Page 1

Påskemagasinet

2013

n Påsketrafikk to ganger til

SIDE 4 OG 5

skjer i n Hva påsken?

SIDE 6 OG 7

Kjekt å ha n på hytta SIDE 18


Påskemagasinet

Hva er påske? n Påsketrafikk to ganger til

SIDE 4 OG 5

skjer i n Hva påsken?

SIDE 6 OG 7

Kjekt å ha

n på hytta

SIDE 18

2013

innhold 4

Påsketrafikk i enda to påsker til

6 8

Dette skjer i påsken Samlet på Haglebu

10

Løypeprosjekt i det blå

12 Campingfolkets påske 14 Våt påskemoro 16 Tips om lesestoff 18 Kjekt å ha på hytta 20 Røde Kors i farta 22 Påske i gamle dager 26 Betjener 300 hytter 28 Hildes turfavoritter 32

Margun og Enja klare for søk

33 Fjellmat på setra 34 Kryssord og quiz 38 Påskebyen London 40 Smøretips 42 Påskemat

Påsken er den viktigste av de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu død og oppstandelse. Forut for påsken markerer vi fastetiden, og etter påskedag kommer påsketiden, som varer fram til pinse. Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, og datoen varierer dermed innenfor perioden 22. mars til 25. april. Opptakten til påskefeiringen begynner på palmesøndag, som feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham med palmegreiner. Vi fortsetter med den stille uke, hvor vi feirer skjærtorsdag, som har navn etter norrønt skira, som betyr rense. Navnet refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Langfredagen er til minne om Jesu korsfestelse, og påskedag feirer vi til minne om oppstandelsen. Påske kommer av ordet pesach, som betyr å gå forbi. Og det fører oss tilbake til 2. Mosebok, til fortellingen om da Moses førte israelittene ut av Egypt. Til tross for at Egypt ble rammet av mange plager nektet Farao Moses å forlate landet. Da døde den førstefødte i alle hjem i Egypt. Men israelittene hadde fått beskjed om å slakte et lam og smøre blodet av det på dørstolpene. Dermed gikk døden forbi dørene deres. Jødisk påske feires til minne om utgangen av Egypt. Dette var bakteppet da Jesus og disiplene dro opp til Jerusalem for å feire påskehøytiden. I Det nye testamente kan vi lese om at de gjorde i stand og feiret påskemåltidet. Det var da Jesus innstiftet nattverdmåltidet, som fortsatt feires i kirker rundt om i hele verden. Men i byen var det lagt planer om å rydde Jesus av veien. «Hele folket renner etter ham» ble det sagt. Han var for farlig for den religiøse eliten i Jerusalem. Samme kveld ble Jesus arrestert, og dagen etter ble han korsfestet, til tross for at den romerske stattholderen Pontius Pilatus fant ham uskyldig. Meningen med Jesu død kan kanskje best oppsummeres med overpresten Kaifas sine ord: «det er bedre at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» Han tenkte på at noen må ofres for å skape ro og orden. Men uten å vite det forutsa han Jesu stedfortredende død for alle folk. Hver enkelt av oss bærer i møte med Gud en skyld og et ansvar

Telefon 32 78 34 40

redaksjon@bygdeposten.no annonser@bygdeposten.no

2

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

praktverk: Altertavlen i Holmen kirke har et langfredagsmotiv. Den er malt av maleren Aksel Ender og er et kunstverk vi virkelig kan være stolte av å ha i Foto: Tor Kornstad bygda, mener sokneprest Lise Kleven. som er for tungt å bære for et menneske. Men på korset tok Jesus over byrden for oss. Påsken er en høytid som på den ene siden handler om smerte, svik, lidelse og død. Men det er ikke det som er kjernen i påskefortellingen. Den tredje dagen ble Jesus sin grav funnet tom, han viste seg for disiplene, og senere for mange andre! Jesus hadde seiret over døden og stått opp igjen! Derfor handler også påsken om liv, kjærlighet og triumf. For mange nordmenn betyr påsken ferie, hytteturer og skiturer. For meg inneholder påskehøytiden mange arbeidsdager, noe som igjen krever mye forberedelse. Men det blir også tid til påskekos. Jeg synes det er fint å få lede påskens gudstjenester; vi har jo verdens

• ANSVARLIG REDAKTØR/DAGLIG LEDER: Knut Bråthen • MAGASINREDAKTØR: Torunn Bratvold • FORSIDEFOTO: Boel Kristin Støvern

flotteste budskap å formidle: Budskapet om verdenshistoriens største redningsaksjon - en redningsaksjon som ikke bare gjelder de som går seg vill i fjellet, men absolutt alle mennesker i hele verden - også meg! På hjemmebane pynter jeg med kyllinger, egg og annet som hører påsken til, og lager gjerne litt ekstra god mat.

God påske!

Lise Kleven, sokneprest i Sigdal

• TRYKK: Nr1 Trykk Lillestrøm • UTGIVELSE: Torsdag 21. mars 2013 • DISTRIBUSJON: SamDistribusjon og Buskerud distribusjon


SPESIELLE KAMPANJER PÅ EGGEDAL HANDELSLAG I PÅSKEN

LANGWIENER

med brød eller lompe,

14,90

Lørdag 23.03.2013: Palmesøndag: Man-ons: Skjærtorsdag: Langfredag: Påskeaften: 1. og 2. påskedag:

08.00-20.00 10.00-20.00 07.00-20.00 10.00-20.00 10.00-20.00 08.00-20.00 10.00-20.00

pr/stk

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN Lørdag 23.03.2013: 08.00-20.00 Palmesøndag: Stengt Mandag-onsdag: 08.00-20.00 Skjærtorsdag: 10.00-20.00 Langfredag: 10.00-20.00 Påskeaften: 08.00-17.00 1. og 2. påskedag: Stengt Tlf. 32 71 46 03 • spar.eggedal@ngbutikk.net

25%

på alt av klær fra Stormberg

Tlf. 32 71 56 01 • eggedal@st.yx.no

LAMMELÅR

KYLLINGSNACKS frys

fra Gilde frys

57,90

9,90

pr/kg. (2,2 kg poser)

pr/kg.

Lørdag 23.03.2013: Palmesøndag: Mandag-tirsdag: Onsdag: Skjærtorsdag: Langfredag: Påskeaften: 1. og 2. påskedag:

09.00-17.00 Stengt 09.00-1800 09.00-20.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 Stengt

Tlf. 32 71 49 07 • eggedal@jernia.no

Vi ønsker deg en hyggelig handel i påsken! Påskemagasinet Bygdeposten 2013

3


Spennende tider: De næringsdrivende i Noresund vet lite om trafikkgrunnlaget når Sokna-Ørgenvika åpner om 15 måneder.

Noresund sentrum: På denne veien blir det fortsatt god gammeldags påsketrafikk i to år til.

Fortsatt Påsketrafikk: Byggeleder Helge Thorsby for nye riksvei 7 meellom Sokna vei 7 også i 2014.

Stortrafikk enda i to Det store spørsmålet er hvordan det vil går med Noresund når nye riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika åpner neste år. – Vi kan i hvertfall berolige de som driver næringsvirksomhet i Noresund og lever av en del av trafikken til og fra Hallingdal, med at de får oppleve påsketrafikken to år til, sier byggeleder Helge Thorsby i Statens Vegvesen. Mange spår at Noresund blir et «dødt» tettsted når riksvei 7 gjennom bygda blir lagt om i 2014. – Det vil selvsagt bli mindre trafikk, men det betyr ikke at alt blir borte.

4

Fortsatt vil de som skal til Noresund, Norefjell og Hallingdal fra Modum, Eiker, Drammen og de sørlige fylkene kjøre via Hamremoen og gamle riksvei 7 etter åpningen neste sommer. Oslofolk som skal til Norefjell velger ganske sikkert også å kjøre via Sokna-Hamremoen-Noresund, i stedet for å kjøre den nye veien til Ørgenvika og ta av til Noresund derfra, sier Thorsby.

Åpner juni 2014 De som tror at dette blir den siste påsken med stor trafikk til og fra Hallingdal langs riksvei 7 i Noresund, slipper å tenke «gravøl». – Vi fastholder at åpningsdatoen for Sokna-Ørgenvika blir 27. juni i 2014. Det betyr at det blir enda et år med god

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

gammeldags påsketrafikk i Krødsherad, før trafikantene til Hallingdal fra Oslo, de østlige fylkene og Hønefoss kan bruke den nye traséen, fastslår Helge Thorsby.

Bompenger På vegne av Statens Vegvesen lover han at det skal bli god skilting til Norefjell fra Ørgenvika og fra Sokna. – Jeg går vel ut fra at de som skal direkte til Hallingdal velger nyveien fra Sokna, selv om det vil koste drøyt 60 kroner. Men selvsagt kan enkelte velge å kjøre «gamleveien» - både for å oppleve naturen langs Krøderen og spare bompengeutgiftene. Så langt er det ikke gjort noen undersøkelser som forteller noe om dette.

Thorsby er likevel usikker på hvilket trafikkmønster man vil oppleve når Sokna-Ørgenvika åpner om 15 måneder. – Det gjenstår å se. Daglig leder Bjørn Viker i Norefjell Skisenter tror ikke en ny vei vil få konsekvenser for besøket på skianlegget. – Norefjell er så innarbeidet som skisted, at neppe noen vil velge bort dette til fordel for eksempelvis Hemsedal, selv om de er på ny rett vei fra Sokna mot Hallingdal. Ingen fra det lokale næringslivet i Noresund ønsker å uttale seg om konsekvensene av ny vei. – Det får vi ta når den tid kommer, er standardsvarene, uten an noen øsnker å bli sitert.


Flotte forhold: Snøforholdene er topp ved inngangen til påsken.

Nok snø i påsken Det er ingen fare for snøen i påsken i Norefjell-området. Bjørn Viker ved Norefjell Skisenter nærmest garanterer gode forhold i bakker og løyper i påskeuken. – Ja, det er mer enn nok snø i fjellet i år. Rundt to meter etter de siste målingene, og det skal mer enn et mildvær til for at snøen forsvinner i så stor grad at skiføret blir ødelagt, sier Viker. Han sier at det er positivt at påsken er så tidlig som i år. – Det gjør at det er lavere temperaturer på natten, og at snøen bevares bedre, enn om påsken er et stykke ut i april.

og Ørgenvika, kan fortelle at påsketrafikken gjennom Krødsherad og Noresund vil gå på nåværende riks-

to påsker Likevel oppleves ikke disse signalene med at pessimismen råder på Noresund når de forretningsdrivende og service-næringen tenker et drøyt år fram i tid. Men realistisk sett er det store spørsmålet om det lille tettstedet vil få nok uketrafikk gjennom året til å opprettholde drift av to-tre bensinstasjoner og to dagligvareforretninger.

1, 9 milliarder Statens Vegvesen gjør i disse dager store utbedringer på veistrekningen mellom Hamremoen og Krøderen. – Der gjøres det omfattende arbeider for å utvide veibredden

og øke trafikksikkerheten. Det skal også bygges nytt kryss med rundkjøring på Hamremoen. – Alt dette vil øke standarden på veien i dette området. Ellers vil det ikke bli gjort noen opprustning mellom Sokna og Noresund, sier Helge Thorsby. Framdriften av Sokna-Ørgenvika, som er kostnadsregnet til 1,9 milliarder inklusive moms, er godt i rute. – Slik det ser ut nå vil hele strekningen bli ferdigstilt i god tid før den offisielle åpningsdatoen 27. juni 2014, men det blir altså ikke aktuelt å åpne før om alt er ferdig. Mye skal testes og sjekkes før den ordinære trafikken slipper til.

De siste tunnelsalvene er for lengst avfyrt. Rallerudtunnelen er i ferd med å få takplater på plass, og de første lagene med asfalt er lagt. I Ørgenvikatunnelen skal det også snart settes i gang arbeid med takplater, og asfalteringen er i gang. Nå jobbes det for fullt med rundkjøringen vest for Sokna sentrum. - Der blir riksvei 7 lagt om i 300 meters lengde fra etter påske og utover sommeren, mens rundkjøringen gjøres ferdig, forteller Helge Thorsby.

Milevis med løyper Forholdene i turløypene er meget gode både på Krødsherad-siden og Eggedal-siden av Norefjell. Det er kjørt og preparert milevis av flott spor og skøytetraséer i den lokale fjellheimen, og fra hoteller og andre overnattingssteder meldes det om meget bra belegg, men det er fortsatt ledige plasser for de som ennå ikke har funnet seg et sted å feire fjellpåske.

- Drømmeforhold Bjørn Viker kan berette om glimrende forhold i alpinbakkene, og at kombinasjonen kunstsnø og natursnø gjør det ideelt for alpinister og brettkjørere. – Her blir det drømmeforhold. Ingen ting tyder på noe annet. Nå er det bare å komme seg til Norefjell og oppleve supre dager i påskeuken, inviterer Norefjell-sjefen. I snowboard-parken er det også klappet og klart til å ta imot alle de som velger en brettpåske.

Arne Tvervaag redaksjon@bygdeposten.no

Arne Tvervaag redaksjon@bygdeposten.no

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

5


Dette skjer i påsk Du trenger ikke sitte hjemme å kjede deg i påsken. Det er litt av hvert som skjer. Bare se her.

Palmesøndag:

Palmelørdag: ■■Kl. 13.00 Påskesprinten på Quality Spa & Resort Norefjell ■■Kl. 09.30 Klubbmesterskap Krødsherad Alpingruppe i løype seks på Norefjell ■■Fakkelkjøring i Haglebu skisenter ■■Splitter Pine spiller på Haglebu ■■Snipp og snapp på Norefjellstua. Fjellstue.

■■Holmvassløpet fra Haglebu til Tempelseter ■■Klubbmesterskap Norefjell slalåmklubb i løype seks på Norefjell ■■Splitter Pine spiller på Haglebu Fjellstue. ■■Kl. 20.00: Gudstjeneste i Haglebu fjellkirke

■■Karneval og skirenn i Haglebu skisenter ■■Afterski på Norefjellstua ■■Kl. 18.00: Påskemåltid på Borgerstua i Prestfoss ■■Kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste i Åmot kirke

Onsdag 27. mars:

Langfredag:

■■Kl. 15.00 Quiz på Haglebu Fjellstue. ■■Mini Choice spiller på Haglebu Fjellstue ■■Kl. 23.00: Zhellfish spiller på Onkel Thor i Vestfossen

■■Kl. 10.00: Cuprenn i storslalåm i regi Norefjell slalåmklubb. Rennstart 11.30 i løype seks NOREFJELL: Norefjell skisenter holder åpent ■■Kl. 11.00: Påskegudstjeneste i påsken og der arrangerer både alpini Vatnås kirke gruppa i Krødsherad IL klubbmesterskap og ■■Kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste Norefjell slalåmklubb renn. i Vestre Spone kirke ■■Afterski på Norefjellstua ■■Maleri- og kunstutstilling på Tempelsetra ■■Splitter Pine spiller på Haglebu ■■Kl. 12.00: Akekonkurranse Quality Spa Fjellstue. & Resort Norefjell. ■■Kl. 18.00: Langfredagskonsert i Haug kirke ■■kl. 13.00: Påskelunsj på Haglebu Fjellstue ■■Kl. 19.00 Langfredag i ord og toner på Tryllekunstner Daniel Larsen, ungdomsVikersund menighetssenter bandet «Sinsenkrysset», danseren Even, begge fra Norske Talenter 2012, under■■Kl. 23.00: Ottar Big Hand spiller på holder. Onkel Thor i Vestfossen

Skjærtorsdag: ■■Kl. 12.00: Afterski og servering av lavvo på Quality Spa & Resort Norefjell. Rock´n roll med Darren Green. ■■Maleri- og kunstutstilling på Tempelsetra OTTAR BIG HAND: Ottar Big Hand spiller på Onkel Thor i Vestfossen langfredag.

PÅSKEPRISER HOS EGGEDAL SAG Kampanjeperiode 15.03 - 06.04 KAMPANJEPRISER PÅ IMPREGNERTE MATERIALER

SPAR TID OG PENGER, KJØP MALING SOM VARER LENGER!

TIX-ETT

12

90

10 liter.

849,TINOVA PREMIUM V

1290,-

Avd. Eggedal, tlf. 906 27 000 Man-fre 7-16, lør 9-13

6

169,-

1998,-

10 liter. 12 års varighet.

TERRASSEBORD KLASSE 1

Impregnert 28 x 120 mm

pr kvm

BODDØR SÄLEN

GLATTPANEL FRA EGGEDAL

18 grader, panelert overflate. Inkl. lås.syl. (Vrider ikke inklusive).

Ferdigbeiset farge Drivved. Leveres i 15x95, 120 og 145 mm.

Avd. Mjøndalen, Strandveien 3, tlf. 906 28 000 Man-fre 7-17, tors 7-18, lør 9-14

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

pr lm

JØTUL 373

14990,xl-bygg.no


ken Påskeaften: ■■Maleri- og kunstutstilling på Tempelsetra ■■Henning Band spiller på Haglebu Fjellstue. ■■Afterski på Norefjellstua ■■Kl. 23.00: Splitter pine duo spiller på Onkel Thor i Vestfossen.

1.påskedag: ■■Kl. 11.00: Påskedagsgudstjeneste i Holmen kirke ■■Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Heggen kirke

2. påskedag: ■■Kl. 18.00: Påsken i ord og toner i Snarum kirke ■■Kl. 18.00: Påskefestgudstjeneste i Eggedal kirke Torunn Bratvold tob@bygdeposten.no

PÅSKELUNSJ: Tradisjon tro er det påskelunsj på Haglebu fjellstue langfredag. I fjor møtte mange opp til tross for det dårlige været. I år krysser fjellstua for skikkelig påskevær og har lagt opp til underholdning for noen og enhver.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

7


Samlet på Haglebu Samarbeidet aktørene imellom har gjort Haglebu til et mer sammensveiset feriested. Nå håper de på et supert påskevær.

I påsken i fjor var det snømangel i fjellet og mange uteble fra ferie i høyden. De lokale aktørene på Haglebu er klare for en bedre påske i år. Kristian Medalen, daglig leder ved Haglebu skisenter, kan love bra forhold. - Det nye snøkanonanlegget har gjort at vi har større kapasitet til å produsere snø i bakken, og vi har knallforhold, forteller han. I tillegg har utvidelsen av varmestua og kjøkkenet gjort at de har plass til flere, og har et større utvalg av blant annet bakevarer å tilby gjestene sine.

Aktiviteter i påsken Daglig leder ved Haglebu Fjellstue, Morten Olsen, forventer liv og røre under ferieuka: - Det er noe galt hvis det ikke er fullt i påsken! Her vil de ha flere konserter man kan svinge seg med på, samt deres populære quiz’er. I skibakken blir det fakkelkjøring, karneval og skirenn. Amund Frøyse, som er daglig leder ved Haglebu Turistheim, sier de har litt rolige omgivelser enn Fjellstua. - Det blir ikke så mye fest, her satser vi mer på kafeterialiv. Men quiz blir det også her, og forskjellige buffeter kan også tilbys.

Påskelunsjen er tilbake Den tradisjonelle påskelunsjen på Haglebu Fjellstue er å finne på programmet i år også. Langfredag 29. mars lover Morten Olsen, at det blir lunsj om så folk regner bort. - Heldigvis ligger det an til å bli en ordentlig påske i år. Forrige gang gikk folk barermet, nå håper jeg på litt snø, ler han. I tillegg til tryllekunstner, blir det opptredener fra ungdomsbandet Sinsenkrysset og danseren Even, som begge var med i Norske Talenter 2012. Musikkgruppa Splitter Pine kommer.

Står på: Åse Omdalen, Heidi Strandbråten og Marit Medalen får ros av sjefen Morten Olsen på Haglebu fjellstue. - Dette er kjøkkenansatte som gjør en kjempejobb, roser han. De stiller også som kveldsunderholdning.

Felles avslutning I år er første gang fjellstua, skisentret og turistheimen har gitt ut et felles vårprogram. Her har de samarbeidet om å få datoer til gå overens så ingenting overlapper hverandre. - Det er et viktig samarbeid og vi må bli bedre på det å dra i samme retning. Nå er vi heldigvis godt i gang, sier Medalen. For første gang skal de også arrangere en felles sesongavslutning. Den

vil finne sted i skisentret lørdag 13. april. Her vil det være aktiviteter for store og små, inkludert «kjerringbæring» og lek med «funballz», som er store plastballer som blir tredd over kroppen. - Aktivitetene er lagt opp for at det skal være underholdene både for deltakere og tilskuere, forteller Medalen og ler. I og med at det er et helt nytt arrangement, er det en viss økonomisk risiko over det. Da er det bra at det er flere som står bak det, mener Frøyse. - Jeg håper folk føler seg fristet til å dra, legger han til.

Holmvassløpet for 38. gang - Nå ser det veldig bra ut. Det er masse snø og meldt kaldt vær, sier primusmotor Hans Kristian Aalien for Holmvassløpet palmesøndag.

klare til start: Hans Kristian Aalien er klar for et nytt skirenn fra Haglebu til Tempelseter etter to år Arkivfoto med motgang.

8

Eggedal idrettslag har hatt motgang de to siste årene på grunn av snømangel. I 2011 ble rennet helt avlyst og i fjor ble ski erstattet med turmarsj til Haglebunatten og de aller ivrigste kunne gå ei skiløype fra Tempelseter til Raumyra og tilbake. Cirka 680 deltakere stilte opp.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

I år er rennet tilbake i sin vante form med start på Haglebu og innkomst på Tempelseter. Rennet går for 38. gang. - Etter en annen innkomst de siste årene med løype ovenfor skiheisen, har vi nå gått tilbake til den gamle over Istjern og rett til mål. Det tipper jeg mange er glade for. Da unngår de den bratte avslutningen og løypa blir cirka to kilometer kortere, sier Aalien.

Torunn Bratvold tob@bygdeposten.no

Fokuset på Haglebu var tidligere å få folk til å leie seg inn i hytter eller slå seg ned på campingen; nå vil de gjerne ha hyttefolket med på quiz eller friste med god mat. Med et felles program er de et steg nærmere dette, mener Olsen.

Iselin Gudbrandsen redaksjon@bygdeposten.no

■■Haglebu er en liten plass som ligger på cirka 800 moh og omlag 20 min kjøretur nord for Eggedal sentrum i Sigdal kommune. ■■Plassen er første gang omtalt i skriftlige kilder i 1328. Haglebu betyr «setra i det gode lende». ■■Her finnes Haglebu fjellkirke. Haglebunatten, 1278 moh, ligger 1,5 times fottur fra Haglebu Camping. Turen er bratt og kan oppleves som luftig. Det er meget god 360 graders utsikt fra toppen. ■■Haglebu har både camping, fjellstue og skisenter med flere skitrekk og nedfarter.


Velkommen til en hyggelig påskehandel! • KIWI Vikersund • KIWI Strandgata, Åmot • KIWI Åmot sentrum • KIWI Noresund

: n e k s er i på

d i t s g Åpnin

r e d i t s g n ge åpni

li

n a V . . . . . . .....

sdag n o , g a T d G irs t , N g E a d T n Ma ....S . . . . . . . . 6 1 ..... . . l g k a l d i e r t t og f n e r e p g Å . a . Torsdag . d . . g li l e ..... . h . . . g . . o . . n ø ..... s . . å n p e t 1 f . 9-2 . Påskea . t n e p agså d n ø s r a und h s e r o N I KIW

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

9


Løyper i det blå Hvis hytteeierne ikke blir flinkere til å bla opp, kan de strøkne skiløypene i Eggedalsfjella forsvinne.

– Vi har lagt ned mye penger og arbeid i å få løypene tipp topp, men hvis vi ikke flere hytteeiere blir med på spleiselaget, må vi snart sette foten ned og kjøre sjeldnere med løypemaskinen, sier Knut Bjertnes. Bjertnes er leder i Eggedal turlag, som organiserer løypekjøringen på fjellet. Flere ganger i uka kjøres nå doble skispor i et løypenett på over 300 kilometer. Maskinparken eies av aksjeselskapet Eggedalsfjella AS. Aksjeselskapet investerte i to nye løypemaskiner og én brukt i fjor. Denne investeringen kostet i alt 2,8 millioner. I tillegg leies en maskin inn på Tempelseter. I alt er fire løypemaskiner og noen snøscootere i sving for å dekke hele løypenettet.

Rammer utvalgte områder Reduksjonen vil i første omgang ramme de områdene der færrest hytteeiere bidrar. Bjertnes understreker at det er helt frivillig å være med og betale, men at det koster penger å holde skiløypene i hevd. – Vi håper vi kan opprettholde dagens standard ut denne sesongen, men til høsten må vi trappe ned på kjøringen hvis økonomien ikke bedrer seg, sier Bjertnes. Sist år var rundt 30 prosent av hytteeierne med på spleiselaget. Hittil i

år har de ikke nådd halvparten av fjoråret, så de er langt unna målet på 60 prosent.

Mangler 600 000 Turlaget har budsjettert med 1,5 millioner kroner i år. Foreløpig mangler de 600 000 kroner. Så langt i år har hytteeierne bare bidratt med bare halvparten av det de betalte inn i fjor. – Dette er for dårlig, og det er overraskende, ettersom vi i år har laget egne nettsider der de enkelt kan bli medlem og betale årsavgift, uttaler lederen i turlaget. Turlaget får 350 000 kroner i tilskudd fra kommunen. Lokalt næringsliv bidrar med 100 000, og grunneierne selv spytter 100 000 i driftskassa. – Vi har ingen reserver å tære på, for vi har gått med underskudd tidligere år. Alle inntekter går rett ut til skiløypene, og vi i styret gjør alt på frivillig basis, sier Bjertnes.

Trekker inn hytteeiere Taktikken nå blir å jobbe mer målrettet mot de rundt 30 hytteforeningene som sokner til turlaget. De trekker inn hytteeiere som sitter i lokalutvalgene og håper at dette framstøtet vil bære frukter. Utfordringen er at ikke alle områder har egen hytteforening. I tillegg har de hengt opp skilter i

■■Frivillig lag som har som hovedmål å tilby fine løyper i Eggedalsfjellet, og ellers legge til rette for tur- og friluftsliv. ■■Turlaget har fire lokallag. ■■Styret består av to representanter fra Eggedal Utmarkslag, én representant fra hvert lokallag og én representant fra kommunen. ■■Medlemsavgift er 500 kroner i året for enkeltmedlemmer og 750 kroner for familier. ■■Alle inntekter brukes på løyper. Styret jobber på frivillig basis. ■■Laget mottar 350 000 fra Sigdal kommune. ■■Årsbudsjett for 2013 er 1,5 millioner kroner. ■■www.eggdalturlag.no

10

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

Trenger penger: Knut Bjertnes i Eggedal turlag frykter at løypene ikke blir like løypene for å fri til dagsturistene. Etter hvert skal disse kunne gi et bidrag via mobiltelefonen – også det frivillig. – Men her venter vi fortsatt på at den tekniske løsningen skal komme i orden, sier Bjertnes.

Vil ha betalingsplikt Hytteeier Unni Erlandsen på Tempelseter skryter uhemmet av løypene i området. – Maken til fantastiske løyper har jeg ikke sett her oppe før, sier hun. Hun er pensjonist og er ofte på hytta og ute i løypene, også sammen med barnebarn. Oslo synes det vil være synd og skam hvis økonomien skal ødelegge for kjøringen. Selv betaler hun medlemsavgiften med glede. – Jeg synes det ville vært helt i orden om de innførte obligatorisk betaling. Det har de andre steder, sier hun.

Boel Kristin Støvern bks@bygdeposten.no

Frode sø Grytidlig på morgenkvisten freser Frode Haugen trikkeskinner på Tempelseter og Haglebu. Mørket ligger hardpakket rundt Norefjellplatået når Frode Haugen starter opp det nye løypevidunderet på Tempelseter. Han fyller diesel, binder fast motorsaga bakpå og heller kaffe i koppen. Så er han klar for ei tretimersøkt i fjellheimen. Hver mandag, onsdag og fredag morgen står han opp i otta og er på plass i løypemaskinen i sekstida. Han preparerer langrennssporene mellom Tempelseter og Bøseter slik at langrennsfolket skal ha best mulig forhold. I tillegg kjøres løypene opp ved større snøfall.


Må regne med startvansker -

Hytteeier Arne Hegre betaler gjerne for skiløyper i Eggedal, men tror turlaget må regne med at ikke alt går på trikkeskinner i starten. Hegre forteller at han har betalt løypeavgift med glede siden 2010. I januar i år meldte han seg derfor inn i Eggedal turlag i januar i år via nettsiden. Han tilbød seg da å betale 750 kroner, og oppga fullstendig kontaktinformasjon. Siden har han ikke hørt noe, men gikk selv inn på nettsiden etter å blitt oppmerksom på denne muligheten.

Jobber med informasjon – Jeg var ikke klar over at det var mulig å betale direkte på nett, men nå har jeg ordnet det, sier han. Hegres poeng er at man må regne med startproblemer når man legger om systemet for registrering og betaling. Knut Bjertnes i Eggedal turlag forteller at de hele tiden jobber med å nå ut til hytteeierne medinformasjon. På lang sikt skal de forbedre betalingsløsningen på nett, men fram mot påske satser de på å dele ut informasjonsskriv og giroer i fjellheimen. – Vi mobiliserer og har mange som vil hjelpe oss, sier han.

Boel Kristin Støvern bks@bygdeposten.no

strøkne neste vinter. – Vi har ikke råd til å kjøre like ofte hvis vi ikke får flere medlemmer, sier han.

Foto: Iselin Gudbrandsen

ørger for trikkeskinner Det gjelder å være tidlig ute, for da er det få skiløpere ute i sporet og dermed mindre risiko for at det oppstår farlige situasjoner. Dessuten blir det fort bemerket hvis løypene ikke er tipp topp. – Mange av hytteeierne her oppe sammenligner med forholdene i Nordmarka, så de er godt vant. Her går jo traseen stort sett over myrdrag og mark som ikke er bearbeidet. Derfor er det mer krevende å holde løypene ved like her enn når de følger skogsbilveier, sier Frode.

Overvåkes på nett Maskinen kravler seg framover traseen i Øvre Djupsj-

løype. Den holder en fart på mellom sju og tjue kilometer i timen. Kjøringen logges direkte på nettsidene til skisporet.no. Dermed kan interesserte følge med på hvor han til enhver tid kjører. De mest ihuga kan være sikre på at de får nypreparert løype. – Men oppe på høyfjellet kan løypa føyke igjen i løpet av ti minutter når det blåser som verst, så det finnes ingen garantier. Det er det ikke alle som skjønner, forteller Frode Haugen. Ved Gamlesetra er traseen ekstra bred. Her er det et slett felt på flere meter mellom sporene. – Dermed kan skøyteentusi-

astene få utfolde seg. Det blir stadig flere som bruker skøyteteknikk, og mosjonistene blir mer og mer profesjonelle.

Lommekjent Frode Haugen er lommekjent i løypene han freser. Det er ingen tilfeldighet at han ble bedt om å ta jobben med å kjøre den nye vidundermaskinen. – Jeg har gått mye på ski i disse løypene og kjenner hver stein. Det er ingen ulempe, for det er dyrt å kjøre i stykker denne doningen. Runden er ferdigkjørt og Frode parkerer doningen drevent. Nå venter den vanlige jobben hans, som elektriker.

morgengry: Klokka seks mandag, onsdag og fredag morgen kjører Frode Haugen en tur på et par-tre timer med den nye løypemaskinen i området mellom Tempelseter og Bøseter. Så går han på jobb.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

11


Campingfolkets ferie Kort reisevei, bra fasiliteter og mulighet for snøhulebygging er viktige ingredienser for å trekke folk og campingvogner til fjells. På Haglebu Camping er det liv og røre vinter så vel som sommer. Det å ta ferien på fjellet er et stort høydepunkt for flere familier. For unge gutter spesielt, er det mange muligheter. - Vi kan gå på langrenn, stå på slalåm, isfiske eller bygge snøhuler, ramser Nicolai Hals (11) fra Hokksund opp. Han bor på hytte bortenfor campingen, men liker å ta turen bort til vognene. Der finner han nemlig brødrene Sander (9) og Jørgen (11) Vaaler, venner fra hjemstedet. Til tross for litt broderlig krangling innimellom, er det ikke noe problem å bo med foreldrene i en liten vogn. - Det er gøy å være på camping i påskeferien, mener Jørgen og de andre to nikker enig med. De er full gang med litt vennlig knuffing og bytter på å ake seg ned i snøhulen de stolt har bygget på i ferien.

Liker helårscamping Litt lenger opp i gatene av campingvogner, finner vi ekteparet Torbjørn og Tone Bratås fra Vestfossen. De har hatt campingvogn på Haglebu de siste firefem årene. Sammenlagt har de hatt campingvogn i 20 år, men tidligere hadde de bare lagt opp til sommercamping. - Her er det tilrettelagt for helårscamping, og det liker vi veldig godt, forteller Torbjørn. De tar turen ofte, i helger og ferier og egentlig så ofte de kan. I påskeferien er de alltid på plass. - Her er det veldig fint og vi finner alt vi trenger, av både skiløyper og spisesteder. Dessuten er det passende reisetid fra Vestfossen, sier Tone fornøyd.

snøhule: Sander Vaaler, Jørgen Vaaler og Nicolai Hals stortrives i campingvogn på Haglebu camping. En del av tiden tilbringes med lek i snøen og snøhulebygging. - Det er veldig fint her og vi kan både stå på langrenn og slalåm, sier hun. - Og her på campingen er det fine fasiliteter med dusjer og det ene og det andre, legger Monica til. Familien har dratt til Haglebu hver påske i flere år, og regner ikke med at de kommer til å slutte med det første.

Iselin Gudbrandsen redaksjon@bygdeposten.no

Passende reisetid Kort reisetid er noe flere setter pris på. Monica Olsøy og datteren Kristine reiser ofte fra bostedet i Mjøndalen og opp på fjellet for litt ferietid. Da er det greit at det ikke tar så altfor lang tid til campingvogna, som eies av foreldrene til Monica. Ofte kan de bli opptil fem stykker inne i den lille vogna. - Det går faktisk helt fint å tilbringe så mye tid sammen, forteller Monica. Om det skulle være noe å fnyse på nesen for, er det at det til tider kan samle seg litt mye klær i vogna. Mor kikker hintende bort på 15-åringen og nevner sønnen på 13 år som heller koser seg oppi skibakken enn på campingen. Kristine trives veldig godt på Haglebu.

12

helårscamping: Torbjørn og Tone Bratås benytter seg av campingvogna på Haglebu sommer som vinter.

Ny natur- og kultursti

NY TURSTI: Amund Frøyse og Oddbjørn Olsen som er i aktivitet med Foto: Privat anleggsarbeidet.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

Selv midt på vinteren foregår anleggsarbeid rundt Haglebuvatnet. Det er turistbedriftene og noen grunneiere i området som har inngått et samarbeid for å skape nye aktivitetstilbud for både hytteeiere og andre som besøker Haglebu. Det er bygget ny bru over Smalsundet slik at det kan kjøres med tunge lastebiler. Dermed kan man få transportert masser til bygging av stien på innsiden av vannet. Målet er i første omgang å fullført en kombinert tursti/ skiløype rundt Nord-vatnet. Denne vil bli bygget i universell standard, det vil

si at den skal kunne benyttes også av rullestolbrukere og andre handicappede, samt sykler. På vinteren skal den kunne prepareres for skigåing selv med små snømengder. - Vi venter at dette vil bli et populært tilbud som forhåpentligvis vil bli flittig benyttet og skape ny aktivitet, sier Oddbjørn Olsen som sammen med Amund Frøyse har gjort mye av arbeidet. Måler er å få ferdig prosjektet høsten 2013 og når det gjelder finansieringen har Sparebankstiftelsen ytt en del i tillegg til dugnadsarbeid av Haglebu utvikling.


JFDD<I;<BB,'$-' LE;<IC@JK<GI@J!

Jg\j`Xcgi`j\i ble]µi *(%dXij

Baµgjfdd\i_alc`dXij#jgXi('''m`j%?\ek\kk\ig‚jb\ KFGG$BM8C@K<K=I8¥JK<E K@CLKIFC@><GI@J<I M`_Xik\jk\k[\kk\[\bb\k`*‚if^[\\i_\ck g‚gi\d`ld$e`m‚d%_%k%ile[_\kf^bmXc`k\k% D8OO@J @EK<IJK8K<

Gi\d`ld:fekXZk, Ep\jk\f^Y\jk\df[\ccK<JKM@EE<I

(0,&-,I(,0(? =µi.0/#$

,0/#$ M`_Xiep_\k\e\G.:`ekliXkf JZfig`feM\i[\d%d G.:EKLI8KF K<JKM@EE<I I @E8=$DFKF

G`i\cc`]iX

+0/#$ 205/55 R16 225/45 R17 235/65 R17

P7 Cinturato Zero Nero GT Scorpion STR

91H-V 94Y 98H

898,1298,1598,-

Conti Premium Contact 5 175/65 R14 82T 185/65 R15 88H 195/65 R15 91H 195/65 R15 91V 185/60 R15 84H 195/60 R15 88V-H 195/55 R15 85H-V 205/65 R15 94V-H 205/55 R16 91V-H 205/60 R16* 92H 205/50 R16 95H 215/65 R16 4x4 98H 215/55 R16* 93V-H 215/55 R16* 97W 225/60 R16 98V 225/55 R16 95W 235/60 R16 4x4 100H 215/60 R17 96H 225/55 R17 97W 235/55 R17 4x4 99V 225/60 R18 100H Dunlop 225/55 R18 98H 235/60 R18 4x4 103H 235/50 R18 97V 255/50 R19 103W CC Conti Eco Contact 3-5 155/80 R13 79T 155/70 R13 75T 165/70 R13 79T 175/70 R13 84T 165/70 R14 81T 175/65 R14 82T 175/70 R14 82T 185/70 R14 84T 185/65 R14 86H 185/65 R14 86T Conti Sport Contact 5 205/50 R17 89V 225/50 R17 94V 215/45 R17 87W 225/45 R17 91Y 235/45 R17 94Y 245/45 R17 99Y 225/45 R18 100Y 225/40 R18 92Y 235/40 R18 95Y 245/40 R18 97Y 255/35 R18 94Y 235/35 R19 Z

=µi

=µi

*(%dXij

650,898,798,898,898,998,1098,1198,1298,1198,1498,1298,1498,1698,1698,1798,1898,1598,1998,2200,1998,2200,2200,2400,2900,-

550,798,598,699,799,798,998,998,798,1098,1298,998,1298,1498,1598,1498,1298,1498,1798,1898,1798,1698,1898,1998,2400,-

550,498,550,598,698,650,698,798,898,750,-

450,450,498,498,598,550,698,698,798,650,-

1598,1998,1598,1498,1698,2200,2400,1698,2300,2400,2400,2400,-

1398,1698,1398,1198,1398,1998,2150,1398,1898,1998,2250,2250,-

Conti 4x4 - Cross - LX - Contact 265/70 R16 112H 1698,225/65 R17 102T 1798,235/65 R17 104V 1798,265/65 R17 112H 1998,235/60 R18 103V 2200,-

1398,1398,1598,1898,1898,-

EpkkmXi\_lj <`b\iE´i`e^jgXib#J\djm\`\e/-# **''?fbbjle[m&<(*+ Kc]%1*)),'-''

JX`cle$KFPF$ G`i\cc`$E\o\ed%d 14” 185 R14 195 R14

)),&+,I(. =µi.0/#$

-0/#$ 155/70 R13 165/70 R13 175/70 R13 155/80 R13 165/80 R13 185/55 R14 185/60 R14 195/60 R14 175/65 R14 185/65 R14 165/70 R14 175/70 R14 185/70 R14 195/70 R14 195/45 R15 195/50 R15 185/60 R15 185/65 R15 195/60 R15 195/65 R15 195/55 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/65 R15 205/45 R16 205/70 R15 205/50 R16 195/55 R16 205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16 205/60 R16 215/60 R16 225/60 R16 235/60 R16 245/70 R16 195/75 R16 215/75 R16 205/40 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/45 R17 235/45 R17 245/45 R17 205/50 R17 215/50 R17 225/50 R17 215/55 R17 225/55 R17 255/35 R18 265/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18 235/50 R18 235/35 R19

wge`e^jk`[\i1 DXe[X^$=i\[X^'0$(. Kfij[X^'0$(0 Cµi[X^'0$(+

+o+$LJ$MXi\

75T 79T 82T 79T 83T 77V 82H 86H 82T 86T-H 81T 88T 88T(H) 91H 78V 82V 88H 88T-H 88V-H 91-H-V 85V 91V 94V 96H 83V 96H 87W 87H-V 91V 93W 99W 96V 99V 102V 100V 111H 107Q 113R 84V 87W 91V 94V 97W 99W 93W 95W 98W 98W 101W 94W 97W 92W 93-95 97Y 97V 91W-Y

=µi

=µi

*(%dXij

398,398,398,398,498,698,498,598,498,498,450,498,498,698,798,598,598,598,598,598,698,698,698,698,698,798,798,698,698,798,998,898,898,998,1098,1198,998,1098,898,898,698,798,898,998,898,898,1198,998,998,998,998,898,1398,1698,1198,1198,-

350,350,350,350,398,498,450,498,398,450,398,450,498,598,598,498,498,498,498,498,598,598,598,598,598,698,698,598,598,798,798,698,798,798,898,1198,798,998,598,898,698,698,798,898,798,898,998,898,898,898,898,798,898,998,1098,1198,-

15” 205/75 R15 215/75 R15 225/75 R15 235/75 R15 195/70 R15c 205/70 R15 225/70 R15 215/65 R15 30-9,50 R15 31-10,50 R15 33-12,50 R15

=µi

*(%dXij

102 106

598,798,-

105H 104R 96H 112R 96T+H

998,998,998,998,698,698,798,798,998,1298,1798,-

16” 225/75 R16 205/80 R16 LT225/75 R16 LT245/75 R16 LT265/75 R16 215/70 R16 265/70 R16 205/65 R16 215/65 R16 235/65 R16

104S 104-110S 115 120 120-123 100H 112S 107T 98T 115R

1098,998,1198,1298,1498,998,1298,998,798,998,-

17” 225/65 R17 265/70 R17 235/65 R17 265/65 R17

102H 121S 104V 112T

998,1798,1098,1398,-

18” 225/55 R18 225/60 R18 265/60 R18 285/60 R18 255/55 R18

98V 110H 114H 107V 109V

1198,1398,1398,1298,1798,-

19” 255/50 R19

107V

1398,-

111V 112V 120V 110V 110V 110V 106W 114V 121S 121

1798,1998,2500,2500,1798,1998,1498,1998,2998,2998,1798,-

20”- 22” 265/50 R20 285/50 R20 305/50 R20 255/45 R20 275/45 R20 295/45 R20 275/40 R20 295/40 R20 325/50 R22 325/60 R20 305/45 R22

!C`jk\gi`j\i\em\`c%gi`j]iX`dgfikµi#`bb\]µigi`j%8cc\gi`j\i\ie\kkf\kk\iiXYXkkd\[dfdjgi%dXij)'(*%=fiY\_fc[fdkipbb]\`cf^gi`j\e[i`e^\ilk\emXij\c%

;\kk\\iYXi\\e[\cXmlkmXc^\k%M`c\m\i\i 8CC<[`d\ejafe\i]iX:FEK@k`cYleegi`j\i

;<BB

JkXklj Kl]]K'( )'É+o+ ble(00/#$

?Xe[c\fec`e\g‚nnn%\`b\i%Zfd

;ifg$`e%@e^\ek`d\Y\jk`cc`e^#m`c\^^\ifdd\ej[lm\ek\i%D`ejkbµ]iXbc%'0%''% Påskemagasinet Bygdeposten 2013

13


Våt påskemoro Hege Bendiksby, daglig leder i Furumo svømmehall, lokker med påskeåpent på samtlige dager. Påskeaften og 1. påskedag blir det «påskeeggjakt». Påskeeggene kan være gjemt på de merkeligste steder. – Kanskje også på bunnen av bassenget. Premiene er godter, røper hun. Hege Bendiksby sier det er fjerde året at Furumo svømmehall holder åpent hele påsken, og lover høy stemning i hallen.

Godt besøkt – Vi har tidligere påsker hatt mellom 100 og 350 innom hver dag, og mellom 1 500 og 2 500 innom i løpet av hele påskeuken. Det er som regel på de røde dagene det er flest her, sier hun. Besøkstallet er selvsagt væravhengig. – For to år siden var det sen påske og nesten sommervær ute, da var det stille her. Men er det gråvær, sludd og regn, blir det mange her. Vi holder åpent uansett temperatur og vær. Hele påsken vil den flytende aktivitetsbanen og alle badelekene ligge fremme, sier Bendiksby.

Etterspurt tilbud I arbeidsdagene, når foreldre ikke har fri og skolene er stengt, vil det være liv og røre med lekende barn i hallen. For å være der på egenhånd, må barnet ha fylt ti år og lært å svømme. – Ikke alle reiser de fjells. Flere er hjemme. Ikke alle liker å gå på ski, selv om det er fint påskevær og skiføre. Da er det viktig å ha er lokalt tilbud, sier Bendiksby. Furumo ligger sentralt. Blir det varmt, foreslår hun at det er mulig å sykle til svømmehallen. – Produksjonen av kunstis er nok slått av da. Men er det naturis, kan man

PÅSKEGØY: Daglig leder Hege Bendiksby lokker med åpen svømmehall hele påsken, men Emma Amina Kvarsnes Nilsen tror hun skal på fjellet. kombinere med skøyter eller turer i de fine løypene innover Furumo. Vi vil sette ut grill, så folk kan ta med seg grillmat og kose seg ute. Og har også grillpølser for salg, sier Bendiksby.

Heldagsopplevelser Plassen utenfor blir ryddet for snø og utemøblene satt ut. Blir det dårlig vær, vil møterommet, med plass til inntil 40 personer, være åpent. – På bestilling kan vi arrangere gruppebespisning her, og vi har hatt barnebursdager i påsken, sier Bendiksby. Hun foreslår å bruke Furumo både til

LIKER VANN: Aminda Laupet, Sara Adel Ahmed og Denise Vivian Bjørlo elsker å svømme på Furumo.

14

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

heldagsopplevelse eller «after-swim» med grilling Selv om småbarnsfamilier er de hyppigste gjestene i påsken, erfarer hun at mange eldre ikke kan unnvære vanntrim for å holde seg friskere, selv om det er påske. Det sosiale betyr vel så mye for mange. – Derfor satser vi like mye på svømming som på at Furumo svømmehallen er et sosialt møtested, sier Hege Bendiksby

Eli Bondlid redaksjon@bygdeposten.no

GENERASJONSTREFF: Mamma Ine Strand Caspersen og mormor Tone Strand, med tvillingene Tuva og Oda, kan godt tenke seg å besøke Furumo svømmehall i påsken

OVER OG UNDER VANN: Hedda Sofie Heimstad Larsen, Michelle Nærland, Kristoffer Solbakken, Kaja Elise Næss Muller og Anine Bjørklund.


PÅ TIDE MED EN RENS?

Har du hytte, er det kanskje på tide med en rens på evt. møbler, tepper, gardiner og puter. Nordsiden Renseri kan ordne det, vi henter og bringer. Vi vasker, renser, stryker, presser og ruller... Vi tar gjerne HELE klesvasken for deg!

BLE DET SØL PÅ BLE DET SØL PÅ DEN DEN FINE DUKEN? FINE DUKEN?

Vi vasker, renser, stryker, r,presser renser,og stryker, ruller... AS og ruller ... Vi tar gjerne Vi tar gjerne HELE Ullerålsgt. 4 (bak UnoX) · Hønefoss esvasken forfor deg! klesvasken deg! Tlf. 32 12 41 64 / 901 83 513 Åpent 08.30-16.30, lør 09.00-13.00 henter og bringer. erViog bringer.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

15


Krimmani i påsken Krim og påske hører sammen. Dette er bøkene du bør pakke med deg på fjellet i år. Det er ingen påske uten krim. «Geni» og «Trivial Pursuit». Hvert år sluker vi nordmenn Det spillet de selger desidert alt vi kan få til oss av spennen- mest av er «Scrabble». - I fjor var de kriminalrodet så pomaner. Dette pulært at vi merker Norli i gikk tom. Vikersund godt. - Uka før påske selges Jeg regner - Uka før påske det mye av krim og med det selges det mye av spill, og vi har en god blir årets krim og spill, og omsetning. spill – igjen, vi har en god omsier Bergssetning, forteller rud med et flir om munnen. butikksjef Monica Bergsrud.

Populære bøker

Ikke bare krim

Bøkene i krimsjangeren det går merkbart mer av enn andre er blant annet Unni Lindells «Djevelkysset» og bøker av Tom Egeland. Bergsruds personlige favoritt er «Journal 64» av den danske forfatteren Jussi Adler-Olsen. Hun anbefaler også alle å sjekke ut flere av hans tidligere romaner. Andre bøker verdt å merke seg er «Blodtåke» av Thomas Enger, «Menneskets natur» av Jørgen Brekke og «Flink pike» av Gillian Flynn. - Disse har fått gode kritikker og vi kommer til å selge masse av dem, forteller Bergsrud.

Til de minste selges også aktivitetsbøker der de kan løse kryssord og tegne. I tillegg er den absolutt bestselgeren termokopper og drikketermoser. - Det går det mye av det til vanlig og ekstra mye til påske, forteller Bergsrud.

Brettspill er fortsatt in Spill er heller ikke en ukjent form for underholdning i påsken. I tillegg til klassikere som Yatzy og Ludo, selges det mye av populære spørrespill som

Iselin Gudbrandsen redaksjon@bygdeposten.no

■■Påskekrim synes å være et særnorsk fenomen, som visstnok skyldes en vellykket reklamekampanje for kriminalromanen «Bergenstoget plyndret i natt». Boka var forfattet av Nordahl Grieg og Nils Lie under felles pseudonym, Jonathan Jerv. Den ble med brask og bram lansert i Aften posten lørdag 24. mars 1923, en uke før palmesøndag.

GOD BOK: Monica Bergsrud kommer med tips til godt lesestoff i påsken.

Stiller ut lokale bilder

Påskeutstilling i kirken

Kari Pettersen og Janne Gulbrandsen, som er mor og datter og har hytte på Tempelseter, skal holde en utstilling på Tempelsetra fra skjærtorsdag til og med påskeaften. Mamma Kari maler flotte bilder fra Ranten Gråfjell, vinterbilder, rosemaling, mens datteren Janne lager quiltarbeider, vesker, tepper og flere andre gaveartikler. - Vi hadde utstilling her i fjor også, og er spente på oppslutningen i får, forteller Janne Gulbrandsen.

Vil dere komme å se årets påskeutstilling i Åmot kirke, spør prest Runar Liodden. 2. og 6. klasse ved Enger skole i Åmot har laget tegninger fra de ulike dagene – palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag. Nå skal resultatet vises i en utstilling i kirkerommet. - Barn har en helt egen evne til å skape enkle bilder som fanger inn dramatikk og betydning som ikke vi voksne klarer, sier Liodden om utstillingen som varer fra 15. mars til 30. april.

Torunn Bratvold

tob@bygdeposten.no

16

utstilling: Kari Pettersen og Janne Gulbrandsen har utstilling på Tempelsetra i påsken.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

Torunn Bratvold tob@bygdeposten.no

TEGNEUTSTILLING: Elever i 2. og 6. klasse ved Enger skole i Åmot har illustert påskedagene med flotte tegninger. Disse kan ses i Åmot kirke fram til 30. april.


Alt innen

MUR, FLIS og SKIFER Utfører også pipe rehabelitering!

Velkommen til Eggedal og omegn!

Tlf. 988 32747

Hytte i Eggedal/Norefjell? Kongsvoll Kongsvoll

Med ønske om god påske til nye og gamle kunder!

TØMRERMESTER

Borgar Kolbjørnsrud 3359 EGGEDAL

Hyttetomter - Hytter Hytteservice - Ettersyn - Takmembran - Torvtak Trykktesting - Scootertransport - Vedutsalg Møbler - Kjøkken - Bad - Alarm med vaktavtale Salg av hytteprosjekter med spesielt god beliggenhet i Norefjell Vest-området. Området ligger i unikt fjellterreng med oppkjørte skispor på vinteren. Varghiet, leveringsklar i april Femund, leveringsklar i september Hyttene har høy standard og unik beliggenhet. Ledige tomter. Ta kontakt for prospekt/visning!

VI DRIVER OGSÅ MED GRAVING OG BRØYTING

For oss er det viktig at du NYBYGG som kunde skal få TILBYGG akkurat - det du vil ha! REHAB

Som medlem av NITO takst utfører vi eiendomstakstering.

TLF: 901 26 805 E-post: in-ulber@online.no

Tlf: 32 71 47 53 - 900 37 713 post@eggedalbygghytte.no www.eggedalbygghytte.no

HYTTER HUS

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

17


Kjekt å ha på hytta I Prestfoss ligger Aladdins hule for hyttefolk. Hos Lars i Solbua plukker fjellfarende med seg håndvarmere, lommelykter, skitupper og lure duppeditter. - Disse solgte jeg 100 av bare i desember, sier Lars Berglund og viser fram ei lita vifte. Den ser uanselig ut, men når den plasseres oppå vedovnen, omdanner den varmen fra ovnen til elektrisitet. Bladene begynner å rotere, og varmen spres effektivt rundt i hytta.

Telys gir strøm Ved siden av står ei LED-lampe. Den fungerer slik at ett telys gir elektrisitet nok til åtte små pærer. - Det ene telyset gir en effekt som tilsvarer 18 telys, forteller Kjersti Lindbo Berglund, som driver Solbua sammen med mannen Lars. Prisen er imidlertid i steileste laget. 1290 kroner koster den. Men for hytter uten innlagt strøm, er den et energieffektivt alternativ. Ellers er den lille butikken full av talglys, lommelykter og alskens «kjekt å ha»-ting. Er du frøsen, har Lars varmesåler og små håndvarmere til éngangsbruk. Her finnes overganger som sørger for at du kan lade mobil og PC via solcelleanlegget på hytta, og her er ekstra skitupper og gassovner. Det er imidlertid ikke småtingene som er bærebjelkene for Solbua. Lars installerer også solcellepaneler på hytter. - Her forleden solgte jeg et solcelleanlegg til 150 000 kroner, forteller han. Da snakker vi ikke om et anlegg som gir lys til noen skarve smålamper, men om et tilnærmet fullgodt alternativ til innlagt strøm. Men dette er ikke utstyr som hyttefolket kan raske med seg i forbifarten. Dette er bestillingsvare.

Ring hytta varm - Dessuten kan du få en fjernstarter som aktiverer strømmen på hytta via SMS, slik at hytta er varm når du kommer fram, sier Berglund. Lars i Solbua er dessuten glassfagarbeider og låsesmed. Har noen knertet ruta di, er Lars på pletten med ei

Reserve: På langtur kan ekstra skitupp være redningen.

18

Miljøvennlig: Telyslampa (t.v.) og vifta bygger på samme prinsipp - de omdanner varme til strøm. - Jeg solgte 100 slike vifter bare i desember, forteller Lars Berglund. flunkende ny. Og er du uheldig å miste nøkkelen, kan han skaffe eller slipe ny. I lokalet står utstyr til nøkkelsliping, og på veggen henger rad på rad med nøkler i alle farger og fasonger. Til og med «Hello Kitty»-nøkler til husets yngste. - Jeg er vel over gjennomsnittet interessert i nøkler, innrømmer han.

Hittil er det kun én nøkkel han ikke har greid å finne ut av hva skal brukes til. Den ligger på bakrommet fortsatt. Han har ikke gitt opp, men sender den en uvennlig tanke en gang i mellom.

Gasskomfyr: Kjersti kan by på gassdrevet kjøleskap og komfyr.

Varme hender: Denne holder kalde fjellhender varme i 24 timer.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

Boel Kristin Støvern bks@bygdeposten.no

Full gass: Hos Kjersti og Lars kan du bytte propanbeholder.


på Haglebu Fjellstue Påske 2013 Påske 2013 Fjellstua HUSK PÅSKELUNSJEN av Splitter

PALMEHELGEN palmehelgen Splitter pine-duo SPLITTER PINE-DUO Palmehelgen får vi igjen av besøk av light-utgaven Palmehelgen får vi igjen besøk av light-utgaven Splitter Pine. De spiller både lørdag og søndag, Pine. De spiller både lørdag og søndag, afterski afterski og kveld.

Langfredag 6. april kl 13.00

ts avslutningsparty årets avslutningsparty årets avslutningsparty og kveld.

n e j s n u l e k s å p Husk onsdag 27. mars

Freddy og Tor arne

13.00 Langfredag1k2l.0,- Rømmegraut kr 80,kr Lunsjtallerken ENE IS D N E J K G O EN! KVELDmini TORGEIR Å mars Choice og quiz NSJEN OG P28. USkjærtorsdag

ONSDAG 27. MARS Freddy kommer tilbake i år også, og som vanlig vil han snu FREDDY OG TOR ARNE Freddy kommer tilbake år også, og som vanlig vil med Tor Arne Hansen. Spiller Haglebui på hodet sammen han snu Haglebu på hodet sammen med Tor Arne Hansen. Spiller både afterski ogog kveld. både afterski kveld.

Langfredag kl. 13.00 Lunsjtallerken kr. 120,Rømmegraut kr. 80,-

28. MARS SKEL ÅSKJÆRTORSDAG nstnerenav David Jensen og Tonny ubestående k e ll OGChoice QUIZ y spiller under P MINI CHOICE tr Mini er en duo v a k ø s ogsåer beneduo bestående av David Jensen vi Choice Draugsvoll, og et bredt repertoar. Spiller både afterski n.har Som vanlig får Mini setjede og Tonny Draugsvoll, de n har bredt repertoar. lu åskogogekveld. p å p Vi får også besøk av tryllekunstneren DANIEL LARSEN under PÅSKELUNSJEN! N Spiller både afterski Det er quiz kl. E S R A og kveld. Det er quiz kl.15.00. 15.00. DANIEL L

SONGSESONGSESONGVSLUTNING TNING AVSLUTNING Fjellstua

KAFETERIAEN Palmelørdag 31. mars og palmesøndag 1. april Langfredag påSKELUNSJ oghver FEST LANGFREDAG 29. MARS 29. mars er åpen dag kl. 10.00-22.00.

PUBEN ER ÅPEN HVER DAG

KAFETERIAEN

fra kl. 14.00 til kl. 02.00. AFTERSKI m/LIVE MUSIKK PÅSKELUNSJ OG FEST Middag serveres kl. 12.00-21.00. Tradisjonell påskelunsj med underholdning fra scene. I år er åpen hver kl. dag kl.og 10.00-22.00. 14.00 18.00. Pizza serveres i kafeteria og bar. Tradisjonell påskelunsj med under-holdning fra Middag serveres kl. 12.00-21.00. kommer Ungdomsbandet scene. I år kommer Ungdomsbandet Sinsenkrysset Sinsenkrysset og danseren Even, BIFF/TACO BUFFET og danseren Even, begge var med i Norske Talent INNGANG kafeteria og bar. begge varute med i Norske Talent 2012. Mini Choice vil spille Pizza serveres i Påskeaften: 2012. Mini Choice vil spille på påskelunsjen. Palmelørdag Splitter Pine duo I tillegg blir det musikk og allsang med gruppen ute på påskelunsjen. I tillegg blir det musikk og allsang kl. 18.00 til 20.30. kr. 100,- med Splitter Pine, som også spiller til dans på kvelden. Pris voksen kr. 200,Palmesøndag Pine duo gruppen Splitter Pine, som også spiller til dans påSplitter kvelden. Barn kr. 100,- (3-12 år) Gratis! PÅSKEAFTEN 30. MARS Palmelørdag Splitter Pine duo HENNING BAND Onsdag 27/3 kr 100,kr 100,påskeaften mars påHenning Band Torsdag 28/3 kr 150,Det vil bli mulighet til å ta frem30. danseskoene påskeaften Det også, vil Henning Band spiller til dans. Palmesøndag Langfredag 29/3 kr 200,bli mulighet til å ta frem danseskoene på påskeaften Lørdag 30/3 GRATIS Splitter Pine duo - Gratis!

SPLITTER PINE DUO

spiller PALMELØRDAG OG PALMESØNDAG. Gutta spiller både påAFTERSKI OG KVELD. De står klare til åta i mot Holmvassløpere.

INNGANG:

Onsdag 4. april og skjærtorsdag 5. april

rdag 13.lørdag april 13. lørdag april 13. april DANS OG MORO med FREDDY ONSDAG OG SKJÆRTORSDAG Freddy og bui Skisenter Haglebu i Haglebu Skisenter Skisenter kompisen spiller både påAFTER SKI OG KVELD også, Henning Band spiller til dans.

.

Onsdag Torsdag Langfredag Lørdag

4/4 kr 100,5/4 kr 150,6/4 kr 200,7/4 GRATIS

ÅRETS ir og Kjendisene Torgeir ogTorgeir Kjendisene og Kjendisene AVSLUTNINGSPARTY Påskeaften: OG KJENDISENE! tter Pine & Splitter spiller!Pine &TORGEIR Splitter spiller! Pine spiller! BIFF/TACO BUFFET

Salg av elgkjøtt: Vi kan tilby følgende: Hytteservice Elgkarbonader 6. 10 stk, 200,» Helårsåpent Langfredag april Elgstek, 200,- pr. kilo » Kafeteria m/à la carte Som den eneste helårsåpne Grytekjøtt 2 kg, 250,bedriften på Haglebu, er vi » Stor pizzameny på plass hver dag for å kunne I kveld Elgfilet, 250,- pr. kilo » Bestill og ta med hjem bidra med hjelp og tjenester Elgsnadder, 175,- pr. kilo » Pub m/alle rettigheter til deg som hytteeier. Vi kan tilby: 1 Langrenn liter viltsaus, 60,Utleie hytter enn »og slalomrenn »av Langrenn og »slalomrenn og slalomrenn 1 liter viltkraft, 40,» Kurs og selskap » Vasking

SESONG AVSLUTNING kl. 18.00 til 20.30. Pris voksen kr. 200,Barn kr. 100,- (3-12 år)

ering av skikarusellen » Premiering av »Påskeaften skikarusellen Premiering av skikarusellen 7. april » Maling Besøk vår kafeteria! » Flislegging llz » Funballz » Funballz PUBEN ER ÅPEN HVER DAG » Tilsyn og vaktmesterfra kl. 14.00 til kl.APRIL 02.00. DANS til PONDUS LØRDAG 13. bumesterskap » Haglebumesterskap i » Haglebumesterskap i i» tjenester Snøbrøyting AFTERSKISKISENTER m/LIVE MUSIKK på PÅSKEAFTEN! » Snømåking I HAGLEBU ngbæring kjerringbæringkjerringbæring » Varelevering kl. 14.00 og 18.00. TORGEIR OG KJENDISENE OG » Pipefeiing ring av mat » Servering og drikke av »mat Servering og drikke av mat og drikke » Snekkertjenester SPLITTER PINE SPILLER! re og små for store og små for storeVÅR og små » Salg av ved HYTTESERVICE» Langrenn og slalomrenn Husets biff m/tilbehør

Elgkarbonader m/tilbehør

» Graving

» Premiering av skikarusellen MED MANGE DYKTIGE MENNESKER OG til NYTTIGE TJENESTER - VI UTFØRER ALLE OPPDRAG! rer alle åVi ta oppfordrer frem alle til Vi åoppfordrer ta frem alle å ta frem – vårtil bestselger! » Funnballz ea og komme! vadmelsklea ogerkomme! og komme! • Jevnlig hytteettersyn • Matlevering • Selskap • Kurs Dette arrangementet etvadmelsklea samarbeid mellom Haglebu » Haglebumesterskap i kjerringbæring • Graving og grunnarbeid • Gass forhandler Fjellstue, Haglebu Turistheim og Haglebu Skisenter. For » Servering av mat og drikke for store ntet aglebu er etFjellstue, Dette samarbeid arrangementet Haglebu mellom Haglebu er et samarbeid Fjellstue, mellom Haglebu Turistheim Fjellstue, Haglebu Turistheim •følg Tilbygg •på Vasking • Alarm • TV mer info om Turistheim arrangementet, oss Haglebu Facebook og og små nter. mentet, Forog følg mer Haglebu oss infopåom Facebook Skisenter. arrangementet, og For merfølg infooss ompå arrangementet, Facebook og følg oss på Facebook og

besøk hjemmesidene ene våre: besøk hjemmesidene våre: våre: • Pipefeiing • Snømåking

• Maling og Brøyting

Haglebu Fjellstue Haglebu Skistue Haglebu Turistheim Haglebu Fjellstue Haglebu Turistheim Haglebu Turistheim Haglebu Turistheim r Haglebu Skisenter Haglebu Skisenter ue AS Haglebu Fjellstue AS Haglebu Turistheim Haglebu Turistheim Haglebu SkiHaglebu Haglebu Fjellstue AS SkiHaglebu SkiHaglebu HaglebuTuristheim Turistheim www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.no www.skihaglebu.no www.haglebu-sigdal.no www.haglebu-sigdal.no www.haglebu-sigdal.no no www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.skihaglebu.no

God mat, godt drikke, et sted for avkobling og hygge!

Vi oppfordrer alle til å ta frem vadmelsklea og komme!

Haglebu Fjellstue Tlf. 32 71 33 50 - www.haglebu.no

Vi ønsker alle velkommen til påskefjellet!

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

19


Klare for påskeutfarten Hjelpekorpsene i Krødsherad, Sigdal og Modum har forberedt seg godt til påsken og lover god beredskap i påskefjellet.

Krødsherad hjelpekorps har ansvaret på Norefjellsiden, mens hjelpekorpsene fra Sigdal og Modum vil være til stede på Haglebufjellet og dekke hver sin del av fjellet. Hjelpekorpset i Krødsherad har beredskap på Røde Kors-hytta i Norefjell skisenter fra lørdag i palmehelgen til første påskedag. – Vi er opp mot 20 frivillige som er fordelt på dag- og kveldsvakter. Folk er veldig flinke til å stille opp. Det er nok en gulrot å få være i fjellet, sier leder Gøril Ødegård.

Betydelig færre skader I alpinanlegget på Norefjell har antall skader sunket betraktelig de siste årene. – Etter at det ble mote å kjøre med hjelm og ryggskinner, er det blitt mindre skader, bedkrefter Ødegård. Hun har imidlertid et par gode råd til de som skal på påskeutfart: – Kle dere godt, bruk hodet og ikke ta unødvendige sjanser, sier hun. Hver dag gjennom hele påsken må hjelpekorpsene rapportere til hovedsentralen på Golsfjellet, som dekker hele Sør-Norge. Totalt vil Sigdal Røde Kors Hjelpekorps stille med 20 personer og det blir døgnvakt gjennom hele påsken. Basen deres blir Røde Kors-hytta på Haglebu.

Vil være synlig Operativ leder for Modum Røde Kors Hjelpekorps, Amund Eriksen, forteller at de vil holde til på hytta ved Djupsjøen med tilsvarende beredskap på den andre delen av fjellet. – Røde Kors vil være både lett tilgjengelig og lett synlig på fjellet i påskeuken og vil patruljere en del i området, sier Eriksen. Han presiserer at de forsøker å holde seg unna skiløypene, men synes likevel folk er veldig velvillige når de ser en snøscooter med et rødt kors på. Da skjønner folk at de er der for dem. Hjelpekorpset fra Sigdal stiller med to scooterpatruljer og vil ha to personer på scooteren, mens Modumkorpset vil ha en scooterpatrulje bemannet med tre personer. – Under Holmvassløpet palmesøndag vil vi være til stede med vakter, sier Frøyse og legger til at de vil ha en appelsinpost ved Småtjenn hvor de vil dele ut appelsinbåter til folk som går forbi, for å være synlige og for å markere seg litt. Holmvassløpet er meget populært og har samlet opp mot 1800 mennesker.

20 Påskemagasinet

Utstyret i orden: Amund Eriksen (t.v.) og Harald Frøyse fra henholdsvis Modum og Sigdal Røde Kors Hjelpekorps er klare for påsken og lover god beredskap i påskefjellet. Her viser de fram hjertestarteren som også inngår i beredskapen på påskefjellet. Frøyse forteller at det slett ikke bare er store skader, ulykker eller leteaksjoner de håndterer. – Det hender folk kommer hit og er solbrente. De vet jo at vi er her. Da sender vi dem videre til legen eller plastrer dem selv, sier han. Av og til er de ute og henter folk som har kommet til skade. Det kan dreie seg både om beinbrudd og leddskader, skader som kan være tøffe nok å oppleve på påskefjellet. – Det er særlig ille hvis det er dårlig vær. Da kan det være tøft nok her oppe, sier Frøyse som selv er vokst opp i området og kjenner Haglebufjellet godt.

– Men dette er det jo været som bestemmer. Plutselig skjer det, legger han til. Han kan imidlertid fortelle at det av og til hender at folk går seg bort i løypenettet, selv om løypene nå er ganske godt merket.

Røde Kors blir på påskefjellet hele påsken og reiser først ned igjen fra fjellet andre påskedag.

Steinar Sund/Torunn Bratvold redaksjon@bygdeposten.no

Været avgjør Erfaring tilsier at skjærtorsdag og langfredag blir de travleste dagene for hjelpemannskapene. Det er de to største utfartsdagene. Under påskelunsjen på fjellstua langfredag regner de også med at det blir veldig mye folk. Der har de også tenkt å markere seg med å være til stede og selge lodd. Frøyse forteller at det er lenge siden de har hatt noen større leteaksjon i fjellet.

Bygdeposten 2013

Trygt på fjellet: Både Sigdal og Modum Røde Kors Hjelpekorps vil være til stede og ha døgnvakt på Haglebufjellet i påskeuken. Det betyr at turistene kan nyte utsikten, som her ved haglebu Turistheim.


TIL ! SALGS -

ERUD BJØRN A , SETR AL EGGED

Gode referanser www.eggedalhyttebygg.no

Vi tilbyr:

Godkjenning:

• Nøkkelferdige hytter

• Sentralgodkjenning

• Stav og laft

• Protansertefikat for tak og radonsperre

• Anneks/tillbygg/uthus

• Våtromssertifikat

• Riving av hytter

• Ansvarsrett

• Alt innen graving og sprengning

• ADK1 kurs

Kontakt info:

• Levering av rør, tanker og kloakkanlegg

Steinar Aasand TØMRER Tlf: 988 69 900

• Formidling av pukk og grus

Ingar Berg ENTREPENØR Tlf: 901 09 382

SKILØYPENE I FARE!

Vi tilbyr:

• Nøkkelferdige hytter •Stav og laft •Anneks/tillbygg/uthus •Riving av hytter •Alt innen graving og sprengning •Levering av rør, tanker og kloakkanlegg •Formidling av pukk og grus Godkjenninger:

VI TRENGER FLERE MEDLEMMER FOR Å KUNNE Sentralgodkjenning FORTSETTE• KJØRING AV SKILØYPER I EGGEDALSFJELLET. • Ansvarsrett WWW.EGGEDALTURLAG.NO • Våtromssertifikat • Protansertefikat for tak og radonsperre • ADK1 kurs Gode referanser. www.eggedalhyttebygg.no

God påske! Påskemagasinet Bygdeposten 2013

21


Påske i gamledager Feiring av påske har lik julefeiringen sin opprinnelse helt tilbake i hedensk tid her i landet. Den 14. april ble regnet som sommerhalvårets begynnelse, og da ble det festet og ofret for at utsæden skulle lykkes. Gamle skriftberetninger fra 1600-tallet i Valdres forteller oss at visse seremonier i forbindelse med såfesten ble beholdt i vår nyere folketro. «Den16. april (tredje dag sommer) skulle bonden ta med seg mat og øl og gå ut på åkeren. Der skulle han med en staur gjøre et stort hull i jorden, og oppi dette helle ett knust hønseegg iblanda de kornsorter som skulle såes. En grønn enerbusk ble satt i hullet, og gårdens folk måtte framføre bønner stående på kne. Det ble spist godt og ølskåla ble sendt rundt for hver bønn. Etter å ha tilført jorda eggets spirekraft, gikk de mette og drukne hjem.»

Dyra ble døpt Påskehelgen var kirkens hovedfest og ble ikke en slik folkefest som julen her i Norge, men en rekke skikker av folkelig art knyttet seg likevel til påsefeiringen. Særlig var folks omsorg for husdyras trivsel og formering knyttet til denne årstiden. Det var en gammel kristen skikk å foreta større dåpshandlinger på skjærtorsdag, og i Telemark ble dette overført til nyfødte husdyr. Enkelte steder ble det til og med øst vann over hodet på lam og kalver, mens man lyste gode ønsker over dem. I Valdres prøvde folk første påskedag, ved hjelp av maning, å beskytte feet mot rovdyr. Før en smakte mat, skulle man ta en stein i munnen og bite i den tre ganger. Så skulle en si: «Ikke skal bjørn og ulv få mer kjøtt av mine dyr, enn jeg fikk av denne stein».

Arbeidsforbud og faste Etter middelaldersk tro ble korset til Kristus hogd skjærtorsdag, likeledes ble reipene de bandt ham med spunnet på samme dag. Derfor måtte ingen hogge eller spinne denne dagen, da dette ville bringe ulykke. Helt til langt ut på 1800-tallet ble den katolske langfredagsfaste strengt overholdt, og ingen måtte spise før ut på ettermiddagen. Det ble også praktisert «Langfredagsris» og forskjellige former for selvplaging. Salt var et gammelt middel mot trolldom og ulykker, særlig gjaldt dette påskesaltet som ble brent i peisen påskeaften etter følgende oppskrift: «Påskeaften må ilden sammenrakes og tildekkes, deretter legges i asken en håndfull eller mer med godt spansk salt som sammenbrennes til en klump

22 Påskemagasinet

Populært mål: Brannvakta på Grønknuten var et populært mål for påsketuren. Her fra påsken 1938 med ungdommer fra Torsby. Utenfor hytta sitter Kristian Haugen. natten over i den hete asken». Om morgenen ble saltklumpen tatt ut av peisen og gjemt til den dagen dyra ble sluppet på beite, da fikk hver ku en bit av saltet. Dette skulle forhindre de underjordiske i å få noen makt over dyr, melk eller smør det året.

Farlig å tenne peisen tidlig. Det var farlig å gjøre opp ild tidlig påskemorgen. Man trodde at på den gården det først kom røyk fra pipa, ville det hende ulykker på folk og fe. Alle så derfor etter den første rykende pipa i bygda. Dessuten varslet røyken fra pipa død i huset hvis den drev mot kirken, så mange frøs nok i det lengste påskemorgenen. Det var imidlertid mulig å forhindre ulykken hvis en ut på dagen tente opp med ni forskjellige vedslag, fordi nitallet var hellig og beskyttet mot trolldom. En forutsetning var at de ni vedsorter ble samlet ved soloppgang. De færreste hadde vel mulighet til å tenne opp med slik ved. Det finnes et godt eksempel på gamledagers overtro og ni-tallets magiske kraft på Snarum. I lia ovenfor der Snarum koboltverk sto, finnes to skyteskiver som er hogd inn i en bergvegg. Her ble det anlagt skytebane i

Bygdeposten 2013

1820-åra, og den gang tok de sine forholdsregler for å unngå innblanding fra de underjordiske. Blinkene er nemlig nidelt, det vil si at høyeste tall (sentrumsblink) er ni. Dessuten er alle tall hugd inn både speilvendt og rettvent for at både de underjordiske og vanlige folk skulle kunne tyde dem. Nitall og eiers navn i speilskrift er også funnet på ku og hestebjeller i bygda.

Feiret med hornmusikk På 1800-tallet måtte moingene stå opp grytidlig skjærtorsdag og langfredag for å rise både folk og krøtter. Maten måtte være av aller enkleste slag i fastetiden og all slags fest var forbudt. Ei markering av at fastetida var over, er sikkert grunnen til at det på Snarum først på 1900-tallet var tradisjon at musikkorpset hold konsert påskemorgen. Dette var ingen vanlig konsert, for de gikk hele bygda på langs og spilte. Musikkorpset starta på Nyhusåsen med konsert, så marsjerte de nordover bygda med nye konsertstopp på Hilsenåsen, Olafsbyberga og Grinnabakken på Morud. Det kunne nok være en kald fornøyelse å spille på blåseinstrumenter en grytidlig påskemorgen, men det sies at de fikk rikelig å varme seg på av

publikum underveis. Derfor hadde visstnok kvaliteten på den musikalske fremførelsen en synkende tendens nordover i bygda. Hvert år fikk de glade musikanter servert fersk suppe hos Søren Bakken på Morud som takk for underholdningen,

Grønknuten som mål Fra 1930 og fram til 1950-åra var det tradisjon for spreke ungdommer fra Snarum, Sysle, Drolsum og Vikersund å legge påsketuren til Grønknuten. Der overnatta de ofte i brannvakta da turen opp til toppen mange ganger ble strabasiøs i løs snø. Birger Glesne fra Sysle fortalte at da han sammen med en kamerat ankom brannvakta i påsken snøvinteren 1951, var hytta helt nedsnødd. De hadde vurdert å returnere til bygda, men det var i mørkningen, så de valgte å grave seg ned til døra og overnatte i hytta. Det var nok et lykkelig valg, for tidlig på kvelden starta et snøvær som varte hele natta. Neste dag var skiløypa fullstendig borte under en halv meter nysnø, slik at det ble en strabasiøs hjemtur.

Arnt Berget redaksjon@bygdeposten.no


Tempelseter vann og avløp rt

ranspo t g o n a r k n e n in Alt

Levering av pukk og masse

For tilkopling av vann og avløp i Tempelseterområdet Ta kontakt:

924 45 466 kaugerudtransport@live.no

orsk kvalitet

i heltre furu for hus og hytte

25 års

erfaring i Sigdal og Eggedal

Nærmere 40 år i faget

TRENGER DU

ELEKTRIKER?

HER VISER VI LITT AV HVA VI LEVERER:

NY-INSTALLASJONER/SERVICE/REPARASJONER OG

Se vår hjemmeside: www.neggedal.no eller kom innom for å se vår nye utstilling og slå av en prat. Vi spesialtilpasser deres innredning!

Vi har aring 50 års erf i faget! KJØKKEN • BAD • GARDEROBE • SENGER

Vi lager kjøkken til hus og hytter! 3358 N.Eggedal · Tlf.: 32 71 24 61 · e-mail: eggedal@hyttemobel.no

UTVIDELSER I BOLIGHUS, HYTTER, INDUSTRI, LANDBRUK, OFFENTLIGE BYGG, KONTORER OG FORRETNINGER

• Små og store oppdrag

• Konkurransedyktige priser

• Varmekabelanlegg/ Flexwatt/ Lavtbyggende varmegulv

• Forhåndspris gis om ønskelig

• Hjemmebelysning/ belysningsanlegg

• Ferdig til avtalt tidspunkt • Vedlikeholdsavtale for el. anlegg i landbruket og bolig

har g • Planlegging av 49dittårs erfar•inBrannalarmanlegg i elektriske anlegg i faget! landbruket Vi • Fjernpåsetting av strøm

Ing. Torstein Vidvei Aut. el.entreprenør, 3359 Eggedal - Tlf. 32 71 48 00. Mob. 95 75 81 91 - 97 17 12 22 E-post: post@vidvei.no - www.vidvei.no Påskemagasinet Bygdeposten 2013

23


DITT DRØMMEHUS?

Katalogtype: Skien

13 heiser 26 nedfarter Flere terrengparker ...videre 24 km alpinløyper/skiveier 120 km merkede turløyper

Se oppdaterte føreforhold på

www.norefjell.com

Hos oss får du spesialtilpasset alt

av beslag til ditt tak! Vi lagerfører takrenner

i sort, hvit og silver - med tilbehør

www.sigdalblikkogtak.no

Tlf: 92 83 66 38

24 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

LL BESTI G O KATAL

Last ned magasinet Sans for iPad.

Vi vil inspirere deg til å realisere din egen husdrøm. Med vår trygge og oversiktlige byggeprosess som “grunnmur”, kan du bruke tiden på alle de spennende detaljene som skaper hjemmet ditt!

Se mer på www.blinkhus-sigdal.no

Bruveien 12 3055 Krokstadelva Tlf. 32 71 14 90


Nye hy ttemodeller Norefjellhytta har opplevd at mange hytteeiere sitter med et ønske om en oppgradering av sin hytte bygget på 1960-1970. Mange vet ikke helt hvordan de skal start denne prosessen. Det hele virker litt komplisert både mht. regelverk og kommuner samt tekniske løsninger som er mulig å gjennomføre. Norefjellhytta Jellum Byggservice as kan i samarbeid med lokale partnere ta seg av hele prosessen, fra start til mål (også

utslippstillatelser der det er mulig). I tilfeller der riving og nybygg er aktuelt kan vi tilby ferdige byggesett fra Norefjellhytta Jellum Byggservice as. Norefjellhytta har egen elementproduksjon i Eggedal. Vi kan reise rundt og forta befaring og vurdering sammen med hytte-eier uten forbindtlighet. Norefjellhytta Jellum Byggservice as ble etablert i 1986 og har siden den gang levert

mange komplette hytter, over 300 hytter er bygget lokalt på disse årene. Vi har mange hytter å vise. Produksjonen vår er i hovedsak basert på de hyttemodellene vi har utviklet gjennom årenes løp, vi samarbeider med flinke arkitekter. Norefjellhytta Jellum Byggservice er klar til å møtekomme deg som kunde og dine individuelle ønsker og behov. Vi er en samarbeidspartner du kan stole på.

GAMMEL HYTTE? Riving Reparasjon Grunnmur Tilbygg Nybygg Byggesett

Nye hy ttemodeller

FØR

• Befaring med vurdering, uten kostnad • Forsalg til løsninger på reparasjoner og bygging • Tegning av løsninger (arkitekttegning) • Standard løsninger eller «skreddersydd» etter ønske. • Kun byggesett • Tomter

ET T E R

KONTAKT:

Norefjellhytta Jellum Byggservice AS

3359 Eggedal | 909 26 725 E-post: post@norefjellhytta.no www.norefjellhytta.no Påskemagasinet Bygdeposten 2013

25


For et nøkkelknippe: Anne Mari Pedersen driver Norefjell Hytteservice. Med ansvaret for 300 hytter blir det noen kilo nøkler å holde styr på.

A-K MASKINER HOKKSUND o

rg Palax KS 35 E

20 Ac Automower 2 Fra kr

17 990,-

kr

65 590,-eks mva

Gressklipper Fra kr

3 899,Palax KS 35 Ergo

En vedmaskin utstyrt med kjedesag på 15“ og hydraulisk innmaterband. KS 35 er en utmerket maskin for gårdsbruk der trediameteren varierer mye. Største trediameter er 35 cm.

enger

Brenderup tilh

Motorsager Fra kr

2 199,-

Fra kr

6 290,-

insj

Igland 4001 v kr

A-K maskiner Hokksund – Industriveien 11 – tlf. 32 25 06 50

26 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

17 990,-eks mva

www.a-k.no


Betjener 300 hytter Anne Mari Pedersen fra Krødsherad betjener 300 hyttekunder gjennom sitt firma Norefjell Hytteservice. Det blir ofte lange dager for Anne Mari Pedersen i jobben som «damen med nøklene» på Norefjell. Hun drar fram et formidabelt nøkkelknippe når vi møter henne på de øverste områdene i Norefjell-byen. For en by av hytter er det blitt i 8001000 meters høyde i det populære fjellområdet, halvannen times kjøretur fra hovedstaden.

Luksus – Her det stor aktivitet gjennom hele året, men selvsagt størst besøk vinterstid med topper i vinterferien og påsken. Spesielt i påsken virker det som alle skal til Norefjell, vel og merke hvis det fortsatt er skikkelig godt vinterføre i bakker og turløyper, sier Pedersen. I 23 år har hun tilbudt hyttefolket vaktmestertjenester. Det begynte med noen enkle oppdrag som litt vasking og oppvarming, slik at hyttebesøkende kom til rene og og varme hus på fjellet.

I dag er tjenestene utvidet til nær sagt å omfatte alt fra «A til Å». – Dette har bare utviklet seg i takt med økende behov for hyttekomfort. Hyttene bygges større, gjerne med tun, slik vi ser mer og mer av på Norefjell - spesielt i de nye feltene. Bare for en tomt her oppe, betaler du tre-fire millioner for de beste plassene. Innvendig er det solid med luksus, som vi har ansvaret for å vaske og pusse, sier Pederen. Hun har eget vaskeri hjemme i bygda, hvor hun bruker en del av arbeidstiden på kveldsjobbing.

Mat i kjøleskapet – Ellers består oppdragene i mye opprydding og husvask - både før og etter at hyttene er brukt. Jeg kjøper også inn mat hvis det er spørsmål om det. Vi tilbyr snømåking og levering av ved. Brøyting og ved henter vi via et annet firma som driver her oppe. Pedersen drev alene i mange år, men har innsett etter hvert at det ble i tøffeste laget. – Nå har jeg tre ansatte som er i arbeid daglig gjennom vintersesongen. Uten dem hadde jeg ikke kunnet si ja til alle spørsmål og henvendelser. Det blir stadig flere hytter på Norefjell, og

Gjør alt: Anne Mari Pedersen og hennes tre ansatte tar på seg alle typer oppdrag - fra vasking og sengeskift til innkjøp av mat. kundemassen øker. I dagene før påske er det ekstra hektisk. Da får vi spørsmål om hjelp til alt fra handling av matvarer til å legge på nytt sengetøy.

Fem kilo nøkler Anne Mari Pedersen i Norefjell Hytteservice påstår at hun har en viss kontroll på sitt store nøkkelknippe som hun drasser rundt med. – Ja, stort sett, men av og til må jeg lete litt etter den riktige nøkkelen. Hun stortrives i jobben tross hektiske dager i høysesongen. – Jeg kan vel underskrive på at dette

Kjøpe eller selge hytte?

ikke er noen åtte til fire jobb. Men det er slik jeg ønsker det, ellers hadde jeg funnet på andre ting å gjøre. Jeg liker meg på Norefjell. Jeg treffer mye hyggelig folk og jeg kan ikke tenke meg noe annet. Bare det å kunne komme opp på fjellet og nyte den fantastiske naturen, er et privilegium, sier Anne Mari Pedersen, og lar blikket gli utover de hvite viddene, før hun setter seg inn i bilen med sitt fem kilo tunge nøkkelknippe og haster til nye oppdrag.

Arne Tvervaag redaksjon@bygdeposten.no

Hanne Dagmar Dyrhovd

Tlf: 915 53 876 32 78 76 65

Håvar Tandberg

Tlf: 915 35 530 32 78 76 65

TA KONTAKT MED OSS

Jens Erik Skretteberg

Tlf: 992 46 322 32 77 97 00

Wiggo Smedberg

Tlf: 901 55 836 32 77 97 00

MODUM I ÅMOT/ØVRE EIKER

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

27


Hellerudflea: Turvenner i solskinnet over Sulutjenn.Alle foto: Privat

Slette vegger uten sparkling og grunning!

ET

NYH

49

89

179

FXA. 18 cm basic.

Ferdigmalt eggehvit skyggeprofil. 11 x 620 x 2390 mm. Pris pr. m2

Cello XL San Diego Eik. 10 mm tykkelse. 20 års garanti. Pris pr. m2

RULLESETT

139 WALLS2PAINT

Forstia ferdig grunnede og tapetserte veggplater beregnet for maling. Unik låseprofil - etter 2 strøk maling har du en ferdig vegg uten synlige skjøter. Pris pr. m2

SMARTPANEL VEGG

Bjonettsag. Multicutter. Radio. Ledlykt. 3 stk. 1,5 Ah batteri, lader og koffert

649 MULTISLIPER

Ryobi EMS180RVA30. 180 W. Dust Tech Micro Filter for maks støvoppsug.

HØYTRYKKSVASKER

Kärcher K 4. 20 - 130 bar trykk med maks vannmengde 440 l/time.

Enklere å få det gjort Effektiv rente: 34,7%, 15.000 o/12 mnd. Totalt 17.380. Inntil 200.000 kroner i kreditt. *Har du ikke BMCard? Kontakt butikken, tegn avtale og få den gode prisen. Kampanjepris med BMCard gjelder 20.–30. mars. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.

28 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

MED BMCard

3.290*

1.690 3.590

Tilbudene varer f.o.m 20. t.o.m. 30. mars 2013

BMCard

LAMINATGULV

MINIMONSTERKIT

Bosch. 10,8 V-LI Bor/skrumaskin m.m.


Tursjefen: Hilde Roland spenner gjerne på seg skiene og går på tur i nærmiljøet. Her er hun ute i Sigdalsløypa, som har utgangspunkt bak Holmen Prestegård i Prestfoss.

Hildes turfavoritter Hilde Roland har turgåing som jobb. Her deler hun noen av sine favorittløyper med Påskemagasinets lesere.

– Naturen er for alle, og turgåing krever ikke dyrt og flott utstyr av noe slag, sier Hilde Roland. Som leder for det lokale God Tur-prosjektet har hun ansvar for å kartlegge distriktets turterreng. Hun har gått mye på tur og kjenner snart hver krok og krik i egnens fjell og skoger. Her anbefaler hun et knippe skiturer. De store styrkeprøvene er ikke med på lista – samtlige turer passer for barnefamilier.

Hellerudflea Denne turen starter ved Hiåsen på Hiåsskogen i Sigdal. Kjør forbi Halvorset mat & drikke til skiltet «Skiløype til Flya». Etter rundt 400 meter ligger parkeringsplassen der løypa starter. Turen går gjennom småkupert terreng der bakker og flate partier avløser hverandre. Løypa passer veldig godt for både store og små. Når man kommer opp på Hellerudflea, kan man nyte både nista og utsikten.

Istjenn Istjenn ligger på 900 meter, nord for Tempelnatten og øst for Urdenatten. Parkering er ved kafeen på

Breili: Siri (7) kan etter dagens tur føre inn 6 nye kilometer. 

Tempelsetra. Det tar cirka én time å gå løypa rundt Istjenn. – Dette er en fin tur for store og små. Løypa er småkupert og akkurat passe lang, sier Hilde. Turen kan også forlenges i alle retninger herfra, både mot Haglebu, Fiskeløysinga og til Høgevarde.

Breili i Modum Turen til Breilihytta er bare tre kilometer lang fra parkeringsplassen ved Breiliveien. Den går i passe småkupert terreng med bare 70 meter stigning. – Den er akkurat passe for de små, og jeg tror de store også vil være fornøyde.

Istjern: I nordenden av Istjenn ligger Istjennsetra. Til venstre ligger Ranten. 

Sigdalsløypa Skiløypa i skogen bak Holmen prestegård kalles for Sigdalsløypa, og den er oppkjørt fra advent og fram til snøen blir borte en gang i mars/april. Her er det både en lang runde på 17 kilometer og en kort runde på fem kilometer. For dem med barn er den korte runden absolutt å anbefale. Turen går over jorder før den dreier opp i skogen og får et parti med stigning før den flater ut og all høydestigning er unnagjort.

Boel Kristin Støvern bks@bygdeposten.no

Sigdalsløypa: Stemningsfullt med masse snø i skogen.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

29


God påske! med gode opplevelser

UTLEIE GOKART

Sigdal Motorsenter Basserudåsen Motorsenter Kongsberg Sesongåpning Lørdag 27.04.2013. Ring for bestilling.

ÅPENT FOR ALLE

* 25 m, 6 baner, 28°C * Varmebasseng 34°C * Vannsklie * Stupebrett * Boblebad 38°C Åpent fra kl 1000 hver dag i påsken, pinsen og andre skolefrie dager våren 2013. Åpent fra Skjærtorsdag til 1. påskedag for både lunsj og middagsgjester ved forhåndsbooking av bord. Tlf: 90 22 40 22

www.furumo-svommehall.no

Påskekjøring og annet på bestilling. Tlf.90075608 www.sigdalgokart.no

En del av...... KUNSTNERDALEN.NO ....museene under Norefjell Velkommen til Eggedal Borgerstue storgårdskjøkken

bjørneparken

sesongåpning 2 3. m a r s

flå i Hallingdal

• Besøk Besøkvår vårcafe, café, • hjemmelagetmat i hjemmelaget mat i i trivelige omgivelser trivelige Hver dag 10-21 (13-20) Trådløst nettverk omgivelser. Hver dag 10 - 21 (13 - 20) Trådløst • Storgårdsbuffet palmesøndag, 1. ognettverk 2. dag påske kr 199,(barn u/12 år halv pris under 4 år gratis) • Storgårdsbuffet palmesøndag ogKl1. 13-18. påskedag kr. 220,(barnpåu/12 år halv pris, under 4 år gratis) kl. 13 - 18 • Mat hytta? Se www.eggedal-borgerstue.no

Kanskje har bjørnen kommet ut av hiet sitt? Ta deg en tur og se selv!

: NYHETER I SOMMER Stort, nytt fjøs

ype Utvidet hinderlø da en – nå har vi e større område ut rater! med klatreappa

Åpent alle dager i påsken og helger fram til 8. mai kl. 11–17 (Fra 9. mai har vi åpent alle dager)

• Mat på hytta? Se www.eggedal-borgerstue.no eller

• Gode overnattingspriser i påsken. www.facebook.com/eggedalborgerstue

• Biffkveld påskeaften 17 - 20 - nb kun Bordbestilling

Besøk butikken «BESTEMORS • «Bestemors loft» åpent hver dag 12 - 17 LOFT» GaveMange & interiørflotte i Borgerstuas nyheter! 3 etg. Åpent alle dager 10 -21 - betjent 12 -17.

Mye nytt og spennende bl.a. smykker, puter, smågaver og skinn.

www.bjorneparken.no

Tlf. 32 71 46 18 Turistinformasjon Krødsherad 3536 Noresund Tlf.: 970 98 900 Epost: post@visitnorefjell.no Åpent alle dager 10-21(13-20) www.visitnorefjell.no

Turistinformasjon Modum Blaafarveværket, 3340 Åmot Tlf.: 32 78 67 04 Epost: turist@blaa.no

Turistinformasjon Sigdal 3359 Eggedal Tlf.. 32 71 48 08 Epost: post@sigdal-turist.no

Tlf. 32 71 46 18 el 926 39 463

www.eggedal-borgerstue.no post@eggedal-borgerstue.no www.facebook.com/eggedalborgerstue

post@visitnorefjell.no

post@visitnorefjell.no

Krødsherad kommune - ModumKrødsherad kommune - Sigdal kommune kommune - Modum kommune - Sigdal kommune post@visitnorefjell.no

30 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

Krødsherad kommune - Modum kommune - Sigdal kommune


Vi fikser påsken! Enten det er påskeferie, eller bare en herlig weekend planlagt: Dette er tiden for å suse mot hytta på fjellet! Hyttehandelen tar vi ofte på veien, og vi vil at alt skal være tilgjengelig på samme sted. Det stedet er hos oss! God påske fra alle oss på Buskerud Storsenter & Krokstad Senter!

? A T T Y H L I T I E V PÅ & DRIKKEVARER

ATENKLESTE VEI TIL M Hy tta <H

d nd un kssu kk ok Ho

n en mme am Dr a

90 butikker r 1800 gratis p-plasse

Åpent 10-20 (18) / Coop Obs! Hypermarked 9-22 (19) Vinmonopolet 10-18 (15) / Burger King 10-22 / Antalya 10-21

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

31


Margunn og Enja er k Påske er ikke bare sol, appelsiner og Kvikk Lunsj, men også folk som går seg bort i fjellet. Da er redningshundene gode å ha. Margunn Kristiansen og hunden Enja fra Noresund er klare til å rykke ut. Margunn Kristiansen fikk Enja godkjent som redningshund i fjor. Etterpå har ekvipasjen vært med på omlag 70 redningsoppdrag. – Vi har ikke funnet noen savnede, men de har heller ikke vært i de områdene vi har gjennomsøkt, smiler Kristiansen. Noresund-damen forteller at hun sammen med Enja, som er en fem år gammel blanding mellom collie og border collie, har trent tusenvis av timer for å bli godkjent som redningshund.

Søker etter bortkomne Enja er ikke er godkjent lavinehund, og Kristiansen deltar derfor ikke ved skredulykker. – Men om noen går seg bort blir vi innkalt for å delta i søk, også på fjellet, sier Kristiansen. For å bli godkjent lavinehund må Enja og Kristiansen gjennom en rekke nye kurs, og enda mer trening. – Jeg vurderer å ta disse kursene etter

neste regodkjenning av Enja, slik at vi også kan være med på skredsøk, sier Kristiansen. I Ringerike og Modum lag av Norske Redningshunder, hvor Kristiansen er medlem, er det til sammen syv godkjente redningshunder, hvorav to er godkjente lavinehunder.

Trenger hunder – Vi er i manko for lavinehunder og skulle gjerne hatt flere godkjente hunder i Buskerud, sier beredskapsansvarlig i Buskerud Arve Holm. Han forteller at interesserte kan ta kontakt med Norske Redningshunder for nærmere informasjon. Kristiansen forteller at det er litt opp og ned med rekrutteringen, men at de nå har fått med to nye medlemmer som har lyst til å utdanne seg og hundene sine til redningshunder. I snitt tar det et sted mellom to og fire år, å få godkjent en redningshund. – Fra å ha hund som en hobby, er det å ha en redningshund for meg blitt en

livsstil, og jeg tilbringer all tiden min sammen med Enja, forteller Kristiansen.

Håper på rolig påske De to er i prinsippet på vakt hele tiden og rykker ut når de blir kalt ut på oppdrag. I Ringerike og Modum lag av Norske Redningshunder, trener de tre ganger i uka. – I tillegg trener jeg og Enja flere dager i uka på egenhånd. Men jeg liker å være ute i naturen i all slags vær, så det er ikke noe problem, sier Kristiansen. Selv om de har vakt hele tiden, understreker hun at de kan ta seg ferier og melde forfall dersom de blir oppringt. – Jeg trives med å hjelpe folk som har gått seg vill, men jeg håper likevel at det ikke blir mange som må ha hjelp denne påsken, sier Kristiansen.

Thormod R. Hansen trh@bygdeposten.no

Påskeberedskap: Margunn Kristiansen noen går seg vill på fjellet.

BLI MED PÅ PÅSKENS FINESTE SKITUR!

PALMESØNDAG 24. MARS 2013 START FRA HAGLEBU fJELLSTUE KL. 10.00. MÅLPASSERING TEMPELSETER INNEN KL .16.00

MATSTASJON - PREMIERING BUSSTRANSPORT TIL START:

Fra Vikersund (om Geithus).............. kl. 07.30 Fra Åmot.............................................. kl. 07.45 Fra Prestfoss.......................................... kl. 08.15 (fra Prestfoss går det buss via Eidalsrosa og langs riksvei 287) Fra Tempelseter.................................. kl. 08.30 Fra Eggedal.......................................... kl. 08.30 og 09.30 Fra Noresund Turistinformasjon over Norefjell-Djupsjøen................... kl. 08.00 Fra Bøsetra........................................... kl. 08.15

SPONSORER TIL EGGEDAL IDRETTSLAG:

PÅMELDING:

Nettpåmelding frem til onsdag 20/3-13 Gå inn på www.holmvassløpet.no. kr. 275,- Påmelding etter dette kr. 300,Eggedal sentrum Eggedal sentrum Haglebu Fjellstue Tempelsetra Haglebu

fredag 22. mars kl. 17.00 - 20.00 lørdag 23. mars kl. 10.00 - 16.00 lørdag 23. mars kl. 12.00 - 18.00 lørdag 23. mars kl. 13.00 - 17.00 søndag 24. mars fra kl. 09.00

Helje medalen, kaugerud transport AS, Nes Prestegjeld Sparebank, XL Bygg Eggedal Sag, Spar Eggedal, Jellum Installasjon, Sole AS, Bråten Brønn og Energiboring AS, Sigdal Kjøkken AS, Blink Hus Sigdal AS, Color Line, Norefjellhytta - Jellum Byggservice AS, Tempelseter Vann og Avløpsetat AS

32 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013


klare for søk Matsted: Adam Jankowski vil servere robust og hjemmelaget fjellkost på Tempelsetra.

Fjellmat på setra Hjortepizza, syltet grønnkål, ryper og lammeskank står på menyen når Adam Jankowski har overtatt driften av Tempelsetra.

og hunden Enja håper på en rolig påske, men de er klare til å rykke ut dersom

Foto: Boel Kristin Støvern

NYE HYTTER FRA EGEN KATALOG ELLER DINE TEGNINGER - Tilbygg og rehabilitering av hus og hytter - Oppretting og bytting av fundamenter - Graving og terrengarbeider

Ferdigmat er bannlyst fra kokkens kjøkken. Der er Jankowski nådeløs. Han vil ta i bruk fjellets egne råvarer. Gjerne lokale. – Dette skal bli et sted med identitet. Det skal være robust og rustikk fjellmat. Enkel matlaging med kompleks smak er min filosofi, sier han engasjert.

Fra fjord til fjell Adam Jankowski overtok driften av Tempelsetra i februar, etter at Tone Besserud valgte å gå av som daglig leder. Jankowski kom fra Strandebarm Fjordhotell i Hardanger. Overgangen fra fjord til fjell har allikevel ikke vært så brutal som den kan virke, for Jankowski har tidligere svingt kokkekniven på Lifjellstua. Han gikk allikevel raskt i gang med å sette sitt preg på menyen. I første omgang innførte han lammeskank og høyrygg i første omgang. Jankowski er kokk av yrke. Opprinnelig kommer han fra Polen, men han har bodd i Sverige og Norge siden 1979. Nå flytter han inn i ei hytte lenger ned i lia, men den kommer han kun til å bruke til å sove og hvile i. – Tempelsetra blir min nye familie, og det er her jeg kommer til å bruke mine våkne timer, sier han.

måltid solid fjellkost. – Det skal være upretensiøst, men vi tar ingen snarveier på kjøkkenet. Han ramser opp alskens herlige retter som han ønsker å servere fjellfolket. Hjortepizza med syltet grønnkål og tomater. Viltburger. Lammeskank. Han vil ikke ha en stor meny, men heller gjøre endringer litt oftere. Han er også opptatt av at gjestene skal være med på forandringene. – Derfor tar jeg det gradvis. Jeg vil ikke ta bort noe, men gjøre det som finnes, enda bedre, sier han. Private selskaper og arrangementer samt konsertkvelder vil fortsatt være en del av Tempelsetras profil.

Fornøyd styreleder Styreleder Ingebjør Kolbjørnsrud i Tempelsetra AS er godt fornøyd med at de nå har fått Adam Jankowski på plass. Tempelseter Eiendom AS eier fortsatt bygningen, men Jankowski leier hele driften av stedet. Hun utelukker ikke at det kommer en navneendring fra «Tempelsetra» og tilbake til det tradisjonsrike navnet «Tempelseter» ganske snart. – Vi ønsker det alle sammen. Det er et navn med lang historie, sier Kolbjørnsrud.

Boel Kristin Støvern bks@bygdeposten.no

Uslepen diamant

FRØYSE BYGG AS Godt håndverk

FRØYSE BYGG AS Godt håndverk

Postboks 3 3359 Eggedal torgeir@froysebygg.no 95 93 78 64

Adam ønsker å gjøre noen endringer etter hvert, ikke bare med menyen, men også interiøret. – Dette er en uslepen diamant, slår den 47 år gamle kokken fast. Han understreker imidlertid at det fortsatt skal være et sted der skifolket skal kunne spenne av seg skiene på utsiden og komme inn for et godt

Ny driver: Adam Jankowski.

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

33


PåskeX-ord 2013 Fag

No. forf. M.fase

G.navn Lord of the... Mangan

Eng. g.navn Egen

Vekselstrøm Teknologi

Aksj.gr.

Ruinby Forvitring G. navn

Triks

Hist. monum. Vert Etterskrift Sport Verktøy

Yte

Ty. parti

Levevei

M.fase

Vrien

It. saus En Volvo...

Politi Musikalfigur

Gave

Skyene

Flåte Pugge Aksjesparing

«Stilig»

Musikal Spise Oppdrett Russisk Arb.parti

Like Selsk. form

N.prisv.

Oppdrett Konkurranse Treslag

Bilutg.

Fagspråk J.navn Uten interesse

Kr.delen

Vi (omv.) Øk!

Land Selsk. form Levevei

Verktøy

Plass

Part

Papegøye

Fins

No. stedsnavn Skyte opp Uttalte

H.stad

Fredsstyrker Valuta

Flåte Elte Stillehavsøy

Spise

Bilutg.

Måleenhet I minus Jentenavn

Kunsthåndverk Rydde

Plassere

No. stedsnavn Opphold

Klageorgan Oppdrette Griper(omv)

Vill

Kornprod.

Smile

Bryter

Like

Se løsning side 42 34 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

C PresseTjenester ans, Bergen


1. Hvilket stjernetegn kommer etter Fiskene? 2. Hva står NHO for? 3. I hvilken verdensdel ligger Peru? 4. Fra hvilket land stammer retten paella? 5. Hvilke farger har flagget til Romania? 6. Grenser India til Nepal? 7. Hva gir guleroten den røde fargen? 8. Lever sneglene i vann eller på land? 9. Hvilket dyr kan skifte farge etter omgivelsene? 10. Hva er erosjon?

1. Væren 2. Næringslivets Hovedorganisasjon 3. Sør-Amerika 4. Spania 5. Blått, gult og rødt 6. Ja 7. Karotin 8. Noen snegler lever på land, noen i vann 9. Kameloen 10. F.eks. når vann, vind og is tærer på jordoverflaten og sliter vekk deler av den.

RETT

GALT

1. De store gress-slettene i Sør-Amerika kalles pampas. 2. Dalai Lama er den religiøse lederen i India. 3. Eirik Raude regnes som oppdageren av Grønland.

11. På hvilken øy døde Napoleon? 12. Hvilken amerikansk president ble myrdet i april 1865? 13. Ligger Mandal i Vest-Agder eller Aust-Agder? 14. Hvor i Norge kan du besøke Ishavskatedralen? 15. Hva betyr ordet bestialsk? 16. Hvilken by kommer håndballaget Byåsen fra? 17. Hva er en siameser?

4. Skipsrederen som Sonja Henie var gift med heter Niels Onstad. 5. NOKAS-ranet i Stavanger skjedde i 2002. 6. Hesten er Canada sitt nasjonaldyr. 7. Dersom du husker den norske fem-øringen. Da husker du nok at det var elgen som var avbildet. 8. Flaggermusen orienterer seg etter radarsystemet.

LETT 1. Hvem sier “Ja takk, begge deler”? 2. Hva heter hovedstaden i Nederland? 3. Hva heter hovedstaden i Polen? 4. Hva er rosiner? 5. Hvilken himmelretning peker alltid pilen i kompasset mot? 6. Hva står PC for? 7. Hvilket grunnstoff - som ofte er tilsatt i vannet i et svømmebasseng - har det kjemiske tegnet cl?

Levert av: PresseTjenester ans, Bergen C

1. Ole Brumm, 2. Amsterdam 3. Warszawa, 4. Tørkede druer 5. Nord, 6. Personal Computer, 7. Klor

Hjernen er et fantastisk organ. Den begynner å arbeide straks du slår opp øynene om morgenen og gir seg ikke før du kommer på jobben. Robert Frost

1. Pink Floyd 2.Nord-Trøndelag 3. Sofia 4. Bekrefte, godkjenne 5. Canada 6. Jakob Sande 7. Begeistring 8. Svovel 9. R.E.M. 10. Royalist 11. St. Helena 12. Abraham Lincoln 13. VestAgder 14. Tromsø 15. Rå, dyrisk, umenneskelig 16. Trondheim 17. En korthåret katterase

1. Fem 2. Telemark 3. New Delhi 4. Kastrup 5. Denver 6. Oversetter 7. Sør-Trøndelag 8. Drammen 9. Rødt og hvitt 10. Skorpionen

1. Hvilken gruppe har git t ut albumet ”Dark side of the moon”? 2. I hvilket fylke ligger Levanger? 3. Hva heter hovedstaden i Bulgaria? 4. Hva menes med å verifisere? 5. Hvilket land kommer Celine Dion fra? 6. Hvem skrev: ” I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg”? 7. Hva betyr furore? 8. Hvilket stoff i kjemien betegnes med S? 9. Hvem har gitt ut CD-en ”Around the Sun”? 10. Hva kalles en tilhenger av kongedømme?

RETT ELLER GALT?

1. Rett 2. Galt 3. Rett 4. Rett 5. Galt 6. Galt 7. Rett 8. Rett

1. Hvor mange Mosebøker er det i Bibelen? 2. I hvilket fylke ligger Porsgrunn? 3. Hva heter hovedstaden i India? 4. Hva heter den store flyplassen utenfor København? 5. Hva heter hovedstaden i den amerikanske delstaten Colorado? 6. Hva er en translatør? 7. I hvilket fylke ligger Røros? 8. Hvilken av disse by ene har flest inn byggere, Arendal eller Drammen? 9. Hvilke farger er det i flagget til Polen? 10. Dersom du er født 25. oktober. Hvilket stjernetegn har du da?

1. Ja, håbrann, brugde, pigghå og håkjerring 2. Dørk, 3. Øverste kanten på båten 4. En utdødd elefantrase, 5. Bladlus 6. Nei, 7. Hunden, 8. Veosiped eller Velte-Petter 9. 32, 10. Åtte, 11. Ca 1000 år

quiz PÅSKE

1. Finnes det hai i norske farvann? 2. Hva heter gulvet i en båt? 3. Hva er ripa på en båt? 4. Hva er en mammut? 5. Noen maurarter holder husdyr. Hva slags husdyr holder de? 6. Har meitemarken øyne? 7. Hva er menneskets eldste husdyr? 8. Hva kalte man de gammeldagse syklene med et stort hjul og et lite hjul? 9. Hvor mange tenner skal et voksent menneske ha? 10. Hvor mange ben har en edderkopp? 11. Hvor gammelt kan et eiketre bli?

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

35


Kjøp solbrillen du ønsker deg og betal med Brillekonto ®

vårens solbrille nyheter

Fordel betalingen over 6, 12 eller 18 mnd. Ingen renter. Ingen gebyrer.

Vikersundgata 31, Vikersund. Telefon: 32 78 88 99 www.interoptik.no

36 Påskemagasinet

IO-Weggersen_SolbrilleNyheter_230x320.indd 1

Bygdeposten 2013

08.03.2013 14:01:50


P책skemagasinet Bygdeposten 2013

37


London -

er påskefavoritten Om du ikke skal på hytta eller nyte påsken i eget hjem, er sjansene for at du reiser til London stor. «Er du lei av London, er du lei av livet. For denne byen har alt ett menneske kan behage» skrev Dr. Samuel Johnson forfatteren av av den første ordboken på øy-riket. Selv om han døde i 1784, så har utsagnet fortsatt full gyldighet, for de som elsker nettopp London. Det du ikke finner i London av smått og stort, sært og vulgært, folkelig og pompøst er neppe verdt å oppleve. London har noe for en hver smak, for eksempel de som liker smaken av en skummende pint (0,6 l øl). Legger man til fotball, shopping og teater/musikalopplevelser så har du trolig dekket hovedingrediensene i det vi nordmenn gjerne får med oss på langweeknd i den verdensbyen som ligger nærmest oss.

Stor pågang Den norske påskeutfarten til byen ved Themsen blir stor i år. Faktisk er 25 prosent av alle de som har søkt og bestilt hotellrom utenlands i forbindelse med påsken, nettopp booket rom i London, i følge VG. Det gjør den engelske hovedstaden til den suverene påskevinneren for nordmenn som heller sverger til storbyliv enn ski og høyfjell. Noe overraskende med tanke på den lange reisetiden kniper New York andreplassen med 5,47 prosent, mens den tredje mest populære påskebyen for oss nordmenn er København. Den endte opp med 5,37 prosent som tredje mest søkte byen i fjor.

Billig Det er flere faktorer som gjør at så mange setter kursen til London, men førstelektor Jan Velvin ved Høgskolen i Buskerud sier i et interju med VG at pundets lave verdi i forhold til vår råsterke krone gjør at vi får mye ut av pengene. Dessuten er det ofte billig å fly til London. Mange selskaper flyr dit. Kort oppsummert: det er billig å reise dit og du får svært mye for pengene. Handleposene kan fylles opp for en rimelig penge. Dessuten er veldig mye åpent i påsken i Lodnon, kanskje bortsett fra Langfredag da butikkene i all hovedsak er stengt.

Mye å gjøre Det er mye å ta seg til i London både for store og små. Har du besøkt byen tidli-

38 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

gere har du kanskje funnet «ditt London». Er du førstereis bør du få med deg følgende serverdigheter: • The National Gallery er et stort museum med kunst fra 1200-tallet til i dag. Nærmeste undergrunnsstasjon: Leicester Square, Embankment, Charing Cross. • Ved The Natural History kan du blant annet se den verdenskjente dinosaurutstillingenn. Nærmeste undergrunnsstasjon: South Kensington. • Westminster Abbey (bygget fra 1300–1600-tallet), men der det har vært kroninger av konger og dronninger siden 1066: Nærmeste undergrunnsstasjon: Westminster

seg London Eye. Ble åpnet i januar 2000 og skulle bare være en midlertid attraksjo, Big Ben, Picadilly Circus, Nr 10 Downing Street og er du først i nabolaget til statsministeren er det lett å avlegge et besøk hos hestegarden (Dronningens livvaktstyrke) eller ta turen inn The Cabinet War room - Sir. Winson Churchill operasjonssentral under krigen, og der han også kringkastet sine kjente taler fra. Når du har gjort alt dette: slå deg ned i en av parkene, ta en elvetur på Themsen eller går på pub. Det er mange av dem, men de fleste stenger fortsatt kl 23. PS: Har du med deg barn: Prøv London Zoo og i Oxford Street (nr 400) finner du Hamleys Toy Store – Europas største leketøysbutikk.

Knut Bråthen • Madame Tussauds vokskabinett. Her finner du naturtro voksdukker av alt fra filmstjerner til forbrytere. Nærmeste undergrunnsstasjon: Baker Street (NB: Kanskje du ser Sherlock Holmes også?» • Buckingham Palace: Slottet ble bygd for Hertugen av Buckingham i 1703 og er nå residensen til den engelske kongefamilien. Vaktskifte hver dag kl 11. Være tidlig ute. Nærmeste undergrunnsstasjoner: St.James Park, Westminster og Green Park Westminster Abbey. • Tower Bridge: Dette er en av verdens mest omtalte og vakreste broer. Bygd i 1894. Nærmeste undergrunnstasjon: Tower Hill. • The Tower of London: Den kjente festningen der dronningens kronjuveler oppbevares i dag. Tidligere fengsel og rettersted, spesielt for de litt finere lag av folket som ble dømt til å bli et hode kortere. Nærmeste undergrunnstasjon: Tower Hill • St. Pauls Cathedral: Den kjente katedralen som sto ferdig 1710. Katedralen er en av de virkelig en av de store attraksjonene i London og det er alltid mye folk der. Er du sliten etter turen ditt anbefales et besøk i Londons trolig eldste pub, Ye’Olde Cheshire Cheese som ligger i den gamle avisagaten Fleet Street like ved. Nærmeste undergrunnsstasjon: St.Pauls (Central line). • Så er det selvsagt et must å få med

kbr@bygdeposten.no

LONDON: Mange nordmenn skal

Containerutleie

Bjertnæs Renovasjon AS tlf. 416 25 441 Noresund Septik AS tlf. 907 41 139 Sigdal Septik AS tlf. 958 12 087 Kaugerud Transport AS tlf. 915 64 856 Containerutleie

i alle størrelser

Transport og avfallsmottaker i Modum, Krødsherad, Sigdal og Eggedal


til London i påsken. Tower Bridge ser eldre ut enn den er. Men det er et fantastisk byggerverk.

Foto: ANB

Leverandør av drømmer! Trebo Kjøkken AS på Geithus produserer og leverer alt fra heltre kjøkken til moderne høyglans kjøkken. Vi har alle prisklasser, og ingen fordyrende mellomledd. Du får personlig oppfølging fra ide til ferdig leveranse. Våre kundekonsulenter har lang erfaring og vet at kundene har ulike behov og ønsker. Dette får du hjelp med hos oss. Vi ønsker deg velkommen til oss.

www.trebo.no

Besøksadresse: Ihlenkleiva 4, Geithus Telefon: 95 22 60 44 E-post: post@trebo.no Påskemagasinet Bygdeposten 2013

39


– Det er ikke så va Påske betyr skitur. Skitur betyr flere år gammelt klister med barnål. Men det skal ikke så mye til før skiene er helt tipp topp. Bjørn Bakken har smurt mange par ski i løpet av livet. Sønnen Timo Andre er blant Norges beste langrennsløpere og som flink pappa har også Bjørn stilt opp som smører. Han veit derfor hva han snakker om, mannen vi har møtt i en beskjedent oppvarmet garasje tydeligere utstyrt for å være smørebu enn le for bilen. – Det trenger ikke å være så vanskelig og man må ikke ha en garasje full av smurning, sier Bjørn. Fire-fem typer festevoks, et par typer glidvoks, tre typer klister, og litt ekstra tilbehør er alt som skal til for at skiopplevelsen kanskje blir den beste på mange år.

Blått er sikkert – Skiglede er viktig. For å få skiglede må man ha gode ski, for det er ikke noe som er så kjedelig som en tur totalt uten feste og glid, sier den blide

Gammel dritt: – Slik er det nok mange som finner igjen skiene, med gammel granbar og annen dritt fra påsken i fjor, sier Bjørn Bakken og legger til at det ikke er så vanskelig å gjøre noe med. mannen mens han viser fram noen produkter som kan passe. Det er Swix det går i for Bjørn. Han viser fram den helt tradisjonelle Blå extra, Violet spesial og rød spesial. – Om du i tillegg har en vanlig rød og

HERRESPESIALISTEN mote for menn

kanskje på toppen en VR75 så bør du få feste nesten uansett. Og blått går stort sett alltid, sier «smøreeksperten». Blått er også det som duger best på glidsiden. For det er nemlig ikke slik at skiene glir av seg selv. Også glid-

HERRESPESIALISTEN

HERRESPESIALISTEN

JULEGAVEN I Strandgt. 2 - 3340 Åmot KOMMER FRA

VÅRNYTT!

Bukseruds største utvalg i str. XL – 8 XL

sonene, det som er foran og bak der man har på feste, må få pleie og stell. – Kjøp en CF seks og sju, og man får stort sett god glid uansett føre. En liten hemmelighet er at det er bedre med litt for kald glidvoks, sier Bakken.

mote for menn

* DRESSER ÅR * BUKSER T! GENSERE T KONFIRMANT VÅRNY * 2013 * HOOD JAKKER • Dress * T-SHIRT • Skjorte • Slips * BELTER * BESTEFAR-TRØYER VI HAR * PYJAMAS-BUKSER OGSÅ VESTER! * BOXERE * SLIPS PAKKEPRIS: *VÅMANSJETTKNAPPER SE RT NÅLER RE TOSLIPS S* VI HAR *ALUER LG! UTV * SKJERF mote mote for for menn menn

Strandgt. 2 - 3340 Åmot

1999,-

Dresser - dressjakker, str. 46 – 70 Vi har fått inn:

Lilleåsgata 2, Reprogården, 3340 Åmot 32 78 40 27 • www.herrespesialisten.no

40 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013


a nskelig For med glidvoks beregnet for mildt føre har skiene lettere for å suge til seg møkk og forurensing fra snøen. – Da mister man gliden veldig fort igjen, og det er unødvendig, sier han.

Viktig med forberedelser Bakken forteller at forberedelsene er viktige. For det første bør man vite hva man har av voks og utstyr, i tillegg bør man forberede selve skiene. Det er nemlig for seint å skulle fjerne gammel klister og barnål når man skal til å spenne de for. – Før du setter deg i bilen til hytta bør du fjerne gammel klister eller festevoks, samt glide skiene en tur. Da er grunnlaget for å skape gode ski noe helt annet, mener Bjørn. Han har også et lite knep i ermet for de mange som gruer seg til å gå løs på glideren som sitter igjen på skiene fra påsken i fjor.

Klister – ikke noe slit – Legg på rensepapir, bruk smørejernet på dette papiret et par turer. Da fester klisteret seg til papiret, og man kan kun bruke skrape for å presse alt inn i papiret.

For mange er klister det desidert verste å ha på skiene. Det er hardt, vanskelig å få utover og klistrer seg i alt man kommer borti. – Det er egentlig ganske enkelt. Ha på grunnkliser som kommer på sprayboks. Varm litt på klistertuba med propanbrenneren, men pass på at innholdet ikke blir helt flytende. Legg så klisteret i et fint fiskebeinsmønster, varm med propanflaska, trekk ut med tommelen og tørk av denne på rensepapiret. Da kan du putte hånda rett i hansken og spenne på deg skiene, sier Bjørn overbevisende. Han har også et par andre nyttige tips, som gjør smørejobben enklere. – Alle former for festevoks lønner det seg å smøre utendørs. Der er det kaldere og da er voksen hardere. Bøy boksen til 45 graders vinkel og den blir også enklere å få utover i tynne, fine lag enn om du setter den rett ned på skiene. Husk på at du bør ha minst tre lag festevoks, kanskje opp mot femseks, sier han og ønsker alle en god skitur i påsken.

Eirik Gullord egu@bygdeposten.no

Dette trenger du: Festevoks (for normal snø og normale vintertemperaturer). ■■Grunnvoks (til å legge som første lag, bør varmes inn med smørejern). ■■Blå extra (det sikre valget). ■■Violet spesial. ■■Rød spesial. ■■Rød (for våt/grovkornet snø). ■■VR75 («Klister på boks» – for veldig våt/ grovkornet snø). Klister (For våt snø, eller snø som har smeltet og frosset til mange ganger) ■■Grunnklister (for å bruke under klisteret du skal gå på). ■■Violet spesial (fint om morgenen mens det fortsatt er passe kaldt). ■■Universalklister (det alle har på hytta fra før). ■■Sølvklister (i bakhånd for bruk når det er ny og gammel snø i en herlig blanding). Slik gjør du: ■■1: Fjern gammel festevoks. ■■2: Legg på glider (la den virke noen minutter). ■■3: Fjern glider og puss over med bronsebørste. ■■4: Bruk sandpapiret på festesonen (denne starter omtrent ved hælen og går

Glider (for bruk på glidsone): ■■CH6. ■■CH7. Diverse utstyr: ■■Kork (til å jevne ut festevoks). ■■Skirens (for å rense smøresonen). ■■Bronsebørste (for å få ekstra fin struktur på ferdig glidet glisone). ■■Skrape/sikling (for å fjerne glider). ■■Sandpapir (grovhet 100, for å raspe opp festesonen før første lag med voks). ■■Smørejern eller gammelt strykejern (for å legge på glider og varme inn grunnvoks). ■■Propanbrenner (for å varme klister).

cirka 60 cm framover skiene). ■■5: Ha på grunnvoks for normal festevoks, eller grunnklister for klister. ■■6: Legg på tynne, fine lag med festevoks. Bruk korken mellom hvert lag. Om det er klisterføre bruker du kun ett lag klister. ■■7: God tur.

www.norsk-tipping.no

Tlf: 94 89 32 52

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN: Mandag–tirsdag: 9-19 (Meny 7-23) Onsdag før skjærtorsdag: 9-19 (Meny 7 -20)

ÅPNINGSTIDER: Senteret: man - fre 9-19, lør 9-16 Meny: man - fre 7-23, lør 8-20 Mix: man - fre 9-21, søn 12-21

Påskeaften: 9-15 (Meny 8-16) | MIX:Hverdager 9-21 Helligdager 12-21| Påskeaften 9-21

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

41


Et godt påskemåltid Har du lyst på noe godt å spise i påsken, kan du prøve tipsene du får her. Forrett: Bruschettavaffel

Ingredienser 4 stk egg 150 g smør 250 g hvetemel eller speltmel 2 dl melk 2 dl vann ½ ts salt 65 g finrevet parmesan Tilbehør: 1 dl lettrømme 100 g pillede reker ca. 1 ts pepperrot på tube ½ bunt frisk dill 6 skive spekeskinke i strimler 4 ss hakket frisk gressløk Slik gjør du det: 1. Bland alle ingrediensene til vaffelrøren og la den svelle 15 min. 2. Stek vaflene ved god varme. Server vaflene med rømme tilsatt litt pepperrot og pynt med reker og dill, rømme med strimlet spekeskinke og hakket gressløk.

Hovedrett: Lammeskavspanne Ingredienser 400 g benfritt lammekjøtt i tynne skiver (skav) 2 ss margarin til steking 150 g purre 250 g frisk sjampinjong 3 dl matfløte 4 ss tyttebærsyltetøy 1 ts salt ½ ts grovmalt pepper Slik gjør du det: 1. Brun kjøttet på sterk varme i 3-4 minutter i en jerngryte. 2. Tilsett sopp og purre og stek videre i et par minutter. 3. Tilsett fløten og kok opp. La det trekke ca. 10 minutter. 4. Rør i tyttebærsyltetøy og smak til med salt og pepper. Dessert: Mandarinmousse

Lammeskavpanne: : Denne lammeskavspannen er lynrask å lage. Ferdig Alle foto: matprat.no på 1-2-3...nesten.

Ingredienser 1 boks hermetiske mandariner 1 ss gelatinpulver 4 ss appelsinlikør 3 stk eggeplomme 2 ss sukker Slik gjør du det:

11. mai 22. sept.

Løsning kryssord side 34

Ruinby Forvitring G. navn

Triks

K N

E

Flåte

N.prisv.

«Stilig»

Skyene

F R O N T S Y S T E M E T Pugge Musikal Oppdrett AksjeD I G Spise A I R L E S E sparing KonkurOppdrett Like Bilutg. ranse Russisk P I R E Selsk. K K Arb.parti A L form T L Treslag Fagspråk J.navn D A T A T E R M I N O L O Uten Vi (omv.) interesse Fins Øk! A R M E N Land S S O E R

Part

Tlf 32 78 67 00 • www.blaa.no •

42 Påskemagasinet

Bygdeposten 2013

Blaafarveverket

Kornprod.

BLAAFARVEVÆRKET HAR NOE FOR HELE FAMILIEN!

Bryter

Barnas Gruvetur - Minisafari til bl.a. location for «Blåfjell 2»

Opphold

Gruvesafari • Museumsbutikker • Turområder • Kulturstier

No. steds-

U S J

Selsk. form Levevei

C PresseTjenester ans, Bergen

Gave

R A

A L

N M G

Papegøye

I S

A S

A V F Y R E R A K E Flåte Elte T I K K

R A N G E R E navn U T N E Klageorgan P A U S E R Oppdrette E S A Vill R A T Smile G A L Like M E L L L R E L E Griper(omv)

Barnas Bondegård • 3 spisesteder med hjemmelaget mat

Plassere

3 kunstutstillinger • Guidede gruveturer • Th. Kittelsen museet

Spise

Bilutg.

H.stad

Verktøy

Plass

S T E D No.navnsteds- T D E L Skyte Fredsopp styrker A T E N Valuta I S A F Uttalte MåleL P Å S T D Ienhet minus D Stille- Jente- Kunsthavsøy navn håndverk E T E B A Rydde

Vrien

P V

Kr.delen

Munchs malervennerfra friluftsakademiet på Haugfoss Frits Thaulow, Kalle Løchen, Jørgen Sørensen, Karl Jensen-Hjell og Gustav Wentzel

G.navn Lord of the... Mangan Aksj.gr.

No. forf. M.fase

I N F O R M A T I K Hist. monum. Vert B E R L I N M U R E VekselEng. Etterskrift M.fase strøm g.navn Sport P S Egen I A N Teknologi A C It. saus N En Politi Yte Verktøy Volvo... Ty. parti Levevei G I MusikalF R E S figur U P Fag

«MUNCH OG MALERVENNENE PÅ MODUM»

båter til pynt. Kjør resten av man darinbåtene i matprosessor og mos dem. Bland mosen i eggblandingen sammen med 2 ss likør. 4. Hell moussen i glassbolle og sett den til avkjøling. Pynt med man darinbåter og blader fra sitronmelisse eller mynte rett før servering. KILDE: matprat.no

1. La mandarinbåtene renne av seg og ta vare på saften. Rør gelatin pulver i saften og sett kjølig. Hell 2 ss likør over mandarinbåtene. 2. Bland eggeplommer, sukker og gelatinoppløsningen i en bolle og sett det hele i vannbad. Pisk blan dingen i ca. 5 minutter. 3. Ta eventuelt av noen mandarin-


KVALITET i mer enn 300 år Husqvarna 545 4,9 kg - 3,4 hk

Husqvarna 550 XPG 5,1 kg - 3,8 hk

Husqvarna 440e 4,4 kg - 2,5 hk

MYE SAG FOR PENGA!

EN UTROLIG PRIS

Veil. 3.990,-

4.995,-

SEMIPROFF: EN NYTELSE

6.995,-

PROFF: VERDENS BESTE - HVA MER?

NYHET! 5-SERIEN: BEDRE BALANSE, STERKERE I FORHOLD TIL VEKT BEST PÅ START, I BRUK, FOR MILJØ OG PÅ SERVICE Peltor hørselsvern FM radio Veil. 1.031,- ....... Nå

595,-

Husqvarna Vernebukse Selemod. klassisk Nå 995,Veil. 1.095,Husqvarna allværsjakke Typhone Veil. 1.069,- ....... Nå 895,Husqvarna vernebukse liv, Mod. Classic Veil. 999,- .......... Nå 895,-

MEGET BRA!

Husqvarna 135 4,4 kg - 1,9 hk Veil.

Espegard

panne

3.790,-

1.995,-

GREI NOK!

Bål-

Veil. 2.795,-

Nå 1.795,-

Lokk Gnistfanger Popcornkjele Bålpannetrekk

500,600,600,590,-

Kaffekjele Suppegryte Steikehelle Vaffeljern

250,495,600,299,-

Husqvarna Rider 111B5 BIO CLIP - 10,5 hk, 85 cm klippebredde Før 21.495,-

Nå 18.995,-

Espegard Kombistativ Nå 1.695,Veil. 2.156,-

Fra 16,Fra 18,-

Eurosekk pr. sekk Hydrosekk pr. sekk

Husqvarna

345FR

Trimmer - krattblad - sagblad 8,2 kg 2,7 hk, 3 i ett. Veil. 7.499,-

Vedprodukter fra Espegard Sekkekanal 60/80 l Veil. 750,Nå 499,Sekker 60 l pr. sekk ................ Fra 2,20 Husqvarna

Husqvarna LT126 PLENTRAKTOR 12,5 hk, 77 cm klippebredde

Nå 6.995,Veil. 14.990,-

Nå 13.995,-

305

AUTOMOWER Helautomatisk 500 kvm +Veil. 11.990,-

Nå 9.995,-

Husqvarna LB48V

BIO

190 ccm 48 cm klippebredde Før 4,499,-.

Nå 3.895,-

Vis meg stubben din, så skal jeg si hvor god du er. Håper du er knallgod, for huset mitt står der.

www.bottolfs-verksted.no Vikersundgt. 27, Vikersund - Tlf. 32 78 84 81 - post@bottolfs-verksted.no

Påskemagasinet Bygdeposten 2013

43


Krøderen Elektro AS Krøderen Elektro AS er en elektro-entreprenør bedrift som har avdelingskontorer i Krødsherad, Modum, Sigdal og Kongsberg. Firmaet har i dag 73 ansatte og vi dekker hele det sentrale Østlandet. Vi utfører både sterk- og svakstrøms-installasjoner. Med vår kompetanse kan vi skreddersy alle typer løsninger.

Norcom Norefjell AS I samarbeid med Norcom Norefjell AS har vi bygget ut trådløst bredbånd på Norefjell, Krødsherad, Sigdal, Modum, Tempelseter, Gulsvik/Høgevarde og Haglebu. Bredbånd til hus og hytte uten å være avhengig av kabeltilkobling For ytterligere informasjon eller bestilling, besøk vår in ternettside: www.eke.no

For bare kr.1800,- i året kan du få internett på hytta!

Vi kan tilby en rekke overvåking og styringsystemer til alle som har internett på hytta. -Store og små værstasjoner. -Lys og varmestyring. -Brann og innbruddsalarmer.

-Webkameraer. og kameraovervåkning.

Vær trygg på at hus og hytte får stå fred! Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig God Påske! Avd. Krøderen 3535 Krøderen Tlf. 32 14 70 50

Avd. Åmot 3340 Åmot Tlf. 32 15 07 20

Avd. Sigdal 3350 Prestfoss Tlf. 32 15 07 30

Avd. Kongsberg 3613 Kongsberg Tlf. 31 30 70 00

© Torbjørn Aasen

Påskemagasin 2013  
Påskemagasin 2013  

Påskemagasin 2013, Bygdeposten

Advertisement