524 31 32 28 29 30

20 19 18

22

422 424

427 429

Servicehus

2RUM

U STX BALA RE

111 110

S

Fågeldamm

BRANDSLÄCKARE

17 16

15

14

C

Läckögatan

CENTRUM

TV - INTERN/TV Reception Servicehus 1 Servicehus 2 Servicehus 3 Servicehus 4 Servicehus 5 B C CM T

WC, handikapp, tvättmaskin, torkumlare, strykjärn, resturang, minilivsbutik, café WC, dusch, handikapp, skötrum, kök, matplats inomhus, TV, disk, diskmaskin, utslagsback, färskvatten Handikapp, familjerum, bastu, bubbelpool, hunddusch, konferens, TV, färskvatten WC, dusch, handikapp, skötrum, kök, disk, diskmaskin, utslagsback, färskvatten Handikapp-WC/dusch, familjerum, kök, matplats inomhus, TV, disk, diskmaskin, minigym WC, husbilstöming utslagsback, färskvatten, pumpa däck Biltvätt Containerplats Miljöstation med sortering av glas, plast, papper, sopor, batterier, aluminium, burkar och petflaskor Tvättstuga

TV 1

TV 5

TV 2

SVT BARN

TV 3

SJUAN

TV 4

KUNSKAPSKANALEN INTERN-TV


Evenemang och andra saker du inte vill missa PR ISE R Cykl ar 100 kr/da g 500 kr/ve cka Stre etstr ider 2 tim/1 50 kr 4 tim/3 00 kr 8 tim/4 00 kr Tram pbila r

50 kr/tim ma

Även tyrsg olf Vuxe n 60 kr Barn (2-1 2 år) 30 kr Fam ilj (2+2 ) 150 kr Seg way Ålde rsgrä ns 15 år - hjälm tvån g 1 timm a 300 kr 2 timm ar 500 kr 4 timm ar 800 kr SPA HUS (för inch ecka d gäst och /fam ilj) Bast u 1,5 timm a 200 kr Bub belp ool, 1,5 timm a 300 kr Kron ocam pen (gäll er inch ecka d gäst sam t max 15 pers ) Trek amp 1000 kr Fem kam p 1500 kr Fotb ollsk ola veck a 26 Cam ping gäst 800 kr Ej cam ping gäst 1300 kr Lunc h hela veck an (mås te förbo kas) 300 kr

MARS 1/3 Melodifestivalen ”Andra chansen” Sparbanken Lidköping Arena 21-22/3 Lantbruksmässan Sparbanken Lidköping Arena 22/3 Thomas Pettersson De La Gardieskolans aula 29/3 Power meet sparbanken Lidköping Arena

JUNI 2-8/6 Vänerveckan Vänermuseet 6/6 Invigning av Vänerslingans skärgårdsled 6/6 Nationaldagsfirande Stadsträdgården Lidköping 20-22/6 Medeltidsmarknad Läckö Slott 25-29/8 Cykel-SM Götene

APRIL 12-13/4 Påskmarknad Spikens Fiskehamn 25-27/4 Megaevent Geocaching, Lidköping 29/4 Dansens dag Vänermuseet

JULI 5/7 Matmarknad Läckö Slott 12/7-2/8 Läckö Slotts sommaropera Verdis Falstaff 26/7 Diggiloo Rörstrand Center

MAJ 1/5 3-4/5 9/5 24/5 30/5 30/5 31/5

AUGUSTI 2-3/8 Kinnekulle Sten & Mineralmässa Falkängens hantverksby 4-10/8 VM i radiostyrd Motorcykel på Motorstadion 21-24/8 Lidköpings Kultur & Porslinsfestival

Offentligt Motionslopp ”Hoppets Dagar” Camp Active Vårrundan Kinnekulle Hundutställning sparbanken Lidköping Arena Blåsmusikens dag Lidköping Kinnekulleknallen, Nattvandring Vårmarknad Lidköping Kärleksfulla Lidköping

SEPTEMBER 27/9 Må bra i Lidköping, Rörelse, Mat & Välbefinnande i centrum


Saker du inte vill missa

Att handla Butik Sjöboden har under högsäsong full sortiment på Godis, Glass, Dricka och härligt färskt bröd hela dagarna. De har även ett mindre sortiment av daglig- och färskvaror. Under lågsäsong kan ni alltid förbeställa färskt bröd dagen innan i receptionen. Butiken har samma öppetider som receptionen.

SPIKENS FISKELÄGER Strax innan Läckö slott har du vår idylliska fiskehamn. Bla fiskas, förädlas och levereras Vänerns röda guld, delikatessen löjrom härifrån. LIMTORGET Detta är en av Lidköpings äldsta och mest bevarade handelsplats sedan medeltiden. Här finner ni hantverkare och ett mysigt litet café. KINNEKULLE 25 km från oss ligger Kinnekulle som erbjuder en underbar natur- , djur- och kulturupplevelse året runt. Här finner du bl a vandringsleder i oförglömlig natur, blommande ramslök och orkideér, utsiktstorn, konst och hantverk, skidbacke och mycket mer. LÄCKÖ SLOTT En av Sveriges mest besökta turistmål som även fick Stora Turismpriset 2013 är vårt vackra Läckö Slott ca 25 km från campingen. Här kombineras kultur, natur och måltider med hög kvalitet. TORGET Med Nordens största torg och levande torgmarknader varje onsdag och lördag så är det ett måste att besöka detta. Här säljs det allt från traktens grönsaker, ost, blommor, hantverk och kläder. En promenad från oss tar bara 15 minuter. Under sommarveckorna kan ni även ta stadståget in till centrum och dess utbud. RÖRSTRANDS CENTER I de gamla Rörstrands fabrikerna finner du idag Rörstrands Museum, Restauranger, flera butiker med både hantverk och designshopping. Hit kan du antingen ta en promenad eller under högsäsong hoppa på turisttåget som tar dig bla till Rörstrands center.

Att äta Mer info gällande uppträde, öppetider mm får ni på www.kronocamping.com

STADSTRÄDGÅRDEN Hit kan du ta en promenad eller hoppa på stadståget för att titta på fantasifulla planteringar och olika musikevenemang under sommarmånaderna. BÅTTUR I VÄNERNS SKÄRGÅRD Ni får inte missa att ta en båttur i Ekens skärgård med dess 120 öar att beskåda. Båtar utgår under högsäsong från Läckö, Spiken mm. HINDENS REV Naturreservatet Hindens rev på Kålland är en smal landremsa som sträcker sig fem kilometer rakt ut i sjön Det är en spännande naturupplevelse att promenera ändå ut till spetsen. SKARA SOMMARLAND Sveriges största vatten- och nöjespark ligger endast 25 km från vår camping. Öppet 6/6-17/8.

KARAEOKE/MUSIKSQUIZ, HAPPY HOUR Under högsäsong kör vi happyour, kareoke/musiksquiz vissa dagar i veckan. Ni kan också sitta på vår nya uteservering med utsikt över sjön och bara njuta av något gott att dricka, äta och umgås. Vår trevliga Restaurang Sjökanten är ett populärt besöksmål för både för våra campinggäster och våra Lidköpingsbor. Här serverar vi en meny som passar alla, allt från pizza till alá carte. Menyer ser ni på vår hemsida. Under helger under vår och höst samt högsäsong har vi underhållning allt från husband, coverband till rock och pop. Restaurangen är populär så vi rekommenderar att boka bord. Under de kallare månaderna eldar vi i den öppna spisen som förhöjer stämningen och mysfaktorn. Vi serverar också ett delikat julbord under december månad. Se datum på hemsidan. Då restaurangen är stängd kan ni boka restaurangen för enskilda arrangemang, fester, bröllop eller annat efter ert önskemål. Kontakta oss för mer information. Restaurangen rymmer ca 100 sittande gäster och uteserveringen får det plats ca 50 personer

FRUKOSTBUFFÉ Under veckorna 28-31 kör vi en härlig frukostbuffé med allt från ägg och bacon till färska frukter. Serveras i vår cafédel mellan 8-10. 75 kr/vuxen, barn 2-12 år 50 kr. CAFÉ SJÖKANTEN Till kristihimmelfärdshelgen har vi premiär i vårt nya Café som ligger i anslutning till Restaurang Sjökanten. Här serveras glass, smörgåsar och lättare rätter. Öppet under säsong alla dagar 1020, lördag och söndag från kl 8. Högsäsong alla dagar 8-22.


n

n

rg den s to Nya

Sta

n ga ta

rng ata

rksg ata

No rra To

men!

Välkom

Varnyheter i butik! Gö

tga

tan

Lid

an

Lördag 10.00–15.00

Me llby

Mån–fre 10.00–18.00

lare

ÖPPET:

Särn ma

gata

n

9/25/13 10:41 AM

BESÖK VÅRT MYSIGA CITY!

AXEL ERICSSONS BOKHANDEL Nya Stadens Torg 9 • 0510-604 50

Bäckström • Tel. 0510-236 40 Stentorpsgatan 18 • Lidköping www.guld-smedjan.com

Salong Saigon Thai/Oljemassage 50 min 300:Ansiktsbehandling 50 min 300:Ansikts/Fotmassage 20 min 145:Akrylnaglar 495:Axlar&nackmassage 225:Fotvård 270:Manikyr 200:Vaxning: brasiliansk, bikini, ben, armar, rygg, bröst m.m.

20 sittplatser på 2:a våning!

SKÖVDE • Hertig Johansgatan 14 • Telefon 0500-41 03 47 Elins Esplanad, Köpmannagatan 3 • Telefon 0500-41 45 50 LIDKÖPING • Särnmarkshuset • Telefon 0510-277 36

Mellbygatan 10 • Lidköping • 0510-280 80

20% !

Norra torngatan 18 tel: 0510-666 57

Bäst på spel

köper • byter • säljer Välkommen till Sanna´s Hem & Inredning, vår mysiga BRUKA-butik i centrum!

Boka din klipp- & färgtid hos oss. Välkomna!

PÅ EN VALFRI VARA I HUSET

FÖR DIG SOM CAMPINGGÄST ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 2014-12-24* gäller rabatten på ordinarie pris och kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Om ni önskar något speciellt kött kom ihåg att ringa och boka. LUNCH | CATERING | A LA CARTE CATERING | DELIKATESSER | GRILLKÖTT

VÄRDEKUPONG

*Gäller ej beställningsvaror och varor av märket Samsonite i Accentbutiken. För övrigt

Vi fortsätter succén med vårt grillkött!

Fler erbjudanden finns på www.salongsaigon.se. Vi finns på Nya Stadens Torg 1, Lidköping, 073-779 39 54 samt Södra torggränd 3, Falköping 076-702 15 05. Öppet: Mån-lör 10-19. Välkomna!

www.sarnmarkshuset.se

Boka online på www.salongpreben.se 0510-222 20 | Mellbygatan 2

Nya Stadens Torg 15, Lidköping | Tel. 0510-242 42

LW/Schalins_BMAg_AUG-2013_225x298.indd 1

FRI PARKERING PÅ TAKET! ÅT TA BUTIKER UNDER ET T TAK MIT T I STAN...


LIDKÖPINGS KOMMUN

MUSEUM SHOPPING MAT UPPLEVELSER

Hyr en bil till utflykten och koppla av med familj och vänner Vi har säkra och bekväma bilar för alla tillfällen till förmånliga priser. Boka redan nu! Mer information hittar du på www.lidbil.se.

Outletpriser – upp till

50%

Boka på tfn 0510-866 21 Ni hittar oss på Mellbygatan 48 i bilhallen. Välkommen! Auktoriserad Volvo, Renault och Dacia återförsäljare

Dags för service på bilen, eller kanske sugen på en ny? Vår service- och skadeverkstad är öppen för dig måndag-fredag hela året! Dessutom har vi kanske den nya eller begagnade bilen till just dig. Välkommen till oss! www.lidbil.se

VÄNERPOW ER

Iittala outlet – Rörstrands Center • 0510-823 46 • www.iittalaoutlet.se

Lek med kraften i Sveriges största sjö! 18.5 - 15.11 2014

Kaffe/ Te & kaka

20% rabatt

www.lidbil.se

Mellbygatan 48, Lidköping. Tfn: 0510-866 00

lägre pris.

www.vanermuseet.se 0510 - 77 00 95 www.vanermuseet.se 0510 - 77 00 95

30:-

Ord. pris ca 60:Klipp ur & tag med kupongen till kafét. Giltig t.o.m 31/12 2014.

på valfri vara till ordinarie pris. Namn

Postnummer Lämna kupongen i kassan. Gäller t.o.m 30 september 2014.

Telefon 0510 - 250 83 www.rorstrand-museum.se

www.designoutlet.se

Hyr gokart!

STRAND

LUNCH

MÅNDAG-FREDAG KL.11.30-14.00 LÖRDAG KL.11.30-14.00

Tag 4 rosa lådor betala för 3.

FREDAGAR BUFFÈ KL.17.00-19.00

Träna med Fabriksgatan Wellness på Kronocamping! Olika träningsformer som utepass med funktionella övningar, stavgång, löpträning m.m.

Kom och testa en av Europas finaste anläggningar och få en upplevelse utöver det vanliga

tel: 0510-24120

www.fabriksgatan-wellness.se Tel. 0510-240 80

149:-

AFTER WORK

Klipp ur och tag med kupongen till butiken, gäller endast i Lidköping. T.o.m 30 september 2014.

Se plats och tid på intern-TV samt i campingreceptionen. Bokning: 0510-240 80 info@fabriksgatan-wellness.se

89:-

Besök vår grekiska Sandstrand med värmande & välgörande solljus.

Vi erbjude bröllopsfester, provningar, catering & konferenser. med mera. Du önskar, vi fixar. Välkomna. www.r-strand.se

99:-

Upptäck Apoteket Hamnstaden vid Rörstrand Center

20% på ett helt köp

Gäller hela sortimentet utom receptbelagt, mot uppvisande av annons. Ett köp per kund, gäller t o m 30 september 2014

Apoteket Hamnstaden Tel 0510-231 40 www.apoteksgruppen.se

www.rorstrandcenter.se

Öppettider: Mån-Fre 08.30-17.30


VÄLKOMNA PÅ EN HÄRLIG GOLFUPPLEVELSE PÅ VÅRA BANOR!

Den unika klädbutiken med det lilla extra Vi har klassiskt och sportigt mode för henne och honom! Vi har märken som t.ex: Barbour, St James, Gardeur, Odd Molly, Hansen & Jacob, Stenström, Fynch Hutton, Pelle P m.fl.

www.bpl.se/apelas

Vägbeskrivning: Följ skyltarna mot Läckö Slott, ca 4 km utanför Lidköping tag vänster mot Rackeby, följ vägen rakt fram i ca 3 km och därefter tag vänster vid skylten Butiken på Landet.

BILTVÄTT • SLÄP ENVÄGSSLÄP LASTBIL • GASOL Öppettider: Mån-Fre Lör-Sön

Välkomna till oss!

”Glassen som kittlar smaklökarna”

”Låt dej dras med i en lång njutning, fyll en bägare med glass i just dina favoritmaker och några maränger, en kopp kaffe och en plats i solskenet...”

Gårdsbutik och reception öppen: mån-fre kl 13-18 (juni-aug kl 11-18) lör kl 10-14. Övrig tid enligt överrenskommelse.

WWW.LUNDSBRUNNGK.COM

WWW.LACKOGK.SE

RING FÖR TIDSBOKNING!

nt för Stort sortime fritid! camping och

Vi tillverkar egen glass av gårdens ägg, vi använder frukt och bär från närområdet så långt det går, vi följer årstiderna därför varierar våra smaker. Gårdens konditor bakar brödet till våra smörgåsar, tillverkar härliga konditorivaror, kakor och bullar. Sitt ner en stund och njut i vår servering inne eller ute, titta gärna runt i vår lilla gårdsbutik.

Kafé – Gårdsbutik – Konferens

Vägbeskrivning: 4 km väster om Lidköping mot Örslösa. 0510-223 06 • www.narebo.se

Nostalgi, överraskningar och vackra ting i genuin gårdsmiljö. Här finns stugor att hyra, kaffe, glass, galleri, antikt och begagnat, musikunderhållning och silversmycken m.m. Ni hittar oss på vackra Kållandsö 250 m västerut från Läckö Slotts parkering. Öppet: 21/6–18/8 alla dagar 13.00-18.00

GLASSGÅRDEN I HÅLE

www.majensglass.se Mäjen 070 5160463 – Elin 070 3857338

Gårdsbutik fylld med lokalt producerade delikatesser. Lunchservering juni-augusti. Restaurang för bokade grupper hela året. Gårdshotell & Konferens i lantlig miljö.

05.00-22.00 08.00-22.00

STATOIL LIDKÖPING Wennerbergsvägen 35 • Tel 0510-27900

VÄLKOMMEN TILL

0510-22080

Julahuset Skara Vard 9-20 • Lörd 9-17 • Sönd 10-17

Sommarens bekvämaste dagar börjar hos oss!

För övriga tider etc.: 0510-177 77, 070-373 38 09, www.lackostugan.se VÄLKOMNA!

Vi bakar bröd i vårt eget bageri och har ett stort utbud i vår manuella delikatessoch fiskdisk. Välkommen. Extra mycket för pengarna

lidköping, änghagens handelsplats • öppet 7–22 alla dagar

179:199:399:Campingstol med kylväska Campingstol med nackstöd Campingstol med nackstöd Hopfällbar stol med burkhållare, tygficka och inbyggd kylväska. Lackerat stålstativ med kraftigt polyestertyg. 37-247

Lätt, bekväm och ställbar stol. Hopfällbar. Av aluminiumrör och vädertålig textil. 37-240

Lätt, bekväm och vadderad stol inkl. nackkudde. Ställbar i 7 positioner, till fullt liggläge. Aluminiumstativ. 37-381

18 000 varor i din hand

Livet ska vá Glassigt

Lidköping

0510-261 11

Ladda ner appen!

Sök på ”Biltema” i Market eller App Store.

077-520 00 00 www.biltema.se


12-KLUBBEN – VÅRA NÄRMASTE PARTNERS Gångavstånd till en riktig mataffär VI KAN FISKE!

DEN KOMPLETTA MODEBUTIKEN

välkommen!

• TJEJ & DAM • KILL & HERR • BARN & UNGDOM

Måndag-Söndag 8-22 LIDKÖPING Mån–fre 10–18, lör 10–15. Tel. 0510-206 95. www.intersport.se

MUSEUM SHOPPING MAT UPPLEVELSER

FraMnäS KöpcentruM

Öppet 7 dgr i veckan • Framnäs Köpcentrum www.rydens.nu

öppet: Mån-Fre 10-19, Lör 10-16, sön 12-16 tel: 0771 - 115 115 www.elgiganten.se

Några av våra favoriter

Gratis parkering. Öppet alla dagar.

DEN FÖRVANDLADE PORSLINSFABRIKEN

Återförsäljare samt serviceverkstad för:

Upplev ett stycke svensk historia, nyskapande hantverk, låt fantasin flöda i skaparverkstaden, designshoppa i våra butiker & njut av god mat i unika miljöer. Rörstrand Center är ett populärt utflyktsmål för hela familjen.

www.rorstrandcenter.se

Änghagsgatan 1 Lidköping

Lidköping 0510-270 45 www.designoutlet.se Tel. 0510 - 608 10

En bekväm bråkdel av vårt sortiment!

Alla bilar en expert Välkommen till oss på Skaragatan 71 Mot uppvisande av denna annons erbjuder vi er

NY OCH FRÄSCH BUTIK MÖBLER OCH HEMINREDNING ÖPPET 7 DAGAR I VECKAN

15% rabatt på hela vårt sortiment!

www.autoexperten.se/lidköping

   Slipade märkes-solglasögon 0:-

Ställbar stol. Hopfällbar. Av aluminiumrör och vädertålig textil. 37-240

  När du köper märkesglasögon från 1595:-

Gäller vid ett köptillfälle. Kan ej kombineras med redan rabatterade varor.

Skaragatan 71 • Tel. 0510-606 50

199:Campingstol med nackstöd

Mio Lidköping Änghagsgatan 2 Lidköping. Mer info på mio.se

                 

077-520 00 00 www.biltema.se


www.framnaskopcentrum.se

1000Välkomna! m mot centrum

Idé & Layout: Annonsmedia Väst AB, Borås 033-41 84 00. Prepress & tryck: Handelstryck i Borås AB 033-723 42 00 • 2014

Öppet 7 dagar i veckan!


Lidkoping sv