Page 92

&#

,. Materiały dodatkowe

Ćwiczenie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA Tekst V Program „Przyjazne przedszkole” Jesienią #$%$ roku grupa wolontariuszy * pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz rodzice dzieci z przedszkola „Bajkowy świat” w Orzechowie (województwo wielkopolskie), wybudowali przy gminnym przedszkolu profesjonalny plac zabaw. Pracownicy Banku wzięli udział w programie ,,Przyjazne przedszkole”, w ramach którego dotychczas zbudowano w całej Polsce siedem podobnych obiektów. Program prowadzi Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, która za cel stawia sobie m.in. działanie na rzecz poprawy warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkających na terenach wiejskich, jak również promuje wśród pracowników BGK ideę wolontariatu pracowniczego. W czasie, kiedy wolontariusze i  rodzicie stawiali poszczególne elementy placu zabaw, dla maluchów przygotowano zajęcia uczące je bezpiecznych zachowań w  ruchu drogowym. W  czasie pracy wolontariusze musieli się wykazać nie tylko siłą fizyczną podczas prac budowlanych, ale również predyspozycjami pedagogicznymi prowadząc zajęcia edukacyjne. Efektem pracowitego dnia było powstanie w gminie (liczącej ok. %$ tysięcy mieszkańców) profesjonalnego, dużego i  bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Korzystać mogą z  niego nie tylko przedszkolaki, ale cała społeczność, wszystkie dzieci mieszkające i odwiedzające gminę. W ramach programu, oprócz budowy placu zabaw, Fundacja zorganizowała szkolenia dla +$ nauczycieli z terenu powiatu dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach życiowych (m.in. podczas zabawy, w kontakcie z nieznajomymi, w kontaktach ze zwierzętami). Celem działania było podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym. Jednym z dwóch głównych celów programu jest zorganizowanie aktywnie działającego wolontariatu wśródpracowników Banku. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy myśleli o swoim bezpośrednim otoczeniu jako o rzeczywiście swoim, a nie jako o obcej przestrzeni z obcymi sąsiadami i samorządowcami. Ideałem jest to, by traktowali przestrzeń w której żyją jako tę, w której się realizują i realnie ją tworzą. Staramy się dawać impuls do takiego myślenia * mówi członkini zarządu Fundacji, Adrianna Lepka. Działania przynoszą zamierzone rezultaty. To pracownicy Banku wybierają i rekomendują gminy, w których potrzebna jest pomoc, a następnie jako wolontariusze wraz z lokalną społecznością wdrażają projekt na danym obszarze. Budowa placów zabaw oraz szkolenia dla nauczycieli finansowane są ze środków Fundacji oraz lokalnych samorządów. Mimo, że z budowy placów zabaw przy przedszkolach widoczne korzyści odnoszą dzieci oraz nauczyciele, to jednak rezultaty projektu mają charakter dużo bardziej długofalowy i dalekowzroczny. Wpisują się w strategie i programy mające na celu podnoszenie poziomu edukacji, szczególnie na terenach wiejskich. Wspomagają rozwój społeczności lokalnych, a pracowników banku uwrażliwiają na problemy i potrzeby społeczne, dając jednocześnie bezpośrednią możliwość włączenia się w ich rozwiązanie. Opr. na podstawie materiałów dostarczonych przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement