Page 83

,. Materiały dodatkowe

4+

3. Stara prochownia na zamku Na skraju Nowakowa znajdują się ruiny dawnego zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Zachowały się mury, pozostałości dawnych zabudowań oraz wyraźny ślad po fosie okalającej zamek. Kilka lat temu, dzięki staraniom oraz dofinansowaniu władz gminy, powołano przy zamku muzeum regionalne. Na jego potrzeby został odbudowany budynek prochowni. W jego wnętrzu znalazło się biuro muzeum, duża sala wystawowa oraz sala spotkań. Odbudowano także most nad fosą oraz zamontowano oświetlenie przy drodze dojazdowej do zamku. Dzięki temu wejście nabrało blasku, a zamek stał się miejscem odwiedzin i spacerów mieszkanek i mieszkańców. Ubiegłej jesieni pasjonaci historii i militariów powołali przy zamku Bractwo Rycerskie, którego celem jest rekonstrukcja zwyczajów rycerskich i organizacja turniejów. Powołano stowarzyszenie, którego celem jest promocja i dalsza odbudowa zamku. Mieszkańcom i mieszkankom udało się pozyskać małą dotację, dzięki której uporządkują park znajdujący się wokół zamku.

4. Szkolny bank czasu Samorząd uczniowski liceum w Nowakowie prowadzi szkolny bank czasu i rzeczy. W głównym holu szkoły uczennice i uczniowie powiesili tablicę, na której zainteresowane osoby przyklejają ogłoszenia zawierające informacje, w jaki sposób i w jakim wymiarze czasowym mogą pomagać innym oraz jakiej pomocy sami oczekują. Dzięki tablicy powstał system wzajemnych korepetycji i pomocy w lekcjach. Z czasem na tablicy zaczęły się pojawiać również ogłoszenia dotyczące wymiany rzeczy, przede wszystkim książek. Na koniec poprzedniego semestru uczennice i uczniowie przeprowadzili ankietę na temat popularności banku czasu. Okazało się, że ponad 2$? uczniów i uczennic przynajmniej raz skorzystało z banku, a +$? systematycznie korzysta z możliwości, jaką daje tablica.

5. Klub osiedlowy Na największym osiedlu Nowakowa spółdzielnia mieszkaniowa założyła kilka lat temu klub osiedlowy. Składają się na niego trzy pomieszczenia. W jednym znajduje się stół do tenisa stołowego, w drugim sala spotkań, gdzie stoi duży stół i telewizor, w trzecim mały aneks kuchenny, gdzie można przygotować herbatę. Klub wyposażony został w kilka kompletów szachów, zestaw gier planszowych oraz mały regał z książkami. Klub otwierany jest o %/:$$ i przez dwie godziny obowiązuje w nim cisza, tak by dzieci, które tam przychodzą, mogły odrobić lekcje. Wieczorem przychodzi młodzież, gra w tenisa, ogląda razem filmy lub mecze. W soboty w klubie spotykają się dorośli. Odbywają się wtedy zajęcia sekcji szachowej i brydżowej domu kultury znajdującego się po drugiej strony ulicy.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement