Page 89

,. Materiały dodatkowe

4&

Ćwiczenie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA Tekst II Fundacja SYNAPSIS Fundacja SYNAPSIS powstała w Lesznowoli w %&4& roku. Główną dziedziną jej działalności jest praca z osobami cierpiącymi na autyzm, szczególnie diagnoza choroby i terapia dzieci oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób cierpiących na to schorzenie. Kolejnym celem Fundacji jest tworzenie miejsc pracy przystosowanych do potrzeb jej podopiecznych, co jest znacznie trudniejsze i droższe niż w przypadku osób z innym rodzajem niepełnosprawności. Początkowo fundacja zajmowała się szkoleniem rodziców, nauczycieli i współpracowników. Odkrywano nowe metody diagnostyczne i wcielano w życie innowacyjne metody terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci, którym mogłyby pomóc w rozwoju. Z kolei od #$$, roku, w ramach współpracy trzech sektorów * pozarządowego, biznesowego i administracji publicznej, zaczęto tworzyć modelowe przedsiębiorstwo społeczne przeznaczone dla osób z autyzmem. Celem przedsiębiorstwa społecznego jest danie osobom niepełnosprawnym szansy na pracę, której by zapewne nie znaleźli na otwartym rynku pracy i przeznaczanie zysków na jego utrzymanie. Stworzono zatem Zakład Aktywności Zawodowej dla osób z autyzmem. Oficjalnie Pracownię Rzeczy Różnych otwarto w marcu #$$3 roku i docelowo ma być w niej zatrudnionych #, dorosłych pracowników z autyzmem z Warszawy i okolic. Pracownię podzielono na cztery warsztaty: stolarski, ceramiczny, poligraficzny i rękodzielniczy, w których produkowane są unikalne i niepowtarzalne egzemplarze, głównie ze względu na specyfikę autyzmu, która wyklucza masową produkcję. Jednym z największych osiągnięć Pracowni jest zatrudnienie #, dorosłych osób z autyzmem, które regularnie pracują, otrzymują wsparcie i uczą się niezależności, przez co nie trafiły do domów pomocy społecznej i nie siedzą bezczynnie, lecz aktywnie włączają się w działalność przedsiębiorstwa. Jednak najważniejszym efektem jest opracowanie modelu działania przedsiębiorstwa społecznego, dzięki czemu inne organizacje będą mogły wzorować się i czerpać nauki z funkcjonowania Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Opr. na podstawie: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej. Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych. Warszawa '(().

Ćwiczenie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA Tekst III Spółdzielnia uczniowska „EKONOMIK” Spółdzielnia uczniowska „EKONOMIK” działająca przy Zespole Szkół Zawodowych nr , w Ostrołęce pod patronatem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ostrołęce powstała w październiku %&&/ r.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement