Page 1

Open Story me


ฉันนางสาวนิตยา เสวีวัลลภ อายุ 20 ปี เกิดวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2536 ปีระกา ฉันเป็นลูกคนเดียว เหมือนจะ สบายแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรอก ลูกคน เดียวเวลาทำ�อะไรก็ทำ�คนเดียว บางทีไม่มีเพื่อนเล่นก็ต้อง เล่นคนเดียวเหมือนไม่มีใครคบ ฉันเกิดที่สมุทรปราการ อยู่ กับตากับยายพอเริ่มโตขึ้นแม่ก็พามาเรียนที่กรุงเทพฯ จน ตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว ก็เริ่มเรียนสูงขึ้น เริ่มเรียน ในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน เริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้น มีหลายคน ชอบถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร อยากทำ�งานอะไร อยาก บอกทุกคนว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะทำ�ไร เพราะ ยังเรียนไม่จบ แต่คิดว่าถามเรียนจบแล้วก็คงจะต้องหางาน ทำ�แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น อ๋อ! ลืมบอกไปว่าตอน นี้ฉันเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสยาม..ส่วนนิสัยส่วนตัวคิดว่า เป็นคนสนุกสนาน เฮฮา บ้าๆ บอๆ ชอบการปาร์ตี้สังสรรค์ คิดว่าใครหลายๆ คนก็คงชอบเหมือนกัน ถ้ามีเวลาว่าง หรือเวลาที่อยู่คนเดียวก็จะ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง เล่น อินเตอร์เน็ตแก้เหงา เพราะบางทีก็เป็นคนขี้เหงา!! ส่วนตัว แล้วเป็นคนชอบสุนัข เคยขอแม่เลี้ยงมานานแล้วแต่แม่ไม่ ให้เลี้ยงจนตอนประมาณ ม.5 มีคนข้างบ้านเขาจะเอาไม่ให้ คนอื่นเลี้ยง แม่เลยไปขอมาให้ จนนี้มันมีลูกแล้ว 3 ตัว แต่ เก็บไว้แค่ตัวเดียวอีก2 ตัวให้เพื่อนไปแล้ว แต่ก็ไปเล่น ไป เจอ บางทีก็พอมาเล่นที่บ้านตัวเองบ้าง ฉันเป็นชอบสถาน ที่ที่อากาศดีๆ เช่นทะเล เขา อะไรแบบนี้ รู้สึกว่าเวลาได้อยู่ แล้วมันไม่วุ่นวาย ไม่มีมลพิษดีส่วนคติประจำ�ใจ คือ ถ้าวัน นี้เราไม่ทำ� วันนี้อาจไม่มีโอกาสให้เราได้ทำ�แล้วก็ได้


My Best friends “เพื่อนที่ดี ย่อมไม่ปล่อยให้ คุณทำ�เรื่องงี่เง่าเพียงลำ�พัง”


My Dog “บางครั้ ง การที่ เ ราเลี้ ย งสุ นั ข ไว้ สั ก ตั ว มั น ก็ สามารถเป็นเพื่อนที่ดีสำ�หรับเราได้ เวลาเรา รู้สึกเบื่อ เหงา เราก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆ เสมอ ถ้า คุณเลี้ยงเขาด้วยความรัก ความเอ็นดูจริงๆ เขาก็จะรักคุณเหมือนที่คุณดูแลเขา ให้ความ รักกับเขาด้วยจริงใจเหมือนกัน”


Weather favorite “บรรยากาศที่ดี จะทำ�ให้เรามี ความสุขทั้งกายและใจอากาศสดชื่น ไม่มีมลพิษ จะทำ�ให้คนเราได้รับ ออกซิเจนที่ดี ร่างกายเราก็จะสดชื่น เมื่อร่างกายเราสดชื่นแล้ว จิตใจเราก็ จะมีความสุขไปด้วย”


Listen to music “การฟั ง เพลงมี ป ระโยชน์ ต่ อ ตั ว เราหลายอย่าง ทำ�ให้เราได้รู้สึกผ่อน คลาย ไม่เหงา บางครั้งอาจทำ�ให้เรา คิดอะไรได้หลายๆ อย่าง”

ID1  
ID1  

Work ID 2556

Advertisement