Page 95

&/

,. Materiały dodatkowe

Tekst IV

Tekst V

Tekst VI

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Warszawska Kooperatywa Spożywcza

* działania na rzecz zwiększenia udziału obywateli w procesach podejmowania decyzji; * aktywizacja obywateli; * wspieranie rozwoju mediów obywatelskich; * rozwój wolnej kultury.

* poprawa warunków edu* zapewnienie osobom kacyjnych dzieci z terenów w gorszej sytuacji finansowej dostępu do tańszej wiejskich; i dobrej jakości żywności; * aktywizacja pracowników banku w ramach wolonta- * wspieranie lokalnych rolników produkujących ekoloriatu pracowniczego. giczną żywność.

* wydaje kwartalnik „Nowy Obywatel”; * prowadzi studio graficzne * Niezłą Agencję Kreatywną Kooperatywa.org; * świadczy usługi graficzne dla organizacji pozarządowych; * wymyśla kampanie społeczne; * prowadzi szkolenia i prelekcje; * zarządza w sposób demokratyczny.

* prowadzi program „Przyjazne przedszkole”; * buduje bezpieczne place zabaw; * prowadzi szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych.

* kupuje warzywa i owoce od lokalnych producentów; * prowadzi fundusz gromadzki na edukację, organizację spotkań, pomoc członkom i członkiniom spółdzielni; * zarządza demokratycznie * członkowie i członkinie spółdzielni dzielą się pracą.

* zatrudnienie znalazło / osób; * rozwijają się organizacje pozarządowe i biznes, który szanuje prawa pracowników (biznes społecznie odpowiedzialny).

* dzieci z miejscowości korzystają z bezpiecznego placu zabaw; * nauczyciele i nauczycielki doskonalą wiedzę na temat bezpiecznych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym.

* więcej pieniędzy trafia do lokalnych producentów żywności; * mniejsze zanieczyszczenie środowiska; * pomoc ludziom w trudnej sytuacji finansowej.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement