Page 99

&& uczestniczą w szkolnych kołach naukowych, prowadzą obserwacje i eksperymenty oraz projekty wzajemnego nauczania. Program realizowany do roku 2014, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd uczniowski – program wspiera uczennice i uczniów oraz nauczycielki i nauczycieli, którzy chcą rozwijać samorządność uczniowską. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje oraz jak efektywnie działać w szkole i poza nią. W programie organizowane są też szkolenia dla uczniów/uczennic i opiekunów/opiekunek samorządów. Młodzi głosują – prowadzony od 1995 r. projekt umożliwia niepełnoletnim obywatelom udział w głosowaniu. Uczniowie i uczennice organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe oraz działania profrekwencyjne. Wyniki głosowania publikowane są w mediach.

Patrz i zmieniaj – uczniowie i uczennice poznają Milenijne Cele Rozwoju i wyzwania, wobec których stoi współczesny świat. Upowszechniają tę wiedzę, organizując szkolne kluby filmowe oraz prowadząc debaty i kampanie społeczne. CEO przygotowało zestaw filmów dokumentalnych o wybranych problemach globalnych oraz materiały edukacyjne. Młodzi przedsiębiorczy – uczniowie i uczennice gimnazjów poznają zasady działania małej firmy oraz zarządzania własnymi finansami, realizując za pośrednictwem internetu zespołowe projekty edukacyjne. Program obejmuje szkolenia i wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek. Dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Poczytaj mi, przyjacielu – uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski czytają książki dzieciom ze szkół podstawowych, przedszkoli, szpitali, świetlic i domów dziecka.

Szkoła pełna energii – uczniowie i uczennice badają powiązania między wykorzystaniem energii a polityką transportową, świadomą konsumpcją czy eksploatowaniem zasobów naturalnych.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement