Page 82

4#

,. Materiały dodatkowe

Materiał nr 4 – Opis ćwiczenia oraz opis zasobów dla nauczyciela/nauczycielki – Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej (Lekcja III – Zasoby społeczności lokalnej)

Wytnij znajdujące się poniżej opisy miejsc ważnych dla członków i członkiń społeczności lokalnej. Rozdaj je uczennicom i uczniom. Poproś, by rozpoznali w nich zasoby społeczności lokalnej.

1. Biuro lokalnego stowarzyszenia Pan Karol jest prezesem działającego w Nowakowie stowarzyszenia „Działajmy razem!” Zostało ono powołane 3 lat temu z inicjatywy mieszkańców i mieszkanek miejscowości. Jego członkinie i członkowie zajmują się wspieraniem rozwoju swojej gminy. W zeszłym roku zrealizowali projekt uprzątnięcia parku miejskiego, doprowadzili do budowy małego placu zabaw oraz zamontowania nowego oświetlenia. W tym roku otwierają świetlicę i klub młodzieżowy. Urząd miasta użyczył stowarzyszeniu dwóch pomieszczeń w budynku domu kultury. Od początku prowadzą stronę internetową miejscowości oraz wydają lokalną gazetę, informującą o wydarzeniach mających miejsce w gminie. Warto dodać, że pan Karol z wykształcenia jest geografem i pracuje w miejscowym gimnazjum jako nauczyciel. Stara się, by uczennice i uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale też praktyczne umiejętności. Dlatego w każdym semestrze organizuje wycieczkę krajoznawczą oraz prowadzi szkolne koło PTTK.

2. Harcówka Przy szkole podstawowej w Nowakowie działa harcówka, w której w każdą sobotę rano spotyka się drużyna harcerska. Razem to ponad #$ chłopaków i dziewczyn. Najmłodsza harcerka ma 4 lat, najstarszy jest drużynowy Michał, który jest już studentem. Drużyna posiada bardzo długie tradycje. Należy do hufca, który powstał jeszcze przed II Wojną Światową. Harcówka składa się z trzech pomieszczeń, w pierwszym harcerze i harcerki trzymają swoje sprzęty, w drugim urządzili izbę pamięci, a trzecie służy jako miejsce zbiórek i spotkań. Harcerze i harcerki angażują się w wiele akcji i inicjatyw ważnych dla mieszkańców miejscowości. Wiosną angażują się w akcję Sprzątania Świata. Latem organizują obozy wędrowne oraz półkolonie dla dzieci. W dniu Wszystkich Świętych pełnią wartę przy mogile poległych żołnierzy i prowadzą zbiórkę na rzecz renowacji najstarszej części cmentarza.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement