__MAIN_TEXT__

Page 1

MEETING HISTORY IN HEDMARK

Thousands of Experiences in Twentyfour Museums ERLEBEN SIE DIE GESCHICHTE IN HEDMARK

Tausende Erlebnisse in 24 Museen NORSK SKOGMUSEUM GLOMDALSMUSEET ­DOMKIRKEODDEN KIRSTEN FLAGSTAD MUSEUM MIGRASJONSMUSEET SØRLISTØA FLØTERMUSEUM KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM KONGSVINGER MUSEUM KVINNEMUSEET EIDSKOG MUSEUM ODALSTUNET SAGSTUA SKOLEMUSEUM SKÅLBERGSÆTRA TRYSIL BYGDETUN BLOKKODDEN VILLMARKSMUSEUM MUSEUMSSENTERET RAMSMOEN DØLMOTUNET UPPIGARD STREITLIEN TYLLDALEN BYGDETUN RENDALEN BYGDEMUSEUM ODDENTUNET HUSANTUNET TYNSET BYGDEMUSEUM AUKRUSTSENTERET

MØT HISTORIEN I HEDMARK

Tusenvis av opplevelser på tjuefire museer


Kunnskap om fortid – engasjement i samtid

Foto: Shutterstock

Knowledge of the Past, Commitment to the Present Kenntnis der Vergangenheit – Engagement in der Gegenwart

Anno Museum includes most of the museum campuses in Hedmark – from individual buildings of local interest to museums of national importance – making it one of Norway’s largest museum organizations. The 24 campuses of Anno Museum have approximately 250.000 visitors annually. Together, we ­manage 500 buildings of cultural and historical importance, some 170,000 artifacts, 4,3 million ­images, and 700 historically important private archives, which encompass a broad spectrum of ­cultural and natural history. All are aimed at making your visit a unique experience, enriching it with new knowledge of everything from the fascinating lives of historical individuals to the secrets of the forest. Our vision is: “Knowledge of the Past, Commitment to the Present”.


Anno museum er et av landets største museer, og består av små og store ­museer over hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer av nasjonal ­betydning, og som vekker interesse langt utover Norges grenser. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 24 besøkssteder favner et bredt ­ spekter av kultur- og naturhistorie. Alt lagt til rette for å berike deg med så vel h ­ istoriske ­personers ­fascinerende liv, som skogens ­hemmeligheter. Vår v ­ isjon er «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid». Anno museum blir besøkt av rundt 250.000 årlig, og forvalter 500 kultur­­historiske bygninger, 170 000 gjenstander, 4,3 millioner fotografier og 700 privatarkiv.

Das Anno Museum „sammelt“ Hedmarks Museen – vom kleinen Höfen bis zu großen Museen von nationaler Bedeutung. Das Anno Museum ist eines der größten Museen Norwegens. Bei uns geht es um Erlebnisse, die den Besucher zu fangen wissen; unsere 24 Objekte bieten ein breites Spektrum an Kultur- und Naturgeschichte. Alles ist so gestaltet, dass Besucher aus dem faszinierenden Leben historischer Personen wie aus den Geheimnissen des Waldes Wissen und Staunen beziehen können. Unsere Vision lautet „Kenntnis der Vergangenheit – Engagement in der Gegenwart“. Das Anno Museum zählt jährlich rund 250.000 Besucher und verwaltet 500 kultur­ historische Gebäude, 170.000 Gegenstände, 4,3 Millionen Fotografien und 700 Privatarchive.


DØLMOTUNET UPPIGARD STREITLIEN

ODDENTUNET

Tynset MUSEUMSSENTERET RAMSMOEN TYNSET BYGDEMUSEUM HUSANTUNET AUKRUSTSENTERET

Tolga

Os

Folldal Alvdal

Engerdal

TYLLDALEN BYGDETUN

BLOKKODDEN VILLMARKSMUSEUM

Rendalen RENDALEN BYGDEMUSEUM

StorElvdal

TRYSIL BYGDETUN

SØRLISTØA FLØTERMUSEUM

Åmot Trysil GLOMDALSMUSEET NORSK SKOGMUSEUM ANNO MUSEUM – ADM.

Ringsaker DOMKIRKEODDEN KIRSTEN FLAGSTAD MUSEUM

Elverum Hamar

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Løten

MIGRASJONSMUSEET

Våler

Stange

Åsnes

SKÅLBERGSÆTRA

SAGSTUA SKOLEMUSEUM

NordOdal

Grue

KONGSVINGER MUSEUM KVINNEMUSEET

SKINNARBØL SKOLEMUSEUM ODALSTUNET

SørOdal

Kongsvinger

EIDSKOG SKOLEMUSEUM

BØRLI GAUSTADSJØSAGA SOOTKANALEN

Møt historien i Hedmark

Anno museum er spredt over hele Hedmark. Fra Eidskog i sør til Tolga i nord venter opplevelser som spenner fra de små lokale tun, til museer av internasjonal betydning. Museenes åpningstider og aktiviteter varierer mellom sesongene. Finn gjeldende åpningstider på det enkelte museums nettsted.

Eidskog

You find departments of Anno Museum all over Hedmark county. From Eidskog in the south to Tolga in the north, you can expect a range of experiences within local, regional, national and international themes. Opening hours and activities at each museum vary throughout the year; please check our websites for updated information.

EIDSKOG BYGDETUN ALMENNINGA

Anno Museum finden Sie in ganz ­Hedmark. Von Eidskog im ­Süden bis Tolga im Norden können Sie von ­kleinen Höfen bis hin zu großen ­Museen von internationaler ­Bedeutung unendlich viel ­entdecken. Öffnungszeiten und Aktivitäten ­variieren je nach Jahreszeit. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Museums.


Innhold Content

|

Inhalt

NORSK SKOGMUSEUM

6

GLOMDALSMUSEET

8

­DOMKIRKEODDEN

10

KIRSTEN FLAGSTAD MUSEUM

12

MIGRASJONSMUSEET 13 SØRLISTØA FLØTERMUSEUM

14

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

15

KONGSVINGER MUSEUM

16

KVINNEMUSEET

18

EIDSKOG MUSEUM

19

ODALSTUNET 20 SAGSTUA SKOLEMUSEUM

21

SKÅLBERGSÆTRA 21 TRYSIL BYGDETUN

22

BLOKKODDEN VILLMARKSMUSEUM

23

MUSEUMSSENTERET RAMSMOEN

24

DØLMOTUNET 25 UPPIGARD STREITLIEN

26

TYLLDALEN BYGDETUN

26

RENDALEN BYGDEMUSEUM

27

ODDENTUNET 28 HUSANTUNET 28 TYNSET BYGDEMUSEUM

29

AUKRUSTSENTERET 30

Endringer i innhold og opplysninger kan skje uten nærmere varsel. Uten ansvar for mulige feil. Änderungen der Inhalte und Daten können ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Keine Haftung für eventuelle Fehler. Changes in content may occur without notice. Without responsibility for possible mistakes. Foto: Anno museums avdelinger og arkiv. Side 30–31: Øyvind Lund. Photo: Anno museum’s departments and archives. Page 30–31: Øyvind Lund. Foto: Anno Museum Abteilungen und Archiven. Seite 30–31 : Øyvind Lund.


Norsk Skogmuseum Tlf +47 62 40 90 00 www.skogmus.no

Skogens og utmarkas historie Norsk Skogmuseum er et museum for hele familien som omhandler skog, jakt, fiske og friluftsliv – det eneste av sitt slag i landet. I flotte omgivelser ved Glomma i Elverum finner du Norsk Skogmuseum, som omhandler utmarkas n ­ aturog kulturhistorie i Norge. Museet har f­ aste ­utstillinger om skog, skogbruk, jakt og fiske, og et l­evende akvarium med ferskvannsfisk fra hele landet. ­ tstillingen «Det fantastiske treet» gir s­ pennende U ­opplevelser knyttet til trær og skog. ­Museet, de ­naturskjønne uteområdene og de ­spennende friluft­s­amlingene ved Glomma er ­tilgjengelig hele året. Museets restaurant, Forstmann, og vår innholdsrike museumsbutikk er populære tilbud hos våre gjester. Gjennom hele året besøkes museet av skolebarn, ­familier og turister. Det årlige arrangementet «De nordiske jakt- og fiskedager» i august er blitt Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere.

6

|

The History of the Forest and the Wilderness The Norwegian Forest Museum is a museum for the whole family, devoted to hunting, fishing, outdoor life, and the forest. It is the only museum of its kind in Norway. You will find the Forest Museum in beautiful surroundings on the banks of the Glomma River near the center of Elverum. ­While many ­Norwegian museums tell of our farmsteads and their ­cultivated ­farmlands, our story concerns the ­forests and wilderness. The museum has ­permanent ­exhibits about our forests and their use, about hunting and ­fishing, and it includes a living aquarium with fresh-water fish from the entire country. The exhibit “The Fantastic Tree” provides an exciting experience of trees and forests for both children and adults. The museum, with its beautiful museum park and historical buildings by the Glomma River, is open year-round. The museum’s restaurant, ”Forstmann” and our extensive ­museum store are both very popular with our guests. School groups, families and tourists visit us throughout the year, while the annual event “The Nordic Hunting and Fishing Days” in August has become Norway’s most important venue for hunting, fresh-water fishermen, and those who use Norway’s great outdoors.


Geschichte des Waldes und der Naturgebiete Das Norwegische Forstmuseum ist ein Museum für die ­ganze Familie. Es informiert über Jagd, Angeln, Erholung im Freien und den Wald – und ist das einzige seiner Art in ganz Norwegen. In schöner Umgebung an der Glomma in Elverum finden Sie das Norwegische Forstmuseum, das sich mit der Natur- und ­Kulturgeschichte Norwegens beschäftigt. Das Museum zeigt feste Ausstellungen zum Thema Wald und Nutzung des Waldes – Jagen, Angeln und ein lebendes Aquarium mit Süßwasserfischen aus dem ganzen Land. Die Ausstellung „Der fantastische Baum“ vermittelt ­spannende Erlebnisse rund um das Thema Baum und Wald für Groß und Klein. Das Museum, das schöne Außengelände in der Natur und die interessanten Außensammlungen an der Glomma sind das ganze Jahr zugänglich.

tt Varmrøkt og re

digg #mat på brødskiva #

Forstmann, das Restaurant des Museums, und unser ­Museumsshop sind bei unseren Gästen beliebt. Das ganze Jahr über besuchen uns Schulklassen, Familien und ­Touristen. Das jährlich stattfindende Event „Die nordischen Jagd- und Angeltage“ im August ist für Naturliebhaber, Jäger und Angler zu Norwegens wichtigstem Treffpunkt geworden.

|

7


Glomdalsmuseet Tlf +47 62 41 91 00 www.glomdalsmuseet.no

Mangfoldige ­opplevelser

Adventures in Diversity

Glomdalsmuseet er folkemuseum for Østerdalen og Solør. Våre samlinger av bygninger og gjenstander forteller om livene til menneskene som levde her før oss – og nå.

The Glomdal Museum’s areas of interest are the districts of Østerdalen and Solør. Our collections of buildings and artifacts give expression to the lives of those who lived here before us, as well those who live here today.

Mangfoldet i befolkningen er et viktig fokus for oss, og museet har et spesielt ansvar for taternes/romani­ folkets historie i Norge. Utstillingen Latjo drom, er laget i s­ amarbeid med folket selv og gir et innblikk i en rik kultur. I utstillingen «Gammeldoktoren» kan man fordype seg i tidligere tiders helsevesen, og «Fra sverd til stridsvogn» tar for seg Hedmarks militære historie gjennom 1000 år.

Social diversity is an important focus for Glomdal M ­ useum, especially because the museum has been designated by the government as having a national responsibility for the ­history of the Romani People/Travellers in Norway. The ­exhibit “Latjo Drom” created in cooperation with the ­Travelers, provides insight into a rich culture not generally known to our visitors. The exhibit “The Old Doctor” ­provides an absorbing look into the health services of the past, while the subject of the exhibit “From Sword to Tank” is the ­military history of Hedmark through 1000 years.

Om sommeren våkner den store museumsparken til liv, med husdyr som kuer, griser og sauer på plass, kafé og brukskunstutsalg på Elverumstunet, og flere store arrangementer. Du kan også få smake nystekt brød fra steinovnen vår, eller se den vassdrevne kverna i drift.

8

|

During the summer, the extensive museum park grounds come to life, with farm animals such as cows, pigs and sheep, a cafe and sale of handicrafts at the ”Elverum Farm” and a series of scheduled events and activities. You can also taste new-baked bread from our stone oven or see the water-powered mill in operation.


et #nyttlivpåmuse

Vielfältige Erlebnisse Das Glomdal Museum ist ein Volksmuseum für Østerdalen und Solør. Unsere Sammlung von Gebäuden und Gegenstän­ den erzählt vom Leben der Bewohner früher und heute. Die Vielfalt der Bevölkerung ist für uns ein wichtiges Thema, und das Museum hat eine besondere Verantwortung für die Geschichte der Roma in Norwegen. Die Ausstellung „Latjo drom“ entstand in Zusammenarbeit mit „dem ­fahrenden Volk“ und bietet einen Einblick in seine reiche Kultur. In der Ausstellung „Gammeldoktoren“ (Der alte Arzt) können Sie sich in das Gesundheitswesen früherer Zeiten vertiefen. Die Ausstellung „Vom Schwert zum ­Gefechtswagen“ informiert über die militärische Geschichte der letzten 1000 Jahre in Hedmark. Im Sommer erwacht der große Museumspark zum Leben, mit Haustieren wie Kühen, Schweinen und Schafen, einem Café, dem Verkauf von Kunsthandwerk im ­„Elverumstunet“ und zahlreichen Veranstaltungen. Sie können auch ­frischgebackenes Brot aus unserem Steinofen probieren oder sich die vom Wasser angetrieben Mühle anschauen.

|

9


gamm WOW! Tusen år

Domkirkeodden Tlf +47 62 54 27 00 www.domkirkeodden.no

Hamar gjennom tusen år Domkirkeodden er et fantastisk m ­ iddelaldermuseum med domkirkeruinene i det mektige vernebygget ­Hamardomen, vakkert beliggende ved Mjøsa. Opplev hvordan dagliglivet kunne arte seg for om lag 800 år siden i en av Norges fem middelalderbyer. Du kan gå fritt rundt i et enestående ­friluftsmuseum, blant ruiner av en katedral og en bispeborg, se ­fascinerende arkitektur og utstillinger av ­gjenstander helt tilbake til vikingtid. Ta også en vandring i vår ­frodige urtehage. En av landets største, med over 400 unike arter som representerer tradisjoner og historie helt tilbake til middelalderen. Det er faste daglige omvisninger med gregoriansk sang i Hamardomen, i tillegg til utstillinger om vikingtid, middelalder og bondesamfunnet. Hvert år avholdes Hamar Middelalderfestival andre helga i juni – et av landets største arrangementer i sitt slag.

10

|

A Thousand Years in Hamar Domkirkeodden – ”Cathedral Point” in English – is a fantastic museum of ­medieval culture and history. It lies in a beautiful location of the shore of Lake Mjøsa, dominated by the ruins of the medieval Hamar Catherdral, now preserved under the the glass enclosure, “Hamardomen.” At Domkirkeodden you can experience how daily life may have been 800 years ago in the ruins of one of Norway’s five medieval cities. You can wander through a unique open-air museum, surrounded by the ruins of a cathedral and a bishop’s castle, passing fascinating ­architectural elements, and exhibits containing artifacts going back to the Vikings. At the museum you can also visit our herb garden with over 400 plants, all ecologically cultivated. In the summer season we offer guided tours with Gregorian song in the cathedral ruins. Every year in June, Domkirkeodden hosts one of Norway’s largest medieval festivals.


ngtid melt sverd #viki

Hamar – 1000 Jahre Geschichte Domkirkeodden ist ein fantastisch M ­ ittelaltermuseum – mit den Ruinen der alten Domkirche unter der ­imposanten Glaskuppel des Hamardomes, schön gelegen am Mjøsa. Erleben Sie, wie das tägliche Leben vor ungefähr 800 Jahren in einer der fünf norwegischen Städte des Mittelalters ausgesehen haben kann. Sie können sich in dem einzigartigen Freilichtmuseum frei bewegen, in Ruinen einer Kathedrale und einer Bischofsburg, und Sie können sich die faszinierende Architektur und Ausstellungen von Artefakten, die bis zur Wikingerzeit zurückreichen, ansehen. Domkirkeodden ist eine einzigartige Darstellung der Kulturgeschichte Norwegens über die Jahrhunderte hinweg. Jahr Jahr findet am zweiten Juni-Wochenende in Hamar das Mittelalterfestival statt, eine der größten ­Veranstaltungen Norwegens ihrer Art. Es gibt feste ­tägliche Führungen mit gregorianischem Gesang im Hamardom. Zusätzlich Ausstellungen zu Wikingerzeit, Mittelalter und Bauerngesellschaft.

|

11


Kirsten Flagstad Museum Tlf +47 62 54 27 00 www.kirsten-flagstad.no

Operaens Førstedame

The First Lady of Opera

Die First Lady der Oper

Kirsten Flagstad Museum er viet en av ­tidenes største operastjerner. Her ­opplever du hennes fascinerende liv og karriere i historiske omgivelser.

Kirsten Flagstad Museum is devoted to one of opera’s greatest stars. In our house you can experience her fascinating life and ­career in a most historic setting.

Das Kirsten Flagstad Museum ist einem der größten Opernstars gewidmet. Hier können Sie ihr faszinierendes Leben und ihre ­Karriere in historischer Umgebung erleben.

Du finner Flagstads fødehjem midt i hjertet av Hamar, i det som er byens ­eldste hus. Museet rommer en ­fantastisk samling som bringer deg nærmere kvinnen som fikk tilnavnet «århundrets stemme» og som fortsatt blir hedret som en av de mest strålende sangerinner som noensinne har kastet glans over de store verdensscenene.

You will find the Kirsten Flagstad Museum in the house where she was born in 1895. It is Hamar’s oldest building and lies in the heart of the city. The museum will bring you closer to the woman known as ”The Voice of the Century”, and who is still considered one of the finest singers ever to illuminate the world stage.

Sie finden das Geburtshaus von Kirsten Flagstad inmitten von Hamar, im ältesten Haus der Stadt. Das Museum beherbergt eine wunderbare Sammlung, die Ihnen die Frau mit der „Stimme des Jahrhunderts“ nahe bringt. Sie gilt immer noch als eine der brillantesten Sängerinnen, die jemals auf den großen Bühnen der Welt aufgetreten ist.

Kirsten Flagstad Museum er et unikt ­museum som gjennom malerier, ­kostymer, gjenstander og et enestående lyd og ­bildearkiv forteller den eventyrlige ­historien om Kirsten Flagstad både som den store ­stjernen og som privatperson. Alle som besøker museet får omvisning og det er konserter, foredrag og andre ­arrangementer gjennom hele året.

Through our extensive collections of ­paintings, costumes, artifacts and a unique archive of sound and images, this ­museum tells the story of Kirsten Flagstad both as a great star and a private person. All visitors receive a guided tour and there are ­concerts, lectures and other activities throughout the year.

Das Kirsten Flagstad Museum ist ein ­einzigartiges Museum, das mittels Zeich­ nungen, Kostümen, Gegenständen und einem hervorragenden Ton- und Bildarchiv die märchenhafte Geschichte der Kirsten Flagstad sowohl als Star wie auch als ­Privatperson erzählt. Alle Museumsbesucher bekommen eine Führung, und das ganze Jahr über finden Konzerte, Vorträge und andere Veranstaltungen statt.

12

|


oldefar Sånn reiste tipp til Amerika

Migrasjonsmuseet Tlf +47 62 57 48 50 www.migrasjonsmuseet.no

Folk i bevegelse

People moving

Menschen in Bewegung

Migrasjonsmuseet forteller historien om utvandring, hjemvandring og ­innvandring; en bevegelse som aldri tar slutt.

The Museum of Migration tells the story of emigration, return migration and ­immigration; a movement of people that once started, never ends.

Das Migrationsmuseum erzählt die ­Geschichte vom Auswandern, Heimkehren und Einwandern; eine Bewegung, die ­niemals aufhört.

Over en million nordmenn har u ­ tvandret fra hjemlandet siden 1825, de fleste til USA. Derfor er museets r­ ikholdige arkiv og bibliotek et viktig sted både for b ­ esøkende som vil finne sine norske aner, for de som leter etter u ­ tvandrede slektninger, og for alle som er ­interesserte i norsk migrasjonshistorie.

Over one million Norwegians have ­emigrated from their homeland since 1825, most of them to America. For that reason, the museum’s extensive archives and library are an important source of information for those who wish to find their Norwegian roots, for those searching for emigrated relatives, and for anyone interested in the history of ­Norwegian migration.

Mehr als eine Million Norweger sind seit 1825 ausgewandert, die meisten in die USA. Deshalb sind das reichhaltige ­Archiv des ­Museums sowie die Bibliothek ­wichtige Orte für Besucher, die ihre ­norwegischen ­Vorfahren finden wollen, die nach ­ausgewanderten Verwandten suchen und alle, die an der norwegischen Auswanderergeschichte interessiert sind.

While the museum’s on-going exhibits, and indeed our vision, are all related to the concept of ”Migration”, our open-air section takes you on a visit to Norwegian America. You can sit oin the Leet-Christopher school, find a peaceful moment in the Oak Ridge Church, and experience what it meant to be an immigrant in a new country.

Während die verschiedenen Ausstellungen des Museum immer mit dem Begriff ­„Migration“ verbunden sind, können Besucher im Außenbereich zwischen Häusern aus dem norwegischen Amerika spazieren gehen. Sie können auf der Schulbank in der Leet-­ Christopher Schule sitzen, Ruhe in der Oak Ridge-Kirche finden und erleben, was die Auswanderer im neuen Land erwartet hat.

Mens museets forskjellige utstillinger alltid har en tilknytning til begrepet ­«migrasjon», kan du på museets friluftsavdeling vandre mellom hus fra det norske Amerika. Du kan sitte på skolebenken i Leet-Christopher skolen, finne roen i Oak Ridge kirken og oppleve hva som ventet utvandrerne i det nye landet.

|

13


Litt eldre, og lit

t lunere

Sørlistøa fløtermuseum Tlf +47 62 40 90 00 www.skogmus.no

Vårens farlige eventyr

Spring’s Most Dangerous Adventure

Sørlistøa fløtermuseum viser fl ­ øtingens historie i et opprinnelig miljø ved ­Osensjøen.

The Sørlistøa Log Drive Museum presents the history of log driving in its original milieu at Lake Osen.

Museet pirrer nysgjerrigheten og gir god innsikt i fløtningshistorien i Norge. Fløter var et viktig yrke for å få tømmeret fram til industri og kyst. Her får du vite hvordan man hentet ut skogens mest verdifulle ressurs, tømmeret, i en tid da kroppsarbeidet var viktig. Osen er en del av Glommavassdraget med både tverrelvfløting og sjøfløting før tømmeret nådde hovedelva.

The museum will excite your curiosity and provide you with an excellent insight in the history of log driving in Norway – an important occupation in the old days, when timber had to be transported by water from the forest to the mills and the coast. We will show you how this was done; how the forest’s most valuable resource – timber – was brought out during a time when physical labor was one of the most important means. Osen is a part of the ­Glomma watershed, and both river driving and lake driving were required before the logs arrived in the main river, Glomma.

Ved kai ligger den nyrestaurerte slepe­ båten Trysilknut fra 1914. Båten kan bestilles for en rundtur på sjøen. Det er faste utstillinger om fløtingen og skogbruket i Osendistriktet. Museet er sommeråpent fra midt i juni med tilbud om enkel servering.

14

|

At our quayside you will find the newly restored tugboat ”Trysilknut” from 1914. The vessel can be chartered for trips on the lake. We have permanent exhibits about log driving and forestry in the Osen district. The museum’s summer season begins in the middle of June and includes a simple food service.

Die gefährlichen Abenteuer des Frühlings Das Sørlistøa Flößermuseum zeigt die ­Geschichte der Flößerei in einer ursprüngli­ chen Umgebung am See Osensjøen. Das Museum weckt die Neugier und vermittelt einen guten Einblick in die Flößergeschichte Norwegens – in einen wichtigen Beruf, um Holz zu den Fabriken und an die Küste zu transportieren. Hier erfahren Sie, wie man den wertvollen Rohstoff des Waldes, das Holz, in ­einer Zeit geholt hat, in der Körperarbeit ­wichtig war. Der Osensjøen gehört zum ­Wasserlauf der Glomma. Hier wurde das Einzelflößen und Seeflößen praktiziert, bevor das Holz den Hauptwasserlauf erreichte. Am Kai liegt das neu restaurierte Schleppboot Trysilknut von 1914. Das Boot kann für Rundfahrten auf dem See gemietet werden. Es gibt Dauerausstellungen über die Flößerei und die Waldnutzung in der Osenregion. Das Museum ist im Sommer ab Mitte Juni geöffnet und bietet auch Erfrischungen an.


Klevfos industrimuseum Tlf +47 62 50 88 00 www.klevfos.no

Industrihistorie og Munch Klevfos Industrimuseum ligger i nedlagte Klevfos Cellulose- & Papirfabrik AS (1888– 1976) ved Svartelva på Ådalsbruk, og gir en unik opplevelse av arbeiderlivet i tidligere tider. Munch-senteret i Løten ligger også her. Det er viet Edvard Munchs forhold til sitt fødested, Løten. Både Klevfos og Munch-senteret ligger i det særegne industriområdet på Ådalsbruk. Det er faste omvisninger i sommer­sesongen, og etter ­avtale utenom ­sesongen. Hvert år spilles ­teaterstykkene «Arbesdaer» og «Mens Edvard tegner». I­ndustrimuseet består av ­fabrikkbygningene med maskiner og utstyr intakt. Museet har også istandsatte ­arbeiderboliger og et stort friluftsområde. Munch-senteret inneholder en utstilling med hovedvekt på Munchs barndom og senere opphold på Hedmarken. ­Utstillingen viser også den betydningen fødestedet hadde i hans kunst.

Industrial History and Munch

Industriegeschichte und Munch

Klevfos Industrial Museum lies in an old cellulose and paper factory, located on the banks of the Black River in Ådalsbruk. It ­provides the visitor with a unique experience of the factory laborer’s life in earlier times. The Edvard Munch Center, dedicated to Edvard Munch’s relationship to his place of birth – Løten – is also located here.

Das Klevfos Industriemuseum ist eine ­ehemalige Zellstoff- und Papierfabrik am Fluß Svartelva auf Ådalsbruk und es ­vermittelt ein einzigartiges Erlebnis des Arbeiterlebens früherer Zeiten. Das Munch-Zentrum in Løten befindet sich ebenfalls hier. Es widmet sich dem Verhältnis Edvard Munchs zu seinem Geburtsort Løten.

You will find both Klevfos and The Munch Center in the old industrial park at ­Ådalsbruk. The industrial museum consists of the old factory, with all of its ­machines and equipment intact. The museum also has renovated laborer’s houses and a large museum park. The Munch Center contains an exhibit devoted to Edvard Munch’s ­childhood, and his later visits to ­Hedmark. The exhibit also demonstrates the ­importance of his birthplace to his art.

Sowohl Klevfos als auch das Munch-­ Zentrum befinden sich in der besonderen Industrieumgebung auf Ådalsbruk. Es gibt feste Besichtigungszeiten im Sommer und nach Absprache auch außerhalb der Saison. Das Industriemuseum besteht aus der stillgelegten Fabrik, deren Maschinen und Anlagen, die immer noch intakt sind, sowohl innen als im Freien. Das Museum hat auch die Arbeiterunterkünfte wie einen großen Außenbereich wieder instandgesetzt. Das Munch-Zentrum beinhaltet eine Ausstellung mit Fokus auf Munchs Kindheit und späteren Aufenthalten in Hedemarken. Die Ausstellung zeigt auch die Bedeutung, die sein Geburtsort für seine Kunst hatte.

We have scheduled tours during the ­summer season and by arrangement during the remainder of the year.

|

15


Kongsvinger museum Tlf. +47 62 88 82 90 www.annomuseum.no

Festningsbyens historie

The History of the Fortress and the Town

I Øvrebyen, innunder festningsmurene, ligger ­Kongsvinger museum med Gyldenborg og Aamodt­ gården. Museet formidler historien til befolkningen i området, både fattig og rik.

You will find this museum in Kongsvinger’s ”Upper City” in the Gyldeborg Building and ”Aamodtgården” located just below the walls of Kongsvinger Fortress. The museum showcases the history of the district’s people, both the rich and the poor.

På Gyldenborg kan du se utstillingen «1814 – en annen historie, som forteller om levekårene i distriktet for 200 år siden. Her er det også skiftende utstillinger og turistinformasjon.

At Gyldenborg you can see the exhibit ”1814 – A Different Story”, which tells of the living conditions in the area 200 years ago. We also have changing exhibits and information for tourists.

Aamodtgården er en fredet embetsmannsbolig fra 1801. Her kan du besøke Rittmester Aamodts leilighet – uendret de siste hundre år. Kongsvinger kunst­ forening har galleri i første etasje.

”Aamodtgården” is a protected civil servant’s ­house ­dating from 1801. Here you can visit ”Rittmester Aamodt’s ­apartment” – unchanged for over 100 years. The ­Kongsvinger Art Society has a gallery on the ground floor.

Bortenfor storgårdene ved Vingersjøen ligger ­Skinnarbøl skolemuseum, den eldste skolebygningen i Kongsvinger. I skolestua kan du minnes gamle dager og finne besteforeldre og oldeforeldre på gamle ­skolebilder.

Outside the town center, near the manors by Lake Vinger, lies Skinnarbøl School Museum, the oldest school building in K ­ ongsvinger. Here you can reminisce about old school days, and find school pictures from your grandparent’s and great-grandparent’s days.

16

|


Die Geschichte der Stadtfestung Im Stadteil Øvrebyen, unterhalb der F ­ estungsmauer, b ­ efindet sich das Kongsvinger Museum mit der G ­ yldenborg und dem Aamodtgården. Das Museum ­vermittelt die Geschichte der reichen wie der armen B ­ evölkerung der Region.

, skulle hatt en Ikke akkurat Ikea

sånn

Auf der Gyldenborg können Sie die Ausstellung „1814 – eine andere Geschichte“ besuchen. Sie erzählt von den Lebensbedingungen in der Region vor 200 Jahren. Hier finden wechselnde Ausstellungen statt, und hier ist auch die Touristeninformation. Aamodtgården ist ein denkmalgeschützter Amtssitz von 1801. Hier können Sie die Wohnung des ­Reitmeisters Aamodt besuchen – die seit hundert Jahren nicht ­verändert wurde. Der Kongsvinger Kunstverein betreibt eine Galerie in der ersten Etage. Jenseits der Großhöfe am See Vingersjøen befindet sich das Skinnarbøl Schulmuseum, das älteste ­Schulgebäude in Kongsvinger. In der Schule können Sie einfach in Erinnerungen schwelgen oder Ihre Großeltern oder Ur-Großeltern auf alten Schulbildern suchen.

|

17


til alle røde strømper

Kvinnemuseet Tlf. +47 62 88 82 90/926 52 008 www.kvinnemuseet.no / www.annomuseum.no

Norges eneste kvinnemuseum I sveitservillaen Rolighed i Løkkegata er historien fortalt med et kvinneperspektiv. Synet på kjønnsroller og likestilling har endret seg gjennom tidene, og som gjest på museet får du utfordret dine egne oppfatninger. På Kvinnemuseet kan du se utstillinger i tre etasjer, blant annet «Damen i Berlin» om Dagny Juel og en utstilling om leketøy for jenter og gutter. Kafeen på Kvinnemuseet er verdt et besøk alene; her kan du nyte enkle retter og den legendariske bohemkaken. ­Måltidet kan også inntas på verandaen eller i hagen. Museet tilbyr trygt lekerom. Se også den historiske rosehagen.

18

|

The Norwegian Women’s Museum

Norwegens einziges Frauenmuseum

In the Swiss-style villa ”Rolighed” in Løkkegata, history is told from a woman’s perspective.

In der Schweizervilla „Rolighed” in der Straße Løkkegata wird Geschichte aus Frauen­perspektive erzählt.

Society’s views on gender roles and gender equality have changed over time, and as a guest at this museum, you may find your personal opinions challenged. At the Women’s Museum you will find exhibits on three floors, among them «The Lady in Berlin,» concerning the Norwegian author and bohemian Dagny Juel (1867–1901) who was born in Kongsvinger. You can also see an exhibit concerning toys for girls and boys.

Die Sicht auf Geschlechterrollen und Gleichstellung hat sich im Lauf der Zeit verändert – Besucher müssen im Frauen­ museum auch ihre eigenen Ansichten hinterfragen. Im Kvinnemuseet genannten Haus nehmen Ausstellungen drei Etagen ein, darunter die Ausstellung „Eine Dame in Berlin” über die Norwegerin Dagny Juel sowie ein Schau über Spielzeug für Jungen und Mädchen.

The cafe at the Women’s Museum is worth a visit. You can enjoy the menu which includes the legendary “Bohemian Cake”. Your meal can also be taken on the veranda or in the garden. The museum offers you a safe playroom for younger visitors, and everyone should see the historic rose garden blossom.

Schon das Café im Frauenmuseum ist einen Besuch wert: Auf der Karte stehen ausgewählte Gerichte und der legendäre Bohèmekuchen. Essen und Getränke kann man auch auf der Veranda oder im Garten genießen. Spielzimmer für Kinder. Beachten Sie auch den historischen Rosengarten.


Eidskog museum Tlf. +47 976 11 358/62 88 82 90 www.eidskogmuseum.no / www.annomuseum.no

Ut på tur i grense­skogene Eidskog museum er et økomuseum hvor bygninger og anlegg er bevart på sin opprinnelige plass rundt i bygda. U ­ tflukter hit gir et mangfold av ­opplevelser. På Vestmarka ligger bygdetunet ­Almenninga, et klyngetun med hage, kaffeservering og husdyr. I åa kan du både bade og fiske. Ved kirka på Matrand ligger Eidskog skolemuseum. Der kan du oppleve skolen i gamle dager. Tømmerhogging og fløting har vært viktig i Eidskog. Dette kan du se på Gaustadsjøsaga, langs Børjåa og ved Sootkanalen. På Fjellskogen ligger Børli, lyrikeren Hans Børlis barndomshjem. Stedet byr på en unik opplevelse med poesivandring i blomstrende kultur­ landskap under en høy himmel.

A Trip into the Forests of the Border

Unterwegs in den Grenzwäldern

Eidskog museum is an ecological museum consisting of buildings and other man-­made constructions preserved at their original locations in the Eidskog area. Trips in this district will provide the visitor a multitude of interesting experiences.

Das Eidskog Museum ist ein Öko-Museum, für das Gebäude und Einrichtungen an ihrem ursprünglichen Platz in der Region ­erhalten wurden. Ausflüge hierher sorgen für ­vielfältige Erlebnisse.

The village museum ”Almenninga”, a cluster of farm buildings with a garden, farm animals and a small cafe service, lies in “Vestmarka”. Here you can bathe and fish in the nearby river. At the Eidskog School Museum, next to the church at Matrand, you can experience school days as they were in the past. Logging and timber driving have been ­important to Eidskog. This can be ­experienced at the Gaustad Sawmill, along the Børjåa Creek, and at the Soot Canal. At “Fjellskogen” lies “Børli”, the childhood home of the poet Hans Børli. This unit provides a unique experience for the visitor, including a walk into Børli’s poetry within a flowering landscape under the open heavens.

In Vestmarka liegt das Freilichtmuseum Almenninga, eine Gebäudeansammlung mit Garten, Kaffeeangebot und Haustieren. Im Bach kann man schwimmen und angeln. Bei der Kirche in Matrand befindet sich das Eidskog Schulmuseum. Hier können Sie die Schule wie zu früheren Zeiten erleben. Holzschlag und Flößerei waren in Eidskog wichtige Erwerbszweige. Das kann man an der Säge Gaustadsjøsaga, entlang dem Bach Børjåa und am Sootkanal sehen. Im Ort Fjellskogen liegt Børli, das Elternhaus des Lyrikers Hans Børli. Dieser Ort bietet mit Poesiewandern in einer blühenden Kulturlandschaft unter freiem Himmel ein einzigartiges Erlebnis.

|

19


al … På kjøretøyet sk ja, du vet

Odalstunet Tlf +47 469 51 351/62 88 82 90 www.annomuseum.no

Hele Odalens tun

A Village Green for all of Odalen

Lebendiges Freilichtmuseum

Odalstunet ligger på Skarnes og er et friluftsmuseum for begge Odals-­ kommunene. Her oppleves historien som levende og håndfast, som om veggene snakker.

Odal Village Museum lies in Skarnes. It is the open-air museum for the two municipalities of North Odal and South Odal. At this place you will experience history as both living and real, as if the walls are speaking to you.

Odalstunet liegt in Skarnes und ist ein ­Freilichtmuseum für beide O ­ dalgemeinden. Hier erleben Besucher Geschichte so ­lebendig und greifbar, als ob die Wände sprechen könnten.

I museet finner du en odalsgård med et gjestfritt tun bestående av mange godt bevarte hus fra 1800-tallet.

The museum has a typical Odal ­farmstead, consisting of a welcoming cluster of well-preserved buildings from the 1800’s.

Im Museum finden Sie einen typischen Hof aus der Region, in einer gastfreien Anlage, die aus vielen gut erhaltenen Häusern aus dem 19. Jahrhundert besteht.

Odalstunet forteller bygdas kultur­ historie. Her kan man se, kjenne, lukte og mange ganger smake hvordan det var å leve i Odalen for rundt h ­ undre år siden. Det var krevende, men det var også et rikt liv. Ei helg i juni er ­arrangementet «Liv i stuene» med ­opplevelser for store og små.

Here you will learn the story of the village’s cultural heritage. Indeed, you will be able to see, feel, smell, and often taste Odalen’s past cultural history. Life in the old days was a demanding but also a rich one. One of the weekends in June is devoted to “Life in the Buildings”, with lively experiences for both the young and the young at heart.

20

|

Odalstunet erzählt die Kulturgeschichte der Ortschaft. Hier kann man sehen, erkennen, riechen und auch schmecken, wie es vor hundert Jahren war, im Odalen zu leben. Es war ein anstrengendes, aber auch ein ­reichhaltiges Leben. An einem ­Wochenende im Juni findet die Veranstaltung „Liv i ­stuene“ mit Erlebnissen für Groß und Klein statt.


Sagstua skolemuseum Tlf +47 469 51 351/62 88 82 90 www.annomuseum.no

Verdensborger fra Odalen Sagstua skolemuseum er Sigurd Hoels barndomshjem på Sand i Nord-Odal. På museet presenteres Sigurd Hoels f­ orfatterskap – og hans liv som odøling og ­verdensborger – både i utstilling og film. Her er det også innredet en lærerleilighet og ei skolestue. Museet er åpent på søndager i sommersesongen og ellers etter avtale.

A Citizen of the World from Odalen

Der Weltbürger aus Odalen

Sagstua School Museum, which lies in Sand in North Odal, is Sigurd Hoel’s childhood home.

Das Sagstua Schulmuseum ist Sigurd Hoels Elternhaus in Sand in Nord-Odal.

This museum presents you with the ­writings of Sigurd Hoel – and with his life as an ­”Odøling” and as a citizen of the world – in exhibits and films. The building also consists of a teacher’s living quarters and a school room. The museum is open on Sundays during the summer, and by appointment during the rest of the year.

Das Museum präsentiert Sigurd Hoels ­literarisches Werk – und sein Leben als Odaler und Weltbürger – in einer Ausstellung wie im Film. Hier sind auch eine Lehrerwohnung und ein Klassenzimmer eingerichtet. Das Museum ist an allen Sonntagen im Sommer oder nach Absprache geöffnet.

Skålbergsætra Tlf +47 469 51 351/62 88 82 90 www.annomuseum.no

Lokk og lur og nykinnet smør Skålbergsætra er Odalstunets museumss­æter og ligger en mil til skogs på veien mellom Austvatn og Hof i Solør. Her er det drift hver sommer med ­budeier, kuer, vafler og r­ ømme i en hel måned. Sætra er tilgjengelig både med bil og til fots langs den gamle merkede sæter­vegen. Grupper er velkommen til å besøke sætra utenom sætertida etter avtale.

Newly churned Butter Skålberg Sæter is the Odal Farmstead’s summer ”out farm” and lies in the forest east of Odal, about 10 km on the road between Austvatn and Hof in Solør. Our milkmaids run the Outfarm for a month each summer, providing waffles and sour cream from our own cows. You can walk or drive to the farm by following the signs on the old farm road to Skålberg. Groups that wish to visit the farm after the summer season are most welcome to make an appointment.

Der Duft von frischer Butter Skålbergsætra ist die Museumsalm des Freilicht­ museums Odalstunet. Sie liegt zehn Kilometer Richtung Wald am Weg zwischen den Ort­ schaften Austvatn und Hof in Solør. Hier findet jeden Sommer einen Monat lang richtiger Almbetrieb statt, mit Sennerinnen, Kühen, Waffeln und Sauerrahm. Die Alm ist sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß über den alten markierten Almweg erreichbar. Gruppen sind willkommen, die Alm nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten zu besuchen.

|

21


Se der danser b

estefar

Trysil bygdetun Tlf +47 62 45 13 00 www.annomuseum.no

Trysils samlingstun Friluftsmuseet Trysil bygdetun er Norges eldste bygdetun og ble stiftet allerede i 1901. Her kan man oppleve byggeskikk og levemåte gjennom kulturskatter fra hele kommunen. Tunet er nennsomt bevart på en høyde med nydelig utsikt over bygda og fjellet. Det består av tilflyttede bygninger, ­tømmerstuer, fra hele Trysil. Bygdetunet er et samlingspunkt for ­lokalbefolkningen og har ­omvisninger, fast utstilling om livet på gårdene og kafé. Det holdes arrangementer ­gjennom sommersesongen.

22

|

Trysil’s Courtyard The open-air Trysil Village Museum – founded in 1901 – is the oldest museum of its kind in Norway. Cultural treasures from the entire municipality will let you experience the old building traditions and living conditions of the Trysil area. The carefully preserved museum buildings, collected from all over Trysil and moved to this spot, lie on a hill with a beautiful view over the village and the mountains beyond. The museum also functions as a social center for the local people, and has guided tours, a permanent exhibit about life on the farms in the area, and a cafe. Activities and special events are held here throughout the summer season.

Das älteste Freilichtmuseum Norwegens Das Freilichtmuseum Trysil Bygdetun ist das älteste Freilichtmuseum Norwegens und wurde bereits 1901 gegründet. Hier können Besucher Bautraditionen und Lebensweisen anhand von Kulturschätzen aus der ganzen Gemeinde kennen lernen. Der gut erhaltene Hof liegt auf einem Hügel mit einer schönen Aussicht über Dorf und Berge. Er besteht aus Gebäuden und ­Blockhütten aus ganz Trysil. Das Freilichtmuseum ist ein Treffpunkt für die Einheimischen. Es bietet Führungen, eine Dauerausstellung über das Leben auf den Höfen sowie ein Café. Während des ­Sommers finden verschiedene ­Veranstaltungen statt.


Blokkodden Villmarksmuseum Tlf +47 62 45 13 00 www.annomuseum.no

Sør-samer og villmark Blokkodden Villmarksmuseum er et friluftsmuseum hvor du blant annet kan oppleve sør-samenes liv, helt fra 1600-tallet til nå. Engerdal har Norges sørligste bosetting av reindriftssamer. På Blokkodden kan du se hvordan de levde i tidligere tider, smake lokal mat, høre historier og se ­gjenstander fra et rikt samisk kulturliv. Museet har også faste utstillinger om det røffe livet med fiske og jordbruk i utmarka. Blokkodden har populære familie-­ arrangementer gjennom sommer­ sesongen. I våre nye attraksjoner, ­eventyrskogen og trollhuset kan de minste fryde seg med Norges ­nasjonal-monster: trollene. Om du ­ønsker, kan du få en omvisning med en av de kunnskapsrike guidene.

The Southern Sami and the Wilderness Südsamen und Wildnis Blokkodden Wilderness Museum is an open-air museum where you – among other ­activities – can experience the life of the Southern Sami from the 1600’s to modern times. Norway’s southernmost settlements of the Sami are in Engerdal. They live here in the traditional manner, which includes herding reindeer. At Blokkodden you can experience their traditional lifestyle, taste the local food, hear the stories of the past, and see artifacts of a rich cultural heritage. The museum also has permanent exhibits showing the rough side of life in the wilderness, including fishing and agriculture. During the summer season, Blokkodden hosts a series of popular family events. The youngest visitors can enjoy meeting Norway’s national “Monster” in our new attractions, “The Forest of Adventures” and “The House of Trolls.” Tours led by our knowledgeable guides are available on request.

Das Blokkodden Villmarksmuseum ist ein Freilichtmuseum, in dem man unter anderem das Leben der Südsamen vom 17. Jahrhun­ dert bis heute erleben kann. Engerdal ist das südlichste Siedlungsgebiet der Sami in Norwegen. Hier leben sie auf traditionelle Weise mit Rentierwirtschaft. In Blokkodden kann man sehen, wie die Sami früher lebten, das Essen der Region probieren, Geschichte hören und traditionelle, samische Gegenstände anschauen. Das Museum zeigt auch Dauerausstellungen über das ursprüngliche, harte Leben in der Natur mit Fischerei und Ackerbau. Blokkodden veranstaltet im Sommer ­beliebte Familienarrangements. In unseren neuen Attraktionen, dem Märchenwald und dem Trollhaus, können sich die Kleinsten an Norwegens Nationalfigur, dem Troll, ­erfreuen. Auf Nachfrage sind auch ­F­­ührungen mit einem unserer erfahrenen Guides möglich.

|

23


Museumssenteret Ramsmoen Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

Museumssenteret for ­Musea i Nord-Østerdalen Ramsmoen ligger i Tynset sentrum og er et tun med både ­gamle hus og nye moderne utstillingslokaler. Sentralt i Nord-Østerdalen ligger Tynset. Her ligger også Musea i Nord-Østerdalens ­museumssenter Ramsmoen – som har et spesielt ansvar for ­museenes samlingsforvaltning, forskning og ­formidling. For uten å være Anno museums ­største ­friluftsmuseum, ­forvalter ­museumsenteret en stor mengde gjenstander, ­fotografier og ­arkivalia. H ­ ovedfokuset i samlingene ligger på jordbruk, ­gruvevirksomhet, litteratur, kunst og ­moderniseringen av bygdesamfunn. Museets ­utstillinger, galleri, butikk og museums­­kafé er åpent på hverdager hele året.

24

|

The Museum Center for the Museums of North Østerdal Ramsmoen, a courtyard with old houses and new exhibition spaces, lies in the center of Tynset. Tynset is centrally located in northern Østerdal. Here you will find ­Ramsmoen – the Museum Center for the Museums of North Østerdal. It has a special ­responsibility for collections management, research and exhibitions for all of the museums in the area. The main focus of the collections is the area’s ­agriculture, mining, literature, art, and the ­modernization of the old rural­ village society. The museum’s exhibits, ­gallery, store and cafe are open on weekdays year-round.

Das Museumscenter für Museen in Nord-Østerdalen Ramsmoen liegt im Zentrum von Tynset und ist eine Kombination aus ­historischen Gebäuden und modernen Ausstellungsräumen. Tynset liegt zentral im Nord-Østerdalen. Dort liegt auch das Museums­center Ramsmoen für die Museen des Nord-Østerdalen. Ramsmoen ist nicht nur das größte Freilicht­museum des Anno Museums, es verwaltet auch zahlreiche ­Sammlungsgegenstände, Fotografien und Archivalien. Der Schwerpunkt der Sammlungen liegt auf Landwirtschaft, Bergbau, Literatur, Kunst sowie der ­Modernisierung des ländlichen Lebensgemeinschaften. Die Museums­ ausstellungen, Galerie, Shop und das Museumscafé sind ganzjährig an Werktagen geöffnet.


akk og kvakk fo

r en sommerjob

b

Dølmotunet Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

En levende museumsgård Dølmotunet er en levende museumsgård midt i Tolga sentrum, full av aktiviteter med folk og dyr gjennom hele sommersesongen. Dølmotunet er et flott sted for barna. Midt blant de besøkende går gårdsdyrene, og her kan barna hoppe i høyet. Sommerstid er det flere store og små kultur­arrangement med sang og m ­ usikk og l­okalmat. ­Spesielt kan det anbefales å ta en tur til Tolga i O ­ lsok­uka. Sætersgårds samlinger ble skapt av f­ orfatteren Ivar Sæter på 1930-tallet. Samlingene er nå plassert i egne lokaler i Tolga s­ kole, like ved Dølmotunet.

A Living Museum Farm The Dølmo Museum Farm is an active farm in the middle of the village of Tolga, filled with activity, people and farm animals during the summer season. It is a perfect place for children, with farm animals wandering about among the ­visitors, and barns where they can jump in the hay. There are activities and ­demonstrations such as cooking, handicrafts, farm work and folk art all summer long. We can especially recommend a visit during ”Olsokuka” – the week of ­ St. Olav’s Vigil on July 29. The museum also houses ”The Sætersgård ­Collections” created by the author Ivar Sæter during the 1930’s. The ­collections are now located in Tolga School, next to Dølmo Farm Museum.

Ein lebendiger Museumshof Dølmotunet ist ein lebendiger Museumshof, mitten im Zentrum von Tolga, während der ganzen Sommersaison voller Aktivitäten mit Mensch und Tier. Mitten unter den Besuchern laufen die Hoftiere umher, und in der Scheune können die Kinder im Heu herumspringen. Im Sommer gibt es mehrere große und kleine Kulturveranstaltungen mit Gesang, Musik und lokalen Gerichten. Die Sætersgårds-Sammlungen wurden vom Schriftsteller Ivar Sæter in den 1930-er Jahren geschaffen. Die Sammlungen sind jetzt in eigenen Räumen in der Schule von Tolga, direkt am Dølmotunet, untergebracht.

|

25


Uppigard Streitlien Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

Med Rondane som kulisser

With the Rondane Mountains as our Backdrop

Uppigard Streitlien er et friluftsmuseum med godt bevarte ­bygninger fra Nord-Østerdalen og ­Gudbrandsdalen.

“Uppigard Streitlien” is an open-air museum consisting of a rare collection of well-preserved buildings from the northern parts of Østerdalen and Gudbrandsdalen.

Friluftsmuseet ble bygget som en privat samling av Tore ­Segelcke og Anton Raabe. Mest kjent er «Holenstua» fra Grimsbu, anno 1755. Holenstua er bygget i to etasjer, og v ­ iser Folldals nære kontakt med Gudbrandsdalen. Dette var en ­vanlig hustype i Gudbrandsdalen, men Østerdalen fikk ikke toetasjes hus før langt ut på 1800-tallet. «Korvollstuggu» fra Dovre, anno 1628, er det eldste huset i tunet.

The open-air museum was founded as a private collection by actress Tore Segelcke and doctor Anton Raabe. “Holenstua” (the ”Holen House”) from Grimsbu, from 1755, is best known. It has two richly decorated floors and ­demonstrates the close contact between Folldal and Gudbrandsdalen. This was a common house design in Gudbrandsdalen, but Østerdalen did not have such houses until the late 1800’s. ”Korvollstuggu” (the “Korvoll House”) from Dovre, from 1628, is the oldest house at the museum.

Med sin fantastiske beliggenhet og utsikt mot Rondane ­nasjonalpark er Uppigarden vel verd et besøk også utenom åpningstid. Omvisning kan bestilles i det lokale turistkontoret.

Uppigard, with its fantastic location and the view of Rondane National Park, is well worth a visit, also during the hours when the museum is closed. A guided tour can be arranged by the local tourist office.

Mit Rondane als Kulisse Uppigard Streitlien ist ein Freilichtmuseum mit gut erhaltenen Gebäuden aus der Region Nord-Østerdalen und dem Gudbrandsdal. Seine Ursprünge hat das Freilichtmuseum in der privaten Sammlung von Tore Segelcke und Anton Raabe. Das bekannteste Haus ist die „Holenstua“ aus Grimsbu von 1755. Die „Holenstua“ besitzt zwei Stockwerke und belegt, wie eng die Verbindung vom Folldal zum Gudbrandsdal war. Der Haustyp war im ­Gudbrandsdal üblich, während zweigeschossige Häuser im Østerdalen erst im späteren 19. Jh. aufkamen. Das älteste Haus des Museums ist die „Korvollstuggu“ aus Dovre aus dem Jahr 1628. Mit seiner besonderen Lage mit Aussicht auf den Rondane Nationalpark ist Uppigarden auch außerhalb der Öffnungszeiten einen Besuch wert. Führungen können in der örtlichen Touristeninformation gebucht werden. Tylldalen bygdetun Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

Levende historie i Tylldalen Tylldalen bygdetun er bygd opp omkring den gamle prest­garden, som skriver seg fra den tid garden virkelig var en p ­ restgard, og Tylldalen et eget kirkesogn. Friluftsmuseet ligger vakkert til med fantastisk utsikt mot T ­ ronfjellet på andre sida av dalen. Her kom den gamle ferdselsveien ned fra ­fjellet, hvor pilgrimene gikk sin vandring mot Olav den Helliges ­gravkirke, Nidarosdomen i Trondheim. En sentral oppgave for Tylldalen bygdetun er å formidle kunnskap om bygdas middelalder-historie. Siden 1976 har det vært framført friluftsspel her med handling lagt til 1100-tallet.

26

|


Rendalen bygdemuseum Tlf +47 62 48 08 70 rendalenbygdemuseum.wordpress.com / www.annomuseum.no

Rendalen bygdemuseum

Rendalen Village Museum

Rendalen bygdemuseum er et aktivt museum med flere faste ­aktiviteter gjennom sommersesongen.

Rendalen Village Museum hosts several annual events and activities throughout the summer season.

Rendalen bygdemuseum har sin spesielle forankring iG ­ ammel-prestgården og prestesønnen Jacob Breda Bulls rike forfatterskap. Særlig hans folkelivs­skildringer, som hadde ­Rendalen som sitt utgangspunkt. Bull ble Norges mest leste f­ orfatter, og han ga ut over 60 bøker. Mest kjent er nok fortel­lingene om Vesleblakken, ­Glomdalsbruden og Jørun Smed.

The Rendalen Village Museum has its special connections with ”The Old ­Parsonage” and the rich body of literature written by the author ­Jacob ­Breda Bull who was born here. His descriptions of the ­people’s living c­ onditions, using Rendalen as his starting point, are especially well-known. Bull became Norway’s most-read author, and he published over 60 books. Perhaps his best-known stories are those concerning the horse “Vesleblakken”, “The Bride from Glomdalen” and “Jørund the Smith”. Plays based on Bull’s stories are shown every summer at the museum, and a prize called ”Vesleblakken” is awarded to persons who have done ­something extraordinary in the service of others. Music is important in Rendalen, and at the museum’s old Berger School you will find an exhibit dedicated to the ­accordian teacher Ottar E. Akre, who grew up in Rendalen.

Hver sommer spilles det skuespill basert på Bulls fortellinger på tunet, og prisen «Vesleblakken» deles ut til personer som har gjort en veldedig innsats utover det vanlige. Musikklivet er v ­ iktig i Rendalen, og på museet finner du også en utstilling viet trekkspillpedagogen Ottar E. Akre, som vokste opp i Rendalen.

Rendalen bygdemuseum / Freilichtmuseum Das Rendalen Freilichtmuseum ist ein lebendiges Museum mit verschiedensten regelmäßigen Aktivitäten und Angeboten im Sommer. Herz des Rendalen Bygdemuseums sind der alte Pfarrhof, Gammel-Prest­gården, und das umfangreiche Werk des Pfarrersohns und Dichters Jacob ­Breda Bull. Bull war zu Lebzeiten der meistgelesene Autor des Landes. Sein Werk umfasst 60 Bücher. Zu den bekanntesten Werken gehören die Erzählungen ”Vesleblakken“, Glomdalsbruden (Die Braut von Glåmdal) und Jørun Smed. Alljährlich im Sommer werden im Freilichtmuseum Schauspiele aufgeführt, die auf Bulls Erzählungen basieren. Die Auszeichnung „Vesleblakken” geht an Menschen, die einen besonderen Einsatz geleistet haben. Auch das Musikleben spielt in ­Rendalen eine große Rolle. Darüber hinaus besitzt das Museum eine Ausstellung über den Akkordeonlehrer Ottar E. Akre, der in Rendalen aufwuchs.

Living History in Tylldalen

Lebendige Geschichte im Tylldalen

Tylldalen Village Museum was established around the old Tylldalen Vicarage, dating from the days when it housed the local priest and Tylldalen was an independent vicarage.

Das Freilichtmuseum Tylldalen Bygdetun wurde um den alten Pfarrhof gruppiert, der aus der Zeit stammt, als der Hof tatsächlich ein Pfarrhof und das Tylldalen eine eigene Kirchengemeinde waren.

The open-air museum has a beautiful location with an exceptional view across the valley towards Tron ­Mountain. An ancient road, used in the old days by pilgrims on their way to Olav the Holy’s shrine in Nidaros Catherdral in ­Trondheim, came down from the mountains here. An important part of the museum’s mission is to present the story of the area’s medieval history. Since 1976, the local ­people have put on an outdoor play concerning ­medieval life.

Das Freilichtmuseum liegt wunderschön mit einer phantastischen ­Aussicht auf das Tronfjell auf der anderen Seite des Tals. Hier kommt der alte F ­ ahrweg aus dem Gebirge hinunter, auf dem die Pilger in Richtung der Grabkirche Olav des Heiligen, dem Nidaros-Dom in Trondheim, wanderten. Eine zentrale Aufgabe des Tylldalen Bygdetun ist es, Kenntnisse über die mittelalterliche Geschichte der Ortschaft zu vermitteln. Seit 1976 werden hier Freilichtspiele mit Handlungen aufgeführt, deren Inhalt bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen.

|

27


Oddentunet Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

Storgård med unik dekor

A richly decorated Manor House

Oddentunet er et godt bevart gardsanlegg som vitner om velstand fra tiden med kolproduksjon og transport­ oppdrag til Røros kobberverk.

The Odden Farmstead is a well-preserved farm. The farmstead ­demonstrates that this was a prosporous era, based on ­charcoal production and ­transportation tasks for the Røros copper mine.

Gjennom tunet på Oddentunet gikk handelsveien mellom Dalarne i Sverige og Røros. På den måten ble garden en skysstasjon med overnatting, handel og posttjenester. Dette er et særegent gardsanlegg med sjelden innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst. Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tallet og er påvirket av trøndersk byarkitektur, med en påbygd østerdalsstue med utvendig panel og karakteristisk dørportal og vindusinnramminger.

The old road between Dalarne in Sweden and Røros passed through the farmyard at Odden. For this reason, the farm became a stage stop, with ­facilities for spending the night, business, and mail services. The buildings have an exceptional décor, including the main building, richly decorated and ­influenced by the contemporary city architecture in Trondheim.

I sommersesongen kan du oppleve tunet ved å bli med på historiske vandringer, ta en guidet rundtur eller bestille egen omvisning.

You can experience the farmstad during the summer months, by ­joining a ”Walking into History” tour, taking a guided tour of the ­museum, or by ­reserving a tour of your own.

Großhof mit malerischer Dekoration Oddentunet in Narjordet ist ein denkmalgeschützter Großhof, der vom Wohlstand der Zeit der Kohleproduktion und Transportaufträge für das ­Kupferwerk in Røros zeugt. Durch die Anlage des Oddentunet führte der Handelsweg zwischen ­Dalarna in Schweden und Røros. Dadurch entwickelte sich der Hof zu einer ­Posthalterei mit Übernachtungsmöglichkeit, Laden und Poststelle. Die ­Hofanlage zeichnet sich durch eine einmalige Dekoration mit malerischen Kunstwerken sowie Schreinerarbeiten aus. Das Hauptgebäude stammt aus dem frühen 19. Jh. und zeigt Einflüsse ­städtischer Architektur Trøndelags, u.a. mit einer angebauten Østerdalsstube mit Holzvertäfelung, charakteristischen Türeingängen und Fensterrahmen. In der Sommersaison finden historische Rundgänge, Führungen mit ­Museumsguide sowie auf Wunsch individuelle Touren statt. Husantunet Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

To-tun i sitt opprinnelige miljø Husantunet er et veldig klart eksempel på et såkalt to-tun, en tuntype som dominerte i Nord-Østerdalen fram til ca. 1850. Bebyggelsen på Nordre Husan er bevart på sin opprinnelige plass, i sitt opprinnelige miljø. Tunet på atten hus er samlet i et inntun og et uttun. Det inneholder to bolighus; en vinterstue og en sommerstue. Man flyttet over i sommerhuset på våren, og tilbake igjen etter ­potet­onna. Denne skikken fantes over hele landet, men holdt seg lengst i fjellbygdene. Tunet ligger flott til på en avsats over Glomma og med god ­utsikt over bygda, og er i dag et unikt samlingspunkt i Alvdal, med ulike ­arrangement sommerstid.

28

|


Tynset bygdemuseum Tlf +47 62 48 08 70 www.annomuseum.no

Nord-Østerdalens eldste frilufts­museum Museumsparken har mange bygninger fra Nord-­Østerdalen i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum. Bygdemuseet gir en omfangsrik innsikt i den ­tradisjonelle bygge­skikken i Nord-Østerdalen, frem til 1930-åra. I T ­ ynset-tunet fi ­ nner vi blant annet ­østerdalsstua, kaffevernbygning og barfrøloft. Klæbua fra Tylldalen er det eldste huset, fra omkring 1690. Museumsparken er bygd som en folkepark, et ­samlingssted for bygdefolket. Gjennom sommeren har bygdemuseet flere arrangementer. Både skoler, barne­ hager, familier og turister har glede av å besøke og slappe av i museets stemningsfulle o ­ mråde.

The oldest Open-air Museum in Northern Østerdal The museum has a number of buildings from northern Østerdalen located in a nicely evocative park close to the center of Tynset. The ­museum provides the visitor with broad insights into the traditional ­building styles in northern Østerdal, as practiced until the 1930’s. The ”Klæbua” from Tylldalen, which dates from ­approximately 1690, is the oldest house at the museum. The museum park functions as a village green, that is, a gathering place for the people who live here. Throughout the summer, the museum hosts a series of different events. School classes, kindergarden groups, families and tourists all take ­pleasure in visiting the site and relaxing in the ­atmosphere of the past.

Das älteste Freilichtmuseum Nord-Østerdalens Im Museumspark finden Besucher zahlreiche Gebäude aus NordØsterdalen in einem gemütlichen Park unweit des Zentrums von Tynset. Das Freilichtmuseum gibt umfassende Einblicke in den traditionellen Baustil im Nord-Østerdalen bis in die 1930er Jahre. Im „Tynset-tunet“ finden wir u.a. die Østerdalsstube, das Kaffeemühlenhaus und das für die Region typische Barfrøloft mit zwei Etagen. Das älteste Haus ist die ”Klæbua” von etwa 1690 aus dem Tylldal. Der Museumspark ist ein Volkspark für alle. Im Sommer finden hier ­verschiedene Veranstaltungen statt. Zu den Besuchern gehören ­Touristen ebenso wie Schüler, Kindergartenkinder und Familien, die hier alle die schöne Stimmung genießen.

A Double Farmstead in its original Location

Doppel-Hof in seiner ursprünglichen Umgebung

The Husan Farm is an excellent example of the so-called ”Double Farmstead” – a type that dominated North Østerdal until the 1850’s.

Der Husantunet (Der Hof Husan) ist ein typisches Beispiel für einen ­sogenannten Doppel-Hof, ein Hoftyp, der in Nord-Østerdalen bis ca. 1850 dominant war.

The Husan Farm Museum is an old farmstead with 18 houses of different functions preserved at its original site in Alvdal. The unique collection of houses is representative for the ­building customs in Nord-Østerdalen. The buildings are ­organized around an inner and outer farmyard. The farm has two farm houses. During the summer, the family lived in the summer house, only moving back into the winter house when the potato ­harvest was over. The farm has a lovely location, on a shelf above the river Glomma with a fine view over the valley. It is used as a village green, with many activities during the summer.

Die Bebauung in Nordre Husan ist an ihrer ursprünglichen Stelle bewahrt geblieben, in ihrer ursprünglichen Umgebung. Der Hof mit insgesamt 18 Gebäuden besteht aus einem Innenhof und einem Außenhof. Er enthält zwei Wohngebäude: Ein Winterhaus und ein Sommerhaus. Im Frühjahr zog man ins Sommerhaus und nach der Kartoffelernte wieder zurück. Dieses ­Verhaltensmuster gab es in ganz Norwegen, hielt sich aber am längsten in den ­Siedlungen im Gebirge. Der Hof liegt auf einem Absatz über der Glomma, mit guter Aussicht über die Siedlung, und ist heute ein einmaliger Treffpunkt im Alvdal, den Sommer über mit verschiedenen Veranstaltungen.

|

29


Aukrustsenteret Tlf +47 62 48 78 77 www.aukrust.no

Hele Norges Kjell

Norway’s own Kjell

Der Kjell aller Norweger

Aukrustsenteret ligger i Alvdal, selv­ følgelig, og inneholder intet mindre enn Kjell Aukrusts fantastiske og ­humoristiske ­verden.

The Aukrust Center is located in Alvdal (naturally) and contains nothing less than the many-faceted, imaginative and humor-filled world of Kjell Aukrust (1920–2002).

Das Aukrust-Center liegt in Alvdal – dort, wo der Multikünstler, Schriftsteller und ­ Erfinder Kjell Aukrust seine phantastische und humorvolle Welt erfand.

Hva er Kjell Aukrust uten Alvdal? Og hva er Alvdal uten Kjell? De er uadskillelige. Aukrustsenteret ligger midt i arnestedet for hele Kjell Aukrusts verden. Det var her han ble inspirert til alle sine f­ ascinerende karakterer og historier. I tillegg til Solan, ­Ludvig og Reodor, kan du også ­oppleve Aukrusts kunst, og få et h ­ umoristisk ­innblikk i en kreativ tegners verden.

What would Kjell Aukrust be without Alvdal? And what would Alvdal be without Kjell? They are inseparable.

Was wäre das norwegische Multitalent Kjell Aukrust ohne Alvdal? Was wäre Alvdal ohne Kjell Aukrust? Für Norweger gehört beides ­untrennbar zusammen. Das Aukrust-Center liegt im Herzen der Welt von Kjell Aukrust. Genau hier fand er Ideen und Inspiration für seine faszinierenden Gestalten und Geschichten.

Både barn og voksne kan bli Flåklypa-­ astronaut. Gjennom en spennende reise med Solan og Ludvig i spissen ledes man til Reodors månerakett, som ble bygget etter ønsker fra Solan på Flåklypatoppen. Gjennom sesongen holdes mange arrangementer. Blant ­annet operapub, sesongåpningen «freske fraspark» og julegate. Faste aktiviteter er omvisning i den faste utstillingen, rakettverkstedet, filmfremvisning og rebus.

30

|

The museum is situated in Alvdal, the center of Aukrust’s world, Here you can see the works of the many-faceted artist Kjell Aukrust, join in on a tour of his life and authorship, and experience his imaginative world filled with humor. In Aukrustsenteret you can view Aukrust’s fantastic drawings on exhibition, and visit Solan’s Café. You can also experience ”Kjell’s Alvdal” with a particular focus on his young days, growing up with Simen, the Farmer and My Brother, visit Reodor Felgens workshop, or the newspaper desk of Flåklypa Times. Solan and Ludvig are also present. Experience it all in a fantastic building, created by Sverre Fehn, Norway’s most famous architect. 

Den Grundstock des Museums bilden 250 Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde, die Aukrust der Gemeinde Alvdal 1988 schenkte. Seine illustrierten Bücher finden sich in (fast) jeder norwegischen Familie. Ungewöhnlich sind auch Aukrusts funktionsfähige Fantasie­ maschinen. Kinder und Erwachsene können im Center beispielswiese Flåklypa-Astronaut werden und mit Aukrusts bekanntesten Figuren – der furchtlosen Elster Solan und dem pessimistischen Igel Ludvig – eine Mondrakete besteigen. Wechselnde Veranstaltungen in der Saison wie Opern-Pub, große Saisoneröffnung und Weihnachtsstraße. Regelmäßige Aktivitäten sind Führungen durch das Museum, Raketenwerkstatt, Filmvorführungen und Rätsel.


verden Solan, Reodor,

srommet og jeg


LEIDAR

Anno museum er et av landets største museer, og består av små og store museer over hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer av nasjonal betydning, og som vekker interesse langt utover Norges grenser. Anno Museum includes most of the museum campuses in Hedmark – from individual buildings of local interest to museums of national importance – making it one of Norway’s largest museum organizations. Das Anno Museum „sammelt“ Hedmarks Museen – vom kleinen Höfen bis zu großen Museen von ­nationaler B ­ edeutung. Das Anno Museum ist eines der größten Museen Norwegens.

annomuseum.no



Profile for Anno museum

Anno brosjyre 2015  

Anno museum 2015 - (no - eng - de)

Anno brosjyre 2015  

Anno museum 2015 - (no - eng - de)

Advertisement