Page 86

42

,. Materiały dodatkowe

Materiał nr 5 – Pytania pomocnicze do analizy materiału prasowego (Lekcja IV – Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych)

Pytania pomocnicze do analizy materiału prasowego %. Kto był inicjatorem/inicjatorką lub organizatorem/organizatorką tego wydarzenia? #. Kto w nim uczestniczył? Jak wiele było osób? +. Czego ono dotyczyło? ,. Jaki był jego przebieg i co chcieli osiągnąć organizatorzy i organizatorki? /. Gdzie należałoby się udać, by pogłębić wiedzę na temat tego wydarzenia? 2. Czy organizacja tego wydarzenia była trudna czy łatwa? Dlaczego?

Pytania pomocnicze do analizy materiału prasowego %. Kto był inicjatorem/inicjatorką lub organizatorem/organizatorką tego wydarzenia? #. Kto w nim uczestniczył? Jak wiele było osób? +. Czego ono dotyczyło? ,. Jaki był jego przebieg i co chcieli osiągnąć organizatorzy i organizatorki? /. Gdzie należałoby się udać, by pogłębić wiedzę na temat tego wydarzenia? 2. Czy organizacja tego wydarzenia była trudna czy łatwa? Dlaczego?

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement