Page 58

/4

,. Realizacja projektu uczniowskiego

t prezentacja doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczennice i uczniów; t raport z przeprowadzonego badania; t prezentacja multimedialna, strona internetowa; t model zjawiska, makieta z opisem; t relacja z publicznej debaty; t przedstawienie teatralne, inscenizacja. Uczennice i uczniowie powinni także stworzyć listę gości, przygotować zaproszenia i je rozesłać. Możesz, jako opiekun/opiekunka grupy, zadzwonić do szczególnie ważnego gościa i sprawdzić, czy przyjął zaproszenie. W trakcie prezentacji możesz przywitać i pożegnać wszystkich zgromadzonych oraz podziękować uczniom i uczennicom za wysiłek, a odpowiednim osobom za wsparcie. Po zakończeniu prezentacji poproś, żeby efekty pracy zespołu były: powszechnie dostępne (np. w bibliotece, na stronie internetowej, na korytarzu szkolnym); nagłośnione (np. w lokalnych mediach); zarchiwizowane (np. w formie fotograficznej, filmowej, elektronicznej lub chociażby w postaci zapisu w szkolnej kronice).

4.6. Podsumowanie projektu W czasie realizacji projektu uczniowie i uczennice mieli szansę nauczyć się współpracy, poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nowych sytuacjach i zdobyć umiejętność realizacji projektu – od planowania po wykonywanie działań i ich prezentację. Zwrócenie uwagi mieszkańców na to, jak wykorzystują zasoby społeczności lokalnej, stanowi wartościowy wkład projektu w rozwój lokalny. Po prezentacji lokalnej spotkaj się z uczniami i uczennicami, by podsumować projekt. Pogratuluj im i wymień działania, które realizowali. Przypomnij też cel projektu. Sprawdźcie, czy został osiągnięty. Poproś uczennice i uczniów, żeby wymienili rezultaty ich projektu. Skorzystajcie z karty oceny projektu zamieszczonej w Materiałach pomocniczych. Aby uczennice i uczniowie dowiedzieli się, czego nauczyli się dzięki uczestnictwu w programie, poproś ich o zapisanie odpowiedzi na następujące pytania: t Co mi się udało? t Co mi się nie udało? t Dlaczego nie wszystko mi się udało? t Co mogłabym/mógłbym poprawić kolejnym razem? t Co zrobiłabym/zrobiłbym inaczej? t Czego się nauczyłam/nauczyłem dzięki udziałowi w projekcie?

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Młody obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej  

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.

Advertisement