Page 74

3,

,. Materiały dodatkowe

Materiał nr 1 – Zadanie domowe Moje miejsca (Lekcja I - Czym jest społeczność lokalna?) „MOJE MIEJSCA” – zadanie domowe Na mapie, którą otrzymałeś/otrzymałaś w czasie lekcji, używając kolorowego długopisu lub flamastra, oznacz wskazaną w nawiasie literą przynajmniej dwa miejsca, w których możesz: Ţ spotykać się ze znajomymi (A); Ţ otrzymać lub zaoferować pomoc (B); Ţ działać razem z innymi (C); Ţ robić coś, co rozwija Twoje zainteresowania, hobby (D); oraz te, które są ważne z punktu widzenia historii lub tożsamości mieszkańców i mieszkanek tej miejscowości (E). Zadaj te same pytania swojej rodzinie lub sąsiadom, odpowiedzi zaznaczając innym kolorem. Jeżeli pochodzisz z innej miejscowości niż ta, nad której mapą pracujesz, nie przejmuj się. Na pewno znasz miejscowość, w której się uczysz. Zapytaj również rodziców (opiekunów), może zdołają odpowiedzieć przynajmniej na niektóre pytania. Pamiętaj, że odpowiedzi mogą się powtarzać, Twoi bliscy mogą wskazać te same miejsca, co Ty. Staraj się jednak wyszukać inne miejsca niż te, które zaznaczyłeś/zaznaczyłaś na lekcji. Nie zapomnij przynieść tej instrukcji wraz z mapą na kolejne zajęcia. Powodzenia!

„MOJE MIEJSCA” – zadanie domowe Na mapie, którą otrzymałeś/otrzymałaś w czasie lekcji, używając kolorowego długopisu lub flamastra, oznacz wskazaną w nawiasie literą przynajmniej dwa miejsca, w których możesz: Ţ spotykać się ze znajomymi (A); Ţ otrzymać lub zaoferować pomoc (B); Ţ działać razem z innymi (C); Ţ robić coś, co rozwija Twoje zainteresowania, hobby (D); oraz te, które są ważne z punktu widzenia historii lub tożsamości mieszkańców i mieszkanek tej miejscowości (E). Zadaj te same pytania swojej rodzinie lub sąsiadom, odpowiedzi zaznaczając innym kolorem. Jeżeli pochodzisz z innej miejscowości niż ta, nad której mapą pracujesz, nie przejmuj się. Na pewno znasz miejscowość, w której się uczysz. Zapytaj również rodziców (opiekunów), może zdołają odpowiedzieć przynajmniej na niektóre pytania. Pamiętaj, że odpowiedzi mogą się powtarzać, Twoi bliscy mogą wskazać te same miejsca, co Ty. Staraj się jednak wyszukać inne miejsca niż te, które zaznaczyłeś/zaznaczyłaś na lekcji. Nie zapomnij przynieść tej instrukcji wraz z mapą na kolejne zajęcia. Powodzenia!

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement